Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > K
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 33)
Naslov Datum
Načelo ne bis in idem s aspekta zaštite ljudskih prava 25.4.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Također, ne treba zaboraviti niti članak 10. Statuta Međunarodnog kaznenog suda za područje bivše Jugoslavije koji Statut je Republika Hrvatska preuzela u svoj pravni sustav mjerodavnim zakonom (Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, NN 175/03, 29/04, 55/11, 125/11). Navedeni članak propisuje da se isključuje načelo ne bis in idem te da ICTY može ponovno suditi u slučajevima kad su nadležna ...
Problem isplate naknade za trošak prijevoza zaposlenicima osnovnoškolskog sustava 2.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Slučajevi u kojima se naknada za trošak prijevoza zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu neće isplatiti TKU-om je određeno da se naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao (članak 67. st. 14.).U praksi su oko primjene ove odredbe nastale brojne ...
Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti 24.10.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti 24.10.2016 Općenito o prosvjetnoj inspekciji Prosvjetna inspekcija ustrojena je kao Samostalni sektor za inspekcijski nadzor u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Samostalni sektor za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te drugih ...
Sindikalni povjerenik u osnovnoškolskim ustanovama 15.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac je dužan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće -uvjete: prostoriju za rad sindikata u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka- pravo na korištenje telefona, telefaksa, fotokopirnog stroja i drugih tehničkih sredstava i opreme u mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti- slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim pločama sindikata za redovne sindikalne ...
Zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj 19.5.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Osobni uvjeti za dadilju -su: da je poslovno sposobna- da ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj (ovaj uvjet ne odnosi se na dadilje državljane država članica Europske unije 3 i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru - Island, Lihtenštajn i -Norveška) da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokazuje je potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj -praksi) da nije pravomoćno osuđena te da se ...
Odlučivanje u zemljišnoknjižnom postupku 26.4.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Što se tiče samog rješenja, ono se razlikovalo i po izgledu (obavezno je sadržavalo datum prijema podneska, poslovni broj Z, u naslovu: „Rješenje“), ali i po sadržaju: nije bilo posebnog uvoda, a u izreci bi pisao temelj (isprava s datumom), broj uloška, čestice i naziv katastarske općine, vrsta upisa, podatak o osobi čije pravo prestaje i osobi koja pravo stječe, naredba za upis i obavijest o tome da je plaćen porez na promet nekretnina, ako se radilo o kupoprodaji. st. 1. ...
Održavanje cesta u zimskim uvjetima 19.11.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Opće odredbe koje reguliraju problematiku održavanja cesta sadržane su u članku 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15, u nastavku: ZSPC), koji propisuje da se ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju, uz ostalo, održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona, pri čemu se nalaže pravnoj ili ...
Stručni analitički prikaz tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 2.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odgovor: Da, sukladno članku 52. stavku 5. Kolektivnog ugovora sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća s punim radnim vremenom razmjerno se smanjuju redovne tjedne obveze u neposrednom odgojno obrazovnom radu za tri (3) sata, a za tri (3) sata u ostalim poslovima, a što je ukupno 6/40.Pitanje: Da li tajnik/voditelj računovodstva koji je isto zaposlenik škole ima pravo kao sindikalni povjerenik i radnički vijećnik na šest (6) sati tjedno uz naknadu ...
Pješaci - status u cestovnom prometu 11.8.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Zaključno ćemo taksativno navesti osnovna pravila za sigurno kretanje pješaka u -prometu: kretati se nogostupom ili drugom površinom određenom ili prikladnom za kretanje pješaka- u slučaju iznimnog kretanja kolnikom, kretati se što bliže rubu kolnika- u slučaju kretanja u skupini, kretati se jedan iza drugoga- u slučaju kretanja javnom cestom izvan naselja, kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja- noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen nekim izvorom ...
Utjecaj Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 56/15) na zaposlenike u prosvjeti 6.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Ako je kazneno djelo ozbiljne prijetnje kakvim zlom da bi se osoba ustrašila ili uznemirila, i ozbiljne prijetnje osobi da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ...
Mišljenje o problematici primjene čl.75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 152/2014) objavljenim na dan 22.12.2014 došlo je do izmjena članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljem tekstu Zakona), i usvojena je novina, da je za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati. Zakona regulirano da se ukupne tjedne obveze učitelja utvrđuju u 40-satnom radnom ...
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora 19.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Njime se mogućnost postupka povezivanja proširuje u odnosu na raniji tekst tako da se sada povezivanje može provoditi i:a) na području onih sudova koji nisu uopće otvorili KPU b) za zgrade za koje nije otvoren niti jedan poduložak c) za slučajeve kada zbog posebnih propisa nije moguće formirati česticu niti upisati zgradu u glavnu knjigu 2 Novine u postupku -su: obveza suda da pozove podnositelja neurednog i nepotpunog prijedloga da prijedlog ispravi ili dopuni u roku od 30 dana, ...
Institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku 8.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV S obzirom da je prema nekim saznanjima izvršavanje rada za opće dobro u pojedinim sudovima zaživjelo u manjoj mjeri, dok u nekima još uvijek i nije zaživjelo, ovaj članak bi, davanjem svojevrsnog presjeka relevantnih odredbi koje uređuju institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku, kao i prenošenjem, iako skromnih, iskustava, trebao eventualno potaći prekršajne sudove da napokon u većoj mjeri krenu s izvršavanjem rada za opće dobro, kao i potaći ustanove i druge pravne ...
Institut pregovaranja i sporazumijevanja ovlaštenog tužitelja i počinitelja prekršaja 26.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema prethodno navedenim odredbama PZ-a kazna se može -ublažiti: do općeg zakonskog minimuma kazne propisanog ovim Zakonom, za odgovarajuću vrstu okrivljenika, ako je za prekršaj propisana novčana kazna do 40.000,00 kuna ili u točno određenom iznosu do 40.000,00 kuna ili u minimumu do 10.000,00 kuna (tako se propisana novčana kazna može ublažiti za pravnu osobu do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika do 1.000,00 kuna, za fizičku osobu i osobu koja obavlja samostalnu ...
Institut zastare u prekršajnom pravu 9.1.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Takve bitne razlike -su: u prekršajnom pravu predviđene su dvije varijante zastarnih rokova glede prekršajnog progona i to opći četverogodišnji zastarni rok te trogodišnji rok za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati prekršajni nalog, dok kazneno pravo predviđa šest varijatni zastarnih rokova za prekršajni progon, s tim da je najduži takav rok 40 godina, a najkraći 6 godina- prekršajno pravo ne poznaje nezastarijevanje prekršaja, dok u kaznenom pravu ...
Specifičnosti zbrinjavanja organizacijskih viškova u osnovnoškolskom sustavu 19.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U slučaju da dva ili više zaposlenika koji ispunjavaju uvjete za određeno radno mjesto imaju isti broj bodova na temelju navedenih kriterija, Povjerenstvo koristi i dodatne -kriterije: zaposlenik roditelj djeteta s većim teškoćama u razvoju - 2 -boda, zaposlenik s utvrđenim invaliditetom - 2 -boda, zaposlenik koji je već bio iskazan organizacijskim viškom za svaki put kada je iskazan organizacijskim viškom - 1 -bod, zaposlenici čija je udaljenost od mjesta prebivališta do škole ...
Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama 21.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Tako je prije bilo propisano da se djeca mogu prevoziti u motornim vozilima, ovisno o godinama starosti, na sljedeće -načine: dijete do dvije godine starosti - moglo se prevoziti na stražnjim sjedalima u posebnoj sigurnosnoj sjedalici koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu, a u kojoj sjedalici je dijete moralo biti vezano; iznimno, na prednjem sjedalu vozila ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili je isključen i ako se prevozi u ...
Djeca kao sudionici u prometu na cestama 28.8.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Nakon najnovijih izmjena i dopuna djeca se smiju prevoziti u motornom vozilu za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u vozilu za prijevoz tereta (podrazumijeva se da imaju i zadnja sjedala), ovisno o visini, na sljedeće -načine: dijete visoko najmanje 150 centimetara - smije se, bez posebnih uvjeta, prevoziti na prednjem sjedalu kao i na sjedalu koje nije prednje, s tim da, dakako, bude vezano sigurnosnim pojasom- dijete niže od 150 centimetara - smije ...
Mišljenje o članku 5. stavku 2. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi 17.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisane su ukupne tjedne obveze učitelja i tjedna norma neposrednog rada, s time da tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar (stavak 7.).Dakle, ministar je ovlašten podzakonskim aktom propisati tjedne radne obveze učitelja. Naime, ostali poslovi učitelja su sljedeći: pripreme za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima, izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili ...
Biranje povjerenika zaštite na radu 17.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 71/14) Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac je obvezan provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).Sukladno članku 40. novog GKU-a , a u vezi s provođenjem ...
Značaj činjenice srodstva u prekršajnopravnom sustavu 17.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Posebni problemi koji se javljaju se u praksi, ogledaju se u tome da ovlašteni tužitelji, pa u konačnici i sami postupajući sudovi neadekvatno određuju stupnjeve srodstva, posebice kod krvnog srodstva u pobočnoj liniji 1, odnosno postavljaju u odnos srodstva osobe koje nikako ne mogu biti srodnici, što je posebno izraženo kod tazbinskog srodstva 2. Pored toga, poseban naglasak treba staviti na postupovnu radnju ispitivanja svjedoka kada sudac prvi put dolazi do saznanja o srodničkom ...
Novo uređenje pravnih lijekova u zemljišnoknjižnom postupku prema Noveli zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine 10.6.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor osnovan, tada on može svojim -rješenjem: preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga- preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga- preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbaciti prijedlog za upis, naložiti ...
Upis građevina u zemljišnu knjigu prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji 1.4.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA ZoG-a glasi :„(1) Za građevine upisane u zemljišnu knjigu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i za građevine za koje je katastarski ured nadležnom sudu do tog dana poslao dokumente propisane posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu nadležni sud, na zahtjev vlasnika građevine, u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja je upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno koja se u istu upisuje, uz navođenje naziva i ...
Postupak po pravnim lijekovima i novela Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine 23.1.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uvođenjem ove novele, uz one bitne novine do kojih je člankom 373.a ZPP-a došlo nešto ranije, mijenja se dosadašnji način odlučivanja o pravnim lijekovima u postupku pred drugostupanjskim sudovima pa će drugostupanjski sud, u nemogućnosti ukidanja pobijane odluke i vraćanja predmeta na ponovni postupak sudu prvog stupnja, sam provesti postupak, u pravilu održavajući raspravu i uz odgovarajuću primjenu odredaba o postupku pred prvostupanjskim sudom, sve to radi otklanjanja ...
Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku 18.12.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku 18.12.2013 Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku- usklađenost propisa o sudskim vještacima sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti -1. Uvod Odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 144/08, 61/11, 56/13), Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (52/09, 7/10) i Kodeksa strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(31)
Članak s primjerom obrasca(2)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(1)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(6)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(5)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(9)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(11)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(1)

Datum

2017(2) 2016(4) 2015(9) 2014(9)
2013(7) 2010(2)

Autori

< Svi K

Autori

Kačer(2)
Katić(2)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite