Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > Š
 

Stručni članci

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od ukupno 11)
Naslov Datum
Planiranje u sustavu javne nabave - 2. dio 22.12.2016
 JAVNE FINANCIJE No, skrećemo pozornost na članak 18. stavak 12. Zakona o javnoj nabavi koji propisuje da je dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu robe, usluga i radova u smislu stavka 3. ovog članka i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili ...
Planiranje u sustavu javne nabave - 1. dio 16.12.2016
 JAVNE FINANCIJE Tako primjerice investicija za koju se općina, grad ili županija dugoročno zadužuje mora biti planirana u proračunu za proračunsku godinu za koju se traži suglasnost za zaduženje, a prije podnošenja zahtjeva za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje uzimanjem kredita/zajma, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u njezinom većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu, ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave...
Provođenje postupaka javne nabave do donošenja novog zakona - što se promijenilo i kako postupati - 2. dio 22.11.2016
 JAVNE FINANCIJE Uvidom u ESPD obrazac razvidno je da je u dijelu III Osnove za isključenje, A: OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA propisano kako slijedi:„Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;2. korupcija;3. prijevare;4. teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima;5. pranje novca ili financiranje terorizma;6. dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima.“Iz ...
Provođenje postupaka javne nabave do donošenja novog zakona - što se promijenilo i kako postupati? - 1. dio 15.11.2016
 JAVNE FINANCIJE Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Za razliku od Uredbe o ESPD-u, Direktiva...
Najvažnije značajke elektroničke javne nabave u praksi naručitelja i ponuditelja 5.5.2016
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelji stoga mogu postupati na dva načina, a što je i praksa pokazala: 1) Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja mogu potpisati ponudu („Uvez ponude“) naprednim elektroničkim potpisom, nakon čega će član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem taj, od sviju potpisani „Uvez ponude“, učitati u eOJN odabirom opcije „Predaja uveza ponude“, ili 2) ponudu će potpisati jedan član zajednice (uobičajeno član ...
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 9.7.2015
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelj je dužan dostaviti tehnički opis traženih usluga POTS, ADSL, ISDN PRA, STALNI PRISTUP INTERNETU.“5. kada se radi o složenijim proizvodima ili, iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na...
Upotpunjavanje i pojašnjenje ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi 3.2.2015
 JAVNE FINANCIJE ZJN, u svrhu dokaza navedenog, na prvom mjestu propisuje da su ponuditelji dužni dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga, no alternativno omogućuje dostavu važećeg jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave ili izjave pod prisegom ili odgovarajuće izjave osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog ...
Ozljede na radu u sustavu odgojno-obrazovnih ustanova 7.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2.3 Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu ozljede na radu Uz popunjenu i ovjerenu tiskanicu OR obveznik podnošenja prijave obvezno prilaže: medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je ozljeda kao i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezana uz proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti, a u slučaju nastanka ozljede na putu na posao ili s posla dokaz da se radi o redovitom i uobičajenom putu i u primjerenom vremenu prije ili nakon radnog vremena, a koja ...
Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 15.7.2014
 JAVNE FINANCIJE 7. st. 2. Uredbe), te on -sadrži: podatke o nazivu Ministarstva gospodarstva - podatke o mjestu provedbe nadzora - podatke o datumu i satu ili razdoblju provedbe nadzora - podatke o nazivu i sjedištu naručitelja - podatke o povodu za pokretanje nadzora iz članka 3. stavka 1. Uredbe - podatke o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi koji je predmet nadzora - podatke o predmetu nabave - podatke o nepravilnosti (postupanje protivno ZJN-u ili podzakonskim propisima u području ...
Komentar Zakona o zaštiti na radu 19.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Poslodavac koji zapošljava pedeset do uključivo dvjesto četrdeset devet radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu (članak 20. st. 3.). Poslodavac koji zapošljava više od dvjesto pedeset radnika u ovisnosti o procijenjenim rizicima, u obvezi je zaposliti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu (članak 20. st. 4.).Ispitivanje sredstava rada, radne opreme i radnog okoliša Poslodavac je dužan osigurati da sva ...
Zaštita od nasilja u obitelji 23.7.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zaštita od nasilja u obitelji 23.07.2009 Karla Štingl Zaštita od nasilja u obitelji U velikom broju zakona koje Hrvatski sabor donosi u posljednje vrijeme, nekako je relativno nezapaženo prošao Prijedlog novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Krug osoba koje spadaju u obitelj proširuju se u odnosu na Obiteljski zakon i Zakon o socijalnoj skrbi, dok je sud pred kojim se pokreće postupak, ako se kao žrtva pojavljuje dijete, dužan o tome obavijestiti službu socijalne skrbi radi...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(9)
Članak s primjerom obrasca(2)

Klasifikacija

2. PRAVOSUDNI SUSTAV(1)
3. JAVNE FINANCIJE(8)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(2)

Datum

2016(5) 2015(3) 2014(2) 2009(1)

Autori

< Svi Š

Autori

Šperanda(1)
Štajner(2)
Šuler(7)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite