Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2009
 

Stručni članci

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 62)
Naslov Datum
Usluge brokera prema Zakonu o tržištu kapitala 30.12.2009
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Financijski instrumenti, u smislu članka 3. Zakona, su prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca (trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi i certifikati o depozitu ), jedinice u subjektima za zajednička ulaganja i izvedenice (u izvedenice se ubrajaju opcije (options), budućnosnice (futures), zamjene (swaps), kamatni unaprijedni ugovori (forward rate agreements) i bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na vrijednosne papire, valute, kamatne ...
Pravo na pristup informacijama kao osobno pravo 29.12.2009
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Ustavno normiranje prava na pristup informacijama javnog sektora Na informacijskom području Ustav Republike Hrvatske propisuje jamstvo štovanja i pravne zaštite osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti (članak 35.); jamstvo tajnosti dopisivanja i svih drugih oblika općenja (članak 36.); jamstvo sigurnosti i tajnosti osobnih podataka te zakonsko uređivanje zaštite podataka i nadzora nad radom, djelovanjem informatičkih sustava u zemlji (članak 37); jamstvo slobode...
Neželjena elektronička pošta 28.12.2009
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Mjere zaštite za krajnje -korisnike: poželjno je javno ne objavljivati e-mail adresu ili je barem kriptirati- izbjegavati pregled web-sadržaja koji nude besplatne usluge ili barem ne pretplaćivati se na njihove mailing-liste na koje šalju obavijesti o novim proizvodima, ili za te slučajeve otvoriti posebnu e-mail adresu- ignorirati upute na kraju spam poruka kako se odjaviti s takvih mailing-lista i prestati primati neželjene poruke- urediti filtar u programu za čitanje e-maila radi ...
Ostvarivanje mirovinskih prava primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i SR Njemačke – 2. dio 23.12.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ovdje ćemo navesti najčešće i -najznačajnije:HR/D 201 – tiskanica uz dostavu zahtjeva s datumom podnošenja zahtjeva -HR/D 202 – tiskanica s detaljnijim osobnim podacima podnositelja zahtjeva, uz zahtjev i s datumom zahtjeva, -HR/D 203 – podaci uz zahtjev za obiteljsku mirovinu, -HR/D 204 – upitnik o zaposlenju podnositelja zahtjeva u inozemstvu, -HR/D 205 – potvrda o konačno utvrđenim razdobljima osiguranja navršenim u Republici Hrvatskoj, -HR/D 206 – obavijest o ...
Uzdržavanje bračnog druga 21.12.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 3.). Da bi s uspjehom mogao postaviti svoj zahtjev za uzdržavanje, bračni drug ne mora dokazivati zašto isti nije postavio do zaključenja glavne rasprave u brakorazvodu već samo dokazati da su pretpostavke, koje su potrebne da bi se odredilo uzdržavanje, trajale i u trenutku zaključenja glavne rasprave u brakorazvodu i u trenutku podnošenja tužbe (unutar tih 6 mjeseci), ali i u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje (Odluka VSRH, Rev-763/2003 od ...
Ukidanje upravnog tijela u lokalnoj jedinici 18.12.2009
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 3. Sažeti prikaz postupanja kod ukidanja upravnog tijela Zaključno donosimo sažeti prikaz postupanja kod ukidanja upravnog tijela:1. predstavničko tijelo donosi odluku o ukidanju upravnog tijela, u kojoj se navodi koje upravno tijelo (postojeće ili novoustrojeno) preuzima poslove i službenike ukinutog tijela 2. danom stupanja na snagu navedene odluke, ukinuto upravno tijelo prestaje postojati 3. danom stupanja na snagu navedene odluke službenike ukinutoga upravnog tijela preuzima ...
Sudski raskid ugovora o radu 16.12.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Takvim postupanjem može se produljiti vrijeme trajanja radnog spora za ono vrijeme koje je potrebno da bi se izradila djelomična presuda, razmijenile žalba i odgovor na žalbu te ono vrijeme koje je potrebno da drugostupanjski sud odluči o žalbi i da se ta odluka dostavi strankama, ali se, s druge strane, može smanjiti rizik stvaranja nepotrebnih troškova postupka kao što je trošak knjigovodstveno financijskog vještačenja kad je visina osnovice za izračun naknade štete (visina ...
Ravnopravnost spolova u RH prema Zakonu o ravnopravnosti spolova 14.12.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odredbom članka 13. Zakona, diskriminacija na području zapošljavanja i rada zabranjena je u javnom i privatnom sektoru, uključujući državna tijela, u odnosu -na: uvjete za zapošljavanje, samozapošljavanje ili obavljanje zanimanja, za radna mjesta u bilo kojoj grani djelatnosti, na svim razinama hijerarhije - napredovanje na poslu, - pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja, profesionalne orijentacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, - uvjete zaposlenja i rada, sva ...
Ostvarivanje mirovinskih prava primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i SR Njemačke – 1. dio 11.12.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ostvarivanje mirovinskih prava primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i SR Njemačke – 1. dio 11.12.2009 Daniel Sever Ostvarivanje mirovinskih prava primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i SR Njemačke – 1. dio Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja bilo bi bitno otežano, a u nekim slučajevima i nemoguće osiguranicima koji su dio svojeg radnog vijeka proveli u obveznom osiguranju na području dviju ili više država, ...
Kaznena djela protiv sigurnosti poslovanja 10.12.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kaznena djela protiv sigurnosti poslovanja 10.12.2009 Gordana Mršić Kaznena djela protiv sigurnosti poslovanja Poseban osvrt na slučaj iz sudske prakse glede počinjenja kaznenih djela nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora 1. Uvodne napomene Prema Kaznenom zakonu (Narodne novine, 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04, 84/05, 71/96, 110/07 i 152/08 u nastavku: KZ), područje poslovanja je područje gdje se čine različita kaznena djela i koje je teško ...
Primjena novog ZUP-a u osnovnim i srednjim školama 8.12.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV U stavku 2. istoga članka izrijekom su normirane javne ovlasti osnovnih i srednjih škola: (1) upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije; (2) organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije; (3) vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima; (4) poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima; (5) ...
Pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj 7.12.2009
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj U Republici Hrvatskoj, prema članku 6. Zakona, pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti -može:investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje za rad od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga-investicijsko društvo sa sjedištem u državi članici koje nije kreditna ili financijska institucija, koja u skladu s odredbama Zakona ustroji podružnicu u Republici Hrvatskoj-podružnica ...
Primjena prostornih planova užeg i šireg područja u upravnim postupcima 3.12.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Primjena prostornih planova užeg i šireg područja u upravnim postupcima 03.12.2009 Robert Peček Primjena prostornih planova užeg i šireg područja u upravnim postupcima Uvod U upravnom postupku se na rješavanja zahtjeva stranke primjenjuje, načelno, onaj propis koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka, osim ako u nekoj konkretnoj upravnoj stvari nije zakonom ili drugim podzakonskim aktom drugačije propisano. Prema članku 34. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju ("...
Odluka o izvanrednom otkazu – opravdani razlozi, sadržajne i formalne značajke, 2. dio 1.12.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Odluka o izvanrednom otkazu – opravdani razlozi, sadržajne i formalne značajke, 2. dio 01.12.2009 Daniel Sever Odluka o izvanrednom otkazu – opravdani razlozi, sadržajne i formalne značajke, 2. dio Donošenje odluke o izvanrednom otkazu i njezin sadržaj Rok za donošenje odluke Odluku o izvanrednom otkazu ponekad se, iako je to u praksi rijetkost, osporava i zbog pukog nepoštivanja procedure otkazivanja predviđene Zakonom o radu (primjerice protek roka za donošenje odluke o ...
Kompjutersko pravo 30.11.2009
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Tijekom razvoja Interneta profiliralo se pet osnovnih funkcija koje se putem njega odvijaju:a) Prikupljanje, pohranjivanje i dohvat informacija s gotovo svih područja ljudskog interesa, kao i jednostavnija i brža razmjena podataka i programa b) Veliki prostor oglašavanja (konferencija) preko kojeg korisnici razmjenjuju iskustva u tisućama različitih tematskih skupina (UseNet)c) Sve rasprostranjenija e-pošta preko koje brzo i jeftino komuniciraju međusobno udaljeni stanovnici svijeta d)...
Novine u obavljanju autotaksi prijevoza prema Zakonu o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 27.11.2009
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Koncesiju izdaje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno, Grada Zagreba, a licenciju izdaje nadležno tijelo državne uprave odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, na temelju odredbe članka 7. st. 3. ZPCP-a.Odredbom članka 46. stavak 3. ZPCP-a, propisano je da natječaj o koncesiji (dodjela koncesije autotaksi prijevozniku), mora, pored ostalog, sadržavati i uvjete propisane za izdavanje licencije iz članka 8. stavka 1. točke 1., 3, i 4. Zakona. ...
Prava žena i maloljetnika u radnom odnosu - 2. dio 25.11.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ured državne uprave u županiji nadležan prema sjedištu poslodavca može odobriti da se od zabrane noćnog rada žena izuzmu žene pod uvjetom da se ured državne uprave u županiji, nadležan za poslove rada, uvjeri u prikladnost poduzetih mjera sigurnosti i zaštite na radu, socijalnih službi i jednakih mogućnosti i postupanja s radnicima, da je o tome zatraženo mišljenje radničkog vijeća te udruge poslodavaca i sindikata industrijske grane ili djelatnosti, odnosno određenog ...
Novine u stjecanju prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu 24.11.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Novine u stjecanju prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu 24.11.2009 Kate Bagović Novine u stjecanju prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Dopunama Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu valoriziraju se otežavajući i delikatni uvjeti rada s azbestom te se, prema Prijedlogu Zakona, proširuje krug osiguranika koji ostvaruju predviđena prava i omogućuju dodatni povoljniji ...
„Krizni porez“ nije neustavan – pravno utemeljene odluke nisu nužno popularne 23.11.2009
 JAVNE FINANCIJE Struktura obrazloženja Odluke Ustavnog suda U vrlo opširnom obrazloženju Ustavni sud je, između ostalog, analizirao: pravnu nemogućnost da neustavan bude samo dio odredbi ZoPPPM-a (pod točkom 8. obrazloženja); teorijska razmatranja svrhe oporezivanja (9.); dosadašnju ustavnosudsku praksu kontrole poreznih zakona (10.); primarni predmet razmatranja u odnosnoj stvari (11.); doseg ustavnih odredbi o jednakosti, zabrani diskriminacije te jednakosti pred zakonom (12.), odnosno o socijalnoj...
Kaznena djela protiv imovine - lihvarski ugovor 20.11.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Tako se do donošenja Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08 – u nastavku: KZ), naglašavala podjela na «krivična djela protiv društvene i privatne imovine». Sumarni prikaz zelenaškog (lihvarskog) ugovora prema odredbama Zakona o obveznim odnosima Kazneno pravo povezano je mnogobrojnim nitima s ostalim granama prava pa i s građanskim pravom jer se kaznena djela pojavljuju u različitim ...
Odluka o izvanrednom otkazu – opravdani razlozi, sadržajne i formalne značajke, 1. dio 19.11.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U tom smislu ide i praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske gdje se kao najčešći razlozi za izvanredni otkaz -pojavljuju: otuđenje imovine poslodavca, - neopravdani učestaliji izostanak s posla, - zlouporaba bolovanja, - grubi verbalni napadi i fizičko obračunavanje, - rad pod utjecajem alkohola, - pritvor radnika, - višestruko odbijanje izvršenja poslova i dr.Otuđenje imovine poslodavca Sudska praksa kao česte razloge za izvanredni otkaz ugovora o radu navodi i otuđenje imovine ...
Uvjeti stavljanja kozmetičkih proizvoda na tržište prema novom Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 16.11.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Podaci o kozmetičkom proizvodu koje je proizvođač i uvoznik obvezan prijaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo Proizvođač, njegov zastupnik, osoba na čiji zahtjev se proizvod proizvodi, ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište kozmetičkog proizvoda koji se uvozi u Republiku Hrvatsku, dužna je osigurati ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostupnost sljedećih podataka o kozmetičkom -proizvodu: kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda, - fizikalno-kemijska...
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama temeljem pravnog posla - III dio (ugovor o darovanju i ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju) 12.11.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stjecanje prava vlasništva na nekretninama temeljem pravnog posla - III dio (ugovor o darovanju i ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)12.11.2009 Zinka Bulka Stjecanje prava vlasništva na nekretninama temeljem pravnog posla - III dio (ugovor o darovanju i ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)4. Ugovor o darovanju 4.1. U ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, koji služi kao isprava za prijenos prava vlasništva na nekretninama, potrebno je točno navesti ugovorne strane, ...
Zapošljavanje (ne)pušača 11.11.2009
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB -o: dodatnom oporezivanju duhanskih proizvoda (Zakon o posebnom porezu na duhanske -proizvode); zabrani reklamiranja ne samo duhanskih proizvoda (što je materija Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda), već i pribora za pušenje (članak 2. točka 3. podstavak 7. Zakona o predmetima opće -uporabe); osiguravanju sredstava iz državnog proračuna za epidemiološko praćenje, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te kroničnih masovnih bolesti, uključivši alkoholizam, ...
Premija osiguranja i stjecanje police uplatom premije (bez potpisivanja ugovora) 10.11.2009
 PRAVOSUDNI SUSTAV Premija osiguranja i stjecanje police uplatom premije (bez potpisivanja ugovora)10.11.2009 Daniel Sever Premija osiguranja i stjecanje police uplatom premije (bez potpisivanja ugovora)Uvod Polica osiguranja predstavlja ispravu kojom se dokazuje da je ugovor o osiguranju sklopljen, te stoga, imajući sve sastavne dijelove ugovora o osiguranju, predstavlja zapravo samo njegov konačni pojavni oblik s pomoću kojega osiguranik, odnosno ugovaratelj osiguranja, može zahtijevati određena prava (...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(60)
Članak s primjerom obrasca(2)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(4)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(27)
3. JAVNE FINANCIJE(2)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(3)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(4)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(2)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(2)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(18)

Datum

< Svi
2009(62)
> Siječanj(1) > Veljača(1) > Travanj(1) > Svibanj(3) > Lipanj(1) > Srpanj(4) > Kolovoz(2) > Rujan(5) > Listopad(15) > Studeni(15) > Prosinac(14)

Autori

AB CČ D EFGHIJKLM NOP R S Š TUVZ Ž

Autori

Bagović(10)
Barjaktar(5)
Bulka(7)
Čuveljak(2)
Maričić(2)
Marić-Ivanović(1)
Mršić(11)
Peček(1)
Rajko(4)
Sever(9)
Zlatović(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite