Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > J
 

Stručni članci

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od ukupno 15)
Naslov Datum
Državno odvjetništvo RH i ulaganje izvanrednih pravnih lijekova 7.2.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV 29. st. 1. Ustava glasi: Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.“Čini se potpuno ispravnim izraženo gledište prema kojem, ako Državno odvjetništvo ima mogućnost ulaganja određenog pravnog lijeka, pa makar se radilo i o izvanrednom pravnom lijeku kao što je to bio zahtjev za zaštitu zakonitosti, pa čak i u predmetima u kojima je „stranka...
Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima (2) 8.12.2016
 JAVNE FINANCIJE Dodatni „šlag“ podjeljuje Visoki upravni sud (presuda Usž-3154/16-2) opredjeljujući se za gledište da je za pojam poslodavca bitno sklapanje ugovora o radu, naravno sve uz teško dopustive i razumljive i prihvatljive navode iz drugostupanjskih odluka u stilu „žalbenim navodima nisu dovedene u sumnju odlučne činjenice“ ili „prvostupanjski sud je pravilno primjeno materijalno pravo“ da bi se u obrazloženju drugostupanjske odluke, dakako sve bez obrazloženja, iznijela ...
Razlozi potrebe donošenja novih orijentacijskih kriterija za isplatu pravičnih novčanih naknada osnovom pretrpljene neimovinske štete 20.9.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugo, vrlo važno, izrijekom je, putem formulacije po kojoj Orijentacijski kriteriji „… ne predstavljaju matematičku formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade nego u primjeni rečenog propisa valja uvijek imati na umu sve okolnosti slučaja, pri čemu trajanje i jačina fizičkih i duševnih bolova i straha imaju tek značaj osobito važnih, ali ne i jedinih okolnosti koje sud mora imati na umu pri određivanju iznosa pravične novčane naknade ...
(Po)nešto o nedopuštenosti revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka 5.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV , zauzeo je novo procesnopravno shvaćanje o nedopuštenosti podnošenja revizije protiv pravomoćne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje glasi: „… Pravomoćno rješenje o troškovima parničnog postupka nije rješenje protiv kojega bi bila dopuštena revizija.“ Stoga ćemo u ovom radu, prvo, na primjerima iz judikature toga suda, prezentirati njegovo dosadašnje pravno shvaćanje o ovom pravnom pitanju, potom, drugo, citirati obrazloženje novozauzetog shvaćanja i ...
(Procesno)pravno shvaćanje Vrhovnog suda o (ne)dopuštenosti redovne revizije po posebnim propisima 7.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Primjerice, ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima na odjelnoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje, ali je odluka drugostupanjskog suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, ili ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda drugostupanjskoga suda temelji se na tom ...
Materijalnopravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o publikaciji pravomoćne presude kao obliku naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama 28.1.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neimovinska šteta se, pak, u novčanom obliku, u slučaju dokazane povrede prava osobnosti, ali, nota bene, i ako parnični sud prosudi da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, popravlja isplatom pravične novčane naknade, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema, s tim da je sud pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade obvezan voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta ...
Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 12.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 12.11.2015 Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 1. Uvod Riječ manager je anglizam i u prijevodu na hrvatski jezik označava stručnjaka i organizatora koji svojom kreativnošću i idejama upravlja poduzećem, nekom organizacijom, sportskim klubom i slično 1. Kod nas se u kolokvijalnom govoru termin menadžer uvriježio za označavanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava ili sportskih menadžera...
O parcijalnom ukidanju dviju odluka Hrvatske radiotelevizije od strane Visokog upravnog suda 18.8.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugo, konstatiravši činjenicu da je ona po pravnoj naravi opći akt odnosno općenormativni i pravno obvezujući akt koji donose tijela s javnim ovlastima radi uređenja pojedinih pitanja - izvršenja ili provedbe zakona, odnosno provedbe drugog propisa više pravne snage, koji uređuje odnose na općenit način i djeluje prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se taj akt na njih ima primijeniti, deklarirao je i pravno shvaćanje po kojem su temeljni zahtjevi koje opći akt mora ...
Naknada štete počinjene od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave 21.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE )Nadalje, u judikaturi je zauzeto pravno shvaćanje da do deliktne odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave dolazi samo u slučajevima ako je šteta od strane tih tijela počinjena za vrijeme radnog vremena i u prostorima navedenih tijela, te od strane državnih službenika i namještenika 1, službenika i namještenika u upravnim ...
Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.5.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.05.2015 Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 1. Uvod Na nacionalnoj razini pravo na slobodu mišljenja i izražavanja u normativnom smislu uzdignuto je na ustavnopravnu razinu ustavnom odredbom kojom se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli, s tim da sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava ...
Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 5.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 05.03.2015 Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 1. Uvod Zakonom o odvjetništvu (NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11- dalje ZoO) i Statutom Hrvatske odvjetničke komore (NN 115/13 - dalje Statut) normirano je pravo odvjetnika i odvjetničkih društava na podnošenje zahtjeva za priznanje specijalnosti u određenoj pravnoj oblasti odnosno pravnoj grani, a na podzakonskoj je razini ta materija normativno razrađena i ...
Odgovornost za naknadu štete počinjene od divljači na javnoj cesti 27.1.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Iz stilizacije navedene odredbe odmah smo detektirali da je ona normativno nemušt, neodređen i nejasan pokušaj kompromisa između različitih suprotstavljenih interesnih lobbya koji će posljedično u pravnoj praksi, a naša se anticipacija nažalost obistinila, rezultirati različitim pravnim interpretacijama i nejedinstvenom primjenom materijalnog prava koja će potrajati sve do trenutka dok neki od takvih predmeta, vjerojatno po podnijetoj izvanrednoj reviziji jer su u pravilu posrijedi...
Pravo na osobnu invalidninu 6.11.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Njime je, prvo, težak invaliditet definiran kao tjelesno, intelektualno, osjetilno ili mentalno oštećenje zbog kojeg ili kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe pri čemu se za utvrđivanje teškog invaliditeta primjenjuju mjerila kao što su nesposobnost samostalnog kretanja ni uz ortopedska pomagala, hranjenje putem sonde ili gastrostome, korištenje respiratora, ekskrecija putem umjetnog otvora, parenteralna prehrana, ...
Sportsko dioničko društvo 23.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obvezatno preoblikovanje sportskog kluba - udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo Sukladno kogentnopravnoj zakonskoj odredbi, sportski klub - udruga za natjecanje mora se obvezatno preoblikovati u sportsko dioničko društvo ako su in cumulo ispunjena dva zakonska (pred)uvjeta - da je posrijedi profesionalni sportski klub 2 u nogometu, košarci i rukometu i da je izdano rješenje o njegovom upisu u Registar profesionalnih sportskih klubova (dalje: Registar), te da na temelju ...
Prikaz Pravilnika o web stranici odvjetnika 8.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Web stranica odvjetnika tako može sadržavati ime i prezime, akademsku titulu, te fotografiju ili portret odvjetnika, njegov faktografski curriculum vitae, adresu poslovnog sjedišta odvjetnika odnosno adresu i naziv organizacijskog oblika odvjetničke djelatnosti u kojem odvjetnik radi, područja prava kojima se bavi, podatke o kretanju zaposlenja iz njegove radne knjižice, navođenje stranih jezika na kojima je moguća profesionalna komunikacija s odvjetnikom, popis znanstvenih članaka ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(15)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(2)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(8)
3. JAVNE FINANCIJE(1)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(2)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(1)

Datum

2017(1) 2016(5) 2015(6) 2014(3)

Autori

< Svi J

Autori

Jelinić(2)
Jelušić(13)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite