Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > H
 

Stručni članci

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od ukupno 15)
Naslov Datum
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - obrazac JOPPD 5.12.2013
 JAVNE FINANCIJE Obvezu podnošenja JOPPD obrasca -imaju: Isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici- Obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu PU dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima- Tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...
Porezni položaj turističkih seljačkih domaćinstava 7.2.2013
 JAVNE FINANCIJE Prema članku 38. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u seljačkom domaćinstvu mogu se pružati sljedeće ugostiteljske -usluge: pripremanje i posluživanje toplih i hladnih jela te pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju (izletnika) -istodobno, usluživanje mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom djelu stambenog ili gospodarskog objekta, ...
Porezni aspekt i troškovni prikaz sezonskog rada u poljoprivredi 5.7.2012
 JAVNE FINANCIJE U smislu toga Zakona, u članku 2. stavak 1. točka 4. određuje se da je:Tražitelj zaposlenja osoba koja se želi zaposliti na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, osim osobe -koja: je zaposlena osoba, odnosno samozaposlena osoba i osoba koja se nalazi u nekom radnom ili socijalnom statusu na temelju kojega je obvezno osigurana prema posebnim propisima koji uređuju obvezna -osiguranja, je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne ...
Obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektroničkim putem za porezne obveznike koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike od 1. siječnja 2012. 8.12.2011
 JAVNE FINANCIJE Podneske putem sustava ePorezna obvezni su podnositi porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. Općeg poreznog zakona (Uputa Središnjeg ureda Porezne uprave, Postupanje Porezne uprave radi primjene članka 63. stavka 6. Općeg poreznoga zakona):1. porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu,2. obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne ...
Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina – prava i obveze otuđitelja 13.9.2011
 JAVNE FINANCIJE Porezni propisi kojima se regulira promet nekretnina u Republici Hrvatskoj su Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine” broj 69/97, Odluka USRH - 26/00, 153/02, 22/11), Opći porezni zakon („Narodne novine” broj 147/08, 18/11), Zakon o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj 117/93,33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132...
Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja 12.5.2011
 JAVNE FINANCIJE Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja 12.05.2011 Mario Hak Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja 1. Imenovanje i razrješenje stalnih sudskih procjenitelja Stalnim sudskim procjeniteljem postaje se nakon podnošenja zahtjeva predsjedniku odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda i ako osoba ispunjava sljedeće -uvjete: da je državljanin Republike -Hrvatske, da nije osuđen zbog kaznenog djela koje je zapreka za prijam u državnu službu, dok traju pravne ...
Oporezivanje zakupa nekretnina 22.3.2011
 JAVNE FINANCIJE Zakupnik ima pravo raskinuti -ugovor: ako mu zakupodavac ne preda poslovni prostor u ugovorenom roku, - ako mu zakupodavac ne preda poslovni prostor u stanju utvrđenim ugovorom ili Zakonom, - ako zakupodavac u primjerenom roku ne izvrši popravak koji je dužan izvršiti, - u slučaju radova koje obavlja zakupodavac radi uređenja prostora ili sniženja troškova Zakupodavac ima pravo raskinuti -ugovor: ako zakupnik bez njegove suglasnosti ili unatoč protivljenju izvrši preinake ili ...
Elektronički porezni nadzor 17.2.2011
 JAVNE FINANCIJE Isto tako u postupku prilagodbe hrvatskog zakonodavstva, zakonodavstvu Europske unije bilo je potrebno donijeti i odgovarajuće zakone te su doneseni sljedeći propisi:1. Zakon o elektroničkom potpisu (Narodne novine broj 10/02 i 80/08)2. Zakon o elektroničkoj trgovini (Narodne novine broj 173/03 i 67/08)3. Zakon o elektroničkoj ispravi (Narodne novine broj 150/05)4. Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj 73/08), i mnogi drugi. Prema odredbama Općeg poreznog zakona, ...
Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave 28.12.2010
 JAVNE FINANCIJE Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave 28.12.2010 Mario Hak Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave Implementacija informacijske tehnologije u Poreznoj upravi dovodi do ...
Upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi s osvrtom na smjernice Europske unije za upravljanje kadrovima 9.11.2010
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Smatra se da se koncept dobre državne uprave svodi na pravo svake -osobe: da se s njezinim predmetom postupa nepristrano, pravedno i u razumnom roku od strane institucije i tijela Unije- da bude saslušana prije poduzimanja bilo kakve mjere koja bi na nju mogla izravno ili neizravno utjecati- na pristup vlastitom spisu uz poštivanje legitimnog interesa povjerljivosti i profesionalne ili poslovne tajne- na naknadu štete koju u obavljanju svojih funkcija počine tijela Unije ili njezini ...
Porezni položaj javnih bilježnika 7.9.2010
 JAVNE FINANCIJE Sporazumom -se: zasniva založno pravo na stvarima i pravima dužnika, kao što su: nekretnine (sporazum o hipoteci), pokretne stvari, novčana potraživanja, primanja dužnika po osnovu ugovora o radu ili službi, po osnovu mirovina, invalidnina i naknada izgubljene zarade, tražbine koje dužnik ima na računu kod banaka ili na štednim knjižicama, tražbine da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se predaju nekretnine, druga imovinska odnosno materijalna prava, isprave o ...
Obvezne poslovne knjige s primjerom evidencije materijala kod poslovanja obrtnika 10.8.2010
 JAVNE FINANCIJE U Knjigu primitaka i izdataka unose se podaci o poslovnim primicima i izdacima, kako -slijedi: redni broj - nadnevak primitaka i/ili izdataka - broj temeljnice ili brojevi temeljnica na osnovi kojih su izvršena knjiženja - opis isprava - iznos primitaka u gotovini i čekovima - iznos primitaka preko žiroračuna - iznos primitaka u naravi, uslugama, izuzimanjima i drugih primitaka - porez na dodanu vrijednost sadržan u primicima - ukupni primici - iznos izdataka u gotovu novcu - iznos ...
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s poreznog aspekta 15.7.2010
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s poreznog aspekta 15.07.2010 Mario Hak Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s poreznog aspekta 1. Uvod Vlada Republike Hrvatske donijela je plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma i to u sklopu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju pravne stečevine 4. ”Sloboda kretanja kapitala”, a sadržava mjere ...
Univerzalni pravni sljednici – prava i obveze 9.6.2010
 JAVNE FINANCIJE Ukoliko se utvrdi da je predmet nasljedstva nekretnina u nadležnosti jedne ispostave Porezne uprave, dok je ostavitelj u nadležnosti druge ispostave Porezne uprave, ispostava u čijoj se nadležnosti nalazi nekretnina šalje cjelokupni predmet - izliste knjigovodstvenih kartica, kopiju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, kopiju konačnog rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina ili poreza na nasljedstva i darove nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ...
Uredsko poslovanje u tijelima državne uprave 21.5.2010
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Klasifikacijska oznaka sastavljena je od četiri grupe brojčanih oznaka;a) klasifikacija prema sadržaju - određuje se prema sadržaju prvog pismena u predmetu pri čemu se pismena svrstavaju prema upravnom području u glavne grupe, grupe, podgrupe i djelatnosti unutar podgrupe,b) klasifikacija prema vremenu – određuje godinu otvaranja predmeta, a označava se s dva posljednja broja kalendarske godine u kojoj je predmet otvoren,c) klasifikacija prema obliku – određuje brojčanu oznaku...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(10)
Članak s primjerom obrasca(5)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(2)
3. JAVNE FINANCIJE(12)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(1)

Datum

2013(2) 2012(1) 2011(5) 2010(7)

Autori

< Svi H

Autori

Hak(15)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite