Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8833
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 220823)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 6/2017-6 98. st. 2. t. 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 u daljnjem tekstu ZKP/08) i to s D. I. (s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju) i H. X. (s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju), te se u tom dijelu predmet vraća sudu prvog stupnja na ponovno odlučivanje. Protiv ovog rješenja pravodobnu žalbu je podnio okrivljenik A. K. putem branitelja P. P., odvjetnika iz P. u pogledu djela rješenja u ... 17.1.2017
Kž 290/2016-6 P., odvjetnika iz V., iz žalbenih osnova bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede Kaznenog zakona, a I. okrivljeni J. T. i pravodobnu dopunu žalbe i zbog odluke o kazni, s prijedlozima da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak ili podredno da se preinači pobijanu presudu na način da se okrivljenike oslobodi optužbe, odnosno prema dopuni žalbe I. okrivljenika podredno da se ... 4.1.2017
U-III/6324/2016 Osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti isto ili slično kazneno djelo proizlazi iz dosadašnjeg ponašanja i života okrivljenika, koji je prema vlastitom kazivanju više puta pravomoćno osuđivan zbog različitih kaznenih djela, pa tako najmanje tri puta zbog kaznenih djela teške krađe, na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci i dr., osuđivan je i zbog kaznenih djela nasilja u obitelji na uvjetne osude, da je terećeno kazneno ... 30.12.2016
II Kž 434/2016-4 Naime, uloga optuženika u počinjenju kaznenih djela zbog kojih je u ovom kaznenom postupku nepravomoćno osuđen sastojala se u organizaciji protuzakonitog prenošenja i prodaje školjkaša vrste prstac, pri čemu se on povezao s većim brojem osoba na području K. i P. s kojima je dogovarao vrijeme i mjesto predaje tih školjkaša, time da je za obavljanje radnji izlova angažiran veći broj ronioca koji su na području pulskog priobalja i Limskog kanala izlovili najmanje 568,55 kilograma ... 29.12.2016
II Kž 432/2016-4 stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), određen je istražni zatvor protiv tog optuženika iz osnove u članku 123. Prema tome, imajući na umu izložene okolnosti, pravilno prvostupanjski sud utvrđuje da se iz takvog ponašanja optuženika, koji upravo u dane određenih mu rasprava ima navodne zdravstvene tegobe (koje se pritom utvrđuju samo ... 29.12.2016
II Kž 429/2016-4 Stoga, imajući na umu izložene okolnosti, a osobito činjenicu da je okrivljenik specijalni povratnik, koji je osnovano sumnjiv da je tijekom uvjetnog otpusta počinio novo kazneno djelo, kojim je iskazao izuzetno visok stupanj kriminalne volje i upornost u svom protupravnom postupanju, očito je da na njegovoj strani postoje one osobite okolnosti koje su takvog značaja i karaktera da se iteracijska opasnost ne bi mogla uspješno otkloniti jamstvom, a kako to s pravom u žalbi ističe ... 28.12.2016
II Kž 431/2016-4 Na ovakvo utvrđenje nisu od utjecaja optuženikove opetovane žalbene tvrdnje da je njegov dosadašnji boravak u istražnom zatvoru utjecao na njegovu svijest o pogibeljnosti protupravnog ponašanja te volju i odlučnost da se ubuduće kloni bilo kakvog činjenja kaznenih djela, kao ni tvrdnjama da mu je majka teško bolesna, dok kajanje zbog učinjenoga i okolnost da je u tijeku boravka u istražnom zatvoru po drugi put postao roditelj niti nisu okolnosti koje mogu utjecati na daljnju ... 28.12.2016
Gž 20/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, Jasenke Žabčić, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, te Dragana Katića, Darka Milkovića i Marine Paulić, članova vijeća, u izvanparničnom predmetu predlagateljice V. B., OIB: …iz B., protiv protustranke D. L., OIB: …, iz B., trenutno smještene u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, koju zastupa privremeni skrbnik Z. V., odvjetnik u B., radi donošenja rješenja o ... 27.12.2016
II Kž 426/2016-4 stavka 2. KZ/11. Okrivljenik je i prekršajno kažnjavan i to u 11 navrata, od čega jednom i zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ br: 137/09., 14/10., 44/10. i 60/10.) počinjenog na štetu iste oštećenice i to oko dva mjeseca prije ovdje mu inkriminiranog događaja. Kada se uz sve navedeno uzme u obzir i to da iz podataka u spisu predmeta proizlazi da je okrivljenik prema oštećenici i ranije bio nasilan, tada sve ... 23.12.2016
II Kž 400/2016-6 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća, te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika D. G., zbog kaznenog djela iz članka 154. Imajući na umu navedene razloge koji, i prema ocjeni ovog suda, opravdavaju daljnje produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika D. G. ... 21.12.2016
II Kž 422/2016-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog I. S., zbog kaznenih djela iz članka 230. stavka 2. ZKP/08 propisana obvezna primjena mjere istražnog zatvora u slučaju donošenja presude kojom je optuženiku izrečena kazna zatvora ... 21.12.2016
II 4 Kr 155/2016-3 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11 i 143/12 - dalje u tekstu: KZ/97) i dr., odlučujući o prijedlogu za prenošenje nadležnosti oštećenice kao tužiteljice M. K. od 29. studenoga 2016. 19. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) pa se stoga prijedlog za prenošenje ... 21.12.2016
II Kž 424/2016-4 , a koji upućuje na visok stupanj kriminalne volje u njegovom protupravnom postupanju, te činjenicu da je okrivljeni I. D., prema vlastitim navodima, nezaposlen i lošeg imovnog stanja, prvostupanjski sud je pravilno zaključio da izložene okolnosti u svojoj ukupnosti i međusobnoj povezanosti predstavljaju one osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će taj okrivljenik, u slučaju puštanja na slobodu, počiniti novo kazneno djelo s ciljem pribavljanja materijalnih sredstava za ... 21.12.2016
I Kž 620/2016-4 Pri tome izreka takvog rješenja mora sadržavati i nedvosmisleno određenje ako se radi o vođenju kaznenog postupka, o kojem kaznenom postupku se radi, zbog kojeg kaznenog djela i u povodu kojeg optužnog akta ovlaštenog tužitelja, odnosno ako se radi o utvrđenju da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje izručenika radi izvršenja kazne zatvora, o kojoj kazni se radi, u kojem trajanju i kojom sudskom odlukom i zbog kojeg kaznenog djela je ona izrečena. U ponovljenom će ... 20.12.2016
Kž eun 48/2016-4 Na temelju članka 95. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije (“Narodne novine”, broj 91/10., 81/13., 124/13. i 26/15.; dalje u tekstu: ZPSKS-EU) priznata je presuda Zemaljskog suda za krivične stvari u Beču, Republika Austrija, broj 115 Hv 9/16x od 22. veljače 2016. Osuđenica u žalbi „smatra da postoje uvjeti za Odgodu priznanja presude [a] članak 94. Stavak 2. točka 3. UKSKS-EU određuje kako Sud može odbiti priznanje presude i... 19.12.2016
I Kž 666/2016-4 proizlazi da je zatvorenik u međuvremenu ocijenjen ocjenom „zadovoljava“ te da su mu utvrđene pogodnosti telefoniranja tijekom tjedna u trajanju od dodatnih 10 minuta, uporaba TV prijemnika, samostalna priprava napitaka, korištenje audiovizualnih sredstava te produžena posjeta članova obitelji ili drugih bliskih osoba s nadzorom u trajanju do 30 minuta jednom u tri mjeseca, kao i to da mu je, prema podacima iz izvješća Probacijskog ureda P., osiguran i postpenalni prihvat kod ujaka... 19.12.2016
R2 35/2016-18 Prema nalazu i mišljenju psihijatrijskog vještaka M.K.S., koji nalaz ovaj sud prihvaća u cijelosti, jer je isti logičan i uvjerljiv, dan je na temelju liječničke dokumentacije, a u skladu s pravilima znanosti koja se primjenjuje, proizlazi da mentalna retardacija uz znakove poremećaja u ponašanju zbog čega je protustranka i lišena poslovne sposobnosti može utjecati na trudnoću i porod, te da neprilagođenost ponašanja i potreba za uzimanjem psihofarmakološke terapije također ... 19.12.2016
II Kž 420/2016-4 stavkom 2. KZ/11 i osuđeni na kazne zatvora i to optuženi N. B. u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženi M. R. u trajanju od 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci, optuženi S. H. u trajanju od 7 (sedam) godina, a optužena D. A., uz primjenu članka 48. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 3. KZ/11, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, ukinut je istražni zatvor protiv optuženog J. A. te je određeno da se isti ima odmah pustiti na ... 16.12.2016
II Kž 418/2016-4 Naime, obrazlažući zašto smatra da se utvrđena opasnost od ponavljanja kaznenih djela na strani okrivljenice može otkloniti blažom mjerom od istražnog zatvora i to prethodno navedenom mjerom opreza, prvostupanjski sud navodi da je ona kazneno neosuđivana osoba te da je promijenila boravište preseljenjem u B., dok činjenica da prema navodima same okrivljenice iznesenima na sjednici optužnog vijeća o tome da je između nje i oštećenika u proteklo vrijeme dolazilo do kontakata zbog... 16.12.2016
II Kž 416/2016-4 stavku 1. točki 3. ZKP/08., državni odvjetnik u svojoj žalbi ističe da iste ne opravdavaju zamjenu istražnog zatvora jamstvom, a podredno da je iznos jamstva u visini od 2,500.000,00 kuna prenizak, osobito imajući na umu težinu kaznenog djela za koje se okrivljenik tereti, način njegova počinjenja te osobne okolnosti na strani okrivljenika. S obzirom na to da pravilnost pobijanog rješenja nije s uspjehom dovedena u pitanje žalbenim navodima državnog odvjetnika, koji ni ne upire na... 16.12.2016
I Kž 657/2016-4 stavka 2. u vezi s člankom 37. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - dalje u tekstu: KZ/11.), osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca, a koja je presuda preinačena u odluci o kazni presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. travnja 2016. stavkom 1. točkom 4. ZKP/08. propisano je da se pravomoćna presuda može preinačiti i bez obnove kaznenog postupka, ako se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije ... 15.12.2016
I Kž 652/2016-4 stavka 1. Zakona o izdržavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. i 56/13. - dalje u tekstu: ZIKZ), odbio kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika D. V., podnesen po službenoj dužnosti u smislu članka 158.a ZIKZ-a od strane upravitelja Zatvora u R. Zatvorenik se nalazi u Zatvoru u R. na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od jedne godine, na koju je osuđen ... 15.12.2016
I Kž 646/2016-4 U pravu je osuđenik kada u žalbi tvrdi da mu prvostupanjski sud nije omogućio da iznese razloge zbog kojih nije izvršio rad za opće dobro u cijelosti i na vrijeme, odnosno da je prije donošenja odluke u smislu članka 55. stavka 7. KZ/11. propustio neposredno utvrditi razloge na strani osuđenika koji su doveli do neizvršavanja rada za opće dobro, konkretno njegovu krivnju za neizvršavanje. U ponovljenom postupku preispitivanja izvršenja rada za opće dobro prvostupanjski će sud, u... 15.12.2016
II 4 Kr 149/2016-4 st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti Županijskog suda u Sisku od 23. studenoga 2016. 27. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) spriječen postupati u ovom predmetu, slijedom čega je ... 15.12.2016
I Kž 656/2016-4 izreke prvostupanjske presude proglašen krivim, na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 48. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 3. KZ/11. utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa se optuženi P. H. za ta djela i uz primjenu članka 51. stavaka 1. i 2. KZ/11. osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, u koju mu se kaznu na temelju članka 54. KZ/11. uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 14. ... 15.12.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8833 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(2) 2016(4408) 2015(7887) 2014(8629)
2013(8480) 2012(10019) 2011(11715) 2010(13472)
2009(13013) 2008(14572) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4699)
1993(5015) 1992(4921) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(558)
Upravni sud Republike Hrvatske(403)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9362)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(606)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27469)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3454)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(172486)
Županijski sud(6485)


Vrsta odluke

--(1976)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6886)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(72925)
Presuda i rješenje(7570)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131163)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite