Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8862
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 221546)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/5981/2016 7. Imajući u vidu visinu iznosa trošarine i zakonskih zateznih kamata koje je podnositeljica obvezana platiti prema osporenim aktima i financijske podatke iz dokumentacije dostavljene Ustavnom sudu, a osobito činjenicu da podnositeljica stalnim obavljanjem proizvodne djelatnosti i zapošljavanjem 194 radnika ostvaruje prihod, Ustavni sud je ocijenio da u konkretnom slučaju zbog prisilne ovrhe prije donošenja odluke Ustavnog suda povodom ustavne tužbe podnositeljice nije moguće ... 2.2.2017
II 4 Kr 106/2016-5 U prijedlogu je navedeno da svi optuženici i većina svjedoka imaju prebivalište na području O., većina optuženika je odslužila zatvorske kazne te uz činjenicu da je proteklo deset godina od početka postupka, optuženik D. K. smatra da ne postoji niti jedan razlog zbog kojeg je za vođenje postupka bio određen Županijski sud u Zagrebu. Republika Hrvatska ima obvezu u skladu s odredbama Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv ... 26.1.2017
U-III/1329/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
II Kž 33/2017-4 po branitelju, odvjetniku T. K., „… iz svih žalbenih razloga predviđenih po ZKP/08.“, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske „… preinači pobijano rješenje na način da se odbije prijedlog za produljenjem istražnog zatvora te isti ukine, podredno da preinači pobijano rješenje na način da istražni zatvor zamijeni nekom od blažih mjera iz članka 98. ZKP/08, podredno da ukine pobijano rješenje i predmet vrati Županijskom sudu u Velikoj Gorici na ponovno ... 25.1.2017
U-III/1328/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
II Kž 35/2017-4 Okrivljeni T. K. u žalbi ističe da prvostupanjski sud u pobijanom rješenju nije naveo razloge o tome da bi iz činjeničnog opisa kaznenog djela stavljenog mu na teret u ovom kaznenom predmetu proizlazilo da se on za određene radnje tereti više puta, što znači da bi mu se trebalo staviti manji broj radnji od terećenih, a time upire na ostvarenje bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz članka 468. Nadalje, okrivljenik osporava postojanje opće pretpostavke za primjenu mjere ... 25.1.2017
U-III/2857/2013 Isto tako nije prihvaćen niti prijedlog tuženice-protutužiteljice za izvođenje dokaza saslušanjem pojedinih svjedoka na okolnost da joj nitko nije osporavao stečeno pravo da u predmetnom stanu živi do svoje smrti, budući da pravo doživotnog uživanja toga stana odnosno stanovanja nije, kao takvo, upisano u zemljišnoj knjizi, niti je u tom pravcu između stranaka zaključen kakav pravni posao, kao niti na okolnost vođenja pregovora po pitanju zamjene predmetnog stana za dva manja ... 25.1.2017
U-III/1913/2016 "Prvostupanjski je sud nakon izvršenog uvida u dokumentaciju priloženu spisu tuženika, te nakon održane usmene rasprave, ocijenio da su činjenice koje su s medicinskog stajališta odlučne u smislu članka 5. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ('Narodne novine', broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. - dalje: Zakon) pravilno utvrđene na temelju nalaza i mišljenja stručnih tijela ... 25.1.2017
U-III/2529/2015 u Kninu, postupajući u svojstvu predsjednika Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a 'Tvrđava Knin' (u nastavku - Udruga) i u svojstvu upravitelja Braniteljske Zadruge 'Tvrđava Knin' (u nastavku - Zadruga), s ciljem da sebi pribavi znatnu protupravnu imovinsku korist, a iskorištavajući okolnost da je kao takav jedini bio ovlašten za zastupanje Udruge i Zadruge i za podizanje novca s njihovih žiro-računa, bez bilo kakve pravne osnove sa žiro-računa Udruge broj ... 25.1.2017
U-III/3778/2016 U-III/3778/2016 U-III/3778/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Mate Milković iz Kozica, kojeg zastupa Tomislav Filaković, odvjetnik iz Osijeka, na sjednici održanoj 25. siječnja 2017. "Iz činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom ... 25.1.2017
II Kž 27/2017-4 U ponovljenom postupku preispitivanja razloga za daljnju primjenu mjere istražnog zatvora protiv okrivljenog M. F., prvostupanjski sud će najprije obrazložiti na temelju kojih činjenica i dokaza u konkretnoj situaciji proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio na teret stavljeno mu kazneno djelo, a potom će, uz pravilno utvrđene okolnosti koje upućuju na opasnost od ponavljanja djela na strani okrivljenika, utvrditi i ocijeniti i sve one okolnosti koje su od ... 25.1.2017
II Kž 31/2017-4 Nadalje, postojanje onih osobitih okolnosti koje upućuju na konkretnu i neposrednu opasnost da će optuženi K. M., u slučaju puštanja na slobodu, ponoviti kazneno djelo, odnosno, dovršiti pokušano, prvostupanjski sud s pravom nalazi u činjenici dosadašnje osuđivanosti optuženika budući da je optuženi K. M., prema izvatku iz kaznene evidencije, pravomoćno osuđivana osoba zbog počinjenja kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda, razbojništva i tjelesne ozljede, odnosno kaznenih ... 25.1.2017
U-III/5018/2016 Manipulacija sa maloljetnim X. Y. na koju tužena ukazuje u žalbi ističući da je X. Y. očito instruiran od strane tužitelja rekao da će morati ići kod tužene ako pristane da ju vidi, sama po sebi ne dovodi do zaključka da bi maloljetna djeca stranaka trebala živjeti s tuženom, a posebno kada se ima u vidu da X. X. s tuženom ne želi kontaktirati, da je X. Y. vezan uz sestru i da se s njom solidarizirao, da je X. Y. svjedočio događaju koji je završio ubodom noža, da su djeca ... 25.1.2017
U-III/2562/2013 U-III/2562/2013 U-III/2562/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Milan Malbaša iz Vukovara, kojeg zastupa Stjepan Šporčić, odvjetnik u Vukovaru, na sjednici održanoj 25. siječnja 2017. Stajalište ovog suda je, s obzirom na navedeno ... 25.1.2017
U-III/4550/2016 (list 91. spisa), u kojoj se izrijekom sporazum sindikata koji na području zdravstva djeluju i ne spominje, niti toj obavijesti on prileži, a koja je obavijest upućena od strane (samo) četiri od sedamnaest, odnosno osamnaest postojećih sindikata iz tog područja, te cijeneći i nesporna očitovanja stranaka u ovom postupku vezano za pregovaranje temeljem takve obavijesti, pravilno je prvostupanjski sud zaključio u konkretnom slučaju o nepostojanju sporazuma sindikata iz područja ... 25.1.2017
U-III/1330/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
II Kž 29/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vesne Vrbetić kao predsjednice vijeća te Dražena Tripala i Žarka Dundovića kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. B. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 326. stavka 4. ZKP/08. te nije utvrđeno da bi u istom bila počinjena niti istaknuta bitna povreda odredaba kaznenog postupka, jer je ... 25.1.2017
U-III/5765/2011 30. st. 5., 6. 7. i 8. u svezi st. 1. ZOR-a/04, - pri čemu bi I okrivljenik mogao biti samo osoba u odnosu na koju se takva zaštita traži, - pa kako u činjeničnom opisu nije označeno ni inkriminirano koje bi to pravo na rad ili koje konkretno drugo pravo iz rada, utvrđeno konkretnom važećom zakonskom odredbom određenog zakona, kao blanketne norme, okrivljenik uskratio oštećenici ili joj ograničio takvo pripadajuće konkretno pravo, a to se ne označava ni u zakonskom opisu djela,... 25.1.2017
Kž eun 4/2017-4 - ne smije se kazneno goniti niti se protiv nje smije izvršiti kazna zatvora u državi izdavanja, za djela počinjena prije predaje, - ne smije biti predana drugoj državi članici radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora za druga kaznena djela, - ne smije biti izručena trećoj državi radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora za druga kaznena djela, - ako traženoj osobi V. V. u državi izdavanja bude izrečena kaznena sankcija, nakon pravomoćnosti odluke o izricanju ... 24.1.2017
II 4 Kr 162/2016-4 T. B. suprug L. L. B., koja je u svojstvu stručnog suradnika zaposlena na Općinskom sudu u Šibeniku, te često sudjeluje na raspravama u predmetima sudaca za mladež tog suda, a koju dužnost obavljaju svi suci Općinskog suda u Šibeniku. Okolnosti istaknute u prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti takve su da opravdavaju zaključak kako, prvenstveno zbog potrebe da sud u javnosti ostavlja utisak nepristranosti, postoje važni razlozi za delegaciju mjesne nadležnosti na neki drugi... 24.1.2017
III Kr 3/2017-3 stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 125/11. i 143/12. - dalje u tekstu: KZ/97.) pa mu je izrečena kazna zatvora u trajanju šest mjeseci te mu je izrečena uvjetna osuda kojom mu je određeno vrijeme provjeravanja u trajanju jedna godina. Na temelju članka 82. KZ/97. u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske ... 24.1.2017
I Kž 18/2017-3 A. V. po branitelju S. P. odvjetniku iz R. zbog bitne povrede odredba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne primjene ZPOIK, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske preinači prvostupanjsko rješenje na način da odbije prijedlog radi određivanja privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, a podredno da ukine prvostupanjsko rješenje i predmet vrati na ponovno odlučivanje. Stoga je u razlozima ... 23.1.2017
II Kž 23/2017-4 Prema činjeničnom opisu optužnice okrivljenik se tereti da je, u nakani da usmrti svoju majku koju je prethodno duže vrijeme učestalo tukao, verbalno zastrašivao i ponižavao, najprije s njom verbalno sukobio pa ju je stisnutom šakom udario u predjelu lica nanijevši joj ozljede u vidu krvarenja u području spojnica lijevog oka, krvni podljev vjeđa lijevog oka i područja ispod oka te prijelom nosnih kostiju s krvnim podljevom oka, a zatim ju je rukama uhvatio za glavu prekrivši ... 20.1.2017
II Kž 25/2017-4 ZKP/08, na povredu koje se također poziva ovaj žalitelj, treba navesti da se u maksimalno trajanje istražnog zatvora uračunava samo ono vrijeme za koje je osoba bila lišena slobode po toj osnovi, odnosno po osnovi istražnog zatvora (ranije pritvora, što je prvostupanjski sud također uzeo u obzir), no, ne i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora iz pravomoćne presude koje je prethodilo odluci o obustavi izvršenja te kazne i određivanju istražnog zatvora, kako to pogrešno ... 20.1.2017
U-III/172/2017 Okolnost koju je okrivljeni istaknuo na ročištu vezano uz mogućnost boravka na adresi Brezovička cesta 76, Zagreb kod Mile Šikića, s obzirom na postojeće okolnosti njegovog ne življenja na adresi prebivališta, te nepostojanje boravišta za koje je izvjesno da će okrivljenik na istom boraviti, po stavu suda, a uvažavajući trenutni stadij ovog kaznenog postupka, u kojem se okrivljenik još nije očitovao o osnovanosti optužnice, čine okolnosti koje opravdavaju zaključak o ... 18.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8862 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(80) 2016(4789) 2015(8085) 2014(8674)
2013(8486) 2012(10020) 2011(11715) 2010(13484)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4700)
1993(5015) 1992(4921) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(562)
Upravni sud Republike Hrvatske(403)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9419)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3510)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(172999)
Županijski sud(6523)


Vrsta odluke

--(1976)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6935)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(1)
Presuda(73130)
Presuda i rješenje(7599)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131601)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite