Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Ustavni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Ustavnog suda RH

Stranica 1 / 381
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9516)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/2654/2014 U-III/2654/2014 U-III/2654/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Nenad Dijanović i Anica Dijanović, oboje iz Zagreba, Dejan Doležal iz Sesveta, Saša Čulina iz Zagreba i Jovanka Galović iz Ivanje Reke, koje ... 2.3.2017
U-III/1735/2015 U-III/1735/2015 U-III/1735/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Tea Ukić iz Sumpetra Jesenice, koju zastupa Mario Skejić, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. Na temelju tog utvrđenja, ... 2.3.2017
U-III/1087/2016 U-III/1087/2016 U-III/1087/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Filka Vidić i Dragutin Vidić, oboje iz Osijeka, koje zastupa Marko Lešnjaković, odvjetnik u Osijeku, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. 2. ... 2.3.2017
U-III/2958/2016 (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) u pogledu pitanja: "mogu li se tuženik kao poslodavac i tužiteljica kao radnik nakon prestanka radnog odnosa (uručenjem odluke o otkazu ugovora o radu) valjano sporazumjeti o visini otpremnine i otkaznim rokovima (i nepovoljnije za radnika nego kako je predviđeno Kolektivnim ugovorom)", kao i glede pitanja "da li u situaciji kada je prestao radni odnos između poslodavca i radnika, ima mjesta primjeni instituta najpovoljnijeg prava iz članka ... 2.3.2017
U-III/3465/2016 4. U odnosu na sporedni tužbeni zahtjev kojim podnositelj ad 1/ traži donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, drugostupanjski sud navodi da mu ne pripada to pravo jer da nije dokazano da bi tuženik ad -1/protutužitelj na dan stupanja na snagu Zakona o najmu stanova imao status nositelja stanarskog prava na predmetnom stanu, niti je dokazao da je tužitelju uputio pisani zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, a ... 2.3.2017
U-III/6138/2016 U-III/6138/2016 U-III/6138/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo X. Y. iz D. V., kojeg zastupa J. V., odvjetnica u Odvjetničkom društvu K., H. i V. iz V., na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. "Stoga zbog ... 2.3.2017
U-III/792/2017 Imajući na umu značaj i kvalitetu navedenih okolnosti iz kojih proizlazi postojanje opasnosti od bijega na strani okrivljenika, protivno navodima u žalbi, i prema ocjeni ovog suda, njegova se nazočnost, za sada, ni u ovom stadiju postupku ne bi mogla osigurati primjenom blažih mjera, bilo ponuđenim jamstvom zalogom na nekretnini (za koju nije utvrđena vrijednost niti postoji suglasnost suvlasnika za njezino zalaganje) niti kojom od mjera opreza predviđenih u odredbama ZKP/08. Pritom ... 22.2.2017
U-III/3463/2016 U-III/3463/2016 U-III/3463/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Čedo Pekez iz Tenja, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. ZP-a o žurnom postupku, prema kojima Prekršajni sud nije imao obvezu pozvati i ispitati svjedoka u obveznoj ... 22.2.2017
U-III/1687/2016 U-III/1687/2016 U-III/1687/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Marko Stupalo iz Neorića, kojeg zastupa Dijana Britvić, odvjetnica u Splitu, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. Moj brat je htio sam izgraditi sebi kuću, odnosno kat ... 22.2.2017
U-III/3985/2012 Isto tako na nedvojbeni način je utvrđeno da je navedeni poziv napisao Vlastimir Katić pa su stoga neosnovani žalbeni navodi tužitelja da je vojna osoba u kriminalističkoj vojnoj policiji zloupotrijebila svoje ovlasti, zbog čega da je tužitelj pretrpio štetu, pa da je evidentno da je šteta nastala u vezi sa obavljanjem vojne službe, jer je tijekom postupka na nedvojben način utvrđeno da se ne radi o službenom pozivu vojne policije, da je štetni događaj nastao u službenim ... 22.2.2017
U-III/838/2017 Kada se uzme u obzir sve prednje navedeno te posebno nalaz i mišljenje vještakinje psihijatra dr. Vlatke Novak iz kojeg proizlazi da je optuženik karakterno promijenjena osoba s kombiniranim osobinama disocijalno strukturirane i emocionalno nestabilne osobe koji je ovisnik o opojnoj drogi heroin, ovisnik o metadonu, a sve uz zlouporabu alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, zbog čega je i predložila mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, to doista upućuje na zaključak da bi ... 22.2.2017
U-III/662/2017 U-III/662/2017 U-III/662/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Emilio Bungur iz Splita, kojeg zastupa Vinko Burazer, odvjetnik u Velikoj Gorici, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. st. 1. OKZRH ... Okolnosti počinjenja kaznenog ... 22.2.2017
U-III/400/2013 Prema ocjeni Ustavnog suda ustavnopravno je prihvatljivo stajalište nadležnih sudova da u konkretnom slučaju nije osnovan tužbeni zahtjev podnositeljice za isplatom u tužbi navedenog iznosa s osnove naknade za prekovremeni rad, a budući da iz činjenica utvrđenih u postupku proizlazi da podnositeljica nije za rad izvan radnog vremena imala nalog svojeg poslodavca suglasno odredbi članka 41. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., ... 22.2.2017
U-III/615/2017 Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su osporenim rješenjima povrijeđena njegova ljudska prava i temeljne slobode zajamčeni člancima 25. stavkom 3., 28. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.). Također smatra povrijeđenima i članke 5. stavak 3. i 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ... 22.2.2017
U-III/3631/2014 U-III/3631/2014 U-III/3631/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Slovenka Marinković iz Splita, koju zastupa Siniša Štimac, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. 2. Podnositeljica smatra da su joj osporenom odlukom... 22.2.2017
U-III/7633/2014 "Analizom svih ovih činjenica, nesporno je utvrđeno da su I i II okrivljeni ostvarila sva subjektivna i objektivna obilježja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - krivotvorenjem novca, s tim da je djelo iz alineje 2/ točke 2/ u odnosu na II okrivljenu ostalo u pokušaju jer tada novčanice nisu stavljene u optjecaj, jer je prodavačica otkrila krivotvorinu, te je II okrivljena platila kunama račun, ali kako se radi o produljenom djelu to je ovaj pokušaj u ... 22.2.2017
U-I/60/1991 i dr. Polazeći od navedenih načelnih stajališta, Ustavni sud utvrdio je da je u suglasnosti s Ustavom zakonodavno rješenje prema kojem se prekid trudnoće može obaviti na zahtjev žene do isteka 10. tjedna trudnoće (a nakon toga, u suglasnosti nadležnog tijela, samo ako se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja, ako se može očekivati da će se dijete... 21.2.2017
U-I/60/1991 i dr. U-I/60/1991 i dr.U-I/60/1991 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević-Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/... 21.2.2017
U-IIIA/1737/2013 U-IIIA/1737/2013 U-IIIA/1737/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio Juraj Bahnik iz Zagreba, kojeg zastupa Marijan Ruždjak i Nataša Grah, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Ruždjak i partneri iz Zagreba, na ... 16.2.2017
U-IIIA/2426/2014 Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka, kao i neaktivnost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu koja proizlazi iz činjenice da je isti u predmetu broj: 431886 donio novo rješenje tri (3) godine i pet (5) mjeseci nakon što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba u Zagrebu poništio prvostupanjsko rješenje i predmet vratio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, da nije riječ o složenijoj pravnoj stvari i radi se o predmetu koji... 16.2.2017
U-IIIA/1755/2015 ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da mu je trajanjem postupka koji se vodio pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) pod brojem Rev-647/2014 povrijeđeno ustavno pravo na donošenje odluke u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90.... 16.2.2017
U-III/1737/2015 5. Prvostupanjski sud je, u ponovljenom postupku, nakon provedenog opsežnog dokaznog postupka (uvida u spis Općinskog suda u Zagrebu broj: Ko-2233/97, medicinsku dokumentaciju, zapisnike o saslušanju podnositelja u policijskoj postaji, zapisnike o saslušanju službenika policijske postaje koji su izvršili kriminalističku obradu nad podnositeljem, saslušanja podnositelja i njegovog oca, provedenih medicinskih vještačenja, saslušanja svjedoka-službenika policijske postaje Antuna ... 16.2.2017
U-III/4640/2016 U prilikama konkretnog slučaja - prema navedenom činjeničnom utvrđenju o okolnostima u kojima su sklapani ugovori (radi realizacije određenih emisija, s jasno definiranim poslovima koje se tužitelj obvezao u ugovorenom roku obaviti - i to za naknadu koja je u različitim iznosima ugovorena po svakom ugovoru), a obzirom da je svim sklopljenim ugovorima tužitelj ugovorio obavljati za tuženika određene poslove koji nisu bili izravno vezani za obavljanje trajne djelatnosti tuženika - ti... 16.2.2017
U-III/2247/2016 U-III/2247/2016 U-III/2247/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Drago Čorak iz Osijeka, kojeg zastupa Petar Vukasović, odvjetnik u Osijeku, na sjednici održanoj 16. veljače 2017. Naime, u smislu članka 49. ... 16.2.2017
U-III/1675/2014 Prema tome, kada je obrana optuženika krajnje neuvjerljiva i neživotna, kada je nedvojbeno utvrđeno da su se počinitelji kaznenog djela na mjesto izvršenja dovezli i odvezli iznajmljenim automobilom marke 'Toyota Auris', a kojega je iz Zagreba u Novu Gradišku dovezao te vratio optuženik i na kojem su bile mijenjane registracijske tablice radi nemogućnosti identifikacije vozila i kada je optuženika kao počinitelja s potpunom sigurnošću prepoznao očevidac predmetnog događaja, tada... 16.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 381 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(119) 2016(1079) 2015(819) 2014(961)
2013(420) 2012(334) 2011(304) 2010(326)
2009(495) 2008(439) 2007(733) 2006(990)
2005(967) 2004(821) 2003(135) 2002(108)
2001(148) 2000(190) 1999(28) 1998(29)
1997(29) 1996(21) 1995(9) 1994(9)
1993(2) 1992(1)

Sudovi

< SviUstavni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Dopis(10)
Dopis podnositelju(13)
Izvješće(19)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6745)
Odluka i rješenje(167)
Presuda(2)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Rješenje(2540)
Sažetak(6)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite