Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Ustavni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Ustavnog suda RH

Stranica 1 / 387
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9657)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/1503/2017 st. 1. i 2. KZ/11, odnosno sveukupno za 10 kaznenih djela, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do dvanaest godina, tereti se za proizvodnju i promet veće količine opojne droge, da je droga bila upakirana u više tetrapaka i pvc vrećica što upućuje na dobru pripremljenost i unaprijed isplanirane radnje, te kad se uzme u obzir činjenica da je okrivljenik ranije osuđivan u tri navrata upravo zbog istih kaznenih djela, i to ponovno djela neovlaštene proizvodnje opojne droge, pa uz... 5.4.2017
U-III/1203/2017 2. U ustavnoj tužbi podnositelj navodi da su osporenim rješenjima povrijeđena njegova ljudska prava i temeljne slobode zajamčene člancima 14. stavkom 2., 18. stavkom 1., 22., 25. stavkom 2., 28. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), kao i člankom 5. stavcima 1., 3. i 4. te člankom 6. stavcima 1. i 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97... 5.4.2017
U-I/246/2017 i dr. U-I/246/2017 i dr.U-I/246/2017 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/... 4.4.2017
U-I/3685/2015 i dr. Nadalje, iz očitovanja Ministarstva financija, kao i očitovanja koja su dostavile zainteresirane institucije, Ustavni sud utvrdio je da su troškove konverzije, operativne troškove u vezi s obračunom i komunikacijom s potrošačima, snosile kreditne institucije, dok su jednim dijelom troškovi konverzije pali i na teret potrošača (primjerice, troškovi izmjene ugovora, troškovi u vidu naknade štete ili naknade izgubljene dobiti u obliku nerealiziranih tečajnih razlika, razlika u ... 4.4.2017
U-I/3685/2015 i dr. "Naime, ako je ovdje predlagatelj kao poduzetnik plasirao uslugu/proizvod (pružao bankovne usluge odobravanja i ugovaranja kredita) i to učinio sukladno svim relevantnim propisima koji su vrijedili u vrijeme odobravanja kredita, te ako HNB kao regulatorno i ovlašteno tijelo nadzora nad poslovanjem banaka nije prema ovdje predlagatelju istakla niti jednu primjedbu ili donijela bilo kakvu mjeru povodom kontinuirano provedenih nadzora u smislu eventualnih nezakonitosti ili nepravilnosti u ... 4.4.2017
U-I/246/2017 i dr. 4. U odnosu na prigovor predlagatelja Andre Vlahušića na "nepreciznost kod navođenja oznaka kaznenih djela i Kaznenog zakona", Ustavni sud također se pozvao na svoja utvrđenja iz odluke i rješenja broj: U-I-1397/2015, kada je u odnosu na slične prigovore predlagatelja utvrdio da bi iz osporenog članka 9. stavka 4.(2.) točaka 1., 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/... 4.4.2017
U-III/4248/2016 U rješenju Odbora navedeno je da je podnositelj nastavio raditi nakon proteka roka na koji je primljen u državnu službu, a da mu posebnim rješenjem nije produžena državna služba, te da je od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske zatraženo mišljenje o njegovom radnopravnom statusu, u kojem mišljenju je u bitnom navedeno da državna služba na određeno ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme, da su stupanjem na dužnost sudaca i primanjem u službu sudskih ... 30.3.2017
U-III/36/2014 Glede primjene materijalnog prava u vrijeme podnošenja prijedloga za uknjižbu, a prije stupanja na snagu Zakona o privatizaciji, te donošenja rješenja Fonda za privatizaciju temeljem kojeg je dijelom prihvaćen prijedlog za uknjižbu, predlagatelj također neosnovano ističe žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava s obzirom da i u vrijeme donošenja prethodno zemljišnoknjižnog rješenja nije bilo uvjeta za uknjižbu prava vlasništva na spornim nekretninama, jer u vrijeme ... 30.3.2017
U-III/60/2014 U-III/60/2014 U-III/60/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Vlado Galić iz Opatije, kojeg zastupa Vinko Adžić iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Juro Martinović, Vinko Adžić i Ivan Adžić iz Zagreba, na ... 30.3.2017
U-III/1215/2015 U-III/1215/2015 U-III/1215/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Josip Jurković iz Zagreba, kojeg zastupa Dragutin Rendeli, odvjetnik u Sesvetama, na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. stavkom 1. točkom a) i ... 30.3.2017
U-IIIA/2320/2015 U-IIIA/2320/2015 U-IIIA/2320/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Scipio Voina iz Splita, kojeg zastupa Davor Jelić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Jelić, Vuković i Handžinski u Zagrebu, na sjednici ... 30.3.2017
U-III/238/2016 U-III/238/2016 U-III/238/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Elvis Čop iz Viškova, kojeg zastupa Saša Žarkovac, odvjetnik u Rijeci, na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. stavku 1. Zakona o radu ("Narodne ... 30.3.2017
U-III/1956/2014 "Prema tome, iz navedenih odredbi Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima proizlazi da stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom sud može odrediti maksimalni netto iznos konačne nagrade u iznosu od 600.000,00 kn, a ako se taj postupak ne uspije završiti u roku od pet godina računajući od dana otvaranja postupka, tada se stečajnom upravitelju može odrediti daljnja primjerena godišnja nagrada za razdoblje ... 30.3.2017
U-III/5753/2013 Smatra da je Vrhovni sud osporenu odluku donio mimo tih pravnih stajališta, a koja se svode na sljedeće zaključke: da je temeljna odrednica plaćanja i formiranja zajedničke pričuve postojanje prava vlasništva na posebnim dijelovima zgrade i suvlasništva na zgradi, zatim da, ako posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu fizičkih osoba i stanovi nisu prodani ranijim korisnicima, ne postoji zakonsko utemeljenje za naplatu troškova pričuve, te budući da je u konkretnom slučaju ... 30.3.2017
U-III/6163/2013 4. U postupku koji je prethodio ustavnosudskom postupku prvostupanjsko upravno tijelo, nakon utvrđenja da je podnositeljica automobil "Mercedes" C 220, koji je uvezla na ime braniteljske povlastice, otuđila prije isteka roka zabrane od dvije godine (od dana nabave) propisanog člankom 60. stavkom 6. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 107/07. i 65/09.; u daljnjem tekstu: ZoPHBDR), donijelo je osporeno... 30.3.2017
U-III/794/2015 razvidno je da je pravna prednica trećetuženice Blanka Brnelić (kao i suvlasnica Mara Prelovac) bila upisana kao vlasnica temeljem odredbe članka 365 stavak 1 ZV-a, odnosno pretvorbom prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu (upis pod brojem B-44 do 46), koje pravo korištenja je bilo upisano u njenu korist (upisi pod C-10 i 15). Dalje je razvidno da je pravo korištenja bilo upisano temeljem odredbe članka 38 i 39 Zakona o nacionalizaciji ... 30.3.2017
U-III/3860/2015 "Dakle, iako je u ponovnom suđenju činjenično stanje dopunjeno na način da je utvrđen način poslovanja među strankama, a što je prema shvaćanju revizijskog suda od odlučnog značenja u pogledu tereta dokazivanja činjenice da li su vozila plaćena, revizijski sud osporenom odlukom više ne nalazi relevantnim način poslovanja stranaka te kada se plaćala vozila, dok s druge strane osporenom odlukom, a protivno ranijem shvaćanju, drži presudnim, u prosudbi da tužitelj nije dokazao... 30.3.2017
U-III/4024/2015 9. Menadžerskih ugovora prema kojoj je o svom trošku trebala u korist tužitelja zaključiti ugovor o osiguranju života i osiguranju od nezgode i prema kojoj bi tužitelji u trenutku otkupa police uprihodili novčane iznose koji se potražuju postavljenim tužbenim zahtjevom, a koju ugovornu obvezu je prekršila jer je predmetne ugovor o osiguranju otkupila i otkupnu vrijednost zadržala za sebe, to je tužiteljima nastala šteta u visini novčanog iznosa koji je tuženica zadržala za ... 30.3.2017
U-IIIBi/3699/2015 Podnositeljica predlaže da Ustavni sud usvoji ustavnu tužbu i utvrdi da je došlo do povrede ustavnih prava zajamčenih člancima 21. stavkom 1. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), da je povrijeđen članak 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02. i 1/06.; u daljnjem tekstu: Konvencija... 30.3.2017
U-III/261/2015 "U svezi iznesenih primjedbi Ustavnog suda valja navesti da je Upravni sud kada je prvi puta rješavao o ovom slučaju u povodu tužiteljeve tužbe, pristupio rješavanju predmeta u skladu sa tužbenim zahtjevom koji je bio postavljen tako da je tužitelj tužio šutnju uprave u smislu odredbe članka 26. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.), zbog toga što Odbor za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata nije u roku od 60 dana donio odluku o njegovom ... 30.3.2017
U-III/3206/2015 I ovaj žalbeni sud, kao sud prvog stupnja, smatra kako je u konkretnom slučaju došlo do prekida uzročno posljedične veze između povreda na radu i gubitka na zaradi tužitelja zbog toga što je ostao bez posla i postao korisnik invalidske mirovine, jer do prestanka radnog odnosa tužitelja nije došlo iz razloga što mu njegova preostala radna sposobnost ne bi omogućavala da obavlja neke druge poslove, već iz razloga što tuženik nije imao mogućnost osposobiti ga za rad na nekim ... 30.3.2017
U-III/1364/2017 U-III/1364/2017 U-III/1364/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Bačelić d.o.o. Polazeći od navoda ustavne tužbe i smatrajući očitim da odgoda pravnih učinaka osporenog rješenja u konkretnom slučaju nije... 30.3.2017
U-III/1432/2012 U-III/1432/2012 U-III/1432/2012 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Marica Matozan iz Komletinaca, koju zastupa Igor Plavšić, odvjetnik u Vinkovcima, na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. stavak 1. Zakona o ... 30.3.2017
U-III/2793/2015 "ŽsO navodi u obrazloženju presude i slijedeće 'Osim toga, pod uvjetima iz ZPS, mogla bi otkupiti samo stan na kojem je imala stanarsko pravo a ne drugi stan' I ovakvom pravnom kvalifikacijom je ugroženo ustavno pravo jednakosti pred zakonom, jer je povrijeđena odredba članka 4 stavak 1 ZPS, koja propisuje da zahtjev za otkup stana podnosi nositelj stanarskog prava a nema odredbe u ZPS-u koja bi bilo onemogućeno podnošenje zahtjeva za kupnju stana uslijed toga što je stan na kojemu ... 30.3.2017
U-III/4236/2015 U-III/4236/2015 U-III/4236/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenulo IGM Tounj d.d. Iz spisa predmeta razvidno je da je prvostupanjsko upravno tijelo, sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o koncesijama ("Narodne ... 30.3.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 387 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(255) 2016(1079) 2015(819) 2014(961)
2013(421) 2012(336) 2011(305) 2010(326)
2009(495) 2008(439) 2007(733) 2006(990)
2005(967) 2004(821) 2003(135) 2002(108)
2001(148) 2000(190) 1999(28) 1998(30)
1997(29) 1996(21) 1995(9) 1994(9)
1993(2) 1992(1)

Sudovi

< SviUstavni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Dopis(10)
Dopis podnositelju(13)
Izvješće(19)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6832)
Odluka i rješenje(170)
Presuda(2)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Rješenje(2589)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite