Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2001
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 293
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7317)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 927/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i više sudske savjetnice – tajnice u odjelu Sanje Katušić-Jergović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Podatak o tomu da se radilo o starijoj, nepokretnoj i bolesnoj ženskoj osobi, koja nije bila sposobna pružiti otpor niti je predstavljala ikakovu opasnost, i ... 31.12.2001
VSRH II Kž 923/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i više sudske savjetnice – tajnice u odjelu Sanje Katušić-Jergović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Sve navedeno, uz podatak o dobroj i čvrstoj organiziranosti počinitelja, a imenovani okrivljenici imali su upravo najznačajnije i vodeće uloge, upućuje na ... 31.12.2001
VSRH II Kž 911/2001-5 2. st. 1. čl. 102. ZKP, suprotno izloženim tvrdnjama žalitelja, na daljnju osnovanu mjeru pritvora upućuje podatak da će u daljnjem tijeku istrage biti potrebno ispitati i suokrivljenika K.G., koji se trenutno nalazi u bijegu, pa cijeneći taj podatak, kao i karakter kaznenog djela koji je u pitanju, pravilno je sud prvog stupnja ocijenio da bi okrivljenik boravkom na slobodi pokušao stupiti u kontakt sa okrivljenikom K.G. i međusobnim dogovorom utjecati na daljnji tijek postupka, ... 31.12.2001
VSRH Rev 477/2000-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića, Ivke Zlokić, dr. Ivana Kaladića i Vjere Delić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari I-tužiteljice G. K. iz Z., i II-tužiteljice M. Š. godine, do isplate, po kamatnoj stopi koju određuje Uredba o visini stope zatezne kamate, kao i nadoknaditi im parnični trošak u iznosu od 19.226,40 kn, u roku od 15 dana, dok je u st. II izreke prvostupanjske... 31.12.2001
VSRH II Kž 924/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Nasuprot tome, budući je okrivljenik prilikom izvršenja djela iskazao upornost prodajući opojnu drogu heroin u dužem periodu, a bez zanimanja je i bez zaposlenja, te izvora prihoda i ... 31.12.2001
VSRH Gr 1051/2001-2 godine, kupac Z.Z. iz K., zastupan po punomoćnici mr. D.K., predložio je delegaciju drugog stvarno nadležnog suda u ovom predmetu umjesto Općinskog suda u Koprivnici i Županijskog suda u Koprivnici, uz obrazloženje da spomenuti sudovi svojim postupanjem odugovlače ovaj postupak, te da stoga sumnja u njihovu nepristranost. 53/91, 91/92 i 112/99 – u daljnjem tekstu ZPP) najviši sud određen vrste u Republici Hrvatskoj može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u ... 31.12.2001
VSRH II Kž 931/2001-3 Naime, okrivljenica se tereti da je zajedno sa još jednim okrivljenikom, nakon što su dogovorili, u duljem vremenskom razdoblju nabavljala i prodavala drogu heroin, a bez zaposlenja je i bez stalnih izvora prihoda, te, kako to proizlazi iz, u međuvremenu, provedenog psihijatrijskog vještačenja (list spisa 142), ovisnica o heroinu, pa te okolnosti, uz činjenicu da je okrivljenica osuđivana zbog istovrsnog kaznenog djela (list spisa 92), opravdavaju bojazan da bi ona boravkom na slobodi ... 31.12.2001
VSRH Gr 1055/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Damira Mratovića, kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića i Ivke Zlokić, kao članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja HRT, JP iz Z., protiv ovršenika E.d.o.o. 6. ZS trgovački sudovi određuju i provode ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u pravnim stvarima iz st. 1. toč. 1. ovog članka, što znači u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku, ... 31.12.2001
VSRH II Kž 929/2001-3 godine na plaži u S. prodali 857,9 gr za iznos od 700 DEM, a preostali dio droge u količini od 2.687,9 gr pohranili u kontejner u S., gdje je od strane policijskih djelatnika droga pronađena, pa imajući u vidu da ova količina droge bitno odstupa od uobičajene količine koja se pojavljuje kod počinitelja tih kaznenih djela, to su onda, protivno mišljenju žalitelja, posebno teške okolnosti žaliteljeva djela u smislu visokog stupnja ugrožavanja ljudskog zdravlja, čime je opravdana ... 31.12.2001
VSRH Rev 1375/2000-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Damira Mratovića, kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića, Ivke Zlokić, dr. Ivana Kaladića i Vjere Delić, kao članova vijeća, u zemljšno-knjižnom predmetu predlagateljice Republike Hrvatske, koju zastupa Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske, ovo po odluci o povjeravanju zastupanja Državno pravobraniteljstvo Vukovarsko-srijemske županije, radi uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u k.o... 31.12.2001
VSRH Gr 1043/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića i dr. Ivana Kaladića, kao članova vijeća, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja S. M. iz S., rješavajući o zahtjevu predlagatelja da u predmetu br. Inače, navodne nepravilnosti o kojima govori predlagatelj, a zbog kojih se sumnja u pristranost drugostupanjskog suda odnose se prema navodima zahtjeva na rad Općinskog suda u Sinju i organa ... 31.12.2001
VSRH II Rev 56/1998-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivke Zlokić, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića, dr. Ivana Kaladića, Vjere Delić i Miroslave Vekić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D. D. iz G., A., zastupanog po punomoćniku N. Đ. Naime, na dosuđenu stranu valutu tužitelja pripadaju zatezne kamate po stopi koju banke u mjestu ispunjenja plaćaju na štedne uloge u toj valuti po viđenju, a ne po stopi koje banke u mjestu ispunjenja... 31.12.2001
VSRH Gr 941/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao presjednika vijeća, te Damira Mratovića i dr. Ivana Kaladića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. V. iz S. B., koga zastupa M. M.-P., odvjetnik u P., protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, koga zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, radi poništenja presuda disciplinskih sudova, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda ... 31.12.2001
VSRH Gr 916/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića i dr. Ivana Kaladića kao članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Z. G. iz U., koga zastupa P. J., odvjetnik u P., protiv ovršenika 1. H. G. iz U., i 2. H. H. iz U., koje zastupa A. P., odvjetnica u B., radi predaje u posjed nekretnina, rješavajući prijedlog ovršenika u ovršnom predmetu Općinskog suda u Bujama br. godine bezuspješno ... 31.12.2001
VSRH II Kž 922/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, iz nalaza i mišljenja vještaka psihijatra proizlazi da okrivljenik boluje od duševne bolesti Psychosis paranoides čije su osnovno obilježje sumanute ideje prema supruzi, što je bilo ... 31.12.2001
VSRH II Kž 928/2001-3 Stoga su svi prigovori žalitelja o tome, da li su oni i stvarno počinili kazneno djelo, na način kako im se to stavlja na teret neosnovani, jer ne mogu biti predmet ocjene u ovoj fazi kaznenog postupka preispitivanje odluke o pritvoru, već je to stvar raspravnog vijeća suda prvog stupnja, koji će o tome odlučiti nakon provedene rasprave. F.G. na spavanju, a zatim svi zajedno oborili istog na pod s ciljem da ga usmrte, tukli ovoga rukama i nogama kao i drškom od metle po različitim ... 31.12.2001
VSRH II Kž 917/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, kako je to ranijim rješenjam ovog suda već ukazano okrivljenik je djelo, za koje ga se u ovom postupku tereti, počinio u alkoholiziranom stanju, te se ne sjeća događaja, a ranije je osuđivan, pa u ... 28.12.2001
VSRH II Kž 918/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Naime, kako je optuženik već osuđivan zbog istovrsnih kaznenih djela, te kako je prilikom izvršenja djela koje je predmet ovog kaznenog postupka pokazao znatnu dozu upornosti i organiziranosti, jer se tereti... 28.12.2001
VSRH II 4 Kr 600/2001-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu-više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 24. st. 1. toga Zakona, ušla sva kaznena djela koja kao kvalificirani oblik učina sadrže postupanje u grupi, a što u konkretnom slučaju nije bila intencija zakonodavca, jer iz dikcije ... 28.12.2001
VSRH II Kž 921/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu-više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st .1. toč. 2. ZKP, a za čiju primjenu je neophodno postojanje osnovane sumnje da bi okrivljenik utjecajem na svjedoke mogao ometati kazneni postupak, što znači da nije dovoljna samo ... 28.12.2001
ŽS Kc Kv 168/2001 ŽS Kc Kv 168/2001 ŽS Kc Kv 168/2001 Županijski sud u Koprivnici 28.12.2001 Koprivnica Kazneni - izvanraspravno kazneno vijeće KAZNENI ODJEL ZSRH2001KcKvB168 28.12.2001
VSRH II Kž 909/2001-5 Naime, kako je to ranijim rješenjem ovog suda već ukazano, okolnosti da se protiv okrivljenika vodi postupak zbog istovrsnog kaznenog djela pred Općinskim sudom u Zagrebu (list spisa 48), kao i da je i kao maloljetnik tretiran zbog činjenja kaznenih djela, uz činjenicu da ga se u ovom postupku tereti zbog učina kvalificiranog oblika teške krađe, opravdavaju bojazan da bi on boravkom na slobodi mogao počiniti istovrsno kazneno djelo, te opravdavaju njegovo zadržavanje u pritvoru po ... 28.12.2001
VSRH Rev 285/1999-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca dr. Ive Grbina, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Miljenke Vraničar, Tome Gložinića i Ljubice Munić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari ovrhovoditeljice M. D., iz Švedske, koju zastupa punomoćnica S. F., odvjetnica iz S., protiv ovršenika M. D. iz P. radi predaje djeteta, odlučujući o reviziji ovršenika protiv rješenja Županijskog suda u Sisku od 28. svibnja 1998. st. 1. ZBPO naime propisuje... 28.12.2001
VSRH Gr 1046/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Borisa Guttmanna kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza i Ivana Mikšića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja P., Z., protiv tuženika D. H. iz Z., radi isplate, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Zagrebu koji se proglasio stvarno nenadležnim rješenjem od 20. rujna 2001. 12. st. 2. Zakona o izmjenama Zakona o sudovima (“Narodne novine” broj 129/00), tako da do atrakcije ... 27.12.2001
VSRH II Kž 920/2001-3 godine Imajući u vidu to višegodišnje razdoblje počinjenja terećenih djela, te osnovanu sumnju da su obje okrivljenikove kćeri počam od svoje desete godine života bile spolno zlostavljane, kao i frekventnost inkriminiranog postupanja (prosječno jedanput tjedno), pravilan je po ocjeni ovog Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao drugostupanjskog suda zaključak pobijanog rješenja da sve navedeno opravdava iteracijsku opasnost na strani okrivljenika, pa je osnovano produljen pritvor ... 27.12.2001
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 293 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2001(7317)
> Siječanj(669) > Veljača(702) > Ožujak(686) > Travanj(495) > Svibanj(705) > Lipanj(650) > Srpanj(391) > Kolovoz(394) > Rujan(609) > Listopad(735) > Studeni(702) > Prosinac(579)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(24)
Ustavni sud Republike Hrvatske(148)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(99)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(23)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6853)
Županijski sud(170)


Vrsta odluke

--(192)
Odluka(96)
Odluka i rješenje(2)
Presuda(2491)
Presuda i rješenje(238)
Rješenje(4298)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite