Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2001
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 293
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7317)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 923/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i više sudske savjetnice – tajnice u odjelu Sanje Katušić-Jergović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Sve navedeno, uz podatak o dobroj i čvrstoj organiziranosti počinitelja, a imenovani okrivljenici imali su upravo najznačajnije i vodeće uloge, upućuje na ... 31.12.2001
VSRH II Kž 911/2001-5 2. st. 1. čl. 102. ZKP, suprotno izloženim tvrdnjama žalitelja, na daljnju osnovanu mjeru pritvora upućuje podatak da će u daljnjem tijeku istrage biti potrebno ispitati i suokrivljenika K.G., koji se trenutno nalazi u bijegu, pa cijeneći taj podatak, kao i karakter kaznenog djela koji je u pitanju, pravilno je sud prvog stupnja ocijenio da bi okrivljenik boravkom na slobodi pokušao stupiti u kontakt sa okrivljenikom K.G. i međusobnim dogovorom utjecati na daljnji tijek postupka, ... 31.12.2001
VSRH Rev 477/2000-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića, Ivke Zlokić, dr. Ivana Kaladića i Vjere Delić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari I-tužiteljice G. K. iz Z., i II-tužiteljice M. Š. godine, do isplate, po kamatnoj stopi koju određuje Uredba o visini stope zatezne kamate, kao i nadoknaditi im parnični trošak u iznosu od 19.226,40 kn, u roku od 15 dana, dok je u st. II izreke prvostupanjske... 31.12.2001
VSRH II Kž 927/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i više sudske savjetnice – tajnice u odjelu Sanje Katušić-Jergović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Podatak o tomu da se radilo o starijoj, nepokretnoj i bolesnoj ženskoj osobi, koja nije bila sposobna pružiti otpor niti je predstavljala ikakovu opasnost, i ... 31.12.2001
VSRH Rev 1375/2000-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Damira Mratovića, kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića, Ivke Zlokić, dr. Ivana Kaladića i Vjere Delić, kao članova vijeća, u zemljšno-knjižnom predmetu predlagateljice Republike Hrvatske, koju zastupa Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske, ovo po odluci o povjeravanju zastupanja Državno pravobraniteljstvo Vukovarsko-srijemske županije, radi uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u k.o... 31.12.2001
VSRH Gr 1055/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Damira Mratovića, kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića i Ivke Zlokić, kao članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja HRT, JP iz Z., protiv ovršenika E.d.o.o. 6. ZS trgovački sudovi određuju i provode ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u pravnim stvarima iz st. 1. toč. 1. ovog članka, što znači u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku, ... 31.12.2001
VSRH II Rev 56/1998-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivke Zlokić, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića, dr. Ivana Kaladića, Vjere Delić i Miroslave Vekić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D. D. iz G., A., zastupanog po punomoćniku N. Đ. Naime, na dosuđenu stranu valutu tužitelja pripadaju zatezne kamate po stopi koju banke u mjestu ispunjenja plaćaju na štedne uloge u toj valuti po viđenju, a ne po stopi koje banke u mjestu ispunjenja... 31.12.2001
VSRH Gr 941/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao presjednika vijeća, te Damira Mratovića i dr. Ivana Kaladića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. V. iz S. B., koga zastupa M. M.-P., odvjetnik u P., protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, koga zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, radi poništenja presuda disciplinskih sudova, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda ... 31.12.2001
VSRH II Kž 928/2001-3 Stoga su svi prigovori žalitelja o tome, da li su oni i stvarno počinili kazneno djelo, na način kako im se to stavlja na teret neosnovani, jer ne mogu biti predmet ocjene u ovoj fazi kaznenog postupka preispitivanje odluke o pritvoru, već je to stvar raspravnog vijeća suda prvog stupnja, koji će o tome odlučiti nakon provedene rasprave. F.G. na spavanju, a zatim svi zajedno oborili istog na pod s ciljem da ga usmrte, tukli ovoga rukama i nogama kao i drškom od metle po različitim ... 31.12.2001
VSRH II Kž 929/2001-3 godine na plaži u S. prodali 857,9 gr za iznos od 700 DEM, a preostali dio droge u količini od 2.687,9 gr pohranili u kontejner u S., gdje je od strane policijskih djelatnika droga pronađena, pa imajući u vidu da ova količina droge bitno odstupa od uobičajene količine koja se pojavljuje kod počinitelja tih kaznenih djela, to su onda, protivno mišljenju žalitelja, posebno teške okolnosti žaliteljeva djela u smislu visokog stupnja ugrožavanja ljudskog zdravlja, čime je opravdana ... 31.12.2001
VSRH II Kž 931/2001-3 Naime, okrivljenica se tereti da je zajedno sa još jednim okrivljenikom, nakon što su dogovorili, u duljem vremenskom razdoblju nabavljala i prodavala drogu heroin, a bez zaposlenja je i bez stalnih izvora prihoda, te, kako to proizlazi iz, u međuvremenu, provedenog psihijatrijskog vještačenja (list spisa 142), ovisnica o heroinu, pa te okolnosti, uz činjenicu da je okrivljenica osuđivana zbog istovrsnog kaznenog djela (list spisa 92), opravdavaju bojazan da bi ona boravkom na slobodi ... 31.12.2001
VSRH II Kž 924/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Nasuprot tome, budući je okrivljenik prilikom izvršenja djela iskazao upornost prodajući opojnu drogu heroin u dužem periodu, a bez zanimanja je i bez zaposlenja, te izvora prihoda i ... 31.12.2001
VSRH Gr 916/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića i dr. Ivana Kaladića kao članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Z. G. iz U., koga zastupa P. J., odvjetnik u P., protiv ovršenika 1. H. G. iz U., i 2. H. H. iz U., koje zastupa A. P., odvjetnica u B., radi predaje u posjed nekretnina, rješavajući prijedlog ovršenika u ovršnom predmetu Općinskog suda u Bujama br. godine bezuspješno ... 31.12.2001
VSRH Gr 1043/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića i dr. Ivana Kaladića, kao članova vijeća, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja S. M. iz S., rješavajući o zahtjevu predlagatelja da u predmetu br. Inače, navodne nepravilnosti o kojima govori predlagatelj, a zbog kojih se sumnja u pristranost drugostupanjskog suda odnose se prema navodima zahtjeva na rad Općinskog suda u Sinju i organa ... 31.12.2001
VSRH II Kž 922/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, iz nalaza i mišljenja vještaka psihijatra proizlazi da okrivljenik boluje od duševne bolesti Psychosis paranoides čije su osnovno obilježje sumanute ideje prema supruzi, što je bilo ... 31.12.2001
VSRH Gr 1051/2001-2 godine, kupac Z.Z. iz K., zastupan po punomoćnici mr. D.K., predložio je delegaciju drugog stvarno nadležnog suda u ovom predmetu umjesto Općinskog suda u Koprivnici i Županijskog suda u Koprivnici, uz obrazloženje da spomenuti sudovi svojim postupanjem odugovlače ovaj postupak, te da stoga sumnja u njihovu nepristranost. 53/91, 91/92 i 112/99 – u daljnjem tekstu ZPP) najviši sud određen vrste u Republici Hrvatskoj može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u ... 31.12.2001
VSRH II Kž 921/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu-više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st .1. toč. 2. ZKP, a za čiju primjenu je neophodno postojanje osnovane sumnje da bi okrivljenik utjecajem na svjedoke mogao ometati kazneni postupak, što znači da nije dovoljna samo ... 28.12.2001
VSRH II Kž 909/2001-5 Naime, kako je to ranijim rješenjem ovog suda već ukazano, okolnosti da se protiv okrivljenika vodi postupak zbog istovrsnog kaznenog djela pred Općinskim sudom u Zagrebu (list spisa 48), kao i da je i kao maloljetnik tretiran zbog činjenja kaznenih djela, uz činjenicu da ga se u ovom postupku tereti zbog učina kvalificiranog oblika teške krađe, opravdavaju bojazan da bi on boravkom na slobodi mogao počiniti istovrsno kazneno djelo, te opravdavaju njegovo zadržavanje u pritvoru po ... 28.12.2001
ŽS Kc Kv 168/2001 ŽS Kc Kv 168/2001 ŽS Kc Kv 168/2001 Županijski sud u Koprivnici 28.12.2001 Koprivnica Kazneni - izvanraspravno kazneno vijeće KAZNENI ODJEL ZSRH2001KcKvB168 28.12.2001
VSRH II Kž 918/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Naime, kako je optuženik već osuđivan zbog istovrsnih kaznenih djela, te kako je prilikom izvršenja djela koje je predmet ovog kaznenog postupka pokazao znatnu dozu upornosti i organiziranosti, jer se tereti... 28.12.2001
VSRH Rev 285/1999-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca dr. Ive Grbina, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Miljenke Vraničar, Tome Gložinića i Ljubice Munić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari ovrhovoditeljice M. D., iz Švedske, koju zastupa punomoćnica S. F., odvjetnica iz S., protiv ovršenika M. D. iz P. radi predaje djeteta, odlučujući o reviziji ovršenika protiv rješenja Županijskog suda u Sisku od 28. svibnja 1998. st. 1. ZBPO naime propisuje... 28.12.2001
VSRH II Kž 917/2001-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, kako je to ranijim rješenjam ovog suda već ukazano okrivljenik je djelo, za koje ga se u ovom postupku tereti, počinio u alkoholiziranom stanju, te se ne sjeća događaja, a ranije je osuđivan, pa u ... 28.12.2001
VSRH II 4 Kr 600/2001-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu-više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 24. st. 1. toga Zakona, ušla sva kaznena djela koja kao kvalificirani oblik učina sadrže postupanje u grupi, a što u konkretnom slučaju nije bila intencija zakonodavca, jer iz dikcije ... 28.12.2001
VSRH Gr 1046/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Borisa Guttmanna kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza i Ivana Mikšića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja P., Z., protiv tuženika D. H. iz Z., radi isplate, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Zagrebu koji se proglasio stvarno nenadležnim rješenjem od 20. rujna 2001. 12. st. 2. Zakona o izmjenama Zakona o sudovima (“Narodne novine” broj 129/00), tako da do atrakcije ... 27.12.2001
VSRH I Kž 590/1998-5 To zato što spomenuta kaznena djela spadaju u kaznena djela protiv oružanih snaga Republike Hrvatske, sada sadržanih u Glavi XXVI KZ (prije Glava XVIII OKZRH), dakle, radi se o vojnim kaznenim djelima koja se sastoje u povredi vojne dužnosti koja je unutarnja stvar države i predstavlja specifičnosti njezinog političko-ekonomskog sustava koji se ne pojavljuje u svim pravnim sustavima na isti način i iz istih razloga. Stoga se te odredbe ne mogu primijeniti na optuženike koji su kao ... 27.12.2001
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 293 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2001(7317)
> Siječanj(669) > Veljača(702) > Ožujak(686) > Travanj(495) > Svibanj(705) > Lipanj(650) > Srpanj(391) > Kolovoz(394) > Rujan(609) > Listopad(735) > Studeni(702) > Prosinac(579)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(24)
Ustavni sud Republike Hrvatske(148)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(99)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(23)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6853)
Županijski sud(170)


Vrsta odluke

--(192)
Odluka(96)
Odluka i rješenje(2)
Presuda(2491)
Presuda i rješenje(238)
Rješenje(4298)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite