Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 314
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7828)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II Kž 453/2015-4 stavkom 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - dalje u tekstu - KZ/11), pod točkom I. izreke na temelju članka 98. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) protiv optuženika produljena je primjena mjera opreza iz članka 98. stavka 1. i 2. točke 4. i 5. ZKP/08, i to zabrana približavanja oštećenoj žrtvi D... 31.12.2015
II Kž 452/2015-4 , organizirao i međusobno povezao u zajedničko djelovanje ostale suoptuženike, u cilju kupnje na ilegalnom tržištu Južne Amerike i Afrike velikih količina droge kokain, transporta tako kupljene droge radi daljnje preprodaje u Republici Hrvatskoj i drugim državama, pri čemu je u okviru tog plana i dogovora optuženi J. A. s više nepoznatih osoba iz Južne Amerike i Afrike dogovarao kontinuiranu kupovinu i isporuku velikih količina droge kokain, među kojima i isporuku brodom ... 31.12.2015
Gr1 503/2015-2 st. 1. Ovršnog zakona(„Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 -dalje OZ) dostavio predmet ovom sudu radi donošenja odluke povodom sukoba nadležnosti ,predlaže da se za odlučivanje povodom prigovora ovršenika protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi odredi Općinski sud u Zadru, Stalna služba u Pagu. 1. ZPP trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u sporovima između pravnih osoba, u sporovima između pravnih osoba i ... 30.12.2015
II Kž 450/2015-4 Okolnosti koje upućuju na postojanje iteracijske opasnosti kod okrivljenog I. V. i ovaj drugostupanjski sud nalazi u činjenici da je okrivljeniku stavljeno na teret da je počinio kazneno djelo razbojništva uz uporabu pištolja, na način da je prijeteći djelatniku trgovine naložio da legne na pod, vezao mu ruke i noge plastičnim vezicama na leđima te mu naložio da puzeći ode do prostorija WC-a, pri čemu ga je vukao držeći ga za majicu na leđima, tražeći da mu preda ključeve ... 30.12.2015
II Kž 446/2015-4 stavka 3. i članka 98. stavka 1. i stavka 2. točke 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), optuženom M. K. određena primjena mjere opreza zabrane približavanja oštećenom R. G. na udaljenost manju od 100 metara. stavka 1. KZ/97.) te da se protiv njega ne vode drugi kazneni postupci, uz činjenicu da je u tijeku boravka u istražnom zatvoru prestao ... 30.12.2015
I Kž Us 147/2015-4 godine, u okviru plana grupe, izvan službenih graničnih prijelaza, krijumčario cigareta iz Republike Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, organizirali njihovo skladištenje u Republici Hrvatskoj, pretovar i daljnji prijevoz u zemlje Europske unije, koristeći poznanstvo sa carinskim službenicima Republike Hrvatske i Republike Slovenije, pa su tako u Veliku Britaniju izvezli 48 paketa cigareta kojim izvozom su se okoristili za najmanje 350.000,00 kn. Ukoliko je točna tvrdnja ... 30.12.2015
III Kr 85/2015-4 st. 1. toč. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), s prijedlogom da se pravomoćna presuda preinači i osuđenik oslobodi od optužbe, a podredno da se ta presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje. Također, nije u pravu podnositelj zahtjeva da kazneno djelo prijetnje, onako kako je opisano u izreci prvostupanjske presude, ne sadrži elemente bića tog ... 30.12.2015
Kž eun 46/2015-4 41. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine" broj 91/10, 81/13, 124/13 i 26/15 - dalje u tekstu: ZPSKS-EU) dana je suglasnost Republici Poljskoj da protiv žalitelja J. A. P. vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela protiv imovine iz čl. gdje vodi tvrtku, da tamo stanuje, da su njegovi podaci sa poljske osobne iskaznice nevažeći već četiri godine, te da uopće nije dolazio u Poljsku, kao što je neosnovana i tvrdnja da ga ... 30.12.2015
U-III/5044/2015 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02., 1/06. i 2/10.). Postojanje pritvorske osnove iz toga propisa ne može se utvrditi upućivanjem samo na istovrsnost kaznenog djela za koje postoji bojazan recidiva ili samo na prijašnji život i ponašanje okrivljenika, nego se moraju uzeti u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, uključujući - među ostalim - osobne ... 30.12.2015
I Kž 548/2015-4 Stoga njegovo opetovano ponavljanje da je otac djeteta, da je jedini zaposlen u obitelji i da je jedini hranitelj obitelji, barem dok supruga ne nađe novo zaposlenje, nisu okolnosti koje bi uopće mogle dovesti do blaže osude za inače teško kazneno djelo koje je ostalo u pokušaju, a tim prije što se u konkretnom slučaju blaža osuda nije se niti mogla izreći jer je žalitelju izrečena kazna zatvora u trajanju od dvije godine što je najblaža kazna koja mu se mogla izreći za ... 30.12.2015
Kzz 33/2015-3 64. st. 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, suđenje ne može provesti u optuženikovoj odsutnosti, što je i sukladno svrsi ustupanja kaznenog progona od strane Republike Mađarske upravo s ciljem osiguranja optuženikove nazočnosti tijekom postupka. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), to je donošenjem pobijanog rješenja ... 30.12.2015
I Kž 642/2015-4 nepravu obnovu u kojoj se iz jednakih razloga iz kojih se nekada u postupku vođenom i dovršenom po odredbama Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03. - pročišćeni tekst i 115/06. - dalje u tekstu: ZKP/97.) mogao podnijeti zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne, može pravomoćna presuda preinačiti u odluci o kazni. stavkom 1. točkom 4. ZKP/08. propisano je da se pravomoćna presuda može preinačiti i bez obnove ... 30.12.2015
III Kr 58/2015-4 st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), dostavio je odgovor na zahtjev osuđenika u kojem predlaže da se isti kao osnovan prihvati, jer se doista radi o konsumpciji, a ne stjecaju predmetnih kaznenih djela. Radnja proizvodnje opojne droge nužno u sebi sadrži i nabavu te posjedovanje opreme za koju se zna da je namijenjena toj svrsi pa je, u konkretnom slučaju, ... 30.12.2015
II Kž 448/2015-4 stavkom 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12. - dalje u tekstu: KZ/11.), a sve u vezi s člankom 34. KZ/11. te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca, s time da mu je na temelju članka 57. KZ/11. izrečena djelomična uvjetna osuda tako da se od izrečene kazne zatvora izvršava osam mjeseci, dok se dio kazne u trajanju osam mjeseci neće izvršiti ako optuženik u roku od dvije godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno ... 30.12.2015
Rev 546/2012-2 Iz citiranih odredbi ZPP proizlazi da je, da bi se moglo pristupiti ocjeni je li riječ o pravnom pitanju važnom za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni i s tim u vezi dopuštenosti revizije, potrebno da podnesene revizija kumulativno ispunjava slijedeće pretpostavke: u reviziji mora biti određeno naznačeno pravno pitanje zbog kojeg je revizija podnesena uz navođenje propisa i drugih važećih izvora koji se na njega odnose, da je riječ o ... 29.12.2015
Rev 2314/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Glušića predsjednika vijeća, Renate Šantek članice vijeća, Gordane Jalšovečki članice vijeća, Damira Kontreca člana vijeća i Željka Pajalića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja Z. K. iz R., kojeg zastupa punomoćnik B. G., odvjetnik u R., protiv tuženika E. o. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08,... 29.12.2015
I Kž Us 142/2015-3 11. st. 1. toč. a. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem ("Narodne novine" broj 145/10), odredio je privremenu mjeru radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi u iznosu od 29.941,64 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema protivnicima osiguranja M. S., M. S., B. S., J. S. i D. B., zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina navedenih u izreci pobijanog rješenja te zabilježbom te zabrane u zemljišnim knjigama. Naime, iz izreke pobijanog ... 29.12.2015
Gr1 477/2015-2 68. st. 4. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - dalje: ZPP) propisano je da nadležni drugostupanjski sud može sam ili u povodu prijedloga stranke zatražiti od Vrhovnog suda Republike Hrvatske da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi. U konkretnom... 29.12.2015
Rev x 602/2014-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - dalje: ZPP) reviziju je izjavio tužitelj, u kojoj predlaže da se pobijanu presudu preinači, odnosno podredno ukine i predmet vrati sudu na ponovno suđenje. Tužitelj je u tijeku postupka u više navrata mijenjao, a i povisivao postojeći zahtjev i to najprije iz jedne činjenične osnove (naknade štete zbog nemogućnosti ... 29.12.2015
Gr1 499/2015-2 i A. D., odvjetnici u Z., protiv tuženika R. H. - M. Z., O. I. S., iz Z., radi naknade štete, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog građanskog suda u Zagrebu koji se proglasio stvarno nenadležnim rješenjem poslovni broj P-1516/14. od 21. rujna 2015. 17. ZPP-a, te ista propisuje da se sud može po službenoj dužnosti oglasiti stvarno nenadležnim najkasnije do upuštanja tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari (st. 1.) odnosno u povodu prigovora tuženika o stvarnoj ... 29.12.2015
Rev 2003/2015-3 „I. Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja da sud, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 230.702,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena koje teku od 30. rujna 2009. 3. ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda se drugostupanjskoga suda temelji na tom shvaćanju, ali ... 29.12.2015
Gr1 421/2015-2 53. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 57/11 - dalje: ZID ZPP) propisano je da ako je već održano pripremno ročište ili ako ono nije održano, nakon što se tuženik na prvom ročištu za glavnu raspravu upustio u raspravljanje o glavnoj stvari, sud jedne vrste može se po službenoj dužnosti ili u povodu prigovora tuženika podnesenog nakon pripremnog ročišta ili, ako ono nije održano, nakon upuštanja tuženika u ... 29.12.2015
Rev 2002/2015-2 „I. Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja da sud, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 230.702,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena koje teku od 30. rujna 2009. 3. ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda se drugostupanjskoga suda temelji na tom shvaćanju, ali ... 29.12.2015
Rev x 438/2015-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13 - dalje: ZPP) reviziju je podnio tužitelj, s prijedlogom da se pobijana odluka ukine i tužitelju dosude troškovi postupka srazmjerno uspjehu u sporu, kao i troškove pravnog lijeka. Obzirom da u svojoj reviziji tužitelj glede razloga važnosti postavljenog pravnog pitanja, u odnosu na glavnu stvar, nije određeno izložio razloge zbog kojih ... 29.12.2015
I Kž Us 138/2015-3 st. 1. i 3. i dr. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbi državnog odvjetnika podnesenoj protiv rješenja suca istrage Županijskog suda u Rijeci broj Kir-Us-120/15 od 27. listopada 2015. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP... 29.12.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 314 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2015(7828)
> Siječanj(643) > Veljača(792) > Ožujak(782) > Travanj(751) > Svibanj(740) > Lipanj(574) > Srpanj(569) > Kolovoz(283) > Rujan(766) > Listopad(653) > Studeni(635) > Prosinac(640)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(37)
Upravni sud Republike Hrvatske(56)
Ustavni sud Republike Hrvatske(818)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(43)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(39)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(97)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6005)
Županijski sud(733)


Vrsta odluke

--(1)
Odluka(615)
Odluka i rješenje(40)
Presuda(1758)
Presuda i rješenje(232)
Rješenje(5180)
Sažetak(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite