Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2004
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 322
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8037)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 947/2004-3 Naime, imajući u vidu da je optuženik ranije osuđen zbog za počinjenja istog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, da je dugogodišnji ovisnik o drogi heroin sa znakovima globalnog oštećenja psihičke sfere, a značajno oštećenje osobnosti i globalno propadanje uzrokuju potrebu intenzivnog liječenja u odgovarajućoj ustanovi, te da je bez zaposlenja i imovine, i prema ocjeni ovoga suda u konkretnom slučaju postoje one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi, ukoliko bi ... 31.12.2004
VSRH II Kž 948/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Marijana Svedrovića, kao predsjednika vijeća, te Erike Kocijančić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. godine, broj Kv-796/04 (K-119/04), o produljenju pritvora u tijeku postupka nakon podnesene optužnice, u sjednici održanoj dana 31. prosinca 2004. Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću ... 31.12.2004
VSRH II 5 Kr 9/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Marijana Svedrovića, kao predsjednika vijeća, te Erike Kocijančić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Spis predmeta se još uvijek nalazi u fazi prvostupanjskog postupka pa je opravdano očekivati da je za njegovo pravomoćno dovršenje potrebno maksimalno produljiti trajanje pritvora u skladu s ... 31.12.2004
VSRH II Kž 949/2004-3 U obrazloženju pobijanog rješenja, sud prvog stupnja, nakon što doslovno ponavlja činjenični opis djela inkriminiranog podignutom optužnicom, zaključuje kako način počinjenja djela, u kom okrivljenik djelomično maskiran s uperenim nožem nalaže oštećenici da legne na pod prostorije, izražava okrivljenikovu bezobzirnost i kriminalnu volju, a što po mišljenju prvostupanjskog suda, predstavlja one posebno teške okolnosti zbog kojih je neophodna mjera pritvora protiv okr. st. 1. ... 31.12.2004
U-VII/5120/2004 ("Narodne novine", broj 69/04. i 99/04.-ispravak) u vezi s člankom 44. stavcima 1. i 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92., 42/92., 71/97.; u daljnjem tekstu: Zakon), prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske Državnom izbornom povjerenstvu mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se izbor provodi, u roku od 48... 31.12.2004
VSRH II Kž 946/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Marijana Svedrovića, kao predsjednika vijeća, te Erike Kocijančić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. S. A. izrečena kazna zatvora koja je po svojoj visini bliža zakonskom minimumu zapriječene kazne za kazneno djelo za koje je osuđena, pa ovaj sud ocjenjuje da sada više nema temelja za ocjenu ... 31.12.2004
U-VII/5121/2004 godine, dopisom navedenim u izreci Državno izborno povjerenstvo upoznalo je žalitelja s postupkom kandidiranja za predsjednika Republike Hrvatske propisanim člankom 10. stavkom 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92., 42/92., 71/97., 69/04.-Odluka Ustavnog suda, broj U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. 4. U konkretnom slučaju žalitelj je kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske predao u obliku vlastitog podneska, pa mu je Državno izborno ... 31.12.2004
VSRH II Kž 940/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Stoga, u konkretnom slučaju nema okolnosti koje bi pružale dovoljan stupanj sigurnosti da bi žalitelji, eventualnim puštanjem na slobodu, bio svakodobno dostupan sudu, već naprotiv po ... 30.12.2004
VSRH I Kž 922/2004-3 No međutim, po mišljenju ovog suda drugog stupnja, prvostupanjski sud nije dovoljno cijenio značaj okolnosti da upravo optuženik, prema rješenju Centra za socijalnu skrb Zagreb, skrbi o svom malodobnom djetetu, starom 6 godina, te nije dovoljno cijenio značaj činjenice da optuženik, u vremenskom periodu nakon počinjenja djela, očito motiviran brigom i odgojem djeteta, iskazuje naročito pozitivna socijalna stremljenja i društveno prihvatljiv način života, u smislu da je upisao ... 30.12.2004
VSRH III Kr 89/2004-3 Iako se u zahtjevu izričito navodi "da isti po svom sadržaju ne predstavlja pobijanje pravomoćne presude zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja" već zbog povrede kaznenog zakona na štetu osuđenika, upravo iz sadržaja zahtjeva nedvojbeno proizlazi, da se isti podnosi zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja "jer je I. S. osuđen bez dokaza koji bi ga teretili, presuda je donesena na temelju dojma, a ne na temelju dokaza a niti indicija, svi su dokazni prijedlozi obrane ... 30.12.2004
VSRH II Kž 941/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Zlate Lipnjak Bosanac, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Z. B. ranije osuđivan zbog istovrsnog kaznenog djela, iz čega proizlazi njihova upornost i organiziranost u kriminalnom djelovanju, a uz sve to su i osobe bez zaposlenja i stalnih izvora ... 30.12.2004
VSRH Kžm 37/2004-4 Neosnovano se također u žalbi maloljetnika navodi da se ne zna količina oduzetih stvari i novca, kada iz izreke, kao i razloga prvostupanjskog rješenja, a koji se temelje na iskazu svjedoka T. P. (prodavača u T. shopu P.) i vlasnice navedenog kioska P. H. K. proizlazi da je maloljetnik zajedno s NN muškom osobom oduzeo stvari i novca u vrijednosti od 5.200,00 kn (SIMPA i VIP-me bonova u vrijednosti od 1.800,00 kn, oko 40 kutija cigareta "Marlboro" i "Ronhill" i ostalo gotovog novca). ... 30.12.2004
VSRH II Kž 942/2004-3 Unatoč činjenici da je okrivljenik iskazao potpuno neprimjerenu reakciju i posebnu upornost pri počinjenju djela ispaljivanjem više metaka i rafalno iz automatske puške u oštećenika i pokušajem nasilnog ulaska u prostoriju u kojoj se ovaj nalazio, okolnost da su i okrivljenik i oštećenik odslužili vojni rok i da se više ne nalaze u istoj zatvorenoj sredini i istom okruženju koje su dovele do počinjenja kaznenog djela, isključuju vjerojatnost da bi okrivljenik mogao ponoviti ... 30.12.2004
VSRH I Kž 1237/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Erike Kocijančić, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 4. ZKP, redarstvene vlasti, u prikupljanju obavijesti, ne mogu građane ispitivati u svojstvu okrivljenika, a pouzdanik, ukoliko se ne radi o policijskom službeniku, kao što je to u ovom ... 30.12.2004
VSRH I Kž 1223/2004-4 U odnosu na žalbeni navod da obrani u dosadašnjem tijeku postupka nije bila dana mogućnost razgledanja dokaza koji prileže spisu, ističe se da ta okolnost nije od utjecaja na zakonitost odluke o odbijanju prijedloga za izdvajanje iz spisa tih dokaza kao nezakonitih, jer će optuženici i njihovi branitelji, ako sud odluči provesti te ili neke od tih dokaza, u daljnjem tijeku postupka imati mogućnost upoznati se s njihovim sadržajem te će moći staviti i primjedbe na te dokaze ukoliko... 30.12.2004
VSRH I Kž 984/2004-3 Pri odmjeravanju kazne, sud prvog stupnja je optuženiku, kao otegotne okolnosti, utvrdio povećanu pogibeljnost djela izraženu kroz učestalost kaznenih djela ove vrste, te optuženikovu raniju osuđivanost zbog istovrsnog kaznenog djela počinjenog u inozemstvu, dok je kao olakotne okolnosti utvrdio djelomično priznanje optuženika, činjenicu da je bio sudionik Domovinskog rata, da je otac mlt djeteta, protek vremena u kojemu se situaciju u odnosu na inkriminirano vrijeme bitno ... 30.12.2004
VSRH III Kr 233/2000-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Erike Kocijančić, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. J. imao kaznenoprocesno svojstvo privatnog tužitelja, zbog čega niti ne može biti ovlaštena osoba za podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, što je bilo i ... 30.12.2004
VSRH Gr1 792/2004-2 Kao razlog za podnošenje zahtjeva da se za postupanje odredi drugi stvarno nadležni sud navodi da je supruga tužitelja V. S.-G. sudac Općinskog suda u Rijeci što predstavlja važan razlog za određivanje drugog stvarno nadležnog suda s područja nekog drugog županijskog suda. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje: ZPP) određivanje da u predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud dolazi u obzir ako će se tako lakše ... 30.12.2004
VSRH II Kž 943/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Sverdrovića i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Optuženiku se na teret stavlja kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, pa kada se ima u vidu da je već dva puta pravomoćno suđen zbog istovrsnog kaznenog djela, što ukazuje na ... 30.12.2004
VSRH Gr1 805/2004-2 , javna ustanova, Z., zastupane po punomoćnicima Odvjetničkog društva H. & R., protiv ovršenika T..J., O., radi prisilne naplate pljenidbom s računa ovršenika, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Vinkovcima koji se oglasio stvarno nenadležnim rješenjem od 29. listopada 2004. 34. st. 2. Zakona o parničnom postupku za rješavanje ovog ovršnog predmeta nadležan Općinski sud u Vinkovcima jer se ne radi o sporu koji proizlazi iz trgovačkog ugovora već o ... 30.12.2004
VSRH II 4 Kr 301/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Katice Jelić, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Dražena Tripala, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u postupku protiv opt. Naime, u konkretnom postupku ne može se isključiti potreba da se u svojstvu svjedoka uzmu iskazi službenika carinske uprave i Policijske postaje O. koji su vršili očevid na graničnom prijelazu B. a koji imaju ... 30.12.2004
VSRH I Kr 387/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Senke Klarić-Baranović i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti presude osuđenica je podnijela zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi, da je u obnovljenom kaznenom postupku koji se protiv nje vodio pred Općinskim sudom u ... 30.12.2004
VSRH II Kž 944/2004-3 D. B. stavljaju na teret, te okolnosti i načine počinjenja tih djela, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, ocjenjuje da opis kriminalnih aktivnosti koje su okrivljeniku stavljene na teret ne nadilaze u značajnoj mjeri osnovna obilježja kaznenih djela, pa stoga u konkretnom slučaju okolnosti djela nemaju značaj onih posebno teških okolnosti djela zbog kojih je protiv okr. ''skinheadsa'' koja se zbog svoje ideologije ne trpi s drugim alternativnim skupinama mladeži, ... 30.12.2004
VSRH Gr1 801/2004-2 Olgi Jelčić, u pravnoj stvari ovrhovoditelja HRT Zagreb, koga zastupa punomoćnik M. H., odvjetnik u Z., protiv ovršenika P. iz V., radi ovrhe, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Vinkovcima, koji se oglasio stvarno nenadležnim rješenjem od 29. listopada 2004. Ovr-4595/04, Općinski sud u Vinkovcima oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu, iz razloga što se radi o ovrsi između osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost, pa da je ovršni ... 30.12.2004
VSRH Gr1 826/2004-2 Iz činjenice da tužiteljica tužbom zahtijeva isplatu božićnice, regresa, stalnog dodatka na plaću i povišenje plaće za rad kojeg obavlja u Općinskom sudu u Koprivnici, a postupak bi se po njenoj tužbi trebao voditi pred istim sudom, proizlazi postojanje onih važnih razloga koje predviđa odredba članka 68. stavak 1. ZPP-a za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za suđenje u ovoj pravnoj stvari, s obzirom na činjenicu da je tužiteljica službenica Općinskog suda u ... 30.12.2004
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 322 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2004(8037)
> Siječanj(672) > Veljača(760) > Ožujak(803) > Travanj(728) > Svibanj(678) > Lipanj(697) > Srpanj(528) > Kolovoz(357) > Rujan(711) > Listopad(657) > Studeni(704) > Prosinac(742)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(36)
Ustavni sud Republike Hrvatske(821)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(35)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(83)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(20)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6922)
Županijski sud(120)


Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopis podnositelju(1)
Odluka(626)
Odluka i rješenje(1)
Presuda(2201)
Presuda i rješenje(250)
Rješenje(4957)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite