Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2004
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 322
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8037)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 948/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Marijana Svedrovića, kao predsjednika vijeća, te Erike Kocijančić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. godine, broj Kv-796/04 (K-119/04), o produljenju pritvora u tijeku postupka nakon podnesene optužnice, u sjednici održanoj dana 31. prosinca 2004. Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću ... 31.12.2004
VSRH II 5 Kr 9/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Marijana Svedrovića, kao predsjednika vijeća, te Erike Kocijančić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Spis predmeta se još uvijek nalazi u fazi prvostupanjskog postupka pa je opravdano očekivati da je za njegovo pravomoćno dovršenje potrebno maksimalno produljiti trajanje pritvora u skladu s ... 31.12.2004
U-VII/5121/2004 godine, dopisom navedenim u izreci Državno izborno povjerenstvo upoznalo je žalitelja s postupkom kandidiranja za predsjednika Republike Hrvatske propisanim člankom 10. stavkom 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92., 42/92., 71/97., 69/04.-Odluka Ustavnog suda, broj U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. 4. U konkretnom slučaju žalitelj je kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske predao u obliku vlastitog podneska, pa mu je Državno izborno ... 31.12.2004
U-VII/5120/2004 ("Narodne novine", broj 69/04. i 99/04.-ispravak) u vezi s člankom 44. stavcima 1. i 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92., 42/92., 71/97.; u daljnjem tekstu: Zakon), prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske Državnom izbornom povjerenstvu mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se izbor provodi, u roku od 48... 31.12.2004
VSRH II Kž 946/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Marijana Svedrovića, kao predsjednika vijeća, te Erike Kocijančić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. S. A. izrečena kazna zatvora koja je po svojoj visini bliža zakonskom minimumu zapriječene kazne za kazneno djelo za koje je osuđena, pa ovaj sud ocjenjuje da sada više nema temelja za ocjenu ... 31.12.2004
VSRH II Kž 949/2004-3 U obrazloženju pobijanog rješenja, sud prvog stupnja, nakon što doslovno ponavlja činjenični opis djela inkriminiranog podignutom optužnicom, zaključuje kako način počinjenja djela, u kom okrivljenik djelomično maskiran s uperenim nožem nalaže oštećenici da legne na pod prostorije, izražava okrivljenikovu bezobzirnost i kriminalnu volju, a što po mišljenju prvostupanjskog suda, predstavlja one posebno teške okolnosti zbog kojih je neophodna mjera pritvora protiv okr. st. 1. ... 31.12.2004
VSRH II Kž 947/2004-3 Naime, imajući u vidu da je optuženik ranije osuđen zbog za počinjenja istog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, da je dugogodišnji ovisnik o drogi heroin sa znakovima globalnog oštećenja psihičke sfere, a značajno oštećenje osobnosti i globalno propadanje uzrokuju potrebu intenzivnog liječenja u odgovarajućoj ustanovi, te da je bez zaposlenja i imovine, i prema ocjeni ovoga suda u konkretnom slučaju postoje one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi, ukoliko bi ... 31.12.2004
VSRH II Kž 942/2004-3 Unatoč činjenici da je okrivljenik iskazao potpuno neprimjerenu reakciju i posebnu upornost pri počinjenju djela ispaljivanjem više metaka i rafalno iz automatske puške u oštećenika i pokušajem nasilnog ulaska u prostoriju u kojoj se ovaj nalazio, okolnost da su i okrivljenik i oštećenik odslužili vojni rok i da se više ne nalaze u istoj zatvorenoj sredini i istom okruženju koje su dovele do počinjenja kaznenog djela, isključuju vjerojatnost da bi okrivljenik mogao ponoviti ... 30.12.2004
VSRH II Kž 938/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Zlate Lipnjak Bosanac, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 33. KZ, pa kada se ima u vidu da je okrivljenik državljanin Republike T., gdje inače živi i radi i gdje mu je obitelj, a da sa Republikom Hrvatskom nije vezan prebivalištem ili ... 30.12.2004
VSRH II Kž 937/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Sverdrovića i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Optuženiku se na teret stavlja pet kaznenih djela razbojništva, pa kada se ima u vidu narav i prirodu kaznenih djela, njihovu težinu brojnost kriminalnih radnji, upornost pri njihovom... 30.12.2004
VSRH Gr1 817/2004-2 Olgi Jelčić, u pravnoj stvari tužitelja S. S. iz G., koga zastupa punomoćnik F. O., odvjetnik u I., protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, koga zastupa Općinsko državno odvjetništvo, Građansko-upravni odjel u Imotskom, radi isplate plaće, rješavajući o prijedlogu Općinskog suda u Zagrebu od 23. prosinca 2004. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03; dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može sam ili na ... 30.12.2004
VSRH II Kž 940/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Stoga, u konkretnom slučaju nema okolnosti koje bi pružale dovoljan stupanj sigurnosti da bi žalitelji, eventualnim puštanjem na slobodu, bio svakodobno dostupan sudu, već naprotiv po ... 30.12.2004
VSRH I Kž 922/2004-3 No međutim, po mišljenju ovog suda drugog stupnja, prvostupanjski sud nije dovoljno cijenio značaj okolnosti da upravo optuženik, prema rješenju Centra za socijalnu skrb Zagreb, skrbi o svom malodobnom djetetu, starom 6 godina, te nije dovoljno cijenio značaj činjenice da optuženik, u vremenskom periodu nakon počinjenja djela, očito motiviran brigom i odgojem djeteta, iskazuje naročito pozitivna socijalna stremljenja i društveno prihvatljiv način života, u smislu da je upisao ... 30.12.2004
VSRH Kžm 37/2004-4 Neosnovano se također u žalbi maloljetnika navodi da se ne zna količina oduzetih stvari i novca, kada iz izreke, kao i razloga prvostupanjskog rješenja, a koji se temelje na iskazu svjedoka T. P. (prodavača u T. shopu P.) i vlasnice navedenog kioska P. H. K. proizlazi da je maloljetnik zajedno s NN muškom osobom oduzeo stvari i novca u vrijednosti od 5.200,00 kn (SIMPA i VIP-me bonova u vrijednosti od 1.800,00 kn, oko 40 kutija cigareta "Marlboro" i "Ronhill" i ostalo gotovog novca). ... 30.12.2004
VSRH II 4 Kr 309/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Erike Kocijančić i Marijana Svedrovića, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Obzirom na izneseno, kao i imajući u vidu da neki od predloženih svjedoka, kao i skrbnik okrivljenika – majka M. M. prebivaju na području nadležnosti Općinskog suda u Đakovu, očito će se ... 30.12.2004
VSRH Gr1 807/2004-2 Prema tome, ovršenik se, gledajući osnovu takvog zahtjeva, ne nalazi u poziciji gospodarskog subjekta prema ovrhovoditelju, a ne radi se o pravnoj stvari iz spora koji proizlazi iz trgovačkog ugovora ili o sporu za nadoknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost u smislu čl. 19. st. 1. toč. 4. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, broj 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01, 5/02, 101/03, 117/03 i 17/04 – dalje ZS), već je za ... 30.12.2004
VSRH I Kž 1237/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Erike Kocijančić, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 4. ZKP, redarstvene vlasti, u prikupljanju obavijesti, ne mogu građane ispitivati u svojstvu okrivljenika, a pouzdanik, ukoliko se ne radi o policijskom službeniku, kao što je to u ovom ... 30.12.2004
VSRH I Kž 1223/2004-4 U odnosu na žalbeni navod da obrani u dosadašnjem tijeku postupka nije bila dana mogućnost razgledanja dokaza koji prileže spisu, ističe se da ta okolnost nije od utjecaja na zakonitost odluke o odbijanju prijedloga za izdvajanje iz spisa tih dokaza kao nezakonitih, jer će optuženici i njihovi branitelji, ako sud odluči provesti te ili neke od tih dokaza, u daljnjem tijeku postupka imati mogućnost upoznati se s njihovim sadržajem te će moći staviti i primjedbe na te dokaze ukoliko... 30.12.2004
VSRH III Kr 233/2000-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Erike Kocijančić, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. J. imao kaznenoprocesno svojstvo privatnog tužitelja, zbog čega niti ne može biti ovlaštena osoba za podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, što je bilo i ... 30.12.2004
VSRH III Kr 89/2004-3 Iako se u zahtjevu izričito navodi "da isti po svom sadržaju ne predstavlja pobijanje pravomoćne presude zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja" već zbog povrede kaznenog zakona na štetu osuđenika, upravo iz sadržaja zahtjeva nedvojbeno proizlazi, da se isti podnosi zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja "jer je I. S. osuđen bez dokaza koji bi ga teretili, presuda je donesena na temelju dojma, a ne na temelju dokaza a niti indicija, svi su dokazni prijedlozi obrane ... 30.12.2004
VSRH I Kž 984/2004-3 Pri odmjeravanju kazne, sud prvog stupnja je optuženiku, kao otegotne okolnosti, utvrdio povećanu pogibeljnost djela izraženu kroz učestalost kaznenih djela ove vrste, te optuženikovu raniju osuđivanost zbog istovrsnog kaznenog djela počinjenog u inozemstvu, dok je kao olakotne okolnosti utvrdio djelomično priznanje optuženika, činjenicu da je bio sudionik Domovinskog rata, da je otac mlt djeteta, protek vremena u kojemu se situaciju u odnosu na inkriminirano vrijeme bitno ... 30.12.2004
VSRH II Kž 941/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Senke Klarić Baranović, kao predsjednice vijeća, te Marijana Svedrovića i Zlate Lipnjak Bosanac, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Z. B. ranije osuđivan zbog istovrsnog kaznenog djela, iz čega proizlazi njihova upornost i organiziranost u kriminalnom djelovanju, a uz sve to su i osobe bez zaposlenja i stalnih izvora ... 30.12.2004
VSRH I Kr 414/2004-3 Osuđenik je podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne, po branitelju D. O., odvjetniku iz V., te navodi da on sada obavlja dužnost voditelja poslova Zajedničkom zidarskom fasaderskom i krovopokrivačkom obrtu C. S. M., ti poslovi da su sada izuzetno odgovorni i složeniji nego što su bili poslovi na kojima je radio u vrijeme suđenja, što smatra novom okolnošću i predlaže da mu se "izrekne uvjetnu osudu" (l. 25. Zakona o izmjenama i dopunama KZ, osuđeniku je izrečena kazna ... 30.12.2004
VSRH II 4 Kr 306/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Senke Klarić-Baranović i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. KZ i predložio, da se za vođenje postupka odredi Općinski sud u D. R. jer okrivljenik tamo prebiva, a svi dokazi koje treba izvesti, prileže spisu. VSRH II 4 Kr 306/2004-3 30.12.2004 ... 30.12.2004
VSRH I Kr 387/2004-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Senke Klarić-Baranović i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Gordane Korotaj, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti presude osuđenica je podnijela zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi, da je u obnovljenom kaznenom postupku koji se protiv nje vodio pred Općinskim sudom u ... 30.12.2004
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 322 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2004(8037)
> Siječanj(672) > Veljača(760) > Ožujak(803) > Travanj(728) > Svibanj(678) > Lipanj(697) > Srpanj(528) > Kolovoz(357) > Rujan(711) > Listopad(657) > Studeni(704) > Prosinac(742)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(36)
Ustavni sud Republike Hrvatske(821)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(35)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(83)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(20)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6922)
Županijski sud(120)


Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopis podnositelju(1)
Odluka(626)
Odluka i rješenje(1)
Presuda(2201)
Presuda i rješenje(250)
Rješenje(4957)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite