Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2010
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 541
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13502)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Uzp 217/2010-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Glušiću, u pravnoj stvari predlagateljice A. R. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 10. studenoga 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/... 31.12.2010
VSRH II Kž 835/2010-3 Iz činjeničnog opisa proizlazi da je okrivljenik u ugostiteljskom objektu „L.“, nakon što mu je vlasnik B. B. odbio poslužiti piće i pustiti glazbu zbog isteka radnog vremena, s namjerom da ošteti inventar ugostiteljskog objekta, metalnom teleskopskom palicom počeo udarati po bocama s pićem, čašama, namještaju i aparatima, razbivši pri tome veći broj boca, čaša, šank, računalo s monitorom, jedan ormar i dva hladnjaka za piće, a potom u namjeri da se domogne novca, ... 31.12.2010
VSRH II Kž 831/2010-4 Kako se u žalbi ističe da je optuženik od trenutka uhićenja prestao uzimati opojne droge, čime bi prema stavu obrane prestala postojati i opasnost od daljnjeg počinjenja kaznenih djela imovinskog karaktera, treba ponovno ukazati da se radi o logičnoj posljedici oduzimanja slobode optuženiku, no međutim da se prije provođenja cjelovitog i adekvatnog liječenja od ovisnosti nad optuženikom, zaista ne može očekivati da bi isti boraveći na slobodi nastavio s apstinencijom od droga, ... 31.12.2010
VSRH Gzp 1427/2010-5 podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 150/05, 16/07 i 153/09 dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku i dugog trajanja postupka vođenog kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod poslovnim brojem P-96/07, a koji se nalazi u žalbenom stadiju kod Visokog trgovačkog ... 31.12.2010
VSRH Gzp 58/2010-3 podnio Županijskom sudu u Zagrebu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 150/05, 16/07 i 153/09 dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku i dugog trajanja postupka vođenog kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Pn-4087/03. Rješenjem poslovni broj Gzp-1201/08-6 od 20. studenoga ... 31.12.2010
VSRH Gzp 1016/2010-6 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja D. V., iz M., zastupanog po punomoćniku K. M., odvjetniku u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, 31. prosinca 2010. R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po ... 31.12.2010
VSRH II Kž 833/2010-3 Stoga činjenice što je okrivljenik uhićen na području Z. i što je isti nezaposlen, kao i da je za predmetno kazneno djelo zapriječena visoka kazna zatvora, u ovom trenutku u dostatnom stupnju ne upućuju na postojanje opasnosti da će okrivljenik radi izbjegavanja kazne koja mu prijeti pobjeći i tako postati nedostupan pravosudnim tijelima s adrese svog prijavljenog prebivališta ili eventualnog stvarnog boravišta, zbog čega nije osnovano produljiti mu pritvor iz osnove u članku 102... 31.12.2010
VSRH Uzp 216/2010-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagateljice S. K. iz T., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 10. studenoga 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/07, 113... 31.12.2010
VSRH II Kž 834/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Hajrije Novoselec kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanje i Ileane Vinja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Imajući u vidu izneseno, a posebno uz okolnost da oštećenica prebiva u neposrednoj blizini kuće optuženika, u pravu je sud prvog stupnja kada ocjenjuje kako navedene okolnosti u konkretnom slučaju predstavljaju ... 31.12.2010
VSRH II Kž 832/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Hajrije Novoselec kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanja i Ileane Vinja kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. 57. st. 2. i 4. toč.c KZ, te optuženiku utvrdio najmanju moguću mjeru kazne zatvora, koja se za ovo kazneno djelo, uz primjenu odredaba o sudskom ublažavanju, a ne postoje zakonski uvjeti za primjenu odredaba o ... 31.12.2010
VSRH Uzp 194/2010-5 Prema odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09 dalje: ZS) stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dok je odredbom stavka 2. navedenog članka propisano da će o zahtjevu koji se odnosi na postupak koji je u tijeku pred ... 31.12.2010
VSRH Gzp 1345/2010-2 podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe iz članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, dalje: ZS) zbog dugotrajnosti postupka osiguranja koji se vodio pred Općinskim sudom u Poreču pod poslovnim brojem Ovr-863/04. Stoga je, temeljem odredbe iz članka 17. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, dalje: ZPP) u ... 30.12.2010
VSRH Rev x 835/2010-2 , i to S. N. u 1/4 dijela, a M. N. u 3/4 dijela, što je tuženik M. N. dužan priznati i dozvoliti da se navedena imovina u zemljišnim knjigama upiše na ime i suvlasništvo tužiteljice S. N. iz R., …, u 1/4 dijela jer će u protivnom isto zamijeniti ova presuda, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe. st. 2. t. 8. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 – dalje: ZPP) o parničnoj i stranačkoj ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1477/2010-2 podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe iz članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, dalje: ZS) zbog dugotrajnosti stečajnog postupka koji se vodio pred Trgovačkim sudom u Rijeci pod poslovnim brojem St-155/03, a trenutno se vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu pod poslovnim brojem St-28/06. Stoga je, temeljem odredbe iz članka 17. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" ... 30.12.2010
VSRH Gzp 2006/2009-4 pod stavkom I izreke oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari dok je stavkom II izreke odredio da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno nadležnom Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, obzirom da je predmet Općinskog građanskog suda u Zagrebu u kojem predlagateljice traže zaštitu prava na suđenje u razumnom roku poslovni broj Ipl-1670/96 dostavljen na postupanje Županijskom sudu u Zagrebu i vodi se pod poslovnim brojem Gžovr-3202/09. ... 30.12.2010
VSRH Uzp 61/2008-8 podnijela Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (putem Ustavnog suda Republike Hrvatske) zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na osnovu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07 i 113/08, dalje: ZS) u kojem navodi da joj je pravo na suđenje u razumnom roku povrijeđeno u upravnom postupku i u upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske pod poslovnim brojem Us-11649/2007. zahtjev predlagateljice odbio kao neosnovan s obrazloženjem da ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1023/2010-7 Predlagatelj smatra da mu je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog dugog trajanja postupka koji se vodio kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod poslovnim brojem P-61/06., a koji se u vrijeme podnošenja zahtjeva nalazio u žalbenom stadiju postupka pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske pod poslovnim brojem Pž-3828/06. Pravno relevantno razdoblje razmatranja u postupku pružanja zaštite za suđenje u razumnom roku smatra se, u pravilu, razdoblje koje protekne od ... 30.12.2010
VSRH Revr 971/2010-2 I., kojeg zastupa punomoćnik F. O., odvjetnik u I., radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžx-363/09 od 4. lipnja 2009. Protiv drugostupanjske presude reviziju je izjavio tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog prava u kojoj predlaže da se pobijanu presudu preinači, a podredno ukine i predmet vrati sudu na ponovno suđenje. st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne... 30.12.2010
VSRH Uzp 130/2010-5 preporučenom pošiljkom putem pošte podnijeli ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. stavka 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, u daljnjem tekstu: ZS) u kojem su naveli da im je ustavno pravo na suđenje u razumnom roku povrijeđeno u sudskom postupku koji se vodi pred Upravnim sudom Republike Hrvatske pod poslovnim brojem Us-9380/08 kao i upravnom postupku koji je prethodio navedenom ... 30.12.2010
VSRH Gr1 458/2010-2 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 – dalje ZPP-a) propisano je da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi. U konkretnom slučaju predmet ... 30.12.2010
VSRH I Gžzp 728/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagateljice T. S. iz Z., …, protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagateljice protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gzp-896/08-2 od 4. prosinca 2008. , odbačen je, kao nedopušten, zahtjev predlagateljice kojim je tražila zaštitu... 30.12.2010
VSRH Gzp 1370/2010-5 podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10 - dalje: ZS), smatrajući da mu je zbog dugog trajanja postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Puli pod poslovnim brojem Gž-3430/09 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku. Izloženom duljinom trajanja ovog postupka od preko osam godina, pri čemu taj postupak još uvijek nije pravomoćno ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1561/2010-3 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Željku Glušiću, u pravnoj stvari predlagatelja N. R., iz Z., zastupanog po punomoćniku I. B., odvjetniku u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 7. svibnja 2009. podnio Županijskom sudu u Zagrebu zahtjev za ... 30.12.2010
VSRH Rev x 1075/2010-2 Ivana Kaladića, kao predsjednika vijeća, Željka Glušića, Aleksandra Peruzovića, Renate Šantek i Jasne Guštek, kao članova vijeća, u pravnoj stvari I-tužitelja J. V.-K. i II-tužiteljice B. K., oboje iz iz Z., s tim da II-tužiteljica kao punomoćnik zastupa I-tužitelja, protiv tuženika A. V. iz S. M., P., radi utvrđivanja očinstva i uzdržavanja, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž2-71/08 od 6. svibnja 2008. S obzirom ... 30.12.2010
VSRH Revr 824/2010-2 Drugo pravno pitanje odnosi se na to na kome leži teret dokaza da je šteta nastala na radu i u vezi s radom, ako ti uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni, odnosno mora li tužitelj dokazati činjenicu da je ona nastala na radu i u vezi s radom, a tek nakon toga poslodavac mora dokazati ekskulpirajuće okolnosti (krivnja oštećenika, viša sila ili krivnja treće osobe), ili je dovoljno da tužitelj navede da je nastradao na radu pa je na poslodavcu teret dokaza da šteta nije nastala u ... 30.12.2010
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 541 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2010(13502)
> Siječanj(1205) > Veljača(1223) > Ožujak(1391) > Travanj(1363) > Svibanj(1267) > Lipanj(969) > Srpanj(798) > Kolovoz(541) > Rujan(1299) > Listopad(1146) > Studeni(1189) > Prosinac(1111)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(41)
Ustavni sud Republike Hrvatske(326)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(14)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(72)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(451)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(12087)
Županijski sud(511)


Vrsta odluke

--(1)
Dopis podnositelju(2)
Izvješće(3)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(215)
Odluka i rješenje(3)
Presuda(3229)
Presuda i rješenje(605)
Rješenje(9443)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite