Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2010
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 540
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13492)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Uzp 217/2010-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Glušiću, u pravnoj stvari predlagateljice A. R. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 10. studenoga 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/... 31.12.2010
VSRH Uzp 216/2010-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagateljice S. K. iz T., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 10. studenoga 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/07, 113... 31.12.2010
VSRH Gzp 58/2010-3 podnio Županijskom sudu u Zagrebu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 150/05, 16/07 i 153/09 dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku i dugog trajanja postupka vođenog kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Pn-4087/03. Rješenjem poslovni broj Gzp-1201/08-6 od 20. studenoga ... 31.12.2010
VSRH Gzp 1427/2010-5 podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 150/05, 16/07 i 153/09 dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku i dugog trajanja postupka vođenog kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod poslovnim brojem P-96/07, a koji se nalazi u žalbenom stadiju kod Visokog trgovačkog ... 31.12.2010
VSRH Uzp 194/2010-5 Prema odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09 dalje: ZS) stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dok je odredbom stavka 2. navedenog članka propisano da će o zahtjevu koji se odnosi na postupak koji je u tijeku pred ... 31.12.2010
VSRH II Kž 831/2010-4 Kako se u žalbi ističe da je optuženik od trenutka uhićenja prestao uzimati opojne droge, čime bi prema stavu obrane prestala postojati i opasnost od daljnjeg počinjenja kaznenih djela imovinskog karaktera, treba ponovno ukazati da se radi o logičnoj posljedici oduzimanja slobode optuženiku, no međutim da se prije provođenja cjelovitog i adekvatnog liječenja od ovisnosti nad optuženikom, zaista ne može očekivati da bi isti boraveći na slobodi nastavio s apstinencijom od droga, ... 31.12.2010
VSRH II Kž 834/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Hajrije Novoselec kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanje i Ileane Vinja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Imajući u vidu izneseno, a posebno uz okolnost da oštećenica prebiva u neposrednoj blizini kuće optuženika, u pravu je sud prvog stupnja kada ocjenjuje kako navedene okolnosti u konkretnom slučaju predstavljaju ... 31.12.2010
VSRH II Kž 832/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Hajrije Novoselec kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanja i Ileane Vinja kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. 57. st. 2. i 4. toč.c KZ, te optuženiku utvrdio najmanju moguću mjeru kazne zatvora, koja se za ovo kazneno djelo, uz primjenu odredaba o sudskom ublažavanju, a ne postoje zakonski uvjeti za primjenu odredaba o ... 31.12.2010
VSRH II Kž 835/2010-3 Iz činjeničnog opisa proizlazi da je okrivljenik u ugostiteljskom objektu „L.“, nakon što mu je vlasnik B. B. odbio poslužiti piće i pustiti glazbu zbog isteka radnog vremena, s namjerom da ošteti inventar ugostiteljskog objekta, metalnom teleskopskom palicom počeo udarati po bocama s pićem, čašama, namještaju i aparatima, razbivši pri tome veći broj boca, čaša, šank, računalo s monitorom, jedan ormar i dva hladnjaka za piće, a potom u namjeri da se domogne novca, ... 31.12.2010
VSRH Gzp 1016/2010-6 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja D. V., iz M., zastupanog po punomoćniku K. M., odvjetniku u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, 31. prosinca 2010. R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po ... 31.12.2010
VSRH II Kž 833/2010-3 Stoga činjenice što je okrivljenik uhićen na području Z. i što je isti nezaposlen, kao i da je za predmetno kazneno djelo zapriječena visoka kazna zatvora, u ovom trenutku u dostatnom stupnju ne upućuju na postojanje opasnosti da će okrivljenik radi izbjegavanja kazne koja mu prijeti pobjeći i tako postati nedostupan pravosudnim tijelima s adrese svog prijavljenog prebivališta ili eventualnog stvarnog boravišta, zbog čega nije osnovano produljiti mu pritvor iz osnove u članku 102... 31.12.2010
VSRH Gzp 1152/2010-5 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagateljice M. V., iz Z., zastupane po punomoćnicima T. T. i I. U., odvjetnicima u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 2. lipnja 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1343/2010-5 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagateljice A. B., iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 7. srpnja 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27... 30.12.2010
VSRH Rev x 835/2010-2 , i to S. N. u 1/4 dijela, a M. N. u 3/4 dijela, što je tuženik M. N. dužan priznati i dozvoliti da se navedena imovina u zemljišnim knjigama upiše na ime i suvlasništvo tužiteljice S. N. iz R., …, u 1/4 dijela jer će u protivnom isto zamijeniti ova presuda, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe. st. 2. t. 8. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 – dalje: ZPP) o parničnoj i stranačkoj ... 30.12.2010
VSRH Revr 971/2010-2 I., kojeg zastupa punomoćnik F. O., odvjetnik u I., radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžx-363/09 od 4. lipnja 2009. Protiv drugostupanjske presude reviziju je izjavio tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog prava u kojoj predlaže da se pobijanu presudu preinači, a podredno ukine i predmet vrati sudu na ponovno suđenje. st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne... 30.12.2010
VSRH Gr1 460/2010-2 , izazvao je sukob stvarne nadležnosti uz obrazloženje da je u konkretnom slučaju ovrha predložena općenito na imovini ovršenika pravne osobe čije sjedište se nalazi na području nadležnosti Općinskog suda u Valpovu i da je tom sudu javni bilježnik ispravno proslijedio spis u skladu s odredbama čl. 252.e st. 3. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96. 29/99,42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 67/08-dalje:OZ) javni bilježnik kojem je podnesen pravodobni i dopušteni ... 30.12.2010
VSRH Gž 23/2010-2 do isplate po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena te mu je dužna naknaditi trošak postupka u iznosu 72.757,00 kn, sve u roku od 30 dana od dana prijama ove odluke pod prijetnjom pokretanja disciplinskog postupka.“ st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08... 30.12.2010
VSRH Gzp 1023/2010-7 Predlagatelj smatra da mu je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog dugog trajanja postupka koji se vodio kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod poslovnim brojem P-61/06., a koji se u vrijeme podnošenja zahtjeva nalazio u žalbenom stadiju postupka pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske pod poslovnim brojem Pž-3828/06. Pravno relevantno razdoblje razmatranja u postupku pružanja zaštite za suđenje u razumnom roku smatra se, u pravilu, razdoblje koje protekne od ... 30.12.2010
Us-10643/2008-4 Nadalje navodi da teška povreda koja mu je stavljena na teret ne bi bila počinjena na način kako se to navodi u prijedlogu za pokretanje postupka što proizlazi iz iskaza saslušanog svjedoka A. V. jer isti svjedok, premda su bila otvorena vrata njegovog i susjednog ureda u kojem se odvijao razgovor između tužitelja i svjedoka J., nije čuo da bi tu bilo nekakvog verbalnog vrijeđanja, a što bi isti zasigurno čuo da se to odvijalo na način kako se navodi u prijedlogu i kako to opisuje... 30.12.2010
VSRH I Gžzp 611/2010-2 pod točkom 1. izreke naloženo je Općinskom sudu u Zadru da donese odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem P-2189/06 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od 6 (šest) mjeseci, računajući od dana dostave tog rješenja, dok je pod točkom 2. izreke određena predlagatelju primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u iznosu od 2.000,00 (dvijetisućekuna), a pod točkom 3. izreke protustranci Republici Hrvatskoj naloženo je isplatiti ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1735/2010-4 podnijeli ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, dalje: ZS), zbog dugotrajnosti postupka vođenog kod Općinskog suda u Vinkovcima pod poslovnim brojem P-889/03, a koji se, prema navodima predlagatelja, u vrijeme podnošenja zahtjeva, nalazio u žalbenom stadiju postupka kod Županijskog suda u Vukovaru. Stoga je, temeljem odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("... 30.12.2010
VSRH Revr 824/2010-2 Drugo pravno pitanje odnosi se na to na kome leži teret dokaza da je šteta nastala na radu i u vezi s radom, ako ti uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni, odnosno mora li tužitelj dokazati činjenicu da je ona nastala na radu i u vezi s radom, a tek nakon toga poslodavac mora dokazati ekskulpirajuće okolnosti (krivnja oštećenika, viša sila ili krivnja treće osobe), ili je dovoljno da tužitelj navede da je nastradao na radu pa je na poslodavcu teret dokaza da šteta nije nastala u ... 30.12.2010
VSRH Revt 288/2010-2 6. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04 i 82/06, dalje: SZ) propisano je da se u stečajnom postupku na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08, dalje: ZPP), ako tim Zakonom nije drugačije određeno. st. 2. ZPP stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog ... 30.12.2010
VSRH I Gžzp 728/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagateljice T. S. iz Z., …, protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagateljice protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gzp-896/08-2 od 4. prosinca 2008. , odbačen je, kao nedopušten, zahtjev predlagateljice kojim je tražila zaštitu... 30.12.2010
VSRH Rev x 1075/2010-2 Ivana Kaladića, kao predsjednika vijeća, Željka Glušića, Aleksandra Peruzovića, Renate Šantek i Jasne Guštek, kao članova vijeća, u pravnoj stvari I-tužitelja J. V.-K. i II-tužiteljice B. K., oboje iz iz Z., s tim da II-tužiteljica kao punomoćnik zastupa I-tužitelja, protiv tuženika A. V. iz S. M., P., radi utvrđivanja očinstva i uzdržavanja, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž2-71/08 od 6. svibnja 2008. S obzirom ... 30.12.2010
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 540 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2010(13492)
> Siječanj(1205) > Veljača(1223) > Ožujak(1391) > Travanj(1363) > Svibanj(1267) > Lipanj(967) > Srpanj(798) > Kolovoz(541) > Rujan(1298) > Listopad(1145) > Studeni(1187) > Prosinac(1107)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(41)
Ustavni sud Republike Hrvatske(326)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(14)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(72)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(441)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(12087)
Županijski sud(511)


Vrsta odluke

--(1)
Dopis podnositelju(2)
Izvješće(3)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(215)
Odluka i rješenje(3)
Presuda(3219)
Presuda i rješenje(605)
Rješenje(9443)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite