Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2010
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 539
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13469)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Uzp 216/2010-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagateljice S. K. iz T., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 10. studenoga 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/07, 113... 31.12.2010
VSRH II Kž 832/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Hajrije Novoselec kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanja i Ileane Vinja kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. 57. st. 2. i 4. toč.c KZ, te optuženiku utvrdio najmanju moguću mjeru kazne zatvora, koja se za ovo kazneno djelo, uz primjenu odredaba o sudskom ublažavanju, a ne postoje zakonski uvjeti za primjenu odredaba o ... 31.12.2010
VSRH II Kž 831/2010-4 Kako se u žalbi ističe da je optuženik od trenutka uhićenja prestao uzimati opojne droge, čime bi prema stavu obrane prestala postojati i opasnost od daljnjeg počinjenja kaznenih djela imovinskog karaktera, treba ponovno ukazati da se radi o logičnoj posljedici oduzimanja slobode optuženiku, no međutim da se prije provođenja cjelovitog i adekvatnog liječenja od ovisnosti nad optuženikom, zaista ne može očekivati da bi isti boraveći na slobodi nastavio s apstinencijom od droga, ... 31.12.2010
VSRH Uzp 194/2010-5 Prema odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09 dalje: ZS) stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dok je odredbom stavka 2. navedenog članka propisano da će o zahtjevu koji se odnosi na postupak koji je u tijeku pred ... 31.12.2010
VSRH Gzp 58/2010-3 podnio Županijskom sudu u Zagrebu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 150/05, 16/07 i 153/09 dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku i dugog trajanja postupka vođenog kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Pn-4087/03. Rješenjem poslovni broj Gzp-1201/08-6 od 20. studenoga ... 31.12.2010
VSRH II Kž 833/2010-3 Stoga činjenice što je okrivljenik uhićen na području Z. i što je isti nezaposlen, kao i da je za predmetno kazneno djelo zapriječena visoka kazna zatvora, u ovom trenutku u dostatnom stupnju ne upućuju na postojanje opasnosti da će okrivljenik radi izbjegavanja kazne koja mu prijeti pobjeći i tako postati nedostupan pravosudnim tijelima s adrese svog prijavljenog prebivališta ili eventualnog stvarnog boravišta, zbog čega nije osnovano produljiti mu pritvor iz osnove u članku 102... 31.12.2010
VSRH II Kž 834/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Hajrije Novoselec kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanje i Ileane Vinja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Imajući u vidu izneseno, a posebno uz okolnost da oštećenica prebiva u neposrednoj blizini kuće optuženika, u pravu je sud prvog stupnja kada ocjenjuje kako navedene okolnosti u konkretnom slučaju predstavljaju ... 31.12.2010
VSRH Uzp 217/2010-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Glušiću, u pravnoj stvari predlagateljice A. R. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 10. studenoga 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/... 31.12.2010
VSRH Gzp 1016/2010-6 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja D. V., iz M., zastupanog po punomoćniku K. M., odvjetniku u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, 31. prosinca 2010. R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po ... 31.12.2010
VSRH II Kž 835/2010-3 Iz činjeničnog opisa proizlazi da je okrivljenik u ugostiteljskom objektu „L.“, nakon što mu je vlasnik B. B. odbio poslužiti piće i pustiti glazbu zbog isteka radnog vremena, s namjerom da ošteti inventar ugostiteljskog objekta, metalnom teleskopskom palicom počeo udarati po bocama s pićem, čašama, namještaju i aparatima, razbivši pri tome veći broj boca, čaša, šank, računalo s monitorom, jedan ormar i dva hladnjaka za piće, a potom u namjeri da se domogne novca, ... 31.12.2010
VSRH Gzp 1427/2010-5 podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 150/05, 16/07 i 153/09 dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku i dugog trajanja postupka vođenog kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod poslovnim brojem P-96/07, a koji se nalazi u žalbenom stadiju kod Visokog trgovačkog ... 31.12.2010
Us-1136/2009-5 Prema odredbi članka 116.a) stavka 1. točke 17. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj: 122/03, 177/03, 60/04 i 70/05) prekršaj čini pravna osoba ako ne izradi popis Standardnih ponuda međusobnog povezivanja ili ne obavijesti Agenciju o sklopljenom ugovoru o međusobnom povezivanju ili ne određuje cijene međusobnog povezivanja ili ne dostavlja propisane podatke ili ne ispunjava druge uvjete u vezi s međusobnim povezivanjem u skladu s odredbama članka 56. ovog Zakona. ... 30.12.2010
Us-10719/2008-4 Odredbom članka 13. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", broj: 54/74, 27/78 i 13/90) propisano je da uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu osobe koje su nakon diplomiranja na pravnom fakultetu radile na pravnim poslovima i to 18 mjeseci u sudu, odvjetničkoj kancelariji ili kod javnog bilježnika, 18 mjeseci u državnom odvjetništvu, u kojem su vremenu obavile praksu u sudu od najmanje devet mjeseci, dvije godine na pravnim poslovima... 30.12.2010
Pž 4094/2009-3 u stečaju, S., kojeg zastupa punomoćnica I. J., odvjetnica u S., protiv tuženika R. H., kojeg zastupa Ž.D.O. u S., radi utvrđenja osnovanosti osporavanja, odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv rješenja Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-1592/08 od 9. ožujka 2009. 186.a st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07 i 84/08 - u daljnjem tekstu: ZPP), to jest obratiti se prije podnošenja tužbe nadležnom državnom ... 30.12.2010
Gž.1348/10-2 Polazeći od sadržaja odredbe čl.107 Obiteljskog zakona (NN 116/03,17/04,106/04,136/04,107/07, dalje OBZ) kojom je propisan krug osoba sa kojima dijete može održavati susrete i druženja, ukoliko je takva odluka u odnosu na isti krug osoba donijeta, kao i sadržaj prijedloga iz kojeg proizlazi da predlagatelj, kao djed, ne traži donošenje odluke o susretima i druženjima sa unukom za sebe, iako spada sukladno st.1 čl.107 u krug osoba koje su ovlaštene za podnošenje takvog prijedloga,... 30.12.2010
Us-12722/2008-5 Prigovori u tužbi nisu osnovani jer je tužitelj raspoređen sukladno novom Pravilniku o unutarnjem redu, uvaženo je njegovo radno iskustvo i sprema, a nije bilo osnova za primjenu odredbe članka 93. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj: 93/08) iz kojeg proizlazi da se ne može za vrijeme obavljanja dužnosti i 6 mjeseci po isteku te dužnosti sindikalnog povjerenika, što tužitelj i jeste, bez njegove suglasnosti premjestiti na drugo ... 30.12.2010
VSRH II 4 Kr 103/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Melite Božičević Grbić, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Prijedlog se obrazlaže okolnostima da se optuženik nalazi na izdržavanju kazne u K. L.a svjedoci u ovom postupku su s područja Federacije Bosne i Hercegovine, mjesta M. i G. koje područje graniči sa ... 30.12.2010
VSRH Kzz 43/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak-Bosanac, kao predsjednice vijeća te Melite Božičević-Grbić i Ileane Vinja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića kao zapisničara u kaznenom predmetu protiv os. U zahtjevu se navodi da je rješenjem Županijskog suda u Vukovaru broj Kž 130/07 bila ukinuta prvostupanjska oslobađajuća presuda Općinskog suda u Vukovaru broj K 640/05 u kaznenom postupku protiv G. L. ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1574/2010-3 podnijeli Županijskom sudu u Zadru zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, smatrajući da im je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke i dugog trajanja postupka koji se vodio kod Općinskog suda u Pagu pod poslovnim brojem P-237/09. Županijski sud u Zadru se je, prethodno utvrdivši da se navedeni predmet vodi kod toga suda radi rješavanja o podnesenoj žalbi pod poslovnim brojem Gž-888/10, rješenjem poslovni broj Gzp-369/09 od 12. ... 30.12.2010
VSRH I Kr 792/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja, Melite Božičević Grbić, Kos Damira i Žarka Dundovića, kao članova vijeća, i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Slijedom izloženog, a imajući u vidu i činjenicu da je osuđenik do sada višekratno osuđivan, ovaj Vrhovni sud ocjenjuje da okolnosti istaknute u zahtjevu nisu takve da bi... 30.12.2010
VSRH I Kr 672/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Melite Božičević Grbić, kao članova vijeća, i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Međutim, imajući u vidu značaj i težinu počinjenog kaznenog djela, ovaj Vrhovni sud ocjenjuje da okolnosti istaknute u zahtjevu nemaju potreban značaj niti kvalitetu da bi, sve da su i postojale, ... 30.12.2010
VSRH Kžm 42/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Melite Božičević Grbić, kao članova vijeća, i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu prema mlt. D. D. po svojoj punomoćnici M. H., odvjetnici iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom... 30.12.2010
VSRH I Kr 732/2010-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Melite Božićević Grbić, kao članova vijeća, i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Činjenica da su osuđeniku preminula oba roditelja doista predstavlja novu okolnost, međutim, po ocjeni ovog Vrhovnog suda, ona nema potreban značaj i kvalitetu da bi, sve da je i postojala u vrijeme ... 30.12.2010
VSRH Gzp 1343/2010-5 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagateljice A. B., iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 7. srpnja 2010. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pozivom na odredbu članka 27... 30.12.2010
VSRH Gr1 460/2010-2 , izazvao je sukob stvarne nadležnosti uz obrazloženje da je u konkretnom slučaju ovrha predložena općenito na imovini ovršenika pravne osobe čije sjedište se nalazi na području nadležnosti Općinskog suda u Valpovu i da je tom sudu javni bilježnik ispravno proslijedio spis u skladu s odredbama čl. 252.e st. 3. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96. 29/99,42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 67/08-dalje:OZ) javni bilježnik kojem je podnesen pravodobni i dopušteni ... 30.12.2010
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 539 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2010(13469)
> Siječanj(1204) > Veljača(1222) > Ožujak(1385) > Travanj(1360) > Svibanj(1265) > Lipanj(963) > Srpanj(798) > Kolovoz(540) > Rujan(1295) > Listopad(1143) > Studeni(1187) > Prosinac(1107)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(41)
Ustavni sud Republike Hrvatske(325)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(14)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(72)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(420)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(12086)
Županijski sud(511)


Vrsta odluke

--(1)
Dopis podnositelju(2)
Izvješće(3)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(214)
Odluka i rješenje(3)
Presuda(3198)
Presuda i rješenje(605)
Rješenje(9442)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite