Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2012
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 401
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10025)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 628/2012-4 Opasnost da bi u slučaju puštanja na slobodu optuženik mogao ponoviti ista ili istovrsna kaznena djela, proizlazi iz činjenice da je do sada već pravomoćno osuđen zbog istovrsnog kaznenog djela na kaznu zatvora u trajanju tri godine, te je unatoč tome i dalje nastavio s protupravnim postupanjem (u predmetnom se postupku tvrdi da je predao najmanje 50 grama heroina i 44 grama speeda), iz čega je vidljivo da dosadašnja osuđivanost nije u dovoljnoj mjeri na njega utjecala da svoje ... 31.12.2012
VSRH II Kž 630/2012-4 Budući da je rješenje o određivanju visine jamstva postane pravomoćno te optuženik dao navedeno obećanje, dok je iz izvatka iz zemljišnih knjiga vidljivo da je provedena uknjižba prava zaloga na navedenoj nekretnini u korist Republike Hrvatske u iznosu pravomoćno određene visine jamstva od 400.000,00 kuna, to navedeni žalbeni prigovori državnog odvjetnika nisu od utjecaja na potpunost utvrđenog činjeničnog stanja, osobito kada se ima na umu da iz podneska na listu 298 spisa ... 31.12.2012
VSRH Gr1 746/2012-2 252.h st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 - dalje: OZ) podnio zahtjev Općinskom sudu u Krapini za provedbu ovrhe na pokretninama ovršenika, dakle na predmetu na kojem se ne može zatražiti izvansudska ovrha. 252.h st. 2. OZ propisano je da, na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, kojim je ovrha općenito određena na imovini ovršenika, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na ... 31.12.2012
VSRH II Kž 629/2012-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Dražena Tripala kao predsjednika vijeća te Senke Klarić-Baranović i Damira Kosa kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Martine Ljevačić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog R. N. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 173. Žalbeni navodi kojima se pobija postojanje osnovane sumnje nisu od utjecaja prilikom odlučivanja o daljnjoj primjeni mjere istražnog zatvora, ... 31.12.2012
VSRH Revt 81/2010-4 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E godine poslovni broj Revt-81/10-2 tako da u trećem redu izreke navedene presude umjesto pogrešno navedenog datuma prvostupanjske presude „26. siječnja 2000.“ treba stajati datum „26. siječnja 2005.“. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH i 84/08, 123/08) pa je riješeno kao u izreci. 28.12.2012
VSRH II Kž 626/2012-4 stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 112/99, 51/01, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11– dalje u tekstu: KZ) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci te je prema njemu primijenjena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti iz članka 76. KZ-a, produljen je istražni zatvor protiv optuženog B. S. iz osnove u članku 123. Stoga, s pravom zaključuje prvostupanjski sud da sve izložene okolnosti u svojoj ukupnosti ... 28.12.2012
VSRH Rev 1316/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Ivanu Mikšiću, u izvanparničnom predmetu predlagatelja M. T. iz B. i H., U., zastupanog po punomoćniku Z. K. i D. R., odvjetnicima iz S., protiv protustranke J. T. iz Z., zastupanog po N. T., odvjetnici iz Z., radi priznanja odluke stranog suda, odlučujući o reviziji protustranke protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj 34 Gž-8565/09-2 od 22. prosinca 2009. 861, 862 i 863 ništav i ne proizvodi pravne učinke, te kojom je ... 28.12.2012
VSRH Rev 2112/2010-2 iz B. G., M. O. iz B. G., S. V. iz B. G., I. D. iz B. G., R. G. iz B. G., A. V. iz B. G., L. A. iz B. G., I. L. iz B. G., M. L. iz B. G., R. B. iz B. G., M. B. iz B. G., F. V. iz B. G., K. V. iz B. G., A. O. iz B. G., L. V. iz B. G., i I. M. iz B. G., svi zastupani po punomoćniku T. F., odvjetniku iz O., protiv prvotuženika Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Županji te protiv drugotuženika H. a. 3. ukoliko tužitelji nemaju pravo na isplatu tržišne ... 28.12.2012
VSRH Rev 1839/2010-2 st. 1. toč. 3. te st. 2. toč. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 – dalje: ZPP), s prijedlogom da se drugostupanjska presuda preinači ili ukine. "da li se prava iz ugovora o zakupu mogu smatrati istovjetnima onim pravima koje pruža pravo korištenja zemljišta u društvenom vlasništvu, odnosno da li je onaj koji mora dokazati stjecanje prava korištenja da bi se primijenile odredbe ... 28.12.2012
VSRH II Kž 624/2012-4 stavku 1. točki 4. ZKP/97. Naime, ovdje se radi o velikoj količini droge marihuana iz koje količine se može dobiti izuzetno velik broj manjih doza za jednokratnu uporabu te na taj način ugroziti zdravlje velikog broja ljudi, poglavito mladeži, a čiji je transport organiziran iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, na koji način je kriminalna aktivnost optuženika poprimila međunarodne razmjere, što sve, i po ocjeni ovog suda, predstavlja okolnosti koje premašuju uobičajene ... 28.12.2012
VSRH Rev 1646/2010-2 P., odvjetnik iz S., protiv tuženika R. P. iz O., i T. M. iz R., oboje zastupani po punomoćnici M. P., odvjetnici iz S., radi ispravka uknjižbe, odlučujući o reviziji I i II-tuženika protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžst-219/09 od 18. veljače 2010. Međutim, u pogledu navedenog drugog pitanja zbog kojeg je podnesena revizija, revizija ne sadrži konkretne razloge zbog kojih bi to pitanje bilo važno za jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost građana, osim ... 28.12.2012
VSRH Kzz 42/2012-8 Vrhovni sud Republike Hrvatske, po sutkinji Zlati Lipnjak-Bosanac kao predsjednici vijeća i sudskoj savjetnici Jasmini Štrucelj kao zapisničaru, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. Kaznenog zakona (NN, 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 84/05 - dalje u tekstu: KZ), dana 28. prosinca 2012. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (NN,110/97, 27/98, 58/99, 119/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97), ispravlja se presuda Vrhovnog suda Republike... 28.12.2012
VSRH Rev 1591/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Šariću, u pravnoj stvari tužiteljice M. C. iz K., koju zastupa punomoćnica V. J., odvjetnica iz K., protiv tuženika Z. C. iz K., kojeg zastupa punomoćnik S. R., odvjetnik iz K., radi isplate, odlučujući o reviziji tužiteljice protiv presude Županijskog suda u Karlovcu posl. Tužiteljica u reviziji tvrdi da je ona iz stana istjerana, te smatra da ima pravo na isplatu jedne polovice iznosa koji bi bio ostvaren da je stan dala u ... 28.12.2012
VSRH II Kž 627/2012-4 Žalitelj nije u pravu ni kada, pozivajući se na odredbu članka 3. stavak 2. KZ, tvrdi da je u konkretnom slučaju trebalo primijeniti Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09 i 80/11 – dalje u tekstu: ZKP/08) kao blaži zakon, u kojem slučaju ne bi bilo mjesta primjeni mjere pritvora protiv optuženika, i to stoga što za kazneno djelo za koje se on tereti nije propisana kazna dugotrajnog zatvora, što je pretpostavka za primjenu mjere istražnog zatvora po ... 28.12.2012
VSRH II Kž 622/2012-4 stavak 2. ZKP/08 kojom je propisano da će se ,,ako okrivljenik postupi protivno rješenju o određivanju jamstva, rješenjem … odrediti naplata iznosa jamstva u korist proračuna, a protiv okrivljenika odrediti istražni zatvor“, po ocjeni ovog suda, prvostupanjski je sud, protivno žalbenim navodima optuženika, opravdano i na zakonu osnovano odredio naplatu položenog iznosa jamstva te, također ispravno, istodobno odredio istražni zatvor protiv optuženika, i to po osnovi iz članka ... 28.12.2012
VSRH Rev 2289/2010-2 iz B., Republika Srbija, koju zastupa punomoćnik J. A. M., odvjetnik iz S., protiv tuženika M. Z. i I. Z., oboje iz B., koje zastupa punomoćnik M. B., odvjetnik iz S., radi predaje u posjed nekretnine, odlučujući o reviziji I i II-tuženika protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžst-125/09 od 15. travnja 2010. st. 1. toč. 3. i st. 2. toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08,... 28.12.2012
VSRH II Kž 623/2012-4 Premda optuženik, kako se to ističe u žalbi, nikada nije kazneno procesuiran za bilo koji oblik kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, činjenice da je on u tri navrata pravomoćno osuđivan te da je kazneno djelo za koje se ovdje tereti počinio za vrijeme provjeravanja iz dvaju ranijih presuda ukazuju na to da ni njegovo ranije ponašanje nije bilo usklađeno s pravnim poretkom te da ni u dva navrata primijenjene uvjetne osude, a ni izrečena kazna zatvora na njega nisu utjecale na ... 28.12.2012
VSRH Gr1 768/2012-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Renati Šantek, u pravnoj stvari D. M. iz S., radi prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu, odlučujući o sukobu nadležnosti između Županijskog suda u Osijeku, koji se oglasio mjesno nenadležnim rješenjem broj R-I-1/2012-9 od 29. ožujka 2012. , oglasio mjesno nenadležnim za postupanje u izvanparničnom predmetu prisilnog smještaja D. M. iz S. u psihijatrijsku ustanovu (točka I. izreke) i po pravomoćnosti tog rješenja ... 28.12.2012
VSRH Revt 314/2010-2 S. i tuženika pod ad.1. i ad.2. I. i N. B. u dijelu u kojem se navodi da je predmet tog ugovora poslovni prostor položen u prizemlju stambene zgrade – objekt Table III sa južne strane, ukupne površine 91,063 m2, s toga što je predmet tog Ugovora bio samo dio tog poslovnog prostora površine 53,56 m2. Ako zahtjevi u tužbi proizlaze iz raznih osnova, ili pojedine zahtjeve ističu različiti tužitelji ili su pojedini zahtjevi istaknuti protiv različitih tuženika, vrijednost predmeta ... 28.12.2012
VSRH Rev 2200/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Šariću, u pravnoj stvari tužitelja S. K. iz S. B., kojeg zastupa punomoćnik J. N., odvjetnik iz S. B., protiv tuženika Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka iz Z., radi isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-2677/10-2 od 13. travnja 2010. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88... 28.12.2012
VSRH Rev 2395/2010-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Šariću, u pravnoj stvari tužiteljice B. Z., vlasnice A. B. Z. iz M. (T.), Republika Italija, koju zastupa punomoćnik N. B., odvjetnica iz U., protiv tuženika E. o. Međutim, niti o ovom pitanju ne ovisi odluka u ovom sporu, jer drugostupanjski sud niti nije zauzeo shvaćanje da tužitelj uvijek ima pravo na naknadu prema cijenama u inozemstvu, naprotiv, zauzeto je shvaćanje da tužitelj ima pravo na naknadu štete u visini ... 28.12.2012
VSRH Rev x 1095/2011-2 H. i drugotuženika-protutužitelja I. H., oba iz Z., zastupani po punomoćnici G. V., odvjetnici iz Z., te protiv tuženika Grada Zagreba, radi utvrđenja prava vlasništva i utvrđenja ništavosti, odlučujući o reviziji prvo i drugotuženika protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu posl. VSRH Rev x 1095/2011-2 28.12.2012 Rješenje Građanski - revizija (predmeti stariji od 10 godina)GRAĐANSKI ODJEL Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ponavljanje postupka kojeg su ... 28.12.2012
VSRH Gr1 771/2012-2 5. st. 3. OZ propisano je da ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom ili na određenom predmetu ne može provesti, da ovrhovoditelj radi namirenja iste tražbine može predložiti novo sredstvo ili predmet ovrhe, u kojem će slučaju sud donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju tog rješenja, a obustavit će ovrhu određenu prijašnjim rješenjem o ovrsi ako ovrhovoditelj povuče ovršni prijedlog ili ako za to budu ispunjeni drugi zakonom predviđeni ... 28.12.2012
VSRH Rev 2277/2012-2 1) ako o tom pitanju revizijski sud još nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima ili na odjelskoj ili općoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, 2) ako o tom pitanju revizijski sud još nije zauzeo shvaćanje, a moglo bi se očekivati da bi u praksi drugostupanjski sudovi o njemu mogli imati različita shvaćanja, npr. 4) ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda se drugostupanjskoga suda ... 28.12.2012
VSRH Revt 337/2010-2 1) ako o tom pitanju revizijski sud još nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima ili na odjelskoj ili općoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, 2) ako o tom pitanju revizijski sud još nije zauzeo shvaćanje, a moglo bi se očekivati da bi u praksi drugostupanjski sudovi o njemu mogli imati različita shvaćanja, npr. 4) ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda se drugostupanjskoga suda ... 28.12.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 401 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(10025)
> Siječanj(979) > Veljača(962) > Ožujak(934) > Travanj(890) > Svibanj(953) > Lipanj(618) > Srpanj(557) > Kolovoz(323) > Rujan(871) > Listopad(923) > Studeni(780) > Prosinac(1235)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(41)
Upravni sud Republike Hrvatske(77)
Ustavni sud Republike Hrvatske(336)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(98)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(56)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(463)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(8591)
Županijski sud(363)


Vrsta odluke

Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(1)
Odluka(148)
Presuda(2943)
Presuda i rješenje(328)
Rješenje(6604)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite