Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2002
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 321
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8006)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II 5 Kr 683/2002-2 st. 1. toč. 1. ZKP, te je u pravu državni odvjetnik kada ističe da je optuženik osoba koja je već bila nedostupna sudu, te u tom smislu nije pokazao volju za suradnju s pravosudnim tijelima (uhićen je temeljem raspisane međunarodne tjeralice), a odgovara za dva teška kaznena djela, te činjenica da u ponovljenom postupku treba ponovno saslušati neke od svjedoka, te provesti novo cjelovito medicinsko vještačenje, te potom donijeti novu, na zakonu osnovanu presudu, nesumnjivo ... 31.12.2002
VSRH II Kž 849/2002-3 st. 1. KZ, te mu je za navedeno kazneno djelo izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci na koju je primijenjena uvjetna osuda uz rok provjeravanja od dvije godine, navedena okolnost opravdava zaključak o sklonosti okrivljenika kriminalnom ponašanju, a kako je okrivljenik prema vlastitoj izjavi (list 351 spisa) bez stalnih izvora prihoda i bez imovine, to sve navedene okolnosti, po mišljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predstavljaju one osobite okolnosti koje opravdavaju ... 31.12.2002
VSRH II 4 Kr 613/2002-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednika vijeća, te Senke Klarić-Baranović i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Prijedlog obrazlaže činjenicom da se radi o mlađem punoljetniku koji prebiva u Zagrebu, a u okviru dokaznog postupka, osim pregleda u spisu predloženih dokaza, ne predviđa se izvođenje ... 30.12.2002
VSRH Gž 13/2002 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Borisa Guttmanna kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i Vlatke Potočnjak Radej kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J. dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, J., kojeg zastupa P. P., odvjetnik iz Z., protiv tuženih: 1. H., Z. i 2. N., Z., kojeg zastupa T. K., odvjetnik iz Z., radi zabrane štrajka, rješavajući žalbu protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici od 25. studenog ... 30.12.2002
VSRH II 4 Kr 606/2002-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Erike Kocijančić i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv ml. No, sudac za mladež Općinskog suda u Šibeniku smatra, obzirom da mlađi punoljetnik ima prebivalište na području Z., a u optužnom prijedlogu se ne predlaže izvođenje dokaza vezanih za ... 30.12.2002
VSRH II 4 Kr 542/2002-3 Naime, obzirom da se radi o mlađoj punoljetnoj osobi, da će biti potrebno ostvariti suradnju sa njegovim roditeljima, kao i nadležnim Centrom za socijalnu skrb, pa iz tih razloga predlaže da se u ovom kaznenom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud, odnosno Općinski sud u Zagrebu. Obzirom da se prebivalište mlađeg punoljetnika nalazi u Z., gdje mu prebiva i majka T.D., sa kojom živi na označenoj adresi, te da se u optužnom prijedlogu predlaže pregled dokumentacije u spisu, a ... 30.12.2002
VSRH II 4 Kr 543/2002-3 Prijedlog obrazlaže činjenicom da u Z. prebiva okrivljenik, tamo prebivaju i njegovi roditelji koje će u postupku trebati saslušati, pa kako će biti potrebno pribaviti i socijalnu anamnezu od nadležnog Centra za socijalnu skrb, smatra, da će Općinski sud u Zagrebu očito lakše i brže provesti predmetni postupak. T.H. stalno prebiva u Z., u optužnom prijedlogu predlaže se pozivanje roditelja mlađeg punoljetnika koji se također nalaze u Z., predlaže se čitanje dokumentacije a ... 30.12.2002
VSRH II 4 Kr 628/2002-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednika vijeća, te Senke Klarić-Baranović i Zlate Lipnjak-Bosanac, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Jasmine Dolmagić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Prijedlog obrazlaže činjenicom, da okrivljenik ima prebivalište u V., a osim pozivanja na glavnu raspravu okrivljenika kao mlađeg punoljetnika, te provođenjem dokaza čitanjem dokumentacije... 30.12.2002
VSRH II Kž 848/2002-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Marijana Svedrovića, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zlatka Gledeca, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. godine podneseno ukupno šest prijava za pokretanje prekršajnog postupka zbog narušavanja javnog reda i mira, pri čemu je okrivljenik redovito napadao i prijetio različitim osobama koje su se zaticale na ... 27.12.2002
VSRH II Kž 846/2002-3 st. 1. KZ, na način da je u više navrata prijetio oštećeniku pri čemu je nastavio s prijetnjama i nakon što mu je oštećenik u dva navrata isplatio zatraženi novac, pa kako iz toga proizlazi da je optuženik prilikom počinjenja djela izrazio naročitu upornost, te s obzirom da je, prema vlastitoj izjavi, nezaposlen i bez imovine (list 19. spisa), to sve navedene okolnosti u svojoj ukupnosti jesu osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optuženik, boravkom na slobodi, mogao ... 27.12.2002
VSRH I Kž 272/1997-3 Upravo suprotno, na temelju materijalnih tragova otpalog automobilskog laka nađenih na mjestu nezgode, te iskaza saslušanih svjedoka, ali i prema podacima sačinjene fotodokumentacije, prometni vještak je sa potrebnim stupnjem sigurnosti utvrdio da se mjesto naleta nalazi udaljeno svega 0,50 m od desnog ruba kolnika, što znači da kretanje pokojne pješakinje nije bilo nepropisno, a kada bi i bilo, to u konkretnim uvjetima vožnje kroz naseljeno mjesto ne bi bilo od relevantnog utjecaja ... 27.12.2002
VSRH II Kž 847/2002-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Marijana Svedrovića, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Zlatka Gledeca, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Kada se navedene okolnosti stave u korelaciju sa podatkom da je okrivljenik nezaposlen i bez stalnih izvora sredstava za život, onda se i po ocjeni ovog suda sve pobrojane okolnosti u svojoj ukupnosti smatraju ... 27.12.2002
VSRH II Kž 845/2002-3 st. 2. KZ-a, na način da je u kratkom vremenskom razdoblju od tri mjeseca prodavao opojnu drogu heroin, pa kada se ima u vidu kaznena evidencija za okrivljenika (list spisa 136) prema kojoj je do sada više puta osuđivan zbog istovrsnih kaznenih djela, to je evidentno da je okrivljenik u kontinuitetu činjenja istovrsnih kaznenih djela, zbog čega su to i po ocjeni ovog suda one osobite okolnosti koje upućuju na bojazan da bi boravkom na slobodi mogao nastaviti s učinom istih ili ... 27.12.2002
VSRH II Kž 841/2002-3 I.K. pred Županijskim sudom u Zagrebu vodi postupak zbog kaznenog djela razbojništva (list 23 spisa), da mu je kao maloljetniku zbog više imovinskih kaznenih djela izrečena odgojna mjera pojačane brige i nadzora, te naložena posebna obveza uključenja u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade (list 48 i 49 spisa), pa kada se ove okolnosti stave u korelaciju sa podatkom da je okrivljenik nezaposlen i bez ikakove imovine i prihoda, zaključuje se da sve navedene okolnosti u... 24.12.2002
VSRH II Kž 843/2002-3 Naime, cijeneći činjenični opis kaznenog djela zlouporabe opojnih droga kojim se optuženik tereti, te njime obuhvaćenu količinu opojne droge heroin od 12,92 grama i način počinjenja djela, te imajući u vidu da je riječ o ovisniku što proizlazi iz njegove obrane (list 33 do 35 spisa), Vrhovni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sud, ocjenjuje da te okolnosti nemaju značaj posebno teških okolnosti djela zbog kojih je neophodno produljenje pritvora protiv optuženika po ... 24.12.2002
VSRH II Kž 844/2002-3 33. KZ-a, na štetu djelatnika redarstvene vlasti, u vrijeme kada je isti obavljao poslove održavanja javnog reda i mira, i to na način da je prema redarstveniku u cilju da ga usmrti ispalio više hitaca iz pištolja, pokušavajući čak u trenutku hrvanja s redarstvenikom okrenuti cijev pištolja u njega radi ispaljivanja hitaca, što sve ukazuje na izraženu naročitu upornost i bezobzirnost u cilju da liši života redarstvenika, a to su i po ocjeni ovog suda one posebno teške okolnosti... 24.12.2002
VSRH II Kž 842/2002-4 Naime, kako se okrivljenike tereti da su inkriminirano kazneno djelo počinili u supočiniteljstvu sa za sada nepoznatim osobama, a u tijeku istrage biti će potrebno saslušati kao svjedoke i članove komisije koju je formirao K.G. kako bi ispitala događaj za koji se okrivljenici terete, a kako je to naknadno predložilo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku (list spisa 1261), to postoji osnovana bojazan da bi okrivljenici, ukoliko bi boravili na slobodi, mogli utjecati na ... 24.12.2002
VSRH II Kž 839/2002-3 Naime, kako je to navedeno u posljednjem rješenju ovoga suda, temelj narečenog pritvorskog osnova nalazi se u činjenici pravomoćnog rješenja o provođenju istrage koji upućuje na visok stupanj osnovanosti sumnje da su okrivljenici počinili kazneno djelo na način kako im se to stavlja na teret, time da posebno teške okolnosti djela zbog kojih je neophodna daljnja primjena mjere pritvora, pravilno prvostupanjski sud nalazi u naročito izraženim štetnim posljedicama za Riječku banku,... 23.12.2002
VSRH II Kž 838/2002-3 godine, dakle protekom više od godine dana, te kako okrivljenik ima prijavljeno prebivalište i obitelj u Republici Hrvatskoj, a napose budući da iz spisa predmeta ne proizlazi da se okrivljenik krio, to sve navedeno ne opravdava zadržavanje okrivljenika u pritvoru po osnovi iz čl. OKZRH, time da je pri učinu predmetnih kaznenih djela civilne osobe i ratne zarobljenike zatvora u Korenici brutalno tukao uslijed čega su oštećenici zadobili teške tjelesne ozljede posljedica kojih je ... 20.12.2002
VSRH II Kž 840/2002-3 Naime, budući da je optuženica već osuđivana zbog istog kaznenog djela i to na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci (list 32 spisa), te budući da optuženica nakon izdržane navedene kazne zatvora ponovno čini isto kazneno djelo, te kako je prema vlastitoj izjavi nezaposlena (list 27 spisa), a prema nalazu i mišljenju neuropsihijatra dugogodišnja ovisnica o opojnoj drogi heroin, koja se bezuspješno liječi od 1992. godine (list 112 do 117 spisa), sve to, i po ... 20.12.2002
ŽS Vž Gž 473/2003-2 Nema nikakve dvojbe da kolektivni ugovori propisivanjem najniže plaće određuju najnižu plaću kao osnovicu od koje se plaćaju porezi i doprinosi, odnosno da se radi o bruto plaći, a što proizlazi iz Kolektivnih ugovora o visini najniže plaće (odnosno određenja namjene tako propisane osnovice plaće (N/N 9/98., 37/98., 14/99., 40/00., 25/02). Obzirom na takav karakter određenja najniže plaće tužiteljica nema pravo na isplatu razlike do punog iznosa propisanog najniže plaće u ... 20.12.2002
VSRH I Kž 305/2001-3 Z.B. se žali zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona, odluke o kazni, sigurnosnim mjerama i troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske pobijanu presudu preinači i njega oslobodi optužbe ili da mu izreče uvjetnu osudu, odnosno da je ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Isto tako, nije prihvatljiva tvrdnja optuženika da je tempore criminis postupao u nužnoj obrani odnosno u ... 19.12.2002
VSRH II Rev 171/2000-2 iz Z., koga zastupa D. P., odvjetnik u Z., radi 9,812.362,03 kn po tužbi i radi 313.911,74 kn po protutužbi, odlučujući o reviziji tuženika izjavljenoj protiv pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu od 29. veljače 2000. 3) po osnovu obračuna kamata za zakašnjelo plaćanje računa iznos od 1,329.193,90 kn, 4) po osnovu obračuna kamata na potraživanja stečena asignacijom i cesijom u iznosu od 1,410.514,25 kn i 5) i po osnovu ustupljenih deviznih ... 19.12.2002
VSRH Gr1 986/2002-2 u stečaju, trgovina na veliko i malo, N., radi naplate novčane tražbine, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Pagu, koji se oglasio stvarno nenadležnim rješenjem od 16. listopada 2002. Općinski sud u Pagu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom ovršnom predmetu iz razloga, što je nad ovršenikom otvoren stečajni postupak, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod brojem St-8/00. 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 3/94, 100/96, 131/... 19.12.2002
VSRH Rev 956/2002-2 Olge Jelčić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. S. iz O., koga zastupa punomoćnik D. K., odvjetnik iz O., protiv tuženika mlt. tuženog S.D. plaćati umanjeni iznos od 10% svoje mjesečne plaće, umjesto ranije presuđenih 20% počev od dana podnosa ove tužbe, pa dok za to budu postojali zakonski uvjeti. Obiteljskog zakona revizija nije dopuštena u parnicama o uzdržavanju maloljetnog djeteta, pa ni u slučaju kada se radi o zahtjevu za izmjenu takove odluke primjenom ... 19.12.2002
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 321 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2002(8006)
> Siječanj(641) > Veljača(749) > Ožujak(712) > Travanj(756) > Svibanj(750) > Lipanj(703) > Srpanj(564) > Kolovoz(380) > Rujan(644) > Listopad(805) > Studeni(718) > Prosinac(584)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(26)
Ustavni sud Republike Hrvatske(108)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(13)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(42)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(20)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7650)
Županijski sud(147)


Vrsta odluke

--(140)
Izvješće(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(70)
Odluka i rješenje(2)
Presuda(3007)
Presuda i rješenje(256)
Rješenje(4529)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite