Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2014
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 350
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8730)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 524/2014-4 Tako prvostupanjski sud s pravom opravdanost daljnje primjene mjere istražnog zatvora protiv optuženika zbog opasnosti od ponavljanja djela nalazi upravo u pobijanom rješenju opisanom načinu inkriminiranog postupanja koji, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, ukazuje na iznimnu organiziranost svih pripadnika zločinačkog udruženja, njihovu upornost te međusobnu povezanost unutar samog udruženja s precizno podijeljenim ulogama, dok količina predmetne droge te činjenica da je ... 31.12.2014
VSRH I Kž Us 13/2014-6 stavaka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13. i 145/13.; nastavno: ZKP/08) u vezi s člankom 11. stavkom 1. točkom a) Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem („Narodne novine“ broj 145/10.; nastavno: ZPOIK), radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi od okrivljenog A. B. određena privremena mjera zabranom protivnici ... 31.12.2014
Su IV 1275/2014-3 156/14, u pravnoj stvari tužitelja S. M. iz iz N., …, protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa zastupanih po Općinskom državnom odvjetništvu u Sinju, Građansko-upravni odjel i G. S. zastupanog po gradonačelniku I. G., radi uknjižbe, tužitelj S. M. je podneskom od 25. rujna 2014. 74. st. 1. ZPP odluku o zahtjevu za izuzeće suca donosi predsjednik suda, dok prema odredbi stavka 2. istog članka, o izuzeću predsjednika suda odluku donosi predsjednik neposredno ... 31.12.2014
VSRH II Kž 521/2014-4 Naime, prema inkriminaciji optuženik je osnovano sumnjiv da je svoju suprugu M. H. usmrtio u prisutnosti njegovog maloljetnog sina A. H., djeteta s tjelesnim oštećenjima i posebnim potrebama, time da ju je prije usmrćenja mučio više sati tako što joj je svezao noge i ruke, udarao ju po glavi i tijelu šakama i drugim predmetima, pa tako i drvenom nogom od stola, obrijao joj glavu i obrve, prislanjao joj zagrijanu žlicu na tijelo, na koji joj je način zadao mnogobrojne ozljede i ... 31.12.2014
VSRH II Kž 519/2014-4 stavkom 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12., dalje – KZ/11), na temelju članka 98. stavka 1. i 2. točke 3. i 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13. i 145/13. – dalje u tekstu: ZKP/08) u vezi s člankom 98. stavkom 5. ZKP/08 protiv optuženog N. S. produljene su mjere opreza, i to privremenog oduzimanja putne i druge isprave za prijelaz državne granice te obveze ... 31.12.2014
VSRH II Kž 528/2014-4 Naime, i prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda, inkriminirano postupanje optuženika upućuje na organiziranost svih pripadnika zločinačkog udruženja i njihovu međusobnu povezanost unutar samog udruženja s precizno podijeljenim ulogama, dok količina predmetne droge te činjenica da je kriminalna aktivnost optuženika poprimila međunarodni element ukazuju na njihovu iznimnu upornost i odlučnost u protupravnom postupanju te na visok stupanj kriminalne volje, a time i na postojanje ... 31.12.2014
VSRH II Kž 520/2014-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda, Vesne Vrbetić, kao predsjednice vijeća, te Dražena Tripala i Ane Garačić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog M. T., zbog kaznenog djela iz članka 90. u svezi članka 33. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05.,... 31.12.2014
VSRH II Kž 523/2014-4 Imajući na umu da je optuženik prema izvatku iz kaznene evidencije u četiri navrata pravomoćno osuđivan, i to kako zbog kaznenih djela protiv imovine (teških krađa i krađe), tako i zbog kaznenih djela s elementima nasilja (nasilničko ponašanje), kojim prilikama su prema optuženiku primjenjivane uvjetne osude, ali je osuđen i na bezuvjetnu kaznu, očito je da te kaznenopravne sankcije nisu utjecale na optuženika na način da se suzdrži od nove kriminalne aktivnosti te da shvati ... 31.12.2014
VSRH II Kž 522/2014-4 stavku 1. točki 3. ZKP/08. Međutim, u pravu je žalitelj kada tvrdi da se svrha istražnog zatvora u konkretnoj situaciji može ostvariti i blažim mjerama, kao prihvatljivom garancijom za prevenciju od ponavljanja kaznenih djela i to upravo u izreci navedenom mjerom opreza iz članka 98. stavaka 1. i 2. točke 3. ZKP/08. Uporište za takav zaključak ovaj drugostupanjski sud nalazi u činjenici da okrivljeni M. M. do sada nije osuđivan zbog istog ili istovrsnog kaznenog djela, odnosno ... 31.12.2014
VSRH II Kž 518/2014-4 Kada se pri tome uzme u obzir da su u ovom kaznenom postupku, između ostalog, osnovano sumnjive da su počinile kazneno djelo poticanja na teško ubojstvo, izloženo, i prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda, ukazuje na zaključak da će u slučaju puštanja na slobodu pobjeći, kriti se te na taj način osujetiti dovršetak ovog kaznenog postupka, posebice motivirane visinom kazne zatvora zaprijećene za to djelo. stavku 1. točki 1. ZKP/08, kao najstrože i krajnje mjere osiguranja ... 31.12.2014
VSRH Gr1 349/2014-2 u likvidaciji, Z., radi osiguranja određivanjem prethodne mjere, odlučujući o sukobu nadležnosti između Trgovačkog suda u Zadru koji se oglasio stvarno nenadležnim rješenjem poslovni broj R1-44/14-3 od 24. lipnja 2014. 37. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12 – u nastavku: OZ) i po pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Prema stanju spisa proizlazi da je pred Trgovačkim sudom u Zadru ... 30.12.2014
VSRH Gr1 237/2014-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske po sutkinji Mirjani Magud, u pravnoj stvari prvotužitelja I. V. iz B., i drugotužitelja V. V. iz B., koje obojicu zastupaju punomoćnici N. H. i D. H., odvjetnici u Z., protiv tuženika Grada Samobora, kojeg zastupa punomoćnik Ž. 22.st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13 – dalje: ZPP) popisano je ako sud kome je predmet ustupljen kao ... 30.12.2014
Kž 1172/2014-3 Županijski sud u Zagrebu, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sonje Brešković Balent kao predsjednice vijeća te Mirjane Rigljan i a Vinje kao članova vijeća, uz sudjelovanje Sanje Bračić kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog Ž. 365 ZKP/08, što sukladno navedenom zakonskom propisu može učiniti, to pravilno žalitelj navodi da prvostupanjski sud nije ovlašten postupati po predmetnoj optužnici, odnosno upuštati se u ... 30.12.2014
VSRH Gr1 457/2014-2 D., kojeg zastupa punomoćnik B. S., odvjetnik u S., protiv protustranke Republike Hrvatske koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o sukobu nadležnosti između Općinskog suda u Splitu koji se rješenjem poslovni broj Su-Gzp I-86/14 od 8. srpnja 2014. 23. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148... 30.12.2014
Rev 752/2011-2 R. F., odvjetniku u P., protiv I-tuženice A. P. i II-tuženika B. P., oboje iz F., koje zastupaju punomoćnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda M. K., R. M.-B. i L. M., odvjetnici u P., radi utvrđenja ništavosti ugovora o darovanju, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola br. Nasuprot tome, drugotuženik u ovom slučaju nije mogao steći pravo vlasništva uknjižbom spornog ugovora o darovanju u zemljišnim knjigama jer mu je zato, prema ... 30.12.2014
VSRH Rev x 836/2014-2 R., koja se nalazi u ulici … u R., i to dijela kuće na F. na trećem katu, stana broj 7 koji gleda na Ulicu … i koji se sastoji od četiri sobe, hodnika,kuhinje s ostavom, wc-a, sobice za poslugu i kupaonice te potkrovlja: ostave označene brojem 7, suvlasništvo od 72/1000 dijela, nepodijeljenog dijela zemljišta na kojem je sagrađena kuća, portuna i ulaznog prostora sa stepenicama i podestima sagrađenim od ulaza prema potkrovlju, sa stepenicama koje dovode do lifta i portirnicom, u ... 30.12.2014
Revr 1160/2013-2 izvršila uvid u sporazum, odnosno list 5 spisa i izjavila da je to njen potpis jer se tako potpisivala prilikom isplate plaće (da bi tek u daljnjem tijelu postupka izjavila kako nije potpisala već da je potpis fotokopiran), da je ugovor o radu koji je priložila u spis (bez potpisa poslodavca a sa njenim punim potpisom) napisa samo radi mogućnosti realizacije kredita, da su oba vještaka utvrdila da su parafi na ugovoru o radu i sporazumu potpisani od iste osobe i da prema nalazu nije ... 30.12.2014
VSRH Kž eun 56/2014-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Dražena Tripala, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić i Senke Klarić-Baranović, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv M. J., zbog prekršaja iz čl. 1. st. 1. toč. 5. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine" broj 91/10, 81/13 i 124/13, dalje u tekstu: ... 29.12.2014
VSRH I Kž 301/2013-6 Ukoliko, pak, optuženik smatra da je trebalo u činjeničnom opisu, u svakoj alineji navesti svaku pojedinu nabavku robe i njenu prodaju te koliko je pribavljena imovinska korist za svaku tu transakciju, to bi predstavljalo nepotrebno opterećivanje činjeničnog opisa, a ne bi utjecalo na kvalifikaciju djela kada se ima u vidu da je optuženik ustrojio cijeli sustav poslovanja, s namjerom ostvarenja nepripadne imovinske koristi kroz cijelo razdoblje, dakle, postupao je s jedinstvenom ... 29.12.2014
VSRH I Kž 660/2014-4 Protiv tog rješenja žalbu je podnio optuženi Z. R. osobno, zbog ,,bitne povrede postupovnih odredbi i pogrešne primjene materijalnog prava“, dok iz argumenata koje iznosi u obrazloženju žalbe proizlazi da isključivo osporava pravilnost činjeničnih utvrđenja, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači na način da se odbije prijedlog predsjednika vijeća za vođenje kaznenog postupka u odsutnosti optuženika, podredno da se pobijano rješenje ukine te predmet uputi ... 29.12.2014
VSRH II 4 Kr 133/2014-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Dražena Tripala, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić i Senke Klarić-Baranović, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. S obzirom da u optužnici nije predloženo provođenje dokaza koji bi bili vezani za područje nadležnosti Općinskog suda u Zadru, za zaključiti je da će Općinski kazneni sud u Zagrebu lakše ... 29.12.2014
Su IV 1416/2014-3 P-544/12, u pravnoj stvari tužitelja S. M. iz N., …, protiv tuženika Republike Hrvatske - Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Sinju, Građansko-upravni odjel i G. S. zastupanog po gradonačelniku I. G. i radi prava vlasništva nekretnine, tužitelj S. M. je podneskom od 3. rujna 2014. 74. st. 1. ZPP odluku o zahtjevu za izuzeće suca donosi predsjednik suda tako da je u konkretnom slučaju predsjednik Vrhovnog suda Republike ... 29.12.2014
Gž-3541/13-2 Odredbom čl.22. OZ-a, na koju se odredbu pravilno poziva prvostupanjski sud propisano je da sud određuje ovrhu samo na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, a u smislu odredbe čl.23. OZ-a cjelovito i jasno su propisane isprave kojima ovršni zakon prizna snagu ovršnih isprava. Valja navesti da je u ovome predmetu ovrhovoditelj zatražio donošenje rješenja o ovrsi radi prisilne naplate troškova nastalih povodom postupka osiguranja ... 29.12.2014
Su IV 1405/2014-3 osuđenik svoj zahtjev temelji na tvrdnji da predsjednica podržava sutkinje izvršenja u nezakonitom i pristranom postupanju prema njemu te da je u svojoj izjavi koju je dala povodom ranijeg zahtjeva osuđenika za njenim izuzećem neistinito navela kako je odgovoreno na njegova 32 podneska što ne odgovara istini, o čemu je već obavijestio predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. - osuđenik I. M. - putem Županijskog suda u Varaždinu Su IV 1405/2014-3 29.12.2014 Rješenje Sudska ... 29.12.2014
Gž-240/14-2 Pobijajući zauzeto stajalište prvostupanjskog suda tuženik ističe da tužiteljica nije ničim dokazala da bi trošak koji je imala radi brisanja sporne zabilježbe na bilo koji način prešao u imovinu tužene, odnosno da je tužena stekla dio imovine tužiteljice, jer parnične stranke nisu, niti su ikada bile u bilo kakvom obvezno-pravnom odnosu, pa tuženik ne može odgovarati za pravne nedostatke stvari već to mogu osobe od kojih je tužiteljica stekla vlasništvo stana, s time da je... 29.12.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 350 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2014(8730)
> Siječanj(843) > Veljača(835) > Ožujak(842) > Travanj(881) > Svibanj(760) > Lipanj(563) > Srpanj(643) > Kolovoz(242) > Rujan(821) > Listopad(796) > Studeni(768) > Prosinac(736)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(39)
Upravni sud Republike Hrvatske(121)
Ustavni sud Republike Hrvatske(961)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(151)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(84)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(308)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6574)
Županijski sud(492)


Vrsta odluke

Dopunsko rješenje(1)
Izvješće(5)
Odluka(589)
Odluka i rješenje(33)
Pravno shvaćanje(7)
Presuda(2570)
Presuda i rješenje(337)
Rješenje(5187)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite