Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2011
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 469
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 11718)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 600/2011-3 S., kojeg zastupa punomoćnik D. G., odvjetnik u S., radi iseljenja i predaje u posjed poslovnog prostora, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Gž-1828/07 od 2. prosinca 2010. 40. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08 i 57/11 – dalje: ZPP), kada se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčanu svotu mjerodavna je vrijednost predmeta ... 30.12.2011
VSRH Gzp 1631/2011-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagateljice N. S. iz Z., zastupana po punomoćniku M. M., odvjetniku u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 23. rujna 2011. podnijela ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. ... 30.12.2011
VSRH Gzp 2074/2011-3 Jadranku Jugu, u pravnoj stvari I-predlagateljice A. Z. iz K., II-predlagateljice M. V. iz Z., i III-predlagateljice S. D. iz Z., sve zastupane po punomoćniku M. B., odvjetniku u Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljica od 24. rujna 2010. podnijele Županijskom sudu u Zagrebu, temeljem odredbe članka 27. Zakona o ... 30.12.2011
VSRH II Kž 698/2011-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak-Bosanac kao predsjednice vijeća te Ileane Vinje i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Martine Ljevačić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. T. K. (koji se prema posljednjim podacima u spisu nalazi u ekstradicijskom pritvoru u R. A.) glavna rasprava još nije određena niti je izvjesno kada će to biti, za sada je preuranjen zaključak ... 30.12.2011
VSRH II Kž 696/2011-4 S obzirom na to da je prvostupanjski sud, kako u odnosu na postojanje osnovane sumnje kao opće pretpostavke za primjenu mjere pritvora, tako i u odnosu na postojanje iteracijske opasnosti kao posebne pretpostavke za primjenu mjere pritvora, dao jasne, dostatne i valjane razloge, nije počinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 215.a KZ-a počinjeno na štetu ovdje oštećene K. K., očito je da primijenjene uvjetne osude na optuženika nisu utjecale na način da uskladi svoje... 30.12.2011
VSRH II Kž 699/2011-4 Opasnost da bi optuženik boravkom na slobodi mogao ponoviti isto ili istovrsno kazneno djelo proizlazi iz njegove višekratne osuđivanosti, i to u tri navrata zbog istovrsnog kaznenog djela te zbog jednog kaznenog djela protiv imovine, kao i da je kazneno djelo koje je predmet ovog postupka počinio nakon što je već izdržao višegodišnju kaznu zatvora na koju je bio osuđen ranijom presudom zbog istovrsnog kaznenog djela, što i prema ocjeni ovog suda ukazuje na iskazanu upornost ... 30.12.2011
VSRH Gzp 1524/2011-3 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja J. G. iz S., kojeg zastupa punomoćnk I. M., odvjetnik u S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 31. svibnja 2010. , temeljem odredbe članka 27. Zakona o sudovima („Narodne ... 30.12.2011
VSRH Rev x 124/2011-2 Dakle, iz sadržaja naprijed navedenih odredaba ZPP jasno proizlazi da je, da bi se moglo pristupiti ocjeni je li riječ o pravnom pitanju važnom za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana i s tim u vezi dopuštenosti revizije, potrebno da revizija sadrži određeno navedeno pravno pitanje, da je riječ o pitanju o čijem rješenju ovisi odluka u konkretnom sporu i određeno navedene razloge zbog kojih revident smatra da je to pitanje važno za osiguranje jedinstvene... 30.12.2011
VSRH II Kž 650/2011-7 A. K. činio kazneno djelo, broj osoba kojima su prodavali opojnu drogu, činjenica da je riječ o dvije vrste opojne droge (marihuana i kokain), uz podatak da je riječ o osobi koja zlouporabljuje marihuanu, upućuju na realnu opasnost da bi puštanjem na slobodu nastavio s činjenjem istih ili istovrsnih kaznenih djela, zbog čega je nužna daljnja primjena mjere pritvora po osnovi iz čl. Stoga nisu osnovani žalbeni navodi da optužnicu ne potvrđuju dokazi u spisu, jer je optužnica ... 30.12.2011
VSRH Gzp 2271/2010-7 Vrhovni sud Republike Hrvatske po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagatelja G. D. iz R., koga zastupa punomoćnica A. V., odvjetnica u R., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 22. prosinca 2010. , temeljem odredbe članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, ... 30.12.2011
VSRH Gr1 617/2011-2 U gornjoj pravnoj stvari Županijski sud u Splitu zatražio je delegaciju drugog nadležnog suda umjesto Županijskog suda u Splitu, a kao razloge navodi da je tužitelj N. C. sudac Županijskog suda u Splitu, pa da to predstavlja važan razlog da se odredi za postupanje drugi stvarno nadležni sud. 68. st. 4. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08 i 57/11 – dalje: ZPP) propisano je da nadležni... 30.12.2011
VSRH Gzp 1538/2009-5 , temeljem odredbe članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11 - dalje: ZS), ovom sudu podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, smatrajući da joj je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke i dugog trajanja postupka koji se vodio kod Općinskog suda u Sisku pod posl. , s danom donošenja odluke povodom zahtjeva predlagateljice za zaštitu prava na suđenje... 30.12.2011
VSRH II Kž 697/2011-4 stavak 1. točka 4. ZKP/97 proizlaze iz činjenice da je okrivljenik osnovano sumnjiv da je iz Republike Hrvatske prevezao u Republiku Austriju 616,7 grama opojne droge kokain pa, imajući u vidu vrstu i količinu opojne droge, čijim bi se stavljanjem u promet na ilegalnom tržištu moglo ugroziti zdravlje velikog broja ljudi i ostvariti velika materijalna dobit, kao i međunarodni element kriminalne aktivnosti i prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda, sve su to okolnosti koje nadilaze ... 30.12.2011
VSRH Gr1 624/2011-2 , Z., kojeg zastupa punomoćnik T. L., odvjetnik u S., protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj, Građansko-upravni odjel, radi naknade štete, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Omišu, koji se oglasio stvarno nenadležnim rješenjem poslovni broj P-2172/09 od 14. listopada 2010. U smislu citiranih odredbi za postupanje u ovom predmetu nadležan je općinski sud, jer se ne radi o sporu koji... 30.12.2011
VSRH Gr1 625/2011-2 34. st. 1. toč. 5. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08 – u nastavku: ZPP), pa je prema toj izmijenjenoj odredbi u skladu s odredbom čl. 5. prema kojoj trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude: „5. sporove u kojima je stranka osoba nad kojom je otvoren stečajni postupak bez obzira na svojstvo druge stranke te sve sporove u povodu stečaja, osim ako nije riječ o ... 30.12.2011
VSRH Revr 544/2011-2 Predlaže da revizijski sud prihvati reviziju i ukine pobijanu i prvostupanjsku presudu i predmet vrati na ponovno odlučivanje prvostupanjskom sudu ili da prihvati reviziju i preinači prvostupanjski i drugostupanjsku presudu. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03. i 88/05.– dalje: ZPP), koja se u ovom predmetu primjenjuje na temelju odredbe čl. kao dana raskida ugovora o obvezama, ovlaštenjima i plaćanju ... 30.12.2011
VSRH Gzp 2163/2010-7 , temeljem odredbe članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10., 27/11. i 130/11 - dalje: ZS), ovom sudu podnijeli zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke i dugog trajanja postupka koji se vodio kod Općinskog suda u Sesvetama P-171/01, te pred Županijskim sudom u Zagrebu pod posl. U provedenom postupku Vrhovni sud ... 30.12.2011
VSRH Gzp 1223/2010-5 , temeljem odredbe članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10. 27/11., 130/11. - dalje: ZS), ovom sudu bio podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog nedonošenja sudske odluke i dugog trajanja postupka koji se vodio kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod posl. Visinu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ovaj sud ... 30.12.2011
VSRH Gzp 598/2010-7 No, već i samo trajanje postupka u razdoblju od preko 13 godina, i to samo u pravno relevantnom razdoblju, kao i veći broj određenih i provedenih ročišta, ukazuju da sud nije postupao dovoljno učinkovito – osobito obzirom da odredba članka 10. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 11/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08 i 57/11 – dalje: ZPP) propisuje kako je sud dužan provesti bez odugovlačenja, u razumnom roku, uz ... 30.12.2011
VSRH Uzp 148/2011-5 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja Z. C. iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 2. kolovoza 2011. podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu ... 30.12.2011
VSRH Uzp 124/2011-5 Prema odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11, 130/11 dalje: ZS) stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dok je odredbom stavka 2. navedenog članka propisano da će o zahtjevu koji se odnosi na postupak koji ... 30.12.2011
VSRH Rev 522/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Mirjani Magud, u pravnoj stvari tužitelja K. E. iz S., B. D., kojeg zastupa punomoćnik D. P., odvjetnik u S., protiv tužene Republike Hrvatske koju zastupa Općinsko državno odvjetništvu u Sinju, Građansko-upravni odjel, radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžnš-168/09 od 4. lipnja 2010. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91... 30.12.2011
VSRH Revt 301/2010-2 u stečaju Z., protiv tuženika J. B. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica J. K. M., odvjetnica u Z., radi pobijanja pravne radnje, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-6073/09 od 10. ožujka 2010. Međutim u predmetnoj reviziji revident nije određeno naznačio pravno pitanje zbog kojeg podnosi reviziju, već se revizija svodi na obrazlaganje bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog ... 30.12.2011
VSRH Rev 141/2010-2 st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje: ZPP) propisano je da stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude, ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela presude prelazi 100.000,00 kn. Prema odredbi iz st. 4. čl. 40. ZPP, ako se nakon upuštanja tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari utvrdi da je tužitelj propustio odrediti vrijednost predmeta spora, ... 30.12.2011
VSRH Gzp 1419/2011-6 podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. stavka 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 105/05., 16/07., 113/08. i 153/09 - dalje: ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku, zbog dugog trajanja postupka i nedonošenja sudske odluke, koji postupak se u vrijeme podnošenja zahtjeva vodi kod Županijskog suda u Zagrebu pod posl.br. Dugotrajnost ovog postupka koji se vodi preko četiri godine ... 30.12.2011
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 469 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2011(11718)
> Siječanj(918) > Veljača(1042) > Ožujak(1221) > Travanj(1018) > Svibanj(1182) > Lipanj(1067) > Srpanj(698) > Kolovoz(585) > Rujan(920) > Listopad(1040) > Studeni(1108) > Prosinac(919)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(42)
Ustavni sud Republike Hrvatske(305)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(60)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(404)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(10513)
Županijski sud(382)


Vrsta odluke

Dopis(10)
Dopunska presuda(1)
Izvješće(1)
Načelni stav sjednice odjela(5)
Odluka(176)
Odluka i rješenje(3)
Presuda(2991)
Presuda i rješenje(340)
Rješenje(8191)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite