Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2007
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 640
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 15989)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gzp 465/2007-5 podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05 i 16/07, dalje: ZS), u kojem navodi da mu je dugim trajanjem postupka povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodi pred Županijskom sudu u Rijeci pod poslovnim brojem Gž-858/06. Zahtjev je osnovan. Prema ocjeni ovog suda, duljina trajanja predmetnog postupka ukazuje na to da je predlagatelju ... 31.12.2007
VSRH Gzp 980/2007-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Katarini Buljan, u pravnoj stvari predlagateljice R. K. iz S., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko upravni odjel, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 30. ožujka 2007. podnijela Županijskom sudu u Splitu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u ... 31.12.2007
VSRH Gzp 87/2007-8 podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05 i 16/07, dalje: ZS), u kojem navodi da joj je dugim trajanjem postupka povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku u parničnom predmetu koji se vodi na Županijskom sudu u Splitu pod poslovnim brojem Gž-3988/06. Prema ocjeni ovog suda, duljina trajanja predmetnog parničnog postupka ukazuje na to da je predlagateljici povrijeđeno ... 31.12.2007
Pž 4132/05-3 Naime, prema odredbi članka 12. Općih uvjeta ugovora o financijskom leasingu broj 06/01 (list 25. spisa) davatelj leasinga će zaključiti ugovor o osiguranju predmeta leasinga te je taj ugovor sastavni dio ugovora o financijskom leasingu (stavak 1.), pravo izbora osiguravajućeg društva i opsega zaštite ima davatelj leasinga (stavak 2.), a sve troškove osiguranja obvezuje se snositi korisnik leasinga za koje troškove će ga davatelj leasinga teretiti temeljem posebnih računa (stavak 3... 31.12.2007
VSRH Gžzp 387/2007-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagateljice K. T. iz D., koju zastupa punomoćnik Z. K., odvjetnik iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Sisku, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi protustranke protiv rješenja Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Gzp-45/2007 od 24. listopada 2007. Temeljem ... 31.12.2007
VSRH Uzp 317/2007-5 Prema odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05 i 16/07, dalje: ZS) stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dok je odredbom stavka 2. navedenog članka propisano da će o zahtjevu koji se odnosi na postupak koji je u tijeku pred Upravnim sudom ... 31.12.2007
VSRH Gzp 867/2007-5 podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05 i 16/07, dalje: ZS) u kojem navodi da mu je dugim trajanjem postupka povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku u predmetu koji se vodi na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske povodom žalbe protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu donesene u predmetu pod poslovnim brojem P-149/04. Zahtjev je osnovan. Prema ocjeni ovog suda, ... 31.12.2007
VSRH Uzp 305/2007-5 150/05, 16/07– dalje: ZS) navodeći da je tužbom podnesenom Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe u Zagrebu, Mihanovićeva 3, klasa: 140-02/04-01, ur.broj:341-99-03/1-04-835 od 26. siječnja.2004. 27. st. 1. ZS stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za ... 31.12.2007
VSRH Gzp 517/2007-5 27. st. 1. Zakona o sudovima («Narodne novine» 150/05, 16/07- dalje:ZS), podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji se, u vrijeme podnošenja zahtjeva, povodom žalbe predlagatelja, kao tužitelja, vodio kod Županijskog suda u Vukovaru pod poslovni broj Gž-2611/07. Zahtjev je osnovan. 31.12.2007
VSRH Gzp 447/2007-7 , zastupanog po punomoćniku M. L., odvjetniku iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko upravni odjel, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 10. srpnja 2007. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe čl.27.st.2 Zakona o sudovima («Narodne novine» 105/05, 16/07 dalje:ZS), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na... 31.12.2007
Pž 1758/07-3 S tim u svezi, ovaj sud napominje da je pogrešno mišljenje žalitelja da se radi o litispendenciji jer da se pred Općinskim sudom u Labinu već vodi ovršni postupak pod brojem Ovr-1074/03. Naime, u konkretnom slučaju, ne radi se o ovršnom postupku koji se vodi pred drugim sudom, kako to pogrešno smatra žalitelj, već se ovaj ovršni postupak ranije vodio pred Općinskim sudom u Labinu pod poslovnim brojevima Ovr-474/03 i Ovr-1074/03.Pogrešno je i mišljenje žalitelja da u konkretnom... 31.12.2007
VSRH Gzp 306/2007-5 , utvrdio slijedeće pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi prava predlagatelja na suđenje u razumnom roku, zajamčenog čl.29.st.1.Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.41/01 - pročišćeni tekst 55/91 - dalje: Ustav): Pri tom valja uzeti u obzir da je Općinski sud u Zagrebu tijekom postupka bio aktivan i redovito u skladu s objektivnim mogućnostima i pravilima postupka poduzimao radnje u postupku te da je prvostupanjsku presudu donio nakon nešto malo više... 31.12.2007
VSRH Gzp 260/2006-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Katarini Buljan, u pravnoj stvari predlagatelja R. C. iz R., zastupanog po punomoćniku B. S., odvjetniku iz M. L., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 5. srpnja 2007. Ovo bez obzira na to što prvostupanjski sud nije imao nekih većih zastoja u postupanju, jer sama okolnost da je od ukupno sedam zakazanih ... 31.12.2007
VSRH Gzp 539/2007-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagateljice K. J. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko upravni odjel, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagateljice od 16. kolovoza 2007. 27. st. 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/07 dalje: ZS), smatrajući da joj je povrijeđeno ustavno pravo... 31.12.2007
VSRH Gzp 1029/2007-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u izvanparničnom predmetu predlagatelja V. R., Z. R., M. B. i J. G., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, dana 31. prosinca 2007. Nalaže se odvjetniku V. L. iz S., da u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa ovog rješenja podnese punomoć za zastupanje predlagatelja u ... 31.12.2007
VSRH Gzp 361/2007-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagatelja M. G. iz Z., zastupan po punomoćniku F. G., odvjetniku iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko upravni odjel, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 28. veljače 2007. 27. st. 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05, 16/07 dalje: ZS), ... 31.12.2007
VSRH Gzp 1014/2007-2 Odredbom iz članka 27. stavka 1. ZS-a određeno je da stranka u sudskom postupku, koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Sukladno navedenoj odredbi, za odlučivanje o predmetnom zahtjevu stvarno je nadležan Županijski sud u Zagrebu, kao neposredno viši sud od onog pred kojim se vodi postupak u odnosu na ... 31.12.2007
VSRH Gzp 633/2007-5 150/05 i 16/07. – dalje u tekstu: ZS), zbog dugog trajanja postupka radi zaštite od uznemiravanja u izvršavanju prava služnosti kolnog prolaza, navodeći da se predmet vodi kod Županijskog suda u Splitu pod poslovnim brojem Gž-1319/06 povodom žalbe predlagatelja kao tužitelja protiv presude Općinskog suda u Omišu posl. 27. st. 1 ZS stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo... 31.12.2007
VSRH Gzp 682/2007-5 podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05 i 16/07, dalje: ZS), u kojem navodi da joj je dugim trajanjem postupka povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku u parničnom predmetu Županijskog suda u Zadru, poslovni broj Gž-1754/06. Zahtjev je osnovan. Prema ocjeni ovog suda, duljina trajanja predmetnog parničnog postupka ukazuje na to da je predlagateljici povrijeđeno ... 31.12.2007
VSRH Gzp 748/2007-5 podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnesak koji se smatra zahtjevom za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 105/05 i 16/07, dalje: ZS), a koji je Ustavni sud Republike Hrvatske ustupio ovom sudu na nadležno postupanje. Imajući u vidu duljinu trajanja predmetnog parničnog postupka Vrhovni sud ocjenjuje da predlagatelju nije povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom članka ... 31.12.2007
Pž 2091/04-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03, dalje ZPP), u granicama razloga navedenih u žalbi, te pazeći po službenoj dužnosti na apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka i pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj sud nalazi da prvostupanjski sud nije učinio niti jednu povredu odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti. Kako iz priložene preslike nije bilo moguće utvrditi o kojoj se ... 31.12.2007
VSRH Gžzp 382/2007-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sutkinji Katarini Buljan, u pravnoj stvari predlagatelja I. F. iz B., kojeg zastupaju punomoćnici R. B. i R. B., odvjetnici iz Z. odvjetničkog ureda iz P., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Puli, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Županijskog suda u Puli, poslovni broj Gzp-50/07-4 od 31. listopada ... 31.12.2007
VSRH Uzp 287/2007-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagatelja M. L. iz N. B., kojeg zastupa punomoćnik D. M., odvjetnik iz O., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 19. rujna 2007. Kako iz stanja spisa proizlazi da predlagatelj nije stranka u sudskom postupku na ... 31.12.2007
VSRH Gzp 212/2007-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sutkinji Katarini Buljan, u pravnoj stvari predlagatelja: 1. L. G., W., 2. D. N. S., W., 3. A.-I. S., G., svi iz R. A., svi zastupani po punomoćniku M. B., odvjetniku iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni odjel, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 30. travnja 2007. U provedenom postupku Vrhovni sud Republike Hrvatske je na temelju navoda predlagatelja iz ... 31.12.2007
VSRH Gzp 318/2007-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Katarini Buljan, u pravnoj stvari predlagatelja M. C. iz V. G., zastupanog po punomoćnici A. D., odvjetnici iz D.&P. iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko upravni odjel, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu predlagatelja od 20. rujna 2007. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe ... 31.12.2007
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 640 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2007(15989)
> Siječanj(1368) > Veljača(1305) > Ožujak(1474) > Travanj(1398) > Svibanj(1556) > Lipanj(1268) > Srpanj(1088) > Kolovoz(763) > Rujan(1498) > Listopad(1605) > Studeni(1478) > Prosinac(1188)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(42)
Ustavni sud Republike Hrvatske(733)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(6)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(7110)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(27)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7863)
Županijski sud(208)


Vrsta odluke

Dopis podnositelju(1)
Dopunska presuda(1)
Dopunsko rješenje(1)
Izvješće(2)
Načelni stav sjednice odjela(9)
Odluka(662)
Odluka i rješenje(1)
Ostalo(8)
Presuda(4686)
Presuda i rješenje(664)
Rješenje(9954)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite