Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2006
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 588
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 14688)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 2591/05-3 Pž 2591/05-3 III Pž-2591/05-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Momčinovića, predsjednika vijeća, Radojice Sremca i Igora Periše, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja A-AUTORAD d.d.Zagreb, Bednjanska 8 a, kojeg zastupa Ratomir Kezunović, od . Iz obrazloženja prvostupanjske presude proizlazi da je sud zauzeo takvo stajalište jer je utvrdio da su stranke bile u ugovornom odnosu zakupa, da je tužitelj bio ... 30.12.2006
Pž 7089/06-3 Pž 7089/06-3 XXXIV Pž-7089/06-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u ovršnom postupku ovrhovoditelja IVERICA d.o.o. godine Trgovački sud u Zagrebu je donio rješenje o ovrsi na ovršenikovoj novčanoj tražbini na poslovnom računu u banci radi naplate iznosa od 121.614,49 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka u iznosu od 10.069,80 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 5. ... 29.12.2006
Pž 129/04-4 Pž 129/04-4 IV Pž-129/04-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Alice Pelicarić, predsjednice vijeća, Branke Stilinović-Petrović i Dubravke Matas, članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja ZAGREBAČKA BANKA d.d. Protiv prvostupanjskog rješenja je ovrhovoditelj podnio žalbu u kojoj navodi da je postavio zahtjev za isplatu dospjelog potraživanja u ukupnom iznosu od 66.290,06 kn (32.520,22 kn na ime glavnice i 33.769,84 ... 29.12.2006
Pž 6371/06-3 Takvo rješenje putem svoga opunomoćenika žalbom pobija uvodno označen tužitelj tvrdeći da ovakva rješenja nisu na zakonu osnovana, pa da je sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka, jer da je po zaključenju glavne rasprave trebao donijeti odluku prema stanju spisa u vrijeme zaključenja, a tada je tužitelj u stečaju još postojao kao pravna osoba. st. 1. ZPP-a.Punomoć je dodijeljena od pravne osobe koja je prestala postojati nakon brisanja iz sudskog registra, pa u ... 29.12.2006
Pž 1337/04-3 Pž 1337/04-3 XXXIV Pž-1337/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom postupku tužitelja DD ZDENKA PPI Veliki Zdenci, kojeg zastupa punomoćnik Jovan Doneski, odvjetnik u Garešnici, protiv tuženika FAMILY TRADE d.o.o. 29.12.2006 0:00:00 Rješenje XXXIV Pž-1337/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom postupku tužitelja DD ZDENKA PPI ... 29.12.2006
Pž 506/05-3 Pž 506/05-3 XXXV Pž-506/05-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Žarku Periću, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja ESIMAC d.o.o. 29.12.2006 0:00:00 Rješenje XXXV Pž-506/05-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Žarku Periću, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja ESIMAC d.o.o. („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03, dalje: ZPP), ovaj sud nalazi da je prvostupanjski ... 29.12.2006
VSRH Gr1 461/2006-2 Z., kojega zastupa punomoćnik Z. N., odvjetnik iz Z., protiv ovršenika D. K. iz P., radi ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, odlučujući o sukobu mjesne nadležnosti između Općinskog suda u Pitomači koji se oglasio mjesno nenadležnim rješenjem od 1. rujna 2004. Navedenu zakonsku odredbu treba na odgovarajući način primijeniti u ovršnom postupku kod donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave pa se ovršni sud nakon donošenja rješenja o ovrsi po službenoj ... 29.12.2006
Pž 6971/04-3 Pž 6971/04-3 XXXVIII Pž-6971/04-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Alici Pelicarić, sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja SAVA TRADE d.o.o. Slijedom toga nije razumljivo da li je presuda donesena u odnosu na pravnu osobu koja je započela ovaj postupak i kod koje je tijekom postupka došlo do određenih statusnih promjena ili u odnosu na neku drugu pravnu osobu, slijedom čega presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati čime je... 29.12.2006
PŽ 697/04-3 Prema obrazloženju, u bitnome, sud je ovako presudio, jer je našao da je tužitelj u utuženom računu obračunao troškove sukladno ponudi za certifikaciju pa da je tužbeni zahtjev osnovan u cijelosti, dok su navodi tuženika kojima osporava dugovanje spram tužitelja, neosnovani i ničim potkrijepljeni te se svode na puke tvrdnje da je sporni račun reklamiran zbog neizdavanja certifikata i zbog pogrešnog obračuna troškova naknade kilometraže i ostalih putnih troškova i da je dug ... 29.12.2006
Pž 5335/04-3 29.12.2006 0:00:00 Presuda XXXIV Pž-5335/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom postupku tužitelja IVANA HUDOLETNJAKA iz Zagreba, Gupčeva Zvijezda 3, protiv tuženice MIRJANE ŽABČIĆ iz Jalkovca, Čretna 26, koju zastupa punomoćnica Gordana Mihalinec iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, radi utvrđenja neosnovanosti tražbine u iznosu od 20.753,17 kn, odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv presude ... 29.12.2006
Pž 6216/05-3 Pž 6216/05-3 XXIII Pž-6216/05-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Vesni Buljan, sucu pojedincu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja HT MOBILNE KOMUNIKACIJE d.o.o. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 dalje: OZ) obustavio ovrhu u ovoj ovršnoj stvari te je ukinuo provedene radnje, jer je našao kako je u ovom slučaju došlo do subjektivnog preinačenja na strani ovršenika, kada je ... 29.12.2006
VSRH Gr1 456/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Vlatki Potočnjak-Radej, u pravnoj stvari tužitelja B. V. iz B., protiv Republike Hrvatske zastupane po nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, Građansko-upravni odjel, radi naknade štete, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Čakovcu za svrsishodnu delegaciju, dana 29. prosinca 2006. godine podnio zahtjev za izuzeće suda i svih sudaca nadležnog suda, a zatim je Općinski sud u Čakovcu postavio zahtjev ovom sudu za ... 29.12.2006
VSRH II Kž 1014/2006-5 Protivno žalbenim navodima, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno ocijenio da više ne postoji bojazan da bi optuženica boravkom na slobodi ponovila kazneno djelo. Stoga to što se protiv nje vode istovremeno tri kaznena postupka od kojih ni jedan nije pravomoćno okončan, samo po sebi, nije dostatno da bi se na temelju istoga moglo zaključiti da postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optuženica boravkom na ... 29.12.2006
Pž 4479/05-3 st. 1. Zakona o radu, sukladno kojem se na novog poslodavca prenose i svi ugovori o radu radnika, koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća, koji je predmet prenošenja, ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće ili dio poduzeća (pogon), kao i temeljem st. 2. navedenog članka, sukladno kojem radnik, čiji je ugovor prenesen na navedeni način, zadržava u vezi s otkazom, otkaznim rokovima, otpremninom i drugim pitanjima iz radnog odnosa sva prava, ... 29.12.2006
VSRH II Kž 1017/2006-3 Stoga naprijed istaknute činjenice njegove ranije osuđivanosti, pa i zbog istovrsnog kaznenog djela, zatim količina i raznovrsnost predmeta inkriminirane djelatnosti u ovom kaznenom predmetu u svojoj ukupnosti i logičnoj povezanosti upućuju i nadalje na postojanje osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi nastavio sa činjenjem istih ili sličnih kaznenih djela. Žalbeni navodi optuženika u pogledu dokazanosti inkriminirane djelatnosti, a time i stupnja ... 29.12.2006
Pž 6848/04-3 Prvostupanjski je sud prigovor stvarne nenadležnosti suda našao neosnovanim utvrdivši da je tužitelj pravna osoba čija je djelatnost između ostalog upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, pa je zatim utvrdio da se radi o sporu iz njegove djelatnosti i zaključio da je stvarno nadležan za rješavanje predmetnog spora. Prigovor nedostatka aktivne legitimacije sud je našao osnovanim utvrdivši da tužitelj nije ni zakonom ni sklopljenim ugovorom ovlašten samostalno podizati ... 29.12.2006
Pž 7793/04-3 Pž 7793/04-3 XXXV Pž-7793/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Žarku Periću, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01, dalje: „ZOO“) nije mogao izvršiti prijeboj utuženog potraživanja sa svojim potraživanjem, jer je njegov račun izdan tek 26. ožujka 2003. ZOO-a prijeboj ne nastaje čim se steknu uvjeti za to, nego je potrebno da jedna... 29.12.2006
Pž 225/05-3 Pž 225/05-3 XXXV Pž-225/05-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Žarku Periću, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja TRGOPROMET d.d. O ...29.12.2006 0:00:00 Presuda XXXV Pž-225/05-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Žarku Periću, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja TRGOPROMET d.d. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06) nije mogao izvršiti prijeboj svojeg potraživanja sa utuženim potraživanjem (... 29.12.2006
VSRH II Kž 1023/2006-3 st. 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 58/98, 112/99 i 58/02 – u daljnjem tekstu: ZKP), produljen je pritvor protiv opt. Analizom podataka u spisu predmeta proizlazi da optuženik za vrijeme kriminalističke obrade ovog kaznenog predmeta nije pronađen na adresi prijavljenog stanovanja, radi čega je za istim bila raspisana lokalna potraga sa mjerom uhititi. Slijedom svega naprijed navedenog sve istaknuto u svojoj ukupnosti i nadalje ukazuje na postojanje ... 29.12.2006
Pž 7060/04-3 Pž 7060/04-3 XXXV Pž-7060/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Žarku Periću, sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. 36. Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga („Narodne novine“ broj 84/95, 101/96, 105/96, 2/97).Povrh navedenog, u odnosu na žalbeni navod o višestrukom naplaćivanju istih razgovora valja istaći da u sporovima male vrijednosti presudu nije moguće osporavati... 29.12.2006
Pž 6781/06-3 Pž 6781/06-3 XXXIV Pž-6781/06-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u ovršnom postupku ovrhovoditelja POSLOVNE INFORMACIJE d.o.o. Rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu je pod točkom I. izreke stavio izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je donio javni bilježnik Ilinka Lisonek iz Zagreba broj Ovrv-1829/06 od 1. kolovoza 2006. 19. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne ... 29.12.2006
VSRH II Kž 1018/2006-3 st. 2. KZ-a. Iz provedenog psihijatrijskog nalaza i mišljenja proizlazi da je osoba višegodišnji ovisnik o heroinu koja je kronična i recidivirajuća bolest odlučujuće utjecala na počinjenje kaznenog djela za koje je proglašen krivim. Sve naprijed istaknute činjenice njegove ranije osuđivanosti, činjenje ovog kaznenog djela za vrijeme dok je bio pod uvjetnom osudom, kao i navedena psihička svojstva ličnosti u svojoj ukupnosti i nadalje upućuju na postojanje osobitih okolnosti da... 29.12.2006
Pž 5648/03-3 Prema podacima u spisu razvidno je i da je samo dio iznosa dobivenog kredita tužitelj iskoristio za kupnju dionica dok je dijelom podmirio raniju kreditnu obvezu prema tuženiku putem naloga za asignaciju (list 21. spisa), pa je tuženik dakle u cijelosti ispunio svoju obvezu davanjem kredita, dok je tužitelj dajući dionice u zalog u cijelosti ispunio obvezu iz Ugovora o zalogu dionica pa stoga obveza daljnje otplate kredita ne čini tužiteljevu obvezu nemogućom, kao što obvezu ne čini... 29.12.2006
VSRH II Kž 1020/2006-3 S obzirom na nedostupnost sudu ovog optuženika, koji je još u istrazi ishodio puštanje iz pritvora obećanjem da se neće kriti, a nakon toga je promijenio adresu boravišta, o čemu nije obavijestio sud, a imajući na umu i da je tijekom postupka i nakon puštanja iz pritvora bio povremeno nedostupan, sud je pobijanim rješenjem protiv njega pravilno odredio pritvor, pa se mjera pritvora se protiv ovog optuženika ukazuje nužnom radi osiguranja njegove prisutnosti u postupku. Stoga je ... 29.12.2006
Pž 903/05-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03, u nastavku ZPP) naložio da neovisno od ishoda ove parnice naknade tužiteljici troškove postupka u iznosu od 6.100,00 kn, uz obrazloženje da tuženik nije predložio niti jedan relevantan dokaz na okolnost propuštanja toga ročišta kojim bi dokazao da su postojali opravdani razlozi za propuštanje, čime da se nisu ostvarile pretpostavke za povrat u prijašnje stanje ni nakon održavanja ... 29.12.2006
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 588 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2006(14688)
> Siječanj(1354) > Veljača(1236) > Ožujak(1388) > Travanj(1146) > Svibanj(1334) > Lipanj(1122) > Srpanj(759) > Kolovoz(744) > Rujan(1285) > Listopad(1535) > Studeni(1537) > Prosinac(1248)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(32)
Ustavni sud Republike Hrvatske(990)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(6924)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(27)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6553)
Županijski sud(160)


Vrsta odluke

Dopunsko rješenje(3)
Izvješće(1)
Načelni stav sjednice odjela(5)
Odluka(894)
Ostalo(12)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(4546)
Presuda i rješenje(509)
Rješenje(8717)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite