Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2013
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 341
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8502)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH III Kr 14/2013-4 Osuđenik podnosi zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude po svom branitelju B. G., odvjetniku iz P., zbog "povrede kaznenog zakona, povrede odredaba kaznenog postupka, povrede prava okrivljenika na obranu te povrede odredaba kaznenog postupka u žalbenom postupku", s prijedlogom da se pravomoćna presuda ukine i vrati sudu na ponovni postupak, odnosno da se "preinači u pogledu odluke tako da se umjesto kazne zatvora od šest mjeseci izrekne određivanje kazne u istom ... 31.12.2013
VSRH II Kž 543/2013-4 stavku 1. točki 3. ZKP/08, nije svestrano ocijenio i sve one okolnosti koje su od utjecaja na mogućnost zamjene istražnog zatvora nekom od blažih mjera iako je, sukladno odredbi članka 95. stavka 1. ZKP/08, prilikom odlučivanja o istražnom zatvoru po službenoj dužnosti morao paziti da se ne primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postići blažom mjerom. U ponovljenom postupku ispitivanja opstojnosti razloga za primjenu mjere istražnog zatvora protiv okrivljenika, ... 31.12.2013
VSRH III Kr 201/2012-4 st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 i 143/12 – u daljnjem tekstu: ZKP/08), ostavljena je na snazi pravomoćna presuda Općinskog suda u Osijeku broj K-331/08 od 4. lipnja 2009. st. 1. ZKP/08 prema kojoj drugostupanjski sud u obrazloženju presude treba ocijeniti žalbene navode, ne treba shvatiti tako da taj sud treba odgovoriti na svaki žalbeni navod, već kao obvezu suda da zauzme stajalište prema onim žalbenim navodima koje ... 31.12.2013
1 UsI-1129/12-14 Iz iskaza J. G., koji je također radio zajedno s tužiteljem u V., u bitnome slijedi da su svake godine od prosinca do veljače, ožujka ili travnja (ovisno o snijegu) bili kući, jer nije bilo građevinske sezone, a tijekom građevinske sezone da su išli kući petkom, a vraćali se nedjeljom navečer ili ponedjeljkom ujutro, da su za vrijeme građevinske sezone bili privremeno smješteni u drvenim barakama, da su radili od šest ujutro do 18,00-19,00 sati navečer, tako da su u barakama ... 31.12.2013
VSRH II Kž 542/2013-4 Činjenica da je optuženik višestruko osuđivana osoba, uglavnom za imovinska kaznena djela, da je nezaposlen i bez imovine te da je prema nalazu i mišljenju psihijatrijskog vještaka osoba kojoj je u strukturi ličnosti utvrđen težak poremećaj miješanog tipa, te da je ovisnik o alkoholnim pićima zbog čega mu je potrebno izreći mjeru obveznog liječenja od ovisnosti od alkoholnih pića iz članka 69. KZ/11 kako bi se umanjila opasnost od ponovnog činjenja kaznenih djela, i po ... 31.12.2013
VSRH II Kž 541/2013-4 Navedeno, uz činjenicu da je optuženik višestruko kazneno osuđivana osoba, između ostalog, i zbog kaznenih djela s elementima nasilja te da su prema njemu već primjenjivane i sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu, zatim da iz nalaza i mišljenja psihijatrijskog vještačenja proizlazi da se radi o osobi kod koje postoji primarni dissocijalni poremećaj ličnosti te izražena ovisnost o alkoholu teškog stupnja, zbog čega se preporuča izricanje sigurnosne mjere ... 30.12.2013
VSRH Su IV 1487/2013-2 Pošto podnositeljica zahtjeva nije navela obrazloženi razlog zbog kojeg traži izuzeće predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, dakle nije navela koje su to okolnosti koje dovode u sumnju nepristranost predsjednika toga suda prilikom odlučivanja o podnesenom zahtjevu za izuzeće predsjednika Upravnog suda u Rijeci te kako predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske ne sudjeluje u postupku u kojem se izuzeće traži, valjalo je zahtjev odbaciti kao nedopušten. ... 30.12.2013
VSRH Gr1 764/2013-2 st. 3. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12-dalje: OZ) javni bilježnik kojem je podnesen pravodobni i dopušteni prigovor protiv rješenja koje je izdao proslijedit će spis radi provedbe postupka u povodu prigovora nadležnom sudu, koji će u povodu takva prigovora donijeti odluke iz čl. S obzirom da je ovrha u ovom predmetu predložena i određena općenito na imovini ovršenika, a ovršenik je pravna osoba na adresi sjedišta u D., mjestu koje se nalazi na području ... 30.12.2013
VSRH Gr1 756/2013-2 U ovoj ovršnoj stvari ovrhovoditelj je prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, na temelju vjerodostojne isprave, podnio javnom bilježniku M. M. u K., koji nije odlučivao o prijedlogu već ga je pozivom na odredbu čl. 5. Zakona o parničnom postupku za postupanje stvarno nadležan trgovački sud, jer je nad ovršenikom otvoren stečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Sisku, poslovni broj St-70/12 od 27. travnja 2012. 23. st. 2. i 3. Zakona o... 30.12.2013
VSRH Gr1 671/2013-2 st. 1. OZ izričito je regulirana stvarna nadležnost suda u povodu prigovora podnesenog javnom bilježniku te je određeno ako je ovrha predložena općenito na imovini ovršenika, pravne osobe i fizičke osobe koje obavlja registriranu djelatnost, spis se prosljeđuje općinskom sudu mjesno nadležnom prema adresi sjedišta iz upisnika. 58. st. 2. OZ, ako se rješenje o ovrsi pobija u cijelosti ili samo u dijelu u kojem je ovršeniku naloženo da namiri tražbinu, sud kojem je prigovor ... 30.12.2013
VSRH Gr1 745/2013-2 70. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13 – dalje: ZPP) propisano je da se stranke mogu sporazumjeti da im u prvom stupnju sudi sud koji nije mjesno nadležan, ako je taj sud stvarno nadležan i ako zakonom nije određena isključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda. U konkretnom slučaju kada je ovrhovoditelj pokrenuo ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave, a ... 30.12.2013
4 UsI-830/13-8 Članak 52. stavak 1. ZDS-a propisuje način izbora i prijma u državnu službu te određuje da se izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika tijela ili službene osobe u opisu poslova koje je rješavanje o tome, sukladno propisima o ustrojstvu državnih tijela, dok stavci 3. i 4. određuju da protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nezadovoljni kandidat može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja te da se po ... 30.12.2013
VSRH II Kž 540/2013-4 Navedeno, uz činjenicu da je okrivljenik već osuđivana osoba zbog kaznenog djela s elementima pribavljanja protupravne imovinske koristi te da se radi o osobi bez imovine, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda ukazuje na postojanje konkretne i neposredne opasnosti da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao počiniti istovrsno ili slično kazneno djelo. Naime, pri ocjeni eventualne povrede tog načela, osim vremena provedenog u istražnom zatvoru, treba imati na umu razmjer između ... 30.12.2013
VSRH Gr1 739/2013-2 (list 22 spisa) stavio izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu u kojem je određena ovrha te ukinuo provedene radnje i odlučio da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga, okončan je jedan sudski postupak – ovršni i započeo je drugi sudski postupak – parnični pa se pitanje stvarne i mjesne nadležnosti ocjenjuje na temelju odredbi Zakona o parničnom postupku. 17. st. 2. ZPP u povodu prigovora tuženika o stvarnoj nenadležnosti sud se može oglasiti ... 27.12.2013
VSRH II Kž 537/2013-4 Pravilnost takvog zaključka prvostupanjskog suda nije dovedena u sumnju žalbenim navodima o obiteljskoj situaciji, zdravstvenom stanju i blokiranoj imovini optuženika, te činjenici da su mu i putovnice i osobne iskaznice pohranjene u pritvorski polog (ovo posebice imajući na umu da mu se podignutom optužnicom, između ostalog, stavlja na teret nabavljanje radi uporabe lažnih putnih isprava), a ni onim navodima žalbe kojima se ukazuje na postojanje međunarodnih sporazuma i ugovora ... 27.12.2013
VSRH Rev x 482/2011-2 , odvjetnici iz Z., protiv prvotuženika S. S. iz J., drugotuženika S. P. iz J., trećetuženika Z. P. iz J., četvrtotuženice J. P. iz O., petotuženice K. P. iz O., šestotuženice D. P. iz O., sedmotuženice D. H. iz S. S., radi utvrđenja i diobe, odlučujući o revizijama tužitelja i prvotuženika protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj Gž-361/09-4 od 17. studenoga 2010. J., koja se u naravi sastoji od zemljišta sa stambenom zidanom kućom u J., dimenzija 8 x... 27.12.2013
VSRH Gr1 753/2013-2 20. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13 – dalje: ZPP) Općinski građanski sud u Zagrebu nije mogao po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim, jer u konkretnom slučaju ne postoji isključiva mjesna nadležnost Općinskog suda u Daruvaru. (list 9 spisa) stavio izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu u kojem je određena ovrha te ukinuo provedene radnje i odlučio da ... 27.12.2013
VSRH Gr1 713/2013-2 20. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13 – dalje: ZPP) Općinski građanski sud u Zagrebu nije mogao po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim, jer u konkretnom slučaju ne postoji isključiva mjesna nadležnost Općinskog suda u Sisku. (list 15 spisa) stavio izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu u kojem je određena ovrha te ukinuo provedene radnje i odlučio da će... 27.12.2013
VSRH Gr1 761/2013-2 Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08 - dalje: OZ) za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na novčanoj tražbini i za provedbu te ovrhe mjesno nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište ovršenika. Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe se u smislu citirane odredbe ne može se smatrati prijedlogom za ovrhu kojim se pokreće novi ovršni postupak, jer ovrhovoditelj predlaže novo sredstvo ili predmet ovrhe u ... 27.12.2013
VSRH II Kž 539/2013-4 J. K. nožem i odvijačem, oštećeniku zadali ukupno 23 ubodne rane, tri rezne rane i jednu nagnječno reznu ranu u predjelu vrata, glave, prsa, ramena, ruku i leđa, uslijed kojih ozljeda je oštećenik ubrzo preminuo, a u to vrijeme su se, prema podacima u spisu, u stanu nalazila i zajednička maloljetna djeca oštećenika i optuženice. stavak 1. točka 4. ZKP/08 i nadalje nužna i jedina primjerena mjera, dok se ista svrha, a ta je da se osobe čiji postupci izražavaju posebnu moralnu ... 27.12.2013
VSRH II Kž 535/2013-4 A. T. i dr., zbog kaznenog djela iz članka 91. točke 4. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07. i 152/08. – dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbama okr. A. T. Slijedom navedenog, ocjena je ovog drugostupanjskog suda da okolnosti konkretnog slučaja više nisu takvog značaja i kvalitete da bi opravdavale daljnje zadržavanje okrivljenika u istražnom zatvoru zbog ... 27.12.2013
VSRH II Kž 536/2013-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Damira Kosa, kao predsjednika vijeća, te Ranka Marijana i Miroslava Šovanja, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog A. P., zbog kaznenog djela iz članka 110. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12. – Odluka Ustavnog suda, 143... 27.12.2013
VSRH II Kž 538/2013-4 Konačno, iz nalaza i mišljenja defektologa I. T.-M. proizlazi da kod maloljetnog D. P., unatoč njegovoj mladoj kronološkoj dobi, postoje vrlo ozbiljni poremećaji ponašanja, a imajući u vidu da je za vrijeme provođenja navedenih odgojnih mjera počinio nova kaznena djela, između kojih i predmetno djelo, smatra da postoji rizik od upuštanja u vršenje novih kaznenih djela, slijedom čega se određivanjem blažih mjera ne bi moglo u potpunosti zadovoljiti temeljne kriterije ... 27.12.2013
VSRH II Kž 533/2013-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Damira Kosa, kao predsjednika vijeća te Ranka Marijana i Miroslava Šovanja, kao članova vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Nikše Stolića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. stavka 2. i 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05 – ispravak, 71/06, 110/07 i 152/08 i 57/11; ... 24.12.2013
VSRH II Kž 532/2013-4 stavka 1. točke 1. ZKP/08. Uzevši, osim toga, u obzir da se ostali suokrivljenici u ovom kaznenom postupku nalaze na slobodi, neprihvatljivi su i žalbeni navodi kojima se osnovanost zaključka prvostupanjskog suda osporava upiranjem na način počinjenja terećenih kaznenih djela, a pravilnost pobijane odluke nije dovedena u pitanje ni žalbenim prigovorima da je okrivljenik već osuđivan zbog korištenja krivotvorene putovnice budući da iz podataka u spisu ne proizlazi da bi okrivljenik... 24.12.2013
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 341 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2013(8502)
> Siječanj(822) > Veljača(846) > Ožujak(818) > Travanj(686) > Svibanj(789) > Lipanj(546) > Srpanj(476) > Kolovoz(311) > Rujan(733) > Listopad(926) > Studeni(806) > Prosinac(743)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(26)
Upravni sud Republike Hrvatske(106)
Ustavni sud Republike Hrvatske(421)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(160)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(110)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(557)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6698)
Županijski sud(424)


Vrsta odluke

Izvješće(3)
Odluka(210)
Odluka i rješenje(5)
Pravno shvaćanje(12)
Presuda(2729)
Presuda i rješenje(317)
Priopćenje(1)
Rješenje(5223)
Rješenje i presuda(1)
Upozorenje(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite