Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2009
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 521
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gžzp 508/2009-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja I. B., iz M., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Gzp.3/09 od 26. kolovoza 2009. Stoga je prvostupanjski sud ... 31.12.2009
VSRH Gr1 372/2009-2 dostavio je predmet ovome sudu radi rješavanja nastalog sukoba mjesne nadležnosti, smatrajući da je za postupanje u ovom predmetu nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu i to temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97) obzirom da ovršenik ima prebivalište u naselju Horvati, kao i temeljem odredbi Zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj 85/08 – dalje: ZPSS), gdje je utvrđena nadležnost ... 31.12.2009
VSRH Revr 330/2009-2 st. 2. ZPP propisano je, da u slučajevima u kojima ne mogu podnijeti reviziju prema odredbi iz st. 1. toga članka, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka o sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. U konkretnom slučaju u predmetnoj reviziji tuženik, ne samo da nije određeno naznačio pravno pitanje zbog kojeg je reviziju podnio, već je i ... 30.12.2009
VSRH Rev 642/2008-2;VSRH Rev 641/2008-2 K., time da je u tužbi naznačila vrijednost predmeta spora u iznosu od 3.000,00 kn, s tim da su se stranke na prvom ročištu za glavnu raspravu usuglasile da vrijednost predmeta spora iznosi 10.000,00 kn (list 33 spisa, a koju naznaku vrijednosti predmeta spora stranke u tijeku postupka nisu mijenjale - podnesak tužitelja 14. rujna 2005. Dakle, vrijednost predmeta spora u ovom predmetu ne prelazi 100.000,00 kn, a radi se o rešenju drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno rješenje ... 30.12.2009
VSRH II Kž 835/2009-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Lidije Grubić Radaković, kao predsjednice vijeća, te Hajrije Novoselec i Ante Potrebice, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. a) ZKP propisano kako će se pritvor u svakom slučaju ukinuti i pritvorenik pustiti na slobodu kada sud izrekne presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe ili se optužba odbija ili je ... 30.12.2009
VSRH I Kr 723/2009-3 Kao novu okolnost, koja nije postojala u vrijeme suđenja navodi loše zdravstveno stanje supruge kojoj je nakon hospitalizacije na odjelu psihijatrije u Općoj bolnici u B. dijagnosticiran poremećaj prilagodbe te joj je propisana odgovarajuća terapija, a zbog odlaska osuđenika na izdržavanje kazne o supruzi nema tko brinuti. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02 i 115/06 – u daljnjem tekstu: ZKP) propisano je da je ublažavanje ... 30.12.2009
VSRH Gr1 421/2009-2 Prebivalište, odnosno boravište nekih od stranaka na području drugog suda, a ne suda pred kojim se vodi konkretni postupak u sporu o nekretninama, a i upravo kraj okolnosti istaknute i po sudu koji traži delegaciju, da se radi o predmetu pred kojim slijedi zaključenje glavne rasprave, te da iz stanja spisa proizlazi da je u nekoliko navrata u tom predmetu već ukidana prvostupanjska presuda, kao i da postoji obveza tog suda da u tom predmetu predmet riješi u roku od 6 mjeseci od dana ... 30.12.2009
ŽS Bj Gž 767/2009-2 Potpuno je neodlučno za ocjenu pravilnosti i zakonitosti pobijanog rješenja na koji način je sud dopustio postavljanje pitanja tužitelju, odnosno po kom redoslijedu, a nakon što je tužitelj dao svoj iskaz, već je za ocjenu pravilnosti i zakonitosti pobijanog rješenja odlučno da li je svojim ponašanjem punomoćnik tuženika ometao, odnosno spriječio sud u poduzimanju neke radnje, a podnošenje zahtjeva za izuzeće suca nakon što je tuženik započeo sa davanjem svog iskaza ... 30.12.2009
VSRH I Kr 625/2009-4 za vrijeme boravka u pritvoru), da se nakon pravomoćnosti presude njegovo zdravstveno stanje pogoršalo jer boluje od postinfarktne angine pektoris, a prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji „zatvorskom kaznom bolesniku prijeti nagla smrt koja mu sjedi iza leđa“ te da je 26. ožujka 2009. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06., dalje u tekstu: ZKP) ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se... 30.12.2009
VSRH II Kž 840/2009-3 U žalbi se upire na činjenicu da se je optuženik u inkriminirano vrijeme bavio djelatnošću kojoj je svojstveno mijenjanje boravišta (građevinarski radovi) te se smatra da je prije određivanja pritvora valjalo utvrditi bavi li se on i dalje takvom djelatnosti, slijedom čega, prema navodima žalbe, u predmetnom postupku nisu iscrpljene sve mogućnosti utvrđivanja optuženikove adrese prebivališta. Ovo stoga jer je iz opisanog postupanja Općinskog suda u Malom Lošinju očito da je ... 30.12.2009
VSRH Rev 58/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari tužitelja M. Đ. P., zastupano po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda V. J. i D. I., odvjetnicima iz P., radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Puli poslovni broj Gž-1229/06-2 od 17. rujna 2007. „I. Nalaže se tuženom da isplati tužitelju na ime pravične novčane naknade nematerijalne štete ... 30.12.2009
VSRH Rev 691/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u građanskopravnoj stvari tužitelja A. S. i A. S. iz A., koje zastupa I. K., odvjetnik iz O., protiv tuženice M. S. iz V., koju zastupa Ž. V. S. u korist tuženice M. S. iz V. gubi pravni učinak prema tužiteljima A. S. i A. S., oboje iz A., radi namirenja novčane tražbine tužitelja po osnovi uzdržavanja utvrđenog pravomoćnom presudom Općinskog suda u Osijeku broj ... 30.12.2009
VSRH II Kž 837/2009-3 Naime, kao što je to navedeno i u ranijim rješenjima ovog suda u predmetnom postupku, prilikom odlučivanja o žalbi na pritvor sud drugog stupnja nije ovlašten preispitivati činjenično stanje u spisu, pravnu kvalifikaciju djela, kao ni pitanje kaznene odgovornosti optuženika, dok je za pitanje postojanja posebno teških okolnosti djela kao razloga za pritvor relevantan činjenični opis kaznenog djela iz kojeg za sada te okolnosti proizlaze. Osim toga, u konkretnoj situaciji radi se o ... 30.12.2009
VSRH II Kž 836/2009-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Lidije Grubić Radaković, kao predsjednice vijeća, te Hajrije Novoselec i Ante Potrebice, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivone Horvatić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Ove konkretne okolnosti inkriminiranih djela ukazuju na takvu upornost i odlučnost namjere u bavljenju kriminalnom djelatnošću da već same za sebe u dovoljnoj mjeri predstavljaju osobite okolnosti ... 30.12.2009
VSRH I Kr 570/2009-3 podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi su se nakon izricanja presude pojavile nove okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme izricanja presude, dovele do blaže osude i to: trudnoća supruge koja traži prisutnost osuđenika u obitelji zbog naravi i posebnosti psihofizičkog stanja osuđenikove supruge, odsutnost osuđenika radi izdržavanja kazne traumatično bi djelovala na psihu maloljetnog djeteta, a otac osuđenika je preuzeo i redovno otplaćuje kredit ... 30.12.2009
VSRH I Kr 679/2009-3 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06., dalje u tekstu: ZKP), ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presude ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očito dovele do blaže osude. Posvojenje djeteta i pogoršanje zdravstvenog stanja su nove okolnosti, pri čemu je ova potonja okolnost predstavljala razlog za ... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 265/2009-3 Osim tog dokaza, predloženo je ispitivanje tri svjedoka koji imaju prebivalište u Z., jednog svjedoka koji ima prebivalište u S. K. Z., jednog svjedoka koji ima prebivalište u O., inspektora rada Odsjeka za nadzor u području zaštite na radu iz S. te provođenje sudsko medicinskog vještačenja ozljeda oštećenog M. G.. Imajući na umu da su gotovo sve osobe čije je ispitivanje predloženo značajno bliže Z. nego S., a i da ispitivanje inspektora rada Odsjeka za nadzor u području ... 30.12.2009
VSRH Rev x 229/2009-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari tužitelja V. G. iz Z., protiv 1.tuženika dr. B. S., K. V., zastupan po punomoćniku L. T., odvjetniku iz Z., i 2.tuženika K. V., Z., zastupan po punomoćniku J. S., odvjetniku u Z., radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžn-780/08-2 od 30. prosinca 2008. Zakona o parničnom postupku („... 30.12.2009
VSRH Gr1 146/2009-2 st. 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08 - dalje: ZPP), odredio da će se postupak nastaviti kada stečajni upravitelj tuženika preuzme postupak, ili kada ga sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učini i po pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Varaždinu kao stvarno nadležnom sudu. 5. ZPP trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude ... 30.12.2009
VSRH II Kž 834/2009-3 M. D. stavlja na teret i da je nudio većem broju građana gradske nekretnine ishodivši na ime kupoprodajne cijena najmanje ukupno 100.000,00 €, te ponudio jednom kupcu nekretninu u S.. Unatoč tome što se ne radi o kaznenim djelima za koje su zapriječene visoke zatvorske kazne, organiziranost, podjela uloga, brojnost i složenost poduzetih radnji sa ciljem protupravne zarade upućuju na takvu upornost i kriminalnu količinu u ponašanju opisanom u optužnici, da su i dalje ostvarene ... 30.12.2009
VSRH I Kr 659/2009-3 podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da prilikom izricanja kazne sud nije vodio računa da je kao učesnik Domovinskog rata prošao sva ratišta dajući izniman doprinos obrani Republike Hrvatske, da ima niz ratnih odlikovanja, da je 50% ratni vojni invalid, da ima zdravstvenih problema s ratnim ozljedama i PTSP te da bi upućivanje na izdržavanje kazne moglo dovesti do progresivnog razvoja bolesti i asocijalizacije. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ ... 30.12.2009
VSRH I Kr 732/2009-3 stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 105/04., i 84/05., dalje u tekstu: KZ) te se kazna zatvora u trajanju sedam mjeseci čije izvršenje je određeno tom presudom podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da mu je ponuđen stalni radni odnos od početka iduće godine, a bude li upućen na izdržavanje kazne, ugovor o radu mu neće biti produžen pa će biti nezaposlen. Radi se o posebno izraženim olakotnim okolnostima ... 30.12.2009
VSRH Kžzp 65/2009-2 Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zadru, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena je primjerena naknada i to: predlagatelju S. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa), predlagateljici L. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa) i maloljetnom predlagatelju F. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa). Zahtjev predlagatelja podnesen je na temelju članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“ ... 30.12.2009
VSRH Gr1 253/2009-2 Kao razloge navodi da je tuženica u tom predmetu, V. F., sutkinja tog suda, a tuženik I. G., sudac Županijskog suda u Osijeku, pa smatra da su to važni razlozi za delegaciju drugog suda. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u ... 30.12.2009
Gž.1334/09-2 Upravo je svrha zakonskog omogućavanja vođenja izvansudske ovrhe, putem odlučivanja javnih bilježnika i provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika (bankovnim računima), odnosno stalnim novčanim primanjima, ubrzanje provedbe ovrhe i rasterećenje sudova od dijela prisilnih naplata potraživanja, radi čega je, i po ocjeni ovog suda, obveza ovrhovoditelja dokumentirati da je pokušao (bezuspješno) izvansudskim putem realizirati svoje potraživanje iz pravomoćnog ... 30.12.2009
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 521 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2009(13013)
> Siječanj(1425) > Veljača(1327) > Ožujak(1304) > Travanj(1144) > Svibanj(1035) > Lipanj(866) > Srpanj(605) > Kolovoz(547) > Rujan(1128) > Listopad(1165) > Studeni(1362) > Prosinac(1105)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(34)
Ustavni sud Republike Hrvatske(495)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1430)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(287)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(10280)
Županijski sud(475)


Vrsta odluke

Dopis podnositelju(8)
Načelni stav sjednice odjela(4)
Obavijest(1)
Odluka(353)
Odluka i rješenje(1)
Ostalo(1)
Presuda(3739)
Presuda i rješenje(400)
Rješenje(8506)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite