Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2009
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 521
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gžzp 508/2009-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja I. B., iz M., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Gzp.3/09 od 26. kolovoza 2009. Stoga je prvostupanjski sud ... 31.12.2009
VSRH Gr1 372/2009-2 dostavio je predmet ovome sudu radi rješavanja nastalog sukoba mjesne nadležnosti, smatrajući da je za postupanje u ovom predmetu nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu i to temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97) obzirom da ovršenik ima prebivalište u naselju Horvati, kao i temeljem odredbi Zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj 85/08 – dalje: ZPSS), gdje je utvrđena nadležnost ... 31.12.2009
VSRH Gr1 421/2009-2 Prebivalište, odnosno boravište nekih od stranaka na području drugog suda, a ne suda pred kojim se vodi konkretni postupak u sporu o nekretninama, a i upravo kraj okolnosti istaknute i po sudu koji traži delegaciju, da se radi o predmetu pred kojim slijedi zaključenje glavne rasprave, te da iz stanja spisa proizlazi da je u nekoliko navrata u tom predmetu već ukidana prvostupanjska presuda, kao i da postoji obveza tog suda da u tom predmetu predmet riješi u roku od 6 mjeseci od dana ... 30.12.2009
VSRH II Kž 830/2009-4 I. M. tretiran kao maloljetnik, što znači da i prije ovdje inkriminiranih događaja njegov život nije bio usklađen s pozitivnim pravnim poretkom, a da je prilikom ispitivanja kod istražnog suca naveo da nema stalni posao, tada su i po ocjeni ovog suda u cijelosti ostvarene osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optuženik boravkom na slobodi ponovio isto ili istovrsno kazneno djelo sa ciljem stjecanja koristi. Međutim, kada se četiri inkriminirana teška kaznena djela, za ... 30.12.2009
VSRH II Kž 834/2009-3 M. D. stavlja na teret i da je nudio većem broju građana gradske nekretnine ishodivši na ime kupoprodajne cijena najmanje ukupno 100.000,00 €, te ponudio jednom kupcu nekretninu u S.. Unatoč tome što se ne radi o kaznenim djelima za koje su zapriječene visoke zatvorske kazne, organiziranost, podjela uloga, brojnost i složenost poduzetih radnji sa ciljem protupravne zarade upućuju na takvu upornost i kriminalnu količinu u ponašanju opisanom u optužnici, da su i dalje ostvarene ... 30.12.2009
VSRH I Kr 570/2009-3 podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi su se nakon izricanja presude pojavile nove okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme izricanja presude, dovele do blaže osude i to: trudnoća supruge koja traži prisutnost osuđenika u obitelji zbog naravi i posebnosti psihofizičkog stanja osuđenikove supruge, odsutnost osuđenika radi izdržavanja kazne traumatično bi djelovala na psihu maloljetnog djeteta, a otac osuđenika je preuzeo i redovno otplaćuje kredit ... 30.12.2009
VSRH I Kr 679/2009-3 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06., dalje u tekstu: ZKP), ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presude ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očito dovele do blaže osude. Posvojenje djeteta i pogoršanje zdravstvenog stanja su nove okolnosti, pri čemu je ova potonja okolnost predstavljala razlog za ... 30.12.2009
VSRH Gr1 146/2009-2 st. 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08 - dalje: ZPP), odredio da će se postupak nastaviti kada stečajni upravitelj tuženika preuzme postupak, ili kada ga sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učini i po pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Varaždinu kao stvarno nadležnom sudu. 5. ZPP trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude ... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 265/2009-3 Osim tog dokaza, predloženo je ispitivanje tri svjedoka koji imaju prebivalište u Z., jednog svjedoka koji ima prebivalište u S. K. Z., jednog svjedoka koji ima prebivalište u O., inspektora rada Odsjeka za nadzor u području zaštite na radu iz S. te provođenje sudsko medicinskog vještačenja ozljeda oštećenog M. G.. Imajući na umu da su gotovo sve osobe čije je ispitivanje predloženo značajno bliže Z. nego S., a i da ispitivanje inspektora rada Odsjeka za nadzor u području ... 30.12.2009
VSRH I Kr 659/2009-3 podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da prilikom izricanja kazne sud nije vodio računa da je kao učesnik Domovinskog rata prošao sva ratišta dajući izniman doprinos obrani Republike Hrvatske, da ima niz ratnih odlikovanja, da je 50% ratni vojni invalid, da ima zdravstvenih problema s ratnim ozljedama i PTSP te da bi upućivanje na izdržavanje kazne moglo dovesti do progresivnog razvoja bolesti i asocijalizacije. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ ... 30.12.2009
VSRH Gr1 437/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari tužiteljice S. N. iz P., protiv tuženika I. M. iz P., zastupanog po punomoćnici S. K., odvjetnici u S., radi razvoda braka, rješavajući o zahtjevu Općinskog suda u Supetru u predmetu broj P-125/08 od 16. studenog 2009. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da... 30.12.2009
VSRH Gr1 340/2009-2 iz K., zastupanog po punomoćnicima Z. G., T. F. – G. i H. M., odvjetnicima iz B., radi isplate, odlučujući o sukobu nadležnosti između Općinskog suda u Križevcima, koji se proglasio stvarno nenadležnim rješenjem broj P-281/09-12 od 4. rujna 2009. 1. ZPP trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u sporovima između pravnih osoba, kao i u sporovima između pravnih osoba i obrtnika, uključujući i trgovce pojedince, u sporovima između obrtnika uključujući i ... 30.12.2009
VSRH Gr1 405/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagatelja J. S. iz S., protiv tuženice Republike Hrvatske, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu Županijskog suda u Splitu u predmetu broj Gzp-1135/08 od27. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da nadležni sud prvog ... 30.12.2009
VSRH Gr1 305/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagateljice I. P. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, zastupanu po Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu Županijskog suda u Splitu u predmetu broj Gzp-1077/08, da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud umjesto Županijskog suda u Splitu, 30. prosinca 2009. 68. Zakona... 30.12.2009
VSRH Gr1 253/2009-2 Kao razloge navodi da je tuženica u tom predmetu, V. F., sutkinja tog suda, a tuženik I. G., sudac Županijskog suda u Osijeku, pa smatra da su to važni razlozi za delegaciju drugog suda. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u ... 30.12.2009
VSRH II Kž 839/2009-3 M. D., mlađem punoljetniku, podignutom optužnicom na teret se stavlja da je svome bratu K. autobusom iz S. poslao paket adresiran na lažno ime s 50 paketića opojne droge marihuana odredivši cijenu od 100,00 HRK po paketiću, te mu dao broj tekućeg računa u banci na ime njihovog oca Z., na koji su uplaćivali novac dobiven prodajom opojne droge i kasnije ga podizali. Okrivljenik je bio tretiran kao maloljetnik i izricane su mu odgojne mjere, ali je, unatoč tim mjerama nastavio s ... 30.12.2009
VSRH II Kž 838/2009-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković, kao predsjednice vijeća, te Hajrije Novoselec i Ante Potrebice , kao članova vijeća uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivone Horvatić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. godine broj II Kž-745/09., da je opasnost da bi optuženici eventualnim puštanjem iz pritvora počinili novo kazneno djelo, ozbiljna i neposredna, da je mjera pritvora sa ciljem ostvarenja specijalne ... 30.12.2009
VSRH II Kž 831/2009-3 V. B. na teret se stavlja da je, revoltiran bukom iz ugostiteljskog objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini njegove kuće, došao u dvorište objekta i iz pištolja ispalio dva hitca u zrak, a kada mu je pristupio vlasnik restorana, s kojim je već imao nesuglasnice zbog rada restorana, u njega ispalio hitac koji je pogodio oštećenika u natkoljenicu, oštetivši mu bedrenu arteriju s posljedičnim krvarenjem i razvojem šoka od krvarenja, koja je ozljeda opasna po život, ali je brzom ... 30.12.2009
VSRH II Kž 835/2009-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Lidije Grubić Radaković, kao predsjednice vijeća, te Hajrije Novoselec i Ante Potrebice, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Zdravka Stojanovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. a) ZKP propisano kako će se pritvor u svakom slučaju ukinuti i pritvorenik pustiti na slobodu kada sud izrekne presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe ili se optužba odbija ili je ... 30.12.2009
VSRH II Kž 833/2009-3 Neuropsihijatrijsko vještačenje okrivljenika pokazuje da je on disfunkcionalna osoba bez radnih navika, koja razvija ovisnost o opojnim drogama, uslijed čega se upuštao u izvršenje imovinskih kaznenih djela kako bi namaknuo sredstva za nabavu opojne droge i alkohola, tako da je liječnik vještak predložio strogu kontrolu apstinencije okrivljenika od opojne droge i alkohola uz odgovarajući tretman i socijalnu asistenciju. Prilikom izvršenja kaznenog djela ubojstva svoje majke ... 30.12.2009
VSRH II Kž 837/2009-3 Naime, kao što je to navedeno i u ranijim rješenjima ovog suda u predmetnom postupku, prilikom odlučivanja o žalbi na pritvor sud drugog stupnja nije ovlašten preispitivati činjenično stanje u spisu, pravnu kvalifikaciju djela, kao ni pitanje kaznene odgovornosti optuženika, dok je za pitanje postojanja posebno teških okolnosti djela kao razloga za pritvor relevantan činjenični opis kaznenog djela iz kojeg za sada te okolnosti proizlaze. Osim toga, u konkretnoj situaciji radi se o ... 30.12.2009
VSRH Rev 642/2008-2;VSRH Rev 641/2008-2 K., time da je u tužbi naznačila vrijednost predmeta spora u iznosu od 3.000,00 kn, s tim da su se stranke na prvom ročištu za glavnu raspravu usuglasile da vrijednost predmeta spora iznosi 10.000,00 kn (list 33 spisa, a koju naznaku vrijednosti predmeta spora stranke u tijeku postupka nisu mijenjale - podnesak tužitelja 14. rujna 2005. Dakle, vrijednost predmeta spora u ovom predmetu ne prelazi 100.000,00 kn, a radi se o rešenju drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno rješenje ... 30.12.2009
VSRH Kžzp 65/2009-2 Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zadru, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena je primjerena naknada i to: predlagatelju S. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa), predlagateljici L. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa) i maloljetnom predlagatelju F. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa). Zahtjev predlagatelja podnesen je na temelju članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“ ... 30.12.2009
VSRH III Kr 207/2009-3 st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02 i 115/06 – u daljnjem tekstu: ZKP), podnijelo je odgovor na zahtjev osuđenika u kojem iznosi mišljenje da je zahtjev neosnovan i predlaže da ga Vrhovni sud Republike Hrvatske odbije. Podnositelj zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude temelji na tvrdnji da je povrijeđen kazneni zakon na štetu osuđenika i tvrdi da djelo zbog kojeg je osuđenik proglašen krivim nije kazneno ... 30.12.2009
VSRH Rev 58/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari tužitelja M. Đ. P., zastupano po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda V. J. i D. I., odvjetnicima iz P., radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Puli poslovni broj Gž-1229/06-2 od 17. rujna 2007. „I. Nalaže se tuženom da isplati tužitelju na ime pravične novčane naknade nematerijalne štete ... 30.12.2009
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 521 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2009(13013)
> Siječanj(1425) > Veljača(1327) > Ožujak(1304) > Travanj(1144) > Svibanj(1035) > Lipanj(866) > Srpanj(605) > Kolovoz(547) > Rujan(1128) > Listopad(1165) > Studeni(1362) > Prosinac(1105)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(34)
Ustavni sud Republike Hrvatske(495)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1430)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(287)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(10280)
Županijski sud(475)


Vrsta odluke

Dopis podnositelju(8)
Načelni stav sjednice odjela(4)
Obavijest(1)
Odluka(353)
Odluka i rješenje(1)
Ostalo(1)
Presuda(3739)
Presuda i rješenje(400)
Rješenje(8506)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite