Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2009
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 521
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr1 372/2009-2 dostavio je predmet ovome sudu radi rješavanja nastalog sukoba mjesne nadležnosti, smatrajući da je za postupanje u ovom predmetu nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu i to temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97) obzirom da ovršenik ima prebivalište u naselju Horvati, kao i temeljem odredbi Zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj 85/08 – dalje: ZPSS), gdje je utvrđena nadležnost ... 31.12.2009
VSRH Gžzp 508/2009-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja I. B., iz M., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Gzp.3/09 od 26. kolovoza 2009. Stoga je prvostupanjski sud ... 31.12.2009
VSRH Gr1 340/2009-2 iz K., zastupanog po punomoćnicima Z. G., T. F. – G. i H. M., odvjetnicima iz B., radi isplate, odlučujući o sukobu nadležnosti između Općinskog suda u Križevcima, koji se proglasio stvarno nenadležnim rješenjem broj P-281/09-12 od 4. rujna 2009. 1. ZPP trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u sporovima između pravnih osoba, kao i u sporovima između pravnih osoba i obrtnika, uključujući i trgovce pojedince, u sporovima između obrtnika uključujući i ... 30.12.2009
VSRH I Kr 576/2009-3 67. st. 1., 2. i 3. KZ-a prema osuđeniku I. B. primjenjuje uvjetna osuda i određuje da se kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci neće izvršiti ako osuđenik u roku od 3 (tri) godine ne počini novo kazneno djelo. Kako spisu prilaže dokazi iz kojih proizlazi da je osuđenik u međuvremenu u cijelosti ispunio dvostruki uvjeti i obeštetio oštećenika, to je sasvim razvidno da do opoziva uvjetne osude ne bi došlo da je ta činjenica postojala u trenutku opoziva uvjetne osude. 67. st... 30.12.2009
VSRH II Kž 834/2009-3 M. D. stavlja na teret i da je nudio većem broju građana gradske nekretnine ishodivši na ime kupoprodajne cijena najmanje ukupno 100.000,00 €, te ponudio jednom kupcu nekretninu u S.. Unatoč tome što se ne radi o kaznenim djelima za koje su zapriječene visoke zatvorske kazne, organiziranost, podjela uloga, brojnost i složenost poduzetih radnji sa ciljem protupravne zarade upućuju na takvu upornost i kriminalnu količinu u ponašanju opisanom u optužnici, da su i dalje ostvarene ... 30.12.2009
Gž.1334/09-2 Upravo je svrha zakonskog omogućavanja vođenja izvansudske ovrhe, putem odlučivanja javnih bilježnika i provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika (bankovnim računima), odnosno stalnim novčanim primanjima, ubrzanje provedbe ovrhe i rasterećenje sudova od dijela prisilnih naplata potraživanja, radi čega je, i po ocjeni ovog suda, obveza ovrhovoditelja dokumentirati da je pokušao (bezuspješno) izvansudskim putem realizirati svoje potraživanje iz pravomoćnog ... 30.12.2009
VSRH I Kr 558/2009-3 st. 4. KZ-a te je prema istom primijenjena uvjetna osuda s rokom kušnje od dvije godine, pod daljnjim uvjetom da u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude plati oštećenom poduzeću „H. G.“ iznos od 34.226,92 kn, koja presuda je potvrđena presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Kž-502/05 od 04. travnja 2006. 67. st. 1., 2. i 3. KZ-a primijeniti uvjetnu osudu i odrediti da se izrečena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci neće izvršiti ako osuđenik u roku od dvije godine... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 281/2009-3 godine, broj K-DO-289/09, odredi Općinski sud u Osijeku kao drugi stvarno nadležan sud, što se obrazlaže činjenicom da okrivljenik prebiva na području nadležnosti Općinskog suda u Osijeku, te da u optužnom aktu nije predloženo provođenje dokaza vezanih za područje Općinskog suda u Županji. Prenošenje mjesne nadležnosti u izloženom slučaju ne bi bilo opravdano svrhom bržeg i ekonomičnijeg vođenja postupka već bi se radilo o neutemeljenom pogodovanju okrivljeniku, tim ... 30.12.2009
VSRH II Kž 836/2009-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Lidije Grubić Radaković, kao predsjednice vijeća, te Hajrije Novoselec i Ante Potrebice, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivone Horvatić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Ove konkretne okolnosti inkriminiranih djela ukazuju na takvu upornost i odlučnost namjere u bavljenju kriminalnom djelatnošću da već same za sebe u dovoljnoj mjeri predstavljaju osobite okolnosti ... 30.12.2009
VSRH Rev x 229/2009-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari tužitelja V. G. iz Z., protiv 1.tuženika dr. B. S., K. V., zastupan po punomoćniku L. T., odvjetniku iz Z., i 2.tuženika K. V., Z., zastupan po punomoćniku J. S., odvjetniku u Z., radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžn-780/08-2 od 30. prosinca 2008. Zakona o parničnom postupku („... 30.12.2009
VSRH II Kž 838/2009-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković, kao predsjednice vijeća, te Hajrije Novoselec i Ante Potrebice , kao članova vijeća uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivone Horvatić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. godine broj II Kž-745/09., da je opasnost da bi optuženici eventualnim puštanjem iz pritvora počinili novo kazneno djelo, ozbiljna i neposredna, da je mjera pritvora sa ciljem ostvarenja specijalne ... 30.12.2009
U-VIIA/65206/2009 U-VIIA/65206/2009 1. Samostalna demokratska srpska stranka Gradska organizacija Skradin (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnijela je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: ŽIP) broj: LSN-8/09 od 23. prosinca 2009. Imajući u vidu navode i razloge žalbe, te činjenično stanje utvrđeno u ovosudnom postupku broj: U-VIIA-54057/2009, Ustavni sud Republike Hrvatske ocjenjuje da je osporeno rješenje ŽIP-a donijeto sukladno ... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 262/2009-3 godine izvijestio je sud da je hrvatski branitelj bez zaposlenja, lošeg imovinskog stanja te se brine o četvero djece od kojih je jedno dijete -100%tni invalid, čime je dao sudu do znanja da nije u mogućnosti iz financijskih razloga doputovati do Zagreba. Kako nije izvjesno da bi se u tom postupku trebali izvoditi dokazi koji bi bili skopčani s mjesnom nadležnosti Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, to je sasvim razvidno da će se pred Općinskim sudom u Puli brže, lakše i ... 30.12.2009
VSRH II Kž 832/2009-3 Nadalje, prijašnji život optuženika je bio značajno neusklađen s pozitivnim pravnim poretkom budući da je isti osuđivan u ukupno pet navrata, i to zbog imovinskih kaznenih djela i kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, pa je za zaključiti da prijašnje osude nisu imale pozitivnog učinka na optuženika u smislu da se kloni svakog protupravnog ponašanja. Kad se uz to uzme u obzir da je prijašnjim vještačenjima u ovom postupku nedvojbeno utvrđeno da je optuženik imao određenih ... 30.12.2009
VSRH Gr1 405/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagatelja J. S. iz S., protiv tuženice Republike Hrvatske, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu Županijskog suda u Splitu u predmetu broj Gzp-1135/08 od27. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da nadležni sud prvog ... 30.12.2009
VSRH I Kr 570/2009-3 podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi su se nakon izricanja presude pojavile nove okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme izricanja presude, dovele do blaže osude i to: trudnoća supruge koja traži prisutnost osuđenika u obitelji zbog naravi i posebnosti psihofizičkog stanja osuđenikove supruge, odsutnost osuđenika radi izdržavanja kazne traumatično bi djelovala na psihu maloljetnog djeteta, a otac osuđenika je preuzeo i redovno otplaćuje kredit ... 30.12.2009
VSRH I Kr 732/2009-3 stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 105/04., i 84/05., dalje u tekstu: KZ) te se kazna zatvora u trajanju sedam mjeseci čije izvršenje je određeno tom presudom podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da mu je ponuđen stalni radni odnos od početka iduće godine, a bude li upućen na izdržavanje kazne, ugovor o radu mu neće biti produžen pa će biti nezaposlen. Radi se o posebno izraženim olakotnim okolnostima ... 30.12.2009
VSRH I Kr 659/2009-3 podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da prilikom izricanja kazne sud nije vodio računa da je kao učesnik Domovinskog rata prošao sva ratišta dajući izniman doprinos obrani Republike Hrvatske, da ima niz ratnih odlikovanja, da je 50% ratni vojni invalid, da ima zdravstvenih problema s ratnim ozljedama i PTSP te da bi upućivanje na izdržavanje kazne moglo dovesti do progresivnog razvoja bolesti i asocijalizacije. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ ... 30.12.2009
VSRH I Kr 625/2009-4 za vrijeme boravka u pritvoru), da se nakon pravomoćnosti presude njegovo zdravstveno stanje pogoršalo jer boluje od postinfarktne angine pektoris, a prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji „zatvorskom kaznom bolesniku prijeti nagla smrt koja mu sjedi iza leđa“ te da je 26. ožujka 2009. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06., dalje u tekstu: ZKP) ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se... 30.12.2009
VSRH Revr 330/2009-2 st. 2. ZPP propisano je, da u slučajevima u kojima ne mogu podnijeti reviziju prema odredbi iz st. 1. toga članka, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka o sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. U konkretnom slučaju u predmetnoj reviziji tuženik, ne samo da nije određeno naznačio pravno pitanje zbog kojeg je reviziju podnio, već je i ... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 265/2009-3 Osim tog dokaza, predloženo je ispitivanje tri svjedoka koji imaju prebivalište u Z., jednog svjedoka koji ima prebivalište u S. K. Z., jednog svjedoka koji ima prebivalište u O., inspektora rada Odsjeka za nadzor u području zaštite na radu iz S. te provođenje sudsko medicinskog vještačenja ozljeda oštećenog M. G.. Imajući na umu da su gotovo sve osobe čije je ispitivanje predloženo značajno bliže Z. nego S., a i da ispitivanje inspektora rada Odsjeka za nadzor u području ... 30.12.2009
VSRH I Kr 679/2009-3 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06., dalje u tekstu: ZKP), ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presude ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očito dovele do blaže osude. Posvojenje djeteta i pogoršanje zdravstvenog stanja su nove okolnosti, pri čemu je ova potonja okolnost predstavljala razlog za ... 30.12.2009
VSRH Gr1 146/2009-2 st. 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08 - dalje: ZPP), odredio da će se postupak nastaviti kada stečajni upravitelj tuženika preuzme postupak, ili kada ga sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učini i po pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Varaždinu kao stvarno nadležnom sudu. 5. ZPP trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude ... 30.12.2009
ŽS Bj Gž 767/2009-2 Potpuno je neodlučno za ocjenu pravilnosti i zakonitosti pobijanog rješenja na koji način je sud dopustio postavljanje pitanja tužitelju, odnosno po kom redoslijedu, a nakon što je tužitelj dao svoj iskaz, već je za ocjenu pravilnosti i zakonitosti pobijanog rješenja odlučno da li je svojim ponašanjem punomoćnik tuženika ometao, odnosno spriječio sud u poduzimanju neke radnje, a podnošenje zahtjeva za izuzeće suca nakon što je tuženik započeo sa davanjem svog iskaza ... 30.12.2009
VSRH I Kr 723/2009-3 Kao novu okolnost, koja nije postojala u vrijeme suđenja navodi loše zdravstveno stanje supruge kojoj je nakon hospitalizacije na odjelu psihijatrije u Općoj bolnici u B. dijagnosticiran poremećaj prilagodbe te joj je propisana odgovarajuća terapija, a zbog odlaska osuđenika na izdržavanje kazne o supruzi nema tko brinuti. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02 i 115/06 – u daljnjem tekstu: ZKP) propisano je da je ublažavanje ... 30.12.2009
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 521 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2009(13013)
> Siječanj(1425) > Veljača(1327) > Ožujak(1303) > Travanj(1144) > Svibanj(1035) > Lipanj(867) > Srpanj(605) > Kolovoz(547) > Rujan(1128) > Listopad(1165) > Studeni(1362) > Prosinac(1105)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(34)
Ustavni sud Republike Hrvatske(495)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1430)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(287)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(10280)
Županijski sud(475)


Vrsta odluke

Dopis podnositelju(8)
Načelni stav sjednice odjela(4)
Obavijest(1)
Odluka(353)
Odluka i rješenje(1)
Ostalo(1)
Presuda(3739)
Presuda i rješenje(400)
Rješenje(8506)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite