Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2009
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 521
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 13013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr1 372/2009-2 dostavio je predmet ovome sudu radi rješavanja nastalog sukoba mjesne nadležnosti, smatrajući da je za postupanje u ovom predmetu nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu i to temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97) obzirom da ovršenik ima prebivalište u naselju Horvati, kao i temeljem odredbi Zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj 85/08 – dalje: ZPSS), gdje je utvrđena nadležnost ... 31.12.2009
VSRH Gžzp 508/2009-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja I. B., iz M., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Građansko-upravni odjel, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Gzp.3/09 od 26. kolovoza 2009. Stoga je prvostupanjski sud ... 31.12.2009
VSRH Revr 330/2009-2 st. 2. ZPP propisano je, da u slučajevima u kojima ne mogu podnijeti reviziju prema odredbi iz st. 1. toga članka, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka o sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. U konkretnom slučaju u predmetnoj reviziji tuženik, ne samo da nije određeno naznačio pravno pitanje zbog kojeg je reviziju podnio, već je i ... 30.12.2009
VSRH II Kž 837/2009-3 Naime, kao što je to navedeno i u ranijim rješenjima ovog suda u predmetnom postupku, prilikom odlučivanja o žalbi na pritvor sud drugog stupnja nije ovlašten preispitivati činjenično stanje u spisu, pravnu kvalifikaciju djela, kao ni pitanje kaznene odgovornosti optuženika, dok je za pitanje postojanja posebno teških okolnosti djela kao razloga za pritvor relevantan činjenični opis kaznenog djela iz kojeg za sada te okolnosti proizlaze. Osim toga, u konkretnoj situaciji radi se o ... 30.12.2009
VSRH I Kr 723/2009-3 Kao novu okolnost, koja nije postojala u vrijeme suđenja navodi loše zdravstveno stanje supruge kojoj je nakon hospitalizacije na odjelu psihijatrije u Općoj bolnici u B. dijagnosticiran poremećaj prilagodbe te joj je propisana odgovarajuća terapija, a zbog odlaska osuđenika na izdržavanje kazne o supruzi nema tko brinuti. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02 i 115/06 – u daljnjem tekstu: ZKP) propisano je da je ublažavanje ... 30.12.2009
VSRH II Kž 830/2009-4 I. M. tretiran kao maloljetnik, što znači da i prije ovdje inkriminiranih događaja njegov život nije bio usklađen s pozitivnim pravnim poretkom, a da je prilikom ispitivanja kod istražnog suca naveo da nema stalni posao, tada su i po ocjeni ovog suda u cijelosti ostvarene osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optuženik boravkom na slobodi ponovio isto ili istovrsno kazneno djelo sa ciljem stjecanja koristi. Međutim, kada se četiri inkriminirana teška kaznena djela, za ... 30.12.2009
U-VIIA/65206/2009 U-VIIA/65206/2009 1. Samostalna demokratska srpska stranka Gradska organizacija Skradin (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnijela je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: ŽIP) broj: LSN-8/09 od 23. prosinca 2009. Imajući u vidu navode i razloge žalbe, te činjenično stanje utvrđeno u ovosudnom postupku broj: U-VIIA-54057/2009, Ustavni sud Republike Hrvatske ocjenjuje da je osporeno rješenje ŽIP-a donijeto sukladno ... 30.12.2009
VSRH Rev 642/2008-2;VSRH Rev 641/2008-2 K., time da je u tužbi naznačila vrijednost predmeta spora u iznosu od 3.000,00 kn, s tim da su se stranke na prvom ročištu za glavnu raspravu usuglasile da vrijednost predmeta spora iznosi 10.000,00 kn (list 33 spisa, a koju naznaku vrijednosti predmeta spora stranke u tijeku postupka nisu mijenjale - podnesak tužitelja 14. rujna 2005. Dakle, vrijednost predmeta spora u ovom predmetu ne prelazi 100.000,00 kn, a radi se o rešenju drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno rješenje ... 30.12.2009
VSRH II Kž 831/2009-3 V. B. na teret se stavlja da je, revoltiran bukom iz ugostiteljskog objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini njegove kuće, došao u dvorište objekta i iz pištolja ispalio dva hitca u zrak, a kada mu je pristupio vlasnik restorana, s kojim je već imao nesuglasnice zbog rada restorana, u njega ispalio hitac koji je pogodio oštećenika u natkoljenicu, oštetivši mu bedrenu arteriju s posljedičnim krvarenjem i razvojem šoka od krvarenja, koja je ozljeda opasna po život, ali je brzom ... 30.12.2009
VSRH I Kr 625/2009-4 za vrijeme boravka u pritvoru), da se nakon pravomoćnosti presude njegovo zdravstveno stanje pogoršalo jer boluje od postinfarktne angine pektoris, a prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji „zatvorskom kaznom bolesniku prijeti nagla smrt koja mu sjedi iza leđa“ te da je 26. ožujka 2009. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06., dalje u tekstu: ZKP) ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se... 30.12.2009
VSRH III Kr 207/2009-3 st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02 i 115/06 – u daljnjem tekstu: ZKP), podnijelo je odgovor na zahtjev osuđenika u kojem iznosi mišljenje da je zahtjev neosnovan i predlaže da ga Vrhovni sud Republike Hrvatske odbije. Podnositelj zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude temelji na tvrdnji da je povrijeđen kazneni zakon na štetu osuđenika i tvrdi da djelo zbog kojeg je osuđenik proglašen krivim nije kazneno ... 30.12.2009
VSRH I Kr 576/2009-3 67. st. 1., 2. i 3. KZ-a prema osuđeniku I. B. primjenjuje uvjetna osuda i određuje da se kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci neće izvršiti ako osuđenik u roku od 3 (tri) godine ne počini novo kazneno djelo. Kako spisu prilaže dokazi iz kojih proizlazi da je osuđenik u međuvremenu u cijelosti ispunio dvostruki uvjeti i obeštetio oštećenika, to je sasvim razvidno da do opoziva uvjetne osude ne bi došlo da je ta činjenica postojala u trenutku opoziva uvjetne osude. 67. st... 30.12.2009
VSRH I Kr 558/2009-3 st. 4. KZ-a te je prema istom primijenjena uvjetna osuda s rokom kušnje od dvije godine, pod daljnjim uvjetom da u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude plati oštećenom poduzeću „H. G.“ iznos od 34.226,92 kn, koja presuda je potvrđena presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Kž-502/05 od 04. travnja 2006. 67. st. 1., 2. i 3. KZ-a primijeniti uvjetnu osudu i odrediti da se izrečena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci neće izvršiti ako osuđenik u roku od dvije godine... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 281/2009-3 godine, broj K-DO-289/09, odredi Općinski sud u Osijeku kao drugi stvarno nadležan sud, što se obrazlaže činjenicom da okrivljenik prebiva na području nadležnosti Općinskog suda u Osijeku, te da u optužnom aktu nije predloženo provođenje dokaza vezanih za područje Općinskog suda u Županji. Prenošenje mjesne nadležnosti u izloženom slučaju ne bi bilo opravdano svrhom bržeg i ekonomičnijeg vođenja postupka već bi se radilo o neutemeljenom pogodovanju okrivljeniku, tim ... 30.12.2009
VSRH II Kž 840/2009-3 U žalbi se upire na činjenicu da se je optuženik u inkriminirano vrijeme bavio djelatnošću kojoj je svojstveno mijenjanje boravišta (građevinarski radovi) te se smatra da je prije određivanja pritvora valjalo utvrditi bavi li se on i dalje takvom djelatnosti, slijedom čega, prema navodima žalbe, u predmetnom postupku nisu iscrpljene sve mogućnosti utvrđivanja optuženikove adrese prebivališta. Ovo stoga jer je iz opisanog postupanja Općinskog suda u Malom Lošinju očito da je ... 30.12.2009
VSRH II Kž 839/2009-3 M. D., mlađem punoljetniku, podignutom optužnicom na teret se stavlja da je svome bratu K. autobusom iz S. poslao paket adresiran na lažno ime s 50 paketića opojne droge marihuana odredivši cijenu od 100,00 HRK po paketiću, te mu dao broj tekućeg računa u banci na ime njihovog oca Z., na koji su uplaćivali novac dobiven prodajom opojne droge i kasnije ga podizali. Okrivljenik je bio tretiran kao maloljetnik i izricane su mu odgojne mjere, ali je, unatoč tim mjerama nastavio s ... 30.12.2009
VSRH Rev 691/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u građanskopravnoj stvari tužitelja A. S. i A. S. iz A., koje zastupa I. K., odvjetnik iz O., protiv tuženice M. S. iz V., koju zastupa Ž. V. S. u korist tuženice M. S. iz V. gubi pravni učinak prema tužiteljima A. S. i A. S., oboje iz A., radi namirenja novčane tražbine tužitelja po osnovi uzdržavanja utvrđenog pravomoćnom presudom Općinskog suda u Osijeku broj ... 30.12.2009
VSRH Kžzp 65/2009-2 Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zadru, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena je primjerena naknada i to: predlagatelju S. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa), predlagateljici L. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa) i maloljetnom predlagatelju F. A. u iznosu 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna i nula lipa). Zahtjev predlagatelja podnesen je na temelju članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“ ... 30.12.2009
VSRH Rev 58/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari tužitelja M. Đ. P., zastupano po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda V. J. i D. I., odvjetnicima iz P., radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Puli poslovni broj Gž-1229/06-2 od 17. rujna 2007. „I. Nalaže se tuženom da isplati tužitelju na ime pravične novčane naknade nematerijalne štete ... 30.12.2009
VSRH II 4 Kr 262/2009-3 godine izvijestio je sud da je hrvatski branitelj bez zaposlenja, lošeg imovinskog stanja te se brine o četvero djece od kojih je jedno dijete -100%tni invalid, čime je dao sudu do znanja da nije u mogućnosti iz financijskih razloga doputovati do Zagreba. Kako nije izvjesno da bi se u tom postupku trebali izvoditi dokazi koji bi bili skopčani s mjesnom nadležnosti Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, to je sasvim razvidno da će se pred Općinskim sudom u Puli brže, lakše i ... 30.12.2009
VSRH Gr1 421/2009-2 Prebivalište, odnosno boravište nekih od stranaka na području drugog suda, a ne suda pred kojim se vodi konkretni postupak u sporu o nekretninama, a i upravo kraj okolnosti istaknute i po sudu koji traži delegaciju, da se radi o predmetu pred kojim slijedi zaključenje glavne rasprave, te da iz stanja spisa proizlazi da je u nekoliko navrata u tom predmetu već ukidana prvostupanjska presuda, kao i da postoji obveza tog suda da u tom predmetu predmet riješi u roku od 6 mjeseci od dana ... 30.12.2009
VSRH Gr1 253/2009-2 Kao razloge navodi da je tuženica u tom predmetu, V. F., sutkinja tog suda, a tuženik I. G., sudac Županijskog suda u Osijeku, pa smatra da su to važni razlozi za delegaciju drugog suda. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u ... 30.12.2009
VSRH Gr1 437/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari tužiteljice S. N. iz P., protiv tuženika I. M. iz P., zastupanog po punomoćnici S. K., odvjetnici u S., radi razvoda braka, rješavajući o zahtjevu Općinskog suda u Supetru u predmetu broj P-125/08 od 16. studenog 2009. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da... 30.12.2009
VSRH Gr1 305/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagateljice I. P. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, zastupanu po Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu Županijskog suda u Splitu u predmetu broj Gzp-1077/08, da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud umjesto Županijskog suda u Splitu, 30. prosinca 2009. 68. Zakona... 30.12.2009
VSRH Gr1 405/2009-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Davorki Lukanović-Ivanišević, u pravnoj stvari predlagatelja J. S. iz S., protiv tuženice Republike Hrvatske, radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, rješavajući o zahtjevu Županijskog suda u Splitu u predmetu broj Gzp-1135/08 od27. 68. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08 i 123/08 – dalje ZPP) propisano je u st. 1. da nadležni sud prvog ... 30.12.2009
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 521 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2009(13013)
> Siječanj(1425) > Veljača(1327) > Ožujak(1304) > Travanj(1144) > Svibanj(1035) > Lipanj(866) > Srpanj(605) > Kolovoz(547) > Rujan(1128) > Listopad(1165) > Studeni(1362) > Prosinac(1105)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(34)
Ustavni sud Republike Hrvatske(495)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1430)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(287)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(10280)
Županijski sud(475)


Vrsta odluke

Dopis podnositelju(8)
Načelni stav sjednice odjela(4)
Obavijest(1)
Odluka(353)
Odluka i rješenje(1)
Ostalo(1)
Presuda(3739)
Presuda i rješenje(400)
Rješenje(8506)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite