Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2016
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 214
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5332)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/6324/2016 Osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti isto ili slično kazneno djelo proizlazi iz dosadašnjeg ponašanja i života okrivljenika, koji je prema vlastitom kazivanju više puta pravomoćno osuđivan zbog različitih kaznenih djela, pa tako najmanje tri puta zbog kaznenih djela teške krađe, na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci i dr., osuđivan je i zbog kaznenih djela nasilja u obitelji na uvjetne osude, da je terećeno kazneno ... 30.12.2016
II Kž 435/2016-4 Upravo opisani način postupanja okrivljenika za koji se on osnovano tereti, organiziranost i međusobna povezanost svih okrivljenika unutar samog zločinačkog udruženja, pri čemu je svaki od okrivljenika imao određenu ulogu u terećenom ponašanju, što opravdano upućuje na zaključak da se u konkretnoj situaciji radilo o trajnijoj djelatnosti, poduzetoj prvenstveno s ciljem ostvarivanja značajnije zarade, a imajući na umu i količinu i vrstu droge, upućuju na upornost i odlučnost u... 29.12.2016
II Kž 434/2016-4 Naime, uloga optuženika u počinjenju kaznenih djela zbog kojih je u ovom kaznenom postupku nepravomoćno osuđen sastojala se u organizaciji protuzakonitog prenošenja i prodaje školjkaša vrste prstac, pri čemu se on povezao s većim brojem osoba na području K. i P. s kojima je dogovarao vrijeme i mjesto predaje tih školjkaša, time da je za obavljanje radnji izlova angažiran veći broj ronioca koji su na području pulskog priobalja i Limskog kanala izlovili najmanje 568,55 kilograma ... 29.12.2016
II Kž 432/2016-4 stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), određen je istražni zatvor protiv tog optuženika iz osnove u članku 123. Prema tome, imajući na umu izložene okolnosti, pravilno prvostupanjski sud utvrđuje da se iz takvog ponašanja optuženika, koji upravo u dane određenih mu rasprava ima navodne zdravstvene tegobe (koje se pritom utvrđuju samo ... 29.12.2016
II Kž 433/2016-4 Kada se sve navedeno dovede u vezu s činjenicom da je optuženik u vrijeme počinjenja djela stavljenog mu na teret bio pod utjecajem alkohola (2,49 promila u krvi) te da iz iskaza svjedoka proizlazi da je sklon konzumiranju alkohola, tada sve navedene okolnosti u svojoj ukupnosti i međusobnoj povezanosti, protivno žalbenim navodima i unatoč činjenici da je optuženik do sada neosuđivan, upućuju na postojanje visokog stupnja vjerojatnosti da će on boravkom na slobodi ponoviti isto ili... 29.12.2016
Rev 3129/2016-2 91.a st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje: ZPP) stranka može podnijeti reviziju preko opunomoćenika koji je odvjetnik, a iznimno stranka može sama podnijeti reviziju ako ima položeni pravosudni ispit, odnosno za nju reviziju može podnijeti kao punomoćnik osoba koja ju je prema odredbama toga ili kojega drugog zakona ovlaštena zastupati u tom svojstvu iako ... 28.12.2016
Rev 2806/2016-2 91.a st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - dalje: ZPP) stranka može podnijeti reviziju preko opunomoćenika koji je odvjetnik, a iznimno stranka može sama podnijeti reviziju ako ima položeni pravosudni ispit, odnosno za nju reviziju može podnijeti kao opunomoćenik osoba koja ju je prema odredbama toga ili kojeg drugog zakona ovlaštena zastupati u tom svojstvu ... 28.12.2016
Rev 2692/2013-2 B., odvjetniku iz Z., protiv tuženika M. M. iz P. J., zastupanog po punomoćniku H. K. i D. K., odvjetnicima iz K., radi isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću poslovni broj Gž-1370/2013-2 od 10. srpnja 2013. "Nalaže se tuženiku M. M. iz P. jezera, OIB …, da tužitelju namiri tražbinu u iznosu 925,44 kuna zajedno s zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospijeća pojedinog iznosa pa do potpune isplate po stopi... 28.12.2016
II Kž 429/2016-4 Stoga, imajući na umu izložene okolnosti, a osobito činjenicu da je okrivljenik specijalni povratnik, koji je osnovano sumnjiv da je tijekom uvjetnog otpusta počinio novo kazneno djelo, kojim je iskazao izuzetno visok stupanj kriminalne volje i upornost u svom protupravnom postupanju, očito je da na njegovoj strani postoje one osobite okolnosti koje su takvog značaja i karaktera da se iteracijska opasnost ne bi mogla uspješno otkloniti jamstvom, a kako to s pravom u žalbi ističe ... 28.12.2016
Rev 1993/11-2 91. Zakona o osiguranju ("Narodne novine" broj 46/97). Kao razlog važnosti ističe da postoji različita praksa županijskih sudova, te navodi odluku Županijskog suda u Vukovaru broj Gž-699/09 i odluku Županijskog suda u Varaždinu broj Gž-87/04. Kao razlog navodi činjenicu da je Vrhovni sud Republike Hrvatske o navedenom pravnom pitanju zauzeo pravno shvaćanje, a da je drugostupanjska presuda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno tom pravnom shvaćanju. U navedenom predmetu je ... 28.12.2016
Revr 892/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Glušića predsjednika vijeća, Renate Šantek članice vijeća, Gordane Jalšovečki članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Damira Kontreca člana vijeća i Željka Pajalića člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M. D. iz L., zastupane po punomoćniku B. K., odvjetniku u Z., protiv I-tuženika Dječji vrtić D. iz L., zastupanog po punomoćnici K. V., odvjetnici u K. i III- tuženika Općine L. iz L., ... 28.12.2016
II Kž 431/2016-4 Na ovakvo utvrđenje nisu od utjecaja optuženikove opetovane žalbene tvrdnje da je njegov dosadašnji boravak u istražnom zatvoru utjecao na njegovu svijest o pogibeljnosti protupravnog ponašanja te volju i odlučnost da se ubuduće kloni bilo kakvog činjenja kaznenih djela, kao ni tvrdnjama da mu je majka teško bolesna, dok kajanje zbog učinjenoga i okolnost da je u tijeku boravka u istražnom zatvoru po drugi put postao roditelj niti nisu okolnosti koje mogu utjecati na daljnju ... 28.12.2016
Gž-2013/16-2 I., OIB:… iz D. S., Z. 25, zastupane po punomoćnici D. B. G., odvjetnici u Z. protiv prvoprotustranke V. B., OIB:…, iz D. S., R. 27, drugoprotustranke V. G., OIB:…, iz D. S., O. 3 i trećeprotustranke S. G., OIB:…, iz D. S., O. 3, radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju, a povodom žalbe predlagateljice izjavljene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 19. srpnja 2016. Prema tome, postupanje prvostupanjskog suda je pogrešno iz naprijed navedenih razloga, a ... 28.12.2016
Revr 1427/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Glušića predsjednika vijeća, Renate Šantek članice vijeća, Gordane Jalšovečki članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Damira Kontreca člana vijeća i Željka Pajalića člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice L. B.-G. iz R., OIB … koja je zastupana po punomoćniku M. G., odvjetniku u Z., protiv tuženika škole O., OIB … radi isplate jubilarne nagrade, odlučujući o reviziji tuženika protiv ... 28.12.2016
Gž 20/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, Jasenke Žabčić, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, te Dragana Katića, Darka Milkovića i Marine Paulić, članova vijeća, u izvanparničnom predmetu predlagateljice V. B., OIB: …iz B., protiv protustranke D. L., OIB: …, iz B., trenutno smještene u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, koju zastupa privremeni skrbnik Z. V., odvjetnik u B., radi donošenja rješenja o ... 27.12.2016
Gž Zk-394/16-2 Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Nadi Krnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja T. C., OIB:… iz K. B., M. 53, radi provedbe raskida ugovora o kupoprodaji, povodom žalbe predlagatelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Zaprešiću broj Z-15833/16, ozn. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/... 23.12.2016
II Kž 426/2016-4 stavka 2. KZ/11. Okrivljenik je i prekršajno kažnjavan i to u 11 navrata, od čega jednom i zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ br: 137/09., 14/10., 44/10. i 60/10.) počinjenog na štetu iste oštećenice i to oko dva mjeseca prije ovdje mu inkriminiranog događaja. Kada se uz sve navedeno uzme u obzir i to da iz podataka u spisu predmeta proizlazi da je okrivljenik prema oštećenici i ranije bio nasilan, tada sve ... 23.12.2016
U-III/7691/2014 U-III/7691/2014 U-III/7691/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Marko Jelušić iz Sesveta, kojeg zastupa Marijan Cerovac, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. Prema tuženikovim ... 22.12.2016
U-III/5307/2013 Naime, u slučaju poslodavca odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva kao specifične djelatnosti za obavljanje koje se koriste službena odjela, a ne posebna radna odjeća u užem smislu te riječi, nije potrebno da ta vrsta radne odjeće bude obilježena nazivom ili znakom poslodavca, kada je navedenim Pravilnikom o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu propisano da se radi o kostimu, odnosno odjelu, koji su ionako ... 22.12.2016
U-III/3810/2009 10. Ustavni sud utvrđuje da je iz spisa predmeta razvidno kako je u konkretnom slučaju porezni postupak proveden sukladno mjerodavnim odredbama Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 127/00., 86/01. i 150/02.) i Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91.), a postupak pred Upravnim sudom sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 20/10. i 143/12.). Nadalje, iz spisa predmeta razvidno je da je podnositelju bilo omogućeno pratiti upravni ... 22.12.2016
U-III/7515/2014 U-III/7515/2014 U-III/7515/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Mladen Soldo iz Rijeke, kojeg zastupaju Miljenko Mrakovčić i Bojan Milić, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Rijeci, na sjednici ... 22.12.2016
U-IIIA/3179/2014 - povreda ustavnog prava na suđenje u razumnom roku, to jest dugotrajnost postupka odlučivanja o glavnoj stvari u kojoj se odlučuje o pravima i obvezama podnositelja odnosno o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, kao i djelotvornost pravnih sredstava po ZoSud-u/13, u svakom pojedinom konkretnom slučaju može biti ispitana u postupku pokrenutom ustavnom tužbom podnesenom na temelju članka 62. Ustavnog zakona (u povodu odluke o glavnoj stvari /meritumu/ nakon iscrpljenog dopuštenog... 22.12.2016
I Kž 426/2016-4 st. 7. ZKP/08, žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ne može podnijeti optuženik u odnosu na točku optužbe za koju se izjasnio da se smatra krivim, osim ako je optuženik za dokaze o isključenju protupravnosti ili krivnje saznao nakon donošenja presude ili se radi o činjenicama odlučnim za izbor vrste i mjere kazne, a o tome se ovdje ne radi. H. nedvojbeno proizlazi da je djelo počinjeno na temelju zajedničke odluke oba optuženika, te da je u vrijeme ... 22.12.2016
U-III/194/2014 U-III/194/2014 U-III/194/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Megaplakat d.o.o. 7. U odnosu na navode podnositelja u pogledu povrede načela ne bis in idem, Ustavni sud je pribavio spis Prekršajnog suda u ... 22.12.2016
Kžm 33/2016-4 Naime, prema postojećim podacima u spisu, maloljetnik do sada nije kazneno tretiran zbog učina kaznenih djela, osim što su, zbog problema u školovanju i vršnjačkog nasilja, prema njemu primijenjene mjere obiteljskopravne zaštite na način da je izdvojen iz obitelji i povjeren na čuvanje i odgoj Odgojnom domu I. Provodila se i odgojna mjera pojačane brige i nadzora koja je u međuvremenu uredno protekla. Slijedom navedenog, a budući da nije utvrđena niti jedna otegotna okolnost, ... 22.12.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 214 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2016(5332)
> Siječanj(508) > Veljača(797) > Ožujak(703) > Travanj(676) > Svibanj(576) > Lipanj(377) > Srpanj(244) > Kolovoz(159) > Rujan(402) > Listopad(339) > Studeni(324) > Prosinac(227)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(43)
Upravni sud Republike Hrvatske(44)
Ustavni sud Republike Hrvatske(1079)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(64)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(169)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(2974)
Županijski sud(958)


Vrsta odluke

--(1)
Odluka(877)
Odluka i rješenje(62)
Pravno shvaćanje(6)
Presuda(991)
Presuda i rješenje(150)
Rješenje(3241)
rješenje(1)
Sažetak(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite