Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2003
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 316
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7892)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr1 969/2003-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: Z. P. iz Z., G. K. iz Z., M. P. iz Z., M. D. iz B., J. B. iz Z., Z. K. iz M. G., M. J. iz Z., Š. iz Z., V. V. iz Z., M. K. iz Z., M. M. iz Z., L. H. iz V. G., J. B. iz Z., S. K. iz Z., L. M. iz Z., S. P. iz Z., T. V. iz Z., Č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud po zahtjevu ... 31.12.2003
VSRH II Kž 877/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. KZ, počinjenog na način da je zajedno s NN muškom osobom provalila u privatni stan te otuđila novac, zlatninu i kreditne kartice, pa kada se ima u vidu da je tom prilikom izrazila naročitu drskost i ... 31.12.2003
VSRH II Kž 878/2003-3 , i po ocjeni ovog suda, postoje osobite okolnosti koje ukazuju na bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, jer je isti u svojstvu osobe koja se bavi poslovima revizije i vještačenja, vlasnik tvrtke O. R. koja je i angažirana od strane suda u provođenju vještačenja, ali isto tako i u srodnim drugim poslovima revizije, uz činjenicu da mu se stavlja na teret višestrano primanje mita od dvije osobe, što ukazuje na upornost u inkriminiranom djelovanju, pa je stoga ... 31.12.2003
VSRH Gr1 913/2003-2 Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) mogu spajati samo parnice koje teku pred istim sudom i to ako su ispunjene propisane pretpostavke, pa je taj sud je ovlašten, ali ne i dužan spojiti više parnica radi zajedničkog raspravljanja. Odgovornost koju u parnici utvrdi jedan sud i to utvrđenje obrazloži u svojoj presudi, ne obvezuje u drugoj parnici taj isti sud, a niti drugi sud, makar se radi o parnicama koje proističu iz istog ... 31.12.2003
VSRH II Kž 876/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež, sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, iz podataka u spisu proizlazi da je okrivljenik, unatoč primljenim upozorenjima o obavezi odazivanja pozivima suda, te obavještavanja suda o svakoj promjeni adrese prebivališta ili boravišta, bio... 31.12.2003
VSRH Gr1 953/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Ljubici Munić, u pravnoj stvari tužiteljice V. P. iz S. T., protiv tuženika Republike Hrvatske – Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, radi isplate, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg suda određene vrste da u ... 31.12.2003
VSRH Gr1 973/2003-2 iz Z., A. J. iz S., I. P. iz Z., M. T. iz Z., M. L. iz Z., M. M. iz Z., S. G. iz Z., M. V. iz Z., N. B. iz Z., M. H. iz Z., K. K. iz Z., V. S. iz Z., S. N. iz Z., R. T. iz Z., I. Đ. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03) nadležni sud prvog stupnja može tražiti od najvišeg suda određene vrste da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njega područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ... 31.12.2003
VSRH Gr1 949/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: T. K. iz Z., M. V. iz Z., Z. Z. iz Z., M. K. iz Z., N. V. iz V. G., G. B. iz Z., R. R. iz Z., I. B. iz V. G., B. O. iz S.. V. I. iz Z., M. P. iz Z., M. B. iz Z., M. P. iz D. S., R. B. iz K. P., i S. P. iz Z., zastupani po punomoćnicima N. V., S. S. i I. B., dipl. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud ... 31.12.2003
VSRH Rev 710/2002-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vjere Delić, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice D. C. iz S. na K., koju zastupa punomoćnik M. R., odvjetnik iz K., protiv tužene A. S. iz S. na K., koju zastupa punomoćnik D. V., odvjetnica iz Z., radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju, te u pravnoj stvari ... 30.12.2003
VSRH Gr1 975/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu mr. Jasni Brežanski u pravnoj stvari tužiteljice L. K. iz Z., protiv tužene Republike Hrvatske - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Građansko-upravni odjel, radi isplate, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) na prijedlog nadležnog suda prvog stupnja može se odrediti da u pojedinim ... 30.12.2003
VSRH II Rev 207/2000-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Jakoba Miletića kao predsjednika vijeća, te Vjere Delić, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. U. iz D., koga zastupa D. O., odvjetnik u D., protiv tuženika 1. A. p. Protiv pravomoćne drugostupanjske presude pravovremenu i potpunu reviziju izjavio je tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne ... 30.12.2003
VSRH Rev 1747/2000-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vjere Delić, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J. H. iz Z., kojega zastupa punomoćnik B. P., odvjetnik iz Z., protiv tuženice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz Z., koju zastupaju punomoćnici Z. Z. i Z. Z., odvjetnici iz Z., radi utvrđenja, rješavajući reviziju ... 30.12.2003
VSRH Rev 1105/2003-2 godine u kojem je poginuo njihov sin – tužitelja pod 1. i 2. i brat tužiteljice pod 3., jer da je poginuo od zrna ispaljenog iz vatrenog oružja policajca D. R. na kontrolnom punktu u Suhopolju, da je protiv R. D. vođen disciplinski postupak i da je isti odlukom Disciplinskog suda oglašen krivim i da mu je izrečena mjera prestanka radnog odnosa, da je protiv R. D. vođen kazneni postupak koji je obustavljen po rješenju Okružnog suda u Bjelovaru po odredbi čl. Kako se ovaj zakon ima ... 30.12.2003
VSRH Gr1 951/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu mr. Jasni Brežanski u pravnoj stvari tužiteljice M. R. Z., zastupane po punomoćnici L. M., odvjetnici iz Z., protiv tužene Republike Hrvatske - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave zastupane po Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi isplate, rješavajući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg ... 30.12.2003
VSRH Gr1 968/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Gordani Matasić-Špoljarić, u pravnoj stvari tužitelja M. K. iz J., M. M. iz V. G., G. M. iz V. G., M. B. iz V. G., i B. K. iz Z., svi zastupani po punomoćnicima N. V. iz S. S., diplomiranim pravnicima iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Zagreb, protiv tuženice Republike Hrvatske - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, radi isplate božićnice i dara za djecu za 2000. 68. Zakona o parničnom ... 30.12.2003
VSRH II Kž 868/2003-3 G. K., ukoliko bi se nalazio na slobodi, nastojao uspostaviti kontakt s tim svjedokom, kao predstavnikom jednog od oštećenih klijenata, i u cilju smanjenja kaznene odgovornosti, utjecati na njega, te također nastojati izmijeniti, sakriti ili uništiti dokumentaciju, odnosno dokaze koji imaju važnost za predmetni kazneni postupak, jer iz podataka u spisu proizlazi da je to, unatoč kontrole Središnje depozitarne agencije, moguće te na taj način ometati tijek predmetnog kaznenog postupka... 30.12.2003
VSRH II Kž 873/2003-4 Uz spomenutu količinu marihuane pretragom stana okrivljenika pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje, pa ove okolnosti u svojoj ukupnosti, i po ocjeni ovog suda drugog stupnja, jesu one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će okrivljenik, ukoliko bi se nalazio na slobodi, ponoviti isto ili slično kazneno djelo, pa je i daljnja primjena mjere pritvora protiv okrivljenika iz osnove u čl. Međutim, ovaj Vrhovni sud ocjenjuje da je za dovršenje istrage, s obzirom da je ... 30.12.2003
VSRH Gr1 960/2003-2 godine Općinski sud u Zagrebu zatražio je da ovaj sud odredi drugi stvarno nadležni sud za postupanje u ovom predmetu, u kojem tužitelj traži da mu tužena plati iznos od 1.000,00 kn s kamatom na ime tzv. S obzirom na okolnost da je veliki broj državnih službenika odnosno namještenika Općinskog suda u Zagrebu (kao više tužitelja jednom tužbom ili pojedinačno), podnio tužbe protiv Republike Hrvatske radi isplate potraživanja s istog pravnog osnova, opravdan je zahtjev tog suda ... 30.12.2003
VSRH II Kž 871/2003-3 Iz činjeničnog opisa navedenih djela vidljiva je iskazana agresivnost i odlučnost u inkriminiranom ponašanju, pa kada se te činjenice povežu s nalazom i mišljenjem psihijatrijskog vještaka o dubokom poremećaju ličnosti okrivljenika i postojanja visokog stupnja afektivne tenzije, da postoji i visok stupanj "opasnosti za okolinu" zbog koje je potrebno sudu preporučiti i izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja, sve navedeno i stvara one osobite okolnosti koje upućuju na ... 30.12.2003
VSRH Gr1 984/2003-2 , protiv tuženika Općinski sud u Puli, radi upisa brisanja prava vlasništva u predmetu pod poslovnim brojem P-3697/03, odlučujući o zahtjevu za delegaciju Općinskog suda u Puli, dana 30. prosinca 2003. Činjenica da su tužitelji u tužbi kao tuženika označili Općinski sud u Puli, kojem je tužba i podnesena, predstavlja važan razlog za delegaciju u smislu novelirane odredbe čl. VSRH Gr1 984/2003-2 30.12.2003 Rješenje Građanski - prijedlog za delegaciju ili sukob nadležnosti ... 30.12.2003
VSRH II Kž 869/2003-3 st. 2. i 3. KZ, a iz podataka u spisu je vidljiva dugotrajnost i kontinuitet inkriminiranog ponašanja, pa kada se to poveže sa visokim stupnjem organiziranosti grupe i povezanosti s osobama izvan Republike Hrvatske, sve to stvara i po ocjeni ovog suda one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, pa je stoga i opravdano daljnje produljenje pritvora okr. Kada se ima u vidu i činjenica da se okrivljenicima stavlja na teret ... 30.12.2003
VSRH II Kž 870/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću za mladež sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu prema mlt. st. 1. KZ, pa kada se ima u vidu da je predmetna kaznena djela počinio u kraćem vremenskom razdoblju, te da je prema njemu u tijeku još jedan kazneni postupak zbog istovrsnog kaznenog djela, ocjena je i ... 30.12.2003
VSRH Rev 196/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. G. iz K. T., koga zastupa K. V., odvjetnik iz Z., protiv tužene C. o. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) revizija nije dopuštena u imovinskopravnim sporovima u kojima se ... 30.12.2003
VSRH Rev 123/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja INA, Industrija nafte Zagreb, Trgovina Zagreb, protiv tuženika 1. M. M.1 i 2. M. M.2, oboje iz K., koje zastupa M. V., odvjetnica iz K., radi otkaza stanarskog prava, odlučujući o reviziji tužitelja protiv pravomoćnog rješenja Županijskog ... 30.12.2003
VSRH Gr1 936/2003-2 Andriji Erakoviću, u pravnoj stvari tužitelja N. B. iz Z., protiv tužene Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, radi isplate, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. S obzirom na okolnost da je veliki broj državnih službenika odnosno namještenika Općinskog suda u Zagrebu (kao više tužitelja jednom tužbom ili pojedinačno), podnio tužbe protiv Republike Hrvatske... 30.12.2003
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 316 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2003(7892)
> Siječanj(752) > Veljača(750) > Ožujak(693) > Travanj(790) > Svibanj(711) > Lipanj(621) > Srpanj(558) > Kolovoz(311) > Rujan(648) > Listopad(769) > Studeni(657) > Prosinac(632)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(30)
Ustavni sud Republike Hrvatske(135)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(27)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(54)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(25)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7433)
Županijski sud(188)


Vrsta odluke

--(41)
Odgovor(1)
Odluka(59)
Presuda(2687)
Presuda i rješenje(253)
Rješenje(4851)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite