Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2003
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 316
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7892)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr1 913/2003-2 Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) mogu spajati samo parnice koje teku pred istim sudom i to ako su ispunjene propisane pretpostavke, pa je taj sud je ovlašten, ali ne i dužan spojiti više parnica radi zajedničkog raspravljanja. Odgovornost koju u parnici utvrdi jedan sud i to utvrđenje obrazloži u svojoj presudi, ne obvezuje u drugoj parnici taj isti sud, a niti drugi sud, makar se radi o parnicama koje proističu iz istog ... 31.12.2003
VSRH Gr1 953/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Ljubici Munić, u pravnoj stvari tužiteljice V. P. iz S. T., protiv tuženika Republike Hrvatske – Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, radi isplate, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg suda određene vrste da u ... 31.12.2003
VSRH II Kž 878/2003-3 , i po ocjeni ovog suda, postoje osobite okolnosti koje ukazuju na bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, jer je isti u svojstvu osobe koja se bavi poslovima revizije i vještačenja, vlasnik tvrtke O. R. koja je i angažirana od strane suda u provođenju vještačenja, ali isto tako i u srodnim drugim poslovima revizije, uz činjenicu da mu se stavlja na teret višestrano primanje mita od dvije osobe, što ukazuje na upornost u inkriminiranom djelovanju, pa je stoga ... 31.12.2003
VSRH II Kž 876/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež, sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, iz podataka u spisu proizlazi da je okrivljenik, unatoč primljenim upozorenjima o obavezi odazivanja pozivima suda, te obavještavanja suda o svakoj promjeni adrese prebivališta ili boravišta, bio... 31.12.2003
VSRH II Kž 877/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. KZ, počinjenog na način da je zajedno s NN muškom osobom provalila u privatni stan te otuđila novac, zlatninu i kreditne kartice, pa kada se ima u vidu da je tom prilikom izrazila naročitu drskost i ... 31.12.2003
VSRH Gr1 973/2003-2 iz Z., A. J. iz S., I. P. iz Z., M. T. iz Z., M. L. iz Z., M. M. iz Z., S. G. iz Z., M. V. iz Z., N. B. iz Z., M. H. iz Z., K. K. iz Z., V. S. iz Z., S. N. iz Z., R. T. iz Z., I. Đ. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03) nadležni sud prvog stupnja može tražiti od najvišeg suda određene vrste da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njega područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ... 31.12.2003
VSRH Gr1 949/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: T. K. iz Z., M. V. iz Z., Z. Z. iz Z., M. K. iz Z., N. V. iz V. G., G. B. iz Z., R. R. iz Z., I. B. iz V. G., B. O. iz S.. V. I. iz Z., M. P. iz Z., M. B. iz Z., M. P. iz D. S., R. B. iz K. P., i S. P. iz Z., zastupani po punomoćnicima N. V., S. S. i I. B., dipl. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud ... 31.12.2003
VSRH Gr1 969/2003-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: Z. P. iz Z., G. K. iz Z., M. P. iz Z., M. D. iz B., J. B. iz Z., Z. K. iz M. G., M. J. iz Z., Š. iz Z., V. V. iz Z., M. K. iz Z., M. M. iz Z., L. H. iz V. G., J. B. iz Z., S. K. iz Z., L. M. iz Z., S. P. iz Z., T. V. iz Z., Č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud po zahtjevu ... 31.12.2003
VSRH Rev 86/2002-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević i Ivke Zlokić kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. K. iz V., koga zastupa A. K., odvjetnik u V., protiv tuženika Grada Vinkovci i Republike Hrvatske, koje zastupa Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske i Državno pravobraniteljstvo Vukovarsko-srijemske županije, sada ... 30.12.2003
VSRH Rev 1044/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Jakoba Miletića kao predsjednika vijeća, te Vjere Delić, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I. M. iz L., koga zastupa V. J., odvjetnik u S. B., protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, koga zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, radi naknade štete, rješavajući reviziju tuženika ... 30.12.2003
VSRH Revr 116/2003-2 godine zajedno sa M. G. otuđio proizvode tuženika – Likvi-balzam 100 ml, Arf gord 500 ml, Arf citro 500 ml, omekšivač Ornel normal 1000 ml, Arf-staklo 750 ml, Arf deobad 750 ml, Zirodent antibacterial 50 ml, parfem u plastičnoj bočici 500 ml i 34 komada toaletnog papira u listićima, - ukupne vrijednosti 715,69 kn, - koje stvari su im oduzete izvan tvorničkog kruga, - da su upozoreni da se izvan tvorničkog kruga mogu voziti samo prazna ručna kolica, - da se s obzirom na postupak ... 30.12.2003
VSRH Rev 345/2002-2 st. 1. Obiteljskog zakona ("Narodne novine", broj 162/98 – u nastavku teksta: OBZ), ako je prije dana početka primjene ovog Zakona donesena prvostupanjska odluka suda, tijekom daljnjeg postupka primjenjuje se Zakon o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", broj 11/78, 45/89 i 59/90). Argumentum a contrario iz ove zakonske odredbe proizlazi da ako je poslije dana početka primjene OBZ-a donesena prvostupanjska odluka suda u sporu iz obiteljskih odnosa, tijekom daljnjeg postupka ... 30.12.2003
VSRH II Kž 869/2003-3 st. 2. i 3. KZ, a iz podataka u spisu je vidljiva dugotrajnost i kontinuitet inkriminiranog ponašanja, pa kada se to poveže sa visokim stupnjem organiziranosti grupe i povezanosti s osobama izvan Republike Hrvatske, sve to stvara i po ocjeni ovog suda one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, pa je stoga i opravdano daljnje produljenje pritvora okr. Kada se ima u vidu i činjenica da se okrivljenicima stavlja na teret ... 30.12.2003
VSRH Gr1 951/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu mr. Jasni Brežanski u pravnoj stvari tužiteljice M. R. Z., zastupane po punomoćnici L. M., odvjetnici iz Z., protiv tužene Republike Hrvatske - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave zastupane po Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi isplate, rješavajući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg ... 30.12.2003
VSRH II Kž 875/2003-3 D. D. se stavlja na teret učin dva kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa počinjenih prema svojoj maloljetnoj pokćerki L. D. U., pa kada se to poveže i s činjenicom podnesenog zahtjeva za proširenje istrage za nova kaznena djela koja mu se stavljaju na teret učinjena prema oštećenoj, uz činjenicu da u ovom predmetu treba ispitati i veći broj svjedoka i po ocjeni ovog suda postoji osnovana sumnja da bi okrivljenik na slobodi mogao izvršiti utjecaj na svjedoke u ... 30.12.2003
VSRH Gr1 967/2003-2 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi. Budući da je ovom sudu poznato da je kod Općinskog suda u Zagrebu zaprimljen veliki broj takvih ... 30.12.2003
VSRH Rev 1133/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. I. R., p.o. Protiv pravomoćne presude suda drugog stupnja reviziju je izjavio tuženik zbog bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku i pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da ista bude preinačena na način da njegovom ... 30.12.2003
VSRH II Rev 57/2000-2 77. st. 1. Zakona o sudskom registru (“Narodne novine”, br.1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99 – dalje: ZSR) tužbom se može tražiti utvrđenje ništavosti upisa, ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistiniti podaci ili isprava ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je isprava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja o kojoj se podaci upisuju u registar ili ako ... 30.12.2003
VSRH II Kž 868/2003-3 G. K., ukoliko bi se nalazio na slobodi, nastojao uspostaviti kontakt s tim svjedokom, kao predstavnikom jednog od oštećenih klijenata, i u cilju smanjenja kaznene odgovornosti, utjecati na njega, te također nastojati izmijeniti, sakriti ili uništiti dokumentaciju, odnosno dokaze koji imaju važnost za predmetni kazneni postupak, jer iz podataka u spisu proizlazi da je to, unatoč kontrole Središnje depozitarne agencije, moguće te na taj način ometati tijek predmetnog kaznenog postupka... 30.12.2003
VSRH Rev 685/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice D. D. iz C., zastupane po punomoćniku B. S., odvjetniku iz M. L., protiv tuženika 1. J. Č. Protiv navedene pravomoćne presude suda drugog stupnja tuženi su izjavili reviziju pobijajući je iz razloga bitne povrede odredaba Zakona o ... 30.12.2003
VSRH Uzz 4/2003-3 Protiv ove presude Upravnog suda Republike Hrvatske Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odredaba parničnog postupka, s prijedlogom da se presuda Upravnog suda Republike Hrvatske preinači tako da se tužba prihvati, i poništi pravni akt i dozvoli obnova postupka, a podredno da se ta presuda ukine i predmet vrati tom sudu na ponovni postupak. 10. Zakona o općem upravnom postupku ("... 30.12.2003
VSRH Rev 196/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. G. iz K. T., koga zastupa K. V., odvjetnik iz Z., protiv tužene C. o. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) revizija nije dopuštena u imovinskopravnim sporovima u kojima se ... 30.12.2003
VSRH Gr1 960/2003-2 godine Općinski sud u Zagrebu zatražio je da ovaj sud odredi drugi stvarno nadležni sud za postupanje u ovom predmetu, u kojem tužitelj traži da mu tužena plati iznos od 1.000,00 kn s kamatom na ime tzv. S obzirom na okolnost da je veliki broj državnih službenika odnosno namještenika Općinskog suda u Zagrebu (kao više tužitelja jednom tužbom ili pojedinačno), podnio tužbe protiv Republike Hrvatske radi isplate potraživanja s istog pravnog osnova, opravdan je zahtjev tog suda ... 30.12.2003
VSRH Revr 216/2003-2 - da je tužiteljica obaviještena o uvrštenju u program zbrinjavanja viška zaposlenika, - da je tuženik u programu zbrinjavanja odredio da su gospodarski razlozi uvjetovani tehnološkim i organizacijskim promjenama rezultirali viškom radnika zbog ukidanja podvostručenih funkcija banke, smanjenjem broja radnih mjesta na način da su poslovi određenog broja radnih mjesta ukinuti ili integrirani u sadržaj rada postojećih ili novoorganiziranih mjesta, - smanjenjem broja izvršitelja na ... 30.12.2003
VSRH Rev 1687/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, Miljenke Vraničar, te mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J. Ž. Tom je prvostupanjskom presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosu od 1,524.792 HRD u protuvrijednosti u kunama s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i parničnim troškom, kako je to sve pobliže navedeno u tužbi i u izreci ... 30.12.2003
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 316 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2003(7892)
> Siječanj(752) > Veljača(750) > Ožujak(693) > Travanj(790) > Svibanj(711) > Lipanj(621) > Srpanj(558) > Kolovoz(311) > Rujan(648) > Listopad(769) > Studeni(657) > Prosinac(632)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(30)
Ustavni sud Republike Hrvatske(135)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(27)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(54)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(25)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7433)
Županijski sud(188)


Vrsta odluke

--(41)
Odgovor(1)
Odluka(59)
Presuda(2687)
Presuda i rješenje(253)
Rješenje(4851)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite