Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2003
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 316
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7892)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr1 953/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Ljubici Munić, u pravnoj stvari tužiteljice V. P. iz S. T., protiv tuženika Republike Hrvatske – Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, radi isplate, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg suda određene vrste da u ... 31.12.2003
VSRH II Kž 876/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež, sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, iz podataka u spisu proizlazi da je okrivljenik, unatoč primljenim upozorenjima o obavezi odazivanja pozivima suda, te obavještavanja suda o svakoj promjeni adrese prebivališta ili boravišta, bio... 31.12.2003
VSRH II Kž 878/2003-3 , i po ocjeni ovog suda, postoje osobite okolnosti koje ukazuju na bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, jer je isti u svojstvu osobe koja se bavi poslovima revizije i vještačenja, vlasnik tvrtke O. R. koja je i angažirana od strane suda u provođenju vještačenja, ali isto tako i u srodnim drugim poslovima revizije, uz činjenicu da mu se stavlja na teret višestrano primanje mita od dvije osobe, što ukazuje na upornost u inkriminiranom djelovanju, pa je stoga ... 31.12.2003
VSRH Gr1 969/2003-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: Z. P. iz Z., G. K. iz Z., M. P. iz Z., M. D. iz B., J. B. iz Z., Z. K. iz M. G., M. J. iz Z., Š. iz Z., V. V. iz Z., M. K. iz Z., M. M. iz Z., L. H. iz V. G., J. B. iz Z., S. K. iz Z., L. M. iz Z., S. P. iz Z., T. V. iz Z., Č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud po zahtjevu ... 31.12.2003
VSRH Gr1 973/2003-2 iz Z., A. J. iz S., I. P. iz Z., M. T. iz Z., M. L. iz Z., M. M. iz Z., S. G. iz Z., M. V. iz Z., N. B. iz Z., M. H. iz Z., K. K. iz Z., V. S. iz Z., S. N. iz Z., R. T. iz Z., I. Đ. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03) nadležni sud prvog stupnja može tražiti od najvišeg suda određene vrste da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njega područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ... 31.12.2003
VSRH Gr1 913/2003-2 Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) mogu spajati samo parnice koje teku pred istim sudom i to ako su ispunjene propisane pretpostavke, pa je taj sud je ovlašten, ali ne i dužan spojiti više parnica radi zajedničkog raspravljanja. Odgovornost koju u parnici utvrdi jedan sud i to utvrđenje obrazloži u svojoj presudi, ne obvezuje u drugoj parnici taj isti sud, a niti drugi sud, makar se radi o parnicama koje proističu iz istog ... 31.12.2003
VSRH II Kž 877/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. KZ, počinjenog na način da je zajedno s NN muškom osobom provalila u privatni stan te otuđila novac, zlatninu i kreditne kartice, pa kada se ima u vidu da je tom prilikom izrazila naročitu drskost i ... 31.12.2003
VSRH Gr1 949/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: T. K. iz Z., M. V. iz Z., Z. Z. iz Z., M. K. iz Z., N. V. iz V. G., G. B. iz Z., R. R. iz Z., I. B. iz V. G., B. O. iz S.. V. I. iz Z., M. P. iz Z., M. B. iz Z., M. P. iz D. S., R. B. iz K. P., i S. P. iz Z., zastupani po punomoćnicima N. V., S. S. i I. B., dipl. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud ... 31.12.2003
VSRH II Kž 871/2003-3 Iz činjeničnog opisa navedenih djela vidljiva je iskazana agresivnost i odlučnost u inkriminiranom ponašanju, pa kada se te činjenice povežu s nalazom i mišljenjem psihijatrijskog vještaka o dubokom poremećaju ličnosti okrivljenika i postojanja visokog stupnja afektivne tenzije, da postoji i visok stupanj "opasnosti za okolinu" zbog koje je potrebno sudu preporučiti i izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja, sve navedeno i stvara one osobite okolnosti koje upućuju na ... 30.12.2003
VSRH Rev 1372/2002-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vjere Delić, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. S. iz V., kojega zastupa punomoćnik V. Š. spomenutog Zakona i predložila da sud reviziju prihvati i pobijena rješenja nižestupanjskih sudova preinači tako da odredi nastavak postupka osim u odnosu na JVP "Biđ-Bosut" Vinkovci ... 30.12.2003
VSRH II Kž 872/2003-3 Za sada, a što je dostatno u ovoj fazi kaznenog postupka, kod odlučivanja o daljnjoj primjeni mjere pritvora, iz terećenog kaznenog djela proizlazi da su optuženici poduzimanjem više radnji zastrašivanja, zlostavljanja i prijetnji prema civilnom pučanstvu mjesta Popovec, kako bi ih prisilili na iseljavanje i napuštanje svojih domova, ostvarili sve elemente koji u smislu odredbe čl. Isto tako, ne stoje razlozi prvostupanjskog suda da bi vrijeme koje su do sada optuženici proveli u ... 30.12.2003
VSRH Rev 345/2002-2 st. 1. Obiteljskog zakona ("Narodne novine", broj 162/98 – u nastavku teksta: OBZ), ako je prije dana početka primjene ovog Zakona donesena prvostupanjska odluka suda, tijekom daljnjeg postupka primjenjuje se Zakon o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", broj 11/78, 45/89 i 59/90). Argumentum a contrario iz ove zakonske odredbe proizlazi da ako je poslije dana početka primjene OBZ-a donesena prvostupanjska odluka suda u sporu iz obiteljskih odnosa, tijekom daljnjeg postupka ... 30.12.2003
VSRH II Kž 867/2003-3 nepravomoćno je osuđen zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva na štetu J. O. U ovoj fazi kaznenog postupka, razvidno je da su se okolnosti pod kojima je djelo počinjeno znatno izmijenile, što nije vidljivo iz činjeničnog opisa djela u koji državni odvjetnik, po okončanju postupka, nije intervenirao, već se isto ogleda prvenstveno u relativno blagoj izrečenoj kaznenoj sankciji, za koju je prvostupanjski sud ocijenio da je primjerena stupnju kaznene odgovornosti optuženika, ... 30.12.2003
VSRH Rev 1687/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, Miljenke Vraničar, te mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J. Ž. Tom je prvostupanjskom presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosu od 1,524.792 HRD u protuvrijednosti u kunama s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i parničnim troškom, kako je to sve pobliže navedeno u tužbi i u izreci ... 30.12.2003
VSRH Gr1 951/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu mr. Jasni Brežanski u pravnoj stvari tužiteljice M. R. Z., zastupane po punomoćnici L. M., odvjetnici iz Z., protiv tužene Republike Hrvatske - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave zastupane po Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi isplate, rješavajući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg ... 30.12.2003
VSRH Rev 710/2002-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vjere Delić, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice D. C. iz S. na K., koju zastupa punomoćnik M. R., odvjetnik iz K., protiv tužene A. S. iz S. na K., koju zastupa punomoćnik D. V., odvjetnica iz Z., radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju, te u pravnoj stvari ... 30.12.2003
VSRH Rev 38/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice J. T. iz V., koju zastupa Ž. Protiv navedenog rješenja reviziju je izjavila tužiteljica zbog bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku i zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da Vrhovni sud Republike Hrvatske ... 30.12.2003
VSRH Revr 595/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S. S. iz S., N. B., kojeg zastupa M. S., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Z. b. Protiv navedene presude suda drugog stupnja pravovremenu, potpunu i dopuštenu reviziju je izjavio tuženik – protutužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog ... 30.12.2003
VSRH II Kž 870/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću za mladež sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu prema mlt. st. 1. KZ, pa kada se ima u vidu da je predmetna kaznena djela počinio u kraćem vremenskom razdoblju, te da je prema njemu u tijeku još jedan kazneni postupak zbog istovrsnog kaznenog djela, ocjena je i ... 30.12.2003
VSRH II Kž 869/2003-3 st. 2. i 3. KZ, a iz podataka u spisu je vidljiva dugotrajnost i kontinuitet inkriminiranog ponašanja, pa kada se to poveže sa visokim stupnjem organiziranosti grupe i povezanosti s osobama izvan Republike Hrvatske, sve to stvara i po ocjeni ovog suda one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, pa je stoga i opravdano daljnje produljenje pritvora okr. Kada se ima u vidu i činjenica da se okrivljenicima stavlja na teret ... 30.12.2003
VSRH Rev 123/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja INA, Industrija nafte Zagreb, Trgovina Zagreb, protiv tuženika 1. M. M.1 i 2. M. M.2, oboje iz K., koje zastupa M. V., odvjetnica iz K., radi otkaza stanarskog prava, odlučujući o reviziji tužitelja protiv pravomoćnog rješenja Županijskog ... 30.12.2003
VSRH Gr1 948/2003-2 Člankom 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje: ZPP) propisano je da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi s time da je stavkom 3. navedene odredbe propisano da o zahtjevu ... 30.12.2003
VSRH II Kž 873/2003-4 Uz spomenutu količinu marihuane pretragom stana okrivljenika pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje, pa ove okolnosti u svojoj ukupnosti, i po ocjeni ovog suda drugog stupnja, jesu one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će okrivljenik, ukoliko bi se nalazio na slobodi, ponoviti isto ili slično kazneno djelo, pa je i daljnja primjena mjere pritvora protiv okrivljenika iz osnove u čl. Međutim, ovaj Vrhovni sud ocjenjuje da je za dovršenje istrage, s obzirom da je ... 30.12.2003
VSRH Revr 216/2003-2 - da je tužiteljica obaviještena o uvrštenju u program zbrinjavanja viška zaposlenika, - da je tuženik u programu zbrinjavanja odredio da su gospodarski razlozi uvjetovani tehnološkim i organizacijskim promjenama rezultirali viškom radnika zbog ukidanja podvostručenih funkcija banke, smanjenjem broja radnih mjesta na način da su poslovi određenog broja radnih mjesta ukinuti ili integrirani u sadržaj rada postojećih ili novoorganiziranih mjesta, - smanjenjem broja izvršitelja na ... 30.12.2003
VSRH Rev 817/2003-2 Protiv pravomoćne drugostupanjske presude u dijelu u kojem je tužbeni zahtjev djelomično prihvaćen pravovremenu, dopuštenu i potpunu reviziju izjavio je tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se nižestupanjske presude preinače odbijanjem tužbenog zahtjeva, ili da se ukinu i predmet vrati na ponovno odlučivanje. a) st. 1. Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj 112/99.), a koji je nastavljen temeljem Zakona o odgovornosti ... 30.12.2003
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 316 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2003(7892)
> Siječanj(752) > Veljača(750) > Ožujak(693) > Travanj(790) > Svibanj(711) > Lipanj(621) > Srpanj(558) > Kolovoz(311) > Rujan(648) > Listopad(769) > Studeni(657) > Prosinac(632)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(30)
Ustavni sud Republike Hrvatske(135)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(27)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(54)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(25)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7433)
Županijski sud(188)


Vrsta odluke

--(41)
Odgovor(1)
Odluka(59)
Presuda(2687)
Presuda i rješenje(253)
Rješenje(4851)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite