Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2003
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 316
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7892)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr1 969/2003-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: Z. P. iz Z., G. K. iz Z., M. P. iz Z., M. D. iz B., J. B. iz Z., Z. K. iz M. G., M. J. iz Z., Š. iz Z., V. V. iz Z., M. K. iz Z., M. M. iz Z., L. H. iz V. G., J. B. iz Z., S. K. iz Z., L. M. iz Z., S. P. iz Z., T. V. iz Z., Č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud po zahtjevu ... 31.12.2003
VSRH Gr1 953/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Ljubici Munić, u pravnoj stvari tužiteljice V. P. iz S. T., protiv tuženika Republike Hrvatske – Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, radi isplate, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2003. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) nadležni sud prvog stupnja može zatražiti od najvišeg suda određene vrste da u ... 31.12.2003
VSRH II Kž 877/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. KZ, počinjenog na način da je zajedno s NN muškom osobom provalila u privatni stan te otuđila novac, zlatninu i kreditne kartice, pa kada se ima u vidu da je tom prilikom izrazila naročitu drskost i ... 31.12.2003
VSRH II Kž 876/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež, sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Ante Potrebice i Damira Kosa, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Snježane Mrkoci, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, iz podataka u spisu proizlazi da je okrivljenik, unatoč primljenim upozorenjima o obavezi odazivanja pozivima suda, te obavještavanja suda o svakoj promjeni adrese prebivališta ili boravišta, bio... 31.12.2003
VSRH Gr1 913/2003-2 Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) mogu spajati samo parnice koje teku pred istim sudom i to ako su ispunjene propisane pretpostavke, pa je taj sud je ovlašten, ali ne i dužan spojiti više parnica radi zajedničkog raspravljanja. Odgovornost koju u parnici utvrdi jedan sud i to utvrđenje obrazloži u svojoj presudi, ne obvezuje u drugoj parnici taj isti sud, a niti drugi sud, makar se radi o parnicama koje proističu iz istog ... 31.12.2003
VSRH Gr1 949/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Damiru Mratoviću pojedincu u pravnoj stvari tužitelja: T. K. iz Z., M. V. iz Z., Z. Z. iz Z., M. K. iz Z., N. V. iz V. G., G. B. iz Z., R. R. iz Z., I. B. iz V. G., B. O. iz S.. V. I. iz Z., M. P. iz Z., M. B. iz Z., M. P. iz D. S., R. B. iz K. P., i S. P. iz Z., zastupani po punomoćnicima N. V., S. S. i I. B., dipl. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 – dalje ZPP) određivanje da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud ... 31.12.2003
VSRH II Kž 878/2003-3 , i po ocjeni ovog suda, postoje osobite okolnosti koje ukazuju na bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, jer je isti u svojstvu osobe koja se bavi poslovima revizije i vještačenja, vlasnik tvrtke O. R. koja je i angažirana od strane suda u provođenju vještačenja, ali isto tako i u srodnim drugim poslovima revizije, uz činjenicu da mu se stavlja na teret višestrano primanje mita od dvije osobe, što ukazuje na upornost u inkriminiranom djelovanju, pa je stoga ... 31.12.2003
VSRH Gr1 973/2003-2 iz Z., A. J. iz S., I. P. iz Z., M. T. iz Z., M. L. iz Z., M. M. iz Z., S. G. iz Z., M. V. iz Z., N. B. iz Z., M. H. iz Z., K. K. iz Z., V. S. iz Z., S. N. iz Z., R. T. iz Z., I. Đ. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03) nadležni sud prvog stupnja može tražiti od najvišeg suda određene vrste da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njega područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ... 31.12.2003
VSRH Revr 595/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S. S. iz S., N. B., kojeg zastupa M. S., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Z. b. Protiv navedene presude suda drugog stupnja pravovremenu, potpunu i dopuštenu reviziju je izjavio tuženik – protutužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog ... 30.12.2003
VSRH II Kž 867/2003-3 nepravomoćno je osuđen zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva na štetu J. O. U ovoj fazi kaznenog postupka, razvidno je da su se okolnosti pod kojima je djelo počinjeno znatno izmijenile, što nije vidljivo iz činjeničnog opisa djela u koji državni odvjetnik, po okončanju postupka, nije intervenirao, već se isto ogleda prvenstveno u relativno blagoj izrečenoj kaznenoj sankciji, za koju je prvostupanjski sud ocijenio da je primjerena stupnju kaznene odgovornosti optuženika, ... 30.12.2003
VSRH II Kž 872/2003-3 Za sada, a što je dostatno u ovoj fazi kaznenog postupka, kod odlučivanja o daljnjoj primjeni mjere pritvora, iz terećenog kaznenog djela proizlazi da su optuženici poduzimanjem više radnji zastrašivanja, zlostavljanja i prijetnji prema civilnom pučanstvu mjesta Popovec, kako bi ih prisilili na iseljavanje i napuštanje svojih domova, ostvarili sve elemente koji u smislu odredbe čl. Isto tako, ne stoje razlozi prvostupanjskog suda da bi vrijeme koje su do sada optuženici proveli u ... 30.12.2003
VSRH Uzz 4/2003-3 Protiv ove presude Upravnog suda Republike Hrvatske Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odredaba parničnog postupka, s prijedlogom da se presuda Upravnog suda Republike Hrvatske preinači tako da se tužba prihvati, i poništi pravni akt i dozvoli obnova postupka, a podredno da se ta presuda ukine i predmet vrati tom sudu na ponovni postupak. 10. Zakona o općem upravnom postupku ("... 30.12.2003
VSRH Rev 123/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja INA, Industrija nafte Zagreb, Trgovina Zagreb, protiv tuženika 1. M. M.1 i 2. M. M.2, oboje iz K., koje zastupa M. V., odvjetnica iz K., radi otkaza stanarskog prava, odlučujući o reviziji tužitelja protiv pravomoćnog rješenja Županijskog ... 30.12.2003
VSRH Rev 1044/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Jakoba Miletića kao predsjednika vijeća, te Vjere Delić, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I. M. iz L., koga zastupa V. J., odvjetnik u S. B., protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, koga zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, radi naknade štete, rješavajući reviziju tuženika ... 30.12.2003
VSRH Gr1 944/2003-2 68. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – dalje ZPP) propisano je da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda određene vrste da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi. 2. i 3. navedenog članka propisano je da o prijedlogu stranke iz st. 1. tog članka ... 30.12.2003
VSRH Gr1 972/2003-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu toga suda Jakobu Miletiću u pravnoj stvari tužitelja L. I. iz Z., J. K.-K. iz Z., B. P. iz Z., M. R. iz Z., J. L. iz Z., L. K. iz Z., T. C. iz Z., M. B. iz Z., S. P. iz Z., I. E. iz Z., M. M. iz Z., K. D. iz Z., M. H. iz Z., S. J. iz Z., Đ. Člankom 68. st. 1. ZPP ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03) propisano je da nadležni sud prvog stupnja može sam ili na prijedlog stranke zatražiti od najvišeg suda ... 30.12.2003
VSRH II Kž 875/2003-3 D. D. se stavlja na teret učin dva kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa počinjenih prema svojoj maloljetnoj pokćerki L. D. U., pa kada se to poveže i s činjenicom podnesenog zahtjeva za proširenje istrage za nova kaznena djela koja mu se stavljaju na teret učinjena prema oštećenoj, uz činjenicu da u ovom predmetu treba ispitati i veći broj svjedoka i po ocjeni ovog suda postoji osnovana sumnja da bi okrivljenik na slobodi mogao izvršiti utjecaj na svjedoke u ... 30.12.2003
VSRH Rev 817/2003-2 Protiv pravomoćne drugostupanjske presude u dijelu u kojem je tužbeni zahtjev djelomično prihvaćen pravovremenu, dopuštenu i potpunu reviziju izjavio je tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se nižestupanjske presude preinače odbijanjem tužbenog zahtjeva, ili da se ukinu i predmet vrati na ponovno odlučivanje. a) st. 1. Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj 112/99.), a koji je nastavljen temeljem Zakona o odgovornosti ... 30.12.2003
VSRH Gzz 164/2003-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Jakoba Miletića kao predsjednika vijeća, te Vjere Delić, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz N., koga zastupa T. F., odvjetnik u O., protiv tuženika Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, koga zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, ... 30.12.2003
VSRH Rev 685/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice D. D. iz C., zastupane po punomoćniku B. S., odvjetniku iz M. L., protiv tuženika 1. J. Č. Protiv navedene pravomoćne presude suda drugog stupnja tuženi su izjavili reviziju pobijajući je iz razloga bitne povrede odredaba Zakona o ... 30.12.2003
VSRH Rev 1372/2002-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vjere Delić, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. Andrije Erakovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. S. iz V., kojega zastupa punomoćnik V. Š. spomenutog Zakona i predložila da sud reviziju prihvati i pobijena rješenja nižestupanjskih sudova preinači tako da odredi nastavak postupka osim u odnosu na JVP "Biđ-Bosut" Vinkovci ... 30.12.2003
VSRH Rev 1568/2001-2 Tužitelji neosnovano prigovaraju u reviziji da sudovi nižega stupnja nisu dali razloge za svoju odluku o parničnom trošku u konkretnom sporu, jer je naprotiv prvostupanjski sud u razlozima svoje presude koji se odnose na tu odluku naveo u čemu se sastoji trošak koji je dosudio tuženiku, a također se pozvao i na zakonski osnov na temelju kojega je tuženiku taj trošak dosuđen. Predmet ovoga spora je zahtjev tužitelja da im tuženica naknadi štetu koju im je učinio hrvatski vojnik ... 30.12.2003
VSRH II Rev 136/2001-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja P. o. godine broj P-1189/99, kojom je tužitelj odbijen s tužbenim zahtjevom da bude naloženo tuženiku platiti tužitelju svotu od 7,000.000 ATS u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB za ATS na dan isplate sa 13% kamata godišnje ... 30.12.2003
VSRH Revr 329/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Miljenke Vraničar, mr. Jasne Brežanki, Ivke Zlokić i Tome Gložinića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice J. A. iz Z., koju zastupa V. P., odvjetnik u Z., protiv tuženika Grada Zagreba i MZ Srednjaci – Horvati iz Zagreba, koje zastupa Gradsko javno pravobraniteljstvo u Zagrebu, radi poništenja odluke, rješavajući reviziju tuženika protiv ... 30.12.2003
VSRH Revr 251/2003-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, Miljenke Vraničar, te mr. Jasne Brežanski, Ivke Zlokić i Tome Gložinića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice D. B. iz P., zastupana po punomoćniku I. S., odvjetniku iz Z., protiv tuženika Z. d.d. Ukoliko tužiteljica svojim revizijskim navodima pobija ustvari činjenična utvrđenja glede okolnosti o uručenju odluke o prestanku radnog odnosa, dajući... 30.12.2003
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 316 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2003(7892)
> Siječanj(752) > Veljača(750) > Ožujak(693) > Travanj(790) > Svibanj(711) > Lipanj(621) > Srpanj(558) > Kolovoz(311) > Rujan(648) > Listopad(769) > Studeni(657) > Prosinac(632)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(30)
Ustavni sud Republike Hrvatske(135)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(27)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(54)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(25)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7433)
Županijski sud(188)


Vrsta odluke

--(41)
Odgovor(1)
Odluka(59)
Presuda(2687)
Presuda i rješenje(253)
Rješenje(4851)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite