Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 6928
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 173193)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 566/2016-7 Određujući vrstu i mjeru kazne koju će primijeniti, sud mora uzeti u obzir okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja kaznenog djela, a osobito stupanj krivnje, pobudu iz koje je kazneno djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i usklađenog njegovog ponašanja sa zakonima, ... 2.2.2017
I Kž Us 3/2017-4 Prema tome, prvostupanjsko rješenje nije nedostatno obrazloženo pa niti arbitrarno, a niti je propušteno od suda da svoju odluku potpuno i valjano obrazloži, pa da bi time došlo do povrede članka 29. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 41/01. - pročišćeni tekst, 55/01. - ispravak, 76/10., 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - dalje u tekstu: Ustav RH) te članka 6. stavaka 1. i 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Međunarodni ... 26.1.2017
I Kž 562/2016-6 Naime, iz iskaza ovih svjedoka proizlazi da oni nisu baš ništa vidjeli, pa tako ni oštećenicu prilikom ulaska u autobus, što već samo po sebi ne može opovrgnuti iskaz oštećenice u prikazu cjelokupnog događaja, pa time i optuženikovu primjenu sile u sprječavanju oštećenice da uđe u autobus i otputuje iz S. Također je sasvim nebitan za obranu optuženika iskaz svjedoka A. M. koji samo potvrđuje iskaz oštećenice da joj je on te večeri dao otkaz iz lokala u kojem je radila kao... 26.1.2017
II 4 Kr 106/2016-5 U prijedlogu je navedeno da svi optuženici i većina svjedoka imaju prebivalište na području O., većina optuženika je odslužila zatvorske kazne te uz činjenicu da je proteklo deset godina od početka postupka, optuženik D. K. smatra da ne postoji niti jedan razlog zbog kojeg je za vođenje postupka bio određen Županijski sud u Zagrebu. Republika Hrvatska ima obvezu u skladu s odredbama Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv ... 26.1.2017
III Kr 4/2017-4 139 st. 2 Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15; dalje u tekstu - KZ/11), odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude što je čine presude Općinskog suda u Bjelovaru od 21. rujna 2016 godine broj K-403/14-16 i Županijskog suda u Zagrebu od 22. studenog 2016 godine broj Kž-998/16-3, u sjednici održanoj 26. siječnja 2017 godine, III Kr 4/2017-4 26.01.2017 Rješenje Kazneni - izvanredno preispitivanje presude KAZNENI ... 26.1.2017
II Kž 29/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vesne Vrbetić kao predsjednice vijeća te Dražena Tripala i Žarka Dundovića kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. B. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 326. stavka 4. ZKP/08. te nije utvrđeno da bi u istom bila počinjena niti istaknuta bitna povreda odredaba kaznenog postupka, jer je ... 25.1.2017
II Kž 27/2017-4 U ponovljenom postupku preispitivanja razloga za daljnju primjenu mjere istražnog zatvora protiv okrivljenog M. F., prvostupanjski sud će najprije obrazložiti na temelju kojih činjenica i dokaza u konkretnoj situaciji proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio na teret stavljeno mu kazneno djelo, a potom će, uz pravilno utvrđene okolnosti koje upućuju na opasnost od ponavljanja djela na strani okrivljenika, utvrditi i ocijeniti i sve one okolnosti koje su od ... 25.1.2017
II Kž 31/2017-4 Nadalje, postojanje onih osobitih okolnosti koje upućuju na konkretnu i neposrednu opasnost da će optuženi K. M., u slučaju puštanja na slobodu, ponoviti kazneno djelo, odnosno, dovršiti pokušano, prvostupanjski sud s pravom nalazi u činjenici dosadašnje osuđivanosti optuženika budući da je optuženi K. M., prema izvatku iz kaznene evidencije, pravomoćno osuđivana osoba zbog počinjenja kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda, razbojništva i tjelesne ozljede, odnosno kaznenih ... 25.1.2017
II Kž 35/2017-4 Okrivljeni T. K. u žalbi ističe da prvostupanjski sud u pobijanom rješenju nije naveo razloge o tome da bi iz činjeničnog opisa kaznenog djela stavljenog mu na teret u ovom kaznenom predmetu proizlazilo da se on za određene radnje tereti više puta, što znači da bi mu se trebalo staviti manji broj radnji od terećenih, a time upire na ostvarenje bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz članka 468. Nadalje, okrivljenik osporava postojanje opće pretpostavke za primjenu mjere ... 25.1.2017
II Kž 33/2017-4 po branitelju, odvjetniku T. K., „… iz svih žalbenih razloga predviđenih po ZKP/08.“, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske „… preinači pobijano rješenje na način da se odbije prijedlog za produljenjem istražnog zatvora te isti ukine, podredno da preinači pobijano rješenje na način da istražni zatvor zamijeni nekom od blažih mjera iz članka 98. ZKP/08, podredno da ukine pobijano rješenje i predmet vrati Županijskom sudu u Velikoj Gorici na ponovno ... 25.1.2017
I Kž 671/2016-4 , odnosno stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13. i 145/13.) kojim je u članku 18. izmijenjena do tada važeća odredba članka 32. stavka 1. točke 4. ZKP/08. kojom to nije bilo propisano kao razlog isključenja suca od obavljanja sudske dužnosti, a pravilnost pojedine procesne radnje procjenjuje se isključivo prema procesnim odredbama koje su ... 24.1.2017
Kž eun 4/2017-4 - ne smije se kazneno goniti niti se protiv nje smije izvršiti kazna zatvora u državi izdavanja, za djela počinjena prije predaje, - ne smije biti predana drugoj državi članici radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora za druga kaznena djela, - ne smije biti izručena trećoj državi radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora za druga kaznena djela, - ako traženoj osobi V. V. u državi izdavanja bude izrečena kaznena sankcija, nakon pravomoćnosti odluke o izricanju ... 24.1.2017
III Kr 3/2017-3 stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 125/11. i 143/12. - dalje u tekstu: KZ/97.) pa mu je izrečena kazna zatvora u trajanju šest mjeseci te mu je izrečena uvjetna osuda kojom mu je određeno vrijeme provjeravanja u trajanju jedna godina. Na temelju članka 82. KZ/97. u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske ... 24.1.2017
II 4 Kr 162/2016-4 T. B. suprug L. L. B., koja je u svojstvu stručnog suradnika zaposlena na Općinskom sudu u Šibeniku, te često sudjeluje na raspravama u predmetima sudaca za mladež tog suda, a koju dužnost obavljaju svi suci Općinskog suda u Šibeniku. Okolnosti istaknute u prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti takve su da opravdavaju zaključak kako, prvenstveno zbog potrebe da sud u javnosti ostavlja utisak nepristranosti, postoje važni razlozi za delegaciju mjesne nadležnosti na neki drugi... 24.1.2017
I Kž 18/2017-3 A. V. po branitelju S. P. odvjetniku iz R. zbog bitne povrede odredba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne primjene ZPOIK, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske preinači prvostupanjsko rješenje na način da odbije prijedlog radi određivanja privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, a podredno da ukine prvostupanjsko rješenje i predmet vrati na ponovno odlučivanje. Stoga je u razlozima ... 23.1.2017
II Kž 23/2017-4 Prema činjeničnom opisu optužnice okrivljenik se tereti da je, u nakani da usmrti svoju majku koju je prethodno duže vrijeme učestalo tukao, verbalno zastrašivao i ponižavao, najprije s njom verbalno sukobio pa ju je stisnutom šakom udario u predjelu lica nanijevši joj ozljede u vidu krvarenja u području spojnica lijevog oka, krvni podljev vjeđa lijevog oka i područja ispod oka te prijelom nosnih kostiju s krvnim podljevom oka, a zatim ju je rukama uhvatio za glavu prekrivši ... 20.1.2017
II Kž 25/2017-4 ZKP/08, na povredu koje se također poziva ovaj žalitelj, treba navesti da se u maksimalno trajanje istražnog zatvora uračunava samo ono vrijeme za koje je osoba bila lišena slobode po toj osnovi, odnosno po osnovi istražnog zatvora (ranije pritvora, što je prvostupanjski sud također uzeo u obzir), no, ne i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora iz pravomoćne presude koje je prethodilo odluci o obustavi izvršenja te kazne i određivanju istražnog zatvora, kako to pogrešno ... 20.1.2017
II Kž 17/2017-4 i članka 52. KZ/11 i osuđeni na kazne zatvora i to optuženi R. Z. u trajanju od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci, optuženi T. V. u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, optuženi L. K. u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca te optuženi P. E. u trajanju od 1 (jedne) godine, pod točkom I./ izreke, na temelju članka 127. Međutim, uzevši u obzir da se radi o stranom državljaninu, odnosno o državljaninu Islamske Republike Afganistan, koji za područje ... 18.1.2017
I Kž 433/2016-6 Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Zagrebu je, na temelju članka 68. stavka 5. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12., 56/15. i 61/15.; dalje u tekstu: KZ/11.), utvrdio da postoje uvjeti za nastavkom primjene sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja prema osuđenom S. Š. I Kž 433/2016-6 18.01.2017 Rješenje Kazneni - drugostupanjski i trećestupanjski KAZNENI ODJEL Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Zagrebu je, na temelju članka 68. ... 18.1.2017
II Kž 21/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. S., zbog kaznenog djela iz članka 230. Prvostupanjski sud je pravilno i potpuno utvrdio sve okolnosti koje su odlučne za primjenu mjere istražnog zatvora protiv okrivljenika, a ... 18.1.2017
II Kž 19/2017-4 Uzevši u obzir da je psihijatrijskim vještačenjem okrivljenika utvrđeno da on boluje od sumanutog poremećaja i psihoorganskog sindroma (neurokognitivnog poremećaja) te da tempore criminis zbog sumanutog poremećaja i prisutnih sumanutih ideja proganjanja u koje je bio uključen i pokojni oštećenik nije bio sposoban shvatiti značenje svojeg postupanja i upravljati svojom voljom, kao i to da je rizik od počinjenja novog djela u budućnosti vrlo velik zbog nekritičnosti okrivljenika ... 18.1.2017
I Kž 629/2016-6 st. 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbi opt. st. 1. ZKP/08 nabrojene osobe koje podmiruju troškove svojeg dovođenja, odgode dokazne radnje ili rasprave i druge troškove postupka koje su prouzročile svojom krivnjom i razmjerni dio paušalne svote, a u st. 2. istog članka određeno je da o troškovima postupka iz ... 17.1.2017
I Kž 628/2016-8 „Ako na raspravu ne dođe branitelj koji je uredno pozvan, a ne izvijesti sud o razlogu spriječenosti, čim je za taj razlog saznao, ili ako branitelj bez odobrenja napusti raspravu, sud ga može kazniti novčanom kaznom do 50.000,00 kn i odrediti da troškovi odgode padaju na teret branitelja, te o izricanju novčane kazne obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru.“ Iz prezentiranog sadržaja razvidno je da ZKP ovdje predviđa dvije situacije: s jedne strane izricanje novčane kazne ... 17.1.2017
I Kž 643/2016-4 Optuženik je prije počinjenja djela duže razdoblje vrijeđao i prijetio pokojnoj oštećenici, dan prije počinjenja djela tražio je od nje da pronađe ključ vrata spavaće sobe, a ta vrata prije nisu nikada bila zaključavana, neposredno prije počinjenja djela verbalno je napao oštećenicu, a kada je zaspala izašao je iz sobe, otišao u dvorište u kojem je uzeo sjekiru, vratio se u spavaću sobu, zaključao vrata te s dva udarca metalnim dijelom sjekire u glavu ubio oštećenicu ... 17.1.2017
I Kž 260/2016-4 Naime, osim radnji za koje je proglašen krivim pobijanom presudom, a koje obuhvaćaju manipulaciju betonskim opločnjacima i betonskim rubnjacima, optuženik je terećen i da je zapovjedio podređenim vojnim osobama demontiranje i rezanje metalnih tračnica na manje dijelove, koje su se nalazile na vojnom vježbalištu G. u okviru automatskog tenkovskog strelišta koje više nije bilo u funkciji, i to u količini od najmanje 2332 m tračnica, koje da su potom u više navrata teretnim vojnim ... 17.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6928 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(54) 2016(2556) 2015(6330) 2014(6572)
2013(6698) 2012(8591) 2011(10513) 2010(12087)
2009(10280) 2008(7910) 2007(7863) 2006(6553)
2005(6225) 2004(6922) 2003(7433) 2002(7650)
2001(6853) 2000(6355) 1999(5353) 1998(4668)
1997(3749) 1996(4561) 1995(4188) 1994(4622)
1993(4953) 1992(4913) 1991(4999) 1990(3708)
1989(10) 1988(7) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

--(501)
Dopunsko rješenje(1)
Izdvojeno mišljenje(1)
Načelni stav sjednice odjela(29)
Odluka(1)
Presuda(58735)
Presuda i rješenje(5850)
Rješenje(108075)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite