Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 6957
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 173917)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Rev-x 1150/14-4 Z., kojeg zastupa punomoćnik J. B., odvjetnik u Z., protiv tuženika: 1. K. B. iz Z., koju zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u Z., 2. Z. R. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica A. T., odvjetnica u Z., 3. J. R. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica A. T., odvjetnica u Z. i 4. Z. B. iz Z., kojeg zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u Z., radi isplate, odlučujući o reviziji tuženika pod 1. i 4. protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, broj Gž- 2540/05-2 od 28. ožujka 2006. između ...
II Kž 68/2017-5 stavka 3. ZKP/08 propisana je obveza suda da u obrazloženju rješenja o istražnom zatvoru određeno i potpuno izloži činjenice i dokaze iz kojih proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo te razloge zbog kojih je istražni zatvor protiv okrivljenika primijenjen, kao i razloge zbog kojih smatra da se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti drugom blažom mjerom te razloge visine jamstva. Prvostupanjski sud je, međutim, donoseći pobijano rješenje, ... 24.2.2017
II Kž 65/2017-4 stavka 2. KZ/11, čije okolnosti počinjenja (detaljna podjela uloga među supočiniteljima te brojnost poduzetih radnji - pribavljanje kombi vozila, presretanje vozila oštećenika prilikom dostave robe, preuzimanje i odvoženje tog vozila s robom i onesposobljenim oštećenikom do onog ranije pribavljenog kombi vozila, pretovar robe u vrijednosti od 460.269,40 kuna iz vozila oštećenika u to ranije pribavljeno kombi vozilo i potom odvoženje te robe) te visina protupravne imovinske koristi... 22.2.2017
II Kž 63/2017-4 u vezi s člankom 34. KZ/11 za koje je optuženik ovdje osnovano sumnjiv, prema činjeničnom opisu potvrđene optužnice te podacima u spisu predmeta, počinjeno upravo na adresi na kojoj se nalazi kuća optuženika, u pravu je optuženik kada u svojoj žalbi upire na to da prvostupanjski sud prilikom odlučivanja o daljnjoj primjeni prethodno navedene mjere opreza protiv njega nije s dovoljno pažnje cijenio one okolnosti iz kojih proizlazi da mu je izvršavanjem te mjere opreza ograničeno... 22.2.2017
Kž eun 9/2017-4 oznaka zemljišta Površina m2 1. 3874 LIVADA 1838 2. 3875 LIVADA 2528 3. 3876 LIVADA 1863 4. 3877/1 LIVADA 3370 5. 3877/2 LIVADA 3262 6. 3877/3 LIVADA 3205 7. 3878 LIVADA 5021 8. 3879 LIVADA 2600 9. 3880 LIVADA 4395 10. 3881 LIVADA 2503 11. 3882 LIVADA 3072 12. 3883 LIVADA 2287 13. 3884 LIVADA 1173 14. 3885 LIVADA 1669 15. 3886 LIVADA 4715 16. 3887 LIVADA 162 17. 3888/1 LIVADA 1442 18. 3888/2 LIVADA 1442 19. 3888/3 LIVADA 1442 20. 3889 LIVADA 629 21. 3890 LIVADA 2169 22. 3891 LIVADA 561 23. ... 21.2.2017
III Kr 128/2016-5 Naime, to što je žalbeni sud, nakon razmatranja navoda žalbe i dokazne građe u spisu, ocijenio žalbu neosnovanom te potvrdio prvostupanjsku presudu, pri čemu se pozvao na identične razloge iznesene u prvostupanjskoj presudi, ne predstavlja povredu odredaba kaznenog postupka, pa niti prava osuđenika na pravično suđenje, nego je riječ o tome da je drugostupanjski sud došao do istih zaključaka kao i sud prvog stupnja, te da je utvrdio kako su razlozi izneseni u prvostupanjskoj ... 21.2.2017
II Kž 66/2017-4 Vijeće drugostupanjskog suda je, imajući na umu da je optuženica do sada neosuđivana osoba, kod koje nije utvrđeno ranije agresivno ponašanje, kao i da je dosadašnji njezin boravak u istražnom zatvoru u trajanju od preko devet mjeseci zasigurno na nju utjecao na način da uskladi svoje ponašanje na slobodi s pravnim poretkom, te cijeneći da je kazneno djelo zbog kojeg se tereti obilježeno specifičnim obiteljskim prilikama koje više ne egzistiraju, utvrdilo da više ne postoje ... 21.2.2017
I Kž Us 11/2017-4 Iz sadržaja žalbe koju je podnijela S. G. također na identičan način proizlazi da se žali zbog bitne povrede odredba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske ukine prvostupanjsko rješenje, te se „u cijelosti proglasi rješenje na navedenim nekretninama nedopuštenim, jer su u vlasništvu treće osobe“. Nadalje, osnovano je sudac istrage zaključio na temelju dostavljene dokumentacije koja se odnosi na ... 21.2.2017
II 4 Kr 8/2017-4 st. 1. i dr. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15; dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti Općinskog suda u Dubrovniku proslijeđenom po Županijskom sudu u Dubrovniku od 19. siječnja 2017. Županijski sud u Dubrovniku proslijedio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, s obzirom da nema drugih stvarno nadležnih sudova na svom području, prijedlog za delegaciju Općinskog suda u Dubrovniku, u kojem se navodi da je ... 21.2.2017
II Kž 61/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog V. P., zbog protupravnog djela zakonskih obilježja kaznenog djela iz članka 110. Stoga su sasvim promašeni žalbeni navodi optuženika da određeni istražni zatvor nije u razmjeru s ... 17.2.2017
Kzz 9/2017-4 257 st. 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15, dalje u tekstu: ZOSCP), odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske od 1. veljače 2017 godine broj ZPP-DO-5/2017, podignutim protiv pravomoćnog rješenja Prekršajnog suda u Karlovcu od 1. kolovoza 2016. 29 st. 1 Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, ... 16.2.2017
I Kž 42/2017-6 Prema tome, zakonska odredba na koju se neosnovano poziva žalba, previđa pravo optuženika na uporabu svog jezika ili pisma u kaznenom postupku pred sudovima Republike Hrvatske, a kako je optuženik državljanin Republike Srbije, nije bilo potrebe za prijevodom izvatka i kaznene evidencije, jer se radi o jeziku i pismu kojim se služi, zbog čega nije došlo do kršenja njegovih prava u postupku, a na kojima se ne bi mogla temeljiti sudska odluka (čl. Nadalje, pravilno je sud prvog stupnja... 16.2.2017
II 4 Kr 13/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika vijeća te Lidija Grubić Radaković i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 147 st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o prijedlozima za prenošenje mjesne nadležnosti privatnog... 16.2.2017
I Kž 5/2017-4 564 st. 4 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14; dalje u tekstu: ZKP/08) opozvao je uvjetnu osudu izrečenu presudom Županijskog suda u Zagrebu od 30. ožujka 2011 godine br. Naime, ne samo da je presuda postala pravomoćna dana 23. rujna 2014 godine nakon koje je osuđenica imala pune dvije godine da ispuni posebnu obvezu, ona kroz to vrijeme, a niti ranije za vrijeme trajanja kaznenog ... 16.2.2017
I Kž Us 9/2017-4 Konačno, pravilnost pobijanog rješenja nije s uspjehom dovedena u pitanje ni žalbenim tvrdnjama ovog okrivljenika da se na II okrivljenog (misleći na M. K.) moglo utjecati „jer nije postojala nikakva kontrola“; da, s obzirom na to da se on nagodio s tužiteljstvom i priznao djelo te je kažnjen radom za opće dobro, „postoji indicij da je morao pokazati nekoga koga bi se teretilo“, da se on (žalitelj) nalazi u istražnom zatvoru već šest mjeseci, a, osim tog „indicija“, ... 14.2.2017
I Kž 31/2017-4 Optuženi T. P. je tako na temelju članka 51. stavka 1. KZ/11. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 2 (dvije) godine te mu je na temelju članka 57. stavka 1. i 2. KZ/11. izrečena djelomična uvjetna osuda time da se od jedinstvene kazne na koju je optuženi osuđen izvršava 10 (deset) mjeseci, a dio kazne u trajanju 1 (jedna) godina i 2 (dva) mjeseca se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. stavka 1. i 2.... 14.2.2017
I Kž 71/2017-4 Iz izvješća Kaznionice u L. proizlazi da zatvorenik ranije nije osuđivan te da nema u tijeku drugih postupaka; s kaznom se pomirio, a tijekom izdržavanja kazne nije bio stegovno tretiran, već je pohvaljivan, dok je provođenje programa izvršavanja kazne zatvora ocijenjeno razinom "naročito uspješan"; u statusu je otvorenog odjela, prilagođenog je ponašanja, naročito je uspješan radnik, a izvankaznioničke pogodnosti koristi bez zlouporaba u maksimalnom opsegu; završio je posebni ... 14.2.2017
I Kž Us 10/2017-3 Pobijano rješenje doneseno je u svezi prijedloga državnog odvjetnika za osiguranje oduzimanja imovinske koristi u odnosu na strogo određenu okrivljenu pravnu osobu, pa stoga neki drugi okrivljenik u istom predmetu na koga se pobijano rješenje ne odnosi, a nije označen niti kao povezana osoba nije stranka u ovakvom postupku osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. st. 4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka ... 13.2.2017
III Kr 13/2017-3 34 i dr. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11 i 144/12; dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude što je čine presude Županijskog suda u Velikoj Gorici od 12. ožujka 2015 godine broj K-13/14-216 i Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. ožujka 2016 godine broj I Kž 274/15-13, u sjednici održanoj 9. veljače 2017 godine, III Kr 13/2017-3 09.02.2017 Rješenje Kazneni - izvanredno preispitivanje presude KAZNENI ... 9.2.2017
I Kž 47/2017-4 Imajući na umu navedene odredbe te sadržaj osuđenikovog zahtjeva za obnovu kaznenog postupka, ocjena je ovog suda da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da, s obzirom na činjenicu da osuđenik u svom zahtjevu za obnovu kaznenog postupka nije iznio nikakve nove činjenice niti je podnio nove dokaze koji su sami za sebe ili u svezi s prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče njegovo oslobođenje, a niti je dostavio pravomoćnu presudu kojom bi dokazao da se presuda kojom je ... 9.2.2017
I Kž Us 145/2014-7 st. 1. i 3. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), dana 08. veljače 2017. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 56/13, 145/1313 i 152/14; dalje: ZKP/08), po službenoj dužnosti, ispravlja se uvod presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 07. studenog 2016. godine broj I Kž-Us-145/14-5 ... 8.2.2017
I Kž 695/2016-4 Ne može se, nadalje, govoriti niti o eventualnom pokušaju tog kaznenog djela, jer niti jedan dokaz ne ukazuje na to da je okrivljenica imala namjeru da, nakon što primi puni iznos cijene garažnog mjesta i sačini s kupcima ugovor o kupoprodaji garažnog mjesta, taj novac zadrži za sebe, čime bi ujedno oštetila trgovačko društvo S. L. d.o.o. Navodi žalbe kojima se polemizira s činjenicom da je okrivljenica tek naknadno, nakon započinjanja kaznenog postupka kupcima vratila primljeni... 7.2.2017
I Kž 61/2017-4 Provodeći prethodni postupak u konkretnom predmetu, u okviru kojega je naložio provođenje kombiniranog sudsko-medicinskog i prometno-tehničkog vještačenja, državni odvjetnik je u svemu postupio sukladno citiranim ustavnim i zakonskim odredbama o položaju te ovlastima i dužnostima državnog odvjetnika u hrvatskom kaznenom postupku, dok okolnost da okrivljeniku i njegovoj braniteljici nije bio dostavljen nalog o provođenju te radnje niti su bili obaviješteni o provođenju iste ne ... 7.2.2017
III Kr 115/2016-5 34. KZ/11 za koje kazneno djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju osam mjeseci, nakon čega je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u odnosu na koju kaznu mu je izrečena djelomična uvjetna osuda na način da se ima izvršiti kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, dok se dio kazne u trajanju od šest mjeseci neće izvršiti ukoliko optuženi Č. st. 1. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog ... 7.2.2017
I Kž Us 7/2017-4 podnesenog po braniteljici, odvjetnici K. L., okrivljene S. M. podnesenog po braniteljici, odvjetnici J. M., okrivljenog I. V. podnesenog po branitelju, odvjetniku A. R., svih posebnih dokaznih radnji nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu te tajnog praćenja i tajnog snimanja osoba iz konkretnog postupka; okrivljenog Z. N. podnesenog po braniteljici, odvjetnici G. L. i okrivljenog A. B. podnesenog po branitelju, odvjetniku H. B., svih naloga ... 7.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6957 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2107(1) 2017(131) 2016(2974) 2015(6556)
2014(6574) 2013(6698) 2012(8591) 2011(10513)
2010(12087) 2009(10280) 2008(7910) 2007(7863)
2006(6553) 2005(6225) 2004(6922) 2003(7433)
2002(7650) 2001(6853) 2000(6355) 1999(5353)
1998(4668) 1997(3749) 1996(4561) 1995(4188)
1994(4622) 1993(4953) 1992(4913) 1991(4999)
1990(3708) 1989(10) 1988(7) 1987(2)
1986(2) 1985(4) 1984(3) 1983(2)
1982(1) 1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

--(501)
Dopunsko rješenje(1)
Izdvojeno mišljenje(1)
Načelni stav sjednice odjela(29)
Odluka(1)
Presuda(58817)
Presuda i rješenje(5865)
Rješenje(108702)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite