Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 6894
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 172345)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II Kž 434/2016-4 Naime, uloga optuženika u počinjenju kaznenih djela zbog kojih je u ovom kaznenom postupku nepravomoćno osuđen sastojala se u organizaciji protuzakonitog prenošenja i prodaje školjkaša vrste prstac, pri čemu se on povezao s većim brojem osoba na području K. i P. s kojima je dogovarao vrijeme i mjesto predaje tih školjkaša, time da je za obavljanje radnji izlova angažiran veći broj ronioca koji su na području pulskog priobalja i Limskog kanala izlovili najmanje 568,55 kilograma ... 29.12.2016
II Kž 432/2016-4 stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), određen je istražni zatvor protiv tog optuženika iz osnove u članku 123. Prema tome, imajući na umu izložene okolnosti, pravilno prvostupanjski sud utvrđuje da se iz takvog ponašanja optuženika, koji upravo u dane određenih mu rasprava ima navodne zdravstvene tegobe (koje se pritom utvrđuju samo ... 29.12.2016
II Kž 429/2016-4 Stoga, imajući na umu izložene okolnosti, a osobito činjenicu da je okrivljenik specijalni povratnik, koji je osnovano sumnjiv da je tijekom uvjetnog otpusta počinio novo kazneno djelo, kojim je iskazao izuzetno visok stupanj kriminalne volje i upornost u svom protupravnom postupanju, očito je da na njegovoj strani postoje one osobite okolnosti koje su takvog značaja i karaktera da se iteracijska opasnost ne bi mogla uspješno otkloniti jamstvom, a kako to s pravom u žalbi ističe ... 28.12.2016
II Kž 431/2016-4 Na ovakvo utvrđenje nisu od utjecaja optuženikove opetovane žalbene tvrdnje da je njegov dosadašnji boravak u istražnom zatvoru utjecao na njegovu svijest o pogibeljnosti protupravnog ponašanja te volju i odlučnost da se ubuduće kloni bilo kakvog činjenja kaznenih djela, kao ni tvrdnjama da mu je majka teško bolesna, dok kajanje zbog učinjenoga i okolnost da je u tijeku boravka u istražnom zatvoru po drugi put postao roditelj niti nisu okolnosti koje mogu utjecati na daljnju ... 28.12.2016
Gž 20/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, Jasenke Žabčić, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, te Dragana Katića, Darka Milkovića i Marine Paulić, članova vijeća, u izvanparničnom predmetu predlagateljice V. B., OIB: …iz B., protiv protustranke D. L., OIB: …, iz B., trenutno smještene u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, koju zastupa privremeni skrbnik Z. V., odvjetnik u B., radi donošenja rješenja o ... 27.12.2016
II Kž 426/2016-4 stavka 2. KZ/11. Okrivljenik je i prekršajno kažnjavan i to u 11 navrata, od čega jednom i zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ br: 137/09., 14/10., 44/10. i 60/10.) počinjenog na štetu iste oštećenice i to oko dva mjeseca prije ovdje mu inkriminiranog događaja. Kada se uz sve navedeno uzme u obzir i to da iz podataka u spisu predmeta proizlazi da je okrivljenik prema oštećenici i ranije bio nasilan, tada sve ... 23.12.2016
II Kž 400/2016-6 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća, te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika D. G., zbog kaznenog djela iz članka 154. Imajući na umu navedene razloge koji, i prema ocjeni ovog suda, opravdavaju daljnje produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika D. G. ... 21.12.2016
II Kž 424/2016-4 , a koji upućuje na visok stupanj kriminalne volje u njegovom protupravnom postupanju, te činjenicu da je okrivljeni I. D., prema vlastitim navodima, nezaposlen i lošeg imovnog stanja, prvostupanjski sud je pravilno zaključio da izložene okolnosti u svojoj ukupnosti i međusobnoj povezanosti predstavljaju one osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će taj okrivljenik, u slučaju puštanja na slobodu, počiniti novo kazneno djelo s ciljem pribavljanja materijalnih sredstava za ... 21.12.2016
II Kž 422/2016-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog I. S., zbog kaznenih djela iz članka 230. stavka 2. ZKP/08 propisana obvezna primjena mjere istražnog zatvora u slučaju donošenja presude kojom je optuženiku izrečena kazna zatvora ... 21.12.2016
I Kž 620/2016-4 Pri tome izreka takvog rješenja mora sadržavati i nedvosmisleno određenje ako se radi o vođenju kaznenog postupka, o kojem kaznenom postupku se radi, zbog kojeg kaznenog djela i u povodu kojeg optužnog akta ovlaštenog tužitelja, odnosno ako se radi o utvrđenju da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje izručenika radi izvršenja kazne zatvora, o kojoj kazni se radi, u kojem trajanju i kojom sudskom odlukom i zbog kojeg kaznenog djela je ona izrečena. U ponovljenom će ... 20.12.2016
Kž eun 48/2016-4 Na temelju članka 95. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije (“Narodne novine”, broj 91/10., 81/13., 124/13. i 26/15.; dalje u tekstu: ZPSKS-EU) priznata je presuda Zemaljskog suda za krivične stvari u Beču, Republika Austrija, broj 115 Hv 9/16x od 22. veljače 2016. Osuđenica u žalbi „smatra da postoje uvjeti za Odgodu priznanja presude [a] članak 94. Stavak 2. točka 3. UKSKS-EU određuje kako Sud može odbiti priznanje presude i... 19.12.2016
I Kž 666/2016-4 proizlazi da je zatvorenik u međuvremenu ocijenjen ocjenom „zadovoljava“ te da su mu utvrđene pogodnosti telefoniranja tijekom tjedna u trajanju od dodatnih 10 minuta, uporaba TV prijemnika, samostalna priprava napitaka, korištenje audiovizualnih sredstava te produžena posjeta članova obitelji ili drugih bliskih osoba s nadzorom u trajanju do 30 minuta jednom u tri mjeseca, kao i to da mu je, prema podacima iz izvješća Probacijskog ureda P., osiguran i postpenalni prihvat kod ujaka... 19.12.2016
II Kž 416/2016-4 stavku 1. točki 3. ZKP/08., državni odvjetnik u svojoj žalbi ističe da iste ne opravdavaju zamjenu istražnog zatvora jamstvom, a podredno da je iznos jamstva u visini od 2,500.000,00 kuna prenizak, osobito imajući na umu težinu kaznenog djela za koje se okrivljenik tereti, način njegova počinjenja te osobne okolnosti na strani okrivljenika. S obzirom na to da pravilnost pobijanog rješenja nije s uspjehom dovedena u pitanje žalbenim navodima državnog odvjetnika, koji ni ne upire na... 16.12.2016
II Kž 418/2016-4 Naime, obrazlažući zašto smatra da se utvrđena opasnost od ponavljanja kaznenih djela na strani okrivljenice može otkloniti blažom mjerom od istražnog zatvora i to prethodno navedenom mjerom opreza, prvostupanjski sud navodi da je ona kazneno neosuđivana osoba te da je promijenila boravište preseljenjem u B., dok činjenica da prema navodima same okrivljenice iznesenima na sjednici optužnog vijeća o tome da je između nje i oštećenika u proteklo vrijeme dolazilo do kontakata zbog... 16.12.2016
II Kž 420/2016-4 stavkom 2. KZ/11 i osuđeni na kazne zatvora i to optuženi N. B. u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženi M. R. u trajanju od 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci, optuženi S. H. u trajanju od 7 (sedam) godina, a optužena D. A., uz primjenu članka 48. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 3. KZ/11, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, ukinut je istražni zatvor protiv optuženog J. A. te je određeno da se isti ima odmah pustiti na ... 16.12.2016
I Kž 657/2016-4 stavka 2. u vezi s člankom 37. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - dalje u tekstu: KZ/11.), osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca, a koja je presuda preinačena u odluci o kazni presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. travnja 2016. stavkom 1. točkom 4. ZKP/08. propisano je da se pravomoćna presuda može preinačiti i bez obnove kaznenog postupka, ako se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije ... 15.12.2016
I Kž 658/2016-4 Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Puli-Pola je, na temelju članka 159.a točke 3. Zakona o izdržavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. i 56/13. - dalje u tekstu: ZIKZ), odbio kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika E. G., podnesen po službenoj dužnosti smislu članka 158.a ZIKZ-a od strane upravitelja Zatvora u P.-P. Zatvorenik se nalazi u Zatvoru u P... 15.12.2016
II 4 Kr 149/2016-4 st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti Županijskog suda u Sisku od 23. studenoga 2016. 27. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) spriječen postupati u ovom predmetu, slijedom čega je ... 15.12.2016
I Kž 656/2016-4 izreke prvostupanjske presude proglašen krivim, na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 48. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 3. KZ/11. utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa se optuženi P. H. za ta djela i uz primjenu članka 51. stavaka 1. i 2. KZ/11. osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, u koju mu se kaznu na temelju članka 54. KZ/11. uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 14. ... 15.12.2016
I Kž 646/2016-4 U pravu je osuđenik kada u žalbi tvrdi da mu prvostupanjski sud nije omogućio da iznese razloge zbog kojih nije izvršio rad za opće dobro u cijelosti i na vrijeme, odnosno da je prije donošenja odluke u smislu članka 55. stavka 7. KZ/11. propustio neposredno utvrditi razloge na strani osuđenika koji su doveli do neizvršavanja rada za opće dobro, konkretno njegovu krivnju za neizvršavanje. U ponovljenom postupku preispitivanja izvršenja rada za opće dobro prvostupanjski će sud, u... 15.12.2016
I Kž 652/2016-4 stavka 1. Zakona o izdržavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. i 56/13. - dalje u tekstu: ZIKZ), odbio kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika D. V., podnesen po službenoj dužnosti u smislu članka 158.a ZIKZ-a od strane upravitelja Zatvora u R. Zatvorenik se nalazi u Zatvoru u R. na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od jedne godine, na koju je osuđen ... 15.12.2016
I Kž 617/2016-4 stavka 1. točke 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), a koji postupak je dovršen pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 12. ožujka 2012. Imajući na umu navedeno, ocjena je i ovog drugostupanjskog suda da zdravstveno stanje osuđenika (bolesti koje su nastale kao posljedica ranjavanja), iako je po svom karakteru nova ... 13.12.2016
I Kž Us 145/2016-4 Osporavajući zakonitost zapisnika o ispitivanju navedenih svjedoka (u žalbi se očito omaškom navode i zapisnici o ispitivanju okrivljenice Z. P. i okrivljenog I. L., a koji nisu bili istaknuti u prijedlogu za izdvajanje) ispitanih pred zamjenikom Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje u tekstu: USKOK), okrivljeni M. B. i okrivljeni I. L., ponavljajući navode svog prijedloga za izdvajanje dokaza, i to zapisnika o ispitivanju navedenih svjedoka, ... 13.12.2016
I Kž 607/2016-6 Pobijanom presudom Županijski sud u Vukovaru je, odlučujući o zamolbi Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za izvršenje sudske odluke - izvršenjem kazne zatvora, na temelju članka 70. stavka 1. i članka 71. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04 - dalje u tekstu: ZOMPO) te članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 13. stavka 1. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade ... 12.12.2016
II 8 Kr 9/2016-4 i dr. turskog Kaznenog zakona, odlučujući po službenoj dužnosti na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04 - dalje u tekstu: ZOMPO) o rješenju Županijskog suda u Varaždinu od 30. studenog 2016. U odnosu na utvrđenja prvostupanjskog suda, sud u obrazloženju ispravno utvrđuje da je izručenik S. B. za isto kazneno djelo već pravomoćno osuđen u Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje mu je za isto kazneno... 12.12.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6894 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(2126) 2015(6005) 2014(6542) 2013(6694)
2012(8590) 2011(10513) 2010(12086) 2009(10280)
2008(7910) 2007(7861) 2006(6553) 2005(6225)
2004(6922) 2003(7433) 2002(7650) 2001(6853)
2000(6355) 1999(5353) 1998(4668) 1997(3749)
1996(4561) 1995(4188) 1994(4621) 1993(4953)
1992(4913) 1991(4999) 1990(3708) 1989(10)
1988(7) 1987(2) 1986(2) 1985(4)
1984(3) 1983(2) 1982(1) 1981(1)
1980(1) 1958(1)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

--(501)
Dopunsko rješenje(1)
Izdvojeno mišljenje(1)
Načelni stav sjednice odjela(29)
Odluka(1)
Presuda(58522)
Presuda i rješenje(5818)
Rješenje(107472)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite