Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8966
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 224147)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 1531/1958 VSRH I Kž 1531/1958 VSRH I Kž 1531/1958 01.01.1958 Kazneni - drugostupanjski i trećestupanjski KAZNENI ODJEL Čim se pravomoćno dopusti ponavljanje krivičnog postupka, onda za novi postupak u pogledu djela za koja je ponavljanje dopušteno po čl. st. 1. ZKP vrijede iste odredbe kao i za prvi postupak. To znači da u pogledu djela za koja je dopušteno ponavljanje postupka rasprava se mora proves . 1958
VSRH Su 9999/1980-1 VSRH Su 9999/1980-1 VSRH Su 9999/1980-1 31.10.1980 Predmet sudske uprave URED PREDSJEDNIKA********* U praksi sudova pojavila su se razna shvaćanja o tome da li provaljivanje (ili neki sličan način dolaženja do stvari) krađi, inače po svim ostalim elementima sitnoj, oduzima to svojstvo privilegiranoga krivičnog djela ili ne, te ako dovodi do toga, kako se takva krađa pravno označava: kao . .. VSRH1980SuB9999A1 31.10.1980
VSRH I Kž 463/1981 VSRH I Kž 463/1981 VSRH I Kž 463/1981 01.01.1981 Kazneni - drugostupanjski i trećestupanjski KAZNENI ODJEL Dok je tjeralica na snazi, relativna zastara se prekida VSRH1981IKzB463 1981
VSRH I Kž 356/1982 Liječnik K. dr Z. u istrazi je bio saslušan kao vještak o činjenici kontakta optuženikova spolovila sa spolovilom maloljetne oštećenice (list 48). Iako pozvan, ovaj vještak nije došao na glavnu raspravu (list 90), pa je sud prvog stepena navedenu činjenicu utvrdio bez pomoći toga vještaka, na temelju iskaza maloljetne oštećenice koja je iskazala da ju je optuženik, dok je ležao na njoj, „nečim“ stalno dirao po „piši“ (list 43 i 92), kao i na temelju uvida u ... 30.6.1982
VSRH I Kž 455/1982 Iz posebnog izvještaja organa unutrašnjih poslova /1. 10/ proizlazi da su milicionari, nakon primljene telefonske obavijesti u stanu okrivljenika zatekli oštećenicu naslonjenu na zid, povrijeđenu i krvavu a okrivljenika kako u pijanom stanju leži na krevetu, kraj kojeg je na parketima bio zabode nož /što sve u stvari predstavlja konstataciju zatečenog stanja/. I bez obzira na proteklo vrijeme od učinjenog djela do ponovnog izricanja mjere sigurnosti, a nakon prije ukinutog rješenja... 25.1.1983
VSRH I Kž 911/1982 No to ujedno znači, da ukoliko osudjenik tu priliku ne iskoristi tako da izmjenom ili dopunom svoje prijašnje obrane kao i svojom inicijativnom u ponovljenom postupku u pravcu izmjene ili dopune rezultata dokazivanja uspije dovesti u sumnju prijašnje pravomoćno utvrdjenje činjeničnog stanja, niti tako ponovljeni postupka kao niti svaki drugi redovni postupak ponavljanja pravomoćno završenog krivičnog postupka ne može dovesti do stavljanja izvan snage prijašnje presude. st. 3. ZKP, ... 7.12.1983
VSRH Kzz 1/1984 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Melčić Slavka kao predsjednika vijeća, te dr. Vouk Valentina, Zavada Emanuela, Petranović Milana i Alagić Vojislava, kao članova vijeća i stručnog suradnika Eles a, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. 6. ZKP, naime, radi se samo onda, kad je sud na osnovi pogrešnog pravnog stajališta zaključio da određeno vrijeme, koje je osuđenik proveo u pritvoru, ili kroz koje je bio lišen ... 25.1.1984
VSRH Gzz 49/1983-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Zlatka Crnića, Mladena Žuvele, mr. Hrvoja Momčinovića i Save Borote, kao članova vijeća, u pravnoj stvari predlagatelja R. J.1 iz G., M. K. iz J., R. I.1 iz G., R. J.2 iz G., R. I.2 iz G., R. P. iz G., R. I. 3 iz Z., i R. J.3 iz Z., svi zastupani po R. J.3 iz Z., radi brisanja zadružnog svojstva, kućne zadruge, odlučujući po zahtjevu za zaštitu zakonitosti ... 14.3.1984
VSRH I Kž 551/1984 K. N. pobija presudu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na naprijed navedena djela, jer je takva tvrdnja ne samo suprotna terećenju ostale dvojice optuženika, već i njegovoj obrani, u kojoj je naveo nakon učinjenog djela da su sva trojica optuženika po dogovoru krenuli po većim mjestima u SFRJ s namjerom da kradu i tako dođu do potrebno novca i odjeće, a krađe da su vršili na taj način da bi prethodno dobro osmotrili odabranu prodavaonu, a potom bi jedan ... 8.8.1984
VSRH Su 9999/1985-2 VSRH Su 9999/1985-2 VSRH Su 9999/1985-2 17.06.1985 Predmet sudske uprave URED PREDSJEDNIKA Činjenice na kojima se temelji kazna odlučne su činjenice VSRH1985SuB9999A2 17.6.1985
VSRH Su 9999/1985-1 VSRH Su 9999/1985-1 VSRH Su 9999/1985-1 17.06.1985 Predmet sudske uprave URED PREDSJEDNIKA Produljeno djelo krivotvorenja štednih knjižica VSRH1985SuB9999A1 17.6.1985
VSRH I Kž 1257/1984 M. A., saslušane u svojstvu svjedoka, potpuno i pravilno utvrdio da je optuženik njoj najprije raskopčao dugmad na kućnoj haljini i savladavajući njen snažan otpor, rukom joj pritisnuo usta i nos da ne zove u pomoć, branila se pa joj je stezao vrat i pri tom govorio da će je ugušiti ako bude zvala susjede, zatim je svojom rukom držao njezine ruke, a prst druge ruke gurnuo u njeno spolovilo, uhvatio ju oko pasa i odvukao do kreveta, bacio ju na ledja na krevet, zadigao joj kućnu ... 5.11.1985
VSRH Su 9999/1985-3 VSRH Su 9999/1985-3 VSRH Su 9999/1985-3 25.11.1985 Predmet sudske uprave URED PREDSJEDNIKA Nisu ispunjeni uvjeti za vraćanje optužnice radi dopune istrage VSRH1985SuB9999A3 25.11.1985
VSRH I Kž 821/1986 VSRH I Kž 821/1986 VSRH I Kž 821/1986 01.01.1986 Kazneni - drugostupanjski i trećestupanjski KAZNENI ODJEL********* Prema pravilnoj pravnoj ocjeni vrijednost pribavljene protupravne imovinske koristi utvrđuje se prema tržišnoj cijeni otuđenih predmeta, a ne prema skladišnoj vrijednosti. Prvostupanjski je sud, naime, prikupio podatke o tržišnoj vrijednosti predmetne kovine, ali je pogrešnom pravnom ocjen . .. 1986
VSRH Kzz 6/1983 Obrazlažući svoje stajalište javni tužilac Hrvatske pčolazi isključivo od činjenice da se u prometnu dozvolu za vozila, dakle, u ispravu koja je nesporno javna isprava, pa da već zbog toga i sami ti brojevi imaju značenje javne isprave s obzirom da bi podaci iz prometne dozvole moraju odgovarati utisnutim brojevima na odnosnom automobilu. st. 1. ZKP javni tužilac nalazi u tome što ovaj Vrhovni sud polazeći od pretpostavke da su odlučne činjenice u pravomoćnoj presudi pravilno ... 14.2.1986
VSRH Rev 260/1987 VSRH Rev 260/1987 VSRH Rev 260/1987 01.01.1987 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Predmet spora jest zahtjev za naknadu štete za tuđu pomoć i njegu. U reviziji je sporno pravno pitanje, je li tužitelj, kojem pravomoćnim rješenjem samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja (SIZ MIO), a koje je postalo pravomoćno u pravom stupnju, nije priznato pravo na d . .. 1987
VSRH Kzz 3/1987 U zahtjevu za zaštitu zakonitosti javnog tužioca Hrvatske posebno se ne obrazlaže nerazumljivost izreke prvostepene presude, već se ističe da se "u izreci prvostepene presude navodi a u odnosu na radnju izvršenja krivičnog djela nedopuštene trgovine, da su optuženici prodaju 8.600 kave nepoznatim osobama ostvarili protupravnu imovinsku korist od 10.000.000,00 dinara, dok da se u obrazloženju presude /st. 157, red drugi odozgo/ ističe kako su optuženici "imali namjeru prodaje ... 9.7.1987
VSRH Rev 2587/1988 VSRH Rev 2587/1988 VSRH Rev 2587/1988 01.01.1988 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"U postupku je utvrđeno da je tužitelj stupio na rad kod poslodavca Ž.P. s kojim je zaključio i ugovor o zapošljavanju, pa je na taj način i prestao njegov radni odnos kod tuženika. Prigovor tužitelja u reviziji, da nije pročitao ugovor o zapošljavanju, što ga je zaključio, nije od odlučnog značaja. . 1988
VSRH Kzz 43/1988 VSRH Kzz 43/1988 VSRH Kzz 43/1988 01.01.1988 Kazneni - zahtjev za zaštitu zakonitosti KAZNENI ODJEL Postoji povreda ZKP kad na glavnu raspravu nije pozvan oštećenik koji se ne po- ziva u svojstvu svjedoka VSRH1988KzzB43 1988
ŽS Zg Kž 1942/1988 ŽS Zg Kž 1942/1988 ŽS Zg Kž 1942/1988 Županijski sud u Zagrebu 01.01.1988 Zagreb Kazneni - drugostupanjski KAZNENI ODJEL ZSRH1988ZgKzB1942 1988
ŽS Zg Kž 2127/1988 ŽS Zg Kž 2127/1988 ŽS Zg Kž 2127/1988 Županijski sud u Zagrebu 01.01.1988 Zagreb Kazneni - drugostupanjski KAZNENI ODJEL ZSRH1988ZgKzB2127 1988
VSRH Rev 256/1998-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, a Drakulića, Stanka Hautza i Vlatke Potočnjak-Radej, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja SIZ-a socijalne zaštite Općine Vinkovci, koju zastupa B. B., odvjetnik u V., protiv tuženih V. i M. H. iz V., koje zastupa J. M.-B., odvjetnica u V., radi otkaza stana, odlučujući o reviziji tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog... 7.4.1988
VSRH II Kž 181/1998-3 Iz sadržaja optuženikove žalbe proizlazi daljnje nepostojanje osobitih okolnosti koje bi upućivale na bojazan od ponavljanja djela, poglavito zbog činjenice da se radi o staroj i teško bolesnoj osobi, koja se stalno nalazi na bolničkom liječenju, a koje okolnosti, smatra žalitelj, opravdavaju odluku o ukidanju pritvora. Te se okolnosti odnose na podatak sadržan u kaznenoj evidenciji prema kojem je optuženik specijalni povratnik, kao i uz pribavljeni nalaz i mišljenje vještaka ... 30.4.1988
VSRH II Kž 184/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Katice Jelić, kao predsjednice vijeća, te Senke Klarić-Baranović i Milana Petranovića, kao članova vijeća i višeg savjetnika Marka Raše, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 4. i 5. rješenja o provedbi istrage nije počinila, nije okolnost koja se može cijeniti u ovoj fazi kaznenog postupka, a donesenim pravomoćnim rješenjem o provedbi istrage protiv žaliteljice i za ta djela, ... 30.4.1988
VSRH II 4 Kr 171/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te Ante Potrebice i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i višeg savjetnika Marka Raše, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 6. i 7. te optužnice, koje se odnose na te optuženike, u tom slučaju nije oštećenik D.Z. (šogor predsjednika Općinskog suda u V. ), a time onda nije oštećenica ni supruga predsjednika Općinskog suda u V., pa tako ... 26.5.1988
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8966 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(595) 2016(6405) 2015(8452) 2014(8730)
2013(8502) 2012(10025) 2011(11718) 2010(13502)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14689)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4892)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(579)
Upravni sud Republike Hrvatske(405)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9657)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3640)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(175108)
Županijski sud(6628)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7079)
Odluka i rješenje(170)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(33)
Presuda(73437)
Presuda i rješenje(7642)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(133668)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite