Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1995
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 174
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4344)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II 5 Kr 500/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 34. st. 2. toč. 2. KZRH za koje je u zakonu, kao maksimalna, predviđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, dok prema sadašnjem stanju predmeta i činjenicu da je prihvaćeno provođenje novog psihijatrijskog vještačenja nad... 29.12.1995
VSRH II Kž 738/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Što se tiče zdravstvenih teškoća optuženika vezanih za operaciju bruha u ožujku ove godine, treba reći da ta okolnost nije od utjecaja na procjenu osnovanosti pritvora, dok će značenje te okolnosti u kontekstu ... 29.12.1995
VSRH II Kž 717/1995-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. godine, dok užim obiteljskim odnosom (bračnom zajednicom) očigledno nije čvršće vezan za ovo područje s obzirom da iz njegove obrane proizlazi da su bračni odnosi između njega i supruge S. već dulje vrijeme prekinuti, to ... 29.12.1995
VSRH II Kž 733/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. zajedno s naoružanjem, te imajući u vidu da nitko od njegove uže rodbine više ne živi u mjestu ranijeg prebivališta - selu T., dok mu se sin nalazi u G., to cijeneći težinu inkriminiranog krivičnog djela i visinu ... 29.12.1995
VSRH II Kž 739/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv mlt. T. već tretiran od strane Općinskog suda u Zagrebu zbog krivičnog djela prevare, a sada su u tijeku protiv njega i postupci zbog dva krivična djela razbojništva, dakle, krivičnih djela s elementima nasilja, to proizlazi i ... 29.12.1995
VSRH II Kž 734/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Ovo posebno iz razloga što se optuženik, nakon vojno-redarstvene akcije "Oluja", priključio koloni zbijega zajedno sa svojom suprugom u namjeri napuštanja teritorija Republike Hrvatske, u čemu je spriječen, dok je njegova ... 29.12.1995
VSRH Rev 3229/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, a Drakulića i Stanka Hautza, kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice N.H. iz K., … , koju zastupa S.B., odvjetnik u R., protiv tuženika P.H. iz K., koga zastupa D.K.,. odvjetnik iz Rijeke, radi utvrđenja zajedničke imovine stranaka, rješavajući reviziju izjavljenu od strane tužiteljice protiv pravomoćne ... 28.12.1995
VSRH Kzz 13/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ante Potrebice, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić, Milana Petranovića, mr. Branka Zmajevića i Ane Garačić, kao članova vijeća i savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 54. st. 1. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga izričito određeno da će se svi postupci vezani za primjenu Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga koji je bio na snazi do ... 28.12.1995
VSRH I Kž 771/1995-3 Vojni tužitelj tvrdi da se Zakon o oprostu ne može primijeniti na okrivljenika zbog navedenog krivičnog djela, jer da je izvorna namjera zakonodavca bila da činom abolicije obuhvati počinitelje onih krivičnih djela u kojima se kao objekt krivičnopravne zaštite pojavljuje sigurnost te ustrojstvo Republike Hrvatske, a predmetno krivično djelo po objektu krivičnopravne zaštite, a to je očuvanje ustrojstva i uspješno djelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske, egzistira neovisno o... 28.12.1995
VSRH Rev 3470/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, a Drakulića i Stanka Hautza, kao članova vijeća u pravnoj stvari tužitelja D.B. iz S.V., R. …, kojeg zastupa B. mr. Ž. Uzevši u obzir činjenicu da barem dva ili tri puta mjesečno svira sa svojim sastavom te da je opće poznato da svaki član sastava tijekom jedne noći sviranja ostvaruje 100 DEM, kao i troškove ... 28.12.1995
VSRH I Kr 248/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vrbetić Vesne, kao predsjednice vijeća, te Petranović Milana, mr. Zmajević Branka, Potrebica Ante i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Stanovito pogoršanje materijalnih prilika u obitelji osuđenika, nužna je posljedica njegovog odlaska na izdržavanje kazne, što je riješeno socijalnom pomoći, pa te okolnosti koje su ... 28.12.1995
VSRH I Kž 812/1995-3 Iz izloženog proizlazi suprotno žalbenom prigovoru, da je optuženik preuzimanjem oružja i streljiva, svjesno i dobrovoljno pokazao spremnost da ga upotrijebi u cilju sprečavanja dolaska legalnih snaga Republike Hrvatske, što očito nije optuženikova slučajna aktivnost, već faktično sudjelovanje u oružanoj pobuni za koju je bilo općepoznato da je bila upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, a to je pravilno ... 28.12.1995
VSRH Rev 955/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, a Drakulića i Stanka Hautza, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja B.I. iz P., i B.D. iz P., (nasljednika pok. Iz iskaza samog tužitelja proizlazi da je među strankama bilo sve u redu, a da je do poremećaja odnosa između stranaka došlo kada je tužena htjela prodati kravu i jednu nekretninu, te da je tužena ... 28.12.1995
VSRH Rev 1269/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, a Drakulića i Stanka Hautza, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N.J. iz R., ... ., koga zastupa punomoćnik Ž.P., odvjetnik iz B., protiv tuženika GP P. R., radi naknade štete, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Rijeci od 24. studenog 1993. Protiv pravomoćne presude ... 28.12.1995
VSRH II 4 Kr 425/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ante Potrebice, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv osum. Prihvaća se prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti, te se za vođenje istražnog postupka u krivičnom predmetu protiv osumnjičenika D. D. i V. D., zbog krivičnog djela teške krađe iz čl. VSRH II 4 Kr 425/1995-3... 28.12.1995
VSRH Gr 383/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata i Jakoba Miletića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M.J. i R.J. iz R., oba zastupana po punomoćniku A.J. B. odvjetniku iz Lj. 53/91, 91/92) - dalje ZPP, Vrhovni sud Republike Hrvatske može na prijedlog stranke odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše ... 28.12.1995
VSRH I Kž 764/1995-3 Iz izloženog proizlazi, suprotno žalbenom prigovoru, da je optuženik preuzimanjem oružja i držanjem straže, uz smještenu pozadinsku četu, svjesno i dobrovoljno pokazao spremnost da upotrijebi oružje u cilju sprečavanja dolaska legalnih snaga Republike Hrvatske, što očito nije optuženikova slučajna ni samo radna aktivnost, već faktično sudjelovanje u oružanoj pobuni, za koju je bilo općepoznato da je bila upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ... 28.12.1995
VSRH II Kž 729/1995-3 Naime, s obzirom da je optuženik za čitavo vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku živio na tada okupiranom području, dakle, izvan domašaja legalnih organa vlasti ove države, a iz podataka u spisu proizlazi da se on, nakon vojno-redarstvene akcije "Oluja", zajedno sa svojom obitelji priključio koloni zbijega u namjeri napuštanja Republike Hrvatske, u čemu je spriječen od strane pripadnika Hrvatske vojske, dok su mu supruga i dvoje djece izbjegli tako da niti optuženik ne zna gdje se... 28.12.1995
VSRH Rev 470/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Jakoba Miletića, a Drakulića i Stanka Hautza, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J.V. iz O., koga zastupa R.A. odvjetnik iz O., protiv tužene Opće bolnice O., radi poništenja odluke o prestanku rada, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Osijeku od 22. listopada 1992. Prvostupanjski sud... 28.12.1995
VSRH Kzz 18/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ante Potrebice, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić, Milana Petranovića, mr. Branka Zmajevića i Ane Garačić, kao članova vijeća i savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. U pravu je državni odvjetnik Republike Hrvatske kada u zahtjevu ističe da presudom suda drugog stupnja nije potpuno riješen predmet optužbe, te da nisu navedeni razlozi o odlučnim ... 28.12.1995
VSRH Kzz 12/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ante Potrebice, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić, Milana Petranovića, mr. Branka Zmajevića i Ane Garačić, kao članova vijeća i savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 95/94) izričito određeno da će se svi postupci vezani za primjenu Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona provesti i ... 28.12.1995
VSRH II Kž 722/1995-3 Naime, s obzirom da je optuženik za čitavo vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku živio na tada okupiranom području, dakle, izvan domašaja legalnih organa vlasti ove države, a iz podataka u spisu proizlazi da je on do početka ratnih operacija živio u P. da bi nakon toga samoinicijativno otišao u mjesto M.G. gdje se od početka agresije na Republiku Hrvatsku priključio postrojbama pobunjeničke vojske, očigledno proizlazi da postoje takove osobite okolnosti koje upozoravaju na ... 28.12.1995
VSRH II Kž 726/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Zmajević mr. Branka, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Pri tome, točna je tvrdnja žalbe da sama činjenica što optuženik nema uredne osobne isprave nije dovoljna da opravda trajanje pritvora protiv njega, međutim, s obzirom na druge naprijed navedene okolnosti, a u kontekstu... 28.12.1995
VSRH II Kž 735/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Potrebica Ante, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Zmajević mr. Branka, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Naime, kao što je već istaknuto u ranijoj odluci ovog suda, optuženik se, nakon vojno-redarstvene akcije "Oluja", zajedno s obitelji priključio koloni zbijega u namjeri napuštanja Republike Hrvatske, u čemu je ... 28.12.1995
VSRH I Kr 270/1995-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vrbetić Vesne, kao predsjednice vijeća, te mr. Zmajević Branka i Potrebica Ante, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Osuđenik u svom zahtjevu ne iznosi ništa novo što nije naveo u svojoj obrani koju je dao na glavnoj raspravi i što sud prvog stupnja nije ocjenjivao, već na temelju subjektivne ocjene dokaznog materijala i ponavljanja ... 28.12.1995
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 174 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1995(4344)
> Siječanj(464) > Veljača(350) > Ožujak(351) > Travanj(322) > Svibanj(360) > Lipanj(447) > Srpanj(232) > Kolovoz(276) > Rujan(354) > Listopad(326) > Studeni(507) > Prosinac(355)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(9)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(13)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(79)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4188)
Županijski sud(55)


Vrsta odluke

--(144)
Odluka(6)
Presuda(1834)
Presuda i rješenje(120)
Rješenje(2240)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite