Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1994
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 189
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4702)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 406/1994-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Frančula mr. Rudolfa i Primorac a, kao članova vijeća i savjetnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Naime, kako u dosadašnjem tijeku istrage, s obzirom da njihov identitet nije pouzdano utvrđen, nisu saslušane osobe I.V. i R.M. po čijem nalogu je okrivljenik, kako tvrdi u svojoj obrani, postupao, a također ... 30.12.1994
VSRH II 5 Kr 535/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Frančula mr. Rudolfa i Primorac a, kao članova vijeća i savjetnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 34. st. 2. toč. 2. KZRH i dr., odlučujući o prijedlogu istražnog suca Županijskog suda u Gradu Zagrebu za produljenje pritvora u istrazi preko tri mjeseca od 28. prosinca 1994. U prijedlogu se navodi da ... 30.12.1994
VSRH II Kž 407/1994-3 Prije svega, optuženik je sada nepravomoćno osuđen zbog inkriminiranih krivičnih djela, te je tijekom glavne rasprave iskazao kajanje i žaljenje zbog svojih postupaka, pa kada se uzme u obzir njegova dosadašnja neosuđivanost i dulji boravak u pritvoru, a naročito mišljenje liječnika psihijatra prema kojem je kod optuženika došlo do regresije simptoma PTSD-a zbog čega nema opasnosti da bi on, u normalnim okolnostima svakodnevnog življenja, ponovio kakvo slično krivično djelo, ... 30.12.1994
VSRH I Kr 228/1994-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Horvatinović mr. Ružice, kao predsjednika vijeća, te Drakulić Milene, Primorac a, Novoselec dr. Petra i Kocijančić Erike, kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Ostale naznačene okolnosti, vezane za materijalni položaj osuđenikove obitelji, koja uzdržava i brine o majci osuđenika, staroj 70 godina i bolesnoj, nisu opet ... 29.12.1994
VSRH Rev 2425/1992-2 - da su se ugovorne strane sporazumjele da je tuženik obveznik plaćanja poreza na ugovoreni iznos zakupnine s tim da tuženik taj porez plaća izravno navedenoj općinskoj upravi društvenih prihoda, a koje je sporazum navedena uprava prihoda prihvatila pravno valjanim te ga temeljem tog sporazuma i zaduživala kao obveznika za plaćanje toga poreza i da je tuženik postupao po tim zaduženjima na način da je određene mu iznose poreza plaćao izravno navedenoj upravi društevnih prihoda, ... 29.12.1994
VSRH Rev 3346/1994-2 Prvostupanjskom djelomičnom presudom i to pod I izreke utvrđeno je da su zajednička imovina stranaka nekretnine pobliže opisane u tom dijelu izreke, pod II izreke utvrđeno je da udio u navedenoj imovini iznosi i to tužitelja u 1/3 dijela i udio tužene 2/3 dijela, pod III izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u kojem zahtjeva pravo suvlasništva na prijepornim nekretninama preko 1/3 dijela i odbijen je sa zahtjevom za izdavanje tabularne isprave, pod IV izreke naloženo je ... 29.12.1994
VSRH Rev 3523/1993-2 J. iz S., zastupan po punomoćniku B. A., odvjetniku iz T., protiv tuženog D. A. iz S., zastupan po punomoćniku K. B., a sada po punomoćniku R. M., odvjetniku iz T., radi zabrane parkiranja automobila, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Splitu od 28. lipnja 1993. 57. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91), ako se vlasnik povlasnog dobra neosnovano spriječava ili ometa u vršenju stvarne služnosti on može ... 29.12.1994
VSRH Rev 1633/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednice vijeća, te Stanka Jesenković, Đorđa Bjegović, Borisa Guttmann i Stanislava Plazonić kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A.M. iz Z., protiv tuženika J.M. iz V., radi isplate 60.000 DEM, rješavajući reviziju tužitelja izjavljenu protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Osijeku od 13. siječnja 1994. godine, a po stopi koja se u mjestu ispunjenja plaća... 29.12.1994
VSRH II Kž 408/1994-3 Nije u pravu žalitelj kada ističe nepostojanje osobitih okolnosti koje bi ukazivale na bojazan od ponavljanja djela, tvrdnjom da je njegova uloga u zajedničkoj kriminalnoj djelatnosti s ostalim optuženicima bila neznatna, a ranija osuđivanost ovog optuženika za imovinska kaznena djela ne može imati značaj osobite okolnosti, kada posljednja osuda za takovo djelo datira iz 1984. K.D., u vršenju ove kriminalne djelatnosti djelovali ogranizirano i po prethodnom dogovoru, a sama pravna ... 29.12.1994
UpSRH Us 211/1994 UpSRH Us 211/1994 UpSRH Us 211/1994 29.12.1994 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Pogrešno smatra tužitelj da se uvoz automobila po ugovoru o leasingu ne bi trebao smatrati privremenim uvozom u smislu članka 7. ovoga Zakona, odnosno da se takav privremeni uvoz ne bi trebao smatrat . .. UpSRH1994UsB211 29.12.1994
VSRH IV Kž 27/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Horvatinović mr. Ružice, kao predsjednika vijeća, te Drakulić Milene i Primorac a, kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara u kaznenom predmetu protiv os. 3. Uredbe o primjeni Zakona o kaznonom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 73/91), s obzirom na visinu ... 29.12.1994
VSRH Rev 1372/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Đorđa Bjegovića, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Stambene zgrade Z., … koju zastupa punomoćnik J.M., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Ž.Š. Nižestupanjski sudovi nisu uvažili tuženikov prigovor nepostojanja aktivne legitimacije na strani tužiteljice već su prihvatili ... 29.12.1994
VSRH Rev 1869/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Đorđa Bjegovića, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Javnog pravobraniteljstva općine Osijek protiv tuženih Stambena SIZ Osijek sada Fond za promet, stambeno i komunalno gospodarstvo Općine Osijek zastupano po generalnom punomoćniku Z.R., dipl. Stambena SIZ Osijek i P.V. iz O. dužni... 29.12.1994
VSRH I Kž 281/1994-3 Žalitelj drži da alkoholiziranost optuženika nije u uzročnoj vezi s ugrožavanjem javnog prometa, pri čemu se poziva na mišljenje vještaka toksikologa, te činjenicu da je optuženik nakon prometne nezgode bez ikakvih problema vozio oštećenika u bolnicu u Karlovac i vratio se na lice mjesta i tako prešao na oko 20 km, pa smatra da je zbog toga sud prvoga stupnja pogrešno utvrdio da je s eventualnim umišljajem, a ne iz nehata ugrozio javni promet. Međutim, bez obzira na to u pravu... 29.12.1994
VSRH Rev 1740/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Đorđa Bjegovića, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Javnog pravobraniteljstva Općine O., protiv tuženika Fonda za promet stambeno i komunalno gospodarstvo Općine O., koga zastupa punomoćnik P.Z. i 2) H.P. i 3) H.M. iz O., radi ništavosti predugovora i ugovora o udruživanju ... 29.12.1994
VSRH I Kž 504/1994-3 Izreka pobijane presude sadrži, dakle, sve utvrđene činjenice vezane za osobu oštećenika i pri tom je sud prvog stupnja prihvatio činjenični opis djela sadržan u optužnici državnog odvjetnika, tako da pobijana presuda sadrži sve bitne elemente bića kaznenog djela razbojništva, kako u odnosu na vrstu prinude, način njene primjene, njezin intenzitet, tako i u odnosu na osobu prema kojoj je ona primijenjena, kao i osobu koja je u imovinskopravnom smislu riječi štetu stvarno i ... 29.12.1994
VSRH II 5 Kr 531/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa, kao članova vijeća i savjetnice Klarić-Baranović Senke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Kako istraga, zbog svoje složenosti i obimnosti u dosadašnjem tijeku trajanja objektivno nije mogla biti dovršena, a opravdano je očekivati da će za provođenje onih istražnih radnji koje istražni ... 29.12.1994
VSRH I Kž 221/1994-3 Na osnovi provedenih dokaza sud prvoga stupnja utvrdio je da je optuženik neposredno prije događaja stajao za šankom i pio piće, kada mu je pristupio oštećenik tražeći objašnjenje u vezi s krađom voća prije više godina iz voćnjaka optuženika, a od strane grupe mladića u kojoj se navodno nalazio i oštećenik, pa kad je oštećenik digao ruke a istovremeno je optuženika druga osoba iza leđa povukla za kosu on je u stanju razdraženosti toga časa ispalio jedan metak iz ... 29.12.1994
VSRH I Kr 339/1994-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Drakulić Milene, kao predsjednika vijeća, te mr. Horvatinović Ružice i Primorac a, kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti te presude osuđenik je po svom branitelju T. E. podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne koji temelji na novoj okolnosti da je nakon pravomoćnosti presude kod njega ... 29.12.1994
VSRH II Kž 403/1994-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Frančula mr. Rudolfa i Novoselec dr. Petra, kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Naime, svjedoci M.O.,.A.A.,.K.K. i P.S. još uvijek nisu saslušani, a prema svim do sada utvrđenim podacima oni imaju saznanja o cjelokupnom događaju, pa dakle i o djelovanju sve trojice okrivljenika u... 29.12.1994
VSRH I Kž 137/1994-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Drakulić Milene kao predsjednika vijeća, te mr. Horvatinović Ružice, Kocijančić Erike, Primorac a i dr. Novoselec Petra kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. 2. na štetu J. S. ostalo u pokušaju zahvaljujući odgovarajućoj kirurškoj intervenciji, iako povreda koju je taj oštećenik zadobio od ispaljenog hica (prijelom ... 29.12.1994
VSRH IV Kž 49/1994-3 Ta sumnja proizlazi, nadalje, iz nesporne činjenice, a jer ju priznaje i sam okrivljenik u svojem iskazu, a proizlazi i iz navoda krivične prijave koju je podnio pripadnik HV S.Z., da je taj isti automobil u vrijeme kada je bio od strane HV dat na upotrebu S.Z., nestao u noći 17/18. rujna 1991. Okolnost da se okrivljenik sumnjiči da je inkriminirani automobil ukrao u vrijeme kada je on bio dat na korištenje pripadniku HV S.Z. s parkirališta koje se nalazi u blizini zgrade u kojoj ... 29.12.1994
VSRH II Kž 409/1994-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjedniak vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa, kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak Bosanac Zlate, kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv opt. Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava Viši administrativni referent: ( )VSRH II Kž 409/1994-3 29.12.1994 Rješenje Kazneni - drugostupanjski pritvori KAZNENI ODJEL REPUBLIKA HRVATSKA ... 29.12.1994
VSRH II 4 Kr 488/1994-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Drakulić Milene, kao predsjednika vijeća, te mr. Horvatinović Ružice i Primorac a, kao članova vijeća i savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Okrivljenik, oštećenik i svjedoci predloženi u optužnom aktu imaju mjesto prebivališta na području Općinskog suda u Rijeci, pa ovaj sud ocjenjuje, a s obzirom na prometne veze i udaljenost Gospića ... 29.12.1994
VSRH II 4 Kr 435/1994-3 Iz sadržaja prijedloga proizlazi da se kao razlog zbog kojeg bi taj sud lakše proveo postupak navodi podatak da optuženik ima stalno prebivalište u Z. na adresi …, a osim toga u tijeku je psihijatrijsko vještačenje optuženika putem medicinske ustanove - KBC - Rebro, Psihijatrijska klinika Zagreb, radi ocjene optuženikove uračunljivosti, ali i sposobnosti da sudjeluje u postupku. 21 spisa), a u postupku nakon provedenog psihijatrijskog vještačenja bit će potrebno saslušati veći... 29.12.1994
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 189 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1994(4702)
> Siječanj(377) > Veljača(455) > Ožujak(546) > Travanj(384) > Svibanj(375) > Lipanj(374) > Srpanj(228) > Kolovoz(228) > Rujan(451) > Listopad(416) > Studeni(460) > Prosinac(408)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(9)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(14)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(37)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4622)
Županijski sud(20)


Vrsta odluke

--(73)
Odluka(7)
Presuda(2189)
Presuda i rješenje(213)
Rješenje(2220)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite