Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1991
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 201
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5001)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II 5 Kr 408/1991-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Novoselec dr. Petra kao predsjednika vijeća, te Kocijančić Erike i Drakulić Milene kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Iz podataka sadržanih u spisu proizlazi da istraga nije do sada mogla biti završena iz objektivnih razloga koji su navedeni u prijedlogu, a da i nadalje postoji osnovana sumnja da je okrivljenik... 31.12.1991
VSRH II 5 Kr 407/1991-3 Prije svega, ovo vijeće uvažava razloge koje navodi istražni sudac zbog čega istraga nije dovršena u dosadašnjem roku trajanja pritvora, a nalazi da će s obzirom na ratne prilike u konkretnom slučaju zaista biti potrebno tri mjeseca za okončanje iste, Takodjer u odnosu na okrivljenika i dalje su prisutni razlozi za pritvor iz čl. st. 2. toč. 1. ZKP. Imajući u vidu notornu situaciju u Republici Hrvatskoj gdje je dio njena teritorija uslijed ratnih operacija izvan^ome-ta legalnih ... 31.12.1991
VSRH Rev 2615/1991-2 godine pa unaprijed, dok se ne promijene okolnosti bilo na kojoj strani parničnih stranaka i to svakog 1-og do 5-tog u mjesecu na ruke tužiteljice, s tim da isplati dospjele obroke odjednom, dok s više zatraženim iznosom tužiteljica je odbijena, a tuženi je obavezan platiti tužiteljici parnični trošak u iznosu od 1.800,00 dinara, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvršenja. Protiv citirane drugostepene pravomoćne presude pravodobno je izjavio reviziju tuženi zbog bitne ... 30.12.1991
VSRH Rev 2181/1991-2 U ranijem postupku Osnovni sud udruženog rada u Osijeku je poništio odluku radničkog savjeta tuženika o dodjeli spornog stana na korištenje, jer je ocijenio kao osnovane prigovore tužiteljice da prilikom odlučivanja o njezinu pravu na stan nisu uzeti u obzir svi kriteriji predviđeni Pravilnikom o davanju stanova na korištenje radnicima i kreditiranjem individualne stambene izgradnje. 62. Pravilnika radnici imaju pravo na stan pored ostalih navedenih pretpostavki, ukoliko oni ili ... 30.12.1991
VSRH Rev 2651/1991-2 O b r a z l o ž e n j e Presudom suda prvog stupnja obvezan je tuženik za uzdržavanje tužiteljice doprinositi umjesto dosadašnjih 10 dinara mjesečno, iznos od 500 dinara, odnosno 700 dinara mjesečno a ubuduće 18% od zajamčenog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj, te joj naknaditi parnični trošak. Zbog životne dobi tuženika sudovi nižega stupnja su pravilno ocijenili da je on u mogućnosti plaćati za prvo razdoblje 500 dinara mjesečno za uzdržavanje tužiteljice, a kasnije ... 30.12.1991
VSRH Rev 3014/1990-2 R. M., odvjetniku iz K., radi utvrđenja valjanosti kupoprodajnog ugovora i izdavanja tabularne isprave, te protutužbe protutužitelja A. M. i A. M., protiv tužitelja P. S., radi raskida ugovora, rješavajući reviziju tužene i protutužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Karlovcu od 19. lipnja 1990. Drugostepeni je sud pravilno potvrdio presudu prvostepenog suda kojom je udovoljeno tužbenom zahtjevu tužitelja kojim traži da se utvrdi da je valjan kupoprodajni ugovor koji... 30.12.1991
VSRH Rev 1360/1990-2 Zbog pogrešno pravnog stava da se u granicama tužbenog zahtjeva za utvrđenje da je tužitelj isključivi vlasnik spornog zemljišta ne može odlučivati o osnovanosti zahtjeva za utvrđenje da je tužitelj suvlasnik spornog zemljišta, sudovi su propustili utvrditi u kojem je dijelu tužitelj suvlasnik spornog zemljišta, te da li tuženici koji sporno zemljište takodjer (su) koriste kao suvlasnici, prekoračuju svoje pravo sukorištenja time što na spornom zemljištu drže olupinu ... 30.12.1991
VSRH Rev 3024/1990-2 Međutim u ranijoj parnici koju su stranke vodile radi utvrđenja bračne tečevine utvrđeno je da su one podjednako doprinjele sticanju zajedničke imovine, a to je uostalom tužena koja je u ranijoj parnici učestvovala kao tužiteljica, navela i u tužbi i stoga je sud pravilno uzeo da su stranke podjednako učestvovale i u ulaganjima u nekretnine tužene, obzirom da tužena u ovoj parnici nije dokazala protivno. Ovo unatoč tome, što je u kuću tužene za vrijeme braka stranaka uložena... 30.12.1991
VSRH Rev 2140/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja V. A. iz S. B., zastupane po punomoćniku I. Z., odvjetniku iz S. B., protiv tuženog V. Z. iz S. B., zastupanog po punomoćniku F. M., odvjetniku iz S. B., radi utvrđivanja bračne tečevine, rješavajući reviziju ... 30.12.1991
VSRH Rev 2348/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husineca, Gordane Gasparini, a Drakulića i Miroslave Vekić kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja N. I. iz Z., koga zastupa I. G., odvjetnik iz Z., protiv tuženoga T. poduzeće za uredjenje interijera p.o. Prvostepeni sud je utvrdio da je tužitelj u vrijeme izvršenja povreda radnih obaveza bio u bolesnom stanju od alkoholizma, ... 30.12.1991
VSRH Rev 2274/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husineca, a Drakulića, Gordane Gasparini i Miroslave Vekić, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja E. B. iz V. G., koga zastupa N. R., odvjetnik iz V. G., protiv tuženog Doma zdravlja M. iz Z., radi poništenja disciplinske mjere, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 12. ožujka... 30.12.1991
VSRH Rev 2188/1991-2 Obrazloženje Presudom suda prvog stupnja obvezani su tuženici Radna organizacija za održavanje i gradjenje ceste P. i Radna organizacija V. iz P. solidarno platiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 1.343,20 dinara zajedno s kamatama i parničnim troškom, dok je tužbeni zahtjev odbijen prema tuženicima SOUR U. SIZ za ceste Općina Pula i Željezničko gospodarstvo ŽTO P.. Sud drugog stupnja je ukinuo presudu suda prvog stupnja u odnosu na tuženika RO za održavanje i gradjenje ... 30.12.1991
VSRH Rev 2190/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u, vijeću sastavljenom od sudaca Đorda Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Borisa Guttmanna, kao članova vijeća, u građansko-pravnoj stvari tužitelja D. R. iz P., koga zastupa M. S., odvjetnik u P., protiv tužene D. R. iz P., koju zastupa punomoćnik E. G., odvjetnik u P., radi ispunjenja ugovora o diobi zajedničke imovine, rješavajući reviziju tužene protiv pravomoćne ... 30.12.1991
VSRH Rev 2270/1991-2 Tužiteljica upravo u tome vidi nepravilnost spomenute odluke navodeći da je ona sudjelovala već na više natječaja za dodjelu stambenog kredita na kojima je uvijek bila na prvom mjestu liste prvenstva, a da nije uspjela riješiti svoj stambeni problem pa tako ni u postupku koji je završio spomenutom odlukom, a to upravo zato što nije dobila cijeli raspoloživi iznos namijenjen tome, već je taj podijeljen između još dvije radnice. Konkretna raspodjela sredstava za to namijenjenih ... 30.12.1991
VSRH Rev 2183/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Borisa Guttmanna kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužiteljice V. V. iz B., koju zastupa pun. Taj član govori i o revalorizaciji naknade, kad poraste prosječni osobni dohodak radnika u radnoj organizaciji (ako je veći od 5% u trajanju od tri mjeseca) a u zadnjem stavu, da će Skupština ... 30.12.1991
VSRH Rev 2408/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husineca, Gordane Gasparini, a Drakulića i Miroslave Vekić kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja P. M. iz S., koga zastupa S. B., odvjetnik iz S., protiv tuženika M.-S. iz S., koga zastupa J. P., dipl. 6. Zakona o zaštiti, na radu i utvrdili objektivnu odgovornost tuženoga za naknadu štete koju je tužitelj pretrpio u ... 30.12.1991
VSRH Gž 6/1991-2 U provedenom je postupku utvrđeno da je protustranka u vrijeme dostavljanja tužbe kojom je pokrenut postupak pred sudom u Frankfurtu bila u Samoboru kod svoje kuće, a dostava joj je tužbe i poziva na ročište izvršena samo polaganjem pismena na adresu u Frankfurtu (list 28 spisa) gdje je ona bila samo na privremenom radu, a nije niti pokušana osobna dostava. Okolnost što je protustranci uredno dostavljena u Samobor sporna presuda zbog izostanka, protiv koje se nije žalila jer da je ... 30.12.1991
VSRH Rev 2606/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husinca, Gordane Gasparini, a Drakulića i Miroslave Vekić, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja-protutuženika V. D. iz Z., koga zastupa mr. M. M., odvjetnik iz Z., protiv tužene-protutužiteljice D. D. r. Prvostepeni sud je utvrdio da je tužena nakon razvoda braka sa tužiteljem ostala bez materijalnih sredstava potrebnih za ... 30.12.1991
VSRH Rev 2908/1990-2 B., a odbijene su tužene s protutužbenim zahtjevom, kojim traže da se utvrdi da su one dosjelošću stekle pravo vlasništvo na spornom dijelu zemljišta i da se obveze tužiteljica da im izda tabularnu ispravu za prijenos prava vlasništva, jer zbog pogrešnog pristupa pri suđenju u ovom sporu nisu utvrđene odlučne činjenice za pravilno rješenje ovog spora, odnosno nisu utvrđene pretpostavke za sticanje prava vlasništva dosjelošću temeljem pravnih pravila imovinskog prava u ... 30.12.1991
VSRH Rev 2208/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića, kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja G. Z. V., protiv tužene RO Modna obuća odjeća i galanterija X. M. I., zastupana po R. V., odvjetniku iz V., radi predaje ispražnjenih poslovnih prostorija, rješavajući reviziju tužitelja izjavljenu protiv pravomoćne ... 30.12.1991
VSRH II Rev 26/1991-2 Nadalje, valja odgovoriti revidentu na njegove daljnje prigovore da su niži sudovi naknadu tužitelju za izvršeni posao utvrdili upravo prema mjerilima i kriterijima koji se primjenjuju na takvu vrstu posla kakav je tužitelj izvršio za revidenta no niži sudovi su kod toga po nalaženju ovog suda pogrešno uzeli da tužitelju pripada naknada prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, jer u slučaju kakav je ovdje prisutan,dakle u situaciji kad stranke nisu ugovorile izvođačevu ... 30.12.1991
VSRH Gž 16/1990-2 Na temelju tako utvrđenih činjenica, a s obzirom da se ne radi o stvari u kojoj postoji isključiva nadležnost suda ili drugog organa SFRJ, te da ne postoje ni druge smetnje za priznanje ove presude, prvostepeni je sud na temelju odredbe iz čl. Žalbeni navod predloženika, da presuda nije pravomoćna, jer da je on protiv iste izjavio žalbu, ne može se uzeti kao osnovan, jer, predloženik, s jedne strane, uz žalbu nije priložio primjerak žalbe izjavljene protiv te presude, a s druge ... 30.12.1991
VSRH Gr 301/1990-2 VSRH Gr 301/1990-2 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB Broj: Gr 301/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljat, kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i Augusta Husinec, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja Ž. Kako, medjutim, u Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba nije odredjeno pred kojim se sudom ostvaruje to pravo odnosno ... 30.12.1991
VSRH Gr 279/1990-2 Kako u prelaznim odredbama Zakona o gradjevinskom zemljištu, kojim je izmijenjena nadležnost za odlučivanje o naknadi za oduzeto gradjevinsko zemljište društveno-pravnoj osobi, nije predvidjeno da će se u predmetima koji su započeti pred općinskim sudom i daljnji postupak nastaviti pred tim (općinskim) sudom, to proizlazi da je nakon stupanja na snagu Zakona o gradjevinskom zemljištu za odlučivanje o naknadi za eksproprirane nekretnine postao nadležan okružni privredni sud, pa je... 30.12.1991
VSRH Rev 2118/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Borisa Guttmanna kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja A. T. iz I., protiv tuženih Z. P., M. P. i K. P., svi iz I., koje zastupa pun. 38. st. 3., 4. i 5., smatrajući da tužitelj, kao savjesni posjednik stana ima pravo na naknadu nužnih troškova za održavanje stvari (stana) i ... 30.12.1991
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 201 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1991(5001)
> Siječanj(654) > Veljača(412) > Ožujak(411) > Travanj(469) > Svibanj(474) > Lipanj(458) > Srpanj(317) > Kolovoz(234) > Rujan(320) > Listopad(481) > Studeni(379) > Prosinac(392)

Sudovi

Vrhovni sud Republike Hrvatske(4999)
Županijski sud(2)


Vrsta odluke

--(246)
Presuda(2802)
Presuda i rješenje(154)
Rješenje(1799)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite