Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1993
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 201
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5015)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 545/1993-3 Nije u pravu žalitelj kada ističe da okolnost optuženikove ranije neosuđivanosti, te postojanja dosadašnjih dobrih odnosa sa ostalim mještanima, su okolnosti takvog značaja da otklanjaju opasnost od ponavljanja djela, a isto tako da ne postoje posebne okolnosti koje bi ukazivale na prijeku potrebu daljnjeg produljenja pritvora po toč. Te osobite okolnosti vezane su prije svega za težinu kaznenih djela (dva kaznena djela ubojstva), utvrđeni psihički status optuženika u vrijeme ... 31.12.1993
VSRH Rev 2686/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca a Drakulića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Gordane Gasparini, Augusta Husinca i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D.B. iz S., zastupanog po punomoćniku mr.M.K. iz S., odnosno Š. Dakle, kako nije bilo uvjeta za mirovanje postupka sud prvog stupnja učinio je bitnu povredu iz st. 1. čl. 354. u vezi st. 1. čl. 216. ZPP kada je utvrdio da su nastupili uvjeti ... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 448/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 277 i 284 spisa) naznačio sve do sada utvrđene osobite okolnosti koje ukazuju na prisutnu bojazan od ponavljanja djela i to prije svega okolnosti vezane za psihički status okrivljenika, samu težinu ... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 445/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Kako prema činjeničnom i pravnom opisu djela za koje se okrivljenik tereti zakon ne predviđa mogućnost blažeg kažnjavanja, a niti to, za sada, proizlazi iz drugih okolnosti konkretnog slučaja, to je pritvor ... 30.12.1993
UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 30.12.1993 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Odredbom članka 49. stavka 1. i 2. Zakona o stambenim odnosima propisano je da vlasnik stana i poslovne prostorije kao posebnog dijela zgrade plaća naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaj . .. UpSRH1993UsB8254 30.12.1993
VSRH I Kž 1185/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. godine kao vojnik Hrvatske vojske, mornaričko-desantne pješadije HRM Split za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, bez dopuštenja pretpostavljenih... 30.12.1993
VSRH II Rev 59/1992-2 Očito je tuženik dužan otkloniti utvrđene nedostatke na zgradi o kojoj je ovdje riječ, kako zato jer je izgrađeni objekt trebao predati u ispravnom stanju odnosno u ugovorenom roku (kraj nesumnjive odgovornosti za solidnost građevine i ne samo u tom roku) otkloniti utvrđene nedostatke, tako i zato jer je dužan naknaditi štetu (dovođenjem u ispravno stanje zgrade radi sprečavanja opisanog prodora vode) do koje je došlo povredom ugovorne obveze u isporuci (ne) kvalitetnog odnosno (... 29.12.1993
VSRH Gr 398/1993 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića, kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice K. L. M. iz D., protiv tuženika 1) M. K. i 2) F. K., oboje iz S. i 3) I. B. iz D., koje zastupa punomoćnik V. Z., odvjetnik u D., rješava jući o prijedlogu tužiteljice od 22. 10. 1993. Po nalaženju ovog suda, iako bi stanje spisa predmeta upućivalo na nedostatnu ažurnost u ... 29.12.1993
VSRH Rev 3476/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanislava Plazonića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.V. iz Z., … kao zakonskog nasljednika pok. Sud drugog stupnja odbio je kao neosnovane žalbe stranaka i presudu suda prvog stupnja potvrdio u pobijanom dijelu kojim je odlučeno o oranici "P. " te o pokretninama, a ukinuo u dijelu u ... 29.12.1993
VSRH Rev 3294/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Stanislava Plazonića, Borisa Guttmanna i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari predlagatelja V.L. iz O., koga zastupa M.L., odvjetnik u O. i predlagateljice J.L. iz O., koju zastupa mr. D.M., odvjetnik u O., radi razvoda braka, rješavajući reviziju predlagatelja protiv presude Okružnog suda u Osijeku od 3. lipnja 1993. Pored ... 29.12.1993
VSRH Rev 3008/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice A.V. iz C., . br. Oba suda, dakle, počinila su procesne povrede na koje se u reviziji opisno ukazuje, a k tome pogrešna je i primjena materijalnog prava jer sudovi ne ocjenjuju okolnost da bi darovni ugovor proizvodio pravne učinke, ... 29.12.1993
VSRH Rev 570/1992-2 godine, odbijeni su tužbeni zahtjev u pogledu naknade za duševne boli zbog smanjenja životnih aktivnosti preko iznosa od 20.000 HRD do iznosa od 28.000 HRD,zahtjev u pogledu naknade za psihičke bolove u iznosu od 25.000 HRD te zahtjev za duševne boli zbog povrede ugleda u iznosu od 25.000 HRD, odbijen zahtjev da je tuženica dužna rasporediti tužiteljicu na odgovarajuće radno mjesto u skladu sa njenom stručnom spremom i platiti joj razliku između osobnog dohotka koji je primala na ... 29.12.1993
VSRH Rev 3330/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Ž.G. iz Z., . . ., kojeg zastupa punomoćnik M.S., odvjetnica iz Z., protiv tuženika L.r. Sud drugog stupnja je uvažio žalbu tuženika te je presudu suda prvog stupnja a) ukinuo u dijelu u kojem je poništena navedena prijeporna ... 29.12.1993
VSRH Rev 3398/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja B. -V.D. iz M., protiv tuženika kapetana O.D. iz P., trenutačno na adresi O., Hotel "A. ", jahta "M. ", zastupan po punomoćniku E.K., odvjetniku u S., radi isplate, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog ... 29.12.1993
VSRH Rev 344/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I.G. iz K., koga zastupa M.M., odvjetnik u K., protiv tuženice "C. -o. Imenovani vještak je štetu procijenio na način što je uzeo u obzir činjenicu da se radi o stranom vozilu, te je na temelju vrijednosti takvog novog vozila, uz ... 29.12.1993
VSRH I Kž 389/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te Kocijančić Erike, mr. Frančula Rudolfa, mr. Zmajević Branka i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Sud prvog stupnja je prilikom odlučivanja o kazni imao na umu svrhu kažnjavanja i uzeo je u obzir sve okolnosti što utječu da kazna bude manja ili veća, te je ... 29.12.1993
VSRH I Kž 416/1993-3 oštećenik S.M. imao slobodnog prostora za prolaženje u širini od 1,4 m, a što je bilo dovoljno za prolaženje njegovog vozila "Zastava 750" pored teretnog vozila, sve te okolnosti i po stajalištu ovog suda ukazuju na pravilan zaključak suda prvog stupnja da je optuženik pogrešno ocijenivši da će radnju pretjecanja uspješno i na vrijeme izvesti na dijelu ceste gdje je pretjecanje zabranjeno i u situaciji kada mu je ususret nailazilo vozilo, upustivši se u pretjecanje, takvim ... 29.12.1993
VSRH Rev 723/1992-2 U revizijskom postupku je sporno da li je tužena prilikom obračuna prijepornih kamata tužitelju bila dužna pridržavati se navedene ugovorene kamatne stope ili je bila ovlaštena da tužitelju obračuna kamatu po nižoj kamatnoj stopi prema Odluci o ciljevima i zadacima zajedničke emisione i novčane politike iz zajedničkih osnova kreditne politike ("Službeni list" SFRJ broj 75/85) - dalje Odluke i da li je tužena bila dužna neobračunate i nepodignute kamate pripisati glavnici na ... 29.12.1993
VSRH I Kr 312/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Međutim, takve su se posljedice (pogoršanje materijalnih prilika obitelji) i mogle očekivati odlaskom osuđenika na izdržavanje kazne, a pogoršanje zdravstvenog stanja supruge ipak nije takove prirode da bi... 29.12.1993
VSRH Rev 3406/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Hrvatske željeznice - prometno transportno područje P., grupa pravnih poslova S. iz S. protiv tužene J.J. udove J. iz P., ulica … koju zastupa punomoćnik P.B. odvjetnik iz Lj. Nije u pravu tužitelj kada u reviziji ističe i navodi ... 29.12.1993
VSRH I Kr 310/1993-3 VSRH I Kr 310/1993-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kr 310/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. ( )VSRH I Kr 310/1993-3 29.12.1993 Rješenje Kazneni - izvanredno ublažavanje kazne KAZNENI ... 29.12.1993
VSRH II Rev 78/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednice vijeća, te Stanka Jesenković, Borisa Guttmann, Stanislava Plazonić i Stanka Hautz kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. Z., koga zastupa Ž.Ž. Ostvarivanje tog procesno-pravnog ovlaštenja stranaka, a time i načela saslušanja stranaka, sud omogućava ako prigovore stranaka na nalaz i mišljenje dostavi vještaku radi izjašnjenja i vještaka po potrebi ... 29.12.1993
VSRH Gž 33/1993 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja T.S. iz Z., . ., protiv tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske - Komisija za privremeno korištenje stanova, Z., . ., radi zaštite od nezakonite radnje, rješavajući žalbu tužitelja protiv presude Okružnog suda u Zagrebu od 13. srpnja 1993. " Postupak za ... 29.12.1993
VSRH Rev 3083/1993-2 Na temelju takvog činjeničnog stanja, sud prvog supnja utvrđuje da u ovom slučaju povreda radne obveze koju je počinio tužitelj - nezakonitim raspolaganjem sredstvima ili zloupotrebom položaja i prekoračenja danog ovlaštenja, koje su tužitelju stavljene na teret, nije uzrokovana veća šteta za tuženika, budući da se radilo o vrijednosti drvnih sortimenata od 2.450 tadašnjih dinara, pa je šteta za tuženika bila manja od jednog prosječnog mjesečnog dohotka u mjesecu koji je ... 29.12.1993
VSRH Rev 2178/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja C.V. iz N., protiv tužene Službe društvenog knjigovodstva Republike Hrvatske - sjedište N., koga zastupa S.M. iz N., radi poništenja odluke disciplinske komisije, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog... 29.12.1993
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 201 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1993(5015)
> Siječanj(350) > Veljača(398) > Ožujak(490) > Travanj(461) > Svibanj(412) > Lipanj(481) > Srpanj(355) > Kolovoz(223) > Rujan(485) > Listopad(466) > Studeni(451) > Prosinac(443)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(45)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4953)
Županijski sud(14)


Vrsta odluke

--(66)
Odluka(2)
Presuda(2331)
Presuda i rješenje(131)
Rješenje(2485)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite