Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1993
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 201
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5015)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 545/1993-3 Nije u pravu žalitelj kada ističe da okolnost optuženikove ranije neosuđivanosti, te postojanja dosadašnjih dobrih odnosa sa ostalim mještanima, su okolnosti takvog značaja da otklanjaju opasnost od ponavljanja djela, a isto tako da ne postoje posebne okolnosti koje bi ukazivale na prijeku potrebu daljnjeg produljenja pritvora po toč. Te osobite okolnosti vezane su prije svega za težinu kaznenih djela (dva kaznena djela ubojstva), utvrđeni psihički status optuženika u vrijeme ... 31.12.1993
VSRH II 5 Kr 445/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Kako prema činjeničnom i pravnom opisu djela za koje se okrivljenik tereti zakon ne predviđa mogućnost blažeg kažnjavanja, a niti to, za sada, proizlazi iz drugih okolnosti konkretnog slučaja, to je pritvor ... 30.12.1993
UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 30.12.1993 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Odredbom članka 49. stavka 1. i 2. Zakona o stambenim odnosima propisano je da vlasnik stana i poslovne prostorije kao posebnog dijela zgrade plaća naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaj . .. UpSRH1993UsB8254 30.12.1993
VSRH Rev 2686/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca a Drakulića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Gordane Gasparini, Augusta Husinca i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D.B. iz S., zastupanog po punomoćniku mr.M.K. iz S., odnosno Š. Dakle, kako nije bilo uvjeta za mirovanje postupka sud prvog stupnja učinio je bitnu povredu iz st. 1. čl. 354. u vezi st. 1. čl. 216. ZPP kada je utvrdio da su nastupili uvjeti ... 30.12.1993
VSRH I Kž 1185/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. godine kao vojnik Hrvatske vojske, mornaričko-desantne pješadije HRM Split za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, bez dopuštenja pretpostavljenih... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 448/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 277 i 284 spisa) naznačio sve do sada utvrđene osobite okolnosti koje ukazuju na prisutnu bojazan od ponavljanja djela i to prije svega okolnosti vezane za psihički status okrivljenika, samu težinu ... 30.12.1993
VSRH Rev 2143/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Augusta Husinca, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Gordane Gasparini, a Drakulića i Vesne Milošević kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice A.A. iz Š. i 2. Općine Pula, koju zastupa Općinsko javno pravobraniteljstvo Pula, radi utvrđenja prava vlasništva, rješavajući reviziju tužiteljice protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Puli od 29. svibnja 1992.g. 53/91 - dalje: ... 29.12.1993
VSRH Rev 3083/1993-2 Na temelju takvog činjeničnog stanja, sud prvog supnja utvrđuje da u ovom slučaju povreda radne obveze koju je počinio tužitelj - nezakonitim raspolaganjem sredstvima ili zloupotrebom položaja i prekoračenja danog ovlaštenja, koje su tužitelju stavljene na teret, nije uzrokovana veća šteta za tuženika, budući da se radilo o vrijednosti drvnih sortimenata od 2.450 tadašnjih dinara, pa je šteta za tuženika bila manja od jednog prosječnog mjesečnog dohotka u mjesecu koji je ... 29.12.1993
VSRH II Rev 8/1993-2 Sud drugog sutupnja, prema obrazloženju pobijane presude, je preinačio presudu suda prvog stupnja u navedenom odbijajućem dijelu tužbenog zahtjeva na način kako je to već navedeno jer je zaključio da tužitelju pripada pravo na obračun zateznih (ispravno ugovornih) kamata prema metodi obračuna iz navedenih nepotpisanih ugovora u bitnome zato, što smatra da ti ugovori obvezuju revidenta na plaćanje kamata po metodi obračuna iz tih ugovora zato jer da je revident primio iznose ... 29.12.1993
VSRH II Kž 542/1993-3 Naime, sva četiri supočinitelja djela, pri stavljanju u opticaj lažnog novca, kao i prethodno pri nabavi bili su međusobno dobro organizirani, postupajući po načelu podjele rada, koje osobite okolnosti, uz kličinu od 296 lažnih novčanica, te postojanja naglašene opasnosti od ovog kaznenog djela spram njegova zaštitnog objekta - gospodarstva i jedinstva hrvatskog tržišta, uz razloge koje je naveo sud prvoga stupnja, su osobite okolnosti takvog značaja da opravdavaju primjenu ... 29.12.1993
VSRH Rev 344/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I.G. iz K., koga zastupa M.M., odvjetnik u K., protiv tuženice "C. -o. Imenovani vještak je štetu procijenio na način što je uzeo u obzir činjenicu da se radi o stranom vozilu, te je na temelju vrijednosti takvog novog vozila, uz ... 29.12.1993
VSRH Gr 597/1993-2 U prijedlogu ističe u bitnom, da postupak u ovoj pravnoj stvari traje dugo, štoviše da se namjer no odugovlači, tako da je izgubila povjerenje u sada nadležne sudove prvog i drugog stupnja za koje smatra da joj ne pružaju onakvu zaštitu kakvu bi trebali pružiti. 68. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) propisano je, da najviši sud u Republici Hrvatskoj može na prijedlog stranke ili nadležnog suda odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova po... 29.12.1993
VSRH I Kž 237/1993-3 Prije određivanja tog vještačenja svakako treba pri baviti cjelovitu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje uzor ka krvi radi analize na alkohol (spisu naime ne prileže odgovarajući zapisnici), te u vezi pribavljenih podataka saslušati kao svjedoka i liječnika koji je tim povodom pregledao optuže nika, a kojega valja posebno ispitati u vezi okolnosti da optuženiku, prema podacima u spisu, nije uzeta mokraća radi ana lize na alkohol, a u vezi toga saslušati i službene osobe iz ... 29.12.1993
VSRH Gr 359/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A.N. iz H., koga zastupa punomoćnik J.P., odvjetnik u J., protiv tuženika Geodetski fakultet sveučilišta u Z., koga zastupa punomoćnik N.P. odvjetnik u S., radi naknade štete, odlučujući o prijedlogu Općinskog suda Split za delegiranje drugog stvarno nadležnog suda, u ... 29.12.1993
VSRH Rev 1886/1992-2 izreke pobijane presude odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim se tražilo da tuženik isplati tužitelju na ime naknade štete koja se odnosi na iskopčavanje priključka vode, za izgradnju betonske šahte, montiranje cijevi i nabavu vodomjera, za cijev koja je ostala u zemlji, koja je pripala tuženiku iznos od 67,70 ondašnjih dinara, sa zakonskim kamatama od tužbe do isplate, zatim da plati tužitelju na ime naknade štete koja se odnosi na izgradnju cisterni tužitelja iznos od ... 29.12.1993
VSRH II Rev 112/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednice vijeća, te Stanka Jesenković, Borisa Guttmann, Stanislava Plazonić i Stanka Hautz kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja - protutuženika GIP "T. " Z. kao pravnog sljednika GRO "T. " Z., OOUR K., koga zastupa A.V., odvjetnik u Z., protiv tuženika - protutužitelja Osnovne samoupravne zajednice stanovanja L.R., radi isplate, rješavajući reviziju tužitelja - ... 29.12.1993
VSRH Gr 371/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja "D. " S., protiv tuženika V. k. 36. st. 1. toč. 1.a Zakona o redovnim sudovima, okružni privredni sudovi su nadležni da u prvom stupnju sude u svim sporovima u kojima su obje stranke društveno-političke zajednice, poduzeća, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne ... 29.12.1993
VSRH Gzz 54/1993-3 zaključili ugovor o zamjeni stana i to stanova u S., te je naloženo tuženiku da je dužan predati tužiteljici isprave podobne za zaključenje ugovora o zamjeni stanova, a ukoliko tako ne postupi da će ova presuda zamjeniti ugovor o zamjeni kojega su stranke sklopile i da je tužiteljica ovlaštena na temelju ove presude poduzeti druge odgovarajuće radnje radi prenosa stanarskog prava sa tuženika na svoje ime na stanu u Splitu, Put udarnika 113/I stan br.8, te da je tuženik dužan ... 29.12.1993
VSRH I Kž 87/1993-3 Sud prvoga stupnja je, najprije, utvrdio da povrede oštećenika koje mu je zadalo neidentificirano vozilo (prijelom šestog vratnog kralješka i prijelom rebara uz kralježnicu) "ni su bile apsolutne smrtonosne" (list 10 pobijane presude), da bi odmah nakon toga na slijedećoj stranici ustvrdio da je "J. F. već u kontaktu s tim nepoznatim vozilom zadobio apsolut ne smrtonosne povrede, pa bi najvjerojatnije od njih umro i da optuženikovog naleta na njega nije bilo". Taj vještak, istina, ... 29.12.1993
VSRH II Rev 59/1992-2 Očito je tuženik dužan otkloniti utvrđene nedostatke na zgradi o kojoj je ovdje riječ, kako zato jer je izgrađeni objekt trebao predati u ispravnom stanju odnosno u ugovorenom roku (kraj nesumnjive odgovornosti za solidnost građevine i ne samo u tom roku) otkloniti utvrđene nedostatke, tako i zato jer je dužan naknaditi štetu (dovođenjem u ispravno stanje zgrade radi sprečavanja opisanog prodora vode) do koje je došlo povredom ugovorne obveze u isporuci (ne) kvalitetnog odnosno (... 29.12.1993
VSRH Rev 210/1990-2 Tuženik u toj parnici - N. - protivio se tužbenom zahtjevu, tvrdeći da su i čestica zemljišna i kuća njegovo isključivo vlasništvo jer da je on u kupnju čestice i izgradnju kuće uložio znatno više novčanih sredstava i rada od tužitelja i da su mu pomagali u radu rođaci (žena, roditelji i prijatelji), a da je tužitelj M., prema usmenom sporazumu stranaka, trebao dobiti i imati samo doživotno pravo stanovanja na jednom katu kuće, - u drugom parničnom predmetu tužitelji M. i... 29.12.1993
VSRH Rev 570/1992-2 godine, odbijeni su tužbeni zahtjev u pogledu naknade za duševne boli zbog smanjenja životnih aktivnosti preko iznosa od 20.000 HRD do iznosa od 28.000 HRD,zahtjev u pogledu naknade za psihičke bolove u iznosu od 25.000 HRD te zahtjev za duševne boli zbog povrede ugleda u iznosu od 25.000 HRD, odbijen zahtjev da je tuženica dužna rasporediti tužiteljicu na odgovarajuće radno mjesto u skladu sa njenom stručnom spremom i platiti joj razliku između osobnog dohotka koji je primala na ... 29.12.1993
VSRH Rev 3008/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice A.V. iz C., . br. Oba suda, dakle, počinila su procesne povrede na koje se u reviziji opisno ukazuje, a k tome pogrešna je i primjena materijalnog prava jer sudovi ne ocjenjuju okolnost da bi darovni ugovor proizvodio pravne učinke, ... 29.12.1993
VSRH Rev 2178/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja C.V. iz N., protiv tužene Službe društvenog knjigovodstva Republike Hrvatske - sjedište N., koga zastupa S.M. iz N., radi poništenja odluke disciplinske komisije, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog... 29.12.1993
VSRH Rev 3476/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanislava Plazonića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.V. iz Z., … kao zakonskog nasljednika pok. Sud drugog stupnja odbio je kao neosnovane žalbe stranaka i presudu suda prvog stupnja potvrdio u pobijanom dijelu kojim je odlučeno o oranici "P. " te o pokretninama, a ukinuo u dijelu u ... 29.12.1993
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 201 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1993(5015)
> Siječanj(350) > Veljača(398) > Ožujak(490) > Travanj(461) > Svibanj(412) > Lipanj(481) > Srpanj(355) > Kolovoz(223) > Rujan(485) > Listopad(466) > Studeni(451) > Prosinac(443)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(45)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4953)
Županijski sud(14)


Vrsta odluke

--(66)
Odluka(2)
Presuda(2331)
Presuda i rješenje(131)
Rješenje(2485)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite