Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1993
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 201
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5015)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 545/1993-3 Nije u pravu žalitelj kada ističe da okolnost optuženikove ranije neosuđivanosti, te postojanja dosadašnjih dobrih odnosa sa ostalim mještanima, su okolnosti takvog značaja da otklanjaju opasnost od ponavljanja djela, a isto tako da ne postoje posebne okolnosti koje bi ukazivale na prijeku potrebu daljnjeg produljenja pritvora po toč. Te osobite okolnosti vezane su prije svega za težinu kaznenih djela (dva kaznena djela ubojstva), utvrđeni psihički status optuženika u vrijeme ... 31.12.1993
VSRH I Kž 1185/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. godine kao vojnik Hrvatske vojske, mornaričko-desantne pješadije HRM Split za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, bez dopuštenja pretpostavljenih... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 445/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Kako prema činjeničnom i pravnom opisu djela za koje se okrivljenik tereti zakon ne predviđa mogućnost blažeg kažnjavanja, a niti to, za sada, proizlazi iz drugih okolnosti konkretnog slučaja, to je pritvor ... 30.12.1993
VSRH Rev 2686/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca a Drakulića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Gordane Gasparini, Augusta Husinca i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D.B. iz S., zastupanog po punomoćniku mr.M.K. iz S., odnosno Š. Dakle, kako nije bilo uvjeta za mirovanje postupka sud prvog stupnja učinio je bitnu povredu iz st. 1. čl. 354. u vezi st. 1. čl. 216. ZPP kada je utvrdio da su nastupili uvjeti ... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 448/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 277 i 284 spisa) naznačio sve do sada utvrđene osobite okolnosti koje ukazuju na prisutnu bojazan od ponavljanja djela i to prije svega okolnosti vezane za psihički status okrivljenika, samu težinu ... 30.12.1993
UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 30.12.1993 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Odredbom članka 49. stavka 1. i 2. Zakona o stambenim odnosima propisano je da vlasnik stana i poslovne prostorije kao posebnog dijela zgrade plaća naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaj . .. UpSRH1993UsB8254 30.12.1993
VSRH Rev 2143/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Augusta Husinca, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Gordane Gasparini, a Drakulića i Vesne Milošević kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice A.A. iz Š. i 2. Općine Pula, koju zastupa Općinsko javno pravobraniteljstvo Pula, radi utvrđenja prava vlasništva, rješavajući reviziju tužiteljice protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Puli od 29. svibnja 1992.g. 53/91 - dalje: ... 29.12.1993
VSRH Rev 1429/1991-2 godine pa nadalje sve dok budu za to postojali zakonski uvjeti time da su obroke dospjele do pravomoćnosti presude dužni platiti odjednom u roku od 15 dana s kamatom u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje NBJ uvećane za 20% obračunate primjenom konformne metode računajući od dospijeća svakog pojedinog dospjelog obroka do isplate, a u buduće kako budu dospijevali da plate najkasnije do svakog 5-tog u mjesecu. 53/91). Glede pak prigovora da bi materijalno pravo bilo pogrešno ... 29.12.1993
VSRH Rev 210/1990-2 Tuženik u toj parnici - N. - protivio se tužbenom zahtjevu, tvrdeći da su i čestica zemljišna i kuća njegovo isključivo vlasništvo jer da je on u kupnju čestice i izgradnju kuće uložio znatno više novčanih sredstava i rada od tužitelja i da su mu pomagali u radu rođaci (žena, roditelji i prijatelji), a da je tužitelj M., prema usmenom sporazumu stranaka, trebao dobiti i imati samo doživotno pravo stanovanja na jednom katu kuće, - u drugom parničnom predmetu tužitelji M. i... 29.12.1993
VSRH Rev 2189/1991-2 Tuženik, naime, smatra da je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka jer da drugostepeni sud nije odgovorio na navode žalbe, a osim toga da je i materijalno pravo pogrešno primijenjeno, jer presuđeni iznos smatra previsokim, tako da pretpostavlja da je rezultat greške u pisanju i da se vjerojatno radilo o iznosima od 900 ond. Glede pak primjene materijalnog prava valja istaći da je kraj utvrđenja sudova da su djeca u dobi od 17 i 15 godina, da se školuju izvan mjesta ... 29.12.1993
VSRH Rev 4/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Augusta Husinca, Goradne Gasparini i a Drakulića, kao članova vijeća, u građansko pravnoj stvari tužitelja P. I. iz Z., ..., P. M. i P. B., oboje iz Z., ..., zastupanih po punomoćniku P. I., protiv tuženika P. F. iz J., .... radi poništenja kupoprodajnog ugovora i ispravka uknjižbe, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne ... 29.12.1993
VSRH II Rev 8/1993-2 Sud drugog sutupnja, prema obrazloženju pobijane presude, je preinačio presudu suda prvog stupnja u navedenom odbijajućem dijelu tužbenog zahtjeva na način kako je to već navedeno jer je zaključio da tužitelju pripada pravo na obračun zateznih (ispravno ugovornih) kamata prema metodi obračuna iz navedenih nepotpisanih ugovora u bitnome zato, što smatra da ti ugovori obvezuju revidenta na plaćanje kamata po metodi obračuna iz tih ugovora zato jer da je revident primio iznose ... 29.12.1993
VSRH I Kž 237/1993-3 Prije određivanja tog vještačenja svakako treba pri baviti cjelovitu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje uzor ka krvi radi analize na alkohol (spisu naime ne prileže odgovarajući zapisnici), te u vezi pribavljenih podataka saslušati kao svjedoka i liječnika koji je tim povodom pregledao optuže nika, a kojega valja posebno ispitati u vezi okolnosti da optuženiku, prema podacima u spisu, nije uzeta mokraća radi ana lize na alkohol, a u vezi toga saslušati i službene osobe iz ... 29.12.1993
VSRH Gr 371/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja "D. " S., protiv tuženika V. k. 36. st. 1. toč. 1.a Zakona o redovnim sudovima, okružni privredni sudovi su nadležni da u prvom stupnju sude u svim sporovima u kojima su obje stranke društveno-političke zajednice, poduzeća, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne ... 29.12.1993
VSRH I Kž 389/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te Kocijančić Erike, mr. Frančula Rudolfa, mr. Zmajević Branka i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Sud prvog stupnja je prilikom odlučivanja o kazni imao na umu svrhu kažnjavanja i uzeo je u obzir sve okolnosti što utječu da kazna bude manja ili veća, te je ... 29.12.1993
VSRH Rev 2828/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš, kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonić, Veseljka Šeparović i Stanka Hautz, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja PPK - Z., OOUR B., zastupan po direktoru S. P., protiv tuženika N. M. iz B., zastupane po punomoćniku T. L., odvjetniku iz B., radi naknade štete, rješavajući reviziju tuženice protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 12. 3. ... 29.12.1993
VSRH II Rev 112/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednice vijeća, te Stanka Jesenković, Borisa Guttmann, Stanislava Plazonić i Stanka Hautz kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja - protutuženika GIP "T. " Z. kao pravnog sljednika GRO "T. " Z., OOUR K., koga zastupa A.V., odvjetnik u Z., protiv tuženika - protutužitelja Osnovne samoupravne zajednice stanovanja L.R., radi isplate, rješavajući reviziju tužitelja - ... 29.12.1993
VSRH I Kž 416/1993-3 oštećenik S.M. imao slobodnog prostora za prolaženje u širini od 1,4 m, a što je bilo dovoljno za prolaženje njegovog vozila "Zastava 750" pored teretnog vozila, sve te okolnosti i po stajalištu ovog suda ukazuju na pravilan zaključak suda prvog stupnja da je optuženik pogrešno ocijenivši da će radnju pretjecanja uspješno i na vrijeme izvesti na dijelu ceste gdje je pretjecanje zabranjeno i u situaciji kada mu je ususret nailazilo vozilo, upustivši se u pretjecanje, takvim ... 29.12.1993
VSRH I Kž 87/1993-3 Sud prvoga stupnja je, najprije, utvrdio da povrede oštećenika koje mu je zadalo neidentificirano vozilo (prijelom šestog vratnog kralješka i prijelom rebara uz kralježnicu) "ni su bile apsolutne smrtonosne" (list 10 pobijane presude), da bi odmah nakon toga na slijedećoj stranici ustvrdio da je "J. F. već u kontaktu s tim nepoznatim vozilom zadobio apsolut ne smrtonosne povrede, pa bi najvjerojatnije od njih umro i da optuženikovog naleta na njega nije bilo". Taj vještak, istina, ... 29.12.1993
VSRH Gr 398/1993 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića, kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice K. L. M. iz D., protiv tuženika 1) M. K. i 2) F. K., oboje iz S. i 3) I. B. iz D., koje zastupa punomoćnik V. Z., odvjetnik u D., rješava jući o prijedlogu tužiteljice od 22. 10. 1993. Po nalaženju ovog suda, iako bi stanje spisa predmeta upućivalo na nedostatnu ažurnost u ... 29.12.1993
VSRH Gž 33/1993 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja T.S. iz Z., . ., protiv tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske - Komisija za privremeno korištenje stanova, Z., . ., radi zaštite od nezakonite radnje, rješavajući žalbu tužitelja protiv presude Okružnog suda u Zagrebu od 13. srpnja 1993. " Postupak za ... 29.12.1993
VSRH Rev 3008/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice A.V. iz C., . br. Oba suda, dakle, počinila su procesne povrede na koje se u reviziji opisno ukazuje, a k tome pogrešna je i primjena materijalnog prava jer sudovi ne ocjenjuju okolnost da bi darovni ugovor proizvodio pravne učinke, ... 29.12.1993
VSRH Rev 3398/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja B. -V.D. iz M., protiv tuženika kapetana O.D. iz P., trenutačno na adresi O., Hotel "A. ", jahta "M. ", zastupan po punomoćniku E.K., odvjetniku u S., radi isplate, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog ... 29.12.1993
VSRH Rev 1430/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Š.S. iz K., ... , protiv tuženog R.P. iz K.K. ... , kojeg zastupaju punomoćnici R. i S.A., odvjetnici u Z., radi utvrđenja ništavosti ugovora, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 11... 29.12.1993
VSRH Rev 1886/1992-2 izreke pobijane presude odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim se tražilo da tuženik isplati tužitelju na ime naknade štete koja se odnosi na iskopčavanje priključka vode, za izgradnju betonske šahte, montiranje cijevi i nabavu vodomjera, za cijev koja je ostala u zemlji, koja je pripala tuženiku iznos od 67,70 ondašnjih dinara, sa zakonskim kamatama od tužbe do isplate, zatim da plati tužitelju na ime naknade štete koja se odnosi na izgradnju cisterni tužitelja iznos od ... 29.12.1993
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 201 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1993(5015)
> Siječanj(350) > Veljača(398) > Ožujak(490) > Travanj(461) > Svibanj(412) > Lipanj(481) > Srpanj(355) > Kolovoz(223) > Rujan(485) > Listopad(466) > Studeni(451) > Prosinac(443)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(45)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4953)
Županijski sud(14)


Vrsta odluke

--(66)
Odluka(2)
Presuda(2331)
Presuda i rješenje(131)
Rješenje(2485)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite