Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1993
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 201
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5015)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 545/1993-3 Nije u pravu žalitelj kada ističe da okolnost optuženikove ranije neosuđivanosti, te postojanja dosadašnjih dobrih odnosa sa ostalim mještanima, su okolnosti takvog značaja da otklanjaju opasnost od ponavljanja djela, a isto tako da ne postoje posebne okolnosti koje bi ukazivale na prijeku potrebu daljnjeg produljenja pritvora po toč. Te osobite okolnosti vezane su prije svega za težinu kaznenih djela (dva kaznena djela ubojstva), utvrđeni psihički status optuženika u vrijeme ... 31.12.1993
VSRH I Kž 1185/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. godine kao vojnik Hrvatske vojske, mornaričko-desantne pješadije HRM Split za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, bez dopuštenja pretpostavljenih... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 448/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 277 i 284 spisa) naznačio sve do sada utvrđene osobite okolnosti koje ukazuju na prisutnu bojazan od ponavljanja djela i to prije svega okolnosti vezane za psihički status okrivljenika, samu težinu ... 30.12.1993
VSRH II 5 Kr 445/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Mikor Milivoja i Frančula mr. Rudolfa kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Kako prema činjeničnom i pravnom opisu djela za koje se okrivljenik tereti zakon ne predviđa mogućnost blažeg kažnjavanja, a niti to, za sada, proizlazi iz drugih okolnosti konkretnog slučaja, to je pritvor ... 30.12.1993
UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 UpSRH Us 8254/1993 30.12.1993 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Odredbom članka 49. stavka 1. i 2. Zakona o stambenim odnosima propisano je da vlasnik stana i poslovne prostorije kao posebnog dijela zgrade plaća naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaj . .. UpSRH1993UsB8254 30.12.1993
VSRH Rev 2686/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca a Drakulića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Gordane Gasparini, Augusta Husinca i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D.B. iz S., zastupanog po punomoćniku mr.M.K. iz S., odnosno Š. Dakle, kako nije bilo uvjeta za mirovanje postupka sud prvog stupnja učinio je bitnu povredu iz st. 1. čl. 354. u vezi st. 1. čl. 216. ZPP kada je utvrdio da su nastupili uvjeti ... 30.12.1993
VSRH Gr 597/1993-2 U prijedlogu ističe u bitnom, da postupak u ovoj pravnoj stvari traje dugo, štoviše da se namjer no odugovlači, tako da je izgubila povjerenje u sada nadležne sudove prvog i drugog stupnja za koje smatra da joj ne pružaju onakvu zaštitu kakvu bi trebali pružiti. 68. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) propisano je, da najviši sud u Republici Hrvatskoj može na prijedlog stranke ili nadležnog suda odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova po... 29.12.1993
VSRH Rev 4/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Augusta Husinca, Goradne Gasparini i a Drakulića, kao članova vijeća, u građansko pravnoj stvari tužitelja P. I. iz Z., ..., P. M. i P. B., oboje iz Z., ..., zastupanih po punomoćniku P. I., protiv tuženika P. F. iz J., .... radi poništenja kupoprodajnog ugovora i ispravka uknjižbe, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne ... 29.12.1993
VSRH Rev 3343/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Općine Duga Resa koju zastupa ZJPO Karlovac protiv tuženih M.M. i M.M., oboje iz D.R., … sada nepoznatog boravišta i zastupani po privremenom staratelju D.Š. Sud drugog stupnja odbio je žalbu tuženih i potvrdio prvostupanjsku ... 29.12.1993
VSRH II Kž 542/1993-3 Naime, sva četiri supočinitelja djela, pri stavljanju u opticaj lažnog novca, kao i prethodno pri nabavi bili su međusobno dobro organizirani, postupajući po načelu podjele rada, koje osobite okolnosti, uz kličinu od 296 lažnih novčanica, te postojanja naglašene opasnosti od ovog kaznenog djela spram njegova zaštitnog objekta - gospodarstva i jedinstva hrvatskog tržišta, uz razloge koje je naveo sud prvoga stupnja, su osobite okolnosti takvog značaja da opravdavaju primjenu ... 29.12.1993
VSRH Gzz 55/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanislava Plazonića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I.F. iz R., koga zastupa punomoćnik Ž.A., odvjetnik iz K., protiv tuženika Poduzeće za cestovni promet "Č. 43/76, 23/79, 54/81 i 20/84) koji je u vrijeme nastanka obveznopravnog odnosa bio na snazi propisano je da organizacija ... 29.12.1993
VSRH Rev 3008/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice A.V. iz C., . br. Oba suda, dakle, počinila su procesne povrede na koje se u reviziji opisno ukazuje, a k tome pogrešna je i primjena materijalnog prava jer sudovi ne ocjenjuju okolnost da bi darovni ugovor proizvodio pravne učinke, ... 29.12.1993
VSRH II Rev 8/1993-2 Sud drugog sutupnja, prema obrazloženju pobijane presude, je preinačio presudu suda prvog stupnja u navedenom odbijajućem dijelu tužbenog zahtjeva na način kako je to već navedeno jer je zaključio da tužitelju pripada pravo na obračun zateznih (ispravno ugovornih) kamata prema metodi obračuna iz navedenih nepotpisanih ugovora u bitnome zato, što smatra da ti ugovori obvezuju revidenta na plaćanje kamata po metodi obračuna iz tih ugovora zato jer da je revident primio iznose ... 29.12.1993
VSRH I Kž 389/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te Kocijančić Erike, mr. Frančula Rudolfa, mr. Zmajević Branka i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Sud prvog stupnja je prilikom odlučivanja o kazni imao na umu svrhu kažnjavanja i uzeo je u obzir sve okolnosti što utječu da kazna bude manja ili veća, te je ... 29.12.1993
VSRH I Kr 310/1993-3 VSRH I Kr 310/1993-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kr 310/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. ( )VSRH I Kr 310/1993-3 29.12.1993 Rješenje Kazneni - izvanredno ublažavanje kazne KAZNENI ... 29.12.1993
VSRH I Kr 312/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Međutim, takve su se posljedice (pogoršanje materijalnih prilika obitelji) i mogle očekivati odlaskom osuđenika na izdržavanje kazne, a pogoršanje zdravstvenog stanja supruge ipak nije takove prirode da bi... 29.12.1993
VSRH Rev 2828/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš, kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonić, Veseljka Šeparović i Stanka Hautz, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja PPK - Z., OOUR B., zastupan po direktoru S. P., protiv tuženika N. M. iz B., zastupane po punomoćniku T. L., odvjetniku iz B., radi naknade štete, rješavajući reviziju tuženice protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 12. 3. ... 29.12.1993
VSRH Rev 3406/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Hrvatske željeznice - prometno transportno područje P., grupa pravnih poslova S. iz S. protiv tužene J.J. udove J. iz P., ulica … koju zastupa punomoćnik P.B. odvjetnik iz Lj. Nije u pravu tužitelj kada u reviziji ističe i navodi ... 29.12.1993
VSRH Rev 344/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I.G. iz K., koga zastupa M.M., odvjetnik u K., protiv tuženice "C. -o. Imenovani vještak je štetu procijenio na način što je uzeo u obzir činjenicu da se radi o stranom vozilu, te je na temelju vrijednosti takvog novog vozila, uz ... 29.12.1993
VSRH Rev 2189/1991-2 Tuženik, naime, smatra da je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka jer da drugostepeni sud nije odgovorio na navode žalbe, a osim toga da je i materijalno pravo pogrešno primijenjeno, jer presuđeni iznos smatra previsokim, tako da pretpostavlja da je rezultat greške u pisanju i da se vjerojatno radilo o iznosima od 900 ond. Glede pak primjene materijalnog prava valja istaći da je kraj utvrđenja sudova da su djeca u dobi od 17 i 15 godina, da se školuju izvan mjesta ... 29.12.1993
VSRH I Kž 1009/1993-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra kao predsjednika vijeća, te Kocijančić Erike, mr. Zmajević Branka, mr. Frančula Rudolfa i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. 37. OKZRH uzeo u obzir više olakotnih okolnosti (neosuđivanost, mladost, kajanje, ponovno zaposlenje kao i činjenicu da je sav prisvojeni novac vratio uključivši i ... 29.12.1993
VSRH Rev 2178/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Radomire Felicijan-Maoduš kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Stanislava Plazonića, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja C.V. iz N., protiv tužene Službe društvenog knjigovodstva Republike Hrvatske - sjedište N., koga zastupa S.M. iz N., radi poništenja odluke disciplinske komisije, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog... 29.12.1993
VSRH Rev 3476/1993-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanislava Plazonića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Veseljka Šeparovića i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.V. iz Z., … kao zakonskog nasljednika pok. Sud drugog stupnja odbio je kao neosnovane žalbe stranaka i presudu suda prvog stupnja potvrdio u pobijanom dijelu kojim je odlučeno o oranici "P. " te o pokretninama, a ukinuo u dijelu u ... 29.12.1993
VSRH Rev 1429/1991-2 godine pa nadalje sve dok budu za to postojali zakonski uvjeti time da su obroke dospjele do pravomoćnosti presude dužni platiti odjednom u roku od 15 dana s kamatom u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje NBJ uvećane za 20% obračunate primjenom konformne metode računajući od dospijeća svakog pojedinog dospjelog obroka do isplate, a u buduće kako budu dospijevali da plate najkasnije do svakog 5-tog u mjesecu. 53/91). Glede pak prigovora da bi materijalno pravo bilo pogrešno ... 29.12.1993
VSRH Rev 570/1992-2 godine, odbijeni su tužbeni zahtjev u pogledu naknade za duševne boli zbog smanjenja životnih aktivnosti preko iznosa od 20.000 HRD do iznosa od 28.000 HRD,zahtjev u pogledu naknade za psihičke bolove u iznosu od 25.000 HRD te zahtjev za duševne boli zbog povrede ugleda u iznosu od 25.000 HRD, odbijen zahtjev da je tuženica dužna rasporediti tužiteljicu na odgovarajuće radno mjesto u skladu sa njenom stručnom spremom i platiti joj razliku između osobnog dohotka koji je primala na ... 29.12.1993
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 201 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1993(5015)
> Siječanj(350) > Veljača(398) > Ožujak(490) > Travanj(461) > Svibanj(412) > Lipanj(481) > Srpanj(355) > Kolovoz(223) > Rujan(485) > Listopad(466) > Studeni(451) > Prosinac(443)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(45)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4953)
Županijski sud(14)


Vrsta odluke

--(66)
Odluka(2)
Presuda(2331)
Presuda i rješenje(131)
Rješenje(2485)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite