Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1998
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 196
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4892)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 2139/1996-2 Ovo iz razloga što tako utvrđena visina naknade nematerijalne štete po sudu drugog stupnja, a uzimajući u obzir vrstu i težinu pretrpljenih tjelesnih povreda, duljinu i trajanje intenziteta fizičkih boli, trajanje i duljinu straha koji je tužiteljica trpjela zbog zadobivenih tjelesnih povreda te opseg smanjenja životnih aktivnosti i pojavne oblike u kojima se smanjenje životne aktivnosti svakodnevno očituje i po ocjeni ovoga suda predstavljaju pravičnu novčanu naknadu utvrđenu uz... 30.12.1998
VSRH II Kž 644/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Milana Gudelja i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 2. KZ, za koje je u zakonu, kao maksimalna, zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, pa s obzirom da iz podataka u spisu, za sada, ne proizlazi postojanje okolnosti temeljem kojih zakon propisuje mogućnost blažeg ... 30.12.1998
VSRH Rev 3702/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Borisa Guttmanna, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice L.B. iz S.B., zastupane po P.K., odvjetniku iz S.B., protiv tuženika F.B. iz S.B., na privremenom radu u A., zastupanog po Ž.R., odvjetniku iz S.B., radi povišenja uzdržavanja, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude ... 30.12.1998
VSRH Rev 224/1996-2 godine pretrpio teške tjelesne povrede koje su opisane u medicinskoj dokumentaciji kao serijski prijelomi 5-7 i 7-8 lijevog rebra uz nakupljanje zraka i krvi u desnom prsištu (hematopneumotoraks), prijelome unutarnjeg (medijalnog) kondila goljenične kosti te glavice listne kosti desne potkoljenice u području koljenog zgloba te rane razderotine ušne i lijevog lakta, - da je tužitelj zbog zadobivenih tjelesnih povreda trpio fizičke boli jakog intenziteta trajnog karaktera 10-12 dana, ... 30.12.1998
VSRH Rev 278/1996-2 godine zadobila tjelesne povrede i to potres mozga, razderotine na desnoj podlaktici, bradi i iznad lijevog oka te desnog koljena, prijelom nosne kosti, unutarnje krvarenje u lijevom uhu, udarac u desno koljeno i prijelom donje vilice, - da je zbog zadobijenih tjelesnih povreda prema mišljenju ortopeda tužiteljica trpjela fizičke boli jačeg intenziteta koji su trajali 3 dana, boli srednjeg intenziteta u trajanju 15 dana i slabije boli oko 14 dana, dok je prema mišljenju neuropsihijatra ... 30.12.1998
VSRH II Kž 643/1998-3 Pri tome, u žalbi isticana okolnost da se poštivanjem načela zabrane reformatiae in peius okrivljeniku u ponovljenom postupku neće moći izreći stroža kazna od one izrečene u ranijem postupku, nije okolnost relevantna za ocjenu obligatornosti pritvora, jer je težina inkriminiranog kaznenog djela i visina zaprijećene kazne za to djelo ostala neizmijenjena, pa je optuženik i dalje osnovano sumnjiv zbog učina kaznenog djela za koje je u zakonu propisana najstroža kazna, ovdje kazna ... 30.12.1998
VSRH II Kž 641/1998-3 Naime, s obzirom na trajno i duboko poremećene međuljudske odnose između obitelji okrivljenika i oštećenika vezano za neriješene imovinskopravne prilike, a imajući u vidu da oni žive u neposrednom susjedstvu, to i po uvjerenju ovog Vrhovnog suda, postoje takove osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenik na slobodi, produbljivanjem već ionako postojeće konfliktne situacije, mogao na štetu članova obitelji oštećenika, ali i samog oštećenika, ponovno učiniti ... 30.12.1998
VSRH Rev 282/1996-2 godine, pao s kamiona na kojem je pričvrščivao ceradu i tom prilikom zadobio tjelesnu povredu - prijelom čašice desnog kuka sa centralnom luksacijom zgloba, - da je zbog zadobijenih tjelesnih povreda tužitelj trpio fizičke boli jakog intenziteta 30 dana, boli srednjeg intenziteta 30 dana i lake bolove 300 dana s time da povremene lake bolove ima i danas prilikom zahtjevnim kretnji u desnom kuku ili pri ponavljanim ili prongiranom opterećenju desne noge, te pri promjeni vremenskih ... 30.12.1998
VSRH II Kž 633/1998-3 st. 2. KZ, za koje je u zakonu, kao maksimalna, zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, pa s obzirom da iz podataka u spisu, za sada, ne proizlazi postojanje okolnosti temeljem kojih zakon unaprijed propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, to je pritvor protiv okrivljenika, zbog težine inkriminiranog kaznenog djela, po zakonu obavezan. Pogrešno je stajalište žalitelja da činjenica što se radi o narkomanskom ovisniku jest okolnost temeljem koje zakon propisuje mogućnost blažeg ... 30.12.1998
VSRH Rev 2148/1996-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Borisa Guttmanna kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A. L. i D. L. oba iz S.. B., koje zastupa T. P.-N., odvjetnica iz S.. B., protiv tuženika S. D. d.o.o. Kad tužiteljima nije uručena odluka o dodjeli stana na korištenje a niti su tužitelji uselili u stan, onda tužitelji nemaju ni pravni osnov a ni ... 30.12.1998
VSRH II Kž 639/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Milana Gudelja i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. ZKP, zakonski rok za podnošenje žalbe protiv pobijanog rješenja je 48 sati, kako je žalitelju i dana pravilna uputa, pa je pravodobna žalba mogla biti podnešena najkasnije s istekom dana 20. prosinca 1998. Vrhovni ... 30.12.1998
VSRH Rev 2140/1996-2 nastavka C4, - da je tužiteljica zbog pretrpljenih tjelesnih povreda trpjela fizičke boli jakog intenziteta kroz 7 dana, bolove srednjeg intenziteta 10 dana, manje boli 30 dana, - da su iza povređivanja ostale kod tužiteljice trajne posljedice u vidu posttraumatskog encefalopatičnog sindroma uz glavobolje, nervoze, brzo umaranje, smetnje koncentracije, jače znojenje i nestabilnost te dominiranje afektivne napetosti i anksioznosti, što je smanjilo životnu i radnu sposobnost ... 30.12.1998
VSRH II Kž 645/1998-3 Usprkos već ranije isticane opširne argumentacije žalitelja, ostaje činjenica da je posljedicom inkriminiranog djelovanja jedna osoba ubijena, a postoji osnovana sumnja da su u tome zajedno učestvovali sva trojica okrivljenika, i to tako što je prvo pucao iz automatske puške Z.R., nakon njega iz iste puške je pokušao pucati L.R., a kada se pok. Takav način izvršenja kaznenog djela ubojstva gdje troje počinitelja zajednički lišavaju života oštećenika, pa ne odustaju niti onda ... 30.12.1998
VSRH II Kž 638/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Milana Gudelja i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Stoga se i tamo utvrđeni način izvršenja djela za koje je okrivljenica osnovano sumnjiva, te druge posebne teške okolnosti djela, kao što su učestvovanje okrivljenice u izdvajanju starih i bolesnih zatočenica te njihove ... 30.12.1998
VSRH Rev 2072/1995-2 O svim ostalim bitnim povredama odredaba parničnog postupka, zbog kojih se može izjaviti revizija, bez obzira da li je riječ o apsolutno bitnim ili relativno bitnim povredama odredaba parničnog postupka, revizijski je sud ovlašten voditi računa jedino kada se revident na postojanje takvih bitnih povreda odredaba parničnog postupka u reviziji određeno i konkretno poziva. Zakon o osnovama poslovanja organizacije udruženog rada na području prometa robe i usluga o prometu robe i o ... 30.12.1998
VSRH Rev 1336/1996-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Borisa Guttmanna kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. ", d.o.o. Z., kojeg zastupa M. Z., odvjetnik iz Z., protiv tuženika M. N. iz Z., kojeg zastupa B. R., odvjetnik iz Z., radi iseljenja, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Županijskog suda u Gradu Zagrebu br. 50/3 u samačkom ... 30.12.1998
VSRH II Kž 631/1998-3 Naime, s obzirom da je kod optuženice, prema mišljenju liječnika psihijatra, utvrđen antisocijalni karakterni poremećaj s razvijenim simptomatskim alkoholizmom, a optuženica, s obzirom na karakteristike svoje ličnosti i prisutni alkoholizam, predstavlja opasnost za okolinu, a posebno za svoju majku, te cijeneći da optuženica živi u zajedničkom domaćinstvu sa svojom majkom tako da su konfliktne situacije, naročito u stanju pijanstva, česta pojava, to imajući u vidu da se protiv ... 30.12.1998
VSRH Rev 2510/1998-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Borisa Guttmanna kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M. I. iz D., zastupana po S. D., odvjetnici iz D., protiv tuženika V. d.d. Kako tužiteljica protiv te odluke nije tražila sudsku zaštitu ta odluka je postala konačna i proizvodi valjan pravni učinak prestanka radnog odnosa, pa su sudovi nižeg ... 30.12.1998
VSRH II Kž 635/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Milana Gudelja i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Pogrešno je shvaćanje žalitelja da mladost okrivljenika i njegova neosuđivanost jesu okolnosti temeljem kojih zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, jer se ovdje radi o okolnostima koje utvrđuje sud i relevantne ... 30.12.1998
VSRH II Kž 634/1998-3 Naime, i dalje ostaje prisutnom činjenica da je optuženik nepravomoćno osuđen zbog odioznog kaznenog djela uz prisutnu naglašenu bezobzirnost počinitelja, pa kada se cijeni da se radi o mentalno inferiornoj osobi koja boluje od epilepsije, a k tome je i sklona prekomjernom uživanju alkohola, tako da psihijatrijski vještak nalazi optuženika opasnim za okolinu, očigledno proizlazi da postoje takove osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optuženik na slobodi mogao ponovno ... 30.12.1998
VSRH II Kž 632/1998-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Milana Gudelja i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. S obzirom na tu okolnost, te imajući u vidu karakter i težinu djela za koje je optuženik ovdje oglašen krivim, i ovaj Vrhovni sud, kao sud drugog stupnja, smatra da postoje takove osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan ... 30.12.1998
VSRH II Kž 642/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Milana Gudelja i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 2. KZ, za koje je zakonom, kao maksimalna, zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, to u situaciji kada iz podataka u spisu, za sada, ne proizlazi postojanje okolnosti temeljem kojih zakon propisuje mogućnost blažeg ... 30.12.1998
ŽS Ši Gž 510/1998 ŽS Ši Gž 510/1998 ŽS Ši Gž 510/1998 Županijski sud u Šibeniku 30.12.1998 Šibenik Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1998SiGzB510 30.12.1998
PŽ 4365/98-2 Ovršnim prijedlogom traži ovrhovoditelj prisilnu naplatu troškova stečajne mase, a ne participaciju osporene i u parnici utvrđene tražbine vjerovnika s kojom će sudjelovati u diobi stečajne mase nakon namirenja troškova stečajne mase. U ponovljenom postupku sud prvog stupnja će utvrditi po kojem propisu je proveden postupak utvrđivanja ovrhovoditeljevog potraživanja protiv stečajnog dužnika, koji propise primjenjuje u tom predmetu, pa će tek nakon toga moći donijeti zakonitu ... 29.12.1998
VSRH II Kž 628/1998-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Ane Garačić i Milana Gudelja, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Naime, prema nalazu i mišljenju psihijatrijskog vještaka, kod okrivljenika je utvrđena prava duševna bolest paranoidna psihoza iz shizofrenog kruga, a zbog nekritičnosti okrivljenika prema vlastitom psihičkom stanju... 29.12.1998
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 196 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1998(4892)
> Siječanj(477) > Veljača(411) > Ožujak(437) > Travanj(483) > Svibanj(425) > Lipanj(358) > Srpanj(285) > Kolovoz(240) > Rujan(466) > Listopad(475) > Studeni(433) > Prosinac(402)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(30)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(26)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(39)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4668)
Županijski sud(129)


Vrsta odluke

--(188)
Odluka(15)
Odluka i rješenje(1)
Ostalo(1)
Presuda(2193)
Presuda i rješenje(212)
Priopćenje(1)
Rješenje(2281)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite