Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1999
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 236
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5892)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
ŽS Kc Gž 1127/1999 ŽS Kc Gž 1127/1999 ŽS Kc Gž 1127/1999 Županijski sud u Koprivnici 30.12.1999 Koprivnica Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1999KcGzB1127 30.12.1999
VSRH Gž 897/1999-3 Županijski sud u Koprivnici, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda i to Josipa Ivančevića kao predsjednika vijeća, te Damira Ronića i Vlaste Horvat-Mataić kao članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja I. P. iz S., kojeg zastupa pun. Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, koje prihvaća i ovaj sud, prvostupanjski sud pravilno primijenjuje odredbe Zakona o sudskim pristojbama kada utvrđuje da plaćanjem pristojbe u iznosu od 3.320,00 kn ... 30.12.1999
VSRH Rev 770/1997-2 ZSO ugovor o najmu stana zaključen na neodređeno vrijeme prestaje na osnovu otkaza (st. 1.), otkazni rok je 30 dana, ako nije ugovorom predviđen dulji rok (st. 2.), a otkaz se daje u pismenom obliku i predaje drugoj ugovornoj strani neposredno uz potpis, ili poštom preporučeno (st. 3.). U konkretnom slučaju tužitelj je na valjani način otkazao tuženima daljnje korištenje predmetne kuće i osnovano zahtijeva iseljenje tuženika iz te kuće, te predaju kuće oslobođenu od osoba i ... 30.12.1999
ŽS Kc Gž 897/1999 ŽS Kc Gž 897/1999 ŽS Kc Gž 897/1999 Županijski sud u Koprivnici 30.12.1999 Koprivnica Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1999KcGzB897 30.12.1999
VSRH Gž 1127/1999-2 33. st. 3. predviđa da ako vlasnik stana u roku od 3 mjeseca od primitka pisanog zahtjeva najmoprimca ne sklopi ili odbije sklopiti ugovor o najmu stana najmoprimac će tražiti od suda donošenje presude koja će zamijeniti taj ugovor, ali zakon ne propisuje rok u kojem bi tuženica bila dužna tražiti od suda donošenje takove presude, stoga nije niti osnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži iseljenje tuženice iz predmetnog stana smatrajući da tuženica taj stan korsti bez ... 30.12.1999
VSRH Gž 897/1999-2 Naime, na temelju iskaza samih stranaka prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da se II-tužena obvezala samo da će kao blagajnik u poduzeću B., a temeljem ugovora o ustupu potraživanja između I-tuženika i poduzeća B. u vezi stare devizne štednje, izvršiti promjenu te stare devizne štednje na način da će I-tuženiku istu isplatiti dijelom u građevinskom materijalu, a dijelom u gotovini iz kojih novaca bi tada I-tuženik vratio novac tužitelju. Nadalje, prvostupanjski sud je ... 30.12.1999
VSRH Rev 3352/1995-2 Protiv drugostupanjske presude i to u dijelu u kojem je potvrđena presuda prvostupanjskog suda glede odluke o glavnoj stvari reviziju je izjavio tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se u pobijanom dijelu nižestupanjske presude preinače i odbije tužbeni zahtjev u cijelosti a podredno da se iste presude ukinu i sve vrati Općinskom sudu u Zadar na ponovni postupak i odlučivanje. - da se tuženici snabdjevaju vodom sa priključka koji se nalazi na nekretnini... 29.12.1999
U-VII/1186/1999 Podneseni prijedlog se odnosi na tekst Dopune Podsjetnika za rad biračkih odbora kojim je taj Podsjetnik dopunjen na način da se određuje trenutak od kojeg članovi biračkih odbora, njihovi zamjenici, te promatrači nevladinih udruga (dakle, svi koji prema relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima imaju na to pravo) mogu fizički doći u posjed preslike odnosno prijepisa zapisnika o radu biračkog odbora u čijem su radu sudjelovali, pa je Dopunom određeno da će se svim ... 29.12.1999
VSRH II Kž 806/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Josipa Budinski, kao članova vijeća i tajnice u odjelu - više sudske savjetnice Ileane Vinja kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Isto tako, postoje i okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optuženik na slobodi mogao ponovno učiniti istovrsno ili slično kazneno djelo, a to je prvenstveno njegova ... 29.12.1999
VSRH Rev 3462/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Ivana Mikšića, Ljubice Munić i Gordane Matasić-Špoljarić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D. P. iz Z., protiv tuženice L. H. po pravnom sljedniku L. H. d.o.o. Prvostupanjski sud je prihvatio tužbeni zahtjev za poništenje odluke tuženika kojom je tužitelju izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa, te odredio ... 29.12.1999
UpSRH Us 5538/1997 UpSRH Us 5538/1997 UpSRH Us 5538/1997 29.12.1999 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Tužitelj je ovom sudu dostavio tužbu protiv odluke drugostupanjskog tijela, a tom odlukom je odbijena njegova žalba na odluku Službe obračuna i kontrole prihoda kojom se reklamacija na račun TK uslug . .. UpSRH1997UsB5538 29.12.1999
VSRH Rev 1553/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Ivana Mikšića, Ljubice Munić i Gordane Matasić-Spoljarić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja: 1. I. D., iz B., zastupanog po J. D., 2. A. R. i 3. V. Ž. , iz S., 5. J. B., iz S., zastupanog po punomoćniku D. G., odvjetniku iz S. i 6. A. B., iz S., radi poništenja odluke o dodjeli stana, rješavajući reviziju tuženika J. B. protiv... 29.12.1999
VSRH Rev 269/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Ivana Mikšića, Ljubice Munić i Gordane Matasić-Špoljarić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Fond u komunalno-stambenoj djelatnosti Općine Rijeka, protiv tuženika I. M. iz R., radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog (sada Županijskog) suda u Rijeci od ... 29.12.1999
VSRH I Kž 327/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Neve Šibl, kao predsjednice vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Ane Garačić, Katice Jelić i Senke Klarić-Baranović, kao članova vijeća i tajnice u odjelu Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Prilikom odmjeravanja kazne, sud prvog stupnja utvrdio je optuženom kao olakotno njegovu raniju neosuđivanost, dok mu je kao otegotno cijenio, da oštećenik svojim ponašanjem nije ... 29.12.1999
VSRH II Kž 804/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu - više sudske savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Naime, ovaj Vrhovni sud prihvaća razloge koje navodi sud prvog stupnja u svom obrazloženju, jer naglašena kritičnost optuženika prema vlastitom postupku, te izraženo kajanje i ... 29.12.1999
VSRH II Kž 803/1999-3 VSRH II Kž 803/1999-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: II Kž-803/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Josipa Budinski, kao članova vijeća i tajnice u odjelu - više sudske savjetnice Ileane Vinja kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. VSRH II Kž 803/1999-3 29.12.1999 Rješenje Kazneni - ... 29.12.1999
VSRH I Kž 68/1996-3 U prilog takvog viđenja stvari u žalbi se polemizira sa razlozima navedenim u obrazloženju pobijane presude, međutim, ako se izostave dijelovi žalbe u kojima se prepričava obrazloženje presude suda prvog stupnja ili ponavlja obrana koju je optuženik dao na glavnoj raspravi, odnosno reproduciraju iskazi preslušanih svjedoka, osobito iskaz oštećenika A.M. i njegove kćerke D., sadržaj žalbe u dijelu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja svodi se, u stvari, na ... 29.12.1999
VSRH II Kž 807/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu - više sudske savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. toč. 1., 2. i 4. ZKP (što niti žalitelj ne pobija), ovaj Vrhovni sud smatra da bez obzira na manje zakašnjenje u radu suda, ipak nema osnova samo iz tog razloga pritvor ... 29.12.1999
ŽS Ri Gž 1695/1999 ŽS Ri Gž 1695/1999 ŽS Ri Gž 1695/1999 Županijski sud u Rijeci 29.12.1999 Rijeka Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1999RiGzB1695 29.12.1999
VSRH Rev 1055/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Ivana Mikšića, Ljubice Munić i Gordane Matasić-Špoljarić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. L., P., zastupanog po punomoćniku I. O., odvjetniku iz S. B., protiv tuženika JP S. S. B., zastupano po punomoćniku V. T., radi poništenja odluke o prestanku radnog odnosa, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćnog ... 29.12.1999
VSRH II Kž 805/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Josipa Budinskog, kao članova vijeća i tajnice u odjelu - više sudske savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. Kada se pri tome ima u vidu da je okrivljenik do sada već osuđivan zbog istovrsnih kaznenih djela (prema navodima obrane zbog kaznenog djela krivotvorenja, krađe i prijevare), i ... 29.12.1999
VSRH I Kž 770/1999-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Neve Šibl, kao predsjednice vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Ane Garačić, Senke Klarić-Baranović i Katice Jelić, kao članova vijeća i tajnice u odjelu Ileane Vinja, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Zbog navedenog trebalo je prihvatiti žalbu državnog odvjetnika, preinačiti pobijanu presudu, te optuženom izreči kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja kazna ... 29.12.1999
VSRH Rev 2311/1996-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te a Drakulića, Vlatke Potočnjak-Radej, dr. Ivana Kaladića i Ivana Mikšića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z. P. iz Z., koga zastupa M. B., odvjetnik u Z., protiv tuženika 1. V. V. iz T., koga zastupa T. N., odvjetnik u M. i 2. T. N. iz M., radi poništenja i raskida ugovora o zamjeni nekretnina, rješavajući o reviziji tužitelja izjavljenoj... 28.12.1999
PŽ 5080/99-2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 57/96) propisano da u tim slučajevima registarski sud pokreće postupak likvidacije po službenoj dužnosti Protiv tog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj pobijajući ga iz svih žalbenih razloga s prijedlogom da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. godine kada je stupio na snagu Stečajni zakon (Narodne novine broj 44/96 i 29/99, u daljnjem tekstu: SZ) nema nikakve mogućnosti da ... 28.12.1999
VSRH Rev 2305/1996-2 Z., koga zastupa K. K., odvjetnik u Z., i 2. S. I. iz K., koga zastupa M. H., odvjetnik u K., radi isplate, te u pravnoj stvari protutužitelja S. I. iz K., koga zastupa M. H., odvjetnik u K., protiv protutuženika S. Ž. godine sklopili ugovor o zajmu, kojim tužiteljica kao zajmodavac daje drugotuženiku 6.000 DEM na zajam na vrijeme od tri mjeseca uz obvezu plaćanje mjesečnih kamata od 25%. Drugotuženik je novac u vezi zajma primio putem prvotuženika, vratio je 3.000 DEM na ime kamate,... 28.12.1999
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 236 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1999(5892)
> Siječanj(505) > Veljača(482) > Ožujak(587) > Travanj(545) > Svibanj(514) > Lipanj(510) > Srpanj(309) > Kolovoz(231) > Rujan(610) > Listopad(514) > Studeni(591) > Prosinac(494)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(2)
Ustavni sud Republike Hrvatske(28)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(368)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(40)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(5353)
Županijski sud(101)


Vrsta odluke

--(140)
Odluka(15)
Odluka i rješenje(1)
Presuda(2620)
Presuda i rješenje(226)
Priopćenje i upozorenje(2)
Rješenje(2888)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite