Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1997
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 161
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4012)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 540/1997-3 Naime, kao što je već istaknuto u ranijoj odluci ovog Vrhovnog suda, optuženik se tereti zbog udružene i kontinuirane kriminalne djelatnosti vezane za nabavku i daljnju preprodaju opojnih droga marihuane i heroina, pa kada se uzme u obzir da je optuženik već osuđivan zbog istovrsnog krivičnog djela, te da nema zaposlenja niti stalnih izvora prihoda, očigledno proizlazi da postoje takove osobite okolnosti koje u svojoj ukupnosti opravdavaju bojazan da bi on na slobodi mogao nastaviti ... 30.12.1997
VSRH II 5 Kr 495/1997-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Šibl Neve, kao predsjednice vijeća, te Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. …, već neprijavljeno boravi u raznim mjestima, kako kaže, u potrazi za poslom, a sada privremeno živi u C., to cijeneći da je okrivljenik pronađen i lišen slobode tek na temelju izdane tjeralice, te da se radi o osobi koja... 30.12.1997
UpSRH Us 9263/1995 UpSRH Us 9263/1995 UpSRH Us 9263/1995 30.12.1997 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Rješenjem Komisije za prekršaje od 9. veljače 1995. godine tužitelj je oglašen krivim zbog carinskog prekršaja iz članka 345. stavak 1. točka 3. u svezi s člankom 355. 30.12.1997
VSRH Gr 526/1997-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i a Drakulića, kao članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja V. d.d. Trgovački sud u Osijeku otklanja svoju stvarnu nadležnost za postupanje u konkretnom sporu jer nalazi da se u ovom slučaju kumulativno ne ispunjavaju pretpostavke da se radi o sporu iz gospodarskih ugovora i da obje strane u sporu obavljaju gospodarsku djelatnost (... 30.12.1997
VSRH Gr 528/1997-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i a Drakulića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari ovrhovoditelja N. N. iz U., koga zastupa punomoćnik M. B., odvjetnik iz P., protiv ovršenika M. N. iz U., M. N. iz P., te B. I. iz L., rješavajući prijedlog ovrhovoditelja od 23. prosinca 1996. godine prijedlog da se za postupanje u ovoj ovršnoj stvari odredi drugi stvarno nadležni sud, ... 30.12.1997
VSRH Gr 535/1997-2 Spomenuti prijedlog ovršenica obrazlaže tvrdnjom o tome, da se u parnici povodom tužbe treće osobe protiv ovrhovoditelja iz ovog predmeta radi otkaza stanarskog prava ovrhovoditelju koja teče pred istim sudom uopće ne postupa, iako je taj postupak započeo dvije godine prije postupka protiv ovršenice u parnici radi otkaza ugovora o podnajmu koji je protiv nje pokrenuo ovrhovoditelj te smatra da se na taj način ne rješava pitanje nedopustivosti ove ovrhe a da to ukazuje na pristranost... 30.12.1997
VSRH I Kž 300/1997-5 Žalitelj samo pobrojivši, čak i netočno, pojedine bitne povrede iz naprijed navedene točke Zakona o krivičnom postupku, tvrdi, da je "presuda proturječnja logički sagledanim iskazima, koji su navedeni kao njeni razlozi", vjerojatno se misli da postoji proturječnost izreke i njenih razloga, nadalje u žalbi se tvrdi kako nema "zadovoljavajućih" razloga o odlučnim činjenicama, jer su nejasni, nelogični i proturječni, pri tome se teško može razumijeti što žalitelj tim ... 30.12.1997
VSRH Rev 1804/1997-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, a Drakulića, Vlatke Potočnjak-Radej i Miljenke Vraničar kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice R. T. iz O., koju zastupa E. M.-M., odvjetnica u O., protiv tuženice M. P. iz O., koju zastupa K. Z., odvjetnik u O., radi utvrđenja i iseljenja, rješavajući reviziju tužiteljice protiv pravomoćne presude Ž. Sud prvog stupnja je ... 30.12.1997
VSRH Gr 476/1997-2 Prema navodima u tužbi proizlazi, da je tužiteljica propustom tuženika bez valjanopravne osnove zadržana u pritvoru nakon što joj je rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o produljenju pritvora trebalo biti uručeno dana 4. rujna u 16 sati, a kako je zbog takvog postupanja po sili zakona istekom vremena pritvor prestao, tužiteljica je morala biti puštena na slobodu. S obzirom na svojstvo tuženika u sporu (tuženik je Republika Hrvatska, Županijski sud u Gradu Zagrebu) protiv ... 30.12.1997
VSRH Rev 2012/1997-2 Kad se ima u vidu da predlagateljica V.L., kojoj je dijete stranaka povjereno na čuvanje i odgoj, pored novčanog doprinosa daje svoj doprinos uzdržavanju djeteta i svojim radom, kao i brigom koju ulaže u podizanje djeteta, kao i činjenica da je riječ o djetetu u dobi od 16 godina koje pohađa osmi razred osnovne škole (u vrijeme prvostupanjskog suđenja), onda nema opravdanja da se dosudi manja visina uzdržavanja za dijete na teret revidenta nego što je dosuđeno pobijanom presudom, ... 30.12.1997
VSRH Gr 538/1997-2 Prijedlog se opravdava tvrdnjama da je Općinski sud u Trogiru u dva navrata odbio prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe, iako se pred istim sudom vode dvije parnice u kojima ovršenik kao tužitelj zahtijeva utvrđenje prava vlasništva na tim istim nekretninama, za koje ovrhovoditelj traži da mu se predaju u posjed, što da je važan razlog za delegaciju drugog suda. Okolnost što je ovršni sud u dva navrata odbio prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe, te tvrdnja ovršenika da je pokrenuo ... 30.12.1997
VSRH Gr 532/1997-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna i Miljenke Vraničar kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice J. L. iz S., koju zastupa S. M., odvjetnik u R., protiv tuženika M. L. iz S., koga zastupa M. V., odvjetnik u C., radi diobe, rješavajući prijedlog tuženika u predmetu Općinskog suda u Crikvenici broj R1-50/97, da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni ... 30.12.1997
UpSRH Us 4697/1994 UpSRH Us 4697/1994 UpSRH Us 4697/1994 30.12.1997 Upravni spor protiv rješenja tijela državne uprave UPRAVNI SUD"Ocjenjujući zakonitost pobijanog rješenja, Sud smatra da nije povrijeđen zakon tužiteljima na štetu. Naime, pravilno je tuženo tijelo u obrazloženju pobijanog rješenja navelo kao razlog za odbijanje . .. 30.12.1997
VSRH II Kž 541/1997-3 Naime, s obzirom da je okrivljenik osnovano sumnjiv zbog udružene i kontinuirane kriminalne djelatnosti vezane za nabavku i daljnju preprodaju naročito opasne droge heroina, što ukazuje na povećanu upornost počinitelja, te cijeneći da se radi o osobi koja sama navodi da je liječeni narkoman, a i prekršajno je kažnjavana zbog posjedovanja droge (list 35 spisa), to cijeneći da okrivljenik nema zaposlenja niti stalnih izvora prihoda, a protiv njega je u tijeku još jedan krivični ... 30.12.1997
VSRH II 5 Kr 493/1997-3 Naime, s obzirom da u dosadašnjem tijeku istrage nije saslušano više svjedoka, između ostalih H.S., K.S., O.M. i O.I., ali niti svjedoci J.I., R.I. i P.A., te svjedoci čije se zamolbeno saslušanje traži kod Županijskog suda u Gradu Zagrebu, to imajući u vidu karakter obrana okrivljenika, te specifičan odnos suizvršitelja i pomagača, odnosno podstrekača kriminalne djelatnosti, i dalje postoje takove osobite okolnosti koje pokazuju da bi okr. Također, s obzirom da su okrivljenici ... 29.12.1997
VSRH II 5 Kr 494/1997-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Šibl Neve, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Petranović Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. st. 2. ZKP, Vrhovni sud može iz važnih razloga produljiti pritvor tijekom istrage preko tri mjeseca samo ako se postupak vodi za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora iznad pet godina ili teža kazna, a ... 29.12.1997
VSRH II Rev 95/1997-2 Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena presuda suda prvog stupnja, kojom je tužitelj odbijen s tužbenim zahtjevom, da se proglasi da izvršenje nije dopušteno na pokretninama pobliže opisanim u izreci presude suda prvog stupnja, popisanim u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu broj Iv-46297/93. S obzirom na navedeno činjenično utvrđenje, sudovi nižeg stupnja pravilno su zaključili, da su stranke iz ugovora o poslovnoj suradnji pravne ... 26.12.1997
VSRH Rev 2185/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z.P. iz S., kojeg zastupa I.T., odvjetnik iz S., protiv tuženika A.S. iz V., kojeg zastupa M.A., odvjetnik iz V., radi isplate zajma, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Županijskog suda u Splitu br. Po žalbi tuženika presudom suda... 23.12.1997
VSRH II 5 Kr 489/1997-2 Pregledom spisa ustanovljeno je da će se pored psihijatrijskog vještačenja, koje je u tijeku, provesti još i sudsko-medicinsko vještačenje, te pribaviti putem Centra za kriminalistička vještačenja MUP-a Republike Hrvatske i rezultati vještačenja oduzetih predmeta s mjesta događaja zbog čega će istraga trajati još mjesec dana za koje je vrijeme pritvor, po odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske, i produljen. 34. st. 2. toč. 2. i 3. KZRH za koje je djelo kao zakonski maksimum ... 23.12.1997
VSRH Rev 763/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari mlt. 53/91) oštećena osoba kojoj je šteta prouzročena upotrebom vozila koje nije osigurano od odgovornosti ima pravo zahtijevati naknadu štete od organizacije za osiguranje koja obavlja obvezno osiguranje autoodgovornosti sa sjedištem na teritoriju RH na kojoj je ... 23.12.1997
VSRH I Kž 286/1997-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Milana Petranovića, Ane Garačić i Neve Šibl, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Sud prvog stupnja kompleksno je sagledao u svojoj presudi prije svega objektivne komponente djela i to pogotke u blizini vitalnih centara tijela oštećenika, povrede trbušne šupljine ... 23.12.1997
VSRH Rev 1264/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Jakoba Miletića, Vjere Delić i Stanka Hautza kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M.F. iz Z., koju zastupa M.Đ. 52/71 i 47/78, u daljnjem tekstu: ZN) propisuje da oporučitelj koji zna čitati i pisati može napraviti oporuku tako da će ispravu koju mu je drugi sastavio vlastoručno potpisati u prisutnosti dvaju svjedoka izjavljujući ... 23.12.1997
VSRH I Kr 203/1997-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Milana Petranovića, Ane Garačić i Neve Šibl, kao članova vijeća i više savjetnice Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti presude osuđenik je podnio zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da mu se zdravstveno stanje pogoršalo, obolio je od TBC pluća, pa smatra da je ... 23.12.1997
VSRH Rev 1569/1993-2 Prvostupanjski je sud utvrdio, što prihvaća i drugostupanjski sud, da se tužitelj suglasio da se visina kamatne stope koja je ugovorena utvrđuje Samoupravnim sporazumom o politici kamatnih stopa Udruženja banaka Jugoslavije, te ukoliko dođe do promjene kamatnih stopa na temelju zakonskih propisa ili sporazuma donijetih na nivou spomenutog Udruženja banaka nova kamatna stopa da će se primjenjivati od dana stupanja na snagu akta kojim je izmijenjena kamatna stopa (čl. list broj 70/85).... 23.12.1997
VSRH II 4 Kr 199/1997-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Gudelj Milana, kao predsjednika vijeća, te Zmajević mr. Branka i Petranović Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Okolnosti istaknute u prijedlogu nisu dovoljne da opravdaju prenošenje već formirane mjesne nadležnosti kod Općinskog suda u Vinkovcima, posebno s obzirom da ostalo troje oštećenika S.V., G.D. i Z.T. prebivaju ... 23.12.1997
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 161 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1997(4012)
> Siječanj(543) > Veljača(240) > Ožujak(348) > Travanj(413) > Svibanj(318) > Lipanj(289) > Srpanj(241) > Kolovoz(184) > Rujan(405) > Listopad(385) > Studeni(338) > Prosinac(308)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(29)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(13)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(75)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(3749)
Županijski sud(146)


Vrsta odluke

--(226)
Odluka(8)
Presuda(1439)
Presuda i rješenje(130)
Priopćenje(1)
Priopćenje i upozorenje(2)
Rješenje(2203)
Upozorenje(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite