Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1992
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 197
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4922)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 659/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Frančula mr Rudolfa i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Nije u pravu žalitelj kada ističe da sama okolnost relativno kraćeg vremena uzimanja droge, te i spremnost roditelja da mu pomognu u odvikavanju te ovisnosti, kao i njegova bolest, sama od sebe otklanja ... 31.12.1992
VSRH Rev 2748/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegović kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenković, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmann i Stanislava Plazonić kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja R.O. iz Z., koga zastupa D.R., odvjetnik u Z., protiv tuženice C. d.d. Pn-2314/91 te se ova presuda suda prvog stupnja potvrdjuje u dijelu kojim je tuženici naloženo da na ime naknade štete plati tužitelju pored iznosa od 980.000 HRD ... 30.12.1992
VSRH Rev 2190/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Đorđa Bjegovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice S.K. iz H., . ., koju zastupa punomoćnik F.N., odvjetnik iz V., protiv tuženika A.K. iz H., . ., radi utvrđenja zadržavanja stanarskog prava i iseljenja, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog suda u... 30.12.1992
VSRH IV Kž 36/1992-3 VSRH IV Kž 36/1992-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB Broi: IV Kž 36/1992-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Novoselec dr. Petra, kao predsjednika vijeća, te Frančula mr. Rudolfa i Potrebica Ante, kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv osum. Kako pokretanju istrage nema mjesta kada ne postoji osnovana sumnja daje učinjeno krivično ... 30.12.1992
VSRH Rev 2121/1992-2 Revident prihvaća - kako to proizlazi iz revizijskih navoda da se kao temelj za utvrđivanje visine nastale štete na njegovom vozilu uzme dinarska protuvrijednost od 8.125 DEM kako su to utvrdili sudski vještaci, ali pri tome smatra, da je prvostepeni sud pravilno primijenio materijalno pravo odlukom kojom je udovoljio tužbenom zahtjevu i obvezao tuženicu na isplatu revidentu dinarske protuvrijednosti iznosa 8.125 DEM po tečaju na dan isplate, umanjenu za primljeni iznos od 1.276 HRD te... 30.12.1992
VSRH Rev 2195/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Đorđa Bjegovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice M.T. iz Z., . ., koju zastupa punomoćnik M.D., odvjetnik iz Z., protiv tuženika I.M. iz Z., . . ., radi utvrđenja i zabrane, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 24. ožujka 1992.g... 30.12.1992
VSRH II 4 Kr 324/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Novoselec dr Petra kao predsjednika vijeća, te Frančula mr Rudolfa i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. oglasio se stvarno nenadležnim za suđenje u ovom predmetu, te je isti uputio Vojnom sudu u Zagrebu, smatrajući da je taj sud stvarno nadležan za vođenje predmetnog krivičnog postupka, jer je opt. / ... 30.12.1992
VSRH Rev 857/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegović kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenković, Radomire-Felicijan Maoduš, Borisa Guttmann i Stanislava Plazonić kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice - protuženice A.L. .T. iz Italije, T., koju zastupa M.K., odvjetnik u R., protiv tuženika - protutužitelja A.L. iz R., koga zastupa M.Š. S obzirom na izloženo ta okolnost nije od odlučnog značenja za mogućnost donošenja ... 30.12.1992
VSRH I Kr 283/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Potrebica Ante, kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Medjutim, njegov angažman u hrvatskoj vojsci već preko jedne godine dana i to u vrijeme domovinskog rata, te njegov doprinos koji je dao obrani Republike Hrvatske, pogotovo jer je bio na više ratišta u ... 30.12.1992
VSRH Rev 26/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Djordja Bjegovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D.I. iz D.V., koga zastupa G.Š. 81 i 81/2 spisa), nakon što je već ranije pravomoćno odbijen s dijelom tužbenog zahtjeva u odnosu na prvotuženu SOUR ŽTP Z., na temelju pribavljene obavjesti Narodne banke Jugoslavije da je ... 30.12.1992
VSRH I Kž 898/1992-3 Naime, iz rezultata dokaznog postupka nikako ne proizlazi zaključak da bi optuženik neposredno prije nego je pucao u oštećenicu, bez svoje krivnje bio doveden u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vrijedjanjem G.M.. To što je tempore criminis kod optuženika došlo do povišene tenzije i akutizacije od prije postojećih afekata srdžbe, neraspoloženja, osjećaja odbačenosti, a što je sve dovelo do kvalitativno izmijenjene funkcije svijesti nagona i rasudjivanja sa ... 30.12.1992
VSRH Rev 2832/1992-2 Pojašnjavajući revizijske razloge u biti se prigovara što tuženiku koji radi i živi u SR Njemačkoj nije utvrdjen doprinos za uzdržavanje u postotku od plaće koju ostvaruje u SR Njemačkoj, te što alimentacioni doprinos nije utvrdjen u postotku i za razdoblje od tužbe do zaključenja glavne rasprave. Kraj navedenih utvrdjenih činjenica u preispitivanje pravilnosti kojih ovaj sud nije ovlašten ulaziti i kako su, posebno što se tiče potreba djeteta, činjenice utvrdjene uz ... 30.12.1992
VSRH I Kž 823/1992-3 12. st. 1. KZJ, za ocjenu stanja uračunljivosti odlučno je i svako stanje privremene duševne poremećenosti, ako je ono imalo ili barem moglo imati utjecaja na stanje uračunljivosti osudjenika u vrijeme izvršenja krivičnog djela, na što se ukazuje u osudjenikovom zahtjevu za ponavljanje postupka, s osobitim naglaskom na priloženu medicinsku dokumentaciju i mišljenja neuropsihijatrijskih vještaka dr. K.I. i prim. ZKP, naredjuje samo pismenom naredbom organa koji vodi postupak, ne ... 30.12.1992
VSRH I Kž 1257/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudofla i Potrebica Ante, kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Optuženik je u svojoj obrani decidirano iskazao (list 17 do 19/II), da se kretao desnim trakom, brzinom oko 40 km/sat, a da se nešto ispred njega, u istom pravcu lijevom trakom, kretalo još jedno vozilo ... 30.12.1992
VSRH Rev 645/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Djordja Bjegovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D.P. iz R., .... ., kojeg zastupa punomoćnik M.H., odvjetnik iz K., protiv tužene Zajednice osiguranja imovine i osoba C. Z., Filijala za osiguranje motornih vozila Z., . ... ., radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja ... 30.12.1992
VSRH I Kž 394/1992-3 Takodjer razlozi prvostepene presude nisu proturječni, a niti nejasni u dijelu u kojem se ocjenjuju iskazi saslušanih svjedoka, jer je prvostepeni sud, nakon što je reproducirao iskaze saslušanih svjedoka na listu 9 i 10 presude, analizirao njihove iskaze, te da li su svjedoci, obzirom na mjesto na kojem su se nalazili u gostioni, a neki su bili i alkoholizirani, bili u mogućnosti pratiti sve faze događaja, a koje okolnosti su sadržane u prethodnom izlaganju sadržaja iskaza svjedoka, ... 30.12.1992
VSRH Rev 2904/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Đorđa Bjegovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića, kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljica B. M., K. i A., svi iz Z., koje zastupa punomoćnik F. G., odvjetnik iz Z., protiv tuženika J. F. iz Z., kojeg zastupa punomoćnik V. M., odvjetnik iz Z., radi priznanja prava vlasništva, rješavajući reviziju ... 30.12.1992
VSRH I Kž 1186/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Frančula Rudolfa i Potrebica Ante, kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. K.B. žalbu u kojoj navodi, da je on doista nakon podnošenja prve molbe za pomilovanje o kojoj nije odlučeno, podnio drugu molbu za pomilovanje, koju prvostepeni sud nije mogao tretirati kao ponovljenu molbu ... 30.12.1992
VSRH Rev 805/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Djordja Bjegovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja IPK O., RO R. . iz O., protiv tuženika S.K. iz A., kojeg zastupa punomoćnik Z.T., odvjetnik iz O., po tužbi radi predaje nekretnina i po protutužbi radi utvrdjenja ništavosti kupoprodajnog ugovora, rješavajući o reviziji ... 30.12.1992
VSRH II 4 Kr 392/1992-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Novoselec dr. Petra kao predsjednika vijeća, te Frančula mr. Rudolfa i Potrebica Ante, kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. To tim više što se ne može isključiti potreba saslušanja oštećenika, koji ima prebivalište u S.. Prvostepeni će sud, međutim, ispitati svoju stvarnu nadležnost imajući u vidu čl. ... 30.12.1992
VSRH Gr 252/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Augusta Husineca kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića i Gordane Gasparini kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja M.A. iz Z., koga zastupa D.B., odvjetnik iz Z., protiv tužene "C. -o. Okolnost da je tužitelj u ovoj pravnoj stvari M.A. sudac Općinskog suda u Zagrebu predstavlja po ocjeni ovog suda važan razlog u smislu spomenute zakonske odredbe - 2 - Gr 252/92 VSRH Gr 252/1992-2 ... 29.12.1992
VSRH Rev 2893/1991-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Augusta Husinec, kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini, Veseljka Šeparović, a Drakulić i Vesne Milošević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M.M. iz S., kojeg zastupa F.H., odvjetnik iz S., protiv tuženika I.M. iz S., kojeg zastupa M.P., odvjetnik iz S., radi isplate, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Splitu od 3. prosinca 1990. U spornom ... 29.12.1992
VSRH I Kr 281/1992-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr Branka Zmajevića i Milana Petranovića, kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Točno je da je zdravlje osuđenika narušeno, on je otac malodobne djece, i to su nove okolnosti, ali u konkretnom slučaju nisu takove naravi da bi očito dovele do blaže osude da su postojale kad se ... 29.12.1992
VSRH Rev 2134/1992-2 Prvostepeni sud je utvrdio da je tužena zbog neprimjenjivanja postupovnih odredaba svojeg "statuta" nezakonitim postupanjem nanijela tužiteljici povredu časti i ugleda time što je tužiteljica isključena iz obrazovnog programa zbog navodne krađe, da je pred većim brojem ljudi (učenicima) tretirana kao lopov, daje zbog takovog stanja trpila duševne bolove koji su trajali do kraja školske godine i najvjerojatnije ostavili i ožiljak za cijeli život, pa je stoga sud temeljem čl. ... 29.12.1992
VSRH Rev 2145/1992-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Augusta Husinca kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Gordane Gasparini, a Drakulića i Vesne Milošević kao članova vijeća u pravnoj stvari tužitelja S.P. iz B., koga zastupaju punomoćnici M.M. i Đ.I., odvjetnici iz R., protiv tuženika Poduzeća K. iz B., koga zastupa direktor M.B., radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Puli od 27... 29.12.1992
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 197 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1992(4922)
> Siječanj(495) > Veljača(417) > Ožujak(428) > Travanj(383) > Svibanj(378) > Lipanj(350) > Srpanj(261) > Kolovoz(160) > Rujan(394) > Listopad(477) > Studeni(580) > Prosinac(599)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(1)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4913)
Županijski sud(7)


Vrsta odluke

--(119)
Presuda(2875)
Presuda i rješenje(178)
Rješenje(1750)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite