Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1990
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 149
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3711)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr 30/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparović kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i Augusta Husinca kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja A. M., kojeg zastupa T. M., odvjetnik iz S., protiv tuženih: 1. Z. C. Z. (Filijala S.), i 2. I. E. (N.), iz S., otok B., kojeg zastupa J. B., odvjetnik iz S., radi naknade štete, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Splitu i Okružnog privrednog suda u ... 30.12.1990
VSRH Rev 1797/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr Hrvoja Momčinović kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ivice Crnića i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja Društvo novinara Hrvatske, Zagreb, koga zastupa S. J., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Ž. Medjutim, valja reći da je pravilno u tome pravcu na isti prigovor u žalbi odgovorio drugostepeni sud, da za pravilno presudjenje nije od ... 27.12.1990
VSRH Rev 1913/1990-2 Drugostepeni je sud pravilno potvrdio presudu prvostepenog suda kojom je odbijen tužitelj s tužbenim zahtjevom da se utvrdi ništavim sporni ugovor o zajedničkoj gradnji i diobi stambenog objekta iz razloga jer da je tužitelj bio "u zabludi (prevari) kod sastava istog pa da isti ne može proizvoditi pravne učinke", budući da je u provedenom postupku utvrdjeno da je sporni ugovor rezultat prave volje ugovornih stranaka (tužitelj je otac tuženog) te da je tužitelj dobro znao za ... 27.12.1990
VSRH Rev 2804/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari predlagatelja K. S. iz T., sada na privremenom radu u SR Njemačkoj, kojeg zastupa punomoćnik D. Ž. , odvjetnik iz S. P. i K. N. iz S. P., koju zastupa punomoćnik L. K., odvjetnik iz S. P., radi razvoda braka, odlučujući o reviziji ... 27.12.1990
VSRH Rev 1910/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegovica kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja S. A. iz N. G. zastupanog po D. I., odvjetniku iz N., protiv tuženih P. N. i B. iz T., zastupanih po B. A., odvjetniku iz N. G. i P. M. iz T., radi utvrđenja međa, rješavajući reviziju tužitelja protiv ... 27.12.1990
VSRH Rev 1814/1990-2 izvršiti popravke i to sobo-slikarske radove sastojeće se od bojanja zidova i stropova polu-disperzijom sa prethodnim skidanjem boje i svinm predradnjama i to u spavaćoj sobi u površini od 58,10 m2, dnevnom boravku na stropu u površini 20,52 m2, kupaonici u površini 11,46 m2, dječijoj sobi na stropu u površini od 16,48 m2, stropu blagavaonice u površini 6,50 m2, stropu kuhinje u površini 3,85 m2, stropu hodnika u površini 5,17 m2, postaviti tapete sa prethodnim skidanjem ... 27.12.1990
VSRH Rev 1953/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ivice Crnića i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja P. V. iz N. S., koga zastupa punomoćnik S. A., odvjetnik iz D., protiv tuženika O. H. P. u P., radi utvrdjenja i predaje, rješavajući reviziju tužitelja, protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Dubrovniku od 22. veljače 1990. ... 27.12.1990
VSRH Rev 1896/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Miroslave Vekić, Ivice Crnića i Jakoba Miletića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja S. H. iz P. P., protiv tuženika I. P. iz Z., koga zastupa punomoćnik Dr. Z. M., odvjetnik iz G., radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 15. III. ... 27.12.1990
VSRH Rev 1945/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ivice Crnića i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice G. J. iz D., koju zastupa punomoćnik D. M., odvjetnik iz N. G., protiv tuženih G. B. iz B., G. D. iz D. i G. S. iz V., radi utvrdjenja ostavinske imovine, rješavajući reviziju tuženih protiv pravomoćne presude Okružnog suda u ... 27.12.1990
VSRH Rev 1991/1990-2 C., za koju tužiteljica tvrdi da je svjedok usmene oporuke, u pogledu činjenica koje se tiču bolesti ostavitelja te toka njegovog liječenja i konačno smrti, onda se ukazuje potrebnim ponovno ocijeniti da li je u vrijeme za koje se tvrdi da je ostavitelj sačinio usmenu oporuku, a to je izgleda jutro prije druge operacije nakon koje je umro(drugo je pitanje da li je izjava posljednje volje uopće dana), on doista bio u mogućnosti s obzirom na svoje subjektivno stanje i objektivne ... 27.12.1990
VSRH Rev 2021/1990-2 U ovom revizijskom stadiju postupka sporno je pravno pitanje da li u slučaju kao što je konkretni, kad među nasljednicima u ostavinskom postupku nije bilo spora o veličini ostavine,pa nije bilo ni upućivanja na parnicu, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju sprječava da se u parnici ponovno utvrđuje opseg ostavinske imovine odlučivanjem o zahtjevu bračnog druga ostavioca s naslova zajednički stečene imovine. D. J. iz L., u kojem su stranke sudjelovale kao nasljednici i u kojem ... 27.12.1990
VSRH Rev 1995/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegović kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenković, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmann, i Stanislava Plazonić, kao članova vijeća, u građansko-pravnoj stvari tužitelja M. V. iz L. i D. C. iz P., protiv tuženika Z. B. iz P., radi raskida nagodbe o uređenju međe,rješavajući reviziju tužitelja izjavljenu protiv pravomoćnog rješenja Okružnog suda u Bjelovaru od 26. travnja 1990.godine ... 27.12.1990
VSRH Rev 2003/1990-2 R. iz O., zastupanih po punomoćniku J. M., odvjetniku iz Z., protiv tužene Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, RO Željeznički prijevoz OOUR Saobraćaj, Zagreb, Glavni kolodvor, Zagreb, radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 9. svibnja 1989. Tako su tužitelji, pored ostalog, u žalbi istakli da je nakon zaključenja glavne rasprave u ovom sporu došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja njihovog sina N. i težeg... 27.12.1990
VSRH Rev 2014/1990-2 prodao tužitelju osobni automobil "Jugo - Skala 55" za cijenu u iznosu od 1.140,00 konvertibilnih (11,500.000 prijašnjih) dinara s rokom isporuke vozila od 90 dana i obavezom tužitelja da ugovorenu cijenu kao i dio troškova prijevoza kupljenog vozila u iznosu od 20,20 konvertibilnih (202.400 prijašnjih) dinara plati unaprijed; - da je tužitelj cijeli taj iznos od ukupno 1.160,20 konvertibilnih (11,602.400 prijašnjih) dinara unaprijed platio tuženiku na dan zaključenja ugovora o ... 27.12.1990
VSRH Rev 2007/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Dordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja A. M. iz Z., koga zastupa S. H., odvjetnik iz Z., protiv tuženih Općine Črnomerec Zagreb, koju zastupa Javno pravobranilaštvo Općine Črnomerec Zagreb i Zavoda za izgradnju grada Zagreba, radi osiguranja stana, ... 27.12.1990
VSRH Rev 1997/1990-2 H. T. iz K., zastupan po ocu i zz a ujedno drugotužitelju H. V., a ovaj po punomoćnicima V. R. i M. R.-F., odvjetnicima iz K., protiv tužene Zajednice osiguranja T. poslovnica K., radi naknade štete, rješavajući reviziju drugotužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 26. travnja 1990. Drugotužitelj neosnovano ističe u reviziji postojanje straha zbog njegove osobne opasnosti od stradavanja u istoj prometnoj nezgodi, jer on za takav strah naknadu uopće nije ... 27.12.1990
VSRH Rev 1993/1990-2 S obzirom da je odnos iz kojeg proizlazi obaveza tuženih da plate tužitelju kao nagradu za zastupanje proizašle iz rada tuženog kao odvjetnika u predmetu P-557/85, to se i po ocjeni ovoga suda na pitanje temeljem koje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika treba obračunati nagradu za rad tužitelja a u vezi predmeta P-557/85. treba odgovoriti da je to ona tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pružanja tih usluga, kako su to cijenili nižestepeni sudovi, a ne Tarifa o ... 27.12.1990
VSRH Rev 1984/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja H. V. i H. J. oboje iz Z., zastupani po D. B., odvjetniku iz Z., protiv tužene G. B. iz Z., zastupana po M. M., odvjetniku iz Z., radi diobe nekretnina, rješavajući reviziju oba tužitelja protiv ... 27.12.1990
VSRH Rev 426/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanislava Plazonića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanka Jesenkovića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja: 1) M. Z. i 2) V. Z., oboje iz Z., ..., koje zastupaju punomoćnici A. Š. st. 2. t. 13. ZPP, kada navodi da je zaključak drugostepenog suda naveden u obrazloženju pobijane presude da "nije sporno da su tužitelji svojoj ... 27.12.1990
VSRH Rev 2713/1990-2 Stoga je po nalaženju ovoga suda osnovana revizija malodobne tužiteljice pa je valjalo tuženog obvezati da doprinosi po 800 dinara mjesečno kroz razdoblje do zaključenja glavne rasprave, a potom po 15% od osobnog dohotka s time da obaveza plaćanja mjesečnih obroka dospijeva do 10-tog u mjesecu kako je to tužbom zatraženo (a tokom postupka po tuženom posebno ne osporeno) u kojem je ujedno pogledu valjalo prihvatiti reviziju tužiteljice te preinačiti nižestepene presude pozivom na ... 27.12.1990
VSRH Rev 2801/1990-2 S obzirom na navedeno, a polazeći od troškova života i školovanja s osnovom su sudovi utvrdili potrebe maloljetnog djeteta u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno, te s obzirom na podjednake ekonomske mogućnosti roditelja djeteta cijeneći pri tome da tuženi ima obavezu prema obitelji ali i nešto viši osobni dohodak od majke djeteta, te da majka vodi neposrednu brigu i ulaže rad u odgoj maloljetnog tužitelja što takodjer temeljem odredbe čl. Zakona o braku i porodičnim odnosima ... 27.12.1990
VSRH Rev 1988/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića, kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja J. I. i A. iz S., zastupani po V. A., odvjetniku iz D. S., protiv tuženika P. S., P. D. i P. B., svi iz H., zastupani po B. Š. 40. st. 3. ZPP bio dužan provjeravati da li su tužitelji suviše nisko (ili... 27.12.1990
VSRH Rev 1989/1990-2 Niži sudovi su u provedenom postupku utvrdili sve važne činjenice potrebne za donošenje pravilne i zakonite odluke u sporu, a napose su utvrdili da je revident posjekao ukupno 21 stabla voćaka (6 jabuka, 12 šljiva, 1 krušku i 2 oraha) na zemljištu čiji je vlasnik tužitelj i time prouzrokovao štetu koja se sastoji od troškova sadnje i podizanja novih voćaka umjesto posječenih i gubitka priroda kroz vrijeme od sadnje novih voćaka do prve godine rodnosti koja je utvrdjena za svako... 27.12.1990
VSRH Rev 2766/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Miroslave Vekić, Ivice Crnića i Jakoba Miletića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužiteljice M. T. iz S., koju zastupa punomoćnik M. V., odvjetnik iz S., protiv tuženika J. T. iz S., radi povjeravanja djeteta na odgoj i čuvanje, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Splitu od 20. travnja ... 27.12.1990
VSRH Rev 2571/1990-2 P R E S U D A U IME REPUBLIKE HRVATSKE I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Jakoba Miletića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Ivice Crnića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja M.-J. Ž. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 i 27/90 - u daljnjem tekstu: ZPP) i pogrešne primjene materijalnog prava s time da su predložile da sud reviziju prihvati... 27.12.1990
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 149 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1990(3711)
> Siječanj(87) > Veljača(96) > Ožujak(136) > Travanj(194) > Svibanj(290) > Lipanj(398) > Srpanj(245) > Kolovoz(323) > Rujan(475) > Listopad(512) > Studeni(498) > Prosinac(457)

Sudovi

Vrhovni sud Republike Hrvatske(3708)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

--(76)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Presuda(1802)
Presuda i rješenje(77)
Rješenje(1755)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite