Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1990
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 149
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3711)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr 30/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparović kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i Augusta Husinca kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja A. M., kojeg zastupa T. M., odvjetnik iz S., protiv tuženih: 1. Z. C. Z. (Filijala S.), i 2. I. E. (N.), iz S., otok B., kojeg zastupa J. B., odvjetnik iz S., radi naknade štete, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Splitu i Okružnog privrednog suda u ... 30.12.1990
VSRH Rev 2801/1990-2 S obzirom na navedeno, a polazeći od troškova života i školovanja s osnovom su sudovi utvrdili potrebe maloljetnog djeteta u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno, te s obzirom na podjednake ekonomske mogućnosti roditelja djeteta cijeneći pri tome da tuženi ima obavezu prema obitelji ali i nešto viši osobni dohodak od majke djeteta, te da majka vodi neposrednu brigu i ulaže rad u odgoj maloljetnog tužitelja što takodjer temeljem odredbe čl. Zakona o braku i porodičnim odnosima ... 27.12.1990
VSRH Rev 2766/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Miroslave Vekić, Ivice Crnića i Jakoba Miletića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužiteljice M. T. iz S., koju zastupa punomoćnik M. V., odvjetnik iz S., protiv tuženika J. T. iz S., radi povjeravanja djeteta na odgoj i čuvanje, rješavajući reviziju tuženika protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Splitu od 20. travnja ... 27.12.1990
VSRH Rev 2822/1990-2 vrhovni sud Republike HrvatSKe u Lagreuu a vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja H. mldb. st. 1. Zakona o obveznim odnosima od dana dospjelosti svakog pojedinog iznosa, tako da je dospjele obroke dužan platiti odjednom u roku od 15 dana a ostale kako budu dospijevali najkasnije do svakog 10-tog u mjesecu, te mu je ... 27.12.1990
VSRH Rev 2804/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari predlagatelja K. S. iz T., sada na privremenom radu u SR Njemačkoj, kojeg zastupa punomoćnik D. Ž. , odvjetnik iz S. P. i K. N. iz S. P., koju zastupa punomoćnik L. K., odvjetnik iz S. P., radi razvoda braka, odlučujući o reviziji ... 27.12.1990
VSRH Rev 2713/1990-2 Stoga je po nalaženju ovoga suda osnovana revizija malodobne tužiteljice pa je valjalo tuženog obvezati da doprinosi po 800 dinara mjesečno kroz razdoblje do zaključenja glavne rasprave, a potom po 15% od osobnog dohotka s time da obaveza plaćanja mjesečnih obroka dospijeva do 10-tog u mjesecu kako je to tužbom zatraženo (a tokom postupka po tuženom posebno ne osporeno) u kojem je ujedno pogledu valjalo prihvatiti reviziju tužiteljice te preinačiti nižestepene presude pozivom na ... 27.12.1990
VSRH Gr 438/1990-2 Broj: Gr 438/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš i Borisa Guttmanna, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice Općine Rijeka, zastupane po Općinskom javnom pravobraniocu Rijeka, protiv tuženih Brodogradilište V. L. iz R. i P. I. iz R., radi poništenja odluke o dodjeli stana i iseljenja, rješavajući sukob nadležnosti izmedju Općinskog ... 27.12.1990
VSRH Gr 475/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević i Miroslave Vekić, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari vjerovnika SFRJ SSNO Komanda garnizona, koju zastupa Vojno pravobranilaštvo VP Z., protiv dužnika Lj. 68. Zakona o parničnom postupku ovaj Vrhovni sud kao najviši sud u Republici na prijedlog stranke može odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud sa... 27.12.1990
VSRH Gr 441/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević i Miroslave Vekić kao članova vijeća,u građansko-pravnoj stvari tužitelja Kino poduzeće D. koje zastupa punomoćnik V. M., odvjetnik iz D., protiv dužnika J. Š. U smislu odredbe iz člana 68. Zakona o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP) ovaj Vrhovni sud kao najviši sud u ovoj Republici na prijedlog stranke može odrediti da u pojedinom ... 27.12.1990
VSRH Gr 474/1990-2 Broj: Gr 474/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić i Vesne Milošević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja P. S. iz Z. B., koga zastupa punomoćnik N. P., odvjetnik iz Z., protiv tuženika K. D. ml. P 122/89. Tuženici u prijedlogu za delegaciju drugog stvarno nadležnog suda kao razloge navode, da je supruga bivšeg predsjednika suda radila u istom ... 27.12.1990
VSRH Gr 477/1990-2 Broj: Gr-477/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića i Miroslave Vekić kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja N. E., U., kojeg zastupa punomoćnik P. M., odvjetnik iz S., protiv tuženika ZOIO C. iz Z., za Filijalu S., R. S. iz S., i Č. V. iz K. G., radi naknade štete, odlučujući o sukobu nadležnosti između Općinskog suda u Splitu i ... 27.12.1990
VSRH Rev 426/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanislava Plazonića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanka Jesenkovića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja: 1) M. Z. i 2) V. Z., oboje iz Z., ..., koje zastupaju punomoćnici A. Š. st. 2. t. 13. ZPP, kada navodi da je zaključak drugostepenog suda naveden u obrazloženju pobijane presude da "nije sporno da su tužitelji svojoj ... 27.12.1990
VSRH Gž 19/1990-2 VSRH Gž 19/1990-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gž 19/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Čuljat Ilije, kao predsjednika vijeća, te Drakulić a i Crnić Zlatka, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja G. S. iz Z., koga zastupa K. V., odvjetnik iz Z., protiv tuženika B. M. iz Z., koga zastupa I. S., odvjetnik iz Z., radi objavljivanja ispravka informacije, ... 27.12.1990
VSRH III Kr 285/1990-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Protivno takvom navodu, očito je da je prvostepeni sud zauzeo pravilan stav da su ključevi kuće oštećenih ostavljeni kod roditelja osudjenika radi čuvanja njihove imovine i da je do tih ključeva... 27.12.1990
VSRH II Rev 56/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletić kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja INA – P. industrija O., koju zastupa punomoćnica P. S., diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom protiv tuženice O. K., P. Č. Osnovano revident ističe da za odluku u ovom sporu (o obvezi tuženice da na plaćeni iznos ... 27.12.1990
VSRH Gž 20/1990-2 Protiv navedene prvostepene presude žalbu je podnio tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predloživši da ovaj sud usvoji žalbu i prvenstveno preinači pobijanu presudu onamo da usvoji tužbeni zahtjev i naredi tuženiku objavu ispravka ili da presudu ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje potpuno izmijenjenom sudskom vijeću. Ovo iz razloga jer po ocjeni ovoga suda, naprotiv, iz navedenih dokaza proizlazi ... 27.12.1990
VSRH III Kr 390/1990-3 st. 1. KZH, odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude što ju čine presuda Općinskog suda u Čakovcu od 22. lipnja 1990, K-387/89, i presuda Okružnog suda u Varaždinu od 20. rujna 1990, K-387/89, u sjednici održanoj 27.prosinca 1990, Naime, tvrdi da iz nalaza prometnog vještaka proizlazi da je on reagirao pravovremeno, pa da je prema tome očito da nema uzročne veze između njegove alkoholiziranosti i štetne posljedice, da je za alkoholizirane... 27.12.1990
VSRH Rev 1993/1990-2 S obzirom da je odnos iz kojeg proizlazi obaveza tuženih da plate tužitelju kao nagradu za zastupanje proizašle iz rada tuženog kao odvjetnika u predmetu P-557/85, to se i po ocjeni ovoga suda na pitanje temeljem koje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika treba obračunati nagradu za rad tužitelja a u vezi predmeta P-557/85. treba odgovoriti da je to ona tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pružanja tih usluga, kako su to cijenili nižestepeni sudovi, a ne Tarifa o ... 27.12.1990
VSRH I Kr 689/1990-3 Broj: I Kr 689/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. 52. st. 1. KZ SFRJ izriče uvjetna osuda tako da mu se kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca uzima utvrdjenom i istodobno odredjuje da se ona neće izvršiti ako os. ... 27.12.1990
VSRH IV Kž 68/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv M. B. zbog krivičnog djela iz čl. Žalbeni navodi ne dovode u pitanje zakonitost pobijanog rješenja a napose ne stajalište suda prvog stepena da ne postoji osnovana sumnja da bi M. B. ... 27.12.1990
VSRH I Kr 564/1990-3 VSRH I Kr 564/1990-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB Broj: I Kr 564/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke, kao predsjednika vijeća, te Funduk Uroša, Božić Slobodana, Borčanin Momčila i mr. Zmajević Branka, kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti presude podnio je osudjenik ... 27.12.1990
VSRH Rev 1270/1990-2 Naime, revident neosnovano ukazuje da su nižestepeni sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su ovaj spor raspravili prema odredbama Zakona o gradjevinskom zemljištu (prvostepeni sud) odnosno Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gradjevinskog zemljišta (drugostepeni sud) jer da je ovaj spor trebalo raspraviti prema odgovarajućim odredbama Zakona o odredjivanju gradjevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera, odnosno Zakona o prostornom uredjenju i ... 27.12.1990
VSRH Rev 1991/1990-2 C., za koju tužiteljica tvrdi da je svjedok usmene oporuke, u pogledu činjenica koje se tiču bolesti ostavitelja te toka njegovog liječenja i konačno smrti, onda se ukazuje potrebnim ponovno ocijeniti da li je u vrijeme za koje se tvrdi da je ostavitelj sačinio usmenu oporuku, a to je izgleda jutro prije druge operacije nakon koje je umro(drugo je pitanje da li je izjava posljednje volje uopće dana), on doista bio u mogućnosti s obzirom na svoje subjektivno stanje i objektivne ... 27.12.1990
VSRH Rev 1988/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića, kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja J. I. i A. iz S., zastupani po V. A., odvjetniku iz D. S., protiv tuženika P. S., P. D. i P. B., svi iz H., zastupani po B. Š. 40. st. 3. ZPP bio dužan provjeravati da li su tužitelji suviše nisko (ili... 27.12.1990
VSRH Rev 1984/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja H. V. i H. J. oboje iz Z., zastupani po D. B., odvjetniku iz Z., protiv tužene G. B. iz Z., zastupana po M. M., odvjetniku iz Z., radi diobe nekretnina, rješavajući reviziju oba tužitelja protiv ... 27.12.1990
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 149 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1990(3711)
> Siječanj(87) > Veljača(96) > Ožujak(136) > Travanj(194) > Svibanj(290) > Lipanj(398) > Srpanj(245) > Kolovoz(323) > Rujan(475) > Listopad(512) > Studeni(498) > Prosinac(457)

Sudovi

Vrhovni sud Republike Hrvatske(3708)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

--(76)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Presuda(1802)
Presuda i rješenje(77)
Rješenje(1755)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite