Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1990
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 149
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3711)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr 30/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparović kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i Augusta Husinca kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja A. M., kojeg zastupa T. M., odvjetnik iz S., protiv tuženih: 1. Z. C. Z. (Filijala S.), i 2. I. E. (N.), iz S., otok B., kojeg zastupa J. B., odvjetnik iz S., radi naknade štete, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Splitu i Okružnog privrednog suda u ... 30.12.1990
VSRH Rev 2571/1990-2 P R E S U D A U IME REPUBLIKE HRVATSKE I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Jakoba Miletića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Ivice Crnića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja M.-J. Ž. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 i 27/90 - u daljnjem tekstu: ZPP) i pogrešne primjene materijalnog prava s time da su predložile da sud reviziju prihvati... 27.12.1990
VSRH Rev 2014/1990-2 prodao tužitelju osobni automobil "Jugo - Skala 55" za cijenu u iznosu od 1.140,00 konvertibilnih (11,500.000 prijašnjih) dinara s rokom isporuke vozila od 90 dana i obavezom tužitelja da ugovorenu cijenu kao i dio troškova prijevoza kupljenog vozila u iznosu od 20,20 konvertibilnih (202.400 prijašnjih) dinara plati unaprijed; - da je tužitelj cijeli taj iznos od ukupno 1.160,20 konvertibilnih (11,602.400 prijašnjih) dinara unaprijed platio tuženiku na dan zaključenja ugovora o ... 27.12.1990
VSRH Rev 2021/1990-2 U ovom revizijskom stadiju postupka sporno je pravno pitanje da li u slučaju kao što je konkretni, kad među nasljednicima u ostavinskom postupku nije bilo spora o veličini ostavine,pa nije bilo ni upućivanja na parnicu, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju sprječava da se u parnici ponovno utvrđuje opseg ostavinske imovine odlučivanjem o zahtjevu bračnog druga ostavioca s naslova zajednički stečene imovine. D. J. iz L., u kojem su stranke sudjelovale kao nasljednici i u kojem ... 27.12.1990
VSRH Rev 2003/1990-2 R. iz O., zastupanih po punomoćniku J. M., odvjetniku iz Z., protiv tužene Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, RO Željeznički prijevoz OOUR Saobraćaj, Zagreb, Glavni kolodvor, Zagreb, radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 9. svibnja 1989. Tako su tužitelji, pored ostalog, u žalbi istakli da je nakon zaključenja glavne rasprave u ovom sporu došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja njihovog sina N. i težeg... 27.12.1990
VSRH Gž 20/1990-2 Protiv navedene prvostepene presude žalbu je podnio tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predloživši da ovaj sud usvoji žalbu i prvenstveno preinači pobijanu presudu onamo da usvoji tužbeni zahtjev i naredi tuženiku objavu ispravka ili da presudu ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje potpuno izmijenjenom sudskom vijeću. Ovo iz razloga jer po ocjeni ovoga suda, naprotiv, iz navedenih dokaza proizlazi ... 27.12.1990
VSRH Rev 1995/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegović kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenković, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmann, i Stanislava Plazonić, kao članova vijeća, u građansko-pravnoj stvari tužitelja M. V. iz L. i D. C. iz P., protiv tuženika Z. B. iz P., radi raskida nagodbe o uređenju međe,rješavajući reviziju tužitelja izjavljenu protiv pravomoćnog rješenja Okružnog suda u Bjelovaru od 26. travnja 1990.godine ... 27.12.1990
VSRH Rev 1997/1990-2 H. T. iz K., zastupan po ocu i zz a ujedno drugotužitelju H. V., a ovaj po punomoćnicima V. R. i M. R.-F., odvjetnicima iz K., protiv tužene Zajednice osiguranja T. poslovnica K., radi naknade štete, rješavajući reviziju drugotužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 26. travnja 1990. Drugotužitelj neosnovano ističe u reviziji postojanje straha zbog njegove osobne opasnosti od stradavanja u istoj prometnoj nezgodi, jer on za takav strah naknadu uopće nije ... 27.12.1990
VSRH Rev 2007/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Dordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenkovića, Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja A. M. iz Z., koga zastupa S. H., odvjetnik iz Z., protiv tuženih Općine Črnomerec Zagreb, koju zastupa Javno pravobranilaštvo Općine Črnomerec Zagreb i Zavoda za izgradnju grada Zagreba, radi osiguranja stana, ... 27.12.1990
VSRH Rev 1993/1990-2 S obzirom da je odnos iz kojeg proizlazi obaveza tuženih da plate tužitelju kao nagradu za zastupanje proizašle iz rada tuženog kao odvjetnika u predmetu P-557/85, to se i po ocjeni ovoga suda na pitanje temeljem koje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika treba obračunati nagradu za rad tužitelja a u vezi predmeta P-557/85. treba odgovoriti da je to ona tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pružanja tih usluga, kako su to cijenili nižestepeni sudovi, a ne Tarifa o ... 27.12.1990
VSRH I Kr 676/1990-7 saslušao primariusa dr. J. D., koji je dao nalaz i mišljenje o psihičkom stanju žene osudjenika, M. G., da se radi o teškom psihičkom stanju sa sniženim pragom tolerancije na frustracije, da reagira jakim strahom (anksioznost) i depresivnim smetnjama, koje utječu na sferu volje tako da je čine psihički i fizički imobilnom i bitno umanjenom sposobnosti radnog i obiteljskog funkcioniranja. S obzirom na to da osudjenik ima dvoje djece, starih sedam i dvije godine, da se o istoj nema ... 27.12.1990
VSRH I Kž 846/1990-3 Broj: I Kž 846/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Nevenke Divljaković kao predsjednika vijeća, te Slobodana Božića i mr. Branka Zmajevića kao članova vijeća i stručnog suradnika Branke Burkanović kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Navodi žalbe protiv prvostepenog rješenja svode se na to da potpis na povratnici - dostavnici o primitku prvostepene presude nije potpis optuženice, a niti... 27.12.1990
VSRH I Kž 746/1990-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke, kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka, kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Protiv pobijanog rješenja prvostepenog suda javni tužilac podnio je Žalbu s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači i dozvoli ponavljanje krivičnog postupka protiv K. I., pravomoćno ... 27.12.1990
VSRH I Kž 105/1990-6 st. 1. KZH. Opt. K. P. u žalbi tvrdi da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio činjenicu da je i on učestvovao u izvršenju krivičnih djela za koje je oglašen krivim, s obzirom da je on porekao izvršenje djela u svojoj obrani datoj na glavnoj raspravi i da se nije moglo utvrditi da je i on izvršioc krivičnih djela samo na obrani opt. Iz podataka koje su dali oštećenici jasno proizlazi vrijednost prisvojenih stvari, a prigovori optuženika na utvrdjenu vrijednost a u vezi pravne ... 27.12.1990
VSRH I Kž 779/1990-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Funduk Uroša kao predsjednika vijeća, te Pavišić dr a i Borčanin Momčila kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. st. 1. KZH, opisanog u izreci te presude, i po istom zakonskom propisu osudio optuženike svakoga na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca u koju je uračunato vrijeme provedeno u ... 27.12.1990
VSRH IV Kž 108/1990-2 Broj: IV Kž-108/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Nevenke Divljaković kao predsjednika vijeća, te Slobodana Božića, mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Branke Burkanović kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv L. M. i dr., zbog krivičnog djela iz čl. KZH, odlučujući o žalbi oštećenika kao tužitelja R. S. podnesenoj protiv rješenja Okružnog suda u Osijeku od 12. lipnja ... 27.12.1990
VSRH III Kr 390/1990-3 st. 1. KZH, odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude što ju čine presuda Općinskog suda u Čakovcu od 22. lipnja 1990, K-387/89, i presuda Okružnog suda u Varaždinu od 20. rujna 1990, K-387/89, u sjednici održanoj 27.prosinca 1990, Naime, tvrdi da iz nalaza prometnog vještaka proizlazi da je on reagirao pravovremeno, pa da je prema tome očito da nema uzročne veze između njegove alkoholiziranosti i štetne posljedice, da je za alkoholizirane... 27.12.1990
VSRH I Kr 564/1990-3 VSRH I Kr 564/1990-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB Broj: I Kr 564/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke, kao predsjednika vijeća, te Funduk Uroša, Božić Slobodana, Borčanin Momčila i mr. Zmajević Branka, kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti presude podnio je osudjenik ... 27.12.1990
VSRH I Kr 687/1990-3 Broj: I Kr-687/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Funduk Uroša kao predsjednika vijeća, te Zavada Emanuela, Sučević a, Pavišić dr. a i Borčanin Momčila kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak Bosanac Zlate kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv os. st. 1. KZH, odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno ublažavanje kazne, dostavljenom s prijedlogom Okružnog suda u Osijeku od ... 27.12.1990
VSRH II Rev 56/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletić kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja INA – P. industrija O., koju zastupa punomoćnica P. S., diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom protiv tuženice O. K., P. Č. Osnovano revident ističe da za odluku u ovom sporu (o obvezi tuženice da na plaćeni iznos ... 27.12.1990
VSRH III Kr 285/1990-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Protivno takvom navodu, očito je da je prvostepeni sud zauzeo pravilan stav da su ključevi kuće oštećenih ostavljeni kod roditelja osudjenika radi čuvanja njihove imovine i da je do tih ključeva... 27.12.1990
VSRH IV Kž 68/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv M. B. zbog krivičnog djela iz čl. Žalbeni navodi ne dovode u pitanje zakonitost pobijanog rješenja a napose ne stajalište suda prvog stepena da ne postoji osnovana sumnja da bi M. B. ... 27.12.1990
VSRH I Kr 689/1990-3 Broj: I Kr 689/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. 52. st. 1. KZ SFRJ izriče uvjetna osuda tako da mu se kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca uzima utvrdjenom i istodobno odredjuje da se ona neće izvršiti ako os. ... 27.12.1990
VSRH Rev 1270/1990-2 Naime, revident neosnovano ukazuje da su nižestepeni sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su ovaj spor raspravili prema odredbama Zakona o gradjevinskom zemljištu (prvostepeni sud) odnosno Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gradjevinskog zemljišta (drugostepeni sud) jer da je ovaj spor trebalo raspraviti prema odgovarajućim odredbama Zakona o odredjivanju gradjevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera, odnosno Zakona o prostornom uredjenju i ... 27.12.1990
VSRH Gr 475/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević i Miroslave Vekić, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari vjerovnika SFRJ SSNO Komanda garnizona, koju zastupa Vojno pravobranilaštvo VP Z., protiv dužnika Lj. 68. Zakona o parničnom postupku ovaj Vrhovni sud kao najviši sud u Republici na prijedlog stranke može odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud sa... 27.12.1990
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 149 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1990(3711)
> Siječanj(87) > Veljača(96) > Ožujak(136) > Travanj(194) > Svibanj(290) > Lipanj(398) > Srpanj(245) > Kolovoz(323) > Rujan(475) > Listopad(512) > Studeni(498) > Prosinac(457)

Sudovi

Vrhovni sud Republike Hrvatske(3708)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

--(76)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Presuda(1802)
Presuda i rješenje(77)
Rješenje(1755)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite