Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1990
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 149
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3711)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Gr 30/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparović kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i Augusta Husinca kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja A. M., kojeg zastupa T. M., odvjetnik iz S., protiv tuženih: 1. Z. C. Z. (Filijala S.), i 2. I. E. (N.), iz S., otok B., kojeg zastupa J. B., odvjetnik iz S., radi naknade štete, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Splitu i Okružnog privrednog suda u ... 30.12.1990
VSRH Rev 1896/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Miroslave Vekić, Ivice Crnića i Jakoba Miletića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja S. H. iz P. P., protiv tuženika I. P. iz Z., koga zastupa punomoćnik Dr. Z. M., odvjetnik iz G., radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 15. III. ... 27.12.1990
VSRH Rev 2003/1990-2 R. iz O., zastupanih po punomoćniku J. M., odvjetniku iz Z., protiv tužene Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, RO Željeznički prijevoz OOUR Saobraćaj, Zagreb, Glavni kolodvor, Zagreb, radi naknade štete, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 9. svibnja 1989. Tako su tužitelji, pored ostalog, u žalbi istakli da je nakon zaključenja glavne rasprave u ovom sporu došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja njihovog sina N. i težeg... 27.12.1990
VSRH Rev 1997/1990-2 H. T. iz K., zastupan po ocu i zz a ujedno drugotužitelju H. V., a ovaj po punomoćnicima V. R. i M. R.-F., odvjetnicima iz K., protiv tužene Zajednice osiguranja T. poslovnica K., radi naknade štete, rješavajući reviziju drugotužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 26. travnja 1990. Drugotužitelj neosnovano ističe u reviziji postojanje straha zbog njegove osobne opasnosti od stradavanja u istoj prometnoj nezgodi, jer on za takav strah naknadu uopće nije ... 27.12.1990
VSRH Rev 1988/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića, kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja J. I. i A. iz S., zastupani po V. A., odvjetniku iz D. S., protiv tuženika P. S., P. D. i P. B., svi iz H., zastupani po B. Š. 40. st. 3. ZPP bio dužan provjeravati da li su tužitelji suviše nisko (ili... 27.12.1990
VSRH IV Kž 68/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv M. B. zbog krivičnog djela iz čl. Žalbeni navodi ne dovode u pitanje zakonitost pobijanog rješenja a napose ne stajalište suda prvog stepena da ne postoji osnovana sumnja da bi M. B. ... 27.12.1990
VSRH Rev 1989/1990-2 Niži sudovi su u provedenom postupku utvrdili sve važne činjenice potrebne za donošenje pravilne i zakonite odluke u sporu, a napose su utvrdili da je revident posjekao ukupno 21 stabla voćaka (6 jabuka, 12 šljiva, 1 krušku i 2 oraha) na zemljištu čiji je vlasnik tužitelj i time prouzrokovao štetu koja se sastoji od troškova sadnje i podizanja novih voćaka umjesto posječenih i gubitka priroda kroz vrijeme od sadnje novih voćaka do prve godine rodnosti koja je utvrdjena za svako... 27.12.1990
VSRH Rev 1984/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, Radomire Felicijan-Maoduš, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja H. V. i H. J. oboje iz Z., zastupani po D. B., odvjetniku iz Z., protiv tužene G. B. iz Z., zastupana po M. M., odvjetniku iz Z., radi diobe nekretnina, rješavajući reviziju oba tužitelja protiv ... 27.12.1990
VSRH Rev 1991/1990-2 C., za koju tužiteljica tvrdi da je svjedok usmene oporuke, u pogledu činjenica koje se tiču bolesti ostavitelja te toka njegovog liječenja i konačno smrti, onda se ukazuje potrebnim ponovno ocijeniti da li je u vrijeme za koje se tvrdi da je ostavitelj sačinio usmenu oporuku, a to je izgleda jutro prije druge operacije nakon koje je umro(drugo je pitanje da li je izjava posljednje volje uopće dana), on doista bio u mogućnosti s obzirom na svoje subjektivno stanje i objektivne ... 27.12.1990
VSRH I Kž 846/1990-3 Broj: I Kž 846/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Nevenke Divljaković kao predsjednika vijeća, te Slobodana Božića i mr. Branka Zmajevića kao članova vijeća i stručnog suradnika Branke Burkanović kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Navodi žalbe protiv prvostepenog rješenja svode se na to da potpis na povratnici - dostavnici o primitku prvostepene presude nije potpis optuženice, a niti... 27.12.1990
VSRH I Kž 779/1990-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Funduk Uroša kao predsjednika vijeća, te Pavišić dr a i Borčanin Momčila kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. st. 1. KZH, opisanog u izreci te presude, i po istom zakonskom propisu osudio optuženike svakoga na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca u koju je uračunato vrijeme provedeno u ... 27.12.1990
VSRH Rev 1993/1990-2 S obzirom da je odnos iz kojeg proizlazi obaveza tuženih da plate tužitelju kao nagradu za zastupanje proizašle iz rada tuženog kao odvjetnika u predmetu P-557/85, to se i po ocjeni ovoga suda na pitanje temeljem koje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika treba obračunati nagradu za rad tužitelja a u vezi predmeta P-557/85. treba odgovoriti da je to ona tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pružanja tih usluga, kako su to cijenili nižestepeni sudovi, a ne Tarifa o ... 27.12.1990
VSRH Rev 1913/1990-2 Drugostepeni je sud pravilno potvrdio presudu prvostepenog suda kojom je odbijen tužitelj s tužbenim zahtjevom da se utvrdi ništavim sporni ugovor o zajedničkoj gradnji i diobi stambenog objekta iz razloga jer da je tužitelj bio "u zabludi (prevari) kod sastava istog pa da isti ne može proizvoditi pravne učinke", budući da je u provedenom postupku utvrdjeno da je sporni ugovor rezultat prave volje ugovornih stranaka (tužitelj je otac tuženog) te da je tužitelj dobro znao za ... 27.12.1990
VSRH Rev 1995/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegović kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenković, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmann, i Stanislava Plazonić, kao članova vijeća, u građansko-pravnoj stvari tužitelja M. V. iz L. i D. C. iz P., protiv tuženika Z. B. iz P., radi raskida nagodbe o uređenju međe,rješavajući reviziju tužitelja izjavljenu protiv pravomoćnog rješenja Okružnog suda u Bjelovaru od 26. travnja 1990.godine ... 27.12.1990
VSRH IV Kž 108/1990-2 Broj: IV Kž-108/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Nevenke Divljaković kao predsjednika vijeća, te Slobodana Božića, mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Branke Burkanović kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv L. M. i dr., zbog krivičnog djela iz čl. KZH, odlučujući o žalbi oštećenika kao tužitelja R. S. podnesenoj protiv rješenja Okružnog suda u Osijeku od 12. lipnja ... 27.12.1990
VSRH Rev 1910/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Bjegovica kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš, Borisa Guttmanna, Stanka Jesenkovića i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja S. A. iz N. G. zastupanog po D. I., odvjetniku iz N., protiv tuženih P. N. i B. iz T., zastupanih po B. A., odvjetniku iz N. G. i P. M. iz T., radi utvrđenja međa, rješavajući reviziju tužitelja protiv ... 27.12.1990
VSRH Rev 1814/1990-2 izvršiti popravke i to sobo-slikarske radove sastojeće se od bojanja zidova i stropova polu-disperzijom sa prethodnim skidanjem boje i svinm predradnjama i to u spavaćoj sobi u površini od 58,10 m2, dnevnom boravku na stropu u površini 20,52 m2, kupaonici u površini 11,46 m2, dječijoj sobi na stropu u površini od 16,48 m2, stropu blagavaonice u površini 6,50 m2, stropu kuhinje u površini 3,85 m2, stropu hodnika u površini 5,17 m2, postaviti tapete sa prethodnim skidanjem ... 27.12.1990
VSRH Gž 19/1990-2 VSRH Gž 19/1990-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gž 19/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Čuljat Ilije, kao predsjednika vijeća, te Drakulić a i Crnić Zlatka, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja G. S. iz Z., koga zastupa K. V., odvjetnik iz Z., protiv tuženika B. M. iz Z., koga zastupa I. S., odvjetnik iz Z., radi objavljivanja ispravka informacije, ... 27.12.1990
VSRH Rev 2713/1990-2 Stoga je po nalaženju ovoga suda osnovana revizija malodobne tužiteljice pa je valjalo tuženog obvezati da doprinosi po 800 dinara mjesečno kroz razdoblje do zaključenja glavne rasprave, a potom po 15% od osobnog dohotka s time da obaveza plaćanja mjesečnih obroka dospijeva do 10-tog u mjesecu kako je to tužbom zatraženo (a tokom postupka po tuženom posebno ne osporeno) u kojem je ujedno pogledu valjalo prihvatiti reviziju tužiteljice te preinačiti nižestepene presude pozivom na ... 27.12.1990
VSRH Gž 20/1990-2 Protiv navedene prvostepene presude žalbu je podnio tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predloživši da ovaj sud usvoji žalbu i prvenstveno preinači pobijanu presudu onamo da usvoji tužbeni zahtjev i naredi tuženiku objavu ispravka ili da presudu ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje potpuno izmijenjenom sudskom vijeću. Ovo iz razloga jer po ocjeni ovoga suda, naprotiv, iz navedenih dokaza proizlazi ... 27.12.1990
VSRH I Kr 689/1990-3 Broj: I Kr 689/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. 52. st. 1. KZ SFRJ izriče uvjetna osuda tako da mu se kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca uzima utvrdjenom i istodobno odredjuje da se ona neće izvršiti ako os. ... 27.12.1990
VSRH Rev 1945/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ivice Crnića i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice G. J. iz D., koju zastupa punomoćnik D. M., odvjetnik iz N. G., protiv tuženih G. B. iz B., G. D. iz D. i G. S. iz V., radi utvrdjenja ostavinske imovine, rješavajući reviziju tuženih protiv pravomoćne presude Okružnog suda u ... 27.12.1990
VSRH Gr 438/1990-2 Broj: Gr 438/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Radomire Felicijan-Maoduš i Borisa Guttmanna, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice Općine Rijeka, zastupane po Općinskom javnom pravobraniocu Rijeka, protiv tuženih Brodogradilište V. L. iz R. i P. I. iz R., radi poništenja odluke o dodjeli stana i iseljenja, rješavajući sukob nadležnosti izmedju Općinskog ... 27.12.1990
VSRH Gr 441/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević i Miroslave Vekić kao članova vijeća,u građansko-pravnoj stvari tužitelja Kino poduzeće D. koje zastupa punomoćnik V. M., odvjetnik iz D., protiv dužnika J. Š. U smislu odredbe iz člana 68. Zakona o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP) ovaj Vrhovni sud kao najviši sud u ovoj Republici na prijedlog stranke može odrediti da u pojedinom ... 27.12.1990
VSRH Rev 1797/1990-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr Hrvoja Momčinović kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ivice Crnića i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja Društvo novinara Hrvatske, Zagreb, koga zastupa S. J., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Ž. Medjutim, valja reći da je pravilno u tome pravcu na isti prigovor u žalbi odgovorio drugostepeni sud, da za pravilno presudjenje nije od ... 27.12.1990
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 149 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1990(3711)
> Siječanj(87) > Veljača(96) > Ožujak(136) > Travanj(194) > Svibanj(290) > Lipanj(398) > Srpanj(245) > Kolovoz(323) > Rujan(475) > Listopad(512) > Studeni(498) > Prosinac(457)

Sudovi

Vrhovni sud Republike Hrvatske(3708)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

--(76)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Presuda(1802)
Presuda i rješenje(77)
Rješenje(1755)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite