Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 1996
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 190
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4741)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II 5 Kr 453/1996-2 Naime, s obzirom da je okrivljenik osnovano sumnjiv zbog dva krivična djela silovanja, od kojih je jedno počinjeno prema maloljetnoj oštećenici, a drugo uz primjenu znatne sile i nanošenje više povreda, to imajući u vidu podatke socijalne ankete iz kojih proizlazi da je okrivljenik sklon uživanju alkohola i asocijalnom ponašanju, očigledno proizlazi da postoje takove osobite okolnosti koje u cjelini gledano upućuju na postojanje bojazni od mogućeg ponavljanja istovrsnog ili ... 31.12.1996
VSRH II Kž 545/1996-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Gudelj Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Kako se u međuvremenu okolnosti relevantne za ocjenu primjerenosti iznosa jamstva nisu izmijenile, a niti žalitelj u žalbi na odgovarajući način opravdava sadašnje značajno umanjenje ponuđenog iznosa jamstva, to ... 30.12.1996
VSRH II Kž 544/1996-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Vrbetić Vesne i Gudelj Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Kada se, uz navedeno cijeni i da optuženik, osim hrvatskog, ima i američko državljanstvo, te da ovdje odgovara zbog teškog krivičnog djela s visoko zaprijećenom kaznom zatvora, tada bez obzira na duljinu ... 30.12.1996
VSRH II 4 Kr 445/1996-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Petranović Milana i Gudelj Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Okolnosti istaknute u prijedlogu doista su takove kvalitete da opravdavaju zaključak da će se iz razloga ekonomičnosti postupak očito lakše provesti kod Županijskog suda u Osijeku, negoli kod Županijskog suda ... 27.12.1996
VSRH Rev 3590/1995-2 O-109/90 upućena na parnicu protiv tuženih radi utvrđenja da oporuka Đ.I. nije pravno valjana jer je u ostavinskom postupku tvrdila da je oporučitelj bio bolestan te da u vrijeme sastavljanja oporuke nije, zbog bolesti, bio sposoban za rasuđivanje, da ga je bilo lako prevariti i da su tuženici znali za dijagnozu njegove bolesti, Pritom na navode revizije kojima tužiteljica tvrdi da je na oporučitelja vršen pritisak da sastavi oporuku i da ostane upravo kod osporavane oporuke (... 27.12.1996
VSRH Rev 2115/1996-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te a Drakulića, Borisa Guttmanna, dr. Ive Grbina i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. Z. (ranije Općina Črnomerec), zastupanog po Javnom pravobraniteljstvu Grada Zagreba, protiv tužene M. M. iz Z., koju zastupa B. H., odvjetnica iz Z., radi iselenja, odlučujući o reviziji tužene protiv pravomoćne presude Okružnog suda u ... 27.12.1996
VSRH II Kž 539/1996-4 st. 2. toč. 2. ZKP, sud prvog stupnja, osim navođenja potrebe saslušanja svjedoka predloženih u zahtjevu za provođenje istrage, ne navodi o kojim se konkretno osobama radi, niti obrazlaže koje su to okolnosti posebnog značaja koje bi upućivale na zaključak da će okrivljenici na slobodi doista ometati istragu utjecajem na te svjedoke. Isto tako, u obrazloženju pobijanog rješenja nisu dani niti potpuni razlozi za ocjenu opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, budući da sam ... 27.12.1996
VSRH Rev 3937/1994-2 VSRH Rev 3937/1994-2 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 3937/1994-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te Borisa Guttmanna, a Drakulića, dr. Ive Grbina i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J.M. iz B., P.P. br. …, koje zastupa punomoćnik D.M., odvjetnik iz Z., radi utvrđenja, rješavajući reviziju izjavljenu od tužitelja protiv... 27.12.1996
VSRH Rev 1826/1992-2 Tužiteljica je po nalaženju ovog suda doista bila ovlaštena tražiti iznos deviznih sredstava datih po osnovi zajma tuženicima i u deviznim sredstvima jer je u to vrijeme ugovor o pozajmljivanju strane valute zaključen u Republici Hrvatskoj bio valjan, a mogla je zatražiti isplatu deviznog iznosa datog tuženicima po osnovi zajma i u protuvrijednosti tih deviza u domaćem novcu po tečaju na dan isplate, ali tužiteljica je u tužbi i tijekom prvostupanjskog postupka zahtijevala upravo ... 27.12.1996
VSRH II Rev 91/1996-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića kao predsjednika vijeća, te a Drakulića, Borisa Guttmanna, Jakoba Miletića i dr. Ive Grbina kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I. u. Protiv pravomoćne drugostupanjske odluke reviziju su izjavili tuženici zbog pogrešne primjene propisa materijalnog prava s prijedlogom da se revizija prihvati, odluke sudova preinače ili pak ukinu i predmet vrati sudu prvog stupnja na ... 27.12.1996
VSRH Rev 479/1995-2 Ta je presuda djelomično preinačena pobijanom odlukom tako, da je tužena obvezana da tužiteljici za pretrpljene fizičke bolove plati iznos od 2.000,00 kuna i za pretrpljeni strah iznos od 400,00 kuna sa odgovarajućom kamatom, dok je dio zahtjeva tužbe iznad prihvaćenih iznosa odbijen uključujući i zahtjev tužiteljice za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životnih aktivnosti. 53/91) sud drugog stupnja je i po mišljenju ovog revizijskog suda opravdano tužiteljici dosudio ... 27.12.1996
VSRH II Kž 542/1996-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Petranović Milana i Gudelj Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. 34. st. 2. toč. 5. KZRH, za koje je u zakonu, kao maksimalna, zaprijećena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, a iz podataka u spisu ne proizlazi postojanje okolnosti temeljem kojih zakon predviđa mogućnost ... 27.12.1996
VSRH Gr 968/1996-2 Takav prijedlog ovršenici obrazlažu tvrdnjom, da su tijekom dosadašnjeg postupka ovrhovoditelji u više navrata iznosili brojne prigovore na račun sudaca Općinskog suda u Rovinju, povrh ostalog i predsjedniku Županijskog suda u Puli, pa da su stoga po mišljenju predlagatelja sami suci Općinskog suda u Rovinju imali razloga zatražiti svoje izuzeće, a kako to nisu učinili, to ovršenici podnose zahtjev za delegiranje drugog suda radi postupanja u ovom predmetu, jer smatraju da su ... 27.12.1996
VSRH II Kž 540/1996-3 Naime, s obzirom da je u nastavku istrage zamolbenim putem potrebno saslušati svjedoka R.K., za kojeg se osnovano pretpostavlja da ima relevantnih saznanja o inkriminiranom djelovanju okrivljenika, to cijeneći da okrivljenik poriče učin krivičnog djela, postoje takove osobite okolnosti koje pokazuju da bi on na slobodi, utjecajem na tog svjedoka, ometao istragu. Isto tako, s obzirom da je okrivljenik osnovano sumnjiv zbog kontinuirane preprodaje naročito opasne droge heroina kroz dulji ... 24.12.1996
VSRH II Kž 534/1996-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Petranović Milana i Gudelj Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. K. zbog krivičnog djela teške krađe, time da je djelo za koje se tereti optužnicom počinjeno u okviru roka kušnje prethodno izrečene uvjetne osude, to imajući u vidu da niti jedan od optuženika nema ... 24.12.1996
VSRH II Kž 541/1996-3 VSRH II Kž 541/1996-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: II Kž 541/1996-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka, kao predsjednika vijeća, te Petranović Milana i Gudelj Milana, kao članova vijeća i više savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. godine, stavljena je izvan snage Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog ... 24.12.1996
VSRH II Kž 535/1996-3 st. 1. OKZRH, za koje je u zakonu, kao maksimalna, zaprijećena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, dok iz postojećih podataka u spisu ne proizlazi postojanje okolnosti temeljem kojih zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, to je pritvor protiv okrivljenika, zbog težine krivičnog djela za koje odgovara, po zakonu obavezan. S obzirom da je vijeće suda prvog stupnja donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika zbog inkriminiranog krivičnog djela, to je i ... 23.12.1996
VSRH II Kž 515/1996-3 G. vlasnik privatnog poduzeća, to imajući u vidu da je glavnina krivotvorenih novčanica od optuženika oduzeta, to i po uvjerenju ovog Vrhovnog suda, kao suda drugog stupnja, više ne postoje osobite okolnosti takvog značaja koje bi opravdavale bojazan da će optuženici na slobodi ponovno učiniti istovrsno ili slično krivično djelo. Pri tome, sama okolnost da od optuženika nije oduzet ukupan iznos krivotvorenih novčanica, sama po sebi nije dovoljna da opravda postojanje opasnosti od... 23.12.1996
VSRH Rev 1366/1995-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića, Jakoba Miletića, Vjere Delić i mr. Jasne Brežanski kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K.B. iz P., ..., zastupanog po punomoćniku Z.A., odvjetniku iz P., protiv tuženika Poduzeća T. iz P., zastupanog po zakonskom zastupniku - direktoru K.B., radi poništenja odluke, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude ... 23.12.1996
VSRH II Kž 536/1996-3 st. 1. OKZRH, za koje je u zakonu, kao maksimalna, zaprijećena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, dok iz postojećih podataka u spisu ne proizlazi postojanje okolnosti temeljem kojih zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, to je pritvor protiv okrivljenika, zbog težine krivičnog djela za koje se terete, po zakonu obavezan. S obzirom da je vijeće suda prvog stupnja donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika zbog inkriminiranog krivičnog djela, to je i ... 23.12.1996
VSRH Gr 972/1996-2 VSRH Gr 972/1996-2 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gr-972/1996-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ilije Čuljata, kao predsjednika vijeća, te Veseljka Šeparovića i Jakoba Miletića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice C. o. S obzirom na tu okolnost, kao i da obje stranke zbog toga traže određivanje drugog suda, ovaj sud nalazi da u datom slučaju postoje važni razlozi za ... 23.12.1996
VSRH II Kž 530/1996-3 Naime, s obzirom da do sada istražni sudac objektivno nije bio u mogućnosti saslušati svjedoke S., B. i L., to imajući u vidu prijeteće ponašanje okrivljenika prema svjedoku L.T. za kojeg su pretpostavljali da je obavijestio djelatnike policije (list 62 i 65 spisa), i dalje postoje takove osobite okolnosti koje pokazuju da bi okrivljenici na slobodi, utjecajem na spomenute svjedoke, ometali istragu. D. ima psihičke smetnje iz kruga posttraumatskog stresnog sindroma, dok su oba ... 23.12.1996
VSRH II Kž 538/1996-3 Naime, bez obzira na činjenicu da okrivljenik u svojoj obrani spominje osobu po imenu Zvonko, prema dokaznim prijedlozima iz zahtjeva državnog odvjetnika za provođenje istrage proizlazi da saslušanje takove osobe nije predloženo, kao niti saslušanje kojeg drugog svjedoka, zbog čega okrivljenik, utjecajem na spomenutu, za sada, neidentificiranu osobu, ne bi ometao ovu istragu. Zbog izloženog, a cijeneći da je u nastavku istrage, suglasno prijedlogu državnog odvjetnika i navodima ... 23.12.1996
VSRH II Kž 537/1996-3 st. 1. OKZRH, za koje je u zakonu, kao maksimalna, zaprijećena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, dok iz postojećih podataka u spisu ne proizlaze okolnosti temeljem kojih zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, to je pritvor protiv okrivljenika, zbog težine krivičnog djela za koje odgovara, po zakonu obavezan. S obzirom da je vijeće suda prvog stupnja donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika zbog inkriminiranog krivičnog djela, to je i postojanje ... 23.12.1996
VSRH II Kž 526/1996-3 Naime, suprotno stajalištu suda prvog stupnja, ovaj Vrhovni sud, kao sud drugog stupnja, ocjenjuje da činjenica što je okrivljenik već osuđivan u SR Njemačkoj zbog posjedovanja i preprodaje narkotika i to na dulju zatvorsku kaznu, te da je u tijeku protiv njega i postupak pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu pod brojem K-564/93 zbog istovrsnog krivičnog djela (list 11 i 12 spisa), jesu okolnosti takvog značaja da ukazuju na svojevrsnu sklonost okrivljenika ka vršenju krivičnih ... 19.12.1996
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 190 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1996(4741)
> Siječanj(445) > Veljača(427) > Ožujak(383) > Travanj(417) > Svibanj(426) > Lipanj(317) > Srpanj(302) > Kolovoz(147) > Rujan(318) > Listopad(621) > Studeni(713) > Prosinac(225)

Sudovi

Ustavni sud Republike Hrvatske(21)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(7)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(95)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4561)
Županijski sud(57)


Vrsta odluke

--(151)
Odluka(13)
Presuda(1782)
Presuda i rješenje(148)
Rješenje(2647)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite