Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8907
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 222673)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Rev-x 1150/14-4 Z., kojeg zastupa punomoćnik J. B., odvjetnik u Z., protiv tuženika: 1. K. B. iz Z., koju zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u Z., 2. Z. R. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica A. T., odvjetnica u Z., 3. J. R. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica A. T., odvjetnica u Z. i 4. Z. B. iz Z., kojeg zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u Z., radi isplate, odlučujući o reviziji tuženika pod 1. i 4. protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, broj Gž- 2540/05-2 od 28. ožujka 2006. između ...
U-III/2654/2014 U-III/2654/2014 U-III/2654/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Nenad Dijanović i Anica Dijanović, oboje iz Zagreba, Dejan Doležal iz Sesveta, Saša Čulina iz Zagreba i Jovanka Galović iz Ivanje Reke, koje ... 2.3.2017
U-III/1735/2015 U-III/1735/2015 U-III/1735/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Tea Ukić iz Sumpetra Jesenice, koju zastupa Mario Skejić, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. Na temelju tog utvrđenja, ... 2.3.2017
U-III/1087/2016 U-III/1087/2016 U-III/1087/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Filka Vidić i Dragutin Vidić, oboje iz Osijeka, koje zastupa Marko Lešnjaković, odvjetnik u Osijeku, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. 2. ... 2.3.2017
U-III/2958/2016 (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) u pogledu pitanja: "mogu li se tuženik kao poslodavac i tužiteljica kao radnik nakon prestanka radnog odnosa (uručenjem odluke o otkazu ugovora o radu) valjano sporazumjeti o visini otpremnine i otkaznim rokovima (i nepovoljnije za radnika nego kako je predviđeno Kolektivnim ugovorom)", kao i glede pitanja "da li u situaciji kada je prestao radni odnos između poslodavca i radnika, ima mjesta primjeni instituta najpovoljnijeg prava iz članka ... 2.3.2017
U-III/3465/2016 4. U odnosu na sporedni tužbeni zahtjev kojim podnositelj ad 1/ traži donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, drugostupanjski sud navodi da mu ne pripada to pravo jer da nije dokazano da bi tuženik ad -1/protutužitelj na dan stupanja na snagu Zakona o najmu stanova imao status nositelja stanarskog prava na predmetnom stanu, niti je dokazao da je tužitelju uputio pisani zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, a ... 2.3.2017
U-III/6138/2016 U-III/6138/2016 U-III/6138/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo X. Y. iz D. V., kojeg zastupa J. V., odvjetnica u Odvjetničkom društvu K., H. i V. iz V., na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. "Stoga zbog ... 2.3.2017
II Kž 68/2017-5 stavka 3. ZKP/08 propisana je obveza suda da u obrazloženju rješenja o istražnom zatvoru određeno i potpuno izloži činjenice i dokaze iz kojih proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo te razloge zbog kojih je istražni zatvor protiv okrivljenika primijenjen, kao i razloge zbog kojih smatra da se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti drugom blažom mjerom te razloge visine jamstva. Prvostupanjski sud je, međutim, donoseći pobijano rješenje, ... 24.2.2017
U-III/792/2017 Imajući na umu značaj i kvalitetu navedenih okolnosti iz kojih proizlazi postojanje opasnosti od bijega na strani okrivljenika, protivno navodima u žalbi, i prema ocjeni ovog suda, njegova se nazočnost, za sada, ni u ovom stadiju postupku ne bi mogla osigurati primjenom blažih mjera, bilo ponuđenim jamstvom zalogom na nekretnini (za koju nije utvrđena vrijednost niti postoji suglasnost suvlasnika za njezino zalaganje) niti kojom od mjera opreza predviđenih u odredbama ZKP/08. Pritom ... 22.2.2017
U-III/3463/2016 U-III/3463/2016 U-III/3463/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Čedo Pekez iz Tenja, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. ZP-a o žurnom postupku, prema kojima Prekršajni sud nije imao obvezu pozvati i ispitati svjedoka u obveznoj ... 22.2.2017
U-III/1687/2016 U-III/1687/2016 U-III/1687/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Marko Stupalo iz Neorića, kojeg zastupa Dijana Britvić, odvjetnica u Splitu, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. Moj brat je htio sam izgraditi sebi kuću, odnosno kat ... 22.2.2017
U-III/3985/2012 Isto tako na nedvojbeni način je utvrđeno da je navedeni poziv napisao Vlastimir Katić pa su stoga neosnovani žalbeni navodi tužitelja da je vojna osoba u kriminalističkoj vojnoj policiji zloupotrijebila svoje ovlasti, zbog čega da je tužitelj pretrpio štetu, pa da je evidentno da je šteta nastala u vezi sa obavljanjem vojne službe, jer je tijekom postupka na nedvojben način utvrđeno da se ne radi o službenom pozivu vojne policije, da je štetni događaj nastao u službenim ... 22.2.2017
II Kž 65/2017-4 stavka 2. KZ/11, čije okolnosti počinjenja (detaljna podjela uloga među supočiniteljima te brojnost poduzetih radnji - pribavljanje kombi vozila, presretanje vozila oštećenika prilikom dostave robe, preuzimanje i odvoženje tog vozila s robom i onesposobljenim oštećenikom do onog ranije pribavljenog kombi vozila, pretovar robe u vrijednosti od 460.269,40 kuna iz vozila oštećenika u to ranije pribavljeno kombi vozilo i potom odvoženje te robe) te visina protupravne imovinske koristi... 22.2.2017
U-III/838/2017 Kada se uzme u obzir sve prednje navedeno te posebno nalaz i mišljenje vještakinje psihijatra dr. Vlatke Novak iz kojeg proizlazi da je optuženik karakterno promijenjena osoba s kombiniranim osobinama disocijalno strukturirane i emocionalno nestabilne osobe koji je ovisnik o opojnoj drogi heroin, ovisnik o metadonu, a sve uz zlouporabu alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, zbog čega je i predložila mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, to doista upućuje na zaključak da bi ... 22.2.2017
U-III/662/2017 U-III/662/2017 U-III/662/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Emilio Bungur iz Splita, kojeg zastupa Vinko Burazer, odvjetnik u Velikoj Gorici, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. st. 1. OKZRH ... Okolnosti počinjenja kaznenog ... 22.2.2017
II Kž 63/2017-4 u vezi s člankom 34. KZ/11 za koje je optuženik ovdje osnovano sumnjiv, prema činjeničnom opisu potvrđene optužnice te podacima u spisu predmeta, počinjeno upravo na adresi na kojoj se nalazi kuća optuženika, u pravu je optuženik kada u svojoj žalbi upire na to da prvostupanjski sud prilikom odlučivanja o daljnjoj primjeni prethodno navedene mjere opreza protiv njega nije s dovoljno pažnje cijenio one okolnosti iz kojih proizlazi da mu je izvršavanjem te mjere opreza ograničeno... 22.2.2017
U-III/400/2013 Prema ocjeni Ustavnog suda ustavnopravno je prihvatljivo stajalište nadležnih sudova da u konkretnom slučaju nije osnovan tužbeni zahtjev podnositeljice za isplatom u tužbi navedenog iznosa s osnove naknade za prekovremeni rad, a budući da iz činjenica utvrđenih u postupku proizlazi da podnositeljica nije za rad izvan radnog vremena imala nalog svojeg poslodavca suglasno odredbi članka 41. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., ... 22.2.2017
U-III/615/2017 Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su osporenim rješenjima povrijeđena njegova ljudska prava i temeljne slobode zajamčeni člancima 25. stavkom 3., 28. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.). Također smatra povrijeđenima i članke 5. stavak 3. i 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ... 22.2.2017
U-III/3631/2014 U-III/3631/2014 U-III/3631/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Slovenka Marinković iz Splita, koju zastupa Siniša Štimac, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 22. veljače 2017. 2. Podnositeljica smatra da su joj osporenom odlukom... 22.2.2017
U-III/7633/2014 "Analizom svih ovih činjenica, nesporno je utvrđeno da su I i II okrivljeni ostvarila sva subjektivna i objektivna obilježja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - krivotvorenjem novca, s tim da je djelo iz alineje 2/ točke 2/ u odnosu na II okrivljenu ostalo u pokušaju jer tada novčanice nisu stavljene u optjecaj, jer je prodavačica otkrila krivotvorinu, te je II okrivljena platila kunama račun, ali kako se radi o produljenom djelu to je ovaj pokušaj u ... 22.2.2017
Kž eun 9/2017-4 oznaka zemljišta Površina m2 1. 3874 LIVADA 1838 2. 3875 LIVADA 2528 3. 3876 LIVADA 1863 4. 3877/1 LIVADA 3370 5. 3877/2 LIVADA 3262 6. 3877/3 LIVADA 3205 7. 3878 LIVADA 5021 8. 3879 LIVADA 2600 9. 3880 LIVADA 4395 10. 3881 LIVADA 2503 11. 3882 LIVADA 3072 12. 3883 LIVADA 2287 13. 3884 LIVADA 1173 14. 3885 LIVADA 1669 15. 3886 LIVADA 4715 16. 3887 LIVADA 162 17. 3888/1 LIVADA 1442 18. 3888/2 LIVADA 1442 19. 3888/3 LIVADA 1442 20. 3889 LIVADA 629 21. 3890 LIVADA 2169 22. 3891 LIVADA 561 23. ... 21.2.2017
U-I/60/1991 i dr. Polazeći od navedenih načelnih stajališta, Ustavni sud utvrdio je da je u suglasnosti s Ustavom zakonodavno rješenje prema kojem se prekid trudnoće može obaviti na zahtjev žene do isteka 10. tjedna trudnoće (a nakon toga, u suglasnosti nadležnog tijela, samo ako se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja, ako se može očekivati da će se dijete... 21.2.2017
III Kr 128/2016-5 Naime, to što je žalbeni sud, nakon razmatranja navoda žalbe i dokazne građe u spisu, ocijenio žalbu neosnovanom te potvrdio prvostupanjsku presudu, pri čemu se pozvao na identične razloge iznesene u prvostupanjskoj presudi, ne predstavlja povredu odredaba kaznenog postupka, pa niti prava osuđenika na pravično suđenje, nego je riječ o tome da je drugostupanjski sud došao do istih zaključaka kao i sud prvog stupnja, te da je utvrdio kako su razlozi izneseni u prvostupanjskoj ... 21.2.2017
U-I/60/1991 i dr. U-I/60/1991 i dr.U-I/60/1991 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević-Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/... 21.2.2017
II Kž 66/2017-4 Vijeće drugostupanjskog suda je, imajući na umu da je optuženica do sada neosuđivana osoba, kod koje nije utvrđeno ranije agresivno ponašanje, kao i da je dosadašnji njezin boravak u istražnom zatvoru u trajanju od preko devet mjeseci zasigurno na nju utjecao na način da uskladi svoje ponašanje na slobodi s pravnim poretkom, te cijeneći da je kazneno djelo zbog kojeg se tereti obilježeno specifičnim obiteljskim prilikama koje više ne egzistiraju, utvrdilo da više ne postoje ... 21.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8907 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2107(1) 2017(275) 2016(5332) 2015(8430)
2014(8703) 2013(8488) 2012(10021) 2011(11715)
2010(13492) 2009(13013) 2008(14573) 2007(15989)
2006(14688) 2005(12591) 2004(8037) 2003(7892)
2002(8006) 2001(7317) 2000(6843) 1999(5892)
1998(4891) 1997(4012) 1996(4741) 1995(4344)
1994(4702) 1993(5015) 1992(4922) 1991(5001)
1990(3711) 1989(10) 1988(9) 1987(2)
1986(2) 1985(4) 1984(3) 1983(2)
1982(1) 1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(568)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9516)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3576)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173917)
Županijski sud(6562)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6986)
Odluka i rješenje(167)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(14)
Presuda(73304)
Presuda i rješenje(7618)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(132468)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(6)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite