Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 2 / 8908
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 222696)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
III Kr 128/2016-5 Naime, to što je žalbeni sud, nakon razmatranja navoda žalbe i dokazne građe u spisu, ocijenio žalbu neosnovanom te potvrdio prvostupanjsku presudu, pri čemu se pozvao na identične razloge iznesene u prvostupanjskoj presudi, ne predstavlja povredu odredaba kaznenog postupka, pa niti prava osuđenika na pravično suđenje, nego je riječ o tome da je drugostupanjski sud došao do istih zaključaka kao i sud prvog stupnja, te da je utvrdio kako su razlozi izneseni u prvostupanjskoj ... 21.2.2017
U-I/60/1991 i dr. U-I/60/1991 i dr.U-I/60/1991 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević-Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/... 21.2.2017
II Kž 61/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog V. P., zbog protupravnog djela zakonskih obilježja kaznenog djela iz članka 110. Stoga su sasvim promašeni žalbeni navodi optuženika da određeni istražni zatvor nije u razmjeru s ... 17.2.2017
U-IIIA/1737/2013 U-IIIA/1737/2013 U-IIIA/1737/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio Juraj Bahnik iz Zagreba, kojeg zastupa Marijan Ruždjak i Nataša Grah, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Ruždjak i partneri iz Zagreba, na ... 16.2.2017
U-III/1675/2014 Prema tome, kada je obrana optuženika krajnje neuvjerljiva i neživotna, kada je nedvojbeno utvrđeno da su se počinitelji kaznenog djela na mjesto izvršenja dovezli i odvezli iznajmljenim automobilom marke 'Toyota Auris', a kojega je iz Zagreba u Novu Gradišku dovezao te vratio optuženik i na kojem su bile mijenjane registracijske tablice radi nemogućnosti identifikacije vozila i kada je optuženika kao počinitelja s potpunom sigurnošću prepoznao očevidac predmetnog događaja, tada... 16.2.2017
U-III/4640/2016 U prilikama konkretnog slučaja - prema navedenom činjeničnom utvrđenju o okolnostima u kojima su sklapani ugovori (radi realizacije određenih emisija, s jasno definiranim poslovima koje se tužitelj obvezao u ugovorenom roku obaviti - i to za naknadu koja je u različitim iznosima ugovorena po svakom ugovoru), a obzirom da je svim sklopljenim ugovorima tužitelj ugovorio obavljati za tuženika određene poslove koji nisu bili izravno vezani za obavljanje trajne djelatnosti tuženika - ti... 16.2.2017
U-III/1737/2015 5. Prvostupanjski sud je, u ponovljenom postupku, nakon provedenog opsežnog dokaznog postupka (uvida u spis Općinskog suda u Zagrebu broj: Ko-2233/97, medicinsku dokumentaciju, zapisnike o saslušanju podnositelja u policijskoj postaji, zapisnike o saslušanju službenika policijske postaje koji su izvršili kriminalističku obradu nad podnositeljem, saslušanja podnositelja i njegovog oca, provedenih medicinskih vještačenja, saslušanja svjedoka-službenika policijske postaje Antuna ... 16.2.2017
U-IIIA/2426/2014 Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka, kao i neaktivnost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu koja proizlazi iz činjenice da je isti u predmetu broj: 431886 donio novo rješenje tri (3) godine i pet (5) mjeseci nakon što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba u Zagrebu poništio prvostupanjsko rješenje i predmet vratio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, da nije riječ o složenijoj pravnoj stvari i radi se o predmetu koji... 16.2.2017
U-IIIA/1755/2015 ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da mu je trajanjem postupka koji se vodio pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) pod brojem Rev-647/2014 povrijeđeno ustavno pravo na donošenje odluke u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90.... 16.2.2017
II 4 Kr 13/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika vijeća te Lidija Grubić Radaković i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. 147 st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o prijedlozima za prenošenje mjesne nadležnosti privatnog... 16.2.2017
U-III/2247/2016 U-III/2247/2016 U-III/2247/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Drago Čorak iz Osijeka, kojeg zastupa Petar Vukasović, odvjetnik u Osijeku, na sjednici održanoj 16. veljače 2017. Naime, u smislu članka 49. ... 16.2.2017
I Kž 42/2017-6 Prema tome, zakonska odredba na koju se neosnovano poziva žalba, previđa pravo optuženika na uporabu svog jezika ili pisma u kaznenom postupku pred sudovima Republike Hrvatske, a kako je optuženik državljanin Republike Srbije, nije bilo potrebe za prijevodom izvatka i kaznene evidencije, jer se radi o jeziku i pismu kojim se služi, zbog čega nije došlo do kršenja njegovih prava u postupku, a na kojima se ne bi mogla temeljiti sudska odluka (čl. Nadalje, pravilno je sud prvog stupnja... 16.2.2017
I Kž 5/2017-4 564 st. 4 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14; dalje u tekstu: ZKP/08) opozvao je uvjetnu osudu izrečenu presudom Županijskog suda u Zagrebu od 30. ožujka 2011 godine br. Naime, ne samo da je presuda postala pravomoćna dana 23. rujna 2014 godine nakon koje je osuđenica imala pune dvije godine da ispuni posebnu obvezu, ona kroz to vrijeme, a niti ranije za vrijeme trajanja kaznenog ... 16.2.2017
Kzz 9/2017-4 257 st. 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15, dalje u tekstu: ZOSCP), odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske od 1. veljače 2017 godine broj ZPP-DO-5/2017, podignutim protiv pravomoćnog rješenja Prekršajnog suda u Karlovcu od 1. kolovoza 2016. 29 st. 1 Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, ... 16.2.2017
I Kž 71/2017-4 Iz izvješća Kaznionice u L. proizlazi da zatvorenik ranije nije osuđivan te da nema u tijeku drugih postupaka; s kaznom se pomirio, a tijekom izdržavanja kazne nije bio stegovno tretiran, već je pohvaljivan, dok je provođenje programa izvršavanja kazne zatvora ocijenjeno razinom "naročito uspješan"; u statusu je otvorenog odjela, prilagođenog je ponašanja, naročito je uspješan radnik, a izvankaznioničke pogodnosti koristi bez zlouporaba u maksimalnom opsegu; završio je posebni ... 14.2.2017
I Kž Us 9/2017-4 Konačno, pravilnost pobijanog rješenja nije s uspjehom dovedena u pitanje ni žalbenim tvrdnjama ovog okrivljenika da se na II okrivljenog (misleći na M. K.) moglo utjecati „jer nije postojala nikakva kontrola“; da, s obzirom na to da se on nagodio s tužiteljstvom i priznao djelo te je kažnjen radom za opće dobro, „postoji indicij da je morao pokazati nekoga koga bi se teretilo“, da se on (žalitelj) nalazi u istražnom zatvoru već šest mjeseci, a, osim tog „indicija“, ... 14.2.2017
I Kž 31/2017-4 Optuženi T. P. je tako na temelju članka 51. stavka 1. KZ/11. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 2 (dvije) godine te mu je na temelju članka 57. stavka 1. i 2. KZ/11. izrečena djelomična uvjetna osuda time da se od jedinstvene kazne na koju je optuženi osuđen izvršava 10 (deset) mjeseci, a dio kazne u trajanju 1 (jedna) godina i 2 (dva) mjeseca se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. stavka 1. i 2.... 14.2.2017
I Kž Us 10/2017-3 Pobijano rješenje doneseno je u svezi prijedloga državnog odvjetnika za osiguranje oduzimanja imovinske koristi u odnosu na strogo određenu okrivljenu pravnu osobu, pa stoga neki drugi okrivljenik u istom predmetu na koga se pobijano rješenje ne odnosi, a nije označen niti kao povezana osoba nije stranka u ovakvom postupku osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. st. 4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka ... 13.2.2017
III Kr 13/2017-3 34 i dr. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11 i 144/12; dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude što je čine presude Županijskog suda u Velikoj Gorici od 12. ožujka 2015 godine broj K-13/14-216 i Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. ožujka 2016 godine broj I Kž 274/15-13, u sjednici održanoj 9. veljače 2017 godine, III Kr 13/2017-3 09.02.2017 Rješenje Kazneni - izvanredno preispitivanje presude KAZNENI ... 9.2.2017
I Kž 47/2017-4 Imajući na umu navedene odredbe te sadržaj osuđenikovog zahtjeva za obnovu kaznenog postupka, ocjena je ovog suda da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da, s obzirom na činjenicu da osuđenik u svom zahtjevu za obnovu kaznenog postupka nije iznio nikakve nove činjenice niti je podnio nove dokaze koji su sami za sebe ili u svezi s prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče njegovo oslobođenje, a niti je dostavio pravomoćnu presudu kojom bi dokazao da se presuda kojom je ... 9.2.2017
U-III/5244/2016 Slijedom navedenog, kako tužiteljica-protutuženica nije stekla stanarsko pravo na spornom stanu i nema valjani pravni osnov zadržati se u posjedu istog, dok je tuženica-protutužiteljica dokazala činjenice na temelju kojih se predmnijeva njezino vlasništvo i činjenice od kojih zavisi utemeljenost njezina zahtjeva prema tužiteljici-protutuženici kao posjednici, a sud nalazi da je miješanje nužno, s obzirom na okolnosti, da se legitimni cilj ne može postići primjenom blaže mjere, ... 8.2.2017
U-III/601/2014 U-III/601/2014 U-III/601/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Davorin Mlakar, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Jasminka Čus Rukonjić iz Cresa, koju zastupa odvjetnik Božo Kuntić iz Zagreba, na sjednici održanoj 8. veljače 2017. Stranke su ugovor o prodaji stana zaključile na ... 8.2.2017
U-III/5960/2013 U-III/5960/2013 U-III/5960/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Davorin Mlakar, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Nikica Mlinarić iz Zagreba i Sanja Mlinarić - Vrbica iz Dubrovnika, koje zastupaju Mladen Sučević i Ivan Šipek, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Sučević i partneri... 8.2.2017
U-III/5658/2016 U-III/5658/2016 U-III/5658/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Davorin Mlakar, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Neven Zorić iz Karlovca, kojeg zastupa Davor Radić, odvjetnik iz Splita, na sjednici održanoj 8. veljače 2017. Podnositelj u tom upravnom postupku nije sudjelovao, a ... 8.2.2017
I Kž Us 145/2014-7 st. 1. i 3. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), dana 08. veljače 2017. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 56/13, 145/1313 i 152/14; dalje: ZKP/08), po službenoj dužnosti, ispravlja se uvod presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 07. studenog 2016. godine broj I Kž-Us-145/14-5 ... 8.2.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8908 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(277) 2016(5340) 2015(8440) 2014(8706)
2013(8489) 2012(10021) 2011(11715) 2010(13492)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(568)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9516)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3577)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173925)
Županijski sud(6576)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6986)
Odluka i rješenje(167)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(14)
Presuda(73323)
Presuda i rješenje(7619)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(132471)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(6)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite