Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 2 / 8996
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 224885)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/6299/2013 , kao i navedenu odredbu članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (Narodne novine, broj: 12/12.), u konkretnom slučaju primjenjuje se odredba članka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (Narodne novine, broj: 86/09.), kojom je bilo propisano da zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu,... 27.4.2017
U-IIIA/2794/2015 ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da mu je trajanjem postupka koji se vodio pred Županijskim sudom u Vukovaru pod brojem Gž-782/15, a koji se prethodno vodio pred Općinskim sudom u Vukovaru pod brojem P-83/15, povrijeđeno ustavno pravo na donošenje odluke u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava ... 27.4.2017
U-III/911/2017 U-III/911/2017 U-III/911/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Snježana Bagić, Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Mijo Miroslavić iz Kutine, kojeg zastupa Branko Posavčić, odvjetnik u Kutini, na sjednici održanoj 27. travnja 2017. u vezi sa člankom 34. ... 27.4.2017
U-III/306/2014 2. Uz ustavnu tužbu podnositeljica je podnijela i prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki ("Narodne novine" broj 24/96., 109/97., 82/01. i 30/04.) i članka 4. stavka 1. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03., 142/03., 30/04. i 68/05. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2766/2003 i dr. od 24. ... 27.4.2017
U-III/3958/2016 Ovo iz razloga što se već u naslovima i podnaslovima kako su oni sastavljeni i objavljeni na naslovnoj stranici tjednika ukazuje upravo na nemoralnost tužitelja, a kada se pročita cjelokupni tekst objavljene informacije utvrđuje se da je unutar tog teksta točno kako je tužitelj razriješen sa dužnosti sanacijskog upravitelja Županijske bolnice u Čakovcu, međutim, cjelokupni daljnji tekst odnosi se na osobu tužitelja kojeg se označava izrazom 'čudnovat', sumnja se u njegov način... 27.4.2017
I Kž Us 38/2017-5 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća uz sudjelovanje više sudske savjetnice Melanije Grgić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženika N. I. i dr. zbog kaznenih djela iz članka 173. stavka 3. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105... 27.4.2017
II 4 Kr 50/2017-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća uz sudjelovanje više sudske savjetnice Melanije Grgić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženika G. S., zbog kaznenog djela iz članka 147. Okolnosti koje su navedene u prijedlogu optuženika ne predstavljaju razloge iz članka 28. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne ... 27.4.2017
II Kž 163/2017-4 stavka 1. ZKP/08. dostatna za primjenu mjere istražnog zatvora protiv optuženika, odnosno za odlučivanje o postojanju posebne pretpostavke za primjenu mjere istražnog zatvora, proizlazi iz potvrđene optužnice i dokaza prikupljenih u tijeku istrage na kojima se ona temelji, a što je pravilno utvrdio i prvostupanjski sud u pobijanom rješenju, dok će ocjenu tih dokaza raspravno vijeće dati prilikom odlučivanja o kaznenoj odgovornosti optuženika nakon provedene rasprave pa su ovakvi ... 26.4.2017
U-III/1851/2017 U-III/1851/2017 U-III/1851/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Antun Palarić, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Danko Stanić iz Zaprešića, kojeg zastupa Boris Grgić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Korljan & partneri d.o.o. Ustavni sud može prihvatiti prigovor ... 26.4.2017
II Kž 160/2017-5 u vezi s člankom 34. stavkom 1. KZ/11 te na temelju istih zakonskih propisa uz primjenu članka 48. i 49. stavka 1. točke 2. KZ/11 osuđena na kaznu zatvora u trajanju 2 (dvije) godine te joj je izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu iz članka 69. KZ/11, pod točkom I. izreke na temelju članka 98. stavka 2. točaka 3., 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/... 26.4.2017
II Kž 143/2017-6 Imajući na umu navedene okolnosti, pravilnost zaključka prvostupanjskog suda o postojanju osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od bijega optuženika, u slučaju njegovog puštanja na slobodu, uz ovako utvrđeno činjenično stanje, a pritom vodeći računa i o težini kaznenih djela stavljenih na teret optuženiku, nije dovedena u sumnju ni žalbenim navodom da mu je rad na farmi u B. D. jedini izvor prihoda koji mu je potreban za skrb o njegovoj obitelji u Rumunjskoj, kao i da ... 26.4.2017
U-II/6323/2014 U-II/6323/2014 U-II/6323/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28... 25.4.2017
I Kž 223/2017-4 Odricanje od prava na pristup branitelja moguće je ako je osumnjičena ili optužena osoba usmeno ili pisano, jednostavnim i razumljivim jezikom upozorena o jasnim i dovoljnim informacijama o sadržaju pravna na pristup branitelju i mogućim posljedicama odricanja od tog prava te ako je odricanje dano dobrovoljno i nedvosmisleno (članak 9. Direktive). Budući da ovdje nije riječ o obveznoj obrani, da je okrivljenik pravilno upozoren na pravo na branitelja i da nema podataka iz kojih bi ... 25.4.2017
U-I/307/2014 U-I/307/2014 U-I/307/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik te suci Andrej Abramović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), na sjednici održanoj 25. travnja... 25.4.2017
I Kž 203/2017-4 Kada se uz brojnost i značaj pozitivnih okolnosti odlučnih za uvjetni otpust koje proizlaze iz navedenog izvješća kaznene ustanove u obzir uzme i izvješće Probacijskog ureda O. prema kojemu zatvorenik u slučaju uvjetnog otpuštanja ima osiguran smještaj kod supruge i sina gdje je živio i prije odlaska na izdržavanje kazne, zatim suglasnost Županijskog državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu, ocjena je ovog suda da ranija osuđivanost i ne izdržani dio kazne zatvora ne utječe na ... 25.4.2017
U-I/276/2015 i dr. U-I/276/2015 i dr.U-I/276/2015 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) odnosno o zahtjevu za ocjenu suglasnosti ... 25.4.2017
U-II/6251/2016 U-II/6251/2016 U-II/6251/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Snježana Bagić, zamjenica predsjednika, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10.... 25.4.2017
U-I/41870/2009 U-I/41870/2009 U-I/41870/2009 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), na sjednici održanoj 25. ... 25.4.2017
I Kž Us 59/2017-4 stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje: ZKP/08.) odlučio da će se optuženom D. B. suditi u odsutnosti. To su: međunarodni karakter inkriminacije, povećan broj takvih kaznenih djela s obzirom na povećan broj izbjeglica na području Republike Hrvatske, iznos protupravne imovinske koristi pribavljene u kratkom razdoblju, suoptuženi O. H. J. A. je u ... 25.4.2017
II 4 Kr 42/2017-4 stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12.), podnijela je sukladno članku 28. stavcima 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/11., 121/11., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; dalje u tekstu: ZKP/08.) prijedlog za prenošenje nadležnosti. U prijedlogu navodi da joj „odlazak u G. iziskuje troškove“ jer ona i troje djece trenutno borave u „Domu za žrtve obiteljskog nasilja“ u R. Smatra da bi djeca... 25.4.2017
II Kž 156/2017-4 stavku 1. točki 3. ZKP/08., optuženik u svojoj žalbi u pretežitom dijelu pobija postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela na način kako mu je to stavljeno na teret u potvrđenoj optužnici, smatrajući pritom da se nije radilo o takvom načinu počinjenja terećenih mu kaznenih djela iz kojeg bi proizlazili visok stupanj kriminalne volje i veća kriminalna količina, raščlanjujući pritom pojedine izvedene dokaze. stavka 1. ZKP/08. dostatna za primjenu mjere istražnog ... 24.4.2017
II Kž 152/2017-4 Iako se ne radi o istovrsnim kaznenim djelima onom kakvo mu se sada stavlja na teret, navedena činjenica zajedno s činjenicom da je kazneno djelo za koje se optuženik tereti u ovom kaznenom postupku počinjeno u vrijeme provjeravanja iz ranije pravomoćne presude kojom mu je izrečena uvjetna osuda, pokazuje da niti ranije optuženikovo ponašanje nije bilo usklađeno s pravnim poretkom, a niti su ga ranije osude poučile na način da se u budućnosti kloni protupravnog postupanja, već je... 24.4.2017
II Kž 155/2017-4 U ponovljenom postupku preispitivanja razloga za daljnju primjenu mjere istražnog zatvora protiv optuženog K. M., prvostupanjski sud će najprije ponovno obrazložiti na temelju kojih činjenica i dokaza u konkretnoj situaciji proizlazi postojanje osnovane sumnje da je optuženik počinio na teret mu stavljeno kazneno djelo, a potom će ponovno preispitati i obrazložiti okolnosti koje upućuju na opasnost od ponavljanja djela na strani optuženika. ZKP/08. o sadržaju rješenja kojim se ... 24.4.2017
U-III/6045/2016 uredili su svoje odnose na zajednički stečenoj imovini, te u svezi s tim, ne radi se o nikakvom darovanju ili o nekom drugom obliku prijenosa imovine Adema Halilovića na tužiteljicu, već se radi o imovini koju je svojim radom i sredstvima stjecala tužiteljica za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice, a na svojoj imovini se ne plaća porez na promet nekretnina, jer naime, u konkretnom slučaju nije ni bilo prometa, već je u tužiteljičino vlasništvo prešlo ono što je ona sama ... 20.4.2017
U-III/68/2017 U-III/68/2017 U-III/68/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Nikica Maretić i Vice Nakić iz Šibenika, koje zastupa Davor Radić, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 20. travnja 2017. Podnositelji u ustavnoj tužbi tvrde da su im ... 20.4.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8996 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(814) 2016(6830) 2015(8486) 2014(8760)
2013(8507) 2012(10041) 2011(11719) 2010(13510)
2009(13012) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14689)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5893) 1998(4892)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(579)
Upravni sud Republike Hrvatske(429)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9756)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27680)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3694)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(175366)
Županijski sud(6773)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7144)
Odluka i rješenje(173)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(73666)
Presuda i rješenje(7663)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(134074)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite