Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 2 / 8826
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 220631)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/1785/2015 - drugostupanjskom presudom je primjenom blažeg KZ-a/11 koji je u međuvremenu donesen za kazneno djelo sada nominirano kao zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju podnositeljici izrečena kazna zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci, a za kazneno djelo prijevare koje se smatra jednim kaznenim djelom podnositeljici je izrečena kazna zatvora u trajanju od pet (5) mjeseci, dok joj je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine koja se neće izvršiti ukoliko ... 14.12.2016
U-III/2343/2016 U-III/2343/2016 U-III/2343/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Davorin Mlakar, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Smiljan Bakočević iz Zadra, kojeg zastupa Jadre Strika, odvjetnik u Zadru, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. (objavljena na www.usud.hr), u kojoj je ispitivao slučaj... 14.12.2016
U-III/5776/2011 "Obzirom da su činjenice koje predstavljaju prekršaj za koji sam osuđen iste kao i one koje predstavljaju kazneno djelo za koje sam također osuđen, da je kazneni postupak pokrenut uz znanje da mi je već suđeno u prijašnjem prekršajnom postupku, da sam u svojoj žalbi protiv osuđujuće presude jasno prigovorio postojanju povrede načela - ne bis in idem, jasno se zaključuje da je pravosudni sustav dopustio dvostrukost kaznenog postupka potpuno svjestan prethodne osuđujuće presude ... 14.12.2016
U-III/977/2013 Dakle, nesporno je da je podnositelj trpio štetu zbog neosnovanog pritvaranja, nesporan je i bruto iznos te štete, a sve ostalo je zbog proteka vremena nemoguće dokazati, pa u takvom slučaju nema razloga da sud ne odluči o visini štete po slobodnoj ocijeni, pogotovo ako se uzme u obzir da fiskalna i parafiskalna davanja zbog kojih je cijeli tužbeni zahtjev odbijen iznose neznatan i nebitan dio ukupnog tužbenog zahtjeva, pošto sama imovinska šteta iznosi 528,91 HRD, odnosno manje od ... 14.12.2016
U-IIIBi/2698/2016 Županijskom sudu u Vukovaru podnijelo Prijedlog za poduzimanje istražnih radnji i ispitivanja u svojstvu svjedoka Zorke Jakovljević, Slobodana Jakovljevića, Milovana Cvjetičanina, Mirjane Puđa, Ivana Ivankovića, Zvonimira Ivaniševića, Zvonimira Radoša, Darka Komšića, Ivice Franića, Davora Biluša, Rudolfa Komšića, Sadike Biluš, Ferdinanda Jukića, Tomislava Berendija, Nikole Komšića, Zlatka Komšića, Ivice Kasala, Stjepana Šuštića, Jelice Bocka, Lajoša Bocka i Franje ... 14.12.2016
U-III/4527/2013 U-III/4527/2013 U-III/4527/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Veselin Ugrenović iz Zagreba, kojeg zastupa Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. stavka 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj ... 14.12.2016
U-III/1932/2014 Nadalje, u odnosu na navod podnositelja da mu je osporenom odlukom povrijeđeno načelo in dubio pro reo, Ustavni sud ističe da je u više svojih odluka istaknuo da pravilo in dubio pro reo jest pravno-logičko pomagalo za utvrđivanje postojanja odnosno nepostojanja činjenica u kaznenom postupku, pravilo koje se uobičajilo u primjeni zbog svoje praktične vrijednosti, pa je, kao takvo, postalo i sastavnim dijelom zakonskih propisa kojima je uređeno postupanje sudova u kaznenim stvarima (... 14.12.2016
U-III/2335/2016 HZMO stavljeno u znatno povoljniji položaj pred zakonom od mene kao fizičke osobe, te niti na koji način nije provedena sudska kontrola zakonitosti pojedinačnog akta upravne vlasti jer nije proveden niti valoriziran niti jedan dokaz s kojim bi se mogla provjeriti ispravnost odluke upravnih vlasti, već su te odluke voluntaristički (sud piše da su vještačenja HZMO 'uvjerljiva' - to je čisti voluntarizam) potvrđene, bez provođenja ili ocjene ma i jednog predloženog dokaza tužitelja... 14.12.2016
U-III/37/2014 "U odnosu na moralnost osporavanih ugovora stranke nisu sudu predložile niti dostavile u spis dokaze iz kojih bi se moglo utvrditi da se radi o nemoralnim nakanama odnosno pobudama za zaključenje osporavanih ugovora, pa i sam iskaz svjedokinje Braun Kleončić, predsjednice Udruge, potvrđuje da su u tom vrijeme svi kupci na sličan način kupovali svoje nekretnine, dakle da je to među kupcima bio 'uobičajen' način kupoprodaje, te ni ovi osporavani ugovori ne odskaču značajno od ... 14.12.2016
U-III/3913/2016 Pravilno su odbijeni i prijedlozi za saslušanje svjedoka Sergia Ažića kao djelatnika policije koji je vodio obavijesne razgovore sa I tuženikom i istraživao slične slučajeve ratnog profiterstva i Miroslava Fuzula, vlasnika posredničke agencije Diadora, Šime Zrilića kao drugog potencijalnog kupca, te Petra i Ivice Nekića koji su cijepali drva na spornom zemljištu, jer je činjenično stanje dovoljno utvrđeno za odluku na temelju provedenih dokaza, a osim toga žaliteljica nije ... 14.12.2016
U-III/1608/2014 ), više puta, a od toga nekoliko puta u prisutnosti njihovog zajedničkog sina G., suprugu H. udarao otvorenim dlanom po licu i gušio, govorio joj da je u njegovoj kući i da ga mora poslušati, pa ukoliko H. ne bi postupila po njegovom zahtjevu, zbog toga bi je udarao, govorio H. 'da se ofucala, da ne valja kao žena, ni kao domaćica, i da kuha splačine', te je u više navrata sina G. udario po licu, te ponekad nakon udaraca tražio da ga sin poljubi i jednom ga prilikom tijekom kupovine... 14.12.2016
U-IIIA/3721/2014 U-IIIA/3721/2014 U-IIIA/3721/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela Sanela Perišić iz Dugopolja, koju zastupa Mirko Kozina, odvjetnik iz Splita, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. Zahtjev podnositeljice za zaštitu prava na ... 14.12.2016
U-III/1670/2016 U-III/1670/2016 U-III/1670/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Seka Javor iz Zadra, koju zastupa Ivo Grga, odvjetnik iz Splita, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine) kupio teren na kojem je nakon toga sagrađena kuća u kojoj se... 14.12.2016
U-III/453/2016 U-III/453/2016 U-III/453/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Anka Zovak iz Vitine, Bosne i Hercegovine, koju zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. Navedenim prvostupanjskim rješenjem odbijen... 14.12.2016
Kž 390/2016-6 K-74/12 Općinskog suda u Bujama-Buie u ukupnom iznosu od 9.100,00 kuna, te nakon što mu je neplaćena kazna zatvora pravomoćno zamijenjena radom za opće dobro u ukupnom iznosu od 100 sati, a koji rad je izvršio samo u trajanju od 16 sati, istome zamijenio neizvršeni rad za opće dobro u trajanju od 84 sata kaznom zatvora u trajanju od 42 dana. Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da, nakon što je osuđenik izvršio 16 sati rada za opće dobro, se više nije javljao, iako uredno ... 14.12.2016
U-III/5837/2016 "Naime, kako postoji osnovana sumnja da bi okrivljenik počinio kaznena djela za koja se tereti, a što je već i ranije obrazloženo u rješenju o određivanju istražnog zatvora, te kako se okrivljenik tereti da bi kaznena djela počinio u duljem vremenskom razdoblju, iskazujući pri tome izrazitu upornost, koristeći pri tome činjenicu da je oštećena bolesna, kao i obiteljsku povezanost, jer je ista sestra njegove supruge, sve izneseno upućuje na zaključak da bi okrivljenik boravkom ... 14.12.2016
U-III/5644/2016 U-III/5644/2016 U-III/5644/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo V. X. iz Pule, kojeg zastupa Pavle Peršić, odvjetnik u Puli, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. st. 1. toč. 3. ZKP/08, prema stanju kaznenog predmeta slijedi da je... 14.12.2016
UsII-32/15-12 Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da je osporavano rješenje donijeto na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilne primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« 122/03. - dalje ZZTN) i odredi Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91. i 103/96.). Nadalje navodi da je rješenje doneseno i pravilnom primjenom članka 35. stavka 3. ZZTN-a kojim je propisano da se u ocjeni svih oblika sprječavanja, ... 14.12.2016
U-I/392/2011 U-I/392/2011 U-I/392/2011 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), na ... 13.12.2016
U-I/392/2011 U ocjeni osnovanosti navedenih prigovora predlagatelja, Ustavni sud pošao je od članka 21. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 75/08.) iz kojeg proizlazi da je kuna (jedino) zakonsko sredstvo plaćanja i ona se (osim kada je zakonom dopušteno da se za plaćanja u zemlji može dopustiti korištenje druge valute) mora koristiti za sva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske. 4. O prigovorima koji se sadržajno odnose na ocjenu ustavnosti Zakona o izmjeni i dopunama ... 13.12.2016
U-III/2521/2015 Nadalje, Ustavni sud utvrdio je da je Vrhovni sud propustio obrazložiti i razloge zbog kojih smatra da je presuda Suda EU broj: C-26/13 relevantna za ocjenu poštenosti ugovaranja promjenjive kamatne stope, ali ne i valutne klauzule (zadržao se samo na utvrđenju da je činjenični supstrat "mađarskog slučaja" iz tog predmeta i konkretnog slučaja različit, ali nije obrazložio u čemu se ta različitost sastoji kao ni razloge zbog kojih smatra da ga eventualna različitost činjeničnog... 13.12.2016
U-II/4702/2016 U-II/4702/2016 U-II/4702/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Antun Palarić, rješavajući o prijedlogu za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici ... 13.12.2016
I Kž 617/2016-4 stavka 1. točke 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), a koji postupak je dovršen pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 12. ožujka 2012. Imajući na umu navedeno, ocjena je i ovog drugostupanjskog suda da zdravstveno stanje osuđenika (bolesti koje su nastale kao posljedica ranjavanja), iako je po svom karakteru nova ... 13.12.2016
U-III/2521/2015 U-III/2521/2015 U-III/2521/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli društvo OTP banka Hrvatska d.d. , Zagreb, koje zastupa Ivica Crnić, odvjetnik u Zagrebu; Potrošač - Hrvatski savez ... 13.12.2016
I Kž Us 145/2016-4 Osporavajući zakonitost zapisnika o ispitivanju navedenih svjedoka (u žalbi se očito omaškom navode i zapisnici o ispitivanju okrivljenice Z. P. i okrivljenog I. L., a koji nisu bili istaknuti u prijedlogu za izdvajanje) ispitanih pred zamjenikom Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje u tekstu: USKOK), okrivljeni M. B. i okrivljeni I. L., ponavljajući navode svog prijedloga za izdvajanje dokaza, i to zapisnika o ispitivanju navedenih svjedoka, ... 13.12.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8826 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(4298) 2015(7828) 2014(8614) 2013(8480)
2012(10019) 2011(11714) 2010(13469) 2009(13013)
2008(14572) 2007(15987) 2006(14688) 2005(12591)
2004(8037) 2003(7892) 2002(8006) 2001(7317)
2000(6843) 1999(5892) 1998(4891) 1997(4012)
1996(4741) 1995(4344) 1994(4699) 1993(5015)
1992(4921) 1991(5001) 1990(3711) 1989(10)
1988(9) 1987(2) 1986(2) 1985(4)
1984(3) 1983(2) 1982(1) 1981(1)
1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(557)
Upravni sud Republike Hrvatske(403)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9362)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(606)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27469)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3448)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(172345)
Županijski sud(6441)


Vrsta odluke

--(1980)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6884)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(72854)
Presuda i rješenje(7559)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131051)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite