Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 3 / 8871
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 221756)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II Kž 12/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Damira Kosa, kao predsjednika vijeća te Miroslava Šovanja i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog I. F. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 91. točke 4. u vezi s člankom 37. stavkom 2. i drugih Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,... 13.1.2017
II 4 Kr 163/2016-3 72. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04 - dalje u tekstu: ZOMP) o sudu nadležnom za donošenje odluke o preuzimanju izvršenja strane presude, povodom molbe Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, u sjednici održanoj 12. siječnja 2017. 72 ZOMP-a spis je dostavljen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske radi određivanja mjesne nadležnosti stvarno nadležnog domaćeg suda ... 12.1.2017
U-III/2238/2014 "Razmatrajući izložene žalbene prigovore kojima se u suštini ne iznosi ništa nova što optuženik već nije naveo u žalbi protiv prvostupanjske presude i što je drugostupanjski sud u pobijanoj presudi već ocijenio, ovaj sud trećeg stupnja nalazi da optuženik žalbenim prigovorima nije doveo u sumnju razloge na kojima je utemeljena prvostupanjska i drugostupanjska presuda, jer su u tim presudama sudovi u pogledu svih odlučnih činjenica pa tako i onih koje se žalbom pokušavaju ... 12.1.2017
U-III/6180/2016 S druge strane, u praksi ESLJP-a razlozi navedeni u pisanom obrazloženju odluke u pravilu će se smatrati relevantnima ako jasno upućuju na to da sudovi u konkretnom slučaju nisu proveli procjenu na nerazuman način, da nisu učinili neku drugu očitu pogrešku u prosudbi, pogrešno procijenili postojanje nekog važnog čimbenika ili pak propustili razmotriti sve relevantne čimbenike odnosno propustili uzeti u obzir sve činjenične i pravne elemente koji su objektivno mjerodavni za ... 12.1.2017
II 4 Kr 156/2016-4 Prije svega treba reći da predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske ni na koji način ne sudjeluje u rješavanju predmeta koji se pred Općinskim sudom u Rijeci vodi protiv optuženika M. B. Osim toga, razlozi zbog kojih se traži izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske navedeni u zahtjevu optuženika u potpunosti se odnose na prigovore u radu sutkinje Općinskog suda u Rijeci V. B. B. vezano za način vođenja rasprave, što svakako nije niti može biti razlog koji izaziva... 12.1.2017
U-III/64/2017 U-III/64/2017 U-III/64/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Đulijana Šajn iz Sukošana, koju zastupa Trpimir Kučina, odvjetnik u Zadru, na sjednici održanoj 12. siječnja 2017. Naime, imajući u vidu da je ona navedenoj ... 12.1.2017
U-III/3483/2015 Pri tome, s obzirom na žalbene prigovore tužiteljice, treba reći da se u svom nalazu i mišljenju vještak jasno očitovao da VUF u smislu učestalosti njenog nastajanja ne predstavlja uobičajenu komplikaciju, međutim da se radi o rijetkoj i kasnoj komplikaciji 'carskog reza' poznatoj pod nazivom 'Youssefov sindrom' i svakako riziku takvog zahvata, koji u konkretnom slučaju upravo zbog vremenski odloženog nastanka fistule uzrokovanog po vještaku manjom lezijom mjehura uz izostanak ... 12.1.2017
I Kž 680/2016-4 Žalbeni navodi nisu doveli u pitanje pravilno utvrđenje prvostupanjskog suda prema kojem je zatvorenik pri izdržavanju druge polovice kazne bio urednog ponašanja, radno angažiran, kritičan u odnosu prema ovisnosti o alkoholu zbog čega je u okviru penalne institucije proveden poseban program odvikavanja, a također zadržao je podršku svoje primarne obitelji te ima osiguran postpenalni smještaj. Osim toga, prvostupanjski je sud s pravom uzeo u obzir pozitivan prijedlog upravitelja ... 12.1.2017
U-III/6044/2016 2. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su osporenim rješenjima povrijeđena njegova ustavna prava zajamčena člancima 16. stavkom 2., 22., 25., 28. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), odredbe članaka 3. i 5. stavka 2. Ustava te članci 5. stavak 2. i 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99... 12.1.2017
I Kž 677/2016-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika te Lidije Grubić Radaković i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Dražena Kevrića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Z. T. određen je pritvor rješenjem Županijskog suda u Sisku od 6. svibnja 2011 godine i raspisana međunarodna tjeralica dana 2. lipnja 2011 godine, a kako optuženik za cijelo vrijeme boravi u Republici ... 12.1.2017
I Kž 663/2014-4 Naime, nije sporno da je Nadzorni odbor na dvanaestoj sjednici dana 17. lipnja 1998 godine prihvatio nalaz vještaka za građevinarstvo A. E. i njegov zaključak da je optuženik u dokapitalizaciju H. u vidu građevinskih radova, opreme, projekata i konzultantskih usluga uložio sredstva u iznosu od 6.011.000,00 kuna, te mu odobrili robni kredit u istom iznosu i uknjižbu založnog prava na nekretninama H. M. G. Ostalo je sporno da li se radilo o stvarnim ulaganjima optuženika ili su ona ... 12.1.2017
II 4 Kr 154/2016-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika vijeća te Lidije Grubić Radaković i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Dražena Kevrića kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12 - dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti Općinskog suda u Splitu od 28. ... 12.1.2017
U-III/6021/2016 13. Polazeći od takvog stanja stvari, Ustavnom sudu ne preostaje drugo nego utvrditi obvezu Visokog prekršajnog suda da u predmetu u kojem je donio osporenu presudu, u odnosu na podnositelja, ponovi postupak radi ostvarenja pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka Republike Hrvatske te osiguranja dosljednosti svoje sudske prakse ("vidljivosti pravde"), jer se samo na taj način osigurava i povjerenje javnosti u sudove i u sudski sustav u cjelini, a u pojedinačnim slučajevima otklanja... 11.1.2017
U-IIIBi/4690/2015 održan koordinacijski sastanak s djelatnicima PN USKOK-a koji provode izvide te je s istima dogovoreno da će se izvidi dalje provoditi u četiri pravca i to: utvrđivanje ispravnosti rekonstrukcije nasipa na probijenom dijelu, odnosno je li nasip u probijenom dijelu izmican i postojanje pristupnih cesta prema nasipu, utvrđivanje je li uz probijeni dio nasipa bilo eksploatacije pijeska i šljunka te može li se takvo iskapanje dovesti u vezu s probijanjem nasipa, utvrđivanje postupka ... 11.1.2017
U-III/1327/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 11.1.2017
U-III/5511/2012 53. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozeći u naselju brzinom od najmanje 67 km/h i pod utjecajem alkohola pri koncentraciji apsolutnog alkohola u krvi od najmanje 1,95 g/kg, uslijed čega su njegove vozačke sposobnosti bile bitno smanjene, te je bio apsolutno nesposoban za sigurno upravljanje vozilom, pristajući da vožnjom u takvom stanju ugrozi druge sudionike u prometu, dolaskom u desni nepregledni zavoj je vozio nedopuštenom brzinom, uslijed čega je izgubio kontrolu ... 11.1.2017
U-IIIA/2112/2015 Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, Zvonku Badelu iz Zadra, Krešimirova 4, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) u iznosu od 5.700,00 kuna. 2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom ... 11.1.2017
U-III/878/2016 Već iste ili slijedeće godine sagradio je predmetni zid između nekretnina stranaka za koji je najprije prednik tuženika - protutužitelja Frane Antičević mislio da predstavlja među između parcela (što proizlazi iz činjenice koja je dokazana i učinjena nespornom, da je isti prije izgradnje stepeništa do svoje kuće, koje se nalazi odmah uz taj zid, za taj posao zatražio dopuštenje tuženika - protutužitelja koji mu je to (nerado) dopustio, a također je u tom smislu iskazivala i... 11.1.2017
U-III/5609/2013 Razlozi ove ustavne tužbe kojom podnositelj nastoji zaštititi i svoje ustavno pravo da će se zakoni u Republici Hrvatskoj na sve primjenjivati jednako, leže u činjenici da su Županijski sud u Zagrebu i Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzetim stajalištem na osnovu kojeg je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja, istog doveli u neravnopravan odnos prema svim drugim oštećenicima na način da je ograničio odgovornost osiguratelja za štete nanesene trećima počinjene motornim vozilom u ... 11.1.2017
U-III/3627/2012 2. Podnositelj smatra da su mu presudom Županijskog suda u Zagrebu povrijeđena ustavna prava propisana člancima 29. stavkom 1. i 31. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) kao i članak 4. stavak 1. Protokola broj 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02. i 1/06.; u daljnjem tekstu: Konvencija... 11.1.2017
U-III/1220/2013 Dolaskom do raskrižja sa ulicom Baruna Trenka - Trg kralja Petra Svačića, na kojem je promet upravljan uređajima za davanje svjetlosnim znakovima - semaforima, koji su u vrijeme nesreće radili automatski i ispravno, ušao je u raskrižje, na zeleno svjetlo na semaforu za svoj smjer kretanja skrećući u lijevo na kolnik ulice Baruna Trenka u namjeri da nastavi vožnju u smjeru istoka, a prilikom skretanja u lijevo nije propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz zbog ... 11.1.2017
II Kž 7/2017-4 stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) prema optuženiku je, na temelju članka 98. stavka 1. i stavka 2. točaka 4. i 9. ZKP/08 produljena primjena mjera opreza i to zabrane približavanja oštećenici - žrtvi A. H. s prebivalištem u … na udaljenost manju od 100 (sto) metara i zabrane uhođenja i uznemiravanja oštećenice - žrtve A. H. Pod ... 11.1.2017
II Kž 9/2017-4 stavku 1. točki 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), s tim da je određeno da isti počinje teći s danom otpuštanja optuženice s izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 3 (tri) godine na koju je osuđena presudom Županijskog suda u Varaždinu broj K-18/12 od 12. rujna 2014. Naime, prema izvatku iz kaznene evidencije optuženica je do sada pravomoćno... 11.1.2017
U-III/2987/2014 Utvrđena nepravilnost od strane tuženika, a zbog neodržavanja voda dalekovoda, održavanjem propisane sigurnosne udaljenosti krošnja grana maslinika od voda dalekovoda nije u uzročno-posljedičnoj vezi sa nastalim štetnim događajem jer je utvrđeno da je štetni događaj nastao zbog toga što su aluminijski razvučene ljestve na visinu od 5,50 metara došle u nedozvoljenu i pogubljenu blizinu električnog voda dalekovoda, a koje nisu mogle doći u tu pogibeljnu blizinu voda dalekovoda ... 11.1.2017
I Kž 702/2016-4 U ponovljenom postupku sud će otkloniti navedenu bitnu povredu odredaba kaznenog postupka, te će postupak započet primjenom odredaba ZOMPO-a, primjenom toga zakona i dovršiti, pri čemu će za donošenje zakonite odluke ponoviti upit Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske kako je već bio upućen (list 152 spisa), ali ovaj puta uz napomenu da je postupak započeo prije stupanja na snagu ZPSKS-EU te da se vodi po odredbama ZOMPO-a, prema kojima je upravo Ministarstvo pravosuđa ... 10.1.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 8871 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(92) 2016(4888) 2015(8183) 2014(8675)
2013(8486) 2012(10020) 2011(11715) 2010(13484)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4700)
1993(5015) 1992(4921) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(562)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9425)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3519)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173193)
Županijski sud(6523)


Vrsta odluke

--(1976)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6941)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(10)
Presuda(73158)
Presuda i rješenje(7600)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131767)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite