Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 3 / 8826
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 220631)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 607/2016-6 Pobijanom presudom Županijski sud u Vukovaru je, odlučujući o zamolbi Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za izvršenje sudske odluke - izvršenjem kazne zatvora, na temelju članka 70. stavka 1. i članka 71. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04 - dalje u tekstu: ZOMPO) te članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 13. stavka 1. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade ... 12.12.2016
UsI-916/16-9 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09 - u daljnjem tekstu: Zakon o općem upravnom postupku) propisano je da na prijedlog stranke, a radi izbjegavanja nastanka teško popravljive štete, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje može odgoditi izvršenje i, ako je to nužno, produžiti odgodu izvršenja rješenja sve do donošenja pravomoćne odluke o upravnoj stvari, ako nije drukčije propisano zakonom i ako se to ne protivi javnom interesu (stavak 1.). ... 12.12.2016
II 8 Kr 9/2016-4 i dr. turskog Kaznenog zakona, odlučujući po službenoj dužnosti na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04 - dalje u tekstu: ZOMPO) o rješenju Županijskog suda u Varaždinu od 30. studenog 2016. U odnosu na utvrđenja prvostupanjskog suda, sud u obrazloženju ispravno utvrđuje da je izručenik S. B. za isto kazneno djelo već pravomoćno osuđen u Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje mu je za isto kazneno... 12.12.2016
Gž Ovr 763/2016-2 Polazeći od naprijed navedenog nije bilo mjesta za donošenje pobijanog rješenja o obustavi ovrhe u ovom ovršnom predmetu (na novčanim sredstvima ovršenice) pa je stoga valjalo, temeljem odredbe čl.380.t.3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/94, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) u svezi čl.19.st.1. OZ/08, uvažiti žalbu ovrhovoditelja kao osnovanu i ukinuti pobijano prvostupanjsko rješenje a predmet vratiti ... 12.12.2016
II 4 Kr 135/2016-4 U prijedlogu je navedeno da „svi okrivljenici imaju prebivalište ili na području grada R. ili u mjestima u blizini grada R., dok su sjedišta odvjetničkih ureda svih branitelja okrivljenika u R.“. Osim toga, „svjedoci koje treba ispitati … također imaju prebivalište ili na području grada R. ili u mjestima na nevelikoj udaljenost od grada R.“. Zato smatra da „bi se postupak svakako lakše i uz bitno manje troškove proveo pred Općinskim sudom u Rijeci“, a ne na Općinskom ... 12.12.2016
I Kž Us 143/2016-4 Budući da je USKOK u tom razdoblju (kao uostalom i u cijelom razdoblju u ovom kaznenom predmetu) sve radnje poduzimao sukladno svojim procesnim ovlaštenjima te uz poštivanje rokova propisanih za njihovo poduzimanje, to ni prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda nema govora o zlouporabi prava iz ZKP/08. od strane USKOK-a u smislu odredbe članka 11. stavka 4. ZKP/08. koja bi, kako se to nastoji prikazati u žalbi okrivljene V. L., bila osnova za izdvajanje kao nezakonitih svih onih dokaza ... 12.12.2016
II 4 Kr 153/2016-4 Optuženi I. K. podnio je zahtjev „kojim traži izuzeće (otklon) Predsjednika Vrhovnog suda RH u Zagrebu B. H. iz odlučivanja o svim zahtjevima u svezi sa uvodno označenim kaznenim predmetom … jer je odlučujući o zahtjevu za izuzeće Predsjednika Županijskog suda u Splitu M. M. … donio Rješenje dana 7. studenog 2016.g. II 4 Kr 153/2016-4 12.12.2016 Rješenje Kazneni - razno KAZNENI ODJEL Optuženi I. K. podnio je zahtjev „kojim traži izuzeće (otklon) Predsjednika Vrhovnog ... 12.12.2016
I Kž 599/2016-4 stavka 1. i članka 159.a točke 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01, 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13. - dalje: ZIKZ) u vezi članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - Odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11. - dalje: KZ/11.) odbio kao neosnovane prijedloge za ... 12.12.2016
I Kž 581/2016-4 stavka 3. točke 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje: ZKP/08.) u vezi članka 44. stavka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01, 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13. - dalje: ZIKZ) odbačena je kao nepravovremena žalba zatvorenika J. R. stavka ... 12.12.2016
UsI-499/16-18 U tužbi tužitelj, među ostalim, navodi kako tuženik u upravnom postupku nije pravilno utvrdio činjenicu da je tužitelj postupio protivno odredbi članka 49. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama te da je propustio osigurati najavne poruke na početku poziva kojima bi se korisnik upoznao s cijenom usluge i mehanizmom prekida usluge s posebnom tarifom, a koje su navodno bile pružene na temelju ugovora o najmu geografskih brojeva broj: UGO-2015-0101 i dodacima ugovoru broj: 01,... 9.12.2016
II Kž 414/2016-4 Te okolnosti proizlaze iz optuženikove uloge u okviru zločinačkog udruženja, duljine razdoblja u kojem su poduzimane kriminalne radnje, kao i načina optuženiku na teret stavljenog postupanja koji upućuje na iznimnu organiziranost svih pripadnika zločinačkog udruženja, njihovu međusobnu povezanost unutar samog udruženja s precizno podijeljenim ulogama te kontinuitet u činjenju terećenih im kaznenih djela, zatim iz brojnosti protupravnih radnji, količine oružja, ali i činjenice... 9.12.2016
II Kž 413/2016-4 stavaka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.) produljen je istražni zatvor protiv tog okrivljenika iz osnove u članku 123. Slijedom iznesenog, ocjena je i ovog drugostupanjskog suda da prvostupanjski sud nije u dovoljnoj mjeri ocijenio sve one okolnosti koje su od utjecaja na mogućnost zamjene istražnog zatvora ... 9.12.2016
U-III/5184/2013 godine, jer su odredbe tog Pravilnika u pogledu uvjeta za izvođenje programa za izobrazbu odraslih, pa prema tome i potrebne stručne spreme za mjesto stručno-pedagoškoga voditelja tog programa, morale biti usklađene s odredbama Pravilnika o izobrazbi odraslih, pri čemu je u tom smislu neosnovano pozivanje tuženika na odredbe Zakona o srednjem školstvu, jer je odredbom članka 25. stavak 3. tog Zakona propisano da uvjete i način izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja ... 8.12.2016
U-III/3123/2010 "Podnositeljica zbog premještaja iz SOA-e u Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Carinarnicu Rijeka na radno mjesto koje nije iste kategorije niti iste niti približne složenosti poslova, a niti faktički radi na radnom mjestu na koje je samo formalno raspoređena ima manju plaću za oko 4.000,00 Kn mjesečno, a izgubila je i pravo na mirovinu koje bi ostvarila da je ostala u SOA-i stoga niti formalno, a niti faktički posao koji obavlja kao niti radno mjesto nije odgovarajuće, nadalje... 8.12.2016
U-IIIA/3889/2013 Imajući u vidu duljinu trajanja postupka, a koja je dijelom uzrokovan vraćanjem predmeta Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak, kao i okolnost da je podnositeljica presudu Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odlučeno o podnesenoj tužbi, zaprimila nakon više od pet (5) godina od podnošenja iste, te činjenici da se radi o pitanju koje je za podnositeljicu od osobitog značaja (pravu na povrat imovine), Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljici ... 8.12.2016
I Kž 649/2016-4 Iako je u pravu žalitelj da niti odredbama KZ/11. niti odredbama ZKP/08. nije u konkretnoj situaciji propisano da se naknada tržišne vrijednosti oduzetih stvari ostvaruje u parničnom postupku, imajući na umu, kako prirodu kaznenog postupka, tako i prirodu parničnog postupka, uz potrebu utvrđivanja tržišne vrijednosti oduzetih predmeta, a u konkretnoj situaciji i iznosa do sada uplaćenih rata leasinga, logično je da se o zahtjevu za naknadu tržišne vrijednosti oduzete stvari ... 8.12.2016
U-IIIA/6084/2014 Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), podnositeljici Venki Franić iz Vrsi, Duboki put 19, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 11.400,00 kuna. 5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio ... 8.12.2016
I Kž 640/2016-4 st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99, 55/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03-pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13 - dalje u tekstu: ZIKZ), zatvorenik V. D. s osobnim podacima kao u spisu predmeta Iz izvješća Zatvora u Z., osim gore spomenutih okolnosti, proizlazi da je zatvorenik do sada višekratno osuđivan zbog imovinskih kaznenih djela, te da ne koristi zatvorske pogodnosti i da ima oskudan kontakt s ... 8.12.2016
U-III/1988/2015 U-III/1988/2015 U-III/1988/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenulo Bistra d.o.o. Sudionik u obveznom odnosu dužan je u ispunjavanju svoje obveze postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtjeva u ... 8.12.2016
U-III/8149/2014 ranije važećeg ZOO-a, sama činjenica pokretanja kaznenog postupka ne dovodi do prekida zastare, jer pokretanje i vođenje kaznenog postupka prekida zastaru kaznenog gonjenja, a time i zastaru tražbine naknade štete samo ako je kazneni postupak dovršen osuđujućom presudom, na koji način međutim u konkretnom slučaju u odnosu na prednicu tužitelja kao oštećenu nije dovršen, a niti je provedenim dokazima utvrđeno da bi tužitelj u kaznenom postupku postavio imovinsko pravni ... 8.12.2016
I Kž 634/2016-4 st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13 - dalje u tekstu: ZIKZ) zatvoreniku I. B. odobren uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci, koju izvršava po presudi Općinskog suda u Osijeku od 25. veljače 2015. Naime, iz izvješća Zatvora u O. proizlazi da je zatvorenik zaista do sada osuđivan, ali da se na izdržavanje... 8.12.2016
II 4 Kr 134/2016-4 st. 3. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti Županijskog suda u Zadru od 3. studenoga 2016. U prijedlogu se navodi da taj sud iz objektivnih razloga nije u mogućnosti u konkretnom slučaju suditi optuženicima u prvom stupnju, budući da su svi kazneni suci toga suda isključeni zbog učešća u radu na predmetu tijekom predkaznenog postupka, odnosno postupka ... 8.12.2016
U-III/3974/2016 Obrana je smatrala, a smatra to i nadalje, da je to jedan od ključnih elemenata za utvrđenje činjeničnog stanja i ocjenu postojanja kaznene odgovornosti Božidara Brezovečki za kazneno djelo ubojstva, pa je stoga odbijanje Županijskog suda da provede taj dokaz kao i obrazloženje Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je otklonio taj prigovor, zapravo onemogućilo da se pravilno utvrdi razjašnjenje ključnih činjenica, te na taj način omogući predlagatelju pravo na pravično suđenje... 8.12.2016
U-III/5676/2014 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06.) kad drugostupanjski sud rješava o žalbi protiv presude prvostupanjskog suda donesene po skraćenom postupku, obje stranke obavijestit će se o sjednici vijeća drugostupanjskog suda ako je u prvostupanjskoj presudi izrečena kazna zatvora i ako su stranke zahtijevale da budu obaviještene o sjednici ili ako predsjednik vijeća ili vijeće drugostupanjskog suda misle da bi ... 8.12.2016
U-III/3166/2016 U-III/3166/2016 U-III/3166/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Stjepan Mesić iz Pušćanske Dubrave, kojeg zastupa Čedo Prodanović, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. na internetskom... 8.12.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 8826 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(4298) 2015(7828) 2014(8614) 2013(8480)
2012(10019) 2011(11714) 2010(13469) 2009(13013)
2008(14572) 2007(15987) 2006(14688) 2005(12591)
2004(8037) 2003(7892) 2002(8006) 2001(7317)
2000(6843) 1999(5892) 1998(4891) 1997(4012)
1996(4741) 1995(4344) 1994(4699) 1993(5015)
1992(4921) 1991(5001) 1990(3711) 1989(10)
1988(9) 1987(2) 1986(2) 1985(4)
1984(3) 1983(2) 1982(1) 1981(1)
1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(557)
Upravni sud Republike Hrvatske(403)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9362)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(606)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27469)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3448)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(172345)
Županijski sud(6441)


Vrsta odluke

--(1980)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6884)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(72854)
Presuda i rješenje(7559)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131051)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite