Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 3 / 8966
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 224147)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 126/2017-4 Naime, prvostupanjski sud pravilno zaključuje i za to iznosi opravdane razloge, koje u cijelosti prihvaća i Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, da je prilikom ispitivanja navedenih svjedoka od strane državnog odvjetnika postupljeno u svemu sukladno odredbama kaznenog postupka o ispitivanju svjedoka, pri čemu okolnost da okrivljenik i njegov branitelj nisu bili obaviješteni pa niti prisutni tom ispitivanju, ne predstavlja povrede konfrontacijskog prava obrane inače ... 21.3.2017
II 4 Kr 21/2017-4 M. M. protiv sudaca Općinskog suda u Gospiću D. R., I. G. i K. M. B. podnio kaznene prijave i u više navrata zatražio njihovo izuzeće, a o nekim od zahtjeva još nije odlučeno, to smatra da su to oni drugi važni razlozi koji opravdavaju prenošenje nadležnosti na drugi sud, sukladno odredbi čl. 28. st. 1 ZKP/08, pri čemu prijedlog ne sadrži objektivne i konkretne razloge koji bi ukazivali na mogućnost pristranog postupanja prema okrivljeniku, a s druge strane tek nakon odluke o ... 21.3.2017
U-III/4186/2011 (punog naziva: Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije za obavljanje lučke djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet na području luke Vukovar; u daljnjem tekstu: Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije), kojom se stavlja izvan snage Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije za obavljanje lučke djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet na području luke Vukovar broj: UV-06-12/05 od 18. ožujka 2006. S obzirom da ... 16.3.2017
U-III/6254/2016 U-III/6254/2016 U-III/6254/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo EURO-KAT KREDITNA UNIJA - u likvidaciji iz Zagreba, kojeg zastupa Ivan Vrdoljak, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. ... 16.3.2017
II 4 Kr 26/2017-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika vijeća, te Lidije Grubić Radaković i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. 28 st. 1 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08,76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), Vrhovni... 16.3.2017
U-III/3538/2011 U-III/3538/2011 U-III/3538/2011 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenule Jelena Maglov i Gordana Marić iz Knina, koje zastupa Ico Škarpa, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. Također, u odnosu ... 16.3.2017
III Kr 30/2017-3 N. D. za izvanredno preispitivanje pravomoćnog presude koju čine rješenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj Kv-1402/15-3 (Ko-441/13) od 23. studenog 2015 godine i rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-1528/15-2 od 3. svibnja 2016 godine, u sjednici održanoj 16. ožujka 2017 godine, 515 st. 1 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne ... 16.3.2017
U-III/47/2015 "Iz provedenog postupka vidljivo je da je prvostupanjski sud prihvatio stav tužitelja kako radno-pravni spor nije isključivi način dokazivanja izvanrednog otkaza zbog skrivljenog ponašanja poslodavca, te je omogućio tužitelju da dokaže postojanje te okolnosti i drugim dokaznim sredstvima, te je saslušao svjedoka, člana uprave poslodavca i na temelju cjelokupno provedenog dokaznog postupka zaključio da tužitelj nije dokazao postojanje okolnosti na koje se u tužbi pozivao, odnosno ... 16.3.2017
U-III/5864/2013 "Međutim, budući da podnesena revizija ne sadrži određeno naznačeno pravno pitanje zbog kojeg se podnosi - i po kojem bi se razlikovala od redovne revizije, a u svezi kojeg pitanja bi ovaj sud mogao izraziti svoje načelno shvaćanje - koje ne bi bilo važno samo za konkretnu pravnu poziciju tužiteljice i za odluku u konkretnom sporu, već i za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni (obzirom izražavanje određenih shvaćanja i uopćena ... 16.3.2017
U-III/582/2016 Sud je utvrdio da je u razdoblju od pet godina pri odrastanju djevojčice X. upravo zbog zlouporabe položaja, jer joj je B. K. u to vrijeme bio figura oca kojeg je tako i sama zvala, jer je zbog obiteljskog stanja prema njemu bila u odnosu zavisnosti, pa je uslijed toga optuženik mogao činiti bludne radnje na način što je dirao djevojčicu po spolovilu, stavljao njezinu ruku i stopalo na svoje spolovilo, dirao po grudima, tražio da dodiruje njegovo spolovilo i da ga ljubi, prelazio ... 16.3.2017
U-III/871/2015 "U bitnome u obrazloženju pobijane presude Županijskog suda u Zadru ističe se da tužitelj nema pravo na povrat sredstava koje je uplatio za otkup građevinskog zemljišta temeljem rješenja o dodjeli od 27. studenog 1990 godine koje rješenje da je poništeno presudom Upravnog suda RH od 11. srpnja 1991 predstavlja zahtjev za povrat stečenog bez osnove, pa da zastara tražbine po toj osnovi počinje teći od trenutka kada se imovina stjecatelja povećala dakle od 5. travnja 1991 godine ... 16.3.2017
I Kž 122/2017-4 236 st. 1 Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11) i dr., odlučujući o žalbi zatvorenice podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi broj Ik-I-26/2017-5 od 17. veljače 2017 godine, u sjednici održanoj 16. ožujka 2017 godine, 2 Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 67/01, 11/02, 190/03- pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/... 16.3.2017
II Kž 98/2017-4 stavkom 1. točkom 3. ZKP/08 protiv optuženog N. B. i optužene I. O. određena je mjera opreza redovitog javljanja u PP O. dva puta mjesečno u vrijeme koje odredi službena osoba, a provođenje te mjere, kao i njezina kontrola naloženo je djelatnicima PP O. Na temelju članka 98. stavka 2. točke 6. ZKP/08 (pravilno bi bilo članka 98. stavka 6. ZKP/08) određeno je da mjera opreza može trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude, a optuženici su upozoreni da... 16.3.2017
U-III/1241/2017 U-III/1241/2017 U-III/1241/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Antun Palarić, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Ivan Karlić iz Karlovca, kojeg zastupa Zvonko Žaja, odvjetnik u Karlovcu, na sjednici održanoj 15. ožujka 2017. Uvidom u osporena rješenja razvidno je da je ... 15.3.2017
II Kž 96/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog D. B., zbog kaznenog djela iz članka 230. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143... 15.3.2017
U-III/891/2017 U-III/891/2017 U-III/891/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Antun Palarić, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Krešo Leskovar iz Pregrade, kojeg zastupa Dražen Letica, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 15. ožujka 2017. , 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; u daljnjem ... 15.3.2017
U-III/1019/2017 Slijedom navedenog imajući u vidu da ukupna vrijednost ponuđenih nekretnina premašuje iznos jamčevine određene u gotovom novcu, da se radi o nekretninama koje su prema navodima okrivljenika na ročištu u vlasništvu bake njegove supruge odnosno obiteljske prijateljice, to ovo vijeće nalazi da se svrha istražnog zatvora u konkretnom slučaju može ostvariti i jamstvom koje se sastoji u upisu hipoteke na trima nekretninama vlasništvo člana obitelji i prijatelja, koje činjenice će uz... 15.3.2017
I Kž 109/2015-6 Postupanje s namjerom cijenimo kroz činjenicu da je član uprave morao voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika te nije mogao s navedenim novčanim iznosom kojim je raspolagao postupati na opisan način rizičnih poslova.“ Citirani odlomak u proturječju je s ranije iznesenom konstatacijom prvostupanjskog suda o tome kako namjera u vrijeme sklapanja ugovora nije bitan element inkriminiranog kaznenog djela, no ni iz tog dijela obrazloženja nije jasno koje... 14.3.2017
I Kž 642/2016-7 Naime, u situaciji kada optuženik udara oštećenika šakom u lice tek nakon što je oštećenik došao u Župni dvor gdje je optuženik boravio kao svećenik, te prijeteći više puta da će ubiti optuženika, te udarcima noge otvorio ulazna vrata Župnog dvora i vrata dnevnog boravka te udario optuženika šakom u lice, pravilan je zaključak da je oštećenik napadač te da optuženik postupa u nužnoj obrani kada zadaje prvi udarac oštećeniku jer time otklanja od sebe istovremeni ... 14.3.2017
III Kr 9/2017-7 st. 2. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o zahtjevu osuđenog P. B. za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda Općinskog suda u Požegi od 22. rujna 2015. st. 2. ZKP/08, kad drugostupanjski sud rješava o žalbi protiv presude prvostupanjskog suda donesene zbog kaznenog djela za koje je propisana... 14.3.2017
I Kž 340/2015-4 Na temelju članka 77. KZ/11. u svezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem („Narodne novine“, broj 145/10.) utvrđeno je da je 4.740.400,00 kuna imovinska korist koju je optuženik ostvario, da je taj iznos zato imovina Republike Hrvatske te je optuženiku naloženo da taj iznos plati u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 15 dana od pravomoćnosti pod prijetnjom ovrhe. Time je povrijeđeno ... 14.3.2017
II Kž 90/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. Š. stavkom 1. točkom 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. -... 13.3.2017
II Kž 94/2017-4 izreke određeno je da mjera opreza može trajati najdulje do pravomoćnosti presude u ovoj kaznenopravnoj stvari, pri čemu će sud svaka dva mjeseca računajući od dana pravomoćnosti prethodnog rješenja o mjeri opreza ispitati po službenoj dužnosti postoji li još potreba za istom te rješenjem produljiti ili ukinuti mjeru opreza ako više neće biti potrebna (članak 98. stavak 6. ZKP/08.). Osporavajući pravilnost utvrđenja prvostupanjskog suda u pobijanom rješenju, optuženik u ... 13.3.2017
II Kž 91/2017-4 U žalbi okrivljenika podnesenoj putem branitelja naznačeno je da se ista podnosi zbog: „1/povrede ustavnog prava iz odredbe članka 22 Ustava RH na osobnu slobodu u procesnom smislu, 2/ povrede ustavnog prava iz odredbe članka 24 stavka 3 Ustava RH na učinkovito pravno sredstvo, 3/ povrede ustavnog prava iz odredbe članka 25 stavka 3 Ustava RH na zakonsko jamstvo, 4/ povrede ustavnog prava iz odredbe članka 28 Ustava RH na presumpciju nedužnosti, 5/ povrede ustavnog prava iz odredbe ... 13.3.2017
II Kž 89/2017-4 No, vodeći računa o tome da prema stanju spisa predmeta od potvrđivanja optužnice te donošenja prethodnog rješenja o produljenju istražnog zatvora, u predmetnom postupku nije poduzeta niti jedna procesna radnja, osim što je doneseno rješenje o produljenju istražnog zatvora, prvostupanjskom se sudu napominje da u daljnjem tijeku postupka s posebnom pozornošću pazi na to da je sud u postupcima u kojima je određen istražni zatvor dužan postupati posebno žurno jer je ustavno pravo... 10.3.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 8966 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(595) 2016(6405) 2015(8452) 2014(8730)
2013(8502) 2012(10025) 2011(11718) 2010(13502)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14689)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4892)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(579)
Upravni sud Republike Hrvatske(405)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9657)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3640)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(175108)
Županijski sud(6628)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7079)
Odluka i rješenje(170)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(33)
Presuda(73437)
Presuda i rješenje(7642)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(133668)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite