Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 8814 / 8907
Dokumenti od 220326 do 220350 (od ukupno 222659)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II 4 Kr 195/1990-3 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Petranović Milana kao predsjednika vijeća, te Sučević a i Pavišić dr a kao članova vijeća i stručnog suradnika Tomerlin Rajke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. S obzirom da su navodi prijedloga predsjednika vijeća točni, a očigledno je da će se uvidjaj na licu mjesta - uvala R. na B., lakše provesti pred Općinski sudom u Supetru, kao i činjenicu da nitko od ... 3.10.1990
VSRH IV Kž 125/1990-3 Broj: IV Kž 125/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Petranović Milana kao predsjednika vijeća, te Sučević a i Pavišić dr a kao članova vijeća i stručnog suradnika Tomerlin Rajke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Prema tome, prvostepeni je sud ispravno zaključio da u ovom slučaju postoji osnovana sumnja na počinjenje navedenih krivičnih djela, te ispravno donio rješenje o ... 3.10.1990
VSRH I Kž 367/1990-5 Unatoč takvom činjeničnom utvrdjenju, prvostepeni sud ne prihvaća obranu optuženika da je, pucajući u oštećenika, postupao u nužnoj obrani ili njezinom prekoračenju, zbog toga što smatra da je optuženik, polazeći iz svoje kuće u vinograd, potpuno svjesno i namjerno uzeo sa sobom pištolj, predvidjajući da bi mogao naići na oštećenika, te doći s njim u sukob u kojem bi, zbog toga što je oštećenik bio znatno mladji i fizički jači od njega, bez pištolja bio neravnopravan... 3.10.1990
VSRH Rev 1056/1990-2 Broj: Rev 1056/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Miroslave Vekić, Ilije Čuljata i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužiteljice M. A. iz K., koju zastupa punomoćnik M. G., odvjetnik iz K., protiv tuženih H. V. i H. B., oboje iz K., i oboje zastupani po punomoćniku H. M., odvjetniku iz K., radi utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed, ... 3.10.1990
VSRH I Kž 40/1990-5 L. I., L. L. i V. I. podnijetim protiv presude Okružnog suda u Osijeku od 13. siječnja 1989, K-172/87, u sjednici održanoj 3. listopada 1990, u prisutnosti zamjenik javnog tužioca Hrvatske Pavković Milana, zamjenik braniteljice B. M. B. R., odvjetnik iz Z., K. R., odvjetnik iz V., opt. Naime, optuženici su oglašeni krivima i osuđeni što su kupcima u fakturama povećavali količine robe iznad stvarno isporučenih i cijene za navedene robe iznad kalkulativnih po kojima su zaduženi te ... 3.10.1990
VSRH I Kž 434/1990-5 VSRH I Kž 434/1990-5 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: I Kž-434/1990-5 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Jošanović Predraga i Negovetić Katarine kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv opt. 87. st. 2. i dr., KZH, odlučujući o žalbama optuženika i javnog tužioca podnesenim protiv presude Okružnog suda u ... 3.10.1990
VSRH Rev 1051/1990-2 Ponavljanje tvrdnje tužene V. M. i u reviziji, da je spomenutim ugovorom zasnovana osobna služnost, a za neprihvaćanje koje tvrdnje je sud dao valjane razloge navodeći da istu tužena nije dokazala, u suštini znači pobijanje činjeničnih utvrdjenja po nižestepenim sudovima, koje navode ovaj revizijski sud temeljem odredbe iz čl. 51. ZOVO); da je taj posao izvršen na način da tužitelj izvršava sadržaj prava stvarne služnosti, ne daje osnova tuženoj (prodavateljici) V. M., da s ... 3.10.1990
VSRH I Kž 433/1990-2 VSRH I Kž 433/1990-2 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: I Kž-433/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Jošanović Predraga i Negovetić Katarine kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv okr. Time što je javni tužilac poduzeo gonjenje protiv jednog, a odbacio krivičnu prijavu protiv drugog sudionika iste ... 3.10.1990
VSRH Rev 587/1990-2 I R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Jakoba Miletića i Ilije Čuljata kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja N. S., V. i J. svi iz V., koje zastupa K. R., odvjetnik iz V., protiv tuženih Opće poljoprivredne zadruge N., koju zastupa po generalnoj punomoći D. N., odvjetnik iz V., radi predaje u posjed nekretnina, rješavajući reviziju ... 3.10.1990
VSRH I Kž 562/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te N. K. i J. P. kao članova vijeća i stručnog suradnika B. B. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Suprotno tome, visina pribavljene protupravne imovinske koristi, u krivičnopravnom smislu, treba se procjenjivati prema umišljaju počinitelja u vrijeme izvršenja djela, što znači da se, bez obzira na moguća inflatorna kretanja ... 3.10.1990
VSRH I Kž 527/1990-3 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Sučević a kao predsjednika vijeća, te Petranović Milana i dr Pavišić a, kao članova vijeća i stručnog suradnika Tomerlin Rajke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Kad se, naime, ima u vidu da je optuženik do sada već osudjivan zbog istovrsnog krivičnog djela i da je unatoč toga ponovo ušao u kriminalnu zonu, onda se kazna koju je prvostepeni sud optuženiku izrekao i po ... 3.10.1990
VSRH I Kž 627/1990-3 Kako iz podataka u spisu proizlazi da je optuženica slabog imovnog stanja, sa izuzetno niskom mirovinom a isključivo je dužna brinuti o svom uzdržavanju u dobi je od preko 63 godine, to je očigledno da bi plaćanjem troškova krivičnog postupka u tako visokim iznosima svakako bilo dovedeno u pitanje njeno uzdržavanje, te je i u tom dijelu trebalo prihvatiti žalbu optuženice i na temelju u izreci ove presude navedenih propisa, preinačiti presudu suda prvog stepena i osloboditi ... 3.10.1990
VSRH Rev 581/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Jakoba Miletića i Ilije Čuljata kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja S. A. iz P. i iz Z., kojeg zastupa pravni zastupnik M. M.-K., ujedno kao protutuženika, protiv tuženice H. Š. U tom je pravcu pravilno odgovorio drugostepeni sud kada je istakao da prvostepeni sud nije izmijenio tužbeni zahtjev tužitelja, kako ga je ... 3.10.1990
VSRH Rev 1876/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari predlagatelja i ujedno korisnika eksproprijacije Država SFRJ, Savezni sekretarijat za narodnu obranu, koju po ovlaštenju Vojnog pravobranioca VP 5027 Zagreb, zastupa punomoćnik D. P., diplomirani pravnik i Općine Slunj, koju zastupa zajedničko Javno ... 3.10.1990
VSRH I Kž 564/1990-5 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela, kao predsjednika vijeća, te Jošanović Predraga, Negovetić Katarine, mr. Zmajević Branka i Svedrović Marijana, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Po ocjeni ovog drugostepenog suda ne može se, za sada, bez daljnjeg raspravljanja, prihvatiti kao pravilno i potpuno utvrdjeno navedeno činjenično utvrdjenje... 3.10.1990
VSRH Rev 906/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ilije Čuljata i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja P. V. iz Z., kojeg zastupa punomoćnik V. Š. S obzirom na tako utvrdjeno činjenično stanje, te da je za nadziranje radova bila predvidjena stručna osoba, nižestepeni sudovi su pravilno zaključili, da tužitelj prilikom zaključenja sporne nagodbe nije bio u ... 3.10.1990
VSRH Rev 910/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Jakoba Miletića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja D. S. iz B., kojeg zastupa punomoćnik L. V., odvjetnik iz Z., protiv tuženika K. Z. iz P., kojeg zastupaju punomoćnici R. V. i O. mr Z., odvjetnici iz Z., radi isplate, te po protutužbi tuženika protiv tužitelja, stranice zastupaju isti punomoćnici, ... 3.10.1990
VSRH Rev 902/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Ilije Čuljat i Jakoba Miletića kao članova vijeća u pravnoj stvari tužitelja D. N.1 i D. N.2, oboje iz Z. B., D. Lj. iz K., P. i P. S. iz V. T., svi zastupani po punomoćniku P. L., odvjetniku iz B., protiv tuženice V. M. iz V. T., koju zastupa punomoćnik V. A., odvjetnik iz D. S., radi utvrdjenja opsega ostavinske imovine, rješavajući ... 3.10.1990
VSRH III Kr 283/1990-3 Qsuđenikov se zahtjev svodi na slijedeće tvrdnje da je u njemu prvostepeni sud izrekao uvjetnu osudu i zbog toga što je utvrdio postojanje doprinosa oštećenika prometnoj nezgodi, a da je drugostepeni sud, ranijom odlukom uvažio žalbu javnog tužioca zbog odluke o kazni i izrekao mu bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, utvrdivši pritom da doprinosa prometnoj nezgodi oštećenika ni je Vilo, zbog čega je ta odluka presudom Vrhovnog suda Hrvatske, donesena u povodu ... 3.10.1990
VSRH Rev 1830/1990-2 godine pa nadalje plaćati za uzdržavanje tužitelja 2o% od svakog osobnog dohotka kojeg prima u svojoj radnoj organizaciji i to dospjele obroke odjednom, sa zakonskim kamatama od dospijeća do isplate, te mu naknaditi parnični trošak u iznosu od 398,00 dinara sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvršenja. godine pa nadalje plaćati za uzdržavanje tužitelja 20% od svakog osobnog dohotka kojeg prima u svojoj radnoj organizaciji i to dospjele obroke odjednom, sa zakonskim kamatama od ... 3.10.1990
VSRH III Kr 297/1990-3 Prema tome, kada je sud prvog stupnja utvrdio činjenicu da je osudjenik prekršajno kažnjavan zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a tu je kažnjavanost ocijenio kao postojanje odlučne činjenice - da njegov prijašnji život ukazuje na iživljavanje da zlostavljanjem drugog vrši prema njemu nasilje, a time ugrožava spokojstvo gradjana, a da se jedna od te kažnjavanosti prema rješenju o prekršaju od 30. IX 1987. 1302/86 odnosi isključivo na pjevanje u alkoholiziranom stanju, ... 3.10.1990
VSRH II Rev 50/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Miroslave Vekić kao predsjednika vijeća, te Mladena Žuvele Vesne Milošević, Jakoba Miletića i Ilije Čuljata, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja INA, protiv tuženika Općine Krk, zastupana po Općinskom javnom pravobraniocu Krk, radi dinara 5,166.168 spp.rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Privrednog suda Hrvatske od 14. ožujka 1989. Časom poništenja tog rješenja nema ... 3.10.1990
VSRH Rev 1222/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Jakoba Miletića i Ilije Čuljata kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja S. F. iz P., koga zastupa Š. Protiv drugostepene presude tužena je izjavila reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predložila da se revizija prihvati i ukine pobijana presuda te odbije ... 3.10.1990
VSRH Rev 1223/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Jakoba Miletića i Ilije Čuljata, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice O. B., iz L., sada u USA po punomoćniku D. D. odvjetniku iz K., protiv tuženog R. S. iz L., radi priznanja prava vlasništva i predaje u posjed, rješavajući reviziju tuženog, protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Karlovcu od 26. prosinca 1989... 3.10.1990
VSRH Rev 1219/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Vesne Milošević, Jakoba Miletića i Ilije čuljata, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja I. R. iz V., koga zastupa punomoćnik M. B., odvjetnik iz P., protiv tuženika B. B. iz V., koga zastupaju punomoćnici M. i H. P., odvjetnici iz P., radi isplate, rješavajući reviziju tuženika, protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Puli od 28. ... 3.10.1990
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 8813 8814 8815 ... 8907 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(273) 2016(5321) 2015(8430) 2014(8703)
2013(8488) 2012(10021) 2011(11715) 2010(13492)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(568)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9516)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3576)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173903)
Županijski sud(6562)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6986)
Odluka i rješenje(167)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(14)
Presuda(73300)
Presuda i rješenje(7616)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(132460)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(6)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite