Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 8814 / 8966
Dokumenti od 220326 do 220350 (od ukupno 224147)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 2638/1991 VSRH Rev 2638/1991 VSRH Rev 2638/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe stranaka i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je naloženo tuženiku da je dužan tužitelju isplatiti dinarsku protuvrijednost iznosa od 10.000 DEM, nakon što tužitelj pribavi očitovanje svoje majke s pomoću kojega bi se u zemljišnim knjigama brisalo nje . .. VSRH1991RevB2638 1991
VSRH Rev 1303/1991 VSRH Rev 1303/1991 VSRH Rev 1303/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Drugostupanjski je sud potvrdio presudu prvostupanjskog suda kojom je tužitelj odbijen s tužbenim zahtjevom kojim traži da se utvrdi da je on suvalsnik u 1/3 dijela sporne čestice zemljišta, koji mu je (dio) darovao sada pok. otac stranaka temeljem pismenog ugovora o darovanju koji je proveden u ze . .. 1991
VSRH Rev 2411/1991 VSRH Rev 2411/1991 VSRH Rev 2411/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Sporno pitanje i u ovoj fazi postupka - prestanak radnog odnosa - valjalo je raspraviti suglasno odredbi iz članka 72. stavak 1. točke 13. Pravilnika o radnim odnosima tuženika, koja je istovjetna odredbi iz članka 75. stavak 2. točka 3. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Narodne novine", . .. VSRH1991RevB2411 1991
VSRH Rev 2420/1991 VSRH Rev 2420/1991 VSRH Rev 2420/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Nižestupanjski sudovi pravilno su primijenili materijalno pravo kada su udovoljili zahtjevu tužitelja i obvezali tuženika (banka) da tužitelju isplati njegov štedni ulog od 10.000 CHF položen na deviznoj štednoj knjižici. Razlog zbog kojega tuženik nije udovoljio traženju tužitelja jest taj što tuž . .. 1991
VSRH Rev 2780/1991 VSRH Rev 2780/1991 VSRH Rev 2780/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Sudovi, u ocjeni ima li mjesta utvrđenju predmetnih nekretnina kao zajedničke imovine stranaka za vrijeme trajanja njihove bračne zajednice, polaze od prihvaćenog mišljenja građevinskog vještaka o (ne)kvaliteti izgrađenih objekata pa smatraju da kada objekti nemaju građevinsku vri- jednost s obziro . .. VSRH1991RevB2780 1991
VSRH Rev 1060/1991 VSRH Rev 1060/1991 VSRH Rev 1060/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Tuženik koji je sporne nekretnine valjano pribavio od ranije vlasnice koja mu je stvar predala i u posjed opravdano se protivi kao zakoniti i pošteni posjednik stvari zahtjevu tužitelja kao vlasnika da mu stvar preda u posjed. Naime, vlasnik koji je valjanim pravnim poslom otuđio i predao stvar kao . .. 1991
VSRH Rev 1983/1991 VSRH Rev 1983/1991 VSRH Rev 1983/1991 01.01.1991 Revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Predmet spora jest zahtjev za utvrđenje prava vlasništva na pomorskom čamcu reg.oznake CR 289 "Danijela" i zahtjev za izdavanje isprava za upis ovog čamca na ime tužitelja u evidenciju čamaca kod Lučke kapetanije u Crikvenici. U reviziji je sporno postoji li valjana pravna osnova stjecanja prava vl . .. 1991
VSRH Rev 1992/1991 VSRH Rev 1992/1991 VSRH Rev 1992/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Pravilno je tumačenje nižestupanjskih sudova odredaba čl. 45. ZN u kojima je sadržana i odredba da se o pravu nužnog (nužnih) nasljednika na nužni dio može odlučiti samo ako je nužni nasljednik postavio takav zahtjev u tijeku raspravljanja o ostavinskoj imovini ostavitelja iza ko- jeg ima zakonsko . .. 1991
VSRH Rev 1177/1991 VSRH Rev 1177/1991 VSRH Rev 1177/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Sudovi su ustanovili da tužena ima pravo služnosti stanovanja - habitatio - na kući, koje pravo je dobila od bivših vlasnika kad je još 1942.g. uselila u kuću, da s tog naslova koristi kuću i da je, smatraju sudovi, to pravo usus - pravo na upotrebu i korist u granicama zadovoljenja njezinih potreb . .. 1991
VSRH Rev 1280/1991 VSRH Rev 1280/1991 VSRH Rev 1280/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Tužitelji su kao kupci zaključili s tuženikom kao prodavateljem valjan kupoprodajni ugovor koji je sklopljen u pismenoj formi, ispunili svoju ugovornu obvezu - isplatili kupovnu cijenu, stupili u posjed sporne nekretnine (kao predmeta ugovora), pa im pripada pravo da im tuženi izda tabularnu isprav . .. VSRH1991RevB1280 1991
VSRH Rev 2089/1991 VSRH Rev 2089/1991 VSRH Rev 2089/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Pravilno je pravno shvaćanje drugostupanjskog suda da u situaciji kada je doneseno konačno pa i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji u kojem je utvrđeno koje se zemljište eksproprira (predmet eksproprijacije) i tko je (su)vlasnik nekretnina koje se ekspropriraju u odnosu na koje je korisnik ekspro . .. VSRH1991RevB2089 1991
VSRH Rev 48/1991 VSRH Rev 48/1991 VSRH Rev 48/1991 01.01.1991 Revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Nižestupanjski sudovi su pravilno primijenili odredbu čl.63. st.2. Zakona o eksproprijaciji (pročišćeni tekst objavljen u "Narodnim novinama", broj 39/88), prema kojoj zakonska zatezna kamata teče od dana stupanja u posjed korisnika eksproprijacije, a ne od dana donošenja prvostupanjskog rješenja k . .. VSRH1991RevB48 1991
VSRH I Kž 758/1991 VSRH I Kž 758/1991 VSRH I Kž 758/1991 01.01.1991 Kazneni - drugostupanjski i trećestupanjski KAZNENI ODJEL************************************************************************* Pregledom spisa predmeta ovaj Vrhovni sud je utvrdio da državni odvjetnik 29. svibnja 1991.g. podnio prijedlog da se optuženiku sudi u odsutnosti jer ne boravi na prijavljenoj adresi, te je za njim raspisana tjeralica i određe . .. 1991
VSRH Rev 1674/1991 VSRH Rev 1674/1991 VSRH Rev 1674/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Nesporno je između stranaka da su u veljači 1989.g. i da je po tom ugovoru izvršen obračun potraživanja između stranaka dana 12.XII.1989.g. Prigovor iz revizije da se u odnosnom slučaju ne može primijeniti odredba članka 518. 1991
VSRH Kzz 19/1991 VSRH Kzz 19/1991 VSRH Kzz 19/1991 01.01.1991 Kazneni - zahtjev za zaštitu zakonitosti KAZNENI ODJEL Prekid zatvora izdavanjem naloga za izvršenje VSRH1991KzzB19 1991
VSRH III Kr 98/1991 VSRH III Kr 98/1991 VSRH III Kr 98/1991 01.01.1991 Kazneni - zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude KAZNENI ODJEL Ostvarena je povreda odredaba kazen.postup.u žalbenom postupku - II.st. sud je. .ocijenio činjenicu koju nije utvrdio sud I.st.VSRH1991IIIKrB98 1991
VSRH Rev 941/1991 VSRH Rev 941/1991 VSRH Rev 941/1991 01.01.1991 Revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Prema čl.40. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 46/87 i 39/88, u daljnjem tekstu: ZE) naknada za eksproprirani mladi vinograd ili voćnjak koji ne daje polodove određuje se tako da se vrijednosti zemljišta doda vrijednost investicija uloženih za njihovo podizanje. Po ovim odredba . 1991
VSRH Rev 1127/1991 VSRH Rev 1127/1991 VSRH Rev 1127/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Nije sporno da su stranke 15. ožujka 1984. zaključile ugovor o zakupu i to tužitelj kao zakupodavac, a tuženici kao zakupoprimci u pogledu prostorije koju su u času ugovaranja tuženici već koristili kao poslovnu prostoriju (konkretno buffet), i tužiteljevih drugih prostorija koje su tuženici trebal . .. 1991
VSRH Rev 171/1991 VSRH Rev 171/1991 VSRH Rev 171/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"U smislu odredbe iz članka 94. stavka 1. Zakona o stambenim odno- sima ("Narodne novine SRH", br. 51/85 i 42/86 - dalje: ZSO) ako netko useli u stan bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili ko- je druge valjane pravne osnove, stambeni će organ na zahtjev zainteresi- rane osobe ili po . .. 1991
VSRH Rev 1448/1991 VSRH Rev 1448/1991 VSRH Rev 1448/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"To što je u zakupljenim poslovnim prostorijama tužitelj kao ugostitelj obavljao sporednu djelatnost za koju nije imao odobrenje nadležnog organa ne rezultira i ništavošću samoga ugovora o zakupu, a taj ugovor nije ništav niti zbog toga što tuženik ima zakonsku mogućnost (on to može ali i ne mora) d . .. VSRH1991RevB1448 1991
VSRH II Rev 47/1991 VSRH II Rev 47/1991 VSRH II Rev 47/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz trgovačkog spora GRAĐANSKI ODJEL"Prema odredbi čl.279. st.2. ZOO na iznos neisplaćene kamate može se zahtijevati zatezna kamata samo od dana kad je sudu podnesen zahtjev za njenu isplatu (dakle nikako prije toga dana), ali po mišljenju ovog suda, kad se zatezne kamate utužuju zajedno s glavnim dugom (kao što je bilo u ovom predmet . .. 1991
VSRH Rev 2156/1991 VSRH Rev 2156/1991 VSRH Rev 2156/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"U ovom sporu radi se o zahtjevu za naknadu štete koja je nastala tužitelju 29.V.1985.g. kada mu je tuženik - zubar koji vodi privatnu zubnu ordinaciju prilikom vađenja zuba (lijeve donje šestice) nanio povredu u obliku prijeloma donje vilice s lijeve strane. Nižestupanjski sudovi ocjenjuju neosnova . 1991
VSRH Rev 1243/1991 VSRH Rev 1243/1991 VSRH Rev 1243/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Tužiteljica navodi kao razlog za poništenje ugovora o zakupu povišenje zakupnine nakon zaključenog ugovora, a temeljem odluka skupštine općine. Okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ugovora, a koje otežavaju ispunjenje obveze jedne strane, ne mogu biti razlog za ocjenu je li neki ugovor zelenaški . .. 1991
VSRH Rev 358/1991 VSRH Rev 358/1991 VSRH Rev 358/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"Po mišljenju ovog suda, sve kad bi se i prihvatio stav revidentice koji u tom dijelu prihvaćaju i nižestupanjski sudovi o tome da je utužena šteta revidentici prouzrokovana radnjom trećetuženika koja ima obilježje krivičnog djela, iako u ovom slučaju ne postoji pravomoćna osuđujuća presuda kojom bi . .. VSRH1991RevB358 1991
VSRH Rev 2478/1991 VSRH Rev 2478/1991 VSRH Rev 2478/1991 01.01.1991 Građanski - revizija iz građanskog spora GRAĐANSKI ODJEL"U ovom stambenom sporu u kojem je temeljem odredbe iz članka 68. stavak 2. i 3. ZSO, pravomoćnom presudom usvojen zahtjev tužiteljice za iseljenje iz stana tuženih kao članova porodičnog domaćinstva, ostao je sporan zahtjev tuženih da im tužiteljica osigura nužni smještaj prema odredbi iz stavka 4. ...VSRH1991RevB2478 1991
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 8813 8814 8815 ... 8966 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(595) 2016(6405) 2015(8452) 2014(8730)
2013(8502) 2012(10025) 2011(11718) 2010(13502)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14689)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4892)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(579)
Upravni sud Republike Hrvatske(405)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9657)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3640)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(175108)
Županijski sud(6628)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7079)
Odluka i rješenje(170)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(33)
Presuda(73437)
Presuda i rješenje(7642)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(133668)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite