Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 8814 / 8826
Dokumenti od 220326 do 220350 (od ukupno 220631)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II 4 Kr 88/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. Divljaković Nevenke kao predsjednika vijeća, te Božić Slobodana i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Prije svega okolnost da je oštećenica sudac Općinskog suda u Šibeniku, a koji je sud nadležan da postupa u ovom krivičnom predmetu, nije opravdan razlog za delegaciju mjesne nadležnosti,... 22.3.1990
VSRH II 5 Kr 136/1990-2 VSRH II 5 Kr 136/1990-2 VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: II-5-Kr 136/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Funduk Uroša kao predsjednika vijeća, te dr Pavišić a i Borčanin Momčila kao članova vijeća i stručnog suradnika Tišler-Fijember Stele kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Naime, iz podataka u spisu proizlazi da je ambulantnim psihijatrijskim pregledom okrivljenika utvrdjeno, da je on emocionalno ... 22.3.1990
VSRH IV Kž 35/1990-3 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suad Božić Slobodana kao predsjednika vijeća, te mr. Divljaković Nevenke i mr. Zmajević Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv M. V., zbog krivičnog djela iz čl. Medjutim, kako su kašice ostajale neoštećene i zatvorene, te kako se ni u jednom slučaju nije radilo o uzetom iznosu novca koji bi prelazio 50 dinara, nema podataka koji bi ... 22.3.1990
VSRH II Rev 14/1990-2 VSRH II Rev 14/1990-2 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: II Rev 14/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele, kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Stanka Hautza, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja Zemljoradnička zadruga Lj. ukinut je za iznos glavnog duga u iznosu od 64,20 konvertibilnih (ranije 642.598) dinara s pripadajućim kamatama, a održan je ... 21.3.1990
VSRH Gr 52/1990-2 Broj: Gr 52/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele, kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića i Miroslave Vekić, kao članova vijeća u izvanparničnom (ostavinskom) predmetu iza pok. Općinski sud u Križevcima dostavio je predmet Vrhovnom sudu Hrvatske, ne izjašnjavajući se o prijedlogu K. M., uz napomenu da je točna tvrdnja da je predsjednik tog suda suprug, staratelja za poseban slučaj maloljetnih nasljednika, D. D.. Okolnost... 21.3.1990
VSRH II 4 Kr 116/1990-2 VSRH II 4 Kr 116/1990-2 VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: II-4-Kr 116/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Jošanović Predraga kao predsjednika vijeća, te Zavada Emanuela i Negovetić Katarine kao članova vijeća, i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. st. 1, 75. st. 1. i 76. st. 1. KZH, odlučujući o prijedlogu Općinskog suda u Opatiji zbog rješavanja sukoba mjesne ... 21.3.1990
VSRH Rev 427/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Mladena Žuvele, Vesne Milošević i Ivice Crnića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Č. Drugostepenom presudom odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrdjena prvostepena presuda, kojom je tuženik obvezan da tužitelju isplati iznos od 18,57 konvertibilnih dinara (prijašnjih 185.716) sa 7,5% kamata od 16.V 1981. posljednje ... 21.3.1990
VSRH Rev 335/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića, Miroslava Vekić, Vesne Milošević i a Drakulića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice K. A. rodj. O b r a z l o ž e n j e Prvostepenom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev i odredjeno je da se razvodi brak kojeg su zaključili tužiteljica i tuženik dana 6. srpnja 1985. Napose je imao u vidu izvedene dokaze, te s pravom ocijenio ... 21.3.1990
VSRH II 4 Kr 67/1990-3 Vrhovnog suda Jošanović Predraga kao predsjednika vijeća, te Zavada Emanuela, Negovetić Katarine kao članova vijeća i stručnog suradnika Burkanović Branke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. st. 4. KZH. U optužnici je predloženo izvodjenje dokaza čitanjem zapisnika o uvidjaju, uvidom u skicu mjesta nezgode, te u izvještaj bolnice u I. i saslušanje svjedoka ošt. Z. B.. Prema stanju u spisu rekonstrukcija dogadjaja nije potrebna, a jer se okrivljenica, oštećenica... 21.3.1990
VSRH Gr 54/1990-2 Broj: Gr 54/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić i Vesne Milošević, kao članova vijeća u izvršnom predmetu vjerovnika RZ Općinskog suda Bjelovar, koju zastupa predsjednik suda V. V. Ž. 68. Zakona o parničnom postupku, ovaj Vrhovni sud je ovlašten, da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud s njegova područja ako je očito da će se tako lakše ... 21.3.1990
VSRH Rev 389/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Miroslave Vekić, Ivice Crnića i Stanka Hautza kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja D. D. O. M. k. D., protiv tužene P. M. iz N., koju zastupa punomoćnik M. Z., odvjetnik iz Z., radi otkaza stanarskog prava, rješavajući reviziju tužene izjavljenu protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Rijeci od 18. I. 1989. godine izbiva iz spornog ... 21.3.1990
VSRH Rev 443/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika vijeća, te Miroslave Vekić, Mladena Žuvela, Vesne Milošević i Ivice Crnića, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja B. S. i B. R., koje zastupa V. V., odvjetnik iz O., protiv tuženih J. I. i J. E., koje zastupa dr. D. M. iz O., radi naknade štete, rješavajući reviziju tuženih protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Osijeku od 19. listopada 1989. Iz ... 21.3.1990
VSRH Rev 590/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Hrvoja Momčinovića kao predsjednika vijeća, te Mladena Žuvele, Miroslave Vekić, Vesne Milošević i Ivice Crnića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja V. F. i M. iz S., zastupani po punomoćniku D. M., odvjetniku iz N. G., protiv tuženog V. M. iz N. G., zastupanog po pun. M. N., odvjetniku iz N., radi priznanja prava vlasništva nekretnina i neosnovanog obogaćenja, rješavajući ... 21.3.1990
VSRH Gr 41/1990-2 Broj: Gr 41/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele, kao predsjednika vijeća, te Ivice Crnića i Miroslave Vekić, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja B.-E., SR Njemačka, kojeg zastupa punomoćnik P. M., odvjetnik iz S., protiv tuženika 1) C. Z0I0 Z., Filijala S. i 2) D. V., S., radi naknade štete, rješavajući o sukobu nadležnosti izmedju Okružnog privrednog suda u Splitu i Općinskog suda u ... 21.3.1990
VSRH Gž 3/1990-2 VSRH Gž 3/1990-2 VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj; Gž-3/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husinca, Ilije Čuljata, kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja Mr. V. D. iz D., protiv tuženog Građevinskog kombinata M. iz Č. Tuženi je pravodobno izjavio žalbu zbog bitne povrede parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne ... 20.3.1990
VSRH Rev 434/1990-2 Protiv presude drugostepenog suda tuženik i protutužitelj je izjavio reviziju u kojoj ne navodi iz kojih zakonskih razloga je izjavljuje dok se iz sadržaja revizije zaključuje da to čini zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava; Također nije stavio konačni prijedlog u reviziju. Taj sud je naime utvrdio, da tužiteljica nema dovoljno sredstava za život niti ih ne može ostvariti iz svoje imovine, da nije sposobna za bilo kakav ... 20.3.1990
VSRH II 4 Kr 77/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Radjenović Spasoja kao predsjednika vijeća, te Gudelj Milana i Zmajević mr. Branka kao članova vijeća i stručnog suradnika Tišler-Fijember Stele kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Okolnosti što je okrivljenik bio sudac i predsjednik Općinskog suda u K., prema ocjeni ovog Vrhovnog suda, takvi su važni razlozi, da je svrsishodno odrediti drugi stvarno nadležni sud, za ... 20.3.1990
VSRH Gr 43/1990-2 Broj: Gr 43/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića, kao predsjednika vijeća, te Augusta Husinca i Ilije Čuljata, kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja SIZ u stambeno komunalnoj oblasti L., protiv tuženoga Š. Općinski sud u Delnicama je provjerom kod SUP-a utvrdio da je tuženi odjavio prebivalište u Delnicama za Labin, ali dopisom RSUP-a Sekretarijata za unutrašnje poslove Pula, Stanice javne ... 20.3.1990
VSRH II 4 Kr 78/1990-3 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Radjenović Spasoja, kao predsjednika vijeća, te Gudelj Milana i Zmajević mr. Branka, kao članova vijeća i stručnog suradnika Tišler-Fijember Stele kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Prema ocjeni ovog Vrhovnog suda, unatoč tome što okrivljenici D. I. i V. D., te neki svjedoci, imaju prebivalište na području nadležnosti Općinskog suda u Splitu, ne može se prihvatiti tvrdnja, da će se ... 20.3.1990
VSRH Rev 470/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Ilije Čuljata, Augusta Husinca, Gordane Gasparini i a Drakulića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužiteljice M. G. iz S., protiv tuženika M. G. iz R., koga zastupa M. H., odvjetnik u K., radi razvoda braka, rješavajući reviziju tuženih protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 26. listopada 1989. Nižestepeni sudovi su već razmotrili... 20.3.1990
VSRH Rev 304/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husineca, Ilije Čuljata, Gordane Gasparini i a Drakulića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice A. J. iz Z., ..., koju zastupa S. H., odvjetnik iz Z., protiv tuženog A. B. iz Z., koga zastupa B. V., odvjetnik iz Z., radi razvoda braka,, rješavajući reviziju tuženoga protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Zagrebu od 26.IX 1989. ... 20.3.1990
VSRH Rev 262/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Augusta Husinca, Ilije Čuljata, Gordane Gasparini i a Drakulića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja V. M. iz N. G., koga zastupa D. M., odvjetnik iz N. G., protiv tužene V. V. iz K., koju zastupa D. I., odvjetnik iz N., radi stjecanja bez osnova, rješavajući reviziju tužitelja protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Slav. Nije ostvaren ... 20.3.1990
VSRH Rev 387/1990-2 Protiv ove pravomoćne drugostepene presude reviziju je izjavio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže da se prvostepena i drugostepena presuda preinače i zahtjev tužene za uzdržavanje odbije ili da se obje presude ukinu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno sudjenje. pa da se može vratiti u J.; da se u J. može zaposliti, a da će s navršenih 60 godina života steći pravo na mirovinu, te da bi joj, sve... 19.3.1990
VSRH Rev 469/1990-2 97. st. 1. Zakona o braku i porodičnim odnosima -(dalje: ZBPO) smatra (bivši) muž majke, dakle upravo revident, a takva se zakonska predmjeva očinstva može oboriti jedino pravomoćnom sudskom odlukom o osporavanju očinstva djeteta rodjenog za vrijeme trajanja braka odnosno prije isteka tri stotine dana od prestanka braka pri čemu medju strankama nije sporno da ne postoji pravomoćna sudska odluka u pogledu osporavanja očinstva revidenta glede navedene tužiteljice, što više revident... 15.3.1990
VSRH Rev 355/1990-2 Broj: Rev 355/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegović kao predsjednika vijeća, te Stanka Jesenković, Radomire Felicijan Maoduš, Borisa Guttmann i Stanka Hautza kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja K. N. iz O., zastupanog po punomoćniku M. P., odvjetniku iz P., protiv tuženih K. R. iz G. V. i K. mldb. po pročišćenom tekstu noveliranog ZBPO - NN 51/89) tužbu radi osporavanja očinstva muž majke djeteta ... 15.3.1990
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 8813 8814 8815 ... 8826 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(4298) 2015(7828) 2014(8614) 2013(8480)
2012(10019) 2011(11714) 2010(13469) 2009(13013)
2008(14572) 2007(15987) 2006(14688) 2005(12591)
2004(8037) 2003(7892) 2002(8006) 2001(7317)
2000(6843) 1999(5892) 1998(4891) 1997(4012)
1996(4741) 1995(4344) 1994(4699) 1993(5015)
1992(4921) 1991(5001) 1990(3711) 1989(10)
1988(9) 1987(2) 1986(2) 1985(4)
1984(3) 1983(2) 1982(1) 1981(1)
1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(557)
Upravni sud Republike Hrvatske(403)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9362)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(606)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27469)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3448)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(172345)
Županijski sud(6441)


Vrsta odluke

--(1980)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6884)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(72854)
Presuda i rješenje(7559)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131051)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite