Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 8814 / 8871
Dokumenti od 220326 do 220350 (od ukupno 221756)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Psz 137/1990 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Miletić Jakoba, kao predsjednička vijeća, Kučeković mr Vojislava i Žuvela Mladena, kao članova vijeća, i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u postupku o zahtjevu za sudsku zaštitu kažnjene O. E. iz Z., R. E. iz Z., protiv rješenja Republičkog vijeća za prekršaje SRH, Zagreb, od 31.I 1990, broj P-69/90. radi prekršaja iz čl. Zakona o prekršajima ("Narodne novine SRH", brojevi 2/73, 5/73, 9... 24.7.1990
VSRH Psz 140/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u vijeću sastavljenom, od sudaca Miletić Jakoba, kao predsjednika vijeća, Kučeković mr Vojislava i Žuvela Mladena, kao članova vijeća, i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u postupku o zahtjevu za sudsku zaštitu kažnjenog P. dr. S. iz Z., protiv rješenja Republičkog vijeća za prekršaje SRH, Zagreb, od 29.V 1990. Zakona o prekršajima ("Narodne novine SRH", brojevi 2/73, 5/73, 9/80, 25/84, 52/87, 43/89. i 8/90.) zahtjev za ... 24.7.1990
VSRH Psz 135/1990 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca mr Vojislava Kučekovića, kao predsjednika vijeća, Jakoba Miletića i Mladena Žuvele, kao članova vijeća, i stručnog suradnika Branke Papeš, kao zapisničara, u postupku o zahtjevu za sudsku zaštitu kažnjenog D. K. iz P. S., protiv rješenja Republičkog vijeća za prekršaje SRH, Zagreb, od 29.III 199o. Zakona o prekršajima ("Narodne novine SRH", brojevi 2/73, 5/73, 9/8o, 25/84, 52/87, 43/89, i 8/9o) zahtjev za ... 24.7.1990
VSRH Rev 1505/1990-2 Tuženik u reviziji ističe da je osnovni i "najjači" dokaz na kojem sudovi temelje svoju odluku - nalaz i mišljenje Zavoda za transfuziologiju iz S., netočan i nepouzdan, pa da je drugo-stepena presuda stoga proturječna razlozima i dokazima na koje se poziva. Navodi da je trebalo neposredno saslušati vještake Zavoda, koji su dali nalaz i mišljenje, ističe kao nedostatak to što je mišljenje dala vještak, koja nije radila na ispitivanju krvnih^ grupa te kao odlučno da postotak od ... 19.7.1990
VSRH Rev 1447/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Žuvele kao predsjednika vijeća, te Zlatka Crnića, Veseljka Šeparovića, Gordane Gasparini i a Drakulića kao članova vijeća u gradansko-pravnoj stvari tužitelja G.-R. P. iz N. i R. N. iz Z., koje zastupa J. Z. V., odvjetnik iz Z., protiv tuženih R. J. iz N. G. i R. K. iz K., koje zastupa K. B., odvjetnik iz K., radi utvrđenja nepostojanosti prava doživotnog uživanja, rješavajući reviziju tužitelja ... 19.7.1990
VSRH Gr 284/1990-2 Broj: Gr-284/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Dorđa Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza i Stanislava Plazonića kao članova vijeća u građansko-pravnoj stvari tužitelja M. i Z. V., oboje iz S., koje zastupa pun. Razlozi za delegaciju drugog suda leže u činjenici, da se između istih stranaka(koje sve inače žive u S., osim II-tuženika koji boravi u Z.) kod Općinskog suda u Splitu, vodi postupak u predmetu pod ... 19.7.1990
VSRH Rev 326/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegović kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Stanislava Plazonić, dr Ive Grbin i Stanka Hautza kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice K.-Š. O b r a z l o ž e n j e Za tužbene zahtjeve utvrdjenja prava vlasništva na stanu u Z. i obveze tuženica da za upis takva prava izdaju tabularnu ispravu, tužiteljica je već u tužbi od 10. X 1980. Naknadna promjena ... 19.7.1990
VSRH Rev 407/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Stanislava Plazonić, dr Ive Grbina i Stanka Hautza, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja M. M. iz Z., ..., Lj. V. iz Z., ..., B. V. iz Z., ..., protiv tuženika M. D. iz O., V. M. iz D. i V. R. iz O. ..., zastupani po punomoćniku V. M., odvjetniku iz D., radi prestanka uznemiravanja rješavajući reviziju tužitelja, protiv pravomoćne ... 19.7.1990
VSRH Rev 370/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegovića kao predsjednika vijeća, te Stanka Hautza, Stanislava Plazonića, dr. Ive Grbina i Vesne Milošević kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice I. V. iz S., ..., koju zastupa punomoćnik I. S., odvjetnik u S., protiv tuženih N. V., S. V., N. V., I. V. i N. V., svi iz B., koje zastupa punomoćnik M. P., odvjetnik u S., radi diobe nekretnina i uračunavanje vrijednosti dijela nekretnina, ... 19.7.1990
VSRH Rev 1460/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Djordja Bjegović kao predsjednika vijeća, te Vesne Milošević, Stanislava Plazonić, dr Ive Grbin i Stanka Hautza, kao članova vijeća u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja I. M. iz S. B., kojeg zastupa R. J., odvjetnik iz O. protiv tužene I. Lj. Prema utvrdjenju sudova na strani tužitelja kroz svo vrijeme nije došlo do tako izmijenjenih okolnosti u odnosu na vrijeme kada su i ove odluke donijete, budući da je ... 19.7.1990
VSRH I Kr 401/1990-3 VSRH I Kr 401/1990-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: I Kr 401/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela, kao predsjenika vijeća, te Negovetić Katarine i Božić Slobodana kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Nakon pravomoćnosti presude podnio je osudjenik zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem navodi da je u medjuvremenu ... 18.7.1990
VSRH I Kr 408/1990-3 VSRH I Kr 408/1990-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kr 408/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Negovetić Katarine i Božić Slobodana kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Slijedom toga u konkretnom slučaju ne radi se o takvoj novoj okolnosti koja bi bila od utjecaja na visinu ... 18.7.1990
VSRH I Kr 400/1990-3 Broj: I Kr 400/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Funduk Uroša i Božić Slobodana kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. S druge strane, za istaći je da je osudjenik već ranije tri puta osudjivan od čega jednom za istovrsno krivično djelo, pa s obzirom na ovu otegotnu okolnost, nova okolnost na kojoj se temelji ... 18.7.1990
VSRH I Kr 397/1990-3 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda, Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Funduk Uroša i Božić Slobodana kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. U podnesenom zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne osudjenik navodi, da je osudjen zbog imovinskih delikata, a s obzirom na iznose pribavljene protupravne imovinske koristi, te izmjenu krivičnog zakona tako da je povećan ... 18.7.1990
VSRH I Kr 413/1990-3 VSRH I Kr 413/1990-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kr 413/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela, kao predsjednika vijeća, te Negovetić Katarine i Božić Slobodana, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. U zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne osudjenik ističe protek duljeg vremenskog perioda od učina krivičnog ... 18.7.1990
VSRH I Kr 434/1990-3 VSRH I Kr 434/1990-3 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kr 434/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Negovetić Katarine, kao predsjednika vijeća, te Zavada Emanuela i Božić Slobodana, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Zdravstveno stanje osudjenika bilo je poznato sudovima prilikom donošenja presude a takodjer bile su poznate i ... 18.7.1990
VSRH I Kž 239/1990-5 Upravo na taj način postupio je i prvostepeni sud te ne samo utvrdio da je optuženica bila prisutna već i da ta druga osoba zna samo talijanski jezik, a da ga nezna suoptuženik, da ona dobro poznaje talijanski jezik, te je logično zaključio da je stoga prevodioc bio neophodan za uspješno odvijanje razgovora, a zatim, s obzirom na pronadjenu drogu u automobilu, kupljenu po suoptuženiku a radi prodaje, i da je nesporno da je ta treća osoba pošla sa suoptuženikom u taj automobil, a ... 18.7.1990
VSRH Rev 891/1990-2 godine u dijelu u kojem je tužbeni zahtjev odbijen za iznos od (konvertibilnih) dinara 1.400 ("prijašnjih" dinara 14.000.000) na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, za iznos od (konvertibilnih) dinara 3.000 ("prijašnjih" dinara 30,000.000) na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti i za iznos od (konvertibilnih) dinara 200 ("prijašnjih" dinara 2,000.000) na ime naknade nematerijalne štete za ... 18.7.1990
VSRH I Kr 380/1990-3 Broj: I Kr 380/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Funduk Uroša i Božić Slobodana, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. U zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne osudjenik navodi, da je teško obolio, da je doživio infarkt, da boluje od tromboze, da je potrebno izvršiti operativni zahvat koji nije moguće ... 18.7.1990
VSRH Gr 210/1990-2 VSRH Gr 210/1990-2 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD HRVATSKE ZAGREB Broj: Gr 210/1990-2 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Gordane Gasparini i a Drakulića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja 1. Z. B. i 2. K. B., oboje iz D., koje zastupa B. S.-R., odvjetnik iz D., protiv tuženika M. B. iz D., radi utvrdjenja bračne tečevine, rješavajući o prijedlogu tuženika za ... 18.7.1990
VSRH Rev 1419/1990-2 Obrazloženje Okružni je sud usvojio žalbu dužnika, ukinuo rješenje prvostepenog suda i odbio prijedlog vjerovnice na temelju kojeg je prvostepeni sud bio riješio: "Novčana kazna od 1,000.000 dinara proglasuje se propalom i dužnik je dužan platiti u roku od 15 dana pod prijetnjom izvršenja, te se dužniku Š. VSRH Rev 1419/1990-2 18.07.1990 Rješenje Građanski - revizija GRAĐANSKI ODJEL Okružni je sud usvojio žalbu dužnika, ukinuo rješenje prvostepenog suda i odbio prijedlog ... 18.7.1990
VSRH Gr 299/1990-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Mladena Žuvele i Gordane Gasparini kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužiteljice Hrvatske Demokratske Zajednice IO V., protiv tužene Saveza komunista Hrvatske – Stranke demokratskih promjena – OK V., radi utvrđenja prava vlasništva, rješavajući prijedlog Okružnog privrednog suda u Splitu, rješavajući sukob nadležnosti izmedju ... 18.7.1990
VSRH I Kr 384/1990-3 Broj: I Kr 384/1990-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela kao predsjednika vijeća, te Funduk Uroša i Božić Slobodana, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. U podnesenom zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne osudjenik navodi da je obiteljski čovjek, otac četvero djece, da mu žena nije zaposlena i da je on jedini hranitelj obitelji, pa da bi ... 18.7.1990
VSRH I Kž 540/1990-3 Broj: I Kž 540/1990-3 RJEŠENJE Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zavada Emanuela, kao predsjednika vijeća, te Negovetić Katarine i Božić Slobodana, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv os. Naime, osudjenik u svom zahtjevu za ponavljanje postupka, s jedne strane, predlaže nove dokaze kojima bi se, smatra podnositelj, opovrgli zaključci suda o postojanju neevidentiranih ... 18.7.1990
VSRH Rev 586/1990-2 Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Veseljka Šeparovića kao predsjednika vijeća, te Mladena Žuvele, Gordane Gasparini, a Drakulića i Jakoba Miletića kao članova vijeća, u gradjansko-pravnoj stvari tužitelja S. M. iz O., koga zastupa D. V., odvjetnik iz O., protiv tužene P. M. iz O., koju zastupa M. Z., odvjetnik iz O., radi bezrazložnog obogaćenja, rješavajući reviziju tužene protiv pravomoćne presude Okružnog suda u Osijeku od 9. studenog ... 18.7.1990
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 8813 8814 8815 ... 8871 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(92) 2016(4888) 2015(8183) 2014(8675)
2013(8486) 2012(10020) 2011(11715) 2010(13484)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4700)
1993(5015) 1992(4921) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(562)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9425)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3519)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173193)
Županijski sud(6523)


Vrsta odluke

--(1976)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6941)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(10)
Presuda(73158)
Presuda i rješenje(7600)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131767)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite