Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8966
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 224147)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II Kž 136/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) ... 6.4.2017
II Kž 127/2017-4 Optuženik, nadalje, smatra da je prvostupanjski sud pogrešno utemeljio svoj zaključak o postojanju iteracijske opasnosti na osnovi činjenice njegove osuđivanosti te da se u vremenu koje je proveo na slobodi od dana kada je pušten s izdržavanja kazne do dana određivanja istražnog zatvora nije odao činjenju kaznenih djela, da nije osujetio kazneni progon i da ništa ne upućuje da bi nastavio s činjenjem kaznenih djela. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., ... 5.4.2017
U-III/1503/2017 st. 1. i 2. KZ/11, odnosno sveukupno za 10 kaznenih djela, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do dvanaest godina, tereti se za proizvodnju i promet veće količine opojne droge, da je droga bila upakirana u više tetrapaka i pvc vrećica što upućuje na dobru pripremljenost i unaprijed isplanirane radnje, te kad se uzme u obzir činjenica da je okrivljenik ranije osuđivan u tri navrata upravo zbog istih kaznenih djela, i to ponovno djela neovlaštene proizvodnje opojne droge, pa uz... 5.4.2017
II Kž 129/2017-4 Te okolnosti dovedene u vezu s okolnošću da je optuženi S. L. višestruko prekršajno osuđivan zbog počinjenja dva prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te zbog dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, upućuju da na njegovoj strani i dalje postoje one osobite okolnosti koje u svojoj ukupnosti i međusobnoj povezanosti predstavljaju realnu i konkretno predvidivu bojazan da će on boravkom na slobodi ... 5.4.2017
U-III/1203/2017 2. U ustavnoj tužbi podnositelj navodi da su osporenim rješenjima povrijeđena njegova ljudska prava i temeljne slobode zajamčene člancima 14. stavkom 2., 18. stavkom 1., 22., 25. stavkom 2., 28. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), kao i člankom 5. stavcima 1., 3. i 4. te člankom 6. stavcima 1. i 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97... 5.4.2017
U-I/246/2017 i dr. U-I/246/2017 i dr.U-I/246/2017 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/... 4.4.2017
U-I/3685/2015 i dr. Nadalje, iz očitovanja Ministarstva financija, kao i očitovanja koja su dostavile zainteresirane institucije, Ustavni sud utvrdio je da su troškove konverzije, operativne troškove u vezi s obračunom i komunikacijom s potrošačima, snosile kreditne institucije, dok su jednim dijelom troškovi konverzije pali i na teret potrošača (primjerice, troškovi izmjene ugovora, troškovi u vidu naknade štete ili naknade izgubljene dobiti u obliku nerealiziranih tečajnih razlika, razlika u ... 4.4.2017
U-I/3685/2015 i dr. "Naime, ako je ovdje predlagatelj kao poduzetnik plasirao uslugu/proizvod (pružao bankovne usluge odobravanja i ugovaranja kredita) i to učinio sukladno svim relevantnim propisima koji su vrijedili u vrijeme odobravanja kredita, te ako HNB kao regulatorno i ovlašteno tijelo nadzora nad poslovanjem banaka nije prema ovdje predlagatelju istakla niti jednu primjedbu ili donijela bilo kakvu mjeru povodom kontinuirano provedenih nadzora u smislu eventualnih nezakonitosti ili nepravilnosti u ... 4.4.2017
U-I/246/2017 i dr. 4. U odnosu na prigovor predlagatelja Andre Vlahušića na "nepreciznost kod navođenja oznaka kaznenih djela i Kaznenog zakona", Ustavni sud također se pozvao na svoja utvrđenja iz odluke i rješenja broj: U-I-1397/2015, kada je u odnosu na slične prigovore predlagatelja utvrdio da bi iz osporenog članka 9. stavka 4.(2.) točaka 1., 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/... 4.4.2017
II Kž 125/2017-4 Prvostupanjski sud s pravom postojanje onih osobitih okolnosti koje u svojoj ukupnosti upućuju na neposrednu i razborito predvidivu opasnost da će optuženik boravkom na slobodi ponoviti isto ili slično kazneno djelo nalazi u činjenici njegove višestruke pravomoćne osuđivanosti, kao i okolnosti da se radi o nezaposlenoj osobi, bez imovine, što upućuje na motiv počinjenja terećenog mu kaznenog djela teškog ubojstva iz članka 111. Navedena okolnost povezana s činjenicom da mu se u... 3.4.2017
II Kž 121/2017-4 stavka 3. KZ/11. utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci pa je optuženik, na temelju članka 51. stavaka 1. i 2. KZ/11. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a na temelju članka 57. stavaka 1. i 2. KZ/11. izrečena mu je djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne iznosi 1 (jednu) godinu i 3 (tri) mjeseca i isti se ima izvršiti, a ostatak izrečene kazne u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca... 3.4.2017
II Kž 123/2017-7 stavka 2. točke 5. ZKP/08., određeno je da visina jamstva koje može zamijeniti istražni zatvor i nadalje u odnosu na okrivljenog A. A. iznosi 80.000,00 kuna (osamdesettisuća kuna), time da se jamčevina može sastojati u polaganju gotovog novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti ili drugih pokretnina veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati ili u stavljanju hipoteke za iznos jamstva na nekretnine osobe koja daje jamstvo te je pod točkom V. izreke, na temelju članka 104.... 3.4.2017
II Kž 120/2017-4 Izneseno, unatoč tome što se ne radi o istovrsnom kaznenom djelu, a što se ističe žalbom optuženika, ukazuje na određeni obrazac ponašanja optuženika u vidu neusklađenosti njegovog prijašnjeg života sa zakonom, kao i na to da dosadašnje osude nisu utjecale na njega na način da se kloni protupravnog postupanja i uskladi svoje ponašanje sa zakonom, već je, upravo suprotno, njegovo ponašanje progrediralo, budući da je u ovom kaznenom postupku nepravomoćnom presudom proglašen ... 31.3.2017
U-III/4248/2016 U rješenju Odbora navedeno je da je podnositelj nastavio raditi nakon proteka roka na koji je primljen u državnu službu, a da mu posebnim rješenjem nije produžena državna služba, te da je od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske zatraženo mišljenje o njegovom radnopravnom statusu, u kojem mišljenju je u bitnom navedeno da državna služba na određeno ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme, da su stupanjem na dužnost sudaca i primanjem u službu sudskih ... 30.3.2017
U-III/36/2014 Glede primjene materijalnog prava u vrijeme podnošenja prijedloga za uknjižbu, a prije stupanja na snagu Zakona o privatizaciji, te donošenja rješenja Fonda za privatizaciju temeljem kojeg je dijelom prihvaćen prijedlog za uknjižbu, predlagatelj također neosnovano ističe žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava s obzirom da i u vrijeme donošenja prethodno zemljišnoknjižnog rješenja nije bilo uvjeta za uknjižbu prava vlasništva na spornim nekretninama, jer u vrijeme ... 30.3.2017
U-III/60/2014 U-III/60/2014 U-III/60/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Vlado Galić iz Opatije, kojeg zastupa Vinko Adžić iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Juro Martinović, Vinko Adžić i Ivan Adžić iz Zagreba, na ... 30.3.2017
U-III/1215/2015 U-III/1215/2015 U-III/1215/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Josip Jurković iz Zagreba, kojeg zastupa Dragutin Rendeli, odvjetnik u Sesvetama, na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. stavkom 1. točkom a) i ... 30.3.2017
U-IIIA/2320/2015 U-IIIA/2320/2015 U-IIIA/2320/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Scipio Voina iz Splita, kojeg zastupa Davor Jelić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Jelić, Vuković i Handžinski u Zagrebu, na sjednici ... 30.3.2017
U-III/238/2016 U-III/238/2016 U-III/238/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Elvis Čop iz Viškova, kojeg zastupa Saša Žarkovac, odvjetnik u Rijeci, na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. stavku 1. Zakona o radu ("Narodne ... 30.3.2017
U-III/1956/2014 "Prema tome, iz navedenih odredbi Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima proizlazi da stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom sud može odrediti maksimalni netto iznos konačne nagrade u iznosu od 600.000,00 kn, a ako se taj postupak ne uspije završiti u roku od pet godina računajući od dana otvaranja postupka, tada se stečajnom upravitelju može odrediti daljnja primjerena godišnja nagrada za razdoblje ... 30.3.2017
U-III/5753/2013 Smatra da je Vrhovni sud osporenu odluku donio mimo tih pravnih stajališta, a koja se svode na sljedeće zaključke: da je temeljna odrednica plaćanja i formiranja zajedničke pričuve postojanje prava vlasništva na posebnim dijelovima zgrade i suvlasništva na zgradi, zatim da, ako posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu fizičkih osoba i stanovi nisu prodani ranijim korisnicima, ne postoji zakonsko utemeljenje za naplatu troškova pričuve, te budući da je u konkretnom slučaju ... 30.3.2017
U-III/6163/2013 4. U postupku koji je prethodio ustavnosudskom postupku prvostupanjsko upravno tijelo, nakon utvrđenja da je podnositeljica automobil "Mercedes" C 220, koji je uvezla na ime braniteljske povlastice, otuđila prije isteka roka zabrane od dvije godine (od dana nabave) propisanog člankom 60. stavkom 6. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 107/07. i 65/09.; u daljnjem tekstu: ZoPHBDR), donijelo je osporeno... 30.3.2017
U-III/794/2015 razvidno je da je pravna prednica trećetuženice Blanka Brnelić (kao i suvlasnica Mara Prelovac) bila upisana kao vlasnica temeljem odredbe članka 365 stavak 1 ZV-a, odnosno pretvorbom prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu (upis pod brojem B-44 do 46), koje pravo korištenja je bilo upisano u njenu korist (upisi pod C-10 i 15). Dalje je razvidno da je pravo korištenja bilo upisano temeljem odredbe članka 38 i 39 Zakona o nacionalizaciji ... 30.3.2017
U-III/3860/2015 "Dakle, iako je u ponovnom suđenju činjenično stanje dopunjeno na način da je utvrđen način poslovanja među strankama, a što je prema shvaćanju revizijskog suda od odlučnog značenja u pogledu tereta dokazivanja činjenice da li su vozila plaćena, revizijski sud osporenom odlukom više ne nalazi relevantnim način poslovanja stranaka te kada se plaćala vozila, dok s druge strane osporenom odlukom, a protivno ranijem shvaćanju, drži presudnim, u prosudbi da tužitelj nije dokazao... 30.3.2017
U-III/4024/2015 9. Menadžerskih ugovora prema kojoj je o svom trošku trebala u korist tužitelja zaključiti ugovor o osiguranju života i osiguranju od nezgode i prema kojoj bi tužitelji u trenutku otkupa police uprihodili novčane iznose koji se potražuju postavljenim tužbenim zahtjevom, a koju ugovornu obvezu je prekršila jer je predmetne ugovor o osiguranju otkupila i otkupnu vrijednost zadržala za sebe, to je tužiteljima nastala šteta u visini novčanog iznosa koji je tuženica zadržala za ... 30.3.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8966 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(595) 2016(6405) 2015(8452) 2014(8730)
2013(8502) 2012(10025) 2011(11718) 2010(13502)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14689)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4892)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(579)
Upravni sud Republike Hrvatske(405)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9657)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3640)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(175108)
Županijski sud(6628)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7079)
Odluka i rješenje(170)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(33)
Presuda(73437)
Presuda i rješenje(7642)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(133668)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite