Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 146
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3640)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsII-140/16-6 kojim je tužitelju naloženo da se očituje posjeduje li izgrađenu elektroničko komunikacijsku mrežu, elektroničko komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom području Općine Privlaka, da dostavi kompletni geodetski elaborat za katastar vodova, za cjelokupnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, za trase kabelske kanalizacije, trase kabela u zemlji bez kabelske kanalizacije i trase nadzemnih kabela na administrativnom području Općine Privlaka kao ... 2.3.2017
UsII-142/16-8 Točkom 3. izreke naprijed navedenog rješenja odgovornoj osobi izvršenika Dijani (Nijaz) Soldo izriče se novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kn, te se nadalje nalaže tužitelju da u roku od pet dana od dana primitka tog rješenja postupi sukladno odredbi članka 28. stavka 4. i članku 29. stavku 1. i 2. ZEK-a te članku 4. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta na način da plati naknadu za pravo puta Općini Privlaka (točka 4.). Točkom 5. ponovno se nalaže tužitelju da ... 2.3.2017
Usoz-125/16-5 Udruženje obrtnika Pula, Ceh graditeljstva podnijelo je ovom Sudu obavijest na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, dalje: ZUS), radi pokretanja po službenoj dužnosti ocjene zakonitosti članka 69. Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije, broj 4/04., 7/06., 1/07., 3/08., 6/08 - pročišćeni tekst, 5/10. i 3/15.), Odluke o... 28.2.2017
Usoz-120/16-5 Dražena Dević podnijela je ovom sudu obavijest na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, dalje: ZUS) da po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj 9/15., dalje: Odluka) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Belog Manastira. Smatra kako bi se Sud trebao ... 28.2.2017
Usoz-20/17-4 U članku 8. određuju se slučajevi u kojima se: U području, razdoblju i vremenu utvrđenom člancima 4., 5. i 6. Odluke iznimno, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Ližnjan - Lisignano, mogu izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima: hitni radovi na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na nekretninama; nužni radovi na popravcima građevina kada... 28.2.2017
Usoz-25/16-5 podnio zahtjev za ocjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 1/16.) kojim osporava ovaj Pravilnik u cijelosti, a osobito u dijelu članka 1. kojim se mijenja članak 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 6/14.) i u dijelu članka 3. kojim se mijenja dio Pravilnika o unutarnjem redu ... 21.2.2017
UsII-148/16-8 Točkom 3. izreke rješenja nalaže se tužitelju da u roku od 60 dana od zaprimanja ovog rješenja, dostavi Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti popunjenu Tablicu 1 (obrazac u elektroničkom obliku) iz Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« 152/11. i 151/14.), pogodnom za unos u aplikaciju za izdavanje potvrda o pravu puta za sve nekretnine koje su u vlasništvu Grada Labina ili su u naravi opće dobro pod upravom Grada Labina kao upravitelja ... 15.2.2017
UsII-171/16-6 Osporenim rješenjem tuženika, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator i posjeduje izgrađenu elektroničko-komunikacijsku mrežu, elektroničko-komunikacijsku infrastruktura i drugu povezanu opremu na administrativnom području Općine Sopje (točka 1. izreke rješenja), nalaže se tužitelju da u roku od osam dana od zaprimanja ovog rješenja, dostavi Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti ... 15.2.2017
UsII-164/16-7 Osporenim rješenjem tuženika, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator i da posjeduje izgrađenu elektroničko-komunikacijsku mrežu, elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom području Grada Novske, ovdje zainteresirane osobe (točka 1. izreke), te tužitelju nalaže da u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja tog rješenja dostavi tuženiku izrijekom navedene... 9.2.2017
UsII-173/16-6 Osporenim rješenjem tuženika, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator i da posjeduje izgrađenu elektroničko-komunikacijsku mrežu, elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom području Općine Vođinci, ovdje zainteresirane osobe (točka 1. izreke), te tužitelju nalaže da u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja tog rješenja dostavi tuženiku izrijekom ... 9.2.2017
UsII-150/16-6 zaprimio zahtjev zainteresirane osobe za utvrđivanjem tužitelja kao infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu zainteresirane osobe, a sve u smislu članka 5. stavka 1. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« 152/11. i 151/14. - nadalje u tekstu: Pravilnik) te bi ishod ovog postupka pred tuženikom trebao biti izdavanje tužitelju, kao infrastrukturnom operatoru, potvrde ... 9.2.2017
UsII-174/16-6 Prema odredbi članka 66. stavka 4. točke 3. Pravilnika ukoliko krajnji korisnik ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora te se o istom nije očitovao u jedinstvenoj izjavi, postojeći operator je obvezan u roku od dva (2) radna dana elektroničkim putem informirati novog operatora o postojanju obveznog trajanja ugovora za jednu ili više usluga krajnjeg korisnika za koje se traži raskid te u dodatnom roku od osam (8) radnih dana kontaktirati krajnjeg korisnika i dati mu informaciju o iznosu ... 25.1.2017
UsII-168/16-6 Dakle, u konkretnom slučaju inspektor je, na temelju zahtjeva zainteresirane osobe, a sukladno svojim ovlaštenjima, utvrdio da tužitelj ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku mrežu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom području zainteresirane osobe, pa, kako se radi o infrastrukturnom operatoru koji raspolaže podacima o vlastitoj infrastrukturi, to je osporenim rješenjem po službenoj dužnosti naložio dostavu podataka koji su ... 18.1.2017
IUS 13-01/2017-1 IUS 13-01/2017-1 PRAVNA PRIRODA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA KOJIM SE POKREĆE UPRAVNI POSTUPAK Rok iz članka 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12.) je procesnopravni rok. IUS 13-01/2017-1 13.01.2017 Pravno shvaćanje Zaključak o pravnom shvaćanju VISOKI UPRAVNI SUD Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održane 13. siječnja 2017. 13.1.2017
UsII-169/16-7 Dakle, u konkretnom slučaju inspektor je, na temelju zahtjeva zainteresirane osobe, a sukladno svojim ovlaštenjima, utvrdio da tužitelj ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku mrežu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom području zainteresirane osobe, pa, kako se radi o infrastrukturnom operatoru koji raspolaže podacima o vlastitoj infrastrukturi, to je osporenim rješenjem po službenoj dužnosti naložio dostavu podataka koji su ... 12.1.2017
UsII-143/16-7 iz Zagreba ponovno se nalaže da u roku 3 (tri) dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti popunjenu Tablicu 1 (obrazac u elektroničkom obliku) iz Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« 152/11. i 151/14.) pogodnog za unos u aplikaciju za izdavanje potvrde o pravu puta na svim nekretnina koje su vlasništvo ili u naravi pod upravom Općine Pitomača kao upravitelja općeg dobra (nerazvrstane ceste, nogostupi, ... 5.1.2017
UsII-137/16-7 , točkom 2. naloženo je trgovačkom društvu iz točke 1. izreke da u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog rješenja dostavi Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti kompletni geodetski elaborat za katastar vodova za cjelokupnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, za trase kabelske kanalizacije, trase kabela u zemlji bez kabelske kanalizacije i trase nadzemnim kabela na administrativnom području Općine Pitomača te potvrdu da je isti predan u nadležni ured, ... 5.1.2017
Usoz-86/16-5 Mjera protupravnosti, proizvoljnosti i odstupanja od redovnog tumačenja je tolika da je odluka u cijelosti arbitrarna, čime smatra da su povrijeđena ustavna prava iz članka 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.), kao i prava iz članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (MU 18/97., 6/99., 14/02., 13/03., 9/05., 1/06., 2/10.). U pogledu zabrane ... 21.12.2016
UsII-32/15-12 Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da je osporavano rješenje donijeto na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilne primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« 122/03. - dalje ZZTN) i odredi Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91. i 103/96.). Nadalje navodi da je rješenje doneseno i pravilnom primjenom članka 35. stavka 3. ZZTN-a kojim je propisano da se u ocjeni svih oblika sprječavanja, ... 14.12.2016
IUS 08-12/2016-6 IUS 08-12/2016-6 POČETAK TIJEKA ZASTARE ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održane 8. prosinca 2016. glasi: Za utvrđivanje apsolutnog roka zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo za poreznu obvezu. IUS 08-12/2016-6 08.12.2016 Pravno shvaćanje Zaključak o pravnom shvaćanju VISOKI UPRAVNI SUD Za utvrđivanje apsolutnog roka zastare prava ... 8.12.2016
IUS 08-12/2016-7 IUS 08-12/2016-7 UTJECAJ SAZNANJA POREZNOG TIJELA ZA POREZNU OBVEZU U POSTUPKU UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održane 8. prosinca 2016. IUS 08-12/2016-7 08.12.2016 Pravno shvaćanje Zaključak o pravnom shvaćanju VISOKI UPRAVNI SUD Za utvrđivanje zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo ... 8.12.2016
UsII-5/14-10 Navedeno je u skladu s odredbom članka 23. stavak 1. te stavak 2. točka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim je propisano da agencija surađuje i usklađuje svoje postupanje s nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima drugih država članica Europske unije, s BEREC-om i Komisijom u postupku utvrđivanja određene regulatorne obveze, koju određuje operatoru u skladu s odredbama ovog Zakona, kako bi se osigurala usklađena primjena mjerodavne pravne stečevine Europske unije u ... 7.12.2016
UsII-51/16-6 Budući da je u konkretnom slučaju bio sporan iznos navedene naknade, odnosno načina određivanja iste, iz razloga što tužitelj smatra da standardna ponuda HT-a i Pravilnik o djelatnostima imaju usklađen obračun naknade za nepravovremenu realizaciju veleprodajnog zahtjeva za krajnjeg korisnika i operatore primatelja broja, te da se ista isplaćuje za kašnjenje u realizaciji veleprodajnih usluga po zahtjevu, a ne po broju, to je prema ocjeni ovog Suda, tuženik pravilno utvrdio da se ... 1.12.2016
UsII-53/16-7 Točkom 2. izreke osporenog rješenja zabranjuje se Društvu iz točke 1. svako daljnje nuđenje, ugovaranje i pružanje usluga po cijenama i uvjetima koje HT prethodno nije dostavio Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, točkom 3. Društvu iz točke 1. nalaže se da u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog rješenja povede internu analizu sklopljenih pretplatničkih ugovora i raskine sve pretplatničke ugovore sklopljene po maloprodajnim cijenama koje prethodno nisu bile ... 1.12.2016
Usoz-87/16-5 Nadalje, mjerodavnom odredbom članka 73. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, s tim da ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u službenom glasilu županije (stavak 3.). Stavkom 4. istog članka Zakona, propisano je da opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, ... 25.11.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 146 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(17) 2016(171) 2015(129) 2014(308)
2013(557) 2012(463) 2011(404) 2010(451)
2009(287) 2008(246) 2007(27) 2006(28)
2005(25) 2004(20) 2003(25) 2002(20)
2001(23) 2000(28) 1999(40) 1998(39)
1997(75) 1996(95) 1995(79) 1994(37)
1993(45) 1992(1)

Vrsta odluke

--(453)
Odluka(2)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(33)
Presuda(2868)
Presuda i rješenje(22)
Rješenje(260)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite