Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Ustavni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Ustavnog suda RH

Stranica 1 / 386
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9628)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-I/3685/2015 i dr. "Naime, ako je ovdje predlagatelj kao poduzetnik plasirao uslugu/proizvod (pružao bankovne usluge odobravanja i ugovaranja kredita) i to učinio sukladno svim relevantnim propisima koji su vrijedili u vrijeme odobravanja kredita, te ako HNB kao regulatorno i ovlašteno tijelo nadzora nad poslovanjem banaka nije prema ovdje predlagatelju istakla niti jednu primjedbu ili donijela bilo kakvu mjeru povodom kontinuirano provedenih nadzora u smislu eventualnih nezakonitosti ili nepravilnosti u ... 4.4.2017
U-I/3685/2015 i dr. Nadalje, iz očitovanja Ministarstva financija, kao i očitovanja koja su dostavile zainteresirane institucije, Ustavni sud utvrdio je da su troškove konverzije, operativne troškove u vezi s obračunom i komunikacijom s potrošačima, snosile kreditne institucije, dok su jednim dijelom troškovi konverzije pali i na teret potrošača (primjerice, troškovi izmjene ugovora, troškovi u vidu naknade štete ili naknade izgubljene dobiti u obliku nerealiziranih tečajnih razlika, razlika u ... 4.4.2017
U-I/246/2017 i dr. U-I/246/2017 i dr.U-I/246/2017 i dr.Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/... 4.4.2017
U-I/246/2017 i dr. 4. U odnosu na prigovor predlagatelja Andre Vlahušića na "nepreciznost kod navođenja oznaka kaznenih djela i Kaznenog zakona", Ustavni sud također se pozvao na svoja utvrđenja iz odluke i rješenja broj: U-I-1397/2015, kada je u odnosu na slične prigovore predlagatelja utvrdio da bi iz osporenog članka 9. stavka 4.(2.) točaka 1., 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/... 4.4.2017
U-III/1331/2016 6. Polazeći od navoda ustavne tužbe, razvidno je da podnositelji ustavne tužbe nisu zadovoljni ishodom parničnog postupka radi naknade štete zbog smrti bliske osobe, a koji zahtjev je osporenim presudama odbijen, smatrajući da su pogrešnom primjenom materijalnog prava sudovi pogrešno zaključili da je u konkretnom slučaju došlo do zastare potraživanja podnositelja ustavne tužbe, jer da Republike Hrvatska odgovara na temelju Zakona o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu ... 22.3.2017
U-III/6489/2014 U-III/6489/2014 U-III/6489/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Ivan Purgar iz Novog Marofa, kojeg zastupa Franjo Šebijan, odvjetnik u Varaždinu, na sjednici održanoj 22. ožujka 2017. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu osporenom ... 22.3.2017
U-III/188/2017 124 st. 1 Krivičnog zakona SFRJ koji je Zakonom o preuzimanju Krivičnog zakona SFRJ (NN 53/91) unijet u pravni sustav Republike Hrvatske, te je nesporno da za ovo djelo nitko nije nepravomoćno niti pravomoćno proglašen krivim, unatoč vođenju kaznenog postupka protiv Veljka Kadijevića i dr., što znači da mjerodavne vlasti nisu poduzele sve relevantne i odgovarajuće korake kako bi istražili smrt oca tužitelja te identificirale počinitelja i privele ga pravdi, što je u suprotnosti... 22.3.2017
U-III/2946/2014 1a, u podstanarskom stanu Mehmedalije Smajlovića pored više udaraca nogama, rukama te drvenom daskom za kućanstvo po glavi i tijelu imenovanog kojima je zadao ovome brojene rane razderotine, krvne podljeve, površinske oguljotine, te prijelome nosnih kostiju, prijelom prsne kosti, prijelom VII i VIII rebra lijevo te serijski prijelom I - V rebra lijevo, u cilju da istog liši života najmanje dva puta snažno udario drvenom daskom za kućanstvo u području glave, nanijevši mu i prijelome ... 22.3.2017
U-III/7516/2014 "Pritom, ocjena je ovog suda da nema nikakvog govora o eventualnom postupanju I optuženika Adnena Budimovića u nužnoj obrani ili prekoračenju nužne obrane, i to stoga što je u postupku utvrđeno da se on iz tučnjave izdvojio upravo u cilju daljnjeg razračunavanja, potom da je sve vrijeme u suštini nastojao izvaditi nož kojega je posjedovao kako bi se njime koristio u sukobu s oštećenim Aleksandrom Vidnjevićem unatoč tome što je sukob do tada bio isključivo tjelesni te unatoč ... 22.3.2017
U-III/2157/2015 Podnositeljica u ustavnoj tužbi navodi da su joj presudom Vrhovnog suda, Visokog trgovačkog suda i Trgovačkog suda povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), kao i članak 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispr. S obzirom na to ... 22.3.2017
U-III/4828/2016 U-III/4828/2016 U-III/4828/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku kojeg su ustavnom tužbom pokrenuli A. B. iz Dugog Sela te C. D. iz Zagreba i E. F. iz Zagreba, koje zastupa otac i zakonski zastupnik A. B., na sjednici održanoj 22. ožujka 2017. Podnositelji smatraju da su im ... 22.3.2017
U-III/6143/2016 Budući da zakon kao kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju propisuje masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika otpada sud je ukinuo odredbu članka 5. stavka 3. kao i odredbu članka 14. stavka 1. i 5. osporene odluke u dijelu u kojem ove odredbe ne propisuju naplaćivanje usluge u skladu sa stvarnim volumenom otpada koji je davatelj usluge preuzeo, već temeljem volumena zaduženog spremnika neovisno o tome je li spremnik pun ili prazan, ... 22.3.2017
U-III/2384/2016 U-III/2384/2016 U-III/2384/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Mira Torbica iz Beograda, Republika Srbija, Nikola Crnogorac iz Beograda, Republika Srbija, Milan Crnogorac iz Polače i Marija Mirković iz Vičina, Republika Crna Gora, koje ... 22.3.2017
U-III/4827/2016 U-III/4827/2016 U-III/4827/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku kojeg su ustavnom tužbom pokrenuli A. B. iz Dugog Sela i C. D. iz Zagreba, koju zastupa otac i zakonski zastupnik A. B., na sjednici održanoj 22. ožujka 2017. Podnositelji smatraju da su im osporenim rješenjima... 22.3.2017
U-III/582/2016 Sud je utvrdio da je u razdoblju od pet godina pri odrastanju djevojčice X. upravo zbog zlouporabe položaja, jer joj je B. K. u to vrijeme bio figura oca kojeg je tako i sama zvala, jer je zbog obiteljskog stanja prema njemu bila u odnosu zavisnosti, pa je uslijed toga optuženik mogao činiti bludne radnje na način što je dirao djevojčicu po spolovilu, stavljao njezinu ruku i stopalo na svoje spolovilo, dirao po grudima, tražio da dodiruje njegovo spolovilo i da ga ljubi, prelazio ... 16.3.2017
U-III/5864/2013 "Međutim, budući da podnesena revizija ne sadrži određeno naznačeno pravno pitanje zbog kojeg se podnosi - i po kojem bi se razlikovala od redovne revizije, a u svezi kojeg pitanja bi ovaj sud mogao izraziti svoje načelno shvaćanje - koje ne bi bilo važno samo za konkretnu pravnu poziciju tužiteljice i za odluku u konkretnom sporu, već i za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni (obzirom izražavanje određenih shvaćanja i uopćena ... 16.3.2017
U-III/6254/2016 U-III/6254/2016 U-III/6254/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo EURO-KAT KREDITNA UNIJA - u likvidaciji iz Zagreba, kojeg zastupa Ivan Vrdoljak, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. ... 16.3.2017
U-III/3538/2011 U-III/3538/2011 U-III/3538/2011 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenule Jelena Maglov i Gordana Marić iz Knina, koje zastupa Ico Škarpa, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. Također, u odnosu ... 16.3.2017
U-III/4186/2011 (punog naziva: Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije za obavljanje lučke djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet na području luke Vukovar; u daljnjem tekstu: Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije), kojom se stavlja izvan snage Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije za obavljanje lučke djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet na području luke Vukovar broj: UV-06-12/05 od 18. ožujka 2006. S obzirom da ... 16.3.2017
U-III/871/2015 "U bitnome u obrazloženju pobijane presude Županijskog suda u Zadru ističe se da tužitelj nema pravo na povrat sredstava koje je uplatio za otkup građevinskog zemljišta temeljem rješenja o dodjeli od 27. studenog 1990 godine koje rješenje da je poništeno presudom Upravnog suda RH od 11. srpnja 1991 predstavlja zahtjev za povrat stečenog bez osnove, pa da zastara tražbine po toj osnovi počinje teći od trenutka kada se imovina stjecatelja povećala dakle od 5. travnja 1991 godine ... 16.3.2017
U-III/891/2017 U-III/891/2017 U-III/891/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Antun Palarić, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Krešo Leskovar iz Pregrade, kojeg zastupa Dražen Letica, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 15. ožujka 2017. , 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; u daljnjem ... 15.3.2017
U-III/1019/2017 Slijedom navedenog imajući u vidu da ukupna vrijednost ponuđenih nekretnina premašuje iznos jamčevine određene u gotovom novcu, da se radi o nekretninama koje su prema navodima okrivljenika na ročištu u vlasništvu bake njegove supruge odnosno obiteljske prijateljice, to ovo vijeće nalazi da se svrha istražnog zatvora u konkretnom slučaju može ostvariti i jamstvom koje se sastoji u upisu hipoteke na trima nekretninama vlasništvo člana obitelji i prijatelja, koje činjenice će uz... 15.3.2017
U-IIIB/2598/2014 U-IIIB/2598/2014 U-IIIB/2598/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Mato Arlović, predsjednik Vijeća, te suci Mario Jelušić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kojeg zastupa dekan prof. dr. sc. 1. Ustavna tužba podnesena je na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike... 9.3.2017
U-IIIB/2656/2014 U-IIIB/2656/2014 U-IIIB/2656/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Mato Arlović, predsjednik Vijeća, te suci Mario Jelušić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kojeg zastupa dekanica prof. dr. sc. 1. Ustavna tužba podnesena je na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ... 9.3.2017
U-III/3439/2013 Nadalje, podnositeljice tvrde da su sudovi pogrešno izvršili obračun dinara u kune prilikom utvrđivanja iznosa ugovorne kazne koje je tuženik dužan snositi, te prigovaraju duljini trajanja postupka, smatrajući kako ne bi došlo do povrede njihovih imovinskih prava, jer se ne bi primjenjivala metoda preračunavanja valute iz dinara u kune, da je u konkretnom slučaju sud postupao ekonomično i u skladu s člankom 10. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., ... 8.3.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 386 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(226) 2016(1079) 2015(819) 2014(961)
2013(421) 2012(336) 2011(305) 2010(326)
2009(495) 2008(439) 2007(733) 2006(990)
2005(967) 2004(821) 2003(135) 2002(108)
2001(148) 2000(190) 1999(28) 1998(30)
1997(29) 1996(21) 1995(9) 1994(9)
1993(2) 1992(1)

Vrsta odluke

Dopis(10)
Dopis podnositelju(13)
Izvješće(19)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6806)
Odluka i rješenje(169)
Presuda(2)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Rješenje(2587)
Sažetak(8)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite