Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog prekršajnog suda RH

Stranica 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 608)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 3967/2015-0 M.J., zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13. i 92/14.), odlučujući o žalbi tužitelja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave virovitičko-podravske, Postaje prometne policije Virovitica, podnesenoj protiv presude Prekršajnog suda u Virovitici od 11. lipnja 2015. Naime, iz obrazloženja pobijane presude vidljivo je da prvostupanjski sud „drži ... 4.1.2017
Pž 1154/2014-0 Tako je ovaj sud ispitivanjem po službenoj dužnosti utvrdio da je u odnosu na prekršaj za koji su žalitelji proglašeni krivima nastupila procesna smetnja relativne zastare prava na daljnje vođenje prekršajnog postupka, zbog čega je prvostupanjsku presudu trebalo preinačiti i odbiti optužbu za to djelo prekršaja, a uslijed čega je žalba okr. Iz podataka u spisu proizlazi da je od zadnje postupovne radnje u ovom predmetu proteklo više od dvije godine, u kojem periodu nije poduzeta... 4.7.2016
IR-295/2015 izreke pobijanog rješenja, B. M. R. M. upozoren je na odredbe članka 34.a stavka 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, te obvezu pristupanja u nadležnu policijsku postaju prema mjestu prebivališta, najkasnije dva sata prije početka športskog natjecanja iz točke I. izreke predmetnog rješenja, a ako je odsutan iz mjesta prebivališta i nalazi se u Republici Hrvatskoj, u najbližu policijsku postaju javiti se dežurnom policijskom službeniku, te ga izvijestiti o ... 7.5.2015
Pž-6796/13 D. V., preinačuje se prvostupanjska presuda u odluci o ukupnoj novčanoj kazni na način da se okrivljenici, za prekršaj iz članka 65. stavka 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu („Narodne novine", broj 151/05. i 36/09.), za koji je proglašena krivom u točki B) izreke prvostupanjske presude, na temelju tih zakonskih propisa te uz primjenu članka 37. stavka 3. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine", broj 107/07. i 39/13.), izriče ... 6.5.2015
Pž-12353/2012 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: Gordane Korotaj kao predsjednice vijeća, te Branke Prebeg i Goranke Ratković kao članica vijeća uz sudjelovanje sudskog savjetnika Tvrtka Vrdoljaka kao zapisničara, u prekršajnom postupku protiv I.okrivljenika "Trgo Veritas" d.o.o. okrivljenik Pero Jeličić pred prvostupanjskim sudom dao obranu u svoje ime kao odgovorna osoba i kao predstavnik pravne osobe, iako nije jedini ovlašteni predstavnik i zaposlenik ... 6.5.2015
JŽ-3317/2012 Odluku o krivnji okrivljenika, u konkretnom predmetu, prvostupanjski sud temelji na iskazu saslušane svjedokinje A. U. ( službenice policije koja je utvrdila inkriminirani prekršaj i koja je, u svome iskazu, navela kako je spomenuti strani državljanin, inače, poznat cijelom Okrugu, jer je tu boravio oko 10-ak godina), pri čemu je prvostupanjski sudac propustio, sa sigurnošću, utvrditi okrivljenikovu svijest o pomaganju strancu u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, a što je ... 6.5.2015
Pž-19879/12 stavka 1., 2. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu 6.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku četiri mjeseca od pravomoćnosti presude, te je obvezan na naknadu troškova prekršajnog postupka u iznosu 500,00 kuna. (2) Žurni se postupak može na prijedlog tužitelja provesti i za prekršaje kod kojih je propisana kazna veća od one navedene u stavku 1. točki 1. ovoga članka, ali u tom slučaju prekršajni sud ne može izreći veću... 29.4.2015
Jž-870/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja Snježane Oset kao predsjednice vijeća te Štefice Novak i Anđe Ćorluka kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Katarine Perjanec Prstec kao zapisničarke, u prekršajnom predmetu protiv prvookrivljenog I. G., drugookrivljenog J. M., trećeokrivljenog I. M. i četvrtookrivljenog B. B. zbog prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima ... 17.4.2015
Jž-1918/2013 U povodu žalbe okrivljenika Mirka Kerana, a po službenoj dužnosti, preinačuje se pobijana presuda u odluci o kazni, tako da se okrivljeniku za prekršaj činjenično opisan u izreci pobijane presude, pravno označen kao prekršaj iz članka 20. stavak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za koji je proglašen krivim, temeljem istog propisa, izriče kazna zatvora u trajanju od 45 (četrdesetpet) dana, u koju kaznu se okrivljeniku Mirku Keranu, temeljem odredbe članka 40. ... 9.4.2015
Jž-2490/2014 I. Prihvaća se žalba okrivljenog S. J., preinačuje se pobijana presuda u odluci o kazni i zaštitnoj mjeri na način da se okrivljeniku, zbog prekršaj iz članka 54. stavka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, za koji je proglašen krivim, na temelju tog zakonskog propisa i uz primjenu članka 37. stavka 3. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13.), izriče novčana kazna u iznosu od 600,00 (šesto) kuna koju je dužan platiti u roku od 60 (... 31.3.2015
Pž-259/2015 , „Narodne novine", broj: 92/14), dekriminalizirano je upravljanje vozilom ako vozač ima u organizmu droga, bez obzira na utvrđenu vrstu i količinu droga, jer iako je tijekom postupka bilo utvrđeno da je okrivljenik u vrijeme upravljanja vozilom bio pod utjecajem droga, što je tek sada izmijenjenim zakonom prekršaj, do izmjene zakona je vozač kažnjavan samo zbog prisustva droga u organizmu, sukladno tada važećoj materijalnoj i kažnjivoj odredbi Zakona o sigurnosti prometa na ... 30.3.2015
Pž-19819/2012 Okrivljenici u žalbi slično kao i u obranama u prvostupanjskom postupku poriču počinjenje djela, smatrajući da je njihovim dopisom upućenom nadležnom tijelu na njihovo traženje udovoljeno na način da je kao osoba koja je u vrijeme počinjenja djela prekršaja prekoračenja dopuštene brzine upravljala vozilom u vlasništvu pravne osobe upravljao njihov poslovni partner iz B. N. B. Nadalje, ističu mišljenje da se nije niti smio niti mogao pokretati prekršajni postupak samo protiv ... 24.3.2015
Gž-3876/2012 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Maria Soljačića kao predsjednika vijeća, te Milene Lušić i Miroslava Malacka, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Diane Pavlečić, u svojstvu više sudske savjetnice kao zapisničarke, u prekršajnom postupku protiv okrivljenika V. B., zastupanog po braniteljima zajedničkom odvjetničkom uredu M. F., B. P. V. iz V., zbog prekršaja iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05,... 20.3.2015
Gž-6806/12 stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o radu, s obrazloženjem da ne ulazeći u ocjenu dokaza jesu li prvookrivljenik kao poslodavac i radnici J. R. i J. G. zasnovali radni odnos odnosno sklopili ugovor o radu, smatra da u konkretnom slučaju treba uzeti u obzir da je u međuvremenu, od dana počinjenja prekršaja do zaključenja glavne rasprave, stupio na snagu Zakon o poticanju zapošljavanja (Narodne novine", broj: 57/12 i 120/12), a koji je neprijeporno povoljniji za okrivljenike, s ... 18.3.2015
Gž-1072/15 stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, s obrazloženjem da počinjenje predmetnog prekršaja u ovom postupku nije dokazano, jer iz iskaza svjedoka M. G. proizlazi da nije utvrđivao da li su djelatnici predmetne prodavaonice u trenutku nadzora imali pristup liniji s koje se javno priopćavala glazba, odnosno da li su okrivljenici mogli utjecati da se u njihovoj poslovnoj jedinici javno ne priopćavaju autorska djela s obzirom na postojanje razglasa koji je... 18.3.2015
Jž-379/2014 Spomenute službene zabilješke su, osim toga, šture i nejasne (primjerice nejasno je kako su policijski službenici mogli vidjeti okrivljenika da je od sebe odbacio pvc smotuljak sa marihuanom, ako je on prije toga zamakao iza trafike, kako je u službenim bilješkama navedeno) i ne mogu se nikako cijeniti samostalno, odnosno, potrebno ih je dovesti u vezu sa iskazom policijskih službenika danim pred sudom, gdje su isti jasno i decidirano iskazali da nisu uočili da bi okrivljenik ... 12.3.2015
Pž-13951/2012 Iz tako koncipiranog činjeničnog opisa prekršaja nije vidljivo o kakvom se točno teretnom vozilu radi, koliko ima osovina i je li pogonska osovina opremljena dvostrukim gumama i ogibljenjem koje se priznaje kao ekvivalentno unutar EU, kolika je bila vaganjem utvrđena ukupna masa vozila te koja je za predmetno vozilo najveća dopuštena masa upisana u prometnu dozvolu, budući da nije dostatno samo navesti za koliko je prekoračena najveća dopuštena masa vozila. Nasuprot tome, potpuno ... 12.3.2015
Jž-1372/14 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja: Goranke Ratković kao predsjednice vijeća, te Anđe Ćorluka i Rine Busti kao članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Bastić kao zapisničarke, u prekršajnom predmetu protiv okrivljenika A. K. zbog prekršaja iz članka 54. stavka 3. u svezi stavka 1. točke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine" broj: 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 140/09, 84/11. i 80/13.), ... 12.3.2015
Pž-15214/2012 U odnosu na žalbeni navod da je najveća dopuštena masa 40 tona prema prometnoj dozvoli predmetnog teretnog vozila, u koju je prvostupanjski sud suprotno žalbenim tvrdnjama izvršio uvid, treba navesti da podaci o nosivosti uneseni u prometnu dozvolu predstavljaju tehničke karakteristike vozila, dok su odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine broj 51/10 i 84/10) propisane tehničke kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska opterećenja, ... 12.3.2015
Pž-15235/12 Protiv navedene presude okrivljenik je pravodobno podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede materijalnog prava, odluke o prekršajnoj sankciji i troškovima postupka, navodeći da pobijana presuda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, a o odlučnim činjenicama da postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju zapisnika o njegovom iskazu i samog zapisnika, ... 11.3.2015
Pž-19258/11 Nadalje, žaleći se zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, okrivljenici u žalbi ističu da oni ne mogu biti prekršajno odgovorni za predmetni prekršaj iz razloga što oni „nisu zakonom određeni subjekti koji su dužni organizirati i obavljati nadzor nad stanjem i održavanjem javnih cesta odnosno nisu osobe iz članka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama", pri čemu ističu Članke 81., 82. i 83 Zakona o cestama, te navode da se Ugovorom o obavljanju poslova ... 5.3.2015
Jž-3078/2014 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sutkinja: Anđe Ćorluka, kao predsjednice, te Goranke Ratković i Rine Busti, kao članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Željke Ravlić Bubalović, kao zapisničarke, u prekršajnom predmetu protiv 1. okrivljenika J. L., 2. okrivljenice I. L. i 3.okrivljenice S. L., zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine" broj: 137/09, 14/10 i 60/10), odlučujući o žalbama 1... 26.2.2015
Jž-3087/2014 , proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci, te im je temeljem istog propisa, izrečena novčana kazna u iznosu od po 1.000,00 kuna, u koju im je, temeljem članka 40. Prekršajnog zakona, uračunato vrijeme za koje su 1. i 2. okrivljenik bili lišeni slobode kao 300,00 kuna novčane kazne, tako da im za platiti ostaje iznos od 700,00 kuna novčane kazne, s time da ukoliko u roku određenom za ... 26.2.2015
Pž-4594/13 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Koraljke Bašić kao predsjednice vijeća, te Davorka Kučana i Jadranke Bockaj Sertić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Sofije Kovačević kao zapisničarke, u prekršajnom predmetu protiv okrivljenika M. M., zbog prekršaja iz članka 229. Protiv navedene presude okrivljenik M. M. pravodobno je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne ... 25.2.2015
PŽ-692/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Emire Rotar kao predsjednice vijeća, te Branke Kvesić-Batinice i Koraljke Bašić kao članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Tvrtka Vrdoljaka kao zapisničara, u prekršajnom predmetu protiv osuđenika G. B., zbog prekršaja iz članka 32. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08), rješavajući o žalbi osuđenika G. B., podnesenoj protiv rješenja o odbačaju zahtjeva za ... 24.2.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 25 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1) 2016(1) 2015(43) 2014(151)
2013(160) 2012(98) 2011(12) 2010(14)
2009(12) 2008(12) 2007(6) 2006(2)
2005(21) 2004(35) 2003(27) 2002(13)

Vrsta odluke

Presuda(249)
Presuda i rješenje(21)
Rješenje(337)
Rješenje i presuda(1)


Naziv odjela

--(388)
Odjel za prekršaje iz područja gospodarstva(38)
Odjel za prekršaje iz područja javnog reda i mira(34)
Odjel za prekršaje iz područja sigurnosti prometa(84)
VISOKI PREKRŠAJNI SUD(64)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite