Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 7005
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 175108)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II Kž 136/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) ... 6.4.2017
II Kž 127/2017-4 Optuženik, nadalje, smatra da je prvostupanjski sud pogrešno utemeljio svoj zaključak o postojanju iteracijske opasnosti na osnovi činjenice njegove osuđivanosti te da se u vremenu koje je proveo na slobodi od dana kada je pušten s izdržavanja kazne do dana određivanja istražnog zatvora nije odao činjenju kaznenih djela, da nije osujetio kazneni progon i da ništa ne upućuje da bi nastavio s činjenjem kaznenih djela. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., ... 5.4.2017
II Kž 129/2017-4 Te okolnosti dovedene u vezu s okolnošću da je optuženi S. L. višestruko prekršajno osuđivan zbog počinjenja dva prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te zbog dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, upućuju da na njegovoj strani i dalje postoje one osobite okolnosti koje u svojoj ukupnosti i međusobnoj povezanosti predstavljaju realnu i konkretno predvidivu bojazan da će on boravkom na slobodi ... 5.4.2017
II Kž 121/2017-4 stavka 3. KZ/11. utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci pa je optuženik, na temelju članka 51. stavaka 1. i 2. KZ/11. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a na temelju članka 57. stavaka 1. i 2. KZ/11. izrečena mu je djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne iznosi 1 (jednu) godinu i 3 (tri) mjeseca i isti se ima izvršiti, a ostatak izrečene kazne u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca... 3.4.2017
II Kž 123/2017-7 stavka 2. točke 5. ZKP/08., određeno je da visina jamstva koje može zamijeniti istražni zatvor i nadalje u odnosu na okrivljenog A. A. iznosi 80.000,00 kuna (osamdesettisuća kuna), time da se jamčevina može sastojati u polaganju gotovog novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti ili drugih pokretnina veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati ili u stavljanju hipoteke za iznos jamstva na nekretnine osobe koja daje jamstvo te je pod točkom V. izreke, na temelju članka 104.... 3.4.2017
II Kž 125/2017-4 Prvostupanjski sud s pravom postojanje onih osobitih okolnosti koje u svojoj ukupnosti upućuju na neposrednu i razborito predvidivu opasnost da će optuženik boravkom na slobodi ponoviti isto ili slično kazneno djelo nalazi u činjenici njegove višestruke pravomoćne osuđivanosti, kao i okolnosti da se radi o nezaposlenoj osobi, bez imovine, što upućuje na motiv počinjenja terećenog mu kaznenog djela teškog ubojstva iz članka 111. Navedena okolnost povezana s činjenicom da mu se u... 3.4.2017
II Kž 120/2017-4 Izneseno, unatoč tome što se ne radi o istovrsnom kaznenom djelu, a što se ističe žalbom optuženika, ukazuje na određeni obrazac ponašanja optuženika u vidu neusklađenosti njegovog prijašnjeg života sa zakonom, kao i na to da dosadašnje osude nisu utjecale na njega na način da se kloni protupravnog postupanja i uskladi svoje ponašanje sa zakonom, već je, upravo suprotno, njegovo ponašanje progrediralo, budući da je u ovom kaznenom postupku nepravomoćnom presudom proglašen ... 31.3.2017
I Kž 167/2017-3 st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - nastavno: ZKP/08) u vezi s čl. pokušao ubaciti u financijski sustav Republike Hrvatske nezakonita sredstva u ukupnom iznosu od 90.286,54 eura (677.287,58 kuna), a koja bi bila pribavljena nezakonitom prodajom oružja i eksplozivnih tvari koristeći pritom više računa različitih banaka u Republici Hrvatskoj i „cijepajući“ ... 28.3.2017
Kž eun 13/2017-4 89. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije („Narodne novine“ broj 91/10, 81/13, 124/13 i 26/15; dalje u tekstu: ZPSKS-EU) priznata kaznena presuda Republike Austrije Landesgericht Salzburg / Zemaljskog suda u Salzburgu, broj 40 Hv 40/15d-25 od 09.07.2015. Stoga će prvostupanjski sud kontaktirati s nadležnim tijelom države izdavanja, kako bi provjerio je li država izdavanja u međuvremenu donijela odluku kojom je osuđenika pustila na ... 28.3.2017
I Kž Us 35/2017-3 328 st. 1 i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12 - dalje u tekstu: KZ/11), odlučujući o žalbi USKOK-a podnesenoj protiv rješenja suca istrage Županijskog suda u Zagreba od 2. veljače 2017 godine br. 11 st. 1 a i f Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem („Narodne novine“ broj 145/10 - dalje u tekstu: ZPOIK) određena je privremena mjera radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom ... 24.3.2017
II 4 Kr 21/2017-4 M. M. protiv sudaca Općinskog suda u Gospiću D. R., I. G. i K. M. B. podnio kaznene prijave i u više navrata zatražio njihovo izuzeće, a o nekim od zahtjeva još nije odlučeno, to smatra da su to oni drugi važni razlozi koji opravdavaju prenošenje nadležnosti na drugi sud, sukladno odredbi čl. 28. st. 1 ZKP/08, pri čemu prijedlog ne sadrži objektivne i konkretne razloge koji bi ukazivali na mogućnost pristranog postupanja prema okrivljeniku, a s druge strane tek nakon odluke o ... 21.3.2017
I Kž 126/2017-4 Naime, prvostupanjski sud pravilno zaključuje i za to iznosi opravdane razloge, koje u cijelosti prihvaća i Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, da je prilikom ispitivanja navedenih svjedoka od strane državnog odvjetnika postupljeno u svemu sukladno odredbama kaznenog postupka o ispitivanju svjedoka, pri čemu okolnost da okrivljenik i njegov branitelj nisu bili obaviješteni pa niti prisutni tom ispitivanju, ne predstavlja povrede konfrontacijskog prava obrane inače ... 21.3.2017
I Kž 122/2017-4 236 st. 1 Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11) i dr., odlučujući o žalbi zatvorenice podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi broj Ik-I-26/2017-5 od 17. veljače 2017 godine, u sjednici održanoj 16. ožujka 2017 godine, 2 Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 67/01, 11/02, 190/03- pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/... 16.3.2017
II 4 Kr 26/2017-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika vijeća, te Lidije Grubić Radaković i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. 28 st. 1 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08,76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), Vrhovni... 16.3.2017
II Kž 98/2017-4 stavkom 1. točkom 3. ZKP/08 protiv optuženog N. B. i optužene I. O. određena je mjera opreza redovitog javljanja u PP O. dva puta mjesečno u vrijeme koje odredi službena osoba, a provođenje te mjere, kao i njezina kontrola naloženo je djelatnicima PP O. Na temelju članka 98. stavka 2. točke 6. ZKP/08 (pravilno bi bilo članka 98. stavka 6. ZKP/08) određeno je da mjera opreza može trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude, a optuženici su upozoreni da... 16.3.2017
III Kr 30/2017-3 N. D. za izvanredno preispitivanje pravomoćnog presude koju čine rješenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj Kv-1402/15-3 (Ko-441/13) od 23. studenog 2015 godine i rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-1528/15-2 od 3. svibnja 2016 godine, u sjednici održanoj 16. ožujka 2017 godine, 515 st. 1 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne ... 16.3.2017
II Kž 96/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog D. B., zbog kaznenog djela iz članka 230. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143... 15.3.2017
I Kž 642/2016-7 Naime, u situaciji kada optuženik udara oštećenika šakom u lice tek nakon što je oštećenik došao u Župni dvor gdje je optuženik boravio kao svećenik, te prijeteći više puta da će ubiti optuženika, te udarcima noge otvorio ulazna vrata Župnog dvora i vrata dnevnog boravka te udario optuženika šakom u lice, pravilan je zaključak da je oštećenik napadač te da optuženik postupa u nužnoj obrani kada zadaje prvi udarac oštećeniku jer time otklanja od sebe istovremeni ... 14.3.2017
III Kr 9/2017-7 st. 2. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o zahtjevu osuđenog P. B. za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda Općinskog suda u Požegi od 22. rujna 2015. st. 2. ZKP/08, kad drugostupanjski sud rješava o žalbi protiv presude prvostupanjskog suda donesene zbog kaznenog djela za koje je propisana... 14.3.2017
I Kž 340/2015-4 Na temelju članka 77. KZ/11. u svezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem („Narodne novine“, broj 145/10.) utvrđeno je da je 4.740.400,00 kuna imovinska korist koju je optuženik ostvario, da je taj iznos zato imovina Republike Hrvatske te je optuženiku naloženo da taj iznos plati u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 15 dana od pravomoćnosti pod prijetnjom ovrhe. Time je povrijeđeno ... 14.3.2017
I Kž 109/2015-6 Postupanje s namjerom cijenimo kroz činjenicu da je član uprave morao voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika te nije mogao s navedenim novčanim iznosom kojim je raspolagao postupati na opisan način rizičnih poslova.“ Citirani odlomak u proturječju je s ranije iznesenom konstatacijom prvostupanjskog suda o tome kako namjera u vrijeme sklapanja ugovora nije bitan element inkriminiranog kaznenog djela, no ni iz tog dijela obrazloženja nije jasno koje... 14.3.2017
II Kž 94/2017-4 izreke određeno je da mjera opreza može trajati najdulje do pravomoćnosti presude u ovoj kaznenopravnoj stvari, pri čemu će sud svaka dva mjeseca računajući od dana pravomoćnosti prethodnog rješenja o mjeri opreza ispitati po službenoj dužnosti postoji li još potreba za istom te rješenjem produljiti ili ukinuti mjeru opreza ako više neće biti potrebna (članak 98. stavak 6. ZKP/08.). Osporavajući pravilnost utvrđenja prvostupanjskog suda u pobijanom rješenju, optuženik u ... 13.3.2017
II Kž 91/2017-4 U žalbi okrivljenika podnesenoj putem branitelja naznačeno je da se ista podnosi zbog: „1/povrede ustavnog prava iz odredbe članka 22 Ustava RH na osobnu slobodu u procesnom smislu, 2/ povrede ustavnog prava iz odredbe članka 24 stavka 3 Ustava RH na učinkovito pravno sredstvo, 3/ povrede ustavnog prava iz odredbe članka 25 stavka 3 Ustava RH na zakonsko jamstvo, 4/ povrede ustavnog prava iz odredbe članka 28 Ustava RH na presumpciju nedužnosti, 5/ povrede ustavnog prava iz odredbe ... 13.3.2017
II Kž 90/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. Š. stavkom 1. točkom 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. -... 13.3.2017
II Kž 89/2017-4 No, vodeći računa o tome da prema stanju spisa predmeta od potvrđivanja optužnice te donošenja prethodnog rješenja o produljenju istražnog zatvora, u predmetnom postupku nije poduzeta niti jedna procesna radnja, osim što je doneseno rješenje o produljenju istražnog zatvora, prvostupanjskom se sudu napominje da u daljnjem tijeku postupka s posebnom pozornošću pazi na to da je sud u postupcima u kojima je određen istražni zatvor dužan postupati posebno žurno jer je ustavno pravo... 10.3.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7005 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(266) 2016(4025) 2015(6562) 2014(6574)
2013(6698) 2012(8591) 2011(10513) 2010(12087)
2009(10280) 2008(7910) 2007(7863) 2006(6553)
2005(6225) 2004(6922) 2003(7433) 2002(7650)
2001(6853) 2000(6355) 1999(5353) 1998(4668)
1997(3749) 1996(4561) 1995(4188) 1994(4622)
1993(4953) 1992(4913) 1991(4999) 1990(3708)
1989(10) 1988(7) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Vrsta odluke

--(501)
Dopunsko rješenje(1)
Izdvojeno mišljenje(1)
Načelni stav sjednice odjela(29)
Odluka(1)
Presuda(58871)
Presuda i rješenje(5884)
Rješenje(109820)


Naziv odjela

--(241)
GRAĐANSKI ODJEL(106474)
KAZNENI ODJEL(68002)
URED PREDSJEDNIKA(391)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite