Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Arhiva sentenci
 

Arhiva sentenci

Stranica 1 / 315
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7851)
Naslov Područje Datum odluke
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000 VS035600 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Isplatom naknade za osiguranje robe koja je bila predmet ugovora o prijevozu u cestovnom prometu na osiguratelja po samom zakonu do visine isplaćene naknade prestaju osiguranikova prava prema prijevozniku kao odogovornoj osobi. Izbor odluka VSRH 2/00 str.37, obr. ARHSE201G2000VS035600RHR
VTSRH, Pž 3660/00, 12.9.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 3660/00, 12.9.2000 VS035646 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Likvidaciju trgovačkog društva provode članovi uprave, ukoliko se društvenim ugovorom ili odlukom članova društva ne imenuju likvidatorima jedna ili više osoba. Stupanjem na snagu Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 44/96) ddana 1. siječnja 1997.g. nisu propisana procesna pravila po kojima bi sud provodio postupak likvidacije.
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000 VS035604 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Za pravnu valjanost pismene oporuke pred svjedocima se traži da oporučitelj zna čitati i pisati, pri čemu nije dovoljno da oporučitelj znade čitati i pisati, već se traži da on - oporučitelj bude u stanju služiti se ovim svojim znanjem. Izbor odluka VSRH 2/00 str.43, obr. ARHSE201G2000VS035604RHR
VSRH, I Kž 661/99, 4.5.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 661/99, 4.5.2000 VS035647 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: I kod neubrojive osobe postoji voljni element, postoji volja kao psihički proces stvaranja želje da se nešto učini, samo što je ta njegova volja za nepravom (pogrešno formirana volja) u trenutku donošenja odluke bila rezultat određenog biopsihološkog stanja uslijed kojeg ona nije mogla ispravno, smišljeno rasuđivati ni odlučivati, pa iz tog razloga za kazneno djelo nije kriva, za razliku od ...
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000 VS035606 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Ocijenjeno je uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, da okolnost da je davatelju uzdržavanja u vrijeme sklapanja ugovora bila poznata teška bolest primateljice uzdržavanja, i da je ona umrla kratko vrijeme iza toga, sama po sebi ne ukazuje na ništavost ugovora kada je bilo neizvjesno koliko će dugo primateljica uzdržavanja živjeti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.44, obr. ARHSE201G2000VS035606RHR
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000 VS035605 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Tazbinsko srodstvo nastaje upravo na temelju činjenice postojanja braka, pa prestankom braka, u konkretnom slučaju smrću jednog bračnog druga, prestaje i tazbinski odnos. Stoga činjenica da je jedan od svjedoka pismene oporuke bila osoba iz čl. 73. st. 2. ZN u vrijeme nakon prestanka braka, ne ukazuje na nepravovaljanost oporuke.
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000 VS035641 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Zabilježba privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine nema pravni učinak, ako je ukinuta privremena mjera na temelju koje je određena zabilježba u zemljišnoj knjizi. Izbor odluka VSRH 2/00 str.117, obr. ARHSE201G2000VS035641RHR
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000 pravo osiguranja 1.12.2000
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000 VS035603 Odluke Hrvatska pravo osiguranja ORIGINAL: Osiguratelj ne odgovara za štetu prouzročenu vojnim vozilom koje nije bilo osigurano od autoodgovornosti jer se obveza osiguranja od autoodgovornosti ne odnosi na vojna vozila. Izbor odluka VSRH 2/00 str.39, obr. ARHSE201G2000VS035603RHR
VTSRH, Pž 3087/00, 29.8.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 3087/00, 29.8.2000 VS035645 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Sjednicu nadzornog odbora saziva njegov predsjednik. Sjednici nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi i članovi uprave društva. Ništave su odluke nadzornog odbora koje su donesene na sjednici koju nije sazvao predsjednik nadzornog odbora, te kojoj su prisustvovale osobe koje nisu članovi nadzornog odbora, niti članovi uprave društva.
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000 VS035602 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Isplatom naknade iz osiguranja na osiguratelja po samom zakonu prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je odgovorna za štetu do visine isplaćene naknade s kamatama od dana kada je izvršio isplatu svome osiguraniku. Izbor odluka VSRH 2/00 str.38, obr. ARHSE201G2000VS035602RHR
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000 VS035642 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Predlagatelj osiguranja koji je bračni drug protivnika osiguranja učinio je vjerojatnim svoju nenovčanu tražbinu time što su nekretnine, koje su predmet tužbenog zahtjeva stečene u braku, kao i obzirom na zakonsku odredbu čl. st. 1. Obiteljskog zakona (ObZ) koja regulira da su bračni drugovi suvlasnici u bračnoj stečevini u jednakim dijelovima. Izbor odluka VSRH 2/00 str.117, obr.
VTSRH, Pž 4243/00, 3.10.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 4243/00, 3.10.2000 VS035644 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Ništava je odluka nadzornog odbora društva koja ne sadrži nikakve razloge zbog kojih je odluka o opozivu člana uprave društva ili njezina predsjednika donesena. Izbor odluka VSRH 2/00 str.124, obr.
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000 VS035601 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Od utvrđene naknade s naslova neimovinske štete odbijaju se iznosi isplaćeni zaposleniku s naslova kolektivnog osiguranja od odgovornosti neovisno o tome iz kojih je sredstava plaćena premija. Izbor odluka VSRH 2/00 str.37, obr. ARHSE201G2000VS035601RHR
VSRH, Rev 819/96, 7.3.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 819/96, 7.3.2000 VS035599 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Sud neće primjeniti odredbe Općih uvjeta prema kojima propust osiguranika da prijavi nesretni slučaj osiguratelju ima za posljedicu gubitak prava na kamate. Izbor odluka VSRH 2/00 str.36, obr. ARHSE201G2000VS035599RHR
VSRH, Rev 700/93, 22.3.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 700/93, 22.3.2000 VS035614 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Kad se tužbom traži raspoređivanje na određeno odgovarajuće radno mjesto koje je u međuvremenu ukinuto, ne postoji pravna mogućnost takvog rasporeda što čini tužbeni zahtjev neosnovanim. Izbor odluka VSRH 2/00 str.55, obr. ARHSE201G2000VS035614RHR
VSRH, Rev 529/97, 26.1.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 529/97, 26.1.2000 VS035613 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Naknadno bodovanje stana po propisima koji su stupili na snagu nakon sklapanja ugovora o prodaji stana, a nemaju retroaktivno djelovanje, nije od utjecaja na utvrđeni broj bodova stana, a time i na cijenu stana u vrijeme zaključenja ugovora o prodaji stana. Izbor odluka VSRH 2/00 str.49, obr. ARHSE201G2000VS035613RHR
VSRH, Rev 2334/97, 2.3.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2334/97, 2.3.2000 VS035612 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Kada stanar nije prethodno podnio pismeni zahtjev za kupnju stana ali je u zakonskom roku za podnošenje zahtjeva podnio tužbu sudu, tužbu treba smatrati pravodobnim pismenim zahtjevom. Izbor odluka VSRH 2/00 str.48, obr. ARHSE201G2000VS035612RHR
VSRH, Rev 2415/96, 29.2.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2415/96, 29.2.2000 VS035611 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Okolnost da se stan nalazi u zgradi koja je spomenik kulture, ne isključuje sama po sebi prodaju stana primjenom odredaba Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Izbor odluka VSRH 2/00 str.47, obr. ARHSE201G2000VS035611RHR
VSRH, Rev 700/93, 22.3.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 700/93, 22.3.2000 VS035615 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Kad radnik ima pravo rasporeda na odgovarajuće radno mjesto, a postoji više (odgovarajućih radnih mjesta), pravo je poslodavca da odluči na koje će odgovarajuće radno mjesto rasporediti radnika. Izbor odluka VSRH 2/00 str.56, obr. ARHSE201G2000VS035615RHR
VSRH, Rev 3150/99, 4.4.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 3150/99, 4.4.2000 VS035617 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Kad se zaposlenik nakon ozljede na radu vrati na rad, ne pripada mu pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od one koja bi mu inače pripadala. Izbor odluka VSRH 2/00 str.58, obr. ARHSE201G2000VS035617RHR
VSRH, Rev 1908/99, 17.11.1999 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1908/99, 17.11.1999 VS035618 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Prava koja invalidu rada pripadaju prema čl. ZR ne isključuju pravo na otpremninu prema čl. Izbor odluka VSRH 2/00 str.58, obr.
VSRH, Rev 713/00, 27.9.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 713/00, 27.9.2000 VS035616 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Nakon dana prestanka radnog odnosa umirovljenejem zaposlenik ne može nastaviti korištenje godišnjeg odmora. Izbor odluka VSRH 2/00 str.56, obr. ARHSE201G2000VS035616RHR
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 VS035640 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada je privremenom mjerom protivniku osiguranja zabranjeno određeno ponašanje, zabrana se smatra povedenom dostavom rješenja protivniku osiguranja. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035640RHR
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000 VS035639 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Privremenom mjerom ne može se ispuniti tužbeni zahtjev, niti se može donijeti, ako nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035639RHR
ŽS Šibenik, Gž 206/00, 25.4.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 206/00, 25.4.2000 VS035608 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: U ostavinskom postupku može se donijeti privremena mjera radi osiguranja ostavine (čl. ZN), a ne i privremena mjera kojom se uređuju odnosi nasljednika u pogledu korištenja predmeta ostavine. U ovom potonjem slučaju, naime, u pitanju je spor nasljednika oko načina korištenja stvari u njihovom zajedničkom vlasništvu, koji spor se ne može rješavati u ostavinskom postupku.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 315 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2000(96) 1998(1) 1995(3) 1994(1)
1993(4) 1992(20) 1991(108) 1990(307)
1989(400) 1988(294) 1987(367) 1986(434)
1985(301) 1984(495) 1983(522) 1982(404)
1981(338) 1980(379) 1979(243) 1978(251)
1977(225) 1976(343) 1975(204) 1974(224)
1973(161) 1972(218) 1971(176) 1970(211)
1969(70) 1968(51) 1967(100) 1966(113)
1965(101) 1964(77) 1963(41) 1962(39)
1961(24) 1960(40) 1959(42) 1958(43)
1957(44) 1956(62) 1955(84) 1954(57)
1953(59) 1952(60) 1951(8) 1950(2)
1949(4)

Vrsta

Odluke(7747)
Stajališta i pravno mišljenje(104)

Područje

besplatna pravna pomoć(3)
carine(2)
državljanstvo(1)
građansko procesno pravo(1392)
građevinsko zemljište(67)
graditeljstvo(2)
izvanparnični postupak(84)
izvlaštenje(97)
izvršenje kaznenih sankcija(13)
kazneno materijalno pravo(1020)
kazneno procesno pravo(599)
konfiskacija(19)
mađunarodno privatno pravo(66)
nacionalizacija(13)
nagodba(65)
nasljedno pravo(336)
obiteljsko pravo(292)
obvezno pravo(23)
odštetno pravo(562)
oružje(1)
ovršno pravo(183)
poljoprivredna zemljišta(32)
pomorsko pravo(21)
porezi(1)
pravo društava(4)
pravo intelektualnog vlasništva(93)
pravo osiguranja(17)
prometno pravo(227)
računovodstveni upravni spor(2)
radno pravo(19)
rekvizicija(1)
stambeno pravo(284)
statusno pravo(1)
stečajno pravo(67)
stvarno pravo(538)
sudske takse(3)
sudski registar(2)
upravni postupak(66)
upravni spor(14)
urbanizam(2)
uzance(15)
vrijednosni papiri(40)
Zakon o radu(1518)
zemljišna knjiga(44)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite