Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Arhiva sentenci
 

Arhiva sentenci

Stranica 1 / 315
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7851)
Naslov Područje Datum odluke
VSRH, Rev 1076/00, 9.8.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1076/00, 9.8.2000 VS035622 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Za primjenu duljeg zastarnog roka za pokretanje disciplinskog postupka kad teža povreda radne obveze sadrži obilježja kaznenog djela nije odlučno da je sudskom presudnom utvrđeno postojanje kaznenog djela. Izbor odluka VSRH 2/00 str.63, obr. ARHSE201G2000VS035622RHR
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000 VS035602 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Isplatom naknade iz osiguranja na osiguratelja po samom zakonu prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je odgovorna za štetu do visine isplaćene naknade s kamatama od dana kada je izvršio isplatu svome osiguraniku. Izbor odluka VSRH 2/00 str.38, obr. ARHSE201G2000VS035602RHR
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000 pravo osiguranja 1.12.2000
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000 VS035603 Odluke Hrvatska pravo osiguranja ORIGINAL: Osiguratelj ne odgovara za štetu prouzročenu vojnim vozilom koje nije bilo osigurano od autoodgovornosti jer se obveza osiguranja od autoodgovornosti ne odnosi na vojna vozila. Izbor odluka VSRH 2/00 str.39, obr. ARHSE201G2000VS035603RHR
VSRH, Rev 317/00, 14.6.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 317/00, 14.6.2000 VS035621 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Poslodavac i zaposlenik mogu ugovarati visinu otpremnine ali ne u manjem iznosu od propisanog. Izbor odluka VSRH 2/00 str.62, obr. ARHSE201G2000VS035621RHR
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000 VS035601 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Od utvrđene naknade s naslova neimovinske štete odbijaju se iznosi isplaćeni zaposleniku s naslova kolektivnog osiguranja od odgovornosti neovisno o tome iz kojih je sredstava plaćena premija. Izbor odluka VSRH 2/00 str.37, obr. ARHSE201G2000VS035601RHR
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000 VS035604 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Za pravnu valjanost pismene oporuke pred svjedocima se traži da oporučitelj zna čitati i pisati, pri čemu nije dovoljno da oporučitelj znade čitati i pisati, već se traži da on - oporučitelj bude u stanju služiti se ovim svojim znanjem. Izbor odluka VSRH 2/00 str.43, obr. ARHSE201G2000VS035604RHR
VSRH, II Kž 726/99, 30.11.1999 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, II Kž 726/99, 30.11.1999 VS035652 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Sudac koji je sudjelovao u odlučivanju o prigovoru protiv optužnice nije isključen od obavljanja sudske dužnosti u izvanraspravnom vijeću koje odlučuje o osnovanosti pritvora, jer se ne radi o suđenju u istom predmetu. Izbor odluka VSRH 2/00 str.135 ARHSE201G2000VS035652RHR
VSRH, Rev 2936/98, 27.1.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2936/98, 27.1.2000 VS035624 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Okolnost da se radnik nalazi na bolovanju nije zapreka da se utvrdi da je za njegovim radom prestala potreba neovisno o tome što mu iz tog razloga radni odnos ne može prestati dok traje prevremena nesposobnost za rad. Izbor odluka VSRH 2/00 str.64, obr. ARHSE201G2000VS035624RHR
VSRH, I Kž 160/98, 16.5.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 160/98, 16.5.2000 VS035650 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: Optuženik je počinio kazneno djelo prouzročenje smrti iz nehaja iz čl. 90. KZ, kad je uvrđeno da se optuženik poigravao sa pištoljem na način da ga je repetirao i izbacio metak, okrenuo ga prema svojoj glavi i povukoa obarač, pa je nešto škljocnulo, ponovo je repetirao pištolj kojeg je na zahtjev oštećenika uperio prema njegovoj glavi, olako držeći da metak nije u cijevi i da do štetnih...
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000 VS035605 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Tazbinsko srodstvo nastaje upravo na temelju činjenice postojanja braka, pa prestankom braka, u konkretnom slučaju smrću jednog bračnog druga, prestaje i tazbinski odnos. Stoga činjenica da je jedan od svjedoka pismene oporuke bila osoba iz čl. 73. st. 2. ZN u vrijeme nakon prestanka braka, ne ukazuje na nepravovaljanost oporuke.
VSRH, Kzz 10/99, 30.8.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, Kzz 10/99, 30.8.2000 VS035651 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: Moguć je stjecaj između kaznenog djela udruživanje za počinjenje kaznenog djela iz čl. Zbog toga nema konzumcije kod više faze počinjenja, jer se radi o dvije zasebne kriminalne količine sa dva posebna potpuno različita zaštitna objekta. Opravdano je uzeti da pripadnik organizirane grupe odgovara za samo članstvo u grupi organiziranoj za počinjenje kaznenog djela, kao i za kazneno djelo ...
ŽS Zagreb, Gž 122/00, 2.5.2000 radno pravo 1.12.2000
ŽS Zagreb, Gž 122/00, 2.5.2000 VS035620 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Materijalne mogućnosti poslodavca ne utječu na visinu otpremnine u smislu odredbe čl. 118. Zakona o radu (Narodne novine, broj 38/95, 54/95 i 65/95). Izbor odluka VSRH 2/00 str.61, obr.
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000 VS035606 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Ocijenjeno je uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, da okolnost da je davatelju uzdržavanja u vrijeme sklapanja ugovora bila poznata teška bolest primateljice uzdržavanja, i da je ona umrla kratko vrijeme iza toga, sama po sebi ne ukazuje na ništavost ugovora kada je bilo neizvjesno koliko će dugo primateljica uzdržavanja živjeti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.44, obr. ARHSE201G2000VS035606RHR
ŽS Sisak, Gž 1073/99, 27.2.2000 stvarno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1073/99, 27.2.2000 VS035595 Odluke Hrvatska stvarno pravo ORIGINAL: U vrijeme dosjedanja uračunava se vrijeme za koje su prednici sadašnjeg posjednika neprekidno posjedovali stvar i to kao zakoniti, pošteni i istiniti samostalni posjednici. Izbor odluka VSRH 2/00 str.4, obr. ARHSE201G2000VS035595RHR
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 VS035640 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada je privremenom mjerom protivniku osiguranja zabranjeno određeno ponašanje, zabrana se smatra povedenom dostavom rješenja protivniku osiguranja. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035640RHR
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000 VS035638 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada se radi o ovrsi na plaći ovršenika, dostavom rejšenja o ovrsi ovršenikovom poslodavca ovrha je dovršena. Izbor odluka VSRH 2/00 str.115, obr. ARHSE201G2000VS035638RHR
VSRH, I Kž 409/00, 23.8.2000 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 409/00, 23.8.2000 VS035653 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Odredba čl. 63. st. 1. ZKP/97 o isključenju zajedničkog branitelja mora se primijeniti već u fazi predkaznenog postupka, tj. pred redarstvenim vlastima, a ne tek u trenutku kada je kazneni postupak započeo.
VSRH, Rev 70799, 16.5.2000 radno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 70799, 16.5.2000 VS035619 Odluke Hrvatska radno pravo ORIGINAL: Sama okolnost da je poslodavac platio doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrijeme neopravdanog izostanka zaposlenika s posla, ne znači preuzimanje i postojanje isplate plaće za taj period. Izbor odluka VSRH 2/00 str.60, obr. ARHSE201G2000VS035619RHR
ŽS Sisak, Gž 1247/99, 20.3.2000 odštetno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1247/99, 20.3.2000 VS035623 Odluke Hrvatska odštetno pravo ORIGINAL: Poslodavac nije odgovoran za štetu uzrokovanu zaposleniku ako dokaže da je šteta nastala (isključivo) krivnjom zaposlenika. Izbor odluka VSRH 2/00 str.63, obr. ARHSE201G2000VS035623RHR
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000 VS035639 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Privremenom mjerom ne može se ispuniti tužbeni zahtjev, niti se može donijeti, ako nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035639RHR
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000 VS035600 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Isplatom naknade za osiguranje robe koja je bila predmet ugovora o prijevozu u cestovnom prometu na osiguratelja po samom zakonu do visine isplaćene naknade prestaju osiguranikova prava prema prijevozniku kao odogovornoj osobi. Izbor odluka VSRH 2/00 str.37, obr. ARHSE201G2000VS035600RHR
VSRH, I Kž 241/00, 21.6.2000 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 241/00, 21.6.2000 VS035657 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Povrijeđen je ugled optuženika kad je njegov slučaj, koji se odnosi na neosnovanju osudu - optužba odbijena, bio prikazivan u sredstvima javnog priopćavanja, pa su ispunjeni zakonski uvjeti iz čl. ZKP da se u sredstvima javnog priopćavanja objavi priopćenje o donošenju odbijajuće presude protiv optuženika zbog kaznenog djela iz čl. Izbor odluka VSRH 2/00 str.142, obr.
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998 stvarno pravo 1.12.2000
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998 VS035597 Odluke Hrvatska stvarno pravo ORIGINAL: Po naravi stvari, služnost puta može postojati preko više (poslužnih) nekretnina, ali se do povlaštene nekretnine ne može prekidati, nego se u prostoru mora protezati kontinuirano. Izbor odluka VSRH 2/00 str.5 ARHSE201G2000VS035597RHR
VSRH, Rev 819/96, 7.3.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 819/96, 7.3.2000 VS035599 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Sud neće primjeniti odredbe Općih uvjeta prema kojima propust osiguranika da prijavi nesretni slučaj osiguratelju ima za posljedicu gubitak prava na kamate. Izbor odluka VSRH 2/00 str.36, obr. ARHSE201G2000VS035599RHR
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000 VS035637 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Obveznopravni zahtjev treće osobe s naslova učinjenih ulaganja u predmet ovrhe nije takvo pravo koje bi spriječavalo ovrhu na tim nekretninama. Izbor odluka VSRH 2/00 str.115, obr. ARHSE201G2000VS035637RHR
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 315 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2000(96) 1998(1) 1995(3) 1994(1)
1993(4) 1992(20) 1991(108) 1990(307)
1989(400) 1988(294) 1987(367) 1986(434)
1985(301) 1984(495) 1983(522) 1982(404)
1981(338) 1980(379) 1979(243) 1978(251)
1977(225) 1976(343) 1975(204) 1974(224)
1973(161) 1972(218) 1971(176) 1970(211)
1969(70) 1968(51) 1967(100) 1966(113)
1965(101) 1964(77) 1963(41) 1962(39)
1961(24) 1960(40) 1959(42) 1958(43)
1957(44) 1956(62) 1955(84) 1954(57)
1953(59) 1952(60) 1951(8) 1950(2)
1949(4)

Vrsta

Odluke(7747)
Stajališta i pravno mišljenje(104)

Područje

besplatna pravna pomoć(3)
carine(2)
državljanstvo(1)
građansko procesno pravo(1392)
građevinsko zemljište(67)
graditeljstvo(2)
izvanparnični postupak(84)
izvlaštenje(97)
izvršenje kaznenih sankcija(13)
kazneno materijalno pravo(1020)
kazneno procesno pravo(599)
konfiskacija(19)
mađunarodno privatno pravo(66)
nacionalizacija(13)
nagodba(65)
nasljedno pravo(336)
obiteljsko pravo(292)
obvezno pravo(23)
odštetno pravo(562)
oružje(1)
ovršno pravo(183)
poljoprivredna zemljišta(32)
pomorsko pravo(21)
porezi(1)
pravo društava(4)
pravo intelektualnog vlasništva(93)
pravo osiguranja(17)
prometno pravo(227)
računovodstveni upravni spor(2)
radno pravo(19)
rekvizicija(1)
stambeno pravo(284)
statusno pravo(1)
stečajno pravo(67)
stvarno pravo(538)
sudske takse(3)
sudski registar(2)
upravni postupak(66)
upravni spor(14)
urbanizam(2)
uzance(15)
vrijednosni papiri(40)
Zakon o radu(1518)
zemljišna knjiga(44)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite