Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Arhiva sentenci
 

Arhiva sentenci

Stranica 1 / 315
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7851)
Naslov Područje Datum odluke
VTSRH, Pž 4243/00, 3.10.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 4243/00, 3.10.2000 VS035644 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Ništava je odluka nadzornog odbora društva koja ne sadrži nikakve razloge zbog kojih je odluka o opozivu člana uprave društva ili njezina predsjednika donesena. Izbor odluka VSRH 2/00 str.124, obr.
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000 VS035642 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Predlagatelj osiguranja koji je bračni drug protivnika osiguranja učinio je vjerojatnim svoju nenovčanu tražbinu time što su nekretnine, koje su predmet tužbenog zahtjeva stečene u braku, kao i obzirom na zakonsku odredbu čl. st. 1. Obiteljskog zakona (ObZ) koja regulira da su bračni drugovi suvlasnici u bračnoj stečevini u jednakim dijelovima. Izbor odluka VSRH 2/00 str.117, obr.
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000 VS035641 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Zabilježba privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine nema pravni učinak, ako je ukinuta privremena mjera na temelju koje je određena zabilježba u zemljišnoj knjizi. Izbor odluka VSRH 2/00 str.117, obr. ARHSE201G2000VS035641RHR
VTSRH, Pž 3087/00, 29.8.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 3087/00, 29.8.2000 VS035645 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Sjednicu nadzornog odbora saziva njegov predsjednik. Sjednici nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi i članovi uprave društva. Ništave su odluke nadzornog odbora koje su donesene na sjednici koju nije sazvao predsjednik nadzornog odbora, te kojoj su prisustvovale osobe koje nisu članovi nadzornog odbora, niti članovi uprave društva.
VTSRH, Pž 3660/00, 12.9.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 3660/00, 12.9.2000 VS035646 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Likvidaciju trgovačkog društva provode članovi uprave, ukoliko se društvenim ugovorom ili odlukom članova društva ne imenuju likvidatorima jedna ili više osoba. Stupanjem na snagu Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 44/96) ddana 1. siječnja 1997.g. nisu propisana procesna pravila po kojima bi sud provodio postupak likvidacije.
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 VS035640 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada je privremenom mjerom protivniku osiguranja zabranjeno određeno ponašanje, zabrana se smatra povedenom dostavom rješenja protivniku osiguranja. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035640RHR
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000 VS035638 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada se radi o ovrsi na plaći ovršenika, dostavom rejšenja o ovrsi ovršenikovom poslodavca ovrha je dovršena. Izbor odluka VSRH 2/00 str.115, obr. ARHSE201G2000VS035638RHR
ŽS Rijeka, Gž 1496/98, 27.9.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 1496/98, 27.9.2000 VS035636 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Nema uvjeta za upućivanje u parnicu povodom žalbe ovršenika podnesene protiv rješenja o ovrsi, kada ovršenik sadržajem žalbe dovodi u pitanje pravovaljanost ovršne javnobilježničke isprave. Izbor odluka VSRH 2/00 str.114, obr. ARHSE201G2000VS035636RHR
VTSRH, Pž 4772/00, 7.11.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VTSRH, Pž 4772/00, 7.11.2000 VS035635 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Pravnoj osobi koja je upisana u sudskom registru dostava ovršnog rješenja obavlja se na adresu navedenu u ovršnom prijedlogu. Ako se dostava na toj adresi ne može obaviti, dostava se obavlja na adresu iz sudskog registra. Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, zakonita je dostava obavljena na oglasnoj ploči suda.
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000 VS035637 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Obveznopravni zahtjev treće osobe s naslova učinjenih ulaganja u predmet ovrhe nije takvo pravo koje bi spriječavalo ovrhu na tim nekretninama. Izbor odluka VSRH 2/00 str.115, obr. ARHSE201G2000VS035637RHR
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000 VS035639 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Privremenom mjerom ne može se ispuniti tužbeni zahtjev, niti se može donijeti, ako nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035639RHR
VTSRH, Pž 4242/00, 3.10.2000 pravo društava 1.12.2000
VTSRH, Pž 4242/00, 3.10.2000 VS035643 Odluke Hrvatska pravo društava ORIGINAL: Dioničarima se isplaćuje udjel u dobiti razmjerno nominalnim odnosima njihovih dionica i to u obliku novčane isplate. Nezakonita je odluka društva o isplati udjela u dobiti kojom se ista isplata udjela u dobiti vrši upućivanjem na kupnju robe kod trećeg trgovačkog društva. Izbor odluka VSRH 2/00 str.123, obr.
VSRH, I Kž 409/00, 23.8.2000 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 409/00, 23.8.2000 VS035653 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Odredba čl. 63. st. 1. ZKP/97 o isključenju zajedničkog branitelja mora se primijeniti već u fazi predkaznenog postupka, tj. pred redarstvenim vlastima, a ne tek u trenutku kada je kazneni postupak započeo.
VSRH, I Kž 241/00, 21.6.2000 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 241/00, 21.6.2000 VS035657 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Povrijeđen je ugled optuženika kad je njegov slučaj, koji se odnosi na neosnovanju osudu - optužba odbijena, bio prikazivan u sredstvima javnog priopćavanja, pa su ispunjeni zakonski uvjeti iz čl. ZKP da se u sredstvima javnog priopćavanja objavi priopćenje o donošenju odbijajuće presude protiv optuženika zbog kaznenog djela iz čl. Izbor odluka VSRH 2/00 str.142, obr.
VSRH, I Kž 560/00, 6.9.2000 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 560/00, 6.9.2000 VS035655 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Kad iz jednog nalaza psihijatrijskog vještaka proizlazi da su optuženici u vrijeme počinjenja kaznenog djela bili potpuno ubrojivi, dok iz drugog vještačkog nalaza proizlazi da su u vrijeme počinjenja kaznenog djela obojica optuženika bili smanjeno ubrojivi, a razlike u nalazima vještaka nisu otklonjene ni saslušanjem vještaka na glavnoj raspravi, sud prvog stupnja nije mogao utemeljiti svoju ...
VSRH, I Kž 337/00, 14.9.2000 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 337/00, 14.9.2000 VS035654 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Ako je između optuženika i svjedoka prestala izvanbračna zajednica ne postoji obveza suda da bivšeg izvanbračnog druga optuženika, na temelju čl. st. 1. toč. 1. ZKP, upozorava da je oslobođen obveze svjedočenja u kaznenom predmetu. Izbor odluka VSRH 2/00 str.139, obr.
VSRH, II Kž 149/99, 15.3.1999 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, II Kž 149/99, 15.3.1999 VS035656 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Drugostupanjski sud nije ovlašten, samo po žalbi optuženika, odrediti odnosno produljiti pritovor po drugom pritvorskom osnovu, jer se time krši zabrana reformatio in peius, sukladno čl. u vezi čl. st. 1. ZKP. Izbor odluka VSRH 2/00 str.140 ARHSE201G2000VS035656RHR
VSRH, I Kž 661/99, 4.5.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 661/99, 4.5.2000 VS035647 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: I kod neubrojive osobe postoji voljni element, postoji volja kao psihički proces stvaranja želje da se nešto učini, samo što je ta njegova volja za nepravom (pogrešno formirana volja) u trenutku donošenja odluke bila rezultat određenog biopsihološkog stanja uslijed kojeg ona nije mogla ispravno, smišljeno rasuđivati ni odlučivati, pa iz tog razloga za kazneno djelo nije kriva, za razliku od ...
VSRH, II Kž 726/99, 30.11.1999 kazneno procesno pravo 1.12.2000
VSRH, II Kž 726/99, 30.11.1999 VS035652 Odluke Hrvatska kazneno procesno pravo ORIGINAL: Sudac koji je sudjelovao u odlučivanju o prigovoru protiv optužnice nije isključen od obavljanja sudske dužnosti u izvanraspravnom vijeću koje odlučuje o osnovanosti pritvora, jer se ne radi o suđenju u istom predmetu. Izbor odluka VSRH 2/00 str.135 ARHSE201G2000VS035652RHR
VSRH, I Kž 160/98, 16.5.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 160/98, 16.5.2000 VS035650 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: Optuženik je počinio kazneno djelo prouzročenje smrti iz nehaja iz čl. 90. KZ, kad je uvrđeno da se optuženik poigravao sa pištoljem na način da ga je repetirao i izbacio metak, okrenuo ga prema svojoj glavi i povukoa obarač, pa je nešto škljocnulo, ponovo je repetirao pištolj kojeg je na zahtjev oštećenika uperio prema njegovoj glavi, olako držeći da metak nije u cijevi i da do štetnih...
VSRH, I Kž 321/97, 12.4.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 321/97, 12.4.2000 VS035648 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: Kad su optuženici platili kupljenu robo lažnim novcem, počilnili su samo kazneno djelo krivotvorenja novca iz čl.148. st. 2. KZ) a ne i kazneno djelo prijevare iz čl. st. 1. KZ). Izbor odluka VSRH 2/00 str.133, obr.
VSRH, I Kž 468/00, 14.9.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, I Kž 468/00, 14.9.2000 VS035649 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: Sud prvog stupnja pravilno je zaključio da se u radnjama optuženice stječu elementi kaznenog djela ubojstva iz čl. 92. KZ, kad je utvrdio da se okrivljenica, samo zbog verbalnog izazivanja oštećenika koji se nalazio u drugoj sobi iz koje nije izlazio i nije pokazivao volju za ozbiljnim sukobom, u počinjenju kaznenog djela nije nalazila po objektivnim kriterijima u jako razdrženom stanju, već ...
VSRH, Kzz 10/99, 30.8.2000 kazneno materijalno pravo 1.12.2000
VSRH, Kzz 10/99, 30.8.2000 VS035651 Odluke Hrvatska kazneno materijalno pravo ORIGINAL: Moguć je stjecaj između kaznenog djela udruživanje za počinjenje kaznenog djela iz čl. Zbog toga nema konzumcije kod više faze počinjenja, jer se radi o dvije zasebne kriminalne količine sa dva posebna potpuno različita zaštitna objekta. Opravdano je uzeti da pripadnik organizirane grupe odgovara za samo članstvo u grupi organiziranoj za počinjenje kaznenog djela, kao i za kazneno djelo ...
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998 stvarno pravo 1.12.2000
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998 VS035597 Odluke Hrvatska stvarno pravo ORIGINAL: Po naravi stvari, služnost puta može postojati preko više (poslužnih) nekretnina, ali se do povlaštene nekretnine ne može prekidati, nego se u prostoru mora protezati kontinuirano. Izbor odluka VSRH 2/00 str.5 ARHSE201G2000VS035597RHR
VSRH, Rev 2334/97, 2.3.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2334/97, 2.3.2000 VS035612 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Kada stanar nije prethodno podnio pismeni zahtjev za kupnju stana ali je u zakonskom roku za podnošenje zahtjeva podnio tužbu sudu, tužbu treba smatrati pravodobnim pismenim zahtjevom. Izbor odluka VSRH 2/00 str.48, obr. ARHSE201G2000VS035612RHR
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 315 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2000(96) 1998(1) 1995(3) 1994(1)
1993(4) 1992(20) 1991(108) 1990(307)
1989(400) 1988(294) 1987(367) 1986(434)
1985(301) 1984(495) 1983(522) 1982(404)
1981(338) 1980(379) 1979(243) 1978(251)
1977(225) 1976(343) 1975(204) 1974(224)
1973(161) 1972(218) 1971(176) 1970(211)
1969(70) 1968(51) 1967(100) 1966(113)
1965(101) 1964(77) 1963(41) 1962(39)
1961(24) 1960(40) 1959(42) 1958(43)
1957(44) 1956(62) 1955(84) 1954(57)
1953(59) 1952(60) 1951(8) 1950(2)
1949(4)

Vrsta

Odluke(7747)
Stajališta i pravno mišljenje(104)

Područje

besplatna pravna pomoć(3)
carine(2)
državljanstvo(1)
građansko procesno pravo(1392)
građevinsko zemljište(67)
graditeljstvo(2)
izvanparnični postupak(84)
izvlaštenje(97)
izvršenje kaznenih sankcija(13)
kazneno materijalno pravo(1020)
kazneno procesno pravo(599)
konfiskacija(19)
mađunarodno privatno pravo(66)
nacionalizacija(13)
nagodba(65)
nasljedno pravo(336)
obiteljsko pravo(292)
obvezno pravo(23)
odštetno pravo(562)
oružje(1)
ovršno pravo(183)
poljoprivredna zemljišta(32)
pomorsko pravo(21)
porezi(1)
pravo društava(4)
pravo intelektualnog vlasništva(93)
pravo osiguranja(17)
prometno pravo(227)
računovodstveni upravni spor(2)
radno pravo(19)
rekvizicija(1)
stambeno pravo(284)
statusno pravo(1)
stečajno pravo(67)
stvarno pravo(538)
sudske takse(3)
sudski registar(2)
upravni postupak(66)
upravni spor(14)
urbanizam(2)
uzance(15)
vrijednosni papiri(40)
Zakon o radu(1518)
zemljišna knjiga(44)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite