Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Arhiva sentenci
 

Arhiva sentenci

Stranica 1 / 315
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7851)
Naslov Područje Datum odluke
VSRH, Rev 2145/97, 5.7.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2145/97, 5.7.2000 VS035607 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju nije dovoljno da davatelj uzdržavanja svoju obvezu nije ispunio sporadično u neznatnom obimu. Izbor odluka VSRH 2/00 str.45, obr. ARHSE201G2000VS035607RHR
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000 VS035601 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Od utvrđene naknade s naslova neimovinske štete odbijaju se iznosi isplaćeni zaposleniku s naslova kolektivnog osiguranja od odgovornosti neovisno o tome iz kojih je sredstava plaćena premija. Izbor odluka VSRH 2/00 str.37, obr. ARHSE201G2000VS035601RHR
ŽS Šibenik, Gž 206/00, 25.4.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 206/00, 25.4.2000 VS035608 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: U ostavinskom postupku može se donijeti privremena mjera radi osiguranja ostavine (čl. ZN), a ne i privremena mjera kojom se uređuju odnosi nasljednika u pogledu korištenja predmeta ostavine. U ovom potonjem slučaju, naime, u pitanju je spor nasljednika oko načina korištenja stvari u njihovom zajedničkom vlasništvu, koji spor se ne može rješavati u ostavinskom postupku.
VSRH, Rev 2321/97, 1.3.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2321/97, 1.3.2000 VS035609 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Pravo otkupa stana datog na privremeno korištenje nije ograničeno samo na državne stanove. Izbor odluka VSRH 2/00 str.46, obr. ARHSE201G2000VS035609RHR
VSRH, Rev 2422/96, 22.2.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2422/96, 22.2.2000 VS035610 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Na stanovima koju su kao društvena sredstva poduzeća osnivanje javnog poduzeća postala državno vlasništvo, nije se moglo steći stanarsko pravo pa ne mogu biti niti predmet otkupa prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Izbor odluka VSRH 2/00 str.47, obr. ARHSE201G2000VS035610RHR
VSRH, Rev 2415/96, 29.2.2000 stambeno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 2415/96, 29.2.2000 VS035611 Odluke Hrvatska stambeno pravo ORIGINAL: Okolnost da se stan nalazi u zgradi koja je spomenik kulture, ne isključuje sama po sebi prodaju stana primjenom odredaba Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Izbor odluka VSRH 2/00 str.47, obr. ARHSE201G2000VS035611RHR
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000 pravo osiguranja 1.12.2000
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000 VS035603 Odluke Hrvatska pravo osiguranja ORIGINAL: Osiguratelj ne odgovara za štetu prouzročenu vojnim vozilom koje nije bilo osigurano od autoodgovornosti jer se obveza osiguranja od autoodgovornosti ne odnosi na vojna vozila. Izbor odluka VSRH 2/00 str.39, obr. ARHSE201G2000VS035603RHR
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000 VS035602 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Isplatom naknade iz osiguranja na osiguratelja po samom zakonu prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je odgovorna za štetu do visine isplaćene naknade s kamatama od dana kada je izvršio isplatu svome osiguraniku. Izbor odluka VSRH 2/00 str.38, obr. ARHSE201G2000VS035602RHR
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000 VS035606 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Ocijenjeno je uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, da okolnost da je davatelju uzdržavanja u vrijeme sklapanja ugovora bila poznata teška bolest primateljice uzdržavanja, i da je ona umrla kratko vrijeme iza toga, sama po sebi ne ukazuje na ništavost ugovora kada je bilo neizvjesno koliko će dugo primateljica uzdržavanja živjeti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.44, obr. ARHSE201G2000VS035606RHR
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000 VS035604 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Za pravnu valjanost pismene oporuke pred svjedocima se traži da oporučitelj zna čitati i pisati, pri čemu nije dovoljno da oporučitelj znade čitati i pisati, već se traži da on - oporučitelj bude u stanju služiti se ovim svojim znanjem. Izbor odluka VSRH 2/00 str.43, obr. ARHSE201G2000VS035604RHR
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000 nasljedno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000 VS035605 Odluke Hrvatska nasljedno pravo ORIGINAL: Tazbinsko srodstvo nastaje upravo na temelju činjenice postojanja braka, pa prestankom braka, u konkretnom slučaju smrću jednog bračnog druga, prestaje i tazbinski odnos. Stoga činjenica da je jedan od svjedoka pismene oporuke bila osoba iz čl. 73. st. 2. ZN u vrijeme nakon prestanka braka, ne ukazuje na nepravovaljanost oporuke.
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000 obvezno pravo 1.12.2000
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000 VS035600 Odluke Hrvatska obvezno pravo ORIGINAL: Isplatom naknade za osiguranje robe koja je bila predmet ugovora o prijevozu u cestovnom prometu na osiguratelja po samom zakonu do visine isplaćene naknade prestaju osiguranikova prava prema prijevozniku kao odogovornoj osobi. Izbor odluka VSRH 2/00 str.37, obr. ARHSE201G2000VS035600RHR
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000 VS035642 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Predlagatelj osiguranja koji je bračni drug protivnika osiguranja učinio je vjerojatnim svoju nenovčanu tražbinu time što su nekretnine, koje su predmet tužbenog zahtjeva stečene u braku, kao i obzirom na zakonsku odredbu čl. st. 1. Obiteljskog zakona (ObZ) koja regulira da su bračni drugovi suvlasnici u bračnoj stečevini u jednakim dijelovima. Izbor odluka VSRH 2/00 str.117, obr.
ŽS Sisak, Gž 1073/99, 27.2.2000 stvarno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1073/99, 27.2.2000 VS035595 Odluke Hrvatska stvarno pravo ORIGINAL: U vrijeme dosjedanja uračunava se vrijeme za koje su prednici sadašnjeg posjednika neprekidno posjedovali stvar i to kao zakoniti, pošteni i istiniti samostalni posjednici. Izbor odluka VSRH 2/00 str.4, obr. ARHSE201G2000VS035595RHR
VSRH, Gr 439/99, 13.4.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VSRH, Gr 439/99, 13.4.2000 VS035634 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na temelju računa kojim je obračunata zakupnina kao vjerodostojne isprave nadležan je općisnki sud. Izbor odluka VSRH 2/00 str.113, obr. ARHSE201G2000VS035634RHR
ŽS Rijeka, Gž 1496/98, 27.9.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Rijeka, Gž 1496/98, 27.9.2000 VS035636 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Nema uvjeta za upućivanje u parnicu povodom žalbe ovršenika podnesene protiv rješenja o ovrsi, kada ovršenik sadržajem žalbe dovodi u pitanje pravovaljanost ovršne javnobilježničke isprave. Izbor odluka VSRH 2/00 str.114, obr. ARHSE201G2000VS035636RHR
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000 VS035638 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada se radi o ovrsi na plaći ovršenika, dostavom rejšenja o ovrsi ovršenikovom poslodavca ovrha je dovršena. Izbor odluka VSRH 2/00 str.115, obr. ARHSE201G2000VS035638RHR
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000 VS035637 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Obveznopravni zahtjev treće osobe s naslova učinjenih ulaganja u predmet ovrhe nije takvo pravo koje bi spriječavalo ovrhu na tim nekretninama. Izbor odluka VSRH 2/00 str.115, obr. ARHSE201G2000VS035637RHR
VTSRH, Pž 4772/00, 7.11.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VTSRH, Pž 4772/00, 7.11.2000 VS035635 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Pravnoj osobi koja je upisana u sudskom registru dostava ovršnog rješenja obavlja se na adresu navedenu u ovršnom prijedlogu. Ako se dostava na toj adresi ne može obaviti, dostava se obavlja na adresu iz sudskog registra. Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, zakonita je dostava obavljena na oglasnoj ploči suda.
ŽS Sisak, Gž1650/99, 27.1.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž1650/99, 27.1.2000 VS035633 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Ne može se provesti ovrha, ako dužnik nije ista osoba sa osobom iz ovršne isprave, ako nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 29. Ovršnog zakona. Izbor odluka VSRH 2/00 str.112, obr.
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000 VS035641 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Zabilježba privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine nema pravni učinak, ako je ukinuta privremena mjera na temelju koje je određena zabilježba u zemljišnoj knjizi. Izbor odluka VSRH 2/00 str.117, obr. ARHSE201G2000VS035641RHR
VSRH, Gzz 22/00, 5.7.2000 ovršno pravo 1.12.2000
VSRH, Gzz 22/00, 5.7.2000 VS035632 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Ako se prijedlog za ovrhu podnosi sudu koji doduše o tražbini nije odlučivao u prvom stupnju ali se kod njega nalaze spisi suda koji je odlučivao u prvom stupnju a koji je naknadno prestao s radom, uz prijedlog za ovrhu nije potrebno podnositi ovršnu ipravu na kojoj je stavljena potvrda o ovršnosti. Izbor odluka VSRH 2/00 str.111, obr. ARHSE201G2000VS035632RHR
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998 stvarno pravo 1.12.2000
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998 VS035597 Odluke Hrvatska stvarno pravo ORIGINAL: Po naravi stvari, služnost puta može postojati preko više (poslužnih) nekretnina, ali se do povlaštene nekretnine ne može prekidati, nego se u prostoru mora protezati kontinuirano. Izbor odluka VSRH 2/00 str.5 ARHSE201G2000VS035597RHR
ŽS Sisak, Gž 710/99, 29.11.1999 stvarno pravo 1.12.2000
ŽS Sisak, Gž 710/99, 29.11.1999 VS035598 Odluke Hrvatska stvarno pravo ORIGINAL: Pravo služnosti puta ne može se ukinuti ako postoji prikladniji prolaz preko nekretnina koje su u vlasništvu treće osobe. Izbor odluka VSRH 2/00 str.5, obr. ARHSE201G2000VS035598RHR
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 ovršno pravo 1.12.2000
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000 VS035640 Odluke Hrvatska ovršno pravo ORIGINAL: Kada je privremenom mjerom protivniku osiguranja zabranjeno određeno ponašanje, zabrana se smatra povedenom dostavom rješenja protivniku osiguranja. Izbor odluka VSRH 2/00 str.116, obr. ARHSE201G2000VS035640RHR
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 315 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2000(96) 1998(1) 1995(3) 1994(1)
1993(4) 1992(20) 1991(108) 1990(307)
1989(400) 1988(294) 1987(367) 1986(434)
1985(301) 1984(495) 1983(522) 1982(404)
1981(338) 1980(379) 1979(243) 1978(251)
1977(225) 1976(343) 1975(204) 1974(224)
1973(161) 1972(218) 1971(176) 1970(211)
1969(70) 1968(51) 1967(100) 1966(113)
1965(101) 1964(77) 1963(41) 1962(39)
1961(24) 1960(40) 1959(42) 1958(43)
1957(44) 1956(62) 1955(84) 1954(57)
1953(59) 1952(60) 1951(8) 1950(2)
1949(4)

Vrsta

Odluke(7747)
Stajališta i pravno mišljenje(104)

Područje

besplatna pravna pomoć(3)
carine(2)
državljanstvo(1)
građansko procesno pravo(1392)
građevinsko zemljište(67)
graditeljstvo(2)
izvanparnični postupak(84)
izvlaštenje(97)
izvršenje kaznenih sankcija(13)
kazneno materijalno pravo(1020)
kazneno procesno pravo(599)
konfiskacija(19)
mađunarodno privatno pravo(66)
nacionalizacija(13)
nagodba(65)
nasljedno pravo(336)
obiteljsko pravo(292)
obvezno pravo(23)
odštetno pravo(562)
oružje(1)
ovršno pravo(183)
poljoprivredna zemljišta(32)
pomorsko pravo(21)
porezi(1)
pravo društava(4)
pravo intelektualnog vlasništva(93)
pravo osiguranja(17)
prometno pravo(227)
računovodstveni upravni spor(2)
radno pravo(19)
rekvizicija(1)
stambeno pravo(284)
statusno pravo(1)
stečajno pravo(67)
stvarno pravo(538)
sudske takse(3)
sudski registar(2)
upravni postupak(66)
upravni spor(14)
urbanizam(2)
uzance(15)
vrijednosni papiri(40)
Zakon o radu(1518)
zemljišna knjiga(44)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite