Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > Savjet dana
 

Tips & tricks

Popis tips & tricks

Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 157)
Stranica 2 / 7

Filtar prema početku važenja propisa

Filtar prema početku važenja propisa Kako bi Vam osigurali brz pristup traženim informacijama i olakšali dobivanje željenog rezultata, s desne strane popisa nalazi se filtar prema godini početka važenja propisa. Ukoliko znate kada je pravni propis koji tražite stupio na snagu, odaberite željenu godinu i dodatno suzite svoju pretragu. Ukoliko propis (zakon, podzakonski propis ili međunarodni ugovor) ima poseban datum stupanja na snagu različit od datuma početka primjene, ovim ...

Detalji...


Popis korisnih dokumenata

Popis korisnih dokumenata Korisni dokumenti su priručnici, brošure, publikacije, vodiči, programi, smjernice, strategije i slično, doneseni od strane nadležnih institucija ili tijela i objavljeni na pravnom portalu IUS-INFO sa svrhom informiranja korisnika portala. Popis svih dokumenata na pravnom portalu IUS-INFO razvrstan je kronološki od najnovijeg prema najstarijem dokumentu. Popis se može pregledavati po pojedinim godinama objave dokumenata, a unutar godine po mjesecima.

Detalji...


Vremenski status propisa

Vremenski status propisa Kako bi Vam osigurali brz pristup traženim informacijama i olakšali dobivanje željenog rezultata, s desne strane popisa nalazi se filtar prema vremenskom statusu propisa. Dva su dodatna statusa koji su uvedeni radi određenih specifičnosti koje se javljaju u hrvatskom zakonodavstvu: „važeći pristupom RH u EU“ i „nevažeći – produžena primjena“. Naime, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i ...

Detalji...


Filtar prema godini objave propisa

Filtar prema godini objave propisa Kako bi Vam osigurali brz pristup traženim informacijama i olakšali dobivanje željenog rezultata, s desne strane popisa nalazi se filtar prema godini objave. Ukoliko znate kada je objavljen pravni propis koji tražite, odaberite željenu godinu i dodatno suzite svoju pretragu. Kraj svake godine u zagradi se nalazi broj koji označava koliko propisa objavljenih te godine možete pronaći na portalu IUS-INFO.

Detalji...


Pregledavanje vremenske ljestvice bez otvaranja dokumenta propisa

Pregledavanje vremenske ljestvice bez otvaranja dokumenta propisa Vremenskoj ljestvici moguće je pristupiti i putem napredne tražilice. Nakon unosa ključnih riječi u naprednu tražilicu prikazuje se popis svih propisa koji sadrže odabrane ključne riječi. Odabirom oznake prikazuje se isključivo vremenska ljestvica pripadajućeg propisa što omogućava uštedu vremena i vrijednosnih bodova.

Detalji...


Opći podzakonski propisi

Opći podzakonski propisi Podzakonski propisi dijele se na opće i pojedinačne. Opći podzakonski propisi unaprijed reguliraju društveni odnos na apstraktan način, a odnose se na neodređeni broj slučajeva i osoba. Opće podzakonske propise možete pronaći kao redakcijski pročišćene tekstove te su im dodijeljene klasifikacije.

Detalji...


Arhiva sentenci

Arhiva sentenci Arhiva sentenci sadrži sažetke sudskih odluka, stajališta i pravnih mišljenja iz vremenskog perioda od 1949. Ove tri kategorije ujedno su i poveznice čijim odabirom možete promijeniti redoslijed prikazivanja sentenci u popisu. Sve tri kategorije kao i sva tri filtra možete kombinirati što znatno ubrzava vrijeme pretraživanja.

Detalji...


Popis korisnih obrazaca

Popis korisnih obrazaca Pravni portal IUS-INFO sadrži veliki broj korisnih obrazaca koji su isključivo dani kao primjeri u informativne svrhe. Predloške izrađuju stručni suradnici portala IUS-INFO ili članovi pravne redakcije portala, dok se službeni obrasci redovito preuzimaju neizmijenjenog sadržaja sa službenih internetskih stranica ovlaštenih tijela Službeni obrasci pojedinog tijela koje ih je donijelo nalaze se u Izvorima rubrike korisni obrasci pod nazivom toga tijela, dok je...

Detalji...


Datum sudske odluke

Datum sudske odluke Popis svih sudskih odluka s desne strane sučelja sadrži datum donošenja odluke. Odluke su poredane kronološkim redoslijedom od najnovije prema starijima. Odabirom poveznice datum odluke, kronološki redoslijed mijenja se od starijih prema novijim sudskim odlukama.

Detalji...


Izbor mišljenja i tumačenja nadležnih tijela po području dokumenta

Izbor mišljenja i tumačenja nadležnih tijela po području dokumenta Popis mišljenja i tumačenja sadrži filtar „Područje“ koji se nalazi s desne strane sučelja. Pored svake kategorije odnosno područja, u zagradi se nalazi broj mišljenja nadležnih tijela donesenih u toj kategoriji, a koja se trenutno nalaze na portalu. Filtriranje rezultata po području možete kombinirati s filtrima datuma i izvora dokumenta.

Detalji...


Kalendar propisa - sučelje popisa propisa

Kalendar propisa - sučelje popisa propisa Nakon odabira datuma otvara se sučelje popisa propisa. Pri vrhu sučelja nalaze se poveznice na tražilice po zbirkama zakona, podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora i lokalnih propisa. Propisi su razvrstani po kategorijama stupanja na snagu propisa, stupanja na snagu promjene propisa (izmjene, dopune i sl.

Detalji...


Popis prijevoda EU zakondavstva

Popis prijevoda EU zakondavstva Prijevodima možete pristupiti na tri načina: s početnog sučelja EU sadržaja gdje se nalazi popis prijevoda dokumenata primarnog zakonodavstva, iz popisa dokumenata sekundarnog zakonodavstva EU ili iz samih dokumenata primarnog zakonodavstava EU. U dokumentu Vam je dostupna poveznica čijim odabirom se otvara word dokument s prijevodom teksta propisa na hrvatski jezik. Prijevodima možete pristupiti i iz popisa dokumenata sekundarnog zakonodavstva EU ...

Detalji...


Važeći i budući status propisa u izborniku brojeva narodnih novina

Važeći i budući status propisa u izborniku brojeva narodnih novina Ispod pretraživača (padajućeg izbornika) Narodnih novina propisi su podijeljeni u dvije skupine: važeći i budući propisi te nevažeći propisi. U skupini važećih i budućih propisa poveznice na važeći propis nalaze se na bijeloj podlozi, dok se poveznice na buduće propise nalaze na plavoj podlozi čime se omogućava brzi uvid u verzije propisa koje su na snazi na dan pretrage. Uz neke propise pojavljuje se oznaka...

Detalji...


Popis dokumenata primarnog zakonodavstva EU

Popis dokumenata primarnog zakonodavstva EU Primarno zakonodavstvo EU čine temeljni akti koje možemo podijeliti na osnivačke ugovore (founding treaties), pristupne ugovore (acession treaties) i druge ugovore i protokole. S desne strane popisa nalaze se poveznice na filtre razvrstavanja po godini donošenja i vrsti temeljnog akta. Odabirom pojedinog filtra otvara se popis dokumenata koji se nalaze unutar te kategorije, dok broj u zagradi predstavlja broj dokumenata u pojedinoj kategoriji (...

Detalji...


Odabir sentenci po prezimenu autora

Odabir sentenci po prezimenu autora Popis sentenci sudova sadrži filtar „Autori“ koji omogućava odabir sentence prema njezinom autoru. Filtar prikazuje slova po abecedi, a uzima se prvo slovo prezimena nekog autora. Slova označena plavom bojom imaju popis autora kojima prezime počinje tim slovom, dok slova označena sivom bojom nemaju popis autora.

Detalji...


Pretraživanje unutar registra propisa

Pretraživanje unutar registra propisa U registru propisa, propisi su razvrstani u deset osnovnih područja, unutar njih po sadržajnim skupinama i kronološkom slijedu. Odabirom poveznice klasifikacijske oznakeu rubrici „Sadržaj“ dobivate uvid u sve propise koji nose tu klasifikacijsku oznaku. Odabirom poveznice „Nazad na sadržaj“, koja se nalazi ispod naslova Registar propisa, vraćate se na početno sučelje „Registra propisa“.

Detalji...


Odabir sentenci po datumu

Odabir sentenci po datumu Popis sentenci sudova sadrži filtar „Datum odluke“. Pored svake godine, u zagradi, nalazi se broj odluka donesenih u toj godini, a koje se trenutno nalaze na portalu. Unutar svake godine može se izabrati kalendarski mjesec u kojem je sentenca donesena, sud na kojem je donesena, njezina klasifikacija odnosno pravno područje te prezime autorasentence.

Detalji...


Popis mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u RH

Popis mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u RH U ovoj rubrici objavljujemo mišljenja ministarstva i drugih upravnih tijela, u vezi primjene zakona i drugih propisa iz područja od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. U skladu s uputama ministarstava, mišljenja su neobvezujuća te u njima sadržana tumačenja ne mogu prejudicirati tijek i ishod određenih postupaka. Mišljenja i tumačenja mogu poslužiti isključivo kao pomoćni materijal pri pojašnjenju određenih pitanja koja se ...

Detalji...


Izbor mišljenja i tumačenja nadležnih tijela po datumu objave dokumenta

Izbor mišljenja i tumačenja nadležnih tijela po datumu objave dokumenta Popis mišljenja i tumačenja sadrži filtar „Datum dokumenta“ koji se nalazi s desne strane sučelja. Pored svake godine, u zagradi de nalazi broj mišljenja nadležnih tijela donesenih u toj godini, a koja se trenutno nalaze na portalu. Unutar svake godine možete izabrati kalendarski mjesec u kojem je mišljenje objavljeno.

Detalji...


Popis pročišćenih tekstova EU zakonodavstva

Popis pročišćenih tekstova EU zakonodavstva Pročišćenom tekstu možete pristupiti na dva načina: s početnog sučelja EU sadržaja gdje se nalazi popis pročišćenih tekstova primarnog zakonodavstva ili iz dokumenta primarnog odnosno sekundarnog zakonodavstva EU. Ispod svake poveznice na pročišćeni tekst, možete vidjeti linkove na osnivački ugovor kojem pročišćeni tekst pripada. Pročišćeni tekstovima možete pristupiti i iz samih dokumenata primarnog zakonodavstva odnosno ...

Detalji...


Sažetak sudske odluke

Sažetak sudske odluke Kod popisa svih sudskih odluka nalazi se i kratki sadržaj svake odluke, odnosno njezin „Sažetak“. Sažetak je dio sudske odluke koji pruža uvid u odluku bez potrebe za njezinim otvaranjem. Cijeli sadržaj pojedine odluke može se pregledati odabirom poveznice „Broj odluke“.

Detalji...


Izbor radnog dokumenta sabora po statusu

Izbor radnog dokumenta sabora po statusu Popis radnih dokumenata Hrvatskog sabora sadrži filtar status dokumenta koji se nalazi s desne strane sučelja. Pored svake poveznice, u zagradi se nalazi broj dokumenata s tim statusom, a koji se trenutno nalaze na portalu. Unutar kategorije pojedinog statusa, rezultate možete dodatno filtrirati po datumu dokumenta, vrsti akta i području primjene.

Detalji...


Ispis pojedinog članka propisa

Ispis pojedinog članka propisa Osim ispisa cijelog dokumenta, IUS-INFO nudi Vam mogućnost ispisa pojedinog članka redakcijski pročišćenog teksta propisa. Ispis članka možete odabrati putem poveznice „Print“ koja se nalazi s lijeve strane prikaza teksta članka. Ispis dokumenta sadrži tekst članka i zbirne podatke: popis objava koje su utjecale na propis do verzije redakcijski pročišćenog teksta koju pregledavate, vremensko razdoblje u kojem propis vrijedi, podatak o važenju ...

Detalji...


Filtri za proširivanje i sužavanje pretrage

Filtri za proširivanje i sužavanje pretrage Pravni portal IUS-INFO sadrži brojne mogućnosti pretraživanja baza podataka. , vrši se na sljedeći način: nakon odabira vrste propisa koji Vas zanima (zakon, podzakonski propis ili dr.) u izborniku s desne strane sučelja istaknuti su filtri kojima je moguće suziti odnosno proširiti pretragu. Važno je napomenuti kako sve navedene filtre možete kombinirati i na taj način lakše doći do željenog rezultata.

Detalji...


Tips & Tricks

Tips & Tricks Rubrika Tips & Tricks sadrži upute o mogućnostima portala IUS INFO u obliku jednostavnih i kratkih objašnjenja sa slikama. Tips & Tricks su zamišljeni kao upute za korištenje sadržaja portala, alata pretraživanja, funkcionalnosti, odnosa između poveznica i drugih mogućnosti informiranja koje se nude korištenjem naših usluga. Na primjer, ukoliko želite pregledati tips & tricks koji daju upute o korištenju alata i objašnjenja o povezanim sadržajima unutar dokumenta ...

Detalji...


<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Kategorija

Dokument(69)
Izračuni - kalkulatori(10)
Napredna tražilica(8)
Opće informacije(14)
Popis(61)
Poveznice(73)
Promjene članaka(4)
Promjene propisa(7)
Utjecaj na druge propise(7)
Vremenska ljestvica(5)


Vrsta pravnog sadržaja

--(11)
EU sadržaj(8)
Izbor dana(21)
Korisni dokumenti(21)
Korisni obrasci(22)
Lokalna glasila(58)
Međunarodni ugovori(37)
Mišljenja i tumačenja(20)
Najava događaja(21)
Novosti(22)
Objave SL(24)
Podzakonski propisi(80)
Predstečajne nagodbe(3)
Radni dokumenti Sabora RH(21)
Registar propisa(13)
Sentence(27)
Stečajevi i likvidacije(3)
Stručni članci(26)
Sudske odluke(33)
Tips i Tricks(13)
U središtu(22)
Zakoni(78)


Funkcionalnost

Ispis dokumenta(5)
Kalkulacije(10)
Korisnički sadržaj(18)
Povezani dokumenti(38)
Pretraga u dokumentu(63)
Pretraga u popisu(64)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite