Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Zadnji članci
 

U središtu

Zadnji članci

22.3.2017

Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljeđivanje imovine bratića ili sestrične

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina stupio je na snagu 1. siječnja 2017. i prema njegovim odredbama predmet oporezivanja je promet nekretnina tj. svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj i to kupoprodajom, zamjenom, nasljeđivanjem, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, dosjelošću, zatim stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostalim načinima. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnine na koju se plaća PDV.

> Detalji...

20.3.2017

Utjecaj ponude jedne od stranaka ugovora o radu za sporazumni prestanak ugovora o radu na prava i obveze iz radnog odnosa

I radnik i poslodavac mogu dati ponudu za sporazumni prestanak ugovora o radu. Kada druga strana prihvati ponudu te radnik i poslodavac zaključe sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku, u praksi uglavnom nema većih problema. Ako se sporazum ne zaključi u pisanom obliku tada su mogući problemi, no, u sudskoj praksi postoje odluke koje daju smjernice kako se ti problemi razrješavaju.

> Detalji...

17.3.2017

Odgovornost nakladnika za štetu nastalu informacijom objavljenom u medijima

Prema Zakonu o medijima, ako se informacijom objavljenom u mediju drugome prouzroči šteta, dužan ju je naknaditi nakladnik medija, izuzev u slučajevima propisanim tim Zakonom. Na utvrđivanje odgovornosti za naknadu štete primjenjuju se propisi o obveznim odnosima, osim ako Zakonom o medijima nije drugačije određeno.

> Detalji...

16.3.2017

Neplaćeni dopust i godišnji odmor

U primjeni Zakona o radu javljaju se mnoge nedoumice i dvojbe vezane uz institut godišnjeg odmora. Tako je jedno od čestih pitanja u praksi ima li radnik, koji je određeno vrijeme koristio neplaćeni dopust pa se nakon toga vratio na rad, pravo na korištenje preostalog ili novog godišnjeg odmora i u kojem trajanju.

> Detalji...

14.3.2017

Useljiva kuća za odmor kao zapreka za zaštićeni najam

Prema članku 31. Zakona o najmu stanova vlasnik stana i osoba iz članka 30. toga Zakona koja ispunjava uvjete najmoprimca, sklapaju, sukladno odredbama toga Zakona, ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme, s time da najmoprimac za to vrijeme ima pravo ugovoriti zaštićenu najamninu. U jednoj novijoj sudskoj odluci razmatrano je pitanje predstavlja li suvlasništvo vrijedne useljive kuće za odmor pravnu zapreku za zaštićeni najam.

> Detalji...

13.3.2017

Deklaracije i rezolucije Hrvatskog sabora

Ukratko su razmotrena bitna ustavnopravna obilježja saborskih deklaracija i rezolucija, kao i njihova pozicija u kontekstu objektivnih principa liberalne demokracije sadržanih u hrvatskom Ustavu.

> Detalji...

10.3.2017

Prethodni postupak u stečaju

Po podnesenom prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka sudu je u stečajnom postupku dana mogućnost otvaranja prethodnog postupka. Prethodni postupak je dio stečajnog postupka koji prethodi rješenju o otvaranju stečajnog postupka, a vodi se kada je potrebno utvrditi pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka te sud tada ima dužnost ispitati postojanje stečajnog razloga tj. dužnikovu nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost.

> Detalji...

9.3.2017

Geometrijski dio nekretnine kao predmet uknjižbe prava vlasništva

Isprave na temelju kojih se provodi zemljišnoknjižni upis moraju ispunjavati sve opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave za upis iz članka 43. i 44. Zakona o zemljišnim knjigama, kao i postupovne pretpostavke (članak 102. - 104. Zakona). Također, u vezi tabularne isprave, za upis uknjižbe moraju se ispuniti i određene posebne pretpostavke koje se razlikuju ovisno o tome provodi li se uknjižba na temelju privatne ili na temelju javne isprave (članak 52. - 55. Zakona).

> Detalji...

7.3.2017

Novi rok za legalizaciju i drukčija raspodjela plaćene naknade

U Hrvatskom saboru prihvaćen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te je upućen predlagatelju, Vladi Republike Hrvatske, na izradu Konačnog prijedloga. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 4. kolovoza 2012., a donesen je sa svrhom legaliziranja što većeg broja nezakonito izgrađenih građevina.

> Detalji...

6.3.2017

Sudski savjetnici na prekršajnim sudovima

U kontekstu aktualne reorganizacije pravosuđa rijetko se spominje status sudskih savjetnika i viših sudskih savjetnika pa tako i sudskih savjetnika na prekršajnim sudovima. Stoga je intencija ovoga članka ukratko ukazati na egzistiranje i takve skupine sudskih službenika te eventualno inicirati razmatranje njihovog položaja odnosno uloge u nekoj budućoj organizaciji pravosudnog sustava Republike Hrvatske.

> Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2017

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite