Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor iz sadržaja : Sudska praksa

Promjena predmeta i sredstva ovrhe
Za promjenu predmeta i sredstva ovrhe nije odlučno što se ovrhovoditelj djelomično naplatio provedbom ovrhe kod Financijsk...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

NN 41/2017 Sudska praksa Stručni članci EU sadržaj  Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<travanj 2017>
poutsrčepesune
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 27.4.2017 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 66 (od ukupno 66)
Dokument
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
13. Bolest plavog jezika 14. Bolest kvrgave kože 15. Q-groznica 16. Genitalna kampilobakterioza 17. Enzootski pobačaj ovaca 18. Goveđa spongiformna encefalopatija 19. Grebež ovaca (scrapie)20. Slinavka i šap 21. Klasična svinjska kuga 22. Afrička svinjska kuga 23. Bolest Aujeszkoga 24. Vezikularna bolest svinja 25. Influenca ptica 26. Kampilobakterioza 27. Klamidioza ptica 28. Salmoneloze 29. Praćenje otpornosti bakterija na antimikrobne pripravke 30. Infekcija Schmallenberg virusom ...
Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka moraju se priložiti sljedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci:1. izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja 2. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti 3. prihod ili dohodak pravne osobe odnosno obrta po osnovi pružanja usluga ...
Odluka o porezima Grada Pazina - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 13.Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Članak 24.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje -važiti: Odluka o porezima Grada Pazina (»Narodne novine« broj 2/14. i »Službene novine Grada Pazina« broj 34/13. i 17/15.-), članci 41. i...
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od kapitala, poreza na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Rakovica, i nerezidenti koji su na području općine Rakovica ostvarili dohodak, a sve sukladno odredbama Zakona o porezu na ...
Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci - osnovni tekst - budući, važi od 2.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci NN 41-943/2017 NN2017B41A943 stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije (7/17), osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.5.2017; čl. Članak 12.Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se objekti nalaze, korisnu površinu istih, kao i druge podatke potrebne za utvrđivanje ...
Odluku o porezima Općine Karojba - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
VRSTE POREZA Članak 2.Općina uvodi i njoj pripadaju sljedeći porezi:1. prirez porezu na dohodak 2. porez na potrošnju 3. porez na kuće za odmor 4. porez na korištenje javnih površina 1. Prirez porezu na dohodak Članak 3.Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci. Članak 24.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Narodne novine« broj 107/01, 4/03 i ...
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima NN 41-938/2017 NN2017B41A938 UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:1. uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje UCITS fondovima, postupak za izdavanje odobrenja te dokumentacija koja se prilaže navedenom zahtjevu,2. sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana...
Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uvjeti koje moraju zadovoljavati fizičke osobe koje nude udjele UCITS fonda Članak 3.(1) Zaposlenik odnosno radnik koji obavlja poslove nuđenja udjela u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika u Republici Hrvatskoj mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj),2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje ...
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima NN 41-936/2017 NN2017B41A936 DIO PRVI OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Kako bi se osiguralo pravilno i učinkovito poslovanje, te umanjio rizik poslovanja ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju zahtjevi za društva za upravljanje s obzirom na:1. organizacijske zahtjeve,2. administrativne i računovodstvene postupke,3. mehanizme unutarnje kontrole,4. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,5. internu ...
Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 14.(1) Društvo za upravljanje je dužno sljedeći radni dan od donošenja odluke o prestanku fonda prije datuma određenog prospektom fonda, o navedenome:1. obavijestiti Agenciju, u okviru koje obavijesti je dužno priložiti tekst za objavu iz točke 2. ovog članka i tekst obavijesti imateljima udjela u fondu iz točke 3. ovog članka,2. objaviti informaciju na svojim internetskim stranicama,3. obavijestiti imatelje udjela u fondu u pisanom obliku poštom ili na drugom ...
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:a) statut, ako se društvo za upravljanje osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva - Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju, ako se društvo za upravljanje osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,b) popis osoba koje su s društvom, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti te opis načina ...
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda NN 41-933/2017 NN2017B41A933 DIO PRVI ZAJEDNIČKE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:1. postupak i uvjeti za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara te bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara,2. način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju UCITS fonda,3. način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima kada izdano odobrenje na izbor ...
Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Bitna pogreška pri izračunu cijene udjela Članak 3.(1) Postupak naknade štete kod pogrešnog izračuna cijene udjela koji je propisan ovim Pravilnikom provodi se kada:1. razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan prelazi 1% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela (bitna pogreška pri izračunu cijene udjela) i 2. od nastupa pogrešnog izračuna cijene udjela nije proteklo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru ...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR Članak 3.(1) U registar se upisuju sljedeći podaci o društvu za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: društvo za upravljanje):1. tvrtka,2. sjedište,3. OIB,4. matični broj subjekta (MBS),5. datum izdavanja odobrenja za rad,6. datum oduzimanja odobrenja za rad,7. temeljni kapital,8. djelatnosti,9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočaka b), c) i d) i članka 13. stavka 1. točka 2....
Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 4.(1) Iznimno od članka 21. stavka 1. Zakona, regulatorni kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak najvećem od sljedeća dva iznosa:a) zbroju iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, najnižeg iznosa kapitala mirovinskog društva koji je određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti...
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda - osnovni tekst - budući, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda NN 41-929/2017 NN2017B41A929 UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i ...
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima - osnovni tekst - budući, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima NN 41-928/2017 NN2017B41A928 UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje -se: struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih financijskih -izvještaja, struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja društva za upravljanje koja su društva za upravljanje obavezna sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor ...
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. točke (a) i (b), odnosno člankom 28. Uredbe,2. Zadržana dobit: upisati iznos na način kako je definirano člankom 26. st. 1. t. (c) Uredbe 3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve): upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. Uredbe,4. Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne ...
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, u iznosu od 31.839.500,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: I. ALBANCI 1. UNIJA ZAJEDNICA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB 405.000,00 UNIJA ZAJ. »Bošnjački glas« - brojeva: 4, format A4, između 40 i 50 strnica, crno-bijela tehnika, korice kolor s četiri...
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/66, urbroj: 425-02/2-17-7 od 14. travnja 2017. - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/66, urbroj: 425-02/2-17-7 od 14. travnja 2017. NN 41-897/2017 NN2017B41A897
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu - osnovni tekst - budući, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Korisnici prava na prijevoz s popustom su:1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu (u daljnjem tekstu: otok),2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,3. vozila fizičkih...
Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija - osnovni tekst - budući, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 4.Radnu odoru dužni su nositi službenici raspoređeni na radna mjesta u sljedećim ustrojstvenim jedinicama lučkih kapetanija:1. službenici ustrojstvenih jedinica lučkih kapetanija nadležnih za inspekcijske poslove 2. službenici ustrojstvenih jedinica lučkih kapetanija nadležnih za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja 3. službenici ispostava lučkih kapetanija 4. službenici Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS ...
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
oznaka plovila CFR plovila ICCAT broj Individualna kvota (t) 1. PREKO HRV000001680 ATEU0HRV00021 32.596 2. SARDINA I HRV000001579 ATEU0HRV00133 65.282 3. SARDINA II HRV000003074 ATEU0HRV00161 65.282 4. CARICA HRV000004774 ATEU0HRV00163 43.413 5. TACOMA HRV000004925 ATEU0HRV00164 43.413 6. TULJAN DVA HRV000002903 ATEU0HRV00155 43.413 7. PELAGOS II HRV000003287 ATEU0HRV00017 43.413 8. MARLIN HRV000002904 ATEU0HRV00156 43.413 9. KALI HRV000001447 ATEU0HRV00037 43.413 10. NEPTUN I HRV000002313 ...
Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
1 2 3 do 2.500 966 1.137 1.251 800 2.501 - 3.500 966 1.137 1.251 1.000 3.501 - 4.500 1.000 1.177 1.294 1.350 4.501 - 5.500 1.070 1.259 1.385 1.700 5.501 - 6.500 1.190 1.392 1.525 2.050 6.501 - 7.500 1.310 1.524 1.666 2.400 7.501 - 8.500 1.430 1.657 1.806 2.750 8.501 - 9.500 1.550 1.789 1.947 3.100 9.501 - 10.500 1.680 1.933 2.101 3.450 10.501 - 11.500 1.810 2.077 2.254 3.800 11.501 - 13.000 1.960 2.245 2.454 4.200 13.001 - 14.500 2.131 2.436 2.639 4.700 14.501 - 16.000 2.300 2.628 2.844 5.200...
Pravilnik o vojnim specijalistima - osnovni tekst - budući, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 15.(1) Iznimno od članka 14. ovoga Pravilnika, djelatni časnici i djelatni dočasnici koji su kao kandidati za vojne specijaliste prijavljeni na temelju internog oglasa ne upućuju se na zdravstveni pregled za prijam u službu, ako na dan prijma odnosno potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja o njihovoj zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu i ako je opis poslova ...
Pravilnik o udjelima UCITS fonda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o udjelima UCITS fonda NN 41-940/2017 NN2017B41A940 izmjene i dopune Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:a) trajanje i uvjeti početne ponude udjela UCITS fonda,b) postupak, rokovi i provođenje izdavanja i otkupa udjela,c) obustava i nastavak izdavanja i otkupa udjela,d) uplata udjela u UCITS fond u financijskim instrumentima i otkup in specie,e) zamjena udjela u jednom UCITS fondu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje,f) uvjeti i način ...
Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda NN 41-939/2017 NN2017B41A939 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju postupak i uvjeti za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, promjene prospekta UCITS fonda, kao i postupanje kod nebitnih promjena prospekta UCITS fonda te postupak i uvjeti kod promjene obveznog sadržaja pravila UCITS fonda. (3) Sve strane isprave iz ovoga članka moraju biti ...
Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda NN 41-911/2017 NN2017B41A911 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i ...
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 41-910/2017 NN2017B41A910 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i ...
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda NN 41-915/2017 NN2017B41A915 izmjena i dopuna; dodaje se Prilog 7 UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF) izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor ...
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima NN 41-914/2017 NN2017B41A914 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje -se: struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: -UAIF), struktura i sadržaj te ...
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
IZVJEŠTAVANJE O KLASAMA UDJELA UCITS FONDA Članak 4.(1) Ako udjeli u UCITS fondu daju različita prava njihovim imateljima (klase udjela) u skladu s člankom 93. Zakona, društvo za upravljanje dužno je za svaku klasu udjela UCITS fonda u bilješkama uz godišnje i polugodišnje izvještaje -iskazati: pojedinosti vezano uz prava koja daje svaka klasa udjela UCITS -fonda, broj izdanih udjela po pojedinim klasama udjela UCITS fonda za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih ...
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 30.6.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
IZVJEŠTAJNA RAZDOBLJA Članak 6.(1) Društvo za upravljanje dužno je -izrađivati: financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika za razdoblje poslovne godine, prva tri mjeseca poslovne godine, prvih šest mjeseci poslovne godine i prvih devet mjeseci poslovne godine i- izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prva tri mjeseca ...
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Korčula) - Uvala Trstena - Rt Osičac (Pelješac) (Područje 5. na karti u Prilogu 1.).(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke b) ovoga članka ribarska plovila duljine između 12 m i 15 m preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, a čiji ukupni godišnji ulov srdele i inćuna u 2016. (2) Ukupni ulov srdele ograničava se na 46 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom, tijekom svakog od ...
Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Ako treća osoba ima sjedište i/ili posluje izvan Republike Hrvatske, a nije subjekt nadzora ovlaštenog nadzornog tijela države članice ili je riječ o trećoj osobi iz države s čijim nadzornim tijelom Agencija nema sklopljen ugovor o međusobnoj suradnji, tada je Društvo dužno, osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti i dokaz kojim se potvrđuje da propisi države, odnosno država, u kojima treća osoba posluje omogućuju Agenciji:1. da u svrhu postizanja ciljeva ...
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a Članak 4.(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:a) statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se UAIF osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva - Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se UAIF osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,b) popis članova UAIF-a, za fizičke osobe njihova imena...
Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda NN 41-903/2017 NN2017B41A903 izmjene i dopune Uvodne odredbe Članak 1.Ovim Pravilnikom se -propisuju: uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu te uvjeti i mogućnosti za isplatu mirovine temeljem dobrovoljnog mirovinskog -osiguranja, ustrojavanje i vođenje registra članova fonda te objavljivanje podataka iz ...
Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova NN 41-904/2017 NN2017B41A904 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje postupak, uvjete i način provođenja statusnih promjena dobrovoljnih mirovinskih fondova, način dostave obavijesti o preoblikovanju te sadržaj obavijesti o pripajanju ili podjeli i način njene dostave članovima fonda. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:1. dostavom članu pisane obavijesti putem ...
Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
KAPITAL Članak 5.(1) Stavke koje se uključuju u osnovni kapital mirovinskog društva su:a) upisani i uplaćeni temeljni kapital (uplaćeni iznosi za poslovne udjele odnosno nominalni iznos redovnih dionica ostvaren pri izdavanju tih dionica),b) sve vrste rezervi formiranih iz dobiti nakon njezina oporezivanja,c) zadržana dobit proteklih godina utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili ...
Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.Ovim Pravilnikom propisuju se:1. uvjeti i način izbora depozitara fonda te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja,2. posebna pravila za obavljanje poslova depozitara, te obvezni sadržaj i oblik ugovora o obavljanju poslova depozitara za fond, koji sklapaju depozitar i mirovinsko društvo,3. način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju fonda,4. način pohrane imovine fonda kod depozitara,5. opseg i ...
Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Društvo prenositelj dužno je u roku od 15 dana od dobivanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom, obavijestiti sve članove u mirovinskom fondu koji se prenosi o sljedećem:a) društvu koje preuzima upravljanje mirovinskim fondom,b) svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,c) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja, prema članku 87. stavku 3. točki 2. Zakona,d) pravima ...
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 41-907/2017 NN2017B41A907 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:1. uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,2. sadržaj programa vođenja poslova mirovinskog društva, postupak i kriteriji za ...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR Članak 4.(1) U registar mirovinskih društava iz članka 1. ovog Pravilnika upisuju se sljedeći podaci:1. tvrtka,2. sjedište,3. OIB,4. matični broj subjekta (MBS),5. datum izdavanja odobrenja za rad,6. datum oduzimanja odobrenja za rad,7. popis država članica Europske unije u kojima mirovinsko društvo obavlja djelatnost,8. temeljni kapital,9. djelatnosti,10. datum izdavanja odobrenja za rad u odnosu na djelatnost iz članka 11. stavka 1. podtočka b) ...
Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
stavku 2. Zakona mora sadržavati i:1. odluku o osnivanju fonda,2. dokaz o održavanju kapitala društva za upravljanje u skladu s člancima 19. i 20. Zakona,3. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,4. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije,5. u slučaju zatvorenog fonda, podatke o pokrovitelju (ime i prezime/naziv/tvrtku, adresu/sjedište pokrovitelja), te ugovor sklopljen između pokrovitelja i mirovinskog društva. Ukoliko se promijenjeni prospekt fonda dostavlja u ...
Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Likvidacija otvorenog AIF-a s javnom ponudom Članak 5.Ako se radi o otvorenom AIF-u s javnom ponudom, na postupak njegove likvidacije, dostavu i sadržaj obavijesti imateljima udjela o početku likvidacije, izvještavanje Agencije o tijeku likvidacije, rokove za provođenje likvidacije, na unovčavanje imovine i isplatu imatelja udjela, na troškove likvidacije te na prestanak i produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ...
Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg AIF-a prilažu se:1. pravila i kada je to primjenjivo prospekt napajajućeg i glavnog AIF-a,2. sporazum o razmjeni informacija između UAIF-ova glavnog i napajajućeg AIF-a, odnosno interna pravila iz članka 10. ovog Pravilnika,3. sporazum o razmjeni podataka između depozitara napajajućeg i glavnog AIF-a iz članka 12. ovog Pravilnika, kada je to primjenjivo,4. sporazum o razmjeni podataka između revizora napajajućeg i ...
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.(1) Korisnici prava na povlašteni prijevoz sukladno odredbama ovoga Pravilnika -su: fizičke osobe koje imaju prebivalište na otocima, te na poluotoku Pelješcu (u daljnjem tekstu; -otočani); pravne osobe i vlasnici obrta sa sjedištem na -otoku, djeca od 1 do navršenih 12 godina -starosti; vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), te djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga s ...
Pravilnik o udjelima AIF-ova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o udjelima AIF-ova NN 41-919/2017 NN2017B41A919 izmjene i dopune Članak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju:1. uvjeti i način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela te rokovi isplate,2. trajanje i uvjeti početne ponude udjela otvorenog AIF-a,3. postupak, rokovi i provođenje izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a,4. obustava i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a te uvjeti nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela,5. otkup »in...
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a NN 41-920/2017 NN2017B41A920 izmjene i dopune I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:1. postupak, uvjeti i način izbora depozitara AIF-a i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti,2. način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju UAIF-a,3. opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara,4. način ...
Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Depozitar otvorenog AIF-a odnosno nadzorni odbor zatvorenog AIF-a koji privremeno upravlja AIF-om koji se prenosi i UAIF preuzimatelj dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije obavijestiti svoje ulagatelje o sljedećem:a) razlogu za prijenos poslova upravljanja na određeni UAIF preuzimatelj i razlozima za njegov izbor,b) svim postupcima i radnjama koje će UAIF prenositelj, odnosno depozitna banka ili nadzorni odbor i UAIF preuzimatelj poduzeti u vezi s prijenosom ...
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 41-899/2017 NN2017B41A899 izmjene i dopune I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Kako bi se osiguralo pravilno i učinkovito poslovanje, te umanjio rizik poslovanja ovim se pravilnikom detaljnije propisuju zahtjevi društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (dalje: mirovinsko društvo) s obzirom na:1. organizacijske zahtjeve,2. sukob interesa,3. administrativne i ...
Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:1. način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu mirovinskom fondu i/ili članovima,2. mjere koje će se poduzeti ili koje su se poduzele s ciljem uklanjanja utvrđenih bitnih pogrešaka i naknade štete,3. novi izračun cijene udjela za svaki dan izračuna tijekom razdoblja pogrešnog izračuna,4. broj članova mirovinskog fonda kojima je nastala šteta te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se ...
Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI OSOBE KOJE NUDE MIROVINSKE PROGRAME Članak 4.(1) Osobe iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika koje obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa moraju ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj),2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o ...
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova NN 41-900/2017 NN2017B41A900 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom se -propisuje: sadržaj, rokovi, izdavanje, izmjene i čuvanje promidžbenog sadržaja o -fondu, sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja -fonda, sadržaj tromjesečnog izvještaja za članove o poslovanju -fonda, način, sadržaj i rokove objava događaja u vezi s mirovinskim društvom i fondom kojim upravlja...
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(11) U izvješće iz stavka 9. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:1. naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave,2. naziv, odnosno ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog obveznika - donatora,3. naziv, odnosno ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja donacije (posrednika),4. nabavna cijena bez PDV-a donirane hrane razvrstana po stopama PDV-a i ukupno za sve stope,5. vrijednost donirane hrane bez PDV-a koja bi bila obračunana pri prodaji ...
Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uvjeti koje moraju zadovoljavati fizičke osobe koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom Članak 3.(1) Radnik odnosno zaposlenik u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika koji obavlja poslove nuđenja udjela u Republici Hrvatskoj mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj),2. ima najmanje srednju stručnu ...
Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
UAIF KOJI NAMJERAVA MALIM ULAGATELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NUDITI UDJELE AIF-a OSNOVANOG U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI Zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela Članak 3.Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici prilažu se:a) prospekt AIF-a,b) pravila AIF-a,c) ključni podaci za ulagatelje,d) detaljan opis planiranih aktivnosti trgovanja ...
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem NN 41-927/2017 NN2017B41A927 izmjene i dopune UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:1. uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, postupak za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave te dokumentacija koja se prilaže navedenom zahtjevu,2. sadržaj programa vođenja poslova UAIF-a, postupak i kriteriji za ...
Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Nacrt pripajanja mora sadržavati:1. naziv AIF-ova koji sudjeluju u postupku pripajanja, tvrtke i sjedišta UAIF-ova koji upravljaju AIF-om prenositeljem i AIF-om preuzimateljem te naznaku da se provodi postupak pripajanja,2. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,3. opis predviđenih posljedica pripajanja na imatelje udjela AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja,4. opis načina vrednovanja imovine i obveza AIF-a prenositelja i AIF-a preuzimatelja na datum ...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR Članak 2.(1) U registar iz članka 1. ovog Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o UAIF-u:1. tvrtka,2. sjedište,3. OIB,4. matični broj subjekta (MBS),5. datum izdavanja odobrenja za rad (upravljanje AIF-om),5.a datum izdavanja odobrenja za rad malog UAIF-a s naznakom da se radi o malom UAIF-u,6. datum oduzimanja odobrenja za rad,7. temeljni kapital,8. djelatnosti,9. datum izdavanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. ...
Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
stavka 1. točke 6. i 7. te stavka 3. točke a), b), d), f), g), i i) Zakona, kao i promjene:1. naknada, troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno, a koji mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje,2. investicijske strategije i ciljeva AIF-a uključujući vrste imovine u koje AIF može ulagati, tehnike koje može koristiti, korištenje financijske poluge, kao i promjene svih povezanih rizika, te promjene u postupcima kojima ...
Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova NN 41-895/2017 NN2017B41A895 izmjene i dopune I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom utvrđuju se: postupci izvršavanja poslova tehničkog održavanja vodnih putova, poslovi osposobljavanja postojećih vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe koji su onesposobljeni za plovidbu zbog elementarnih nepogoda i drugih iznimnih događanja (u daljnjem tekstu osposobljavanje), poslovi održavanja akvatorija i objekata sigurnosti plovidbe na ...
Pravilnik o službenoj odori službenika i namještenika Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
SASTAVNI DIJELOVI I BOJA SLUŽBENE ODORE Svečana službena odora Članak 5.Sastavni dijelovi svečane službene odore -su: ženski šešir bijele boje okruglog oblika sa znakom/muška kapa - tanjurača bijele boje sa znakom čiji je štitnik izrađen od plastike crne boje, presvučen crnom -tkaninom, bijeli svečani ženski kostim/bijelo svečano muško -odijelo, crni remen s metalnom kopčom u sredini koje su dva prekrižena admiralitetska -sidra, bijele cipele izrađene od bijele prirodne ...
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:1. opasne tvari su tvari određene Zakonom o prijevozu opasnih tvari, tvari klasificirane po IMDG kodeksu, opasne tekuće tvari nabrojene u Poglavlju 17 IBC Kodeksa, ukapljeni plinovi nabrojeni u Poglavlju 19 IGC Kodeksa, krute tvari koje se odnose na Dodatak I, IMSB Kodeksa, one tvari za čiji prijevoz su odgovarajući preduvjeti navedeni u skladu s člankom 1.1.3 ...
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Andrijaševci - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 2.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Andrijaševci NN 41-943/2017 NN2017B41A943 prestanak važenja; stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije (7/17), osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.5.2017. Članak 5.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. NN 6-76/2003), objava od 10.1.2003, na snazi od 18.1.2003, primjena od 1.1.2003 Odluka o ...
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i Uprave unutarnje plovidbe - u obradi - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.5.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i Uprave unutarnje plovidbe NN 41-893/2017 NN2017B41A893 prestanak važenja

Ukinuti propisi

Dokumenti od 1 do 8 (od ukupno 8)
Dokument
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima NN 41-913/2017 NN2017B41A913 prestanak važenja Članak 1.(1) Ovim Pravilnikom propisuju -se: način izračuna kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF), obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja -kapitala, dodatne kapitalne zahtjeve za društva za upravljanje alternativnim ...
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda NN 41-933/2017 NN2017B41A933 prestanak važenja I. ZAJEDNIČKE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:1. postupak, uvjeti i način izbora depozitara UCITS fonda i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti,2. obvezni sadržaj i oblik ugovora o obavljanju poslova depozitara za UCITS fond, koji sklapaju depozitar i društvo za upravljanje,3. obvezni sadržaj i oblik ugovora o obavljanju poslova depozitara za ...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR Članak 3.(1) U registar iz članka 1. ovog Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o društvu za upravljanje UCITS fondovima:1. tvrtka,2. sjedište,3. OIB,4. matični broj subjekta (MBS),5. datum izdavanja odobrenja za rad,6. datum oduzimanja odobrenja za rad,7. temeljni kapital,8. djelatnosti,9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočka b) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a) do d) ...
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od kapitala, poreza na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Rakovica, i nerezidenti koji su na području općine Rakovica ostvarili dohodak, a sve sukladno odredbama Zakona o porezu na ...
Odluka o općinskim porezima Općine Karojba - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor osim osobne iskaznice uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, visina utroška električne energije, vode, telefona, prijem poštanskih pošiljki, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i drugi dokazi. Članak 19.Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u godišnjem iznosu i -to: sve pravne ...
Odluka o porezima Grada Pazina - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 30.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje -važiti: Odluka o porezima Grada Pazina (»Narodne novine« broj 154/09. i »Službene novine Grada Pazina« broj 32/09.) i- članci 37., 38., 39. i 40. Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta (»Službene novine Grada Pazina« broj 31/09.).Članak 31.Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun...
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 4.(1) Iznimno od članka 21. stavka 1. Zakona, kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak najvećem od sljedeća četiri iznosa:a) zbroju iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, najnižeg iznosa temeljnog kapitala vanjskog upravitelja alternativnog investicijskog fonda određenog propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona, u slučaju kada ...
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Duge Rese - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Duge Rese NN 41-946/2017 NN2017B41A946 prestanak važenja; stupa na snagu od dana objave u »Službenom glasniku Grada Duge Rese« (4/17), osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.5.2017. Članak 4.Pravne i fizičke osobe te druge financijske institucije dužne su na zahtjev nadležnog tijela za naplatu prireza porezu na dohodak dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka ...
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite