Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor iz sadržaja : Sudska praksa

Korištenje vozila
Vozilo koje je nabavljeno uz povlasticu neplaćanja carine i poreza, može koristiti samo osoba koja je vozilo uvezla jer se radi o...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

NN 17/2017 Sudska praksa Stručni članci EU sadržaj  Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<veljača 2017>
poutsrčepesune
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 24.2.2017 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 23 (od ukupno 23)
Dokument
Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama - osnovni tekst - budući, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Svaka manipulacija, uključujući i protokole čišćenja, dezinfekcije i održavanja sustava, te zbrinjavanja ili uništavanja otpadnog materijala, kao i svaki transport i prijenos strane vrste, neovisno o razvojnom obliku, provodi se na način kojim se onemogućava njezin bijeg u prirodu, prijenos patogena i bolesti, širenje i/ili uklanjanje od strane neovlaštene osobe 3. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode 4. razvojni oblik je svaki ...
Tehnički propis za građevinske konstrukcije - osnovni tekst - budući, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17-403/2017 NN2017B17A403 DIO PRVI OPĆA PRAVILA I. OPĆE ODREDBE Predmet Propisa Članak 1.Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za građevinske konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: građevinske konstrukcije), zahtjevi za projektiranje, izvođenje, održavanje, uklanjanje te drugi zahtjevi za građevinske konstrukcije, svojstva ...
Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju - osnovni tekst - budući, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Pravo na povrat trošarine plaćene za utrošeno plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju mogu ostvariti pravne osobe i obrtnici koji posjeduju rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površina u razminiranju, koriste plinsko ulje za pogon strojeva te obavljaju poslove strojne pripreme minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su upisane u registar korisnika ...
Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu - osnovni tekst - budući, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Evidencija potrošnje se vodi na Obrascu EPZ iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio;3. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana;4. preslika ugovora ili druge isprave kojom se dokazuje svojstvo člana posade zrakoplova (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o školovanju, odobrenje za let, potvrda i dr.);5. izjava operatora zrakoplova o korištenju energenta za koje se podnosi zahtjev za povrat...
Odluka o proglašenju Projekta »Hoteli Plat« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
85/15 i 121/16).Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram -aktivnosti): usklađenje stare i nove katastarske izmjere Nositelj obveze: Investitor i Državna geodetska uprava- podnošenje zahtjeva katastru i nadležnom sudu za provedbu uredno ovjerenog geodetskog elaborata, kojim se definira upis granica utvrđenog pomorskog dobra, sve temeljem pravomoćnog i izvršnog Rješenja o statusu pomorskog dobra Nositelj obveze: ...
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst, važi do 31.12.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:1. 35,00% onima koje promiču razvoj sporta 2. 4,00% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti 3. 11,00% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 4. 19,31% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom 5. 4,01% onima koje se bave tehničkom kulturom 6. 14,00% onima koje se bave kulturom 7. 1,50% onima koje se ...
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture - osnovni tekst - budući, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Članak 7.Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, prati rad i napredovanje službenika, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u odnosu na pitanja vezana uz službenike Ministarstva, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave ...
Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
30/15).Pojmovnik Članak 3.(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:1. »Tip operacije« je skup ulaganja koji doprinosi ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose 2. »Projekt/operacija« je cjelokupna i sveobuhvatna investicijska aktivnost, koja se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije 3. »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta/operacije za koji se ...
Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Evidencija potrošnje se vodi na Obrascu EPZ iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio;3. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana;4. preslika ugovora ili druge isprave kojom se dokazuje svojstvo člana posade zrakoplova (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o školovanju, odobrenje za let, potvrda i dr.);5. izjava operatora zrakoplova o korištenju energenta za koje se podnosi zahtjev za povrat...
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču NN 17-398/2017 NN2017B17A398 izmjena i dopuna I.Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču, objavljenoj u Elektroničkom ...
Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Pravo na povrat trošarine plaćene za utrošeno plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju mogu ostvariti pravne osobe i obrtnici koji posjeduju rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površina u razminiranju, koriste plinsko ulje za pogon strojeva te obavljaju poslove strojne pripreme minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su upisane u registar korisnika ...
Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 21.Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst), i -to: opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima posjed (članci 10. - 29.-) o vlasništvu uopće (članci 30. - 32.-) suvlasništvo (članci 36. do 39., 47.-) ...
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.9.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 17-402/2017 NN2017B17A402 izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 133/15): odgoda primjene; prestanak važenja Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 87/16)I. OPĆE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1.(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i ...
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uklanjanje rizika, prevencija i mjere zaštite Članak 8.(1) Kada rezultati procjene rizika pokažu da postoji rizik od ozljeda oštrim predmetima i/ili zaraze, izlaganje radnika mora se spriječiti poduzimanjem sljedećih mjera, neovisno o njihovom -redoslijedu: utvrđivanje i provedba sigurnih postupaka uporabe i zbrinjavanja oštrih medicinskih instrumenata, injekcijske opreme za jednokratnu uporabu i onečišćenog -otpada, ukidanje nepotrebne uporabe oštrih predmeta uvođenjem promjena ...
Tehnički propis za aluminijske konstrukcije - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje -se: na nove dijelove aluminijske konstrukcije koji nastaju -rekonstrukcijom, na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva aluminijske konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku otpornost i stabilnost -građevine, na rekonstrukciju građevine kojoj je aluminijska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, ...
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Služba za javnu nabavu i tehničke poslove Služba za javnu nabavu i tehničke poslove vodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, kao i objedinjene postupke javne nabave po postupcima propisanim važećim propisima; obavlja poslove koordinacije, što uključuje: suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama u cilju dobivanja podataka i informacija vezanih za odlučivanje o uključivanju u plan nabave; određivanje načina i vrste postupaka javne nabave; provjeru ...
Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Javnim potrebama Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke razumijevaju se -osobito: pravna sigurnost korisnika isprava i službenih obrazaca vezano za njihovu zakonitost i propisanu -primjenu, transparentnost, što uključuje brz, jednostavan i pregledan uvid u važeće isprave i službene -obrasce, čvršća jamstva zaštite javnih potreba kroz dosljedan izgled i propisanu formu isprava i službenih obrazaca, istovjetno objavljenom -izvorniku, postizanje ušteda u postupku nabave isprava i...
Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Gotovinski centri predaju bankama gotov novac na sljedeći način:– novčanice pojedinog apoena u svežnjevima (deset paketića od sto komada novčanica) i u paketićima (sto komada novčanica u paketiću), dobre kakvoće, prikladne za promet, koja je utvrđena postupkom sortiranja na strojevima za sortiranje i primjenom standarda za sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet koje posebnom odlukom utvrđuje Hrvatska narodna banka i– kovani novac zapakiran u platnene vrećice s...
Tehnički propis za betonske konstrukcije - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:– na nove dijelove betonske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom,– na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva betonske konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost građevine,– na rekonstrukciju građevine kojoj je betonska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš,...
Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 4.(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:– sredstva za sprezanje čelik-beton– beton,– cement,– agregat,– dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega,– proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih dijelova,– armatura,– čelik za armiranje,– čelik za prednapinjanje,– proizvodi od čelika (toplo i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, šipke, žice, čelični lijev),– proizvodi za zaštitu čeličnih ...
Tehnički propis za čelične konstrukcije - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Smatra se da rekonstrukcija građevine nema bitan utjecaj na tehnička svojstva čelične konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10%.(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:– na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva čelične konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku ...
Tehnički propis za zidane konstrukcije - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 14.(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju građevina koje sadrže zidanu konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to -za: ziđe - u Prilogu -»A«, zidni elementi - u Prilogu -»B«, mort - u Prilogu -»C«, veziva - u Prilogu...
Tehnički propis za drvene konstrukcije - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 4.3.2017 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 13.(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:– drvne proizvode – u Prilogu »A«,– mehanička spajala – u Prilogu »B«,– ljepila – u Prilogu »C«,– predgotovljene elemente – u...

Ukinuti propisi

Dokumenti od 1 do 1 (od ukupno 1)
Dokument
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:1. 32,95% onima koje promiču razvoj sporta,2. 4,52% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,3. 17,81% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,4. 19,31% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,5. 4,01% onima koje se bave tehničkom kulturom,6. 12,41% onima koje se bave kulturom,7. 2,11% onima koje se ...
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite