Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Zakon o trgovini
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od ukupno 17)
Naslov Datum
Radno vrijeme trgovine nedjeljom i blagdanom 1.8.2012
Dakle, temeljem odredbi članka 57. stavka 1. Zakona o trgovini, trgovac samostalno određuje radno vrijeme prodavaonica u skladu sa odredbama predmetnog Zakona, pri čemu će uzeti u obzir potrebe kupaca, broj radnika zaposlenih u prodavaonici i poštivanje njihovih prava uređenih ovim Zakonom, Zakonom o radu, drugim radno pravnim propisima, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća i ugovorom o radu, posebno u pogledu plaće i naknade plaće, ...
Obavljanje djelatnosti pokretne prodaje 1.8.2012
Obavljanje djelatnosti pokretne prodaje 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini Naime, odredbom članka 20. Zakona o trgovini, propisano je da je predstavničko tijelo grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja dužno donijeti provedbeni propis na osnovi danog ovlaštenja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. S druge strane, trgovac registriran za obavljanje djelatnosti...
Proširivanje kruga osoba koje mogu obavljati djelatnost trgovine 1.8.2012
Proširivanje kruga osoba koje mogu obavljati djelatnost trgovine 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini Djelatnost trgovine mogu obavljati i pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove - tipa muzeja, škola i sl. ), dakle neprofitne pravne osobe, koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama njihovih statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica na način propisan ...
Obavljanje djelatnosti Internet trgovine 1.8.2012
Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/2003, 67/2008, 36/2009, 130/2011) članak 5/3, 15. Zakon o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011) članak 12. Zakon o sudskom registru (NN 1/1995, 57/1996, 1/1998, 30/1999, 45/1999, 54/2005, 40/2007, 91/2010, 90/2011) članak 51/1. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/2009, 108/...
Potrebna stručna sprema za obavljanje djelatnosti trgovine 1.8.2012
Potrebna stručna sprema za obavljanje djelatnosti trgovine 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini U svrhu daljnje i bolje dogradnje obavljanja djelatnosti trgovine (stručna sprema) te izjednačavanja svih subjekata na tržištu koji se u smislu postojećih pozitivnih propisa smatraju trgovcem (trgovačko društvo i obrti su izjednačeni na ovaj način), a vezano za osobe zaposlene u toj grani gospodarstva na radnim mjestima prodavača i ...
Prodaja alkohola i duhana maloljetnicima 1.8.2012
Prodaja alkohola i duhana maloljetnicima 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini Odredbama čllanka 11. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, 76/09 i 114/11) propisano je da je u trgovini na malo zabranjena prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, kao i duhana i duhanskih proizvoda te oglašavanje, kao i izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18.Nadalje, ...
Nastavak obavljanja djelatnosti u prostoru za koji je već izdano rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine. 1.8.2012
1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini U uvjetima gospodarske krize i recesije kada se mnoga trgovačka društva i obrti zatvaraju, ali istovremeno postoji interes za otvaranje novih, u određenom trenutku profitabilnijih oblika trgovačke djelatnosti, radi jednostavnosti postupka i otklanjanja administrativnih zapreka, odredbom članka 13. stavka 9. Zakona o trgovini propisano da iznimno, bez rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ...
Priprema sendviča u trgovini 24.2.2011
87/08, 96/08, 116/08 i 76/09), propisano je odredbama članka 12. da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni: minimalni tehnički uvjeti, kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine, odnosno opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi...
Vođenje knjige popisa robe 15.12.2010
godine stupio je na snagu Zakon o trgovini kojim je propisano u članku 16. stavku 1. da trgovac mora nadležnom inspektoru i drugoj ovlaštenoj osobi osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu na temelju isprava iz kojih se može spoznati poslovni događaj. Slijedom navedenog, nije propisana obveza vođenja popisa robe, ali je i dalje ostala obveza trgovca da za prodajni objekt odnosno prodajno mjesto osigura vođenje isprava koje se odnose na robu koja je u prodaji ( ulazni račun ...
Obavljanje trgovačke djelatnosti u okviru druge djelatnosti 23.2.2010
Obavljanje trgovačke djelatnosti u okviru druge djelatnosti 23.2.2010 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini Člankom 4. stavkom 3. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08. i 116/08.) propisano je da trgovac može, bez upisa u registar, obavljati i druge poslove u manjem opsegu, koji služe obavljanju djelatnosti trgovine, a koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnost trgovine. 6/84., 42/05. i 113/06.).Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, ...
Prodaja robe ispod nabavne cijene 22.2.2010
Termini akcijska prodaja, rasprodaja i sniženje definirani su i Zakonom o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07), Zakonom o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95, 76/07, 87/09 i 94/09) kao i Posebnim uzancama u trgovini („Narodne novine“ broj 16/95.).Nepoštenim trgovanjem ne smatra se prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost za vrijeme sezonskog sniženja, isteka roka, sniženja ostatka robe nakon akcijske ...
Dodatna obrada hrane u trgovini na malo 16.2.2010
Odredbama članka 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 66/09, 108/09 i 8/10) propisani su najmanji uvjeti što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije, oprema i uređaji u prodajnim objektima trgovine na veliko i malo, uvjeti za prodaju robe izvan prodajnih objekata i roba koju je dopušteno prodavati izvan prodajnih objekata...
Pokretna prodaja 10.2.2010
Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08 i 76/09) članak 10/1. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09) članak 35, 36. Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09) članak 25. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) ...
Izdavanje odobrenja za pojedine oblike trgovine na malo 9.2.2010
Izdavanje odobrenja za pojedine oblike trgovine na malo 9.2.2010 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o trgovini Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona o trgovini određeno je da svoje proizvode izvan prodavaonica na malo na način određen člankom 10. stavkom 1. podstavkom 1., 2., 5., 9. i 10. istog Zakona i uz ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta iz članka 12. istog Zakona može obavljati: nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ...
Obavljanje gospodarske djelatnosti udruga i ustanova 11.3.2009
Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01. i 11/02.) propisao je u članku 2. stavku 1. da je Udruga svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu – ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere ...
Otvaranje web trgovine za pružanje usluga na domaćem i inozemnom tržištu 1.2.2009
Vezano za minimalno-tehničke uvjete, Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 66/09, 108/09, 8/10) u članku 39. propisuje da za prodaju robe putem interneta (a također i automata, prodaju na daljinu putem sredstava za daljinsku komunikaciju, gdje se proizvodi kupcu dostavljaju putem pošte, te TV prodaju), trgovac mora osigurati ...
Minimalno – tehnički uvjeti za otvaranje web trgovine 1.2.2009
Člankom 39. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 66/09, 108/09, 8/10) propisano je da za prodaju robe putem interneta (a također i automata, prodaju na daljinu putem sredstava za daljinsku komunikaciju, gdje se proizvodi kupcu dostavljaju putem pošte, te TV prodaju), trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe koju ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2012(7) 2011(1) 2010(6) 2009(3)

Područje

< SviZakon o trgovini

Izvor

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(17)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite