Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od ukupno 22)
Naslov Datum
Istovremeno obavljanje više registriranih djelatnosti 1.8.2012
Istovremeno obavljanje više registriranih djelatnosti 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Poslovni subjekt može istovremeno obavljati uz djelatnost posredovanja u prometu nekretnima primjerice i djelatnost turističke agencije. Obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina propisano je odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine br.107/07, u daljnjem tekstu: Zakon), kao i podzakonskim...
Zaštita na radu 1.8.2012
Zaštita na radu 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Što se tiče potrebe provedbe zaštite na radu u tvrtki koja već posluje, a koja bi se u budućnosti bavila i poslovima posredovanja u prometu nekretnina, vjerojatno je da je navedena tvrtka, a sukladno djelatnošću koju je obavljala ranije već imala provedenu zaštitu na radu sukladno važećim propisima, međutim, ukoliko tvrtka mijenja djelatnost postupak ...
Otvaranje info punkta u svrhu promocije 1.8.2012
Otvaranje info punkta u svrhu promocije 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Vezano za mogućnosti otvaranja Info punkta u nekom od gradova gdje bi tvrtka imala interesantne materijale o nekretninama, a poslovanje bi obavljala u agenciji sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina tada što se tiče prostora u kojem se obavlja djelatnost posredovanja u prometu nekretnina, isto je definirano odredbom članka 18. ...
Upis djelatnosti u registar 1.8.2012
Upis djelatnosti u registar 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Dio dostavljenih pitanja odnosi se na pitanja vezana uz upis djelatnosti u sudski odnosno obrtni registar, a tu Zakon u članku 39. stavku 1. određuje obvezu posredniku koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona ima upisanu djelatnost poslovanja nekretnina u sudskom, odnosno obrtnom registru, da dostavi registarskom sudu rješenje o ispunjavanju uvjeta za ...
Osiguranje naplate posredničke naknade 1.8.2012
Osiguranje naplate posredničke naknade 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o posredovanju u prometu nekretnina u članku 15. stavku 1., propisuje da se ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da...
Zaštita tržišnih usluga 1.8.2012
Zaštita tržišnih usluga 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Siva ekonomija kao i u svim ostalim djelatnostima prisutna je i u ovoj djelatnosti, a što ide na štetu posrednika od nepoštenih nalogodavaca pa tako i na štetu potrošača. Odredbom članka 31. stavka 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, propisano je da inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ...
Prostor u kojem se obavlja djelatnost poslovanja 1.8.2012
Prostor u kojem se obavlja djelatnost poslovanja 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Što se tiče prostora u kojem se obavlja djelatnost posredovanja u prometu nekretnina odredbom članka 18. stavka 4. Zakona propisano je da posrednik mora poslovati u prostoru primjerenom za poslovanje koji je u cijelosti odvojen od stambenog prostora i koji ima posebnu prostoriju za povjerljive razgovore sa strankama. Uvidom u ...
Obavljanje isključivo iznajmljivanja ili prodaje vlastitih nekretnina 1.8.2012
Obavljanje isključivo iznajmljivanja ili prodaje vlastitih nekretnina 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Ukoliko se društvo bavi isključivo iznajmljivanjem ili prodajom vlastitih nekretnina, a ne posredovanjem, Zakon se tumači na način da isto nije u obvezi polagati ispit za agenta posredovanja, niti u stalnom radnom odnosu isto treba imati zaposlenog agenta posredovanja. Nadalje, u članku 2. stavku 5. istog Zakona...
Sklapanje ugovora o radu sa polovicom radnog vremena 1.8.2012
Sklapanje ugovora o radu sa polovicom radnog vremena 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Vezano uz mogućnost zapošljavanja agenta posredovanja na pola radnog vremena, temeljem odredbe članka 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br.107/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je koje uvjete treba ispunjavati Posrednik u prometu nekretnina, kako bi ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ...
Nužnost zapošljavanja agenta kod posredovanja u prometu nekretnina 1.8.2012
Nužnost zapošljavanja agenta kod posredovanja u prometu nekretnina 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Članak 6. Zakona propisuje da je jedan od uvjeta za dobivanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika te sklapanje ugovora o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina. Naime, kako je navedenom odredbom ...
Isključivo posredovanje 1.8.2012
Isključivo posredovanje 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Određene nedoumice odnose se i na pitanja zašto je ovaj Zakon prodavateljima nekretnina dozvolio da svoje nekretnine mogu dati u prodaju u bezbroj agencija, uključivo i prodaju u vlastitom aranžmanu, što sve skupa dovodi u zabludu kupca u pogledu cijene, kvalitete usluge i dr.Odgovori na ova i slična pitanja, nalaze se u odredbama članka 16. Zakona o ...
Osiguranje od odgovornosti za štetu 1.8.2012
Osiguranje od odgovornosti za štetu 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Što se tiče ugovaranje polica osiguranja, odnosno upita o tome da li se inozemna polica osiguranja može priložiti zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, a sukladno članku 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina tu članak 5. stavak 3. Zakona određuje da posrednik može biti ...
Smatra li se ugovor o posredovanju nekretnina potrošačkim ugovorom? 1.8.2012
U navedenom članku je između ostalog određeno da ovlašteni posrednik nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla, upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, omogućiti pregled nekretnine, posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao, čuvati osobne podatke ...
Posrednička naknada 1.8.2012
Dakle, navedenim Zakonom su propisani uvjeti za ostvarivanje prava na posredničku naknadu, a to je trenutak stjecanja tog prava (nakon sklapanja ugovora ili ukoliko postoji dogovor pri sklapanju predugovora) kao i način ugovaranja (ugovor ili predugovor) koji s obzirom na podatke koje taj ugovor mora sadržavati sukladno odredbi članka 15. stavak 6. i stavak 7. Zakona, mora biti sastavljen u pisanoj formi (članak 15. stavak 2. Zakona)Naime, takva zakonska odredba je sasvim logična, ...
Rok važenja ugovora o posredovanju u prometu nekretnina 1.8.2012
Rok važenja ugovora o posredovanju u prometu nekretnina 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Vezano uz pitanje roka važenja sklopljenog ugovora o posredovanju, te u tom smislu i upita zašto je u ovom Zakonu zadan rok od godine dana važenja ugovora o posredovanju kupaca i posrednika o kupnji nekretnine, kada je očigledno da pojedini tzv. kupci čekaju da istekne rok od godine dana i onda „ušetaju“ kod prodavatelja...
Trenutak sklapanja ugovora sa agencijom za promet nekretnina 1.8.2012
Trenutak sklapanja ugovora sa agencijom za promet nekretnina 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina U odredbi članka 15. stavka 1. Zakona, propisano je da se ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da ...
Obavljanje djelatnosti posredovanja u prodaji nekretnina od strane neovlaštene pravne osobe 1.8.2012
Obavljanje djelatnosti posredovanja u prodaji nekretnina od strane neovlaštene pravne osobe 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Djelatnošću posredovanja u prometu nekretninama u smislu odredbi Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine br.107/07, u daljnjem tekstu: Zakon) mogu se uz naknadu baviti samo posrednici iz članka 2. točke 1. Zakona koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama Zakona. Obveza ...
Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina 1.8.2012
Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Odredba članka 26. Zakona odnosi se na vođenje evidencije o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici se mogu sami opredijeliti bilo za vođenje evidencije u pisanom obliku, bilo za vođenje evidenciju u elektroničkom obliku, ovisno o tome koji od navedenih oblika posredniku najviše odgovara. Evidencija o posredovanju opisana u ...
Nadzor nad obavljanjem djelatnosti posredovanja 1.8.2012
Nadzor nad obavljanjem djelatnosti posredovanja 1.8.2012 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina U provedbi inspekcijskog nadzora, Državni inspektorat u smislu članka 32. Zakona, može rješenjem zabraniti obavljanje posredovanja pravnoj, odnosno, fizičkoj osobi koja ne ispunjava uvjete sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 4.), zabraniti obavljanje posredovanja pravnoj, odnosno, fizičkoj osobi koja posredovanje obavlja bez ...
Prostor u kojem se obavlja djelatnost posredovanja 27.10.2007
Prostor u kojem se obavlja djelatnost posredovanja 27.10.2007 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Odredbom članka 18. stavka 4. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N. broj 107/07), propisano je da posrednik mora poslovati u prostoru primjerenu za poslovanje koji je u cijelosti odvojen od stambenog prostora i koji ima posebnu prostoriju za povjerljive razgovore sa strankama. Ne navodi se posebno veličina prostora u ...
Iznajmljivanje i prodaja vlastitih nekretnina 27.10.2007
Iznajmljivanje i prodaja vlastitih nekretnina 27.10.2007 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Ukoliko se društvo bavi isključivo iznajmljivanjem ili prodajom vlastitih nekretnina, a ne posredovanjem, mišljenja smo da isto nije u obvezi posjedovati Rješenje za posrednika u prometu nekretnina. Pri tom je važno reći da društva pri registrirati djelatnosti kod trgovačkog suda ne može sadržati djelatnost posredovanja u prometu...
Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina 27.10.2007
Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina 27.10.2007 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Temeljem odredbi članka 26. Zakona vodi se evidencija o posredovanju u prometu nekretnina. Evidencija o posredovanju opisana u predmetnom članku Zakona predstavlja minimum podataka, koje je posrednik dužan voditi.Napominjemo da se evidencija u smislu odredbi članka 26. Zakona vodi samo za zaključene pravne poslove, odnosno za one ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2012(19) 2007(3)

Područje

< SviZakon o posredovanju u prometu nekretnina

Izvor

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(22)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite