Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 112)
Naslov Datum
Primjena tumačenja Kolektivnog ugovora 7.3.2016
159/2015 Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske. S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za ...
Plaćeni dopust 23.6.2015
Plaćeni dopust 23.6.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 143/15 Svaki zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za nastupanje u sportskim priredbama samo 1 dan tijekom kalendarske godine. MMIN201D20150623N015
Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama 25.3.2015
Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama 25.3.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 152/15 Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama, uključujući i sustav visokog obrazovanja, ugovoreno je Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i iznosi 40 sati tjedno. Ukoliko zaposlenik radi na dan tjednog odmora poslodavac mu mora osigurati korištenje neiskorištenog dijela tjednog odmora tijekom ...
Izvadak iz evidencije radnog vremena 5.3.2015
Izvadak iz evidencije radnog vremena 5.3.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 1/9 od 5. ožujka 2015. Evidenciju svojeg radnog vremena iz članka 9. stavka 1. Kolektivnog ugovora može zatražiti sam službenik i namještenik ili u njegovo ime sindikalni povjerenik sindikata kojeg je član uz njegovu pisanu suglasnost.
Rad u produženom boravku osnovne škole 30.1.2015
Rad u produženom boravku osnovne škole 30.1.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 123/15 Rad učiteljice u produženom boravku osnovne škole računa se u neprekidni staž za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu. MMIN201D20150130N027
Uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.1.2015
130/15 Zaposlenik ostvaruje pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta koji se utvrđuje pravomoćnim Rješenjem o invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi ili na temelju: Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravu na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, Rješenja Zavoda za zdravstveno osiguranje kojim je ostvareno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta do tri godine života, Prava na dopust za ...
Naknada troškova prijevoza radnika u pripravnosti 20.1.2015
Radnik koji dolazi u pripravnost i po pozivu na posao izvan redovnog radnog vremena, u vrijeme kada nema organiziranog mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza, ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte za te dolaske. 48/67 i 49/14.Za upit u vezi rada u tri i više škola ovo povjerenstvo nije nadležno jer se radi o pravu iz KU za osnovne škole, pa upit treba uputiti Povjerenstvu za tumačenja KU za osnovne škole. godine na godišnjem bio samo 30. i 31. ...
Prenošenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Godišnji odmor, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, prema izričitoj odredbi članka 26. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora kojeg službenik i namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije ...
Izmjena obračuna troškova prijevoza 11.12.2014
Budući da se prijevoz školskim autobusom ne smatra organiziranim javnim prijevozom smatra se da na relaciji Kamešnica - Križevci nije organiziran međumjesni javni prijevoz te zaposlenik ima pravo na naknadu u visini od 0,75 kn po kilometru za relaciju od adrese stanovanja do adrese rada. 1. Da li u tom slučaju zaposlenici moraju priložiti mjesečnu, odnosno dnevnu kartu da bi im se priznao iznos mjesečne karte najpovoljnijeg prijevoznika ili je dovoljno samo priložiti vozni red ...
Novčana pomoć zaposleniku na bolovanju 11.12.2014
Da bi zaposleniku bilo utvrđeno pravo na pokriće troškova prilikom nabave medicinskih pomagala potrebno je pribaviti preporuku nadležnog liječnika specijalista, odnosno da su takva pomagala potrebita i nenadomjestiva za zaposlenika te da troškovi nisu odobreni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. 1.Priznaje li se pravomoćno Rješenje o tjelesnom oštećenju kao dokaz za nastanak teške invalidnosti i isplatu pomoći ...
Objašnjenje pojmova javni prijevoz, javni mjesni i javni međumjesni prijevoz 3.12.2014
Objašnjenje pojmova javni prijevoz, javni mjesni i javni međumjesni prijevoz 3.12.2014 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. Pod pojmom javnog prijevoza podrazumijeva se linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu koji se obavlja na određenim relacijama i po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i općim prijevoznim uvjetima. Pod pojmom međumjesnog javnog prijevoza podrazumijeva se prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada, kada je ...
Naknada troškova prijevoza kada zaposlenik koristi osobno vozilo 5.11.2014
Tumačenje broj 21/67 ne odnosi se na slučaj kada je međumjesni javni prijevoz organiziran ali ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla u kojem slučaju se primjenjuju zaključci broj 3/67 i 13/67.2. Zaposleniku kojem je međumjesni javni prijevoz organiziran na način da mu ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, pa zaposlenik koristi osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, poslodavac ne može donijeti odluku o isplati naknade troškova ...
Naknada troškova mjesnog prijevoza 5.11.2014
Činjenica postojanja tjelesnog oštećenja od 80%, ako se ne radi o oštećenju donjih ekstremiteta, odnosno ako nije u pitanju slijepa osoba, ne dovodi do isključenja ograničenja iz stavka 4. članka 67. Dakle, da bi zaposlenik ostvario pravo na naknadu putnih troškova iako ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja, mora imati tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta ili biti ...
Obračunavanje stvarnih troškova prijevoza 5.11.2014
Tumačenje broj 21/67 ne odnosi se na slučaj kada je međumjesni javni prijevoz organiziran ali ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla u kojem slučaju se primjenjuju zaključci broj 3/67 i 13/67.2. Zaposleniku kojem je međumjesni javni prijevoz organiziran na način da mu ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, pa zaposlenik koristi osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, poslodavac ne može donijeti odluku o isplati naknade troškova ...
Uvećanje plaće doktora znanosti 5.11.2014
Povjerenstvo samo utvrđuje da ako netko ima doktorat znanosti da mu pripada uvećanje osnovne plaće od 15%.Međutim, prema dostavljenom mišljenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: 602-05/14-02/00047. iako u postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ne dodjeljuju se akademski i stručni nazivi odnosno akademski stupanj, nesporno je da Vaša visokoškolska kvalifikacija razine koja se stječe završetkom sveučilišnog studija kojim se u RH stječe ...
Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima 17.10.2014
Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima 17.10.2014 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. Državni službenik ima pravo na godišnji odmor u neprekinutom trajanju ili u dva dijela (članak 25. Kolektivnog ugovora), te 2 puta po jedan dan prema svom zahtjevu (članak 28. Kolektivnog ugovora). Čelnik ili osoba koju on ovlasti vodi računa o pisanoj želji službenika i namještenika prilikom donošenja Plana korištenja godišnjeg odmora uz ...
Izračun troškova međumjesnog prijevoza 16.10.2014
1a) Ako mjesni prijevoz nije organiziran, a međumjesni organiziran ali ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, te zaposlenik koristi osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, zaposlenik ima pravo na naknadu troška mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja u visini cijene godišnje, odnosno mjesečne karte (ako je udaljenost od mjesta stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza veća od 2 km) i na naknadu troška međumjesnog prijevoza u visini cijene godišnje, ...
Naknada troškova mjesnog prijevoza ukoliko zaposlenik dolazi na posao osobnim vozilom 16.10.2014
Kada je mjesni javni prijevoz organiziran, zaposleniku koji ima više od 2 km od mjesta stanovanja do mjesta rada ili više od 2 km od mjesta rada do mjesta stanovanja, a ne koristi mjesni javni prijevoz koji mu inače omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada troškova prijevoza isplaćuje se tako da se mjesečna naknada umanjuje za 25%.Ako je mjesni javni prijevoz organiziran na način da zaposleniku ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, ...
Kumuliranje naknade troškova prijevoza 16.10.2014
Kada je mjesni javni prijevoz organiziran, zaposleniku koji ima više od 2 km od mjesta stanovanja do mjesta rada ili više od 2 km od mjesta rada do mjesta stanovanja a ne koristi mjesni javni prijevoz koji mu inače omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada troškova prijevoza isplaćuje se tako da se mjesečna naknada umanjuje za 25%.Ako je mjesni javni prijevoz organiziran na način da zaposleniku ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, ...
Naknada troškova prijevoza 16.10.2014
Sukladno tumačenju broj 3/67 u slučaju kada je temeljem članka 67. stavka 18. TKU-a međumjesni javni prijevoz organiziran na način da zaposleniku ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene godišnje, odnosno mjesečne karte onog prijevoznika koja je najpovoljnija za poslodavca. Analogno, u slučaju da je međumjesni prijevoz organiziran na način da bi zaposlenik trebao nekoliko puta presjedati, ...
Naknada troškova prijevoza invalida 30.9.2014
Naknada troškova prijevoza invalida 30.9.2014 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. Članak 67. stavak 1. TKU propisuje da se zaposleniku nadoknađuju troškovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji mu omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla. Pri tome se misli na organizirani javni prijevoz za invalide ukoliko postoji, a ako ne onda na ...
Ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza 30.9.2014
Članak 67. stavak 1. TKU-a propisuje da se zaposleniku nadoknađuju troškovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji mu omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla. Sukladno članku 67. stavku 14. naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla neće se isplatiti za dane starog godišnjeg odmora i službena putovanja, osim u slučaju da mu je ...
Isplata troškova službenog putovanja 30.9.2014
Isplata troškova službenog putovanja 30.9.2014 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. Odnosi li se iznimka u članku 67. stavku 14. i na neisplatu troškova prijevoza za stari godišnji odmor i na službena putovanja? Sukladno članku 67. stavku 14. naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla neće se isplatiti za dane starog godišnjeg odmora i službena putovanja, osim u slučaju da mu je trošak ...
Računanje rasporeda radnog vremena 26.9.2014
Računanje rasporeda radnog vremena 26.9.2014 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 1/16 od 26. rujna 2014. Svim državnim službenicima i namještenicima neovisno o rasporedu radnog vremena, godišnji odmor treba računati u trajanju od 8 sati dnevno od ponedjeljka do petka, ne računajući subote, nedjelje i neradne dane utvrđene zakonom, sukladno članku 16. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Novčana pomoć za vrijeme bolovanja 24.6.2014
Sukladno članku 63. st. 1. t. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnica nema pravo na pomoć za bolovanje duže od 90 dana, jer rodiljni dopust nije bolovanje. Budući da je zaposlenici odobren dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje to se ne smatra bolovanjem u smislu članka 63. st. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(1) 2015(6) 2014(65) 2013(36)
2012(4)

Područje

Radno-pravni odnosi(112)

Izvor

< SviTijela za tumačenje kolektivnih ugovora

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite