Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 176)
Naslov Datum
Obračun osnovne plaće 6.10.2016
Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu. Staž proveden u inozemstvu računa se u radni staž za uvećanje plaće od 0,5% po godini, samo pod uvjetom da ...
Uvećanje plaće djelatnika Agencije 6.10.2016
Slijedom navedenoga, i zamjenik ravnatelja koji nije dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15 i 93/16) ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, pod uvjetom da ima status zaposlenika u javnoj službi te da je stekao znanstveni stupanj doktora ...
Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu 6.10.2016
Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nisu zasnovale radni odnos i ne ide im radni staž. Sukladno tome vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju za rad ne ulazi u staž za jubilarnu nagradu. Prema članku 69. a u vezi s člankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni staž u javnim službama. Dakle, u navednom slučaju radnik ima ...
Naknada troškova pogreba 6.10.2016
0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje 200/2016 od 6. listopada 2016. Budući je službenik preminuo prilikom dolaska na posao, obitelj ima pravo sukladno članku 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na pomoć u visini tri proračunske osnovice, te pravo na troškove pogreba. Troškovi pogreba priznaju se u visini do 10.000,00 kuna, što odgovara iznosu koji je prosječno dovoljan za pogrebne troškove.
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Službenici kojoj javni prijevoz nije organiziran naknada za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla isplaćuje se sukladno odredbi članka 67. stavka 6. TKU-a od mjesta rada do mjesta stanovanja koje se nalazi u Republici Mađarskoj.
Ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.9.2016
Zaposlenica koja je bila na bolovanju točno 90 dana nema pravo na pomoć za bolovanje iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. TKU-a jer se ne radi o neprekidnom bolovanju dužem od 90 dana. Za pojašnjenje kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje upućujemo Vas da se obratite navedenome Zavodu. Zaposlenica ostvaruje pravo na pomoć za rođenje djeteta iz članka 63. TKU-a u slučaju rođenja djeteta za vrijeme važenja kolektivnog ugovora.
Naknada za odvojeni život 23.9.2016
Naknada za odvojeni život 23.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Zaposleni specijalizant koji odrađuje specijalizaciju izvan matične ustanove i prima naknadu za odvojeni život ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u mjestu u kojem obavlja specijalizaciju sukladno članku 67. TKU-a.
Ostvarivanje prava na regres za korištenje godišnjeg odmora 23.9.2016
Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ostvaruje svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome što mu je u toj godini prestao radni odnos. Prema članku 60. stavku 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. godini i u toj godini je koristila dio razmjernog godišnjeg odmora, a za preostali dio razmjernog godišnjeg ...
Jubilarna nagrada 23.9.2016
Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se ...
Ostvarivanje prava na plaćeni dopust 23.6.2016
Zaposlenik koji ima dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcima na koje se primjenjuje TKU u slučaju sklapanja braka ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 dana. Sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 7. TKU-a svaki zaposlenik ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta koji žive u mjestu izvan mjesta stanovanja zaposlenika neovisno o udaljenosti između ta dva mjesta. Dakle, jedini ...
Primjena tumačenja Kolektivnog ugovora 7.3.2016
159/2015 Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske. S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za ...
Plaćeni dopust 23.6.2015
Plaćeni dopust 23.6.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 143/15 Svaki zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za nastupanje u sportskim priredbama samo 1 dan tijekom kalendarske godine. MMIN201D20150623N015
Troškovi prijevoza zaposlenika 21.6.2015
Prema tome radnici koji pješačkom rutom imaju manje od 2 km od mjesta stanovanja do posla, nemaju pravo na naknadu troška prijevoza, neovisno ako bi automobilom imali više od 2 km.Ako postoji organizirani mjesni prijevoz, ali nije odgovarajući, radnici imaju pravo na naknadu troška prijevoza u visini cijene karte javnog prijevoza.Budući da prijevoznik nema mjesečne nego samo dnevne karte, radnici u tome slučaju imaju pravo na naknadu troška prijevoza u visini vrijednosti zbroja ...
Naknada putnih troškova 25.3.2015
U konkretnom slučaju (upit zaposlenika koji rade u Požegi a putuju u Veliku) u kojem zaposlenici imaju organiziran mjesni i međumjesni prijevoz koji im ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla pa koriste osobni automobil poslodavac može ako mu je to povoljnije isplatiti naknadu u visini 0,75 kn po kilometru. Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena ...
Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama 25.3.2015
Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama 25.3.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 152/15 Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama, uključujući i sustav visokog obrazovanja, ugovoreno je Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i iznosi 40 sati tjedno. Ukoliko zaposlenik radi na dan tjednog odmora poslodavac mu mora osigurati korištenje neiskorištenog dijela tjednog odmora tijekom ...
Evidencija radnog vremena 5.3.2015
Evidencija radnog vremena 5.3.2015. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi 1/9 od 5. ožujka 2015.
Izvadak iz evidencije radnog vremena 5.3.2015
Izvadak iz evidencije radnog vremena 5.3.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 1/9 od 5. ožujka 2015. Evidenciju svojeg radnog vremena iz članka 9. stavka 1. Kolektivnog ugovora može zatražiti sam službenik i namještenik ili u njegovo ime sindikalni povjerenik sindikata kojeg je član uz njegovu pisanu suglasnost.
Zasnivanje radnog odnosa prelaskom na upražnjeno radno mjesto u osnovnoj školi 28.2.2015
1. Ukoliko se u Školi otvori slobodno radno mjesto učiteljice razredne nastave, ispunjava li uvjete za prelazak na to radno mjesto bez natječaja, s obzirom da je zaposlena na administrativnom radnom mjestu na nepuno, neodređeno radno vrijeme, a ima odgovarajuću stručnu spremu za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave? 2. U Školi joj je rečeno kako ravnatelj nema obvezu ponuditi joj posao učiteljice razredne nastave, ukoliko se isto radno mjesto bude slobodno. 3. Suglasnost ...
Posebni posao - osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika i tjedno zaduženje učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi 28.2.2015
Posebni posao - osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika i tjedno zaduženje učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi 28.2.2015. 1. Posebni poslovi propisani su u članku 66. stavak 2. GKU-a i za sve je točno normiran broj sati, osim što nigdje nije naveden broj sati za poslove osobe koja je ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika. 2. Člankom 79. stavak 1. GKU-a propisana je tjedna ...
Trajanje godišnjeg odmora u osnovnoj školi 28.2.2015
To je suprotno Zakonu o radu prema kojem minimalno broj radnih dana iznosi 20 dana i zbog toga zaposlenici dobivaju 2 dana manje godišnjeg odmora, što je ispravno? 55. Zakona o radu, jer se tom odredbom GKU-a ne utvrđuje najkraće trajanje godišnje odmora već se utvrđuje polazna osnova, a na koju se prema kriterijima utvrđenim u istom članku GKU-a dodaju dani godišnjeg odmora. 49. st. 3. GKU-a jasno propisuje da trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od četiri tjedna, ...
Uvećanje plaće za smjenski rad u osnovnoj školi 28.2.2015
4. Ukoliko je škola dužna obračunavati smjenski rad za učitelje, je li škola obvezna obračunavati smjenski rad za učitelja koji ostvaruje neposredno odgojno obrazovni rad jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan dijelom radi do 14:00 sati, a djelom od 14:00 sati do 16:30 ili 17:00 sati (ili se učitelji izmjenjuju svaki drugi dan u tjednu prema navedenim satima rada u školi)? 5. Na koji način su škole dužne određivati „smjenski rad učitelja“, računajući samo radno vrijeme ...
Dar u prigodi dana Svetog Nikole u osnovnoj školi 28.2.2015
Za dvoje udomljene djece dobiva dječji doplatak i oslobođena je od davanja za vrtić i školu budući da se skrbi o tri djeteta. Nikole i zanima je ima li pravo na takav dar i za druga dva djeteta koja je udomila? 29. st. 1. GKU-a pravo na Dar u prigodi dana Svetog Nikole ostvaruje roditelj djeteta, a to je biološki roditelj ili posvojitelj sukladno posebnom zakonu.
Dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima u osnovnoj školi 28.2.2015
24. st. 1. t. 1. GKU-a svi učitelji koji rade u kombiniranom odjelu razredne nastave s 2 razreda tijekom nastave, a za sate kad rade u takvim posebnim uvjetima, osnovna plaće se uvećava za 10%. U školi postoje dva kombinirana odjela predmetne nastave (5./6. i 7./8.) i većina učitelja predmetne nastave predaje u tim odjelima 1 do 4 sata tjedno ovisno o predmetu. 24. st. 1. t. 3. GKU-a učitelji za rad u kombiniranom odjelu predmetne nastave ostvaruju pravo na uvećanje osnovne plaće u ...
Naknada za trošak prijevoza u osnovnoj školi 28.2.2015
To je puno manji iznos u odnosu na iznos karte po smjeru, a i zaposlenici su vezani uz jednog autoprijevoznika i njegov red vožnje, koji zaposlenicima ne odgovara i zbog toga im radni dan traje od ranog jutra do predvečer. 31. st. 13. GKU-a ukoliko postoji više mogućnosti korištenja javnog prijevoza, o povoljnosti odlučuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz za svakog zaposlenika ponaosob (pravovremeni dolazak na posao i odlazak s posla), uvažavajući ...
Dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima u osnovnoj školi 15.2.2015
2. Na koje dodatke na plaću za rad u posebnim uvjetima imaju pravo učitelji koji predaju predmetnu nastavu u kombiniranom razrednom odjelu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju (7./8. razredni odjel)? 3. Kako isplatiti dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima sukladno članku 24. stavak 1. točka 7. GKU-a i to kad u jednom razrednom odjelu imaju jedan, dva ili tri učenika koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu? 24. st. 1. t. 3. GKU-a učitelji za rad u kombiniranom ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(11) 2015(20) 2014(75) 2013(45)
2012(9) 2011(16)

Područje

Odgoj i obrazovanje(31)
Radno-pravni odnosi(145)

Izvor

< SviTijela za tumačenje kolektivnih ugovora

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite