Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 95
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2358)
Naslov Datum
Promjena načina oporezivanja 14.3.2017
177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16; dalje u tekstu: Zakon) porezni obveznik je i fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će ...
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.3.2017
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.03.2017 410-01/16-01/2170 Porez na dobit 2017 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u ...
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.3.2017
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.03.2017 410-01/17-01/406 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na vaš upit u svezi mogućnosti obavljanja fotoreporterske djelatnosti u obrtu ili isključivo u djelatnostima slobodnih zanimanja, u nastavku odgovaramo:Člankom 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 9.3.2017
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 09.03.2017 410-01/17-1/23 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-11 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljeno pitanje vezano za oporezivanja dohotka od imovine ostvarenog po osnovi najamnine kada vlasnik jednog dijela nekretnine koji je istovremeno i suvlasnik drugih dijelova nekretnine, iznajmljuje nekretninu u svoje ime i za svoj račun uz suglasnost suvlasnika utemeljenu ugovorom sklopljenim sa suvlasnicima, ...
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak 9.3.2017
Člankom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, stavkom 1. točkom 15. toga članka, stipendije studenata za redovito školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva ...
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su -izmijenjeni: Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16; u daljnjem tekstu: -Zakon) Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17; u daljnjem tekstu: -Pravilnik), Zakon o porezu na dohodak (Narodne ...
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima 8.2.2017
84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno postavljate upit vezan za razdoblje kojemu se pripisuje primitak po osnovi realizacije prava na opcijsku kupnju dionica odnosno „je li plaća u naravi u smislu propisa o doprinosima - ostali primitak uz plaću koji treba pripisati razdoblju provedenom u osiguranju 2013. Prema stavku 3. istoga članka, a iznimno od odredbe stavka 2. toga članka, osnovica prema kojoj su obračunani ...
Pravo na odbitak pretporeza 6.2.2017
Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa »karavan«, »kombi«, »trkaći automobili« te »pick-up« vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife, sukladno odredbama članka 136. stavka 3. ...
Porezni tretman uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku 3.2.2017
Naime, prema shvaćanju poreznog obveznika „A“ nizozemki zastupnik je djelujući u njegovo ime i za njegov račun prijavio otpremu dobara u Hrvatsku kao isporuku dobara unutar Europske unije obavljenu prema hrvatskom PDV identifikacijskom broju poreznog obveznika „A“. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li otprema dobara iz Nizozemske u Hrvatsku u prethodno opisanim okolnostima predmet oporezivanja hrvatskim PDV-om, odnosno o kakvoj se transakciji radi i kako se ista ...
Primjena snižene stope 3.2.2017
nadoplata za all inclusive (ako imaju i večeru i piće) ili puni pansion po stopi od 13%, a ostalima se izdaje račun s obračunanim PDV-om po stopi 25%?Kao što je odgovoreno i u prethodnim pitanjima snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje se samo na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 2.2.2017
Smatra se da su zdravstvene usluge u vezi sa specifičnom zdravstvenom zaštitom radnika koje pružaju ugovorni subjekti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, primjerice liječnički pregledi i dijagnostički postupci radi utvrđivanja radne sposobnosti, ocjena zdravstvenog stanja radnika u odnosu na zahtjeve radnog mjesta, preventivni pregledi radnika prema obvezama poslodavaca proisteklih iz posebnih propisa ili kolektivnih ugovora, u izravnoj vezi s liječenjem i ...
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona (NN 115/16) 31.1.2017
U predmetnom upitu u bitnom se navodi kako je novelom Zakona o parničnom postupku unesena odredba sadržana u članku 221.b, a koja daje mogućnost da sud po službenoj dužnosti zatraži od Ministarstva financija, Porezne uprave podatak o tome je li tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza za tražbinu koju je utužio na temelju vjerodostojne isprave. Zaključno, podaci o korištenju prava na odbitak pretporeza, koji se odnose na pojedinog poreznog obveznika, ovdje tuženika, ...
Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavi trgovačko društvo 30.1.2017
Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavi trgovačko društvo 30.01.2017 410-19/16-02/155 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/17-4 Ministarstvo financija - porezna uprava U vezi dopuna odredbi članka 39. stavka 1. točke c) i e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i očitovanja Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/16-02/155, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 od 12. siječnja 2017....
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.1.2017
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.01.2017 410-01/16-01/2725 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenih upita o poreznom tretmanu troškova prijevoza na posao i s posla „koje bi poslodavac vršio radnicima (a na to pristaje) prema cijenama mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte skupljeg prijevoznika (čiji vozni red odgovora radnom vremenu radnika)“ te „da li bi se ista takva isplata troškova prijevoza na posao i s ...
Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa 19.1.2017
Prema navodima u upitu radi se o tuzemnom bez regresnom faktoringu u kojem se dobavljač obvezuje ustupiti faktoru predmet faktoringa kojeg čine sve tražbine dobavljača koje su u trenutku stupanja na snagu ugovora nedospjele, a koje dobavljač ima i koje će imati prema kupcu iz uobičajenog (komercijalnog) trgovačkog posla vezanog uz isporuku dobara. S tim u vezi propisano je da se isporukom u smislu Zakona o PDV-u ne smatra ako porezni obveznik izdavatelj računa ustupi ili prenese ...
Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica 16.1.2017
(točka 34.)U ovom slučaju, treba istaknuti da, kao što proizlazi iz opisa u točki 31. ove presude, usluga obrade plaćanja karticom, poput one u glavnom postupku, dovodi do provedbe plaćanja ili transfera te se takva usluga može smatrati neophodnom za tu provedbu, uzimajući u obzir, kao što proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, da je prijenos datoteke o namiri na kraju dana, od pružatelja usluge banci prihvatiteljici, ono što pokreće postupak plaćanja ili ...
Obračun PDV-a prilikom terećenje za troškove po osnovi sudske presude 16.1.2017
odlučeno da će se sve obveze i prava koje nastanu od dana upisa novih trgovačkih društava, a da su definirane sudskim odlukama, odlukama upravnih tijela i javnih bilježnika, te izvansudskim nagodbama u predmetima koji su kao sporni bili u postupku (sudski i dr.) prije upisa novih trgovačkih društava (koje će prema izjavi o osnivanju trgovačkog društva „X Holding“ voditi to društvo) dijeliti, odnosno prenositi na četiri nova društva (društvo „P“, društvo „I“, ...
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne 12.1.2017
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne 12.01.2017 410-01/17-01/13 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratilo se upitom u vezi primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne, priznavanja PDV-a i troškova na osobna vozila u tvrtkama te statusa komunalnih trgovačkih društva u vlasništvu gradova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odredbama članka 38. ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge 12.1.2017
1. Oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, ...
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 12.1.2017
Sjemenjem se smatra: sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu iz KN oznake 1209; laneno sjeme iz KN oznake 1204; sjeme uljane repice iz KN oznake 1205; suncokretovo sjeme iz KN oznake 1206; ostalo uljano sjeme i uljni plodovi iz KN oznake 1207; pšenica i suražica za sjetvu iz KN oznake 1001 11 00 i 1001 91; raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10 00; ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10 00; zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10 00; kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10; riža za ...
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 27.12.2016
U vezi s time smatrate da se na ostale vrste otpada (građevinski otpad, proizvodni otpad i dr.) i dalje primjenjuje stopa 25%, odnosno 24%. U vezi s navedenim postavljena su pitanja:1. Odnosi li se formulacija „odvojeno sakupljeni otpad prema posebnom propisu“ samo na članak 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) koji regulira odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnoga (glomaznog) komunalnog otpada, čiji su ...
PPMV i PDV kod prodaje automobila 21.12.2016
Prema odredbama članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu 19.12.2016
Naime, člankom 24. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD) 19.12.2016
godine, propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje najvišom stopom poreza na dohodak, koja je također ...
Priznavanje rashoda 9.12.2016
Nastavno na sve prethodno navedeno, a vezano za upit poreznog obveznika o vjerodostojnoj dokumentaciji za priznavanje rashoda, odnosno za vrstu i naziv dokumentacije koja je temelj za priznavanje izdataka po ulaznim računima, napominjemo da prethodno spomenuti zakonski propisi, kojih se porezni obveznik mora pridržavati, ne navode poimence dokumente koji služe kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava. Međutim, člankom 59. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 95 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(20) 2016(106) 2015(193) 2014(240)
2013(193) 2012(111) 2011(97) 2010(165)
2009(56) 2008(47) 2007(123) 2006(173)
2005(151) 2004(141) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(101)
Gradnja(1)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
OIB(77)
Opći porezni zakon(80)
Ostalo(163)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1039)
Porez na dohodak(460)
Porez na promet nekretnina(128)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite