Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 96
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2377)
Naslov Datum
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje 18.4.2017
Istim člankom stavkom 2. Zakona o volonterstvu propisane su slijedeće novčane naknade ili imovinske koristi za volontere koje se ne smatraju novčanim naknadama troškova volontiranja: račun potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje, račun potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem, račun potvrđene novčane naknade ...
Utvrđivanje poreza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova soba i postelja 18.4.2017
Porez na dohodak, po osnovi primitaka koje porezni obveznik ostvaruje putem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, utvrđuje se u godišnjem paušalnom iznosu, odnosno utvrđuje se i plaća tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja u visini od jedne četvrtine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje, a na temelju poreznog rješenja kojeg Porezna uprava ...
Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima 13.4.2017
U skladu sa stavkom 2. toga članka oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima i to, između -ostalih: dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 170,00 kuna- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 85,00 kuna- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo ...
Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela 11.4.2017
Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela 11.04.2017 410-01/17-01/699 Županijski porezi 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit od Društva A iz Z., o oporezivanju nasljeđivanja poslovnih udjela društva s ograničenom odgovornošću, koje je većinski vlasnik dioničkog društva koje je listano na Burz Bi, od strane pravne osobe sa sjedištem u trećoj zemlji. Međutim, budući da je društvo s ograničenom odgovornošću većinski vlasnik ...
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti 10.4.2017
157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) propisano je da pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja može ostvariti osiguranik kod kojeg je utvrđen gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika odnosno kod kojega je utvrđeno tjelesno ...
Javna usluga gospodarenja otpadom 10.4.2017
Člankom 38. stavkom 3. točkom h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 3. točkom h) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisuo održivom gospodarenju ...
Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu 10.4.2017
Prema članku 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba, a kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskih okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i ...
Uvoz kirurškog konca 6.4.2017
Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o...
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 6.4.2017
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 06.04.2017 410-01/16-01/1026 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita u svezi priznavanja neoporezivog iznosa stipendije koju rezidentu Republike Hrvatske koji se nalazi na poslijediplomskom studiju u Mađarskoj, a koji je za dodjelu stipendije izabran na javnom natječaju na kojem su mogli pristupiti svi studenti pod istim uvjetima, isplaćuje mađarsko Trgovačko društvo u iznosu ...
Plaćanje bitcoinom 3.4.2017
Plaćanje bitcoinom 03.04.2017 410-01/17-01/472 Ostalo 513-07-21-01/17-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit poreznog obveznika o tome što je bitcoin, može li hrvatsko poduzeće vršiti plaćanja u bitcoinu i postoje li ograničenja i opasnosti u transakcijama vezanim uz bitcoin, u nastavku odgovaramo:Prema podacima dostupnima na Internetu, Bitcoin je virtualna valuta, neovisna o centralnim bankama te stoga račun s bitcoinima ne može biti zamrznut niti se pomoću njih može ...
Odbitak predporeza u parničnom postupku 28.3.2017
Podaci o korištenju prava na odbitak pretporeza, koji se odnose na pojedinog poreznog obveznika, ovdje tuženika, predstavljaju podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te proizlazi zaključak da se radi o podacima iz članka 8. stavka 1. OPZ-a koje je porezno tijelo dužno čuvati kao poreznu tajnu i pri tome nije od značaja činjenica što je poslovna transakcija, temeljem koje je izdan račun, poznata objema stranama. Dakle, temeljem zahtjeva suda pred kojim se vodi ...
Cesija pretplate poreza 27.3.2017
Ustupatelj prava dužan je dostaviti ugovor o ustupu poreznom tijelu u roku od tri dana od dana njegovog sklapanja (stavak 2.). Ugovor o ustupu obvezujući je za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha (stavak 3.).Naime, institut prava na ustup, zalog i pljenidbu potraživanja u poreznom pravu ima svrhu pravnim i fizičkim osobama omogućiti brže i učinkovitije poslovanje pri pravu na povrat poreza, povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni ...
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti 23.3.2017
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti 23.03.2017 410-01/16-01/2424 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Radi jednoobraznog postupanja oporezivanja primitaka koji se isplaćuju po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti, pri čemu se ugovaraju dvije vrste naknade, jedna koja se isplaćuje kao naknada štete prilikom preinake nekretnine na kojoj je osnovano pravo služnosti i druga, koja se isplaćuje kao ...
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva 23.3.2017
U istom se, između ostalog, navodi da zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u, Trgovačko društvo u SAD-u ima namjeru dodijeliti dionice iz inozemstva prema slijedećim -uvjetima: Trgovačko društvo u SAD-u dodijelio bi svoje vlastite dionice fizičkim osobama, pojedincima koji su zaposleni u Trgovačkom društvu u -RH-u, dionice se dodjeljuju pojedincu izravno od strane Trgovačkog društva u -SAD-u, Trgovačko društva u RH-u je povezano poduzeće s Trgovačkim društvom u SAD-u, koje ...
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 21.3.2017
Isto tako Generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu moli da mu se odgovori na pitanja:• jesu li osobe koje su u nadležnoj policijskoj postaji ili putem konzulata Republike Hrvatske prijavile privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske obvezne plaćati porez na dohodak i u Republici Hrvatskoj, odnosno razliku poreza na dohodak• ukoliko nisu obvezne, jesu li obvezne podnijeti zahtjev za ispis iz poreznog registra• može li se zahtjev za ispis iz poreznog registra podnijeti putem...
Prijenos porezne obveze 17.3.2017
Stoga podnositelj upita postavlja pitanje može li porezni obveznik koji je konzultant korisnika bespovratnih sredstava (dalje: Korisnik) izvršiti prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) za usluge provedbe javne nabave za sljedeće predmete nabave:1. Uslugu voditelja EU projekta;2. Uslugu stručnog nadzora nad gradnjom;3. Nabavu izvođača ...
Snižena stopa poreza na dodanu vrijednost 17.3.2017
U priloženom mišljenju HZZO-a navodi se, među ostalim sljedeće: „U samom članku nalazi se Lista proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, ali iz navedene odredbe ne može se zaključiti spada li medicinski proizvod PERFLURON VITRORETINAL hidrokinetičko kirurško sredstvo koje se koristi tijekom vitroretinalnih operacija u skupinu proizvoda koja se oporezuje po stopi od 5%. Iako se ne nalazi na „Listi proizvoda koje se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo...
Stopa PDV-a na naknadu za posredovanje vezano uz prodaju električne energije 16.3.2017
Stopa PDV-a na naknadu za posredovanje vezano uz prodaju električne energije 16.03.2017 410-19/17-02/25 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Burza iz dostavnog popisa (hrvatsko društvo) koja prema navodima u upitu predstavlja središnje mjesto centralizirane trgovine električnom energijom između članova Burze obratila se upitom u vezi primjene snižene stope PDV-a 13%. U upitu se navodi da pri kupoprodaji električne energije medu ...
Promjena načina oporezivanja 14.3.2017
177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16; dalje u tekstu: Zakon) porezni obveznik je i fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će ...
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.3.2017
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.03.2017 410-01/16-01/2170 Porez na dobit 2017 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u ...
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.3.2017
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.03.2017 410-01/17-01/406 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na vaš upit u svezi mogućnosti obavljanja fotoreporterske djelatnosti u obrtu ili isključivo u djelatnostima slobodnih zanimanja, u nastavku odgovaramo:Člankom 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih...
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak 9.3.2017
Člankom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, stavkom 1. točkom 15. toga članka, stipendije studenata za redovito školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva ...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 9.3.2017
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 09.03.2017 410-01/17-1/23 Porez na dohodak 513-07-21-01/17-11 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljeno pitanje vezano za oporezivanja dohotka od imovine ostvarenog po osnovi najamnine kada vlasnik jednog dijela nekretnine koji je istovremeno i suvlasnik drugih dijelova nekretnine, iznajmljuje nekretninu u svoje ime i za svoj račun uz suglasnost suvlasnika utemeljenu ugovorom sklopljenim sa suvlasnicima, ...
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su -izmijenjeni: Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16; u daljnjem tekstu: -Zakon) Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17; u daljnjem tekstu: -Pravilnik), Zakon o porezu na dohodak (Narodne ...
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima 8.2.2017
84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno postavljate upit vezan za razdoblje kojemu se pripisuje primitak po osnovi realizacije prava na opcijsku kupnju dionica odnosno „je li plaća u naravi u smislu propisa o doprinosima - ostali primitak uz plaću koji treba pripisati razdoblju provedenom u osiguranju 2013. Prema stavku 3. istoga članka, a iznimno od odredbe stavka 2. toga članka, osnovica prema kojoj su obračunani ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 96 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(39) 2016(106) 2015(193) 2014(240)
2013(193) 2012(111) 2011(97) 2010(165)
2009(56) 2008(47) 2007(123) 2006(173)
2005(151) 2004(141) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(102)
Gradnja(1)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
OIB(77)
Opći porezni zakon(82)
Ostalo(164)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1045)
Porez na dohodak(468)
Porez na promet nekretnina(128)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite